היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

שכל טוב
הודעות: 189
הצטרף: 16 יולי 2019, 13:50
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי שכל טוב »

ראו בלינק, כותרת היום ביתד לגבי דרך הלימוד שלאחרונה עלה קצת לכותרות בגין פרשיית הגר"ש אלתר.
מעניין, פירסמתי כאן נאום מועתק שמסתובב במיילים מהגר"ח קרייזווירט הרב של אנטוורפן - שהיה בקי עצום, ובתוכו סיפור מאלף על הגרח"ק ואביו הקהילות יעקב זי"ע, האם יש לכך קשר ?

https://www.jdn.co.il/breakingnews/1225 ... thumbnail/


משא הגאון האדיר רבי חיים קרייזווירטה, רבה של אנטוורפן זצ"ל, בבר מצווה בתשנ"ז. מועתק מילה במילה.


דיברתי בא"י, פתחו כולל חדש בזכרון משה, וראה"כ הוא רבי מיכל זילבר, מן הסתם שמעתם עליו הוא מלמד את הדף היומי, אמרתי שהוא 'רבן של כל ישראל' כי כולם מאזינים לדף היומי שלו !...
דיברתי על דרך הלימוד, דיברתי על דרך הלימוד שהישיבות לומדות מאוד מעט, יש ישיבות שלמדו כל זמן החורף רק 7 דף גמרא, לא יותר,סיפרתי, שבא אלי אברך יקר בשם מרגליות שהוציא ספר, יש לי ממש כזו הנאה מהספר, קוראים לספר 'הדרן עלך', שמה הוא מדבר איך ילמדו ואיך יחזרו, הוא ניגש אלי ושאל אותי, כמה דפים למדו עיון בפולין ? בחורים טובים שישבו ולמדו, כמה דפים למדו בזמן ? אמרתי לו בפולין למדו שיעור עיון בזמן חורף בין 120 ל-150 דף בזמן חורף !

הוא נדהם ושאל אולי איך אפשר ללמוד כל כך הרבה ? אמרתי לו תלוי מה זה עיון, אני אסביר לך מה זה ללמוד עיון. עיון זה לא ללמוד את כל הספרים'לאך שיצאו, עיון זה ללמוד טוב את הדף גמרא עם רש"י ותוס', ולפעמים מסתכלים בקצות ונתיבות – זה עיון. וזה אפשר ללמוד בין 120 ל-150 דף גמרא !

בספר הוא מביא דבר מדהים, סיפר לי גיסי הרב שלמה וולבא (זצ"ל) שהיה אצל הרב מבריסק בעניין זה, הוא מביא בספר כשפתחו את הישיבה בבאר יעקב הם הלכו לרב מבריסק לשאול כמה צריך ללמוד בזמן, אמר לו הרב מבריסק זי"ע, אבי רבי חיים אמר לי שצריך ללמוד 40 דף עיון בחודש ! אתם שומעים בחודש ! אמר לי הבריסקר רב, אני לא כזה מחמיר כמו אבי, אבל 20 דף בחודש את זה חייבים ללמוד, זה יוצא בערך אותו ערך בין 120- ל-150 דף בזמן. ואם לא לומדים בחודש 20 דף אי אפשר לגדול אדם גדול .

הרב שך בהספד להרבי שמואל רוזובסקי אמר שהישיבות צריכות תיקון, שצריכים ללמוד יותר, גמרא עם תוס', רבי מ"ש שפירא ר"י של באר יעקב אמר את זה בשם הרב מבריסק
אחרי עלה רבי מיכל זילבר, ותקף אותי מאוד, ואמר שלא, לא צריך לשנות מדרך הלימוד בישיבות, צריך ללמוד 7 דף בזמן, ועדיין נשאר זמן לשאר. ( כיוון שדיברתי ראשון לא יכלתי לחזור להפריך אותו, מכאן לקחתי לעצמי מנהג לדבר שני...)

העיקר, חשבתי אני אשאל את רבי חיים קנייבסקי, נכנסתי לגר"ח אולי הוא צודק אני שואל את הגר"ח, מה אתם אומרים ? הוא אמר לי לא. אתה צודק. הוא מספר דבר מדהים, אבי הסטייפאלער, שלח אותי ללמוד בישיבה, ואמר לי או שאתה לומד את כל המסיכתא, או שתישאר שמה בישיבה ליו"ט !! אם אתה חוזר הבייתה ליו"ט, תחזור רק אם כל המסיכתא, ככה אמר לו הסטייפאלער.
הסטייפאלער לבד מסר תקופה שיעור, וככה הוא למד, 70 דף גמרא, 80 דף גמרא, בזמנים הראשונים גם הגר"ש רוזובסקי גם למד ככה, עד שבאו ראשי הישיבות הצעירים והתחילו ללמוד 7 8 דף בזמן, מבהיל על הרעיון.

סמל אישי של משתמש
מקצועי
הודעות: 755
הצטרף: 17 דצמבר 2018, 10:18
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי מקצועי »

כענין הזה דיבר גם הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים במוצאי שבת קודש פרשת בראשית תש"פ באולמי ווגשל בבני ברק בכינוס חיזוק מיוחד שנערך על ידי בית המדרש "צעירי ישיבת פוניבז'" לקראת פתיחת זמן חורף תש"פ, וכך אמר שם:

עיקר הלימוד - בעיון
והנה בגמ' בסנהדרין (צ"ט ע"א) אמרו חז"ל על הפסוק (במדבר ט"ו ל"א) "כי דבר ה' בזה הכרת תכרת הנפש ההיא", שזה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ונראה לדקדק מלשון הגמ' שם, ושלא אמרו "אפשר לו ללמוד ואינו לומד", אלא אמרו "כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק", ונראה מזה שגם מי שלומד בדרך עראי אך התורה איננה "עסק החיים" שלו, הרי הוא בכלל דבר ה' בזה ח"ו, ודבר זה מחייב אותנו ללמוד בעיון ולא מקופיא, דהלומד מקופיא יכול להיחשב בגדר "כי דבר ה' בזה" – שאינו נוהג כלפי התורה כפי שהיה נוהג ברצינות בשאר העסקים שלו.
ודע שרק מי שלומד בעיון ובעמל ויגיעה זוכה לכוון לאמת בהבנת התורה, כי התורה קרויה "תורת אמת", וכדי להשיגה צריך להשתמש במידת האמת ולא לרמות עצמו שמבין כשאין הדבר ברור לו כל הצורך.
ה"הספק" בישיבות
ועיקר לימוד התורה הוא בעיון, וע"י לימוד העיון בא ממילא גם הבקיאות, שהלומד בעיון כפי הצורך נכלל בזה הרבה ידיעות בבקיאות ג"כ, וכדאיתא בגמ' סנהדרין (כ"ד ע"א) "מאי בבל אמר רבי יוחנן בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד", והיינו שבכל מסכתא יש בקיאות מכל הש"ס.
אכן מלבד זה צריך כל בחור לקבוע לעצמו זמן קבוע ללימוד הספק דפי גמרא, ויש לעורר על צרה גדולה הקיימת בהרבה ישיבות, שאין מספיקים הרבה דפי גמ' אלא לומדים רק כמה דפים בודדים בזמן שלם, ושמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל בשם אביו מרן הגר"ח זצ"ל שעל כל בחור ישיבה ללמוד לכל הפחות ארבעים דפים בקיאות בכל חודש, ובלא זה אינו זוכה לחדש חידושים אמתיים בתורה, וסיים מרן הגרי"ז זצ"ל ואמר: "בדורנו אני מסכים להתפשר על עשרים דפים בחודש, אבל פחות מזה בשום אופן איני מתפשר".
אין כלום כי...

שכל טוב
הודעות: 189
הצטרף: 16 יולי 2019, 13:50
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי שכל טוב »

אין ישיבה שבו לומדים בהספק זה של 20 דף לזמן. לפי דברי הגר"ח קרייזווירטה 120 דף רק בחורף עיון ! כשמסביר עיון זה גפ"ת ומידי פעם קצות או נתיבות. וכן מהרב מבריסק.
בישיבות גור ההספק השנתי הוא 120 דף גפ"ת או 240 דף גרש"י בשנה. זה לדעתי הכי קרוב לדעתם של הגדולים המצוטטים בנאום ההוא.

אאב
הודעות: 25
הצטרף: 23 אוגוסט 2017, 00:49
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי אאב »

מקצועי כתב:
09 נובמבר 2019, 20:23
כענין הזה דיבר גם הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים במוצאי שבת קודש פרשת בראשית תש"פ באולמי ווגשל בבני ברק בכינוס חיזוק מיוחד שנערך על ידי בית המדרש "צעירי ישיבת פוניבז'" לקראת פתיחת זמן חורף תש"פ, וכך אמר שם:

עיקר הלימוד - בעיון
והנה בגמ' בסנהדרין (צ"ט ע"א) אמרו חז"ל על הפסוק (במדבר ט"ו ל"א) "כי דבר ה' בזה הכרת תכרת הנפש ההיא", שזה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, ונראה לדקדק מלשון הגמ' שם, ושלא אמרו "אפשר לו ללמוד ואינו לומד", אלא אמרו "כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק", ונראה מזה שגם מי שלומד בדרך עראי אך התורה איננה "עסק החיים" שלו, הרי הוא בכלל דבר ה' בזה ח"ו, ודבר זה מחייב אותנו ללמוד בעיון ולא מקופיא, דהלומד מקופיא יכול להיחשב בגדר "כי דבר ה' בזה" – שאינו נוהג כלפי התורה כפי שהיה נוהג ברצינות בשאר העסקים שלו.
ודע שרק מי שלומד בעיון ובעמל ויגיעה זוכה לכוון לאמת בהבנת התורה, כי התורה קרויה "תורת אמת", וכדי להשיגה צריך להשתמש במידת האמת ולא לרמות עצמו שמבין כשאין הדבר ברור לו כל הצורך.
ה"הספק" בישיבות
ועיקר לימוד התורה הוא בעיון, וע"י לימוד העיון בא ממילא גם הבקיאות, שהלומד בעיון כפי הצורך
נכלל בזה הרבה ידיעות בבקיאות ג"כ, וכדאיתא בגמ' סנהדרין (כ"ד ע"א) "מאי בבל אמר רבי יוחנן בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד", והיינו שבכל מסכתא יש בקיאות מכל הש"ס.
אכן מלבד זה צריך כל בחור לקבוע לעצמו זמן קבוע ללימוד הספק דפי גמרא, ויש לעורר על צרה גדולה הקיימת בהרבה ישיבות, שאין מספיקים הרבה דפי גמ' אלא לומדים רק כמה דפים בודדים בזמן שלם, ושמעתי מפי מרן הגרי"ז זצ"ל בשם אביו מרן הגר"ח זצ"ל שעל כל בחור ישיבה ללמוד לכל הפחות ארבעים דפים בקיאות בכל חודש, ובלא זה אינו זוכה לחדש חידושים אמתיים בתורה, וסיים מרן הגרי"ז זצ"ל ואמר: "בדורנו אני מסכים להתפשר על עשרים דפים בחודש, אבל פחות מזה בשום אופן איני מתפשר".

שכל טוב
הודעות: 189
הצטרף: 16 יולי 2019, 13:50
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי שכל טוב »

זכותו של הגר"מ שטרנבוך לחשוב איך שהוא רוצה, אד"ש לא נופל ממנו במאום ואינו זקוק להסכמתו. וכאמור, מה זה לימוד עיון ? עיין בדברי הגרח"ק דלעיל. רחוק מאוד ממה שהעיוות הנוראי של לימודי העיון דהיום.
בכל אופן, כאשר יעמדו באותו רצינות על הסיפא שבדבריו על ההספק ולגמור ולדעת את כל המסכתא תוכל לתבוע את הרישא.
המצב מעוות בעולם הישיבות באופן קיצוני, התיקון כפי שנעשה בגור גם צריך להיעשות באופן חריף.

אאב
הודעות: 25
הצטרף: 23 אוגוסט 2017, 00:49
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי אאב »

אני תובע את הרישא והסיפא יחד.
אני לא הבאתי אותו, רק הראתי שזה מצחיק לצוטט מישהו בלי להתייחס להתחלה.
מהאשכול הזה דוקא נראה שמי שפתח אותו חושב שהאדמו"ר שלך כן זקוק להסכמה.

סמל אישי של משתמש
מקצועי
הודעות: 755
הצטרף: 17 דצמבר 2018, 10:18
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי מקצועי »

אאב כתב:
10 נובמבר 2019, 01:07
אני תובע את הרישא והסיפא יחד.
אני לא הבאתי אותו, רק הראתי שזה מצחיק לצוטט מישהו בלי להתייחס להתחלה.
מהאשכול הזה דוקא נראה שמי שפתח אותו חושב שהאדמו"ר שלך כן זקוק להסכמה.
אם אתה תובע את הרישא ואת הסיפא גם יחד
עליך להגדיל גם את השורות בו הוא אומר שצריך ללמוד לפחות 40 דף בקיאות בחודש!!!
מזה אתה מתעלם, משאיר את זה קטן.
הבאתי את הציטוט רק כדי להראות שבכל מקום גם במקומות שלמדו עיון, הצריכו ללמוד הרבה בקיאות.

הרב שכל טוב שליט"א, אני חלילה לא הבאתי את הדברים בשביל לחלוק על שיטת כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א, כי אם אדרבה לחזק שבהכרח ללמוד בקיאות, ובלא זה הופכים להיות ע"ה פשוטו כמשמעו.
כידוע אני חסיד צאנז, ואני לא צריך לחדש ולפרסם מה היה שיטתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק השפע חיים מצאנז זי"ע, וכן כיום בנו מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
עיקר הלימוד אצלינו הוא בקיאות, על זה נתייסד ענין חלוקת התוארים "מורנו" ו"חבר" לבחורים שנבחנים על אלף דפי גפ"ת או 600.
על זה נתייסד "כולל ש"ס" בו נבחנים 70 דף לחודש!!!
ועל זה נתייסד "מפעל הש"ס" בו נבחנים 30 דף לחודש או 20 דף לחודש
ותעשו חשבון לבד בחודשי החזרה, כמה נבחנים כל חודש אם זה 210 דף או 90 או 60!

כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א לא חידש בענין כלום, הוא אכן הגדיל מאוד להניח את עיקר הדגש על לימוד בקיאות, שרק על ידי כן ומתוך כך ניתן לבוא לעיון התורה האמיתי, לידי דביקות בתורה הק' אהבתה וחשקה!

המפורסמות אין צריכות ראיה, והראיה היא מאות האברכים והבחורים בני תורה אשר לשון הש"ס שגור בפיהם.

אגב, מרגלא בפומיה דכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק השפע חיים זי"ע, אודות מה שהניח הגרעק"א בגליון שלו על הש"ס הרבה פעמים צ"ע, כשיש בהם דברים שניתן לתרצם בניקל, ואין זה צריך עיון גדול כל כך. כי זה כתב הגרעק"א לעצמו כשלמד וחזר בדרך בקיאות, וכדי שלא לעצור את הלימוד, ציין לעצמו צ"ע בצד, ומזה נוצר הגליון הש"ס. עכתוד"ק.
וזה אינו סותר את מה שהגר"מ שטרנבוך שליט"א אמר שעיקר הלימוד הוא עיון, והיינו שהעיון הוא שלא לרמות את עצמו שמבין כשאין הדבר ברור לו, ואכן כשרואה הבחור / האברך שאינו מבין, יציין לעצמו שלא הבין, ולא יפסיק ממרוצתו.
ולבסוף יתקיים בו, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ואחרי שירכוש לעצמו ידיעה רחבה ובקיאות נפלאה במרחבי הש"ס יוכל להבין כל עניין לאשורו, ולרדת לעומקה של תורה.
אין כלום כי...

אאב
הודעות: 25
הצטרף: 23 אוגוסט 2017, 00:49
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי אאב »

ממש לא.
הראשון הגדיל רק את הסוף, אני השארתי את הסוף כמו שההוא הביא והגדלתי את מה שהוא לא הדגיש.

שחר
הודעות: 22
הצטרף: 24 אוקטובר 2019, 07:16
נתן תודה: 10 פעמים

Re: היום ביתד בשם הגר"ח קנייבסקי "בדור הקודם רוב בני הישיבות היו מסיימים את כל המסכת ורק כך נהיו גדולי תורה".

נושא שלא נקרא על ידי שחר »

וכד הוינא כבר עשר חידושים חדשתי, אחר כך נכנסתי לפני ולפנים לבית חמי אדומו"ר זצ"ל מקאצק מקור החכמה והתבונה, ממנו דרכי העיון למדתי וממנו נתודעתי מה יקרא חידושי תורה באמת, כי לא כל הפלפולים חידושים המה.

ובאתי להזכיר פה, היות כי שמעתי שבזמן הזה עיקר עיון הצעירים בסברות, ולא בפשט ולא בבירור השיטות [כל שיטה ושיטה איך יפרש את הגמרא לפי שיטתו], ושתי אלה גם המה העיקר להלכה, ושמעתי ממו"ח זצ"ל שגם בזמנו התרעם על העולם אשר מעיינים מעט בהלכה מני' ובי', ואותי הזהיר מאוד לישא וליתן גם בפשט כעין ספר מהרש"א וספר מהרשש"ך.

ואם יאבו התלמידים לקבל ממני גם דרך זה הוא העיון בפשט ובירור השיטות, יהיה להם לטובה גדולה.

שלח תגובה