כל הדברים שאני גיליתי בתוכנת הצופן התנכ"י

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

Amirtsarfati
הודעות: 7
הצטרף: 25 מרץ 2022, 06:28
קיבל תודה: 1 פעם

כל הדברים שאני גיליתי בתוכנת הצופן התנכ"י

נושא שלא נקרא על ידי Amirtsarfati »

נאמר בפרקי דרבי אליעזר שבן בנו של דן התחתן עם שלומית בת דברי שהייתה משבט דן ואז באותו לילה שהם התחתנו הנוגש המצרי הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ואנס את שלומית בת דברי ומאותו אונס נולד אותו ילד שקילל את אלוהים אני חידשתי שאלפי שנים לאחר מכן שלומית בת דברי חזרה בגלגול בתור ליהיא בן דניאל והנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור רמי סעידי הידיד של ליהיא בן דניאל ובן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור אמיר צרפתי והילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור תאיר בן דניאל שזאת למעשה אחותה הקטנה של ליהיא בן דניאל ההוכחה שאני צודק זה צופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הצופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הוא הצופן ליהיא בת אור שהכוונה היא לליהיא בן דניאל הבת של אור בכר מצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן שלמית ואת הצופן בת דברי ואת הצופן מטה דן ומפה אנחנו מבינים שליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה שלומית בת דברי(בתורה כתוב שלומית בכתיב חסר כלומר שלמית ומטה דן הכוונה היא לשבט דן)מצאתי גם בצופן ליהיא בת אור את הצופן נוגש ואת הצופן רמי ומפה אנחנו מבינים שרמי סעידי הידיד של ליהיא בן דניאל היה בגלגול הקודם שלו הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי(הצופן נוגש והצופן רמי נמצאים באותם שורות)מצאתי גם בצופן ליהיא בת אור את הצופן ביריה ואת הצופן בעלה ואת הצופן אמיר ואת הצופן נרצח ומפה אנחנו מבינים שאמיר צרפתי היה בגלגול הקודם שלו בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי(לפי הילקוט שמעוני בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נקרא ביריה הצופן ביריה והצופן בעלה והצופן אמיר נמצאים באותם שורות הצופן נרצח נמצא ליד הצופן ביריה)מצאתי גם בצופן ליהיא בת אור את הצופן בן נגש ואת הצופן תאיר ומפה אנחנו מבינים שתאיר בן דניאל אחותה הקטנה של ליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה אותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי(נוגש כתוב בתורה בכתיב חסר כלומר נגש הצופן בן נגש והצופן תאיר נמצאים באותם שורות)יש לציין גם שהרמ"ע מפאנו כתב בספרו גלגולי נשמות ששלומית בת דברי והבת שלה חזרו בגלגול בתור פרות בגלל שהן שכבו עם דתן ועם אבירם אותם פרות מוזכרות בספר שמואל א' בפרק ו' נאמר שם שאת אותם פרות היהודים הקריבו אותם כקורבנות עולה על גבי המזבח ובאמת מצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן המזבח ואת הצופן קרבן(קורבן כתוב בתורה בכתיב חסר כלומר קרבן הצופן המזבח והצופן קרבן נמצאים באותם שורות)מצאתי גם בצופן ליהיא בת אור את הצופן בת נגש ואת הצופן תאומה ואת הצופן אורה ומפה אנחנו מבינים שאורה בכר אמא של ליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה הבת של שלומית בת דברי שהיא למעשה גם אחותו התאומה של אותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי(הצופן בת נגש והצופן תאומה והצופן אורה נמצאים באותם שורות)יש לציין גם שהצופן ליהיא בת אור הוא הבסיס של צפנים נוספים שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י מצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן נריה באמיר שהכוונה היא שהנשמה של נריה בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נמצאת בגוף של אמיר צרפתי(החזקוני כתב בפירוש שלו לתורה שבן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נקרא נריה)מצאתי בצופן נריה באמיר את הצופן שלמית ואת הצופן ליהיא ואת הצופן נוגש ואת הצופן רמי(הצופן שלמית והצופן ליהיא נמצאים באותם שורות הצופן נוגש והצופן רמי נמצאים באותם שורות)מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן רמי סעדי(חיפשתי בתוכנת הצופן התנכ"י רמי סעידי ולא מצאתי לכן חיפשתי בתוכנת הצופן התנכ"י רמי סעדי ומצאתי סעדי זה סעידי בכתיב חסר)מצאתי בצופן רמי סעדי את הצופן נוגש ואת הצופן שלמית ואת הצופן ליהיא ואת הצופן ביריה ואת הצופן אמיר(הצופן שלמית והצופן ליהיא נמצאים באותם שורות הצופן ביריה והצופן אמיר נמצאים באותם שורות)מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן נשמת אורה שהכוונה היא לנשמה של אורה בכר אמא של ליהיא בן דניאל מצאתי בצופן נשמת אורה את הצופן תאומה ואת הצופן מקלל(הצופן מקלל רומז לאותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי הצופן תאומה והצופן מקלל נמצאים באותם שורות)מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן שהוא בדילוג של ארבע אותיות בלבד הצופן מופיע בספר ויקרא בפרק כד' בפסוק י' נאמר שם ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל אם נספור ארבע אותיות שלוש פעמים מהאות ת' של המילה ישראלית יצא לנו השם תאיר(אותו בן אישה ישראלית שמופיע בפסוק הנ"ל הוא הילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי)מכל הצפנים שאני גיליתי בתוכנת הצופן התנכ"י אנחנו מבינים שהתורה שלנו היא אמת ולא שקר חס ושלום כמו שחושבים הכופרים למיניהם כי לא יתכן שכל הצפנים שאני גיליתי בתוכנת הצופן התנכ"י הם במקרה או בפוקס(אני מתכוון לצפנים שאני כתבתי פה במאמר הזה)
אנשי כנסת הגדולה ביטלו בליל עשרה בטבת שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ואז למחרת ביום עשרה בטבת נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כמו שכתב הרב אברהם זכות בספרו ספר יוחסין ההוכחה שאני צודק זה צופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הצופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הוא הצופן ליל י' בטבת כלומר ליל עשרה בטבת מצאתי בצופן ליל י' בטבת את הצופן תאווה ואת הצופן אליל שרומזים על יצר הרע של עבודה זרה הצופן תאווה והצופן אליל נמצאים באותם שורות מצאתי גם בצופן ליל י' בטבת את הצופן תאווה ואת הצופן ערוה שרומזים על יצר הרע של קרובות משפחה הצופן תאווה והצופן ערוה נמצאים באותם שורות יש לציין גם שאנשי כנסת הגדולה ביטלו בשנה הארבעים לבית המקדש השני כלומר בשנת ג'תמח שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ההוכחה שאני צודק זה צופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הצופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הוא הצופן שנת ארבעים כלומר שנת ארבעים לבית המקדש השני מצאתי בצופן שנת ארבעים את הצופן גתמח ואת הצופן תאווה ואת הצופן אליל ואת הצופן ערווה הצופן תאווה והצופן אליל והצופן ערווה נמצאים באותם שורות יש לציין גם ששמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון בשנה האלף ליציאה של עם ישראל מארץ מצרים כלומר בשנת ג' אלפים ותמ"ח לבריאת העולם שזה גם השנה הארבעים לבית המקדש השני ובאותו שנה נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים ונסתלקה נבואה מישראל מה שאני כתבתי עד כאן אני לקחתי את כל זה מספר שהשם שלו הוא ספר הקבלה שכתב אותו הראב"ד יש לציין גם שבתלמוד הבבלי במסכת יומא בדף סט בעמוד א כתוב ששמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון בכה' בטבת כלומר בעשרים וחמישה בטבת יש לציין גם שהרמב"ם כתב בהקדמה לספר שלו משנה תורה ששמעון הצדיק התחיל להיות כהן גדול אחרי שעזרא הסופר נפטר ואני כתבתי בשם הרב אברהם זכות שעזרא הסופר נפטר בעשרה בטבת יוצא מפה ששמעון הצדיק התחיל להיות כהן גדול מאותו יום שנפטר עזרא הסופר כלומר מעשרה בטבת יש לציין גם שבספר שמות בפרק לב בפסוק לה כתוב שאהרון הכהן עשה את העגל ועזרא הסופר הוא גלגול של אהרון הכהן יוצא מפה שכאשר עזרא הסופר ביטל את יצר הרע של עבודה זרה יחד עם חבריו אנשי כנסת הגדולה הוא הגיע לתיקון שלו ועל כן נפטר יש לציין גם שהגאון מוילנא אמר שבגלל שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה התבטלה הנבואה ממה שאמר הגאון מוילנא אנחנו יכולים להבין את התופעה המוזרה הזאת שנפטרו שלושה נביאים ביום אחד יש לציין גם שאם החידוש תורה שלי הוא אמיתי יוצא מפה שכל ספרי התנ"ך כולל ספר עזרא וספר נחמיה שמדברים על השנים הראשונות שבית המקדש השני היה קיים נכתבו לפני שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה
שלח תגובה