שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
נערך לאחרונה על ידי קסבא ב 26 אוקטובר 2020, 22:01, נערך פעם 1 בסך הכל.

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

פיקח עצום כתב:
26 אוקטובר 2020, 16:11
גרנולה כתב:
22 אוקטובר 2020, 01:08
בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"א מובא שנח הקריב קרבן במקום המזבח בהר המוריה.
וקצת צריך עיון שהרי כתוב "וַתָּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט." (בראשית ח, ד.)

ולפי פשט הכתוב משמע שנח הקריב קרבן מיד בצאתו מן התיבה?
בפי' רד"ק עה"ת כתב
ואפשר שנשתרבבה התבה מעל הרי אררט אל מקום שתחת ההרים והלכה על פני המים למקום אחר, או אפילו יצא שם נח, ביבוש הארץ הלך לו למקום אחר לשבת שם ובנה שם מזבח
שני הפירושים תמוהים דאחת דכתיב ותנח ואיך מהתם נשתרבבה הוה לי לקרא לאמור וגם א"כ שיאמר רק את המקום הסופי ומאי נפק"מ בכל התחנות ביניים
ועל השני תימה שהרי השואל בשאלתו דחאה שהרי משמע שיצא מיד הקריב
ואולי יש לישב שהקריב פעמים האחת מיד בצאתו ואח"כ הלך להר המוריה והקריב ובכל יבוא דלא קשה וגם השיטות בב"ר רבה הכא לפי"ז לא יחלקו ודו"ק

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 2321
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 900 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון »

תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

קסבא כתב:
26 אוקטובר 2020, 21:56
על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
הדוחק בפירוש הפשוט הוא, שא''כ היה צריך להיכתב ''מכאן שמחללים לחולה את השבת'' ולא מכאן ''ששוחטין לחולה בשבת''.

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

גרנולה כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:54
קסבא כתב:
26 אוקטובר 2020, 21:56
על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
הדוחק בפירוש הפשוט הוא, שא''כ היה צריך להיכתב ''מכאן שמחללים לחולה את השבת'' ולא מכאן ''ששוחטין לחולה בשבת''.
אפשר לענות שלא כל חילול שבת יוכל אלא הנצרך בפיקוח נפש והדוגמה המצויה היא שחיטה לחולה אבל ה"ה לכולא ומצינו כזאת בפוסקים

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב ורימון
הודעות: 5075
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 678 פעמים
קיבל תודה: 708 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב ורימון »

קסבא כתב:
27 אוקטובר 2020, 21:57
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה
הפשטות לפי מה שהבנתי וזכור לי,
שזה לא נאמר בצורה שאי אפשר להבין אחרת.
אלא בצורת נסיון אם הסיר את הנגיעות ושמע מה שהקב"ה התכוין להשמיע לו.
הרי אנשים שומעים לפי מה שהם רוצים וזה בדוק ומנוסה, אותו משפט לכמה אנשים וכל אחד מבין מה שליבו נוטה... ואכ"מ להאריך.
לשון הרע, לא לדבר עלי
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

אלעזר
הודעות: 1255
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 22:07
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 224 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי אלעזר »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
וכי בימינו אין שכר מובטח להעוסקים בתורה? ועדיין אין רוב העולם יושב ולומד..
וכי על מצוות צדקה לא נאמר 'ובחנוני נא בזאת' ועדיין לפעמים צריך לעבוד קשה להוציא ממון מבעלי המאה

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 2321
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 900 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון »

טוב זה ברור. אני דייקתי שאם הקב"ה בעצמו בא ואומר. ברי לנו שצריך להאמין להבטחות התורה, עדיין כשהקב"ה בעצמו אומר, אפילו יהודי פשוט שיש לו יצה"ר, כאן לא יוכל לעמוד נגד זה
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

פעמון זהב וקורונימון כתב:
28 אוקטובר 2020, 09:28
קסבא כתב:
27 אוקטובר 2020, 21:57
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה
הפשטות לפי מה שהבנתי וזכור לי,
שזה לא נאמר בצורה שאי אפשר להבין אחרת.
אלא בצורת נסיון אם הסיר את הנגיעות ושמע מה שהקב"ה התכוין להשמיע לו.
הרי אנשים שומעים לפי מה שהם רוצים וזה בדוק ומנוסה, אותו משפט לכמה אנשים וכל אחד מבין מה שליבו נוטה... ואכ"מ להאריך.
לא בדיוק זכיתי להבין את צלצול הפעמון במה שכתב הכא
בוודאי שאדם אם יסיר את נגיעותיו זה יהא לו קל משום שכל המניעות הם מצד חוסר אמונה אבל האמונה עצמה אם יתחשב רק בה לא יא זה כלל נסיון וודאי שכך הם פני הדברים אבל מש"כ הוא ביתר ביאור שכל כוח האמונה הוא בגלל אברהם אבינו שהרי לא היית סומך על מישהו שיביא לך כסף אילולי שהיית רואה אותו נותן זאת לאחר שעשה כרצונו וכן הלאה וממילא איה"נ שגם הפחות מישראל יעשה זאת אך זה דווקא לאחר מעשי התורה.
בספה"ק מובא הרבה והמקור הוא מדרש בסוף פרשת נח שהפסוק אחות לנו קטנה וכו' אם נבנה עליה חומה וכו' הולך על אברהם והביאור הוא שבכוחו של אברהם אנו קבלנו את הכח לעמוד בניסיון שהרי צריך מי שיפתח את הפתח ואז יוכלו כולם להיכנס.
וכעין המסופר על הבית יוסף שהתייגע בסוגייא רבות כמה וכמה ימים עד שביאר מהלך מחודש ומיד כשסיים נכנס לאחד מבתי המדרש של צפת ושמע לומד פשוט לומד את הסוגייא ומבאר כביאורו והצטער מאוד היתכן כך ובא לו המגיד שלו ואמר לו שהוא הוריד את האמת לעולם ולאחר מכן יכולים כולם להגיע לכך בקל מכוח יגיעתו וכמו"כ הכא גבי אברהם.
כנלע"ד בזה.

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

ביטחון כתב:
28 אוקטובר 2020, 12:10
טוב זה ברור. אני דייקתי שאם הקב"ה בעצמו בא ואומר. ברי לנו שצריך להאמין להבטחות התורה, עדיין כשהקב"ה בעצמו אומר, אפילו יהודי פשוט שיש לו יצה"ר, כאן לא יוכל לעמוד נגד זה
עיין מה שעניתי לפעמון וכו' וה"ה לטענתך ודו"ק

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ברש"י (בראשית יד, יד) כתב: שמונה עשר וגו'. רבותינו אמרו (נדרים לב.) אליעזר לבדו היה.

מה קשה לרש"י בפירוש הפשוט (ויש דעה בגמרא הסוברת ככה) שאברהם אבינו לקח איתו 318 עבדים, שלכן רש"י מפרש כשיטה שאליעזר לבדו היה?

שלאמקע
הודעות: 670
הצטרף: 01 ינואר 2020, 15:17
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 385 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי שלאמקע »

גרנולה כתב:
29 אוקטובר 2020, 07:15
ברש"י (בראשית יד, יד) כתב: שמונה עשר וגו'. רבותינו אמרו (נדרים לב.) אליעזר לבדו היה.

מה קשה לרש"י בפירוש הפשוט (ויש דעה בגמרא הסוברת ככה) שאברהם אבינו לקח איתו 318 עבדים, שלכן רש"י מפרש כשיטה שאליעזר לבדו היה?
כלי יקר
וירק את חניכיו וגו'. רש"י פי' אליעזר לבדו היה שם כי שלש מאות ושמנה עשר הוא מנין שם אליעזר. וכי דרך המקרא לומר מספר המורה על איש אחד. ומהו שאמר וחלק האנשים אשר הלכו אתי. והלא לא הלך עמו כי אם אליעזר לבדו. והקרוב אלי לומר בזה שגם רש"י מודה שלקח עמו שי"ח אנשים ממש כי חייב כל אדם לעשות בדרך הטבע כל אשר ימצא בכחו לעשות ומה שיחסר הטבע ישלים הנס. אך שקשה למה לקח אברם דווקא מספר שי"ח ומה הגיד לנו בזה הכתוב. אלא להורות שהיתה המלחמה כ"כ חזקה עליו עד שלא היה שום אפשרי בדרך הטבע לנצחם ומ"מ הלך אברהם למלחמה כי סמך שאלהיו יהיה בעזרו, וסימנא מילתא היא כי לקח עמו אנשים כמספר אליעז"ר להורות כי אליעזר לבדו היה שם כי לא נעשה הנצחון ההוא בשום פעולה אנושית כ"א בעזר אלהי לבד,

סמל אישי של משתמש
ספירה
הודעות: 287
הצטרף: 26 אפריל 2018, 01:00
קיבל תודה: 138 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ספירה »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???
הקושיא הוא קשה מאוד, בפרט שהקב"ה אמר לו שכאן אי אתה זוכה לבנים רק כשתלך לשם תזכה לבנים.
מי האיש בעולם שאינו מוכן לילך גם לארצות מרחקים כשיודע בבירור ששם יזכה לבנים?
והקב"ה גם הבטיחו ואעשך לגוי גדול! ואודיע טבעך בעולם כבוד גדול! והיה ברכה, הברכות נתונות בידך אתה תברך את אשר תחפוץ!

עיין בספר "אוהב ישראל" להרה"ק מאפטא זי"ע איך שהוא מסביר ומפרש כל הענין בטיב טעם ומתוק.
ובקיצור נמרץ, שהנסיון היה שלא הלך אברהם לטובת עצמו, לבנים וממון וכבוד וכו', אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה, כמו שהכתוב מעיד אח"כ וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ספירה כתב:
29 אוקטובר 2020, 13:54
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???
הקושיא הוא קשה מאוד, בפרט שהקב"ה אמר לו שכאן אי אתה זוכה לבנים רק כשתלך לשם תזכה לבנים.
מי האיש בעולם שאינו מוכן לילך גם לארצות מרחקים כשיודע בבירור ששם יזכה לבנים?
והקב"ה גם הבטיחו ואעשך לגוי גדול! ואודיע טבעך בעולם כבוד גדול! והיה ברכה, הברכות נתונות בידך אתה תברך את אשר תחפוץ!

עיין בספר "אוהב ישראל" להרה"ק מאפטא זי"ע איך שהוא מסביר ומפרש כל הענין בטיב טעם ומתוק.
ובקיצור נמרץ, שהנסיון היה שלא הלך אברהם לטובת עצמו, לבנים וממון וכבוד וכו', אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה, כמו שהכתוב מעיד אח"כ וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'.
נקודת העניין מוזכרת גם באור החיים הקדוש: (כפי שכתב הרב קסבא)

עוד ירצה להיות שאמר לו ה' הבטחות תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו' אם כן הגם שילך יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה שאפילו קל שבקלים כשיראה כל התועליות ימהר ליסע.
לזה הודיע הכתוב צדקותו של אברהם כי מה שהלך לא לצד הבטחות האמורות אלא לעשות דבר ה'.
ודקדק לומר כאשר דבר ולא כאשר אמר כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ויאמר ה' לאמת כדברינו. והוא, יש לך לדעת כי כל מקום שיאמר הכתוב דיבור יגיד על דבר קשה והאמירה היא רכה וכאן הזכיר בתחילת הפרשה ויאמר ה' לצד שכל הדבר הוא להנאת אברהם ובמעשה אברהם אמר כאשר דבר פירוש שעשה הדבר לצד גזירת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו:


ומ"מ לא זכיתי להבין. לכאורה זה רק מסביר ומתרץ את הקושיא מה היא מעלת אברהם אבינו והרי יש כאן ברכה וכו'? שמעלת אברהם אבינו שעשה זאת לא משום הטובה אלא כמקיים גזירת המלך.

אך עדיין נשארת הקושיא מה גודל הנסיון כאן בציווי הקב"ה, אם כל אחד היה עושה זאת מפני התועלת והטובה שבהליכה?

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

ספירה כתב:
29 אוקטובר 2020, 13:54
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???
הקושיא הוא קשה מאוד, בפרט שהקב"ה אמר לו שכאן אי אתה זוכה לבנים רק כשתלך לשם תזכה לבנים.
מי האיש בעולם שאינו מוכן לילך גם לארצות מרחקים כשיודע בבירור ששם יזכה לבנים?
והקב"ה גם הבטיחו ואעשך לגוי גדול! ואודיע טבעך בעולם כבוד גדול! והיה ברכה, הברכות נתונות בידך אתה תברך את אשר תחפוץ!

עיין בספר "אוהב ישראל" להרה"ק מאפטא זי"ע איך שהוא מסביר ומפרש כל הענין בטיב טעם ומתוק.
ובקיצור נמרץ, שהנסיון היה שלא הלך אברהם לטובת עצמו, לבנים וממון וכבוד וכו', אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה, כמו שהכתוב מעיד אח"כ וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'.
כן כתב גם השפת אמת בפרשתינו עיי"ש

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

גרנולה כתב:
29 אוקטובר 2020, 15:06
ספירה כתב:
29 אוקטובר 2020, 13:54
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???
הקושיא הוא קשה מאוד, בפרט שהקב"ה אמר לו שכאן אי אתה זוכה לבנים רק כשתלך לשם תזכה לבנים.
מי האיש בעולם שאינו מוכן לילך גם לארצות מרחקים כשיודע בבירור ששם יזכה לבנים?
והקב"ה גם הבטיחו ואעשך לגוי גדול! ואודיע טבעך בעולם כבוד גדול! והיה ברכה, הברכות נתונות בידך אתה תברך את אשר תחפוץ!

עיין בספר "אוהב ישראל" להרה"ק מאפטא זי"ע איך שהוא מסביר ומפרש כל הענין בטיב טעם ומתוק.
ובקיצור נמרץ, שהנסיון היה שלא הלך אברהם לטובת עצמו, לבנים וממון וכבוד וכו', אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה, כמו שהכתוב מעיד אח"כ וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'.
נקודת העניין מוזכרת גם באור החיים הקדוש: (כפי שכתב הרב קסבא)

עוד ירצה להיות שאמר לו ה' הבטחות תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו' אם כן הגם שילך יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה שאפילו קל שבקלים כשיראה כל התועליות ימהר ליסע.
לזה הודיע הכתוב צדקותו של אברהם כי מה שהלך לא לצד הבטחות האמורות אלא לעשות דבר ה'.
ודקדק לומר כאשר דבר ולא כאשר אמר כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ויאמר ה' לאמת כדברינו. והוא, יש לך לדעת כי כל מקום שיאמר הכתוב דיבור יגיד על דבר קשה והאמירה היא רכה וכאן הזכיר בתחילת הפרשה ויאמר ה' לצד שכל הדבר הוא להנאת אברהם ובמעשה אברהם אמר כאשר דבר פירוש שעשה הדבר לצד גזירת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו:


ומ"מ לא זכיתי להבין. לכאורה זה רק מסביר ומתרץ את הקושיא מה היא מעלת אברהם אבינו והרי יש כאן ברכה וכו'? שמעלת אברהם אבינו שעשה זאת לא משום הטובה אלא כמקיים גזירת המלך.

אך עדיין נשארת הקושיא מה גודל הנסיון כאן בציווי הקב"ה, אם כל אחד היה עושה זאת מפני התועלת והטובה שבהליכה?
אבאר את נקודת העניין שמבאר השפת אמת וכן הוא באור החיים וכפי שהביאו גם באוהב ישראל
נקודת הניסיון לא הייתה שילך אל הארץ עם כל ההבטחות שאז יוקשה מה הניסיון כלל וכלל אלא נקודת הניסיון הייתה לבחון את אברהם האיך אמונתו בה' מתבטאת מצד ההבטחות או מצד האמונה הפשוטה ועל זה הוכיח אברהם שהלך כאשר אמר לו האלוקים ולא מחמת חפצו וסמיכתו על השי"ת ודו"ק ובזאת מתורצת שאלת הראשונים על התורה שהקשו מה תבע אברהם בן בהמשך לאחר המלחמה הרי הובטח בריש פרשתן וכי לא האמין בה' ותירצו במושב זקנים בהדר
זקנים ובבכור שור שנתייאש מרוב הזמן ופירושם דחוק הוא מאוד אמנם לפי"ז אפש"ל שהוא לא שת ליבו כלל את ההבטחות ולא חשב בכלל שיש לו זכות לכך אלא עשה
בפשיטות ועל כן כשהרגיש בחסרון עלה בו לתבוע מה' אבל בסתמא לא סמך על ההבטחה ודו"ק.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20452
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1084 פעמים
קיבל תודה: 1624 פעמים
יצירת קשר:

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

שלאמקע
הודעות: 670
הצטרף: 01 ינואר 2020, 15:17
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 385 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי שלאמקע »

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maa ... sara-2.htm
ראה מאמר זה שנכתב כבר לפני יותר משלושים שנה

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ידועה השאלה: מדוע לא ביקש אברהם אבינו אולי יש שני צדיקים בסדום?
והתשובה: אם יש שני צדיקים בעיר אחת, היא כבר תיהפך לבד...

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20452
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1084 פעמים
קיבל תודה: 1624 פעמים
יצירת קשר:

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=6&t=14706
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

קסבא
הודעות: 79
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

גרנולה כתב:
02 נובמבר 2020, 04:15
ידועה השאלה: מדוע לא ביקש אברהם אבינו אולי יש שני צדיקים בסדום?
והתשובה: אם יש שני צדיקים בעיר אחת, היא כבר תיהפך לבד...
הדבר כידוע לא מסתדר עם עצם הפסוקים אבל הבדיחה במקומה

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

קסבא כתב:
02 נובמבר 2020, 10:12
גרנולה כתב:
02 נובמבר 2020, 04:15
ידועה השאלה: מדוע לא ביקש אברהם אבינו אולי יש שני צדיקים בסדום?
והתשובה: אם יש שני צדיקים בעיר אחת, היא כבר תיהפך לבד...
הדבר כידוע לא מסתדר עם עצם הפסוקים אבל הבדיחה במקומה
המילתא דבדיחותא במקור קצת שונה: (מתוך הספר 'חד וחלק')
חד וחלק 1.JPG
חד וחלק 2.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

עוד ווערטלעך על הפרשה מהספר הנ"ל:
חד וחלק 3.JPG

חד וחלק 4.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלאמקע
הודעות: 670
הצטרף: 01 ינואר 2020, 15:17
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 385 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי שלאמקע »

לרבקה אמנו היה עוד אח/אחות חוץ מלבן הארמי/הרמאי??

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

שלאמקע כתב:
07 נובמבר 2020, 20:36
לרבקה אמנו היה עוד אח/אחות חוץ מלבן הארמי/הרמאי??
כנראה שלא.

שלאמקע
הודעות: 670
הצטרף: 01 ינואר 2020, 15:17
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 385 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי שלאמקע »

גרנולה כתב:
07 נובמבר 2020, 21:52
שלאמקע כתב:
07 נובמבר 2020, 20:36
לרבקה אמנו היה עוד אח/אחות חוץ מלבן הארמי/הרמאי??
כנראה שלא.
מה הפירוש בפסוקים אלו?
וַיְשַׁלְּחוּ אֶת רִבְקָה אֲחֹתָם (בראשית כד נט)
וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיֹּאמְרוּ לָהּ אֲחֹתֵנוּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה (שם שם ס)

סמל אישי של משתמש
קא סלקא דעתך
הודעות: 681
הצטרף: 18 ינואר 2019, 02:10
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 150 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קא סלקא דעתך »

שאלה:
למה לא נזכר שלוט היה אחותו של שרה כלומר גיסו של אברהם אבינו ? ותמיד נזכר ביחס אל אברהם בן אחיו, הלא גיס קרוב יותר מאחיין ?
להרן היו שלושה ילדים: 1. מלכה[אשת נחור בן תרח] 2. יסכה[=שרה אשת אברהם] 3. לוט

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2857 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

שלאמקע כתב:
07 נובמבר 2020, 23:03
גרנולה כתב:
07 נובמבר 2020, 21:52
שלאמקע כתב:
07 נובמבר 2020, 20:36
לרבקה אמנו היה עוד אח/אחות חוץ מלבן הארמי/הרמאי??
כנראה שלא.
מה הפירוש בפסוקים אלו?
וַיְשַׁלְּחוּ אֶת רִבְקָה אֲחֹתָם (בראשית כד נט)
וַיְבָרֲכוּ אֶת רִבְקָה וַיֹּאמְרוּ לָהּ אֲחֹתֵנוּ אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה (שם שם ס)
דיוק נפלא! שנים אני קורא את זה ולא שם לב...

והתשובה (אוצר מפרשי התורה-מכון ירושלים):
אוצר החכמה_622077.jpg
לפירוש הרד"ק קצת צ"ע מה הכוונה אחותם? וצ"ל כמו "אנשים אחים אנחנו" גבי לוט ואברהם ופירש"י: קרובים.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
קא סלקא דעתך
הודעות: 681
הצטרף: 18 ינואר 2019, 02:10
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 150 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קא סלקא דעתך »

ספירה כתב:
29 אוקטובר 2020, 13:54
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???
הקושיא הוא קשה מאוד, בפרט שהקב"ה אמר לו שכאן אי אתה זוכה לבנים רק כשתלך לשם תזכה לבנים.
מי האיש בעולם שאינו מוכן לילך גם לארצות מרחקים כשיודע בבירור ששם יזכה לבנים?
והקב"ה גם הבטיחו ואעשך לגוי גדול! ואודיע טבעך בעולם כבוד גדול! והיה ברכה, הברכות נתונות בידך אתה תברך את אשר תחפוץ!

עיין בספר "אוהב ישראל" להרה"ק מאפטא זי"ע איך שהוא מסביר ומפרש כל הענין בטיב טעם ומתוק.
ובקיצור נמרץ, שהנסיון היה שלא הלך אברהם לטובת עצמו, לבנים וממון וכבוד וכו', אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב"ה, כמו שהכתוב מעיד אח"כ וילך אברהם כאשר דבר אליו ה'.
בכל זאת תאר לך שאומרים לך שכדי שיהיה לך טוב אתה חייב לעבור לגור בסין.
להתנתק מכל המשפחה המורחבת והחברים והקהילה ולא לראותם וכו' וכל זה בדור בלי טלפונים או ואטסאפ..
ולהיות שם עשיר עם ילדים וכל טוב, אבל בלי המשפחה והחברים ובלי הרבי שלך או הראש ישיבה וכו'
האם לא היית שואל את הרבש"ע: הרי אתה כל יכול ואתה יכול לתת לי את כל הטוב, למה שלא תתן לי את זה פה במקום שאני גר?

שלח תגובה