בעניין ברכת הגרנולה.

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

גרנולה
הודעות: 1500
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 2049 פעמים
קיבל תודה: 1069 פעמים

בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ב''ה.

ברכת הגרנולה:

בעניין ברכת הגרנולה, ראיתי להביא בזה מקבץ הלכתי, כיוון שיש קצת מבוכה בעניין הזה. ואפשר חלילה להכשל בברכה הנכונה:

חשוב להדגיש: למרות שמדובר כאן בליקוט הלכתי, כדאי בנוסף לשאול רב להלכה למעשה, יתכן גם שיש בזה דינים נוספים וחילוקים בין מנהג האשכנזים למנהג הספרדים. בתפילה שלא יצא מכשול על ידי.


זה מה שמצאתי:

אתר סמס לרב חב''ד:

שאלה: מה הברכה על גרנולה?

תשובה: גרנולה אם היא רק מיובשת או קלויה - אדמה, אם היא גם מבושלת - מזונות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר וזאת הברכה בירור הלכה סימן כז

שאלה: מה הברכה על חטיף גרנולה? (כפי שמצויין בהמשך בחברות שבכשרות של הבד"צ העדה החרדית בד"כ לא מבשלים את הגרנולה. אא''כ מצויין אחרת.)

תשובה:
בורא פרי האדמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר וזאת הברכה בירור הלכה סימן כ"ז

שאלה: מה מברכים על גרנולה של חברת בטר אנד דיפרנט?

תשובה:
ככל הידוע הם מבשלים את הגרנולה לפני הקליה ולכן מברכים על זה מזונות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר וזאת הברכה בירור הלכה סימן כז.

(סמס לרב- רבני חב''ד. https://smslarav.co.il/)


אתר דין:

מה מברכים על גרנולה עם חלב,שהעיקר קווקר וקצת פירות,? ברכה ראשונה ואחרונה.
תודה

תשובה:

שלום רב.

אם גרגירי הגרנולה נדבקו זה לזה (לא מצוי בגרנולות קנויות), מברכים 'בורא מיני מזונות' על הכל. אם לא נדבקו זה לזה, אם עיקר האכילה היא הגרנולה מברכים 'בורא פרי האדמה' על הכל, אם שמים הרבה חלב יותר מהנצרך ויש הנאה גם מהחלב בפני עצמו צריך לברך גם 'בורא פרי האדמה' על הגרנולה וגם 'שהכל' על החלב בנפרד.

מקורות:

ספר שערי הברכה.

(בית ההוראה הגדול לדיינות - דין https://din.org.il/2013/02/22/%D7%91%D7 ... %9C%D7%91/)

אתר הידברות:

שאלה
בס"ד שלום לכבוד הרב, 1. מה מברכים על גרנולה עם פירות יבשים? על הרכיבים כתוב: שיבולת שועל, פירות יבשים 33% (צימוקים, תמרים, סילאן תמרים), חמוציות, משמש, קורנפלקס, שומשום, שקדים, גרעיני חמנייה, שמן צמחי, גרעיני דלעת, פיצפוצי אורז. 2. אם אפשר גם לדעת לפי מה מחליטים לברך במצב כזה? לפי הרוב? תודה רועי

תשובה
לכבוד השואל,

סליחה על האיחור בתשובה.

1. ככל הנראה השיבולת שועל הוא המרכיב העיקרי, כי הוא מופיע עוד לפני פירות היבשים שהם 33%. לכן יש לבדוק שגרעיני השיבולת שועל עומדים בפני עצמם, כלומר, שהם גרעינים שלימים ואינם נדבקים אחד לשני, ואז הברכה על כל התערובת היא בורא פרי האדמה.

2. בודקים לפי הרוב; וכן לפי כמות וחשיבות חלק החמישה דגנים שבו שמברכים עליו מזונות (כי בורא מיני מזונות עושים אפילו כאשר המזונות הוא מיעוט. אמנם אין מברכים מזונות על הדגנים אלא אם כן הם נימוכו ונדבקו זה עם זה או נתבשלו או נאפו; ובגרונולה על פי רוב הם גרעינים שלמים ואז ברכתם אינם מזונות אלא האדמה).

בברכה,

רב נחום

(הידברות- https://www.hidabroot.org/question/223694)

אתר הלכה חב''ד:


שאלה:

מה מברכים על גרנולה? (כשאוכלים עם יוגורט למשל, לא כתוספת לסלט וכיוצ״ב)

תשובה:

כאשר אוכלים את הגרנולה בפני עצמה, מברכים על כל התערובת 'בורא פרי האדמה' מכיוון שהרכיב העיקרי הוא שיבולת שועל קלויה שלא עברה בישול (כן הוא ברוב המפעלים היום, וראה הערה)[1]. וכאשר מעוניין לאכול גרנולה עם יוגורט, ראוי לברך על הגרנולה בפני עצמה (אדמה) ועל היוגורט בפני עצמו (שהכל) לפני שמערב אותם יחד. ואם כבר עירב אותם, יברך קודם 'שהכל' על היוגורט, ואח"כ 'בורא פרי האדמה' על הגרנולה[2].

ובנוגע לברכה אחרונה הסתפקו בזה הפוסקים, ולכן אם רוצים לאכול כמות של 27 סמ"ק (שיעור כזית) שיבולת שועל תוך 4 דקות[3], נכון לאכול בתוך הסעודה. אמנם אם לא אכל בתוך הסעודה, מברך ברכה אחרונה 'בורא נפשות'[4].

מקורות והרחבה:

[1] הגרנולה עשויה מתערובת של שיבולת שועל, צימוקים ופירות מיובשים וכדומה. וראה סדר ברה"נ (פ"ג ה"א) "תערובת שני מינין .. אם האחד הוא עיקר והשני אין נותנין בו כי אם לתקנו ולהכשירו, הרי העיקר פוטר את הטפל בברכתו, בין מברכה ראשונה בין מברכה אחרונה. ואם שניהם עיקר, אם אחד מהם הוא הרוב, הרי זה נחשב עיקר", נמצא שבנידון דידן אפילו אם נאמר שכל הרכיבים עיקר (ולא רק השיבולת שועל), מכל מקום השיבולת שועל היא הרוב, ולכן מברכים רק עליה ברכה ראשנה ואחרונה.

והנה במפעלים שבהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית התערובת עוברת קליה, ואינה עוברת בישול (נכון להיום, ויש להתעדכן), ולכן ברכתה היא 'בורא פרי האדמה', וכמ"ש בסדר ברה"נ (פ"א ה"ח) "אין מברכין בורא מיני מזונות על הדגן .. אלא כשאוכלו בדרך אכילתו כגון תבשיל הנעשה מקמח, או דגן עצמו שנחלק לשנים או לשלושה ויותר ונתבשל במים וכו'", עיי"ש. ולהעיר שיש מיעוט מפעלים שבתהליך הייצור הגרנולה עוברת בישול, ואז יש לדון האם לברך מזונות (ראה ב' הדיעות שם בסדר ברה"נ כאשר הדגן לא נחלק, האם מצריכים שיידבקו הגרעינים זה לזה מרוב הבישול).

[2] כאשר הגרנולה והיוגורט מעורבים, חוזרים לכללי עיקר וטפל. אמנם יש לדון במקרה והיוגורט הוא הרוב, האם ניתן לברך שהכל על כל התערובת, או נאמר שהדגן הוא עיקר אע"פ שהוא המיעוט. ונקדים לבאר, שכאשר מברכים על מין הדגן 'בורא מיני מזונות', הוא ייחשב תמיד לעיקר אפילו הוא רק מיעוט התערובת (ראה סדר ברה"נ פ"ג ה"ב וג'), אמנם כאשר מברכים על הדגן 'בורא פרי האדמה', נחלקו בזה הפוסקים, דעת המג"א (סימן רח סק"ז) שגם במצב זה נחשב לעיקר על אף שהוא מיעוט, ולדעת אבן העוזר (וכן פסק המ"ב בסימן רח, שעה"צ כז) הדגן ייחשב לטפל, ויברכו על המין שהוא הרוב.

ונראה שאדה"ז הכריע מעיקר הדין כאבן העוזר, ומ"מ חשש למג"א וכדלהלן. דהנה בסדר ברה"נ (פרק ז הט"ז) כתב [הוספנו ביאור בחצאי ריבוע] "אבל אם עיקר הבישול בשביל המרק, בין במיני קטניות בין במיני דגן [הכוונה לגרעינים שלימים שברכתם בפה"א, כפי שנתבאר בתחילת ההלכה טז] מברכין עליו 'שהכל' אף אם אוכל גם כן התבשיל עמו, ו[המרק] אינו טפל אליו [לדגן] כלל, ואינו נפטר בברכתו [היינו, ברכת האדמה שעל הדגן אינה פוטרת את המרק]. אלא לעשות על צד היותר טוב, ראוי לברך תחלה על המרק ולשתות ממנו מעט בפני עצמו, ואחר כך יברך על התבשיל אם הוא מין דגן". נמצא שאדה"ז חשש לדעת המג"א ("לעשות על הצד היותר טוב"), והכריע שטוב לברך קודם על המרק, ואח"כ על הדגן.

ואם כן בנידון דידן, אם עירב את הגרנולה והיוגורט, מעיקר הדין מברכים על הרוב (כאשר שניהם עיקר), אמנם ראוי שיברך קודם על היוגורט, ואח"כ יברך על הגרנולה בורא פרי האדמה.

[3] שיעור אכילת פרס. ובשיעורי תורה לגרא"ח נאה (סימן ג סט"ו) הכריע למעשה שלעניין ברכה אחרונה צריך לאכול כזית תוך 4 דקות.

[4] התוספות (ברכות לז, א ד"ה הכוסס) הסתפקו בנוגע לדגן שמברכים עליו בפה"א, האם יש לברך 'בורא נפשות' או ברכה מעין ג' (על האדמה ועל פרי האדמה), ולמסקנה כתבו שיש לאכול בתוך הסעודה. השו"ע הביא את דעתם בסימן רח ס"ד. והאדה"ז בסדר ברה"נ (פרק א' ה"ח) כתב "ונכון לחוש לדבריהם לכתחילה, אבל אם ארע שאכל שלא בתוך הסעודה יברך בורא נפשות רבות".

ולשלימות העניין נציין, שבבדי השלחן (סימן מח ס"ק לג) כתב דמכיוון שהספק הוא האם לברך 'על האדמה ועל פרי האדמה', לא יעזור שיאכל 'מזונות' כשיעור, ומין 'שהכל' כשיעור, אלא צריך לאכול בתוך הסעודה. אולם בכף החיים (סימן רח סק"ל) כתב שכן יועיל לאכול דבר שברכתו ודאי מעין ג' ודבר שברכתו נפשות רבות.

(הלכה- חב"ד. http://halacha.co/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7 ... %9C%D7%94/)

גרנולה
הודעות: 1500
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 2049 פעמים
קיבל תודה: 1069 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

קצת תמונות :

גרנולה-חלב.jpg
ראה לעיל (אתר דין) את הברכה הראויה לגרנולה ולחלב.
גרנולה חברת בטר אנד דיפרנט.png
כנזכר לעיל ברכתה מזונות כיוון שמבשלים אותה.
חטיף גרנולה אמריקאי.jpeg
זה חטיף גרנולה אמריקאי עם דבש.
קצת בעייתי מבחינת הברכה עד כמה שידוע לי, כמדומני שמבשלים אותו אז ברכתו מזונות. אך לגבי הברכה אחרונה יש חשש האם יש בו כמות שיעור של מזונות בחטיף. (כיוון שיש בו גם דבש וכו')

לסיום סיפור מעניין:
כידוע בהבד''צ העדה החרדית (ועוד כשרויות) נוהגים לכתוב בחלק מהחטיפים את ברכתם.

(אגב חשוב מאוד להסתכל שם. יכול להיות 2 סוגי גליליות או כיו''ב שנראים זהים ואחד במילוי שוקולד ואחד במילוי אחר. וברכתם שונה כיוון שבאחד העיקר הוא המזונות ובשני העיקר הוא השוקולד.)

אם תשימו לב, על החטיף כתוב ''ב. מזונות'' ולא ''ברכתו מזונות''. והטעם הוא חשש שהעלה אחד הרבנים (לא זוכר איזה רב זה היה.) מכיוון שברכתו מזונות זו הלכה אז זה יהיה טעון גניזה ולכן מצאו פיתרון לכתוב ''ב. (ברכתו) מזונות ''.

יהי רצון שבזכות ההקפדה על ברכות הנהנין נזכה בקרוב ממש לברכת המזון בסעודת שור הבר והלוויתן לע''ל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

הכרת הטוב
הודעות: 224
הצטרף: 02 אוגוסט 2020, 22:37
נתן תודה: 584 פעמים
קיבל תודה: 171 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי הכרת הטוב »

לדעת פורום 'חרדים לדעת' מברכים על הגרנולה "שירבו כמותו".. ;)

גרנולה
הודעות: 1500
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 2049 פעמים
קיבל תודה: 1069 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

הכרת הטוב כתב:
19 אוגוסט 2020, 22:43
לדעת פורום 'חרדים לדעת' מברכים על הגרנולה "שירבו כמותו".. ;)
:)

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב וקורונימון
הודעות: 4388
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב וקורונימון »

ודאי אדמה, ומי שאמר לברך מזונות טעה.
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קורונה, אנא ה' קורו נא
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

הכרת הטוב
הודעות: 224
הצטרף: 02 אוגוסט 2020, 22:37
נתן תודה: 584 פעמים
קיבל תודה: 171 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי הכרת הטוב »

פעמון זהב וקורונימון כתב:
14 ספטמבר 2020, 00:56
ודאי אדמה, ומי שאמר לברך מזונות טעה.
מנין לך שטעה?
הרב גרנולה הביא את כל הדעות עם נימוקים..


לענ"ד כל אחד ישאל את רבו וינהג כפי שיורהו

גרנולה
הודעות: 1500
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 2049 פעמים
קיבל תודה: 1069 פעמים

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

הכרת הטוב כתב:
15 ספטמבר 2020, 10:43
פעמון זהב וקורונימון כתב:
14 ספטמבר 2020, 00:56
ודאי אדמה, ומי שאמר לברך מזונות טעה.
מנין לך שטעה?
הרב גרנולה הביא את כל הדעות עם נימוקים..


לענ"ד כל אחד ישאל את רבו וינהג כפי שיורהו
לפי כל המקורות שהבאתי ברכתה אדמה (גם קלויה), למעט אם נימוחו ונתדבקו או שעברו תהליך בישול או אפיה.
ולא ראיתי שנחלקו בזה או שיש בזה חילוק בין מנהג אשכנז לספרד.
(אולי יש דעות נוספות.. אך לכאורה נראה שהולכים לפי הנ"ל. למעשה אכן כדאי לשאול רב. )

ספר וזאת הברכה - הרב מנדלבוים:
אוצר החכמה_622101.jpg
ספר שערי הברכה - הרב שטיצברג:
אוצר החכמה_179598.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17649
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 303 פעמים
קיבל תודה: 488 פעמים
יצירת קשר:

Re: בעניין ברכת הגרנולה.

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

בדיוק באתי לכתוב שזה לכאורה כמו שלוה ואז ראיתי שזה מופיע לעיל בהודעת הר' גרנולה
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

שלח תגובה