למה הגבר נברא ראשון בעולם? וכוחה של שתקנות!

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

למה הגבר נברא ראשון בעולם? וכוחה של שתקנות!

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 14 נובמבר 2018, 20:40

המדרש [תנחומא ויצא פרק ו] מאיר זוית נוספת בדמותם של האמהות הקדושות והירושה המוסרית שהועידו לצאציהם. 'לאה תפסה את פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה [יהודה שנאמר עליו "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני"] רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו כל בניה בעליה מסטרין, [בנימין ישפה, יש פה, יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד. ואבן שלו מן האפוד 'ישפה' היא] ואסתר שנאמר "אין אסתר מגדת מולדתה" עד כאן.

ר' ברוך מרדכי אזרחי שליט"א כותב דברים נפלאים.
"פלך", מכשיר עזר לאמנויות הוא. לאומנות האריגה, הסריגה, וכדומה. ומשנאמר כי רחל ולאה תפסו 'פלכים', "פלך שתיקה" ו"פלך הודיה" בהכרח הכוונה היא שדרך מכשירי עזר אלו, הם ארגו וטוו את כל עבודת מסכת חייהם -משום שדרך "מכשירים" אלו, אפשר להבנות כאדם מושלם. כוחה של שתקנות!

ר' ברוך מרדכי מתאר את הדברים נפלא. אך נקודה נוספת צריכה בירור, מה שנאמר במדרש על אסתר -תפסה את פלך השתיקה שנאמר אין אסתר מגדת [בזכות סבתה רחל ששתקה] והלא אסתר לא עשתה כן מיזמתה? אלא כמפורש במגילה: "כאשר צוה עליה מרדכי". ומנין שהיתה השתיקה כהמשך לדרך זקנתה?!

הערה זו ראתי בשם ר' יעקב גלינסקי. והוא מיישב על דרך צחות -'קל יותר לדרש מאשה מסירות נפש, מאשר לדרוש ממנה לשתוק...'
חיזוק לדברים נמצא בספר מאור חיים [דרשות שדרש האור החיים הקדוש ונכתבו מפיו על ידי תלמידו רבי משה מליוורנו] הוא שואל שם שאלה מדוע ברא הקב"ה את האדם ואחר כך בנס נטל ממנו צלע וברא את האשה? הרבה יותר טבעי היה שיברא את האשה ויברא ממנה אדם! ותירץ בזה הלשון: "ונראה לפי שהאשה דברנית, ואלו נבראת תחילה לא היתה יכולה להיות לבדה אפלו שעה אחת. ולכן נברא האיש תחלה כדי שכשתברא האשה תוכל מיד לדבר עם בעלה" עד כאן. ואם אסתר שתקה בגלל צוויו של מרדכי הרי זה משום שירשה מרחל זקנתה את פלך השתיקה. לכן העמידה בנסיון ועמדה בו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה