אשכול ליום העצמאות

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 20 פעמים

Re: אשכול ליום העצמאות

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גיבובי שטויות. כל הגדולים שהבאת אף אחד מהם לא כותב שממשלה שהביאה מליונים לכפירה היא נחשבת לאתחלתא דגאולה. כל התמימים הנ"ל לא ידעו ולא הכירו את רשעותם של הציונים.
אף אחד מהם לא כותב שטוב להקים ממשלת שמד יהודית בארץ ישראל.
כל הקשקושים שאתה מביא מהם אין שום ראיה. ולהיפך, רק שהראש הרדוד שלך יודע רק לעשות העתק הדבק שוב ושוב.
כיון שבישיבות שלכם מלמדים איך להפוך את הראש לאבן דומם על ידי לימוד תורה באמצעים של משחקי סולמות ונחשים או סרטי המחשה של סוגיות. וכמובן שה"שיעור כללי" נערך בקולנוע.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 20 פעמים

Re: אשכול ליום העצמאות

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

למרות שכל דבריך הם ללא מקורות, ואפשר לדחותם בקש. בכל זאת אראה לך איך הם מופרכים מתוכם.
גדול הדור כתב:בס"ד
וכמובן בעזרת צה"ל. שכחת?
גדול הדור כתב:אז זהו שהרב קוק לא היה דעת יחיד בתמיכתו בציונות ובדעותיו כמו שבספר "אורות",
מה לעשות שהוא בעצמו כתב שכל גדולי הדור לא מסכימים לשיטתו. וכן כתב תלמידו הרב חרל"פ.
גדול הדור כתב:רא"ז מלצר שכתב לכבוד הוצאה לאור של ספרים מכתבי הרב קוק בעשור לפטירתו:
'ב"ה, ירושלים, יום ג', כ"ח לחדש מנ"א שנת תש"ה
הנני בזה להביע את רחשי לבבי ליום הזכרון, במלאת עשר שנים להסתלקות גאון ישראל מוהרא"י הכהן קוק זצ"ל.
נוסף לאשר כבר נודע בכל תפוצות ישראל, עוצם גדלו בכל מקצועות התורה, בהלכה ובאגדה, מוסר ודעת, לבד זה היה גדול מאוד בקיום מצות "ולדבקה בו", שלדבקותו בד' ותורתו אין מלים להעריך את ערכו.
ראוי לתלמידיו ולמוקירי שמו ללמוד ממסירותו בכל לבבו באהבת ד' וישראל עמו, ותשוקתו העצומה לזכות את כל אשר היה ביכלתו להשפיע עליו, בין בדבריו החוצבים להבות אש בדרשותיו ובין בספריו הגדולים.
כבר אמרו חז"ל אין עושין נפשות לצדיקים שדבריהם הם זכרונם, ובפרט לגאון ישראל כמותו, וראוי להתחזק ולעשות רצון צדיק, לגמור להוציא לאור את כל ספריו הגדולים, אשר עמל עליהם ביגיעה עצומה. ואחר חורבן עם ישראל, גדוליו, גאוניו וצדיקיו, אשר עמהם נגנזו הרבה מחדושי תורתם, חובה להשתדל להוציא לאור ספרי גאוני הדור הנמצאים בכתבי יד. ד' ירחם על שארית פליטת עמו וישלח לנו משיח צדקנו ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן.'
זה נכתב כהסכמה לספר הלכתי שלו. ומה ראיה מכאן לתמיכתו? וגם הגרי"ש העריץ את הרב קוק ולא ראה במדינה אתחלתא דגאולה.
גדול הדור כתב:וכן כפי שהעידו בנו הגרצ"י ותלמידו הגר"ר כ"ץ, הגרא"ז שמח מאוד על הקמת המדינה.
מרן רבי איסר זלמן מלצר חתום על קריאה (יחד עם כל גדולי ישראל וביניהם גם מרן ה"חפץ חיים" ) לצאת מקהלת ה"ועד הלאומי" שמטעמה כיהן הרב קוק כרבה של א"י (מינוי שכל בר בי רב יודע שמבחינה הלכתית אין לו שום תוקף כי את הרב הראשי לא"י צריך לבחור כלל הצבור בא"י ולא איזה ועדה שהציונים ביחד עם הבריטים החליטו עליה).
ואכן יש פה מישהו שמצא מכתב מר' איסר זלמן מלצר שהדור שלנו הוא "עקבתא דמשיחא" (ולא אתחלתא דגאולה) http://www.yoel-http://www.yoel-ab.com/ ... &m_id=6246
בשנת תרע"ג פרסם הגרא"ז זצ"ל בעיתון החרדי "הדרך" שיצא לאור בציריך מאמר ארוך בעניני בעיות השעה.להלן החלק הדן בהמזרחי:
"הנה אין אנחנו מסכימים לאגודת "המזרחי" אשר היא רק כמפלגה בתוך כלל האגודה "הציונית" ונותנת חומר על בנין בע"כ לכל שרירות לבם של הציונים החפשים"
ואגב הגרא"ז מלצר חתם ששירות לאומי זה יהרג ואל יעבור! פתאום הוא לא רב???
גדול הדור כתב:ר"י ליפשיץ מקאליש בעל "המדרש והמעשה" שהיה מגדולי רבני פולין כתב לרצי"ה: 'זה לא כבר קבלתי לשמחת לבבי את הקונטרס "אורות" של כ' אביו הכהן הגדול שליט"א והוא כלו מחמדים ואשר לא פללתי ראיתי בו: את הערך הגדול שמעריך כ' אביו את התקופה הנכחית כתקופת תחי' אמיתית...' ר"ד שפרבר מבראשוב היה מגדולי הפוסקים (שו"ת "אפרקסתא דעניא") וכתב לרב קוק: "... ויואל לשלוח לי את חיבורי הטהרה ודברות קדשו ולהבות אש מזבח אהבתו לה' ולעמו, והיה כאשר טעמתי מיערות דבשו ונופת קדשו ותאורנה עיני, כי נפתחו ארובות חכמתו ואראה אור האמת כי יהל, וכהקיר בור מימיה הקרו שביבי נוגה עומק תבונתו המאירים מחשכי תבל, והמה מרפא לנפש מתהפוכות הדורות ובלהות הזמן, אשרי עין ראתה כל אלה אשר ראה הכהן הגדול מאחיו...", ובסוף המכתב הוא כותב: "ואילו זכיתי גם לשאר ספרי אדמו"ר האדם הגדול בענקים.. מה מאושר הייתי..." הגר"י בוימל ("עמק הלכה") כתב לרב קוק: "אחרי נאחז בשבח הוד גאון תפארתו! את ספריו היקרים אורות התשובה וחבש פאר קבלתי וברכתי עליהם ברכת הנהנין.. ויהי רעוא שיאריך ימים על ממלכתו ויוציא לאור את שאר מעשי אצבעותיו.. הנני לוטה פה דאלאר אמעריקאי אחד ואבקש לפניו מאוד שישלח לי את שאר ספריו, ויתר אין ביכולתינו, ומאוד חשקה נפשי לראות בתפארת שאר ספריו."
כל אלו לא קשורים לעניין, אם כי דרכך בכל מקום לשרבב את גדולי ישראל משבחים את הרב קוק. אין כאן שום רמז על אתחלתא דגאולה.
גדול הדור כתב:ר' ישראל פרידמן מהוסיאטין קרא במפורש לתמוך בקק"ל והתייחס לתרומה לקק"ל כ"מצוה גדולה מאוד" כלשונו, ואמר על המדינה לאחר הקמתה שהיא אתחלתא דגאולה.
וכך כתב הרבי מהוסיאטין שם: "ואם הובטח ליהודי החרדי, שכספו נועד אך ורק(!) להקמת ישובים דתיים ולא יעבור לידים חילוניות, מן המצוה לתמוך בדבר". אבל אתה מתעלם מהחצי השני של דבריו ומסלף אותם לחלוטין. כיון שהוא מת ואינו יכול להכחיש את דבריהם של מושחתים כמוך, שמשחירים את פניו ואת פני חבריו.
גדול הדור כתב:ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ' הוביל את ייסוד ההסתדרות החסידית-ציונית "אגודת יישוב ארץ ישראל" שהסתפחה בתרע"ז למזרחי. היו שותפים לו ר' שלמה חיים פרידמן מסדיגורה ור' יעקב פרידמן מהוסיאטין (חתנו של ר' ישראל) כשהיו צעירים (כאדמו"רים המשיכו בדרכם הציונית ור' שלמה חיים אף עזב את האדמו"רות לטובת פעילות ציונית).
אני רוצה שהחברה יבינו מה הראיה מכאן: הוא הוביל תנועה שהסתפחה למזרחי, ולכן הוא דוגל בהשקפה דתית לאומית. (וכבר ראינו מה כתב שותפו הרבי מהוסיאטין)
גדול הדור כתב:ה"בית יצחק" מלבוב וה"חשק שלמה" מווילנה חתמו על הצהרת היסוד של ה"מזרחי" והיו בין 67 גדולי התורה מרחבי אירופה שחתמו על הקול קורא הזה.
הצהרת יסוד או קול קורא? ומה כתוב שם? ומי חתום שם? איך נודע לך הסוד הזה? באותו משקל אני אומר לך שהם היו חתומים על קול קורא נגד הציונות והמזרחי.
גדול הדור כתב: וה"חשק שלמה" אף בירך את הרצל בברכת כהנים בביקורו של הרצל בווינה.
יותר מסתבר לומר שהוא חשב שהרצל זה איזה יהודי כשר (כפי שמסתמא הציגו איזה איש מ"המזרחי" לפניו). אם יש לך מקור לפיו ידע ה"חשק שלמה" שהרצל אפיקורוס ובכל זאת ברכו ברכת כהנים אז בהחלט היתה תמיהה על ה"חשק שלמה" אבל כל עוד אין מקור כזה צריך לדונו לכף זכות ולשער שכזקן מופלג מאד לא ידע כלל מי זה הרצל. אפשרות נוספת היא שמחשש להתפתחות מחלוקת בקהילה כתוצאה מביזוי של הרצל ברבים ע"י התעלמות ממנו החליט הרב לברכו בטכס, יכולה להיות גם סבה אחרת. על כל פנים להסיק מ"ברכת כהנים" שה"חשק שלמה" "תמך בציונות" זה ממש לא רציני. (אגב, עוד נפ"מ חשובה מאד לגבי הגרסא היא שהרצי"ה פשוט משקר במצח נחושה בהתחשב בגרסה של יצחק מאור).
גדול הדור כתב: הרב בורוכוב מוולקוביסק בעל "חבל יעקב" היה מראשוני הרבנים שהצטרפו למזרחי.
מי זה? ומה הראיה מהמזרחי בראשית דרכו שהטעו הרבה תמימים?
גדול הדור כתב:ר"א הלוי סג"ל מישל ("משנת אליעזר") מטורקה היה מגדולי הפוסקים והכתובת הראשית לשאלוות בהיותו בבודפסט בזמן מלה"ע הראשונה והיה ציוני ושיבח את הרצל בדרשותיו.
הרבה ממשבחי הרצל לא הכירוהו (ולא הכירו את רשעת הציונות) וגם אלו שהכירוהו הוכרחו הרבה פעמים להכנע לציונים בקהילתם ולענות אמן בעל כרחם.
גדול הדור כתב:רי"צ ריבלין היה מגדולי דורו בנגלה ובנסתר והיה מייסד סניף המזרחי בירושלים. באחת מדרשותיו שנערכה ע"י חברת "ישוב ארץ ישראל", הדגיש הגרי"צ שחובה עלינו ליתן כבוד לכל חברות המשתדלים ברעיון הזה ולקרב את החופשים. והתריע נגד המסרבים לעלות, בהזכירו את היראים שלא רצו לעלות מבבל לא"י בימי נחמיה בעטיים של אלה שהיו דורכים גתות בשבת, וע"י שיטה זו גרמו לנו את הגלות המרה הזאת. ובין דבריו אמר: "גם המרגלים היו גדולי הדור אז וטעו ועי"ז מתו יותר מחצי מליון יהודים. עיקר מצוות ישוב א"י היא בנין ונטיעת אדמתה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה - עלינו להתעורר מלמטה, ואז תהיה התעוררות מלמעלה, ועלינו לתקן את עוון המרגלים ואח"כ ירחם ה' את יעקב." ('מוסד היסוד' עמ' 61 ועמ' 292).
קצת פרטים עליו למי שלא מכיר: הוריו, ר' בנימין, ראב"ד טאלאצין, ורייזל היו נכדי ר"מ ריבלין, "המגיד משקלוב" שהיה ממנהיגי האשכנזים בירושלים ובן ר' הלל משקלוב, מחבר "קול התור" ותלמיד הגר"א. למד אצל אביו ובישיבת וולוז'ין כאביו. כונה בישיבה "העילוי מטולצ'ין" או 'הש"ס החי'. אשתו, אם חמשת ילדיו, התנגדה לרצונו לעלות לארץ, והוא נתן לה גט ועלה יחידי בתרמ"ד. גם בין גדולי ירושלים התבלטה גאונותו המופלגת, בייחוד בבקיאותו הנפלאה בש"ס ופוסקים ובשקידתו העצומה. הוא ידע היכן נמצא כל דבר שבש"ס במידה מדויקת יותר מב'מסורת הש"ס'. כוח תפיסתו היה עצום, עד שהיה יכול להגיד במהירות את מספר המרצפות שבחדר או מספר האבנים שבבנין. היה מגדולי ירושלים וממנהיגי ה"מזרחי" ובתרס"ג ראש מייסדי סניף ה"מזרחי" בירושלים שהיה הראשון בארץ.
איפה כתוב שזה אתחלתא דגאולה? ומה שכתב לקרב את החפשים הוא להיפך מדעת המזרחי שלא מקרבים אותם אלא מתקרבים אליהם.
גדול הדור כתב: רי"ג הורוביץ (ר"י מאה שערים ורב השכונה) היה מראשי המזרחי בירושלים.

רמנ"נ אוירבך (ה"אורח נאמן" ונכד ה"אמרי בינה") היה מראשי המזרחי בירושלים.
וגם אבינר ומלמד הם ראשי המזרחי.
גדול הדור כתב:רצ"פ פרנק כתב על ניצחון צה"ל במלחמת השחרור שהיא אתחלתא דגאולה.

בתור רב ראשי שאף אחד ממילא לא שואל אותו מה לעשות ולא נותר לו כי אם לומר איזו מילת עידוד לחיילים (שגם אותם ברובם במכריע לא מעניין מי זה הרב צבי פסח פרנק) אז הוא אומר להם שמלחמתם זה אתחלתא דגאולה.

לדיון עקרוני בנושא הייתי צריך להתייחס אם היה הרב פרנק מביא איזשהו מקור הלכתי שעליו הוא מסתמך וגם זאת אחרי שהיה מבאר שבכלל שייך כיבוש הארץ בזמננו. כיון שאין כך ומדובר ברב ראשי מטעם הרבנות החילונית של המדינה, צריך לראות כל התבטאות חיובית כלפי המדינה תוך התיחסות לנתון זה ולא לעשות מזה תורה שלמה של "תמיכה בציונות"..

אגב הרב צבי פסח פרנק במכתבו בו הוא פסק הלכה למעשה!! ששרות לאומי זה יהרג ואל יעבור כינה את ראשי המדינה "חוטפים" שקמו על בנות ישראל למה אתה מתעלם מזה שכל רבני הציונות הדתית שתומכים בשרות הלאומי שותפים לאביזרייהו של עריות שהדין לגביו לפי הרב פרנק הוא ייהרג ואל יעבור??
גדול הדור כתב:רי"א קמלהר (ר"י "אור תורה" בסטניסלב ורישה ומחבר "דור דעה" ועוד) תמך בהשקפה דתית-לאומית כפי שעולה ממכתבו לרב קוק באב תר"פ לגבי המאמר "תחית הקודש" שפורסם לראשונה ב"המזרחי" בוורשה.
לא הבאת לא מי זה, ולא איך עולה ממכתבו.
גדול הדור כתב:הרב מפוניבז' ראה במדינה אתחלתא דגאולה ותלה את דגל ישראל בביתו ביום העצמאות והורה לתלות את הדגל מעל הישיבה.
כוונתך להוכיח מזה שתלה את הדגל בישיבה. סימן שהשקפתו דתית לאומית. אבל דבריו "המזרחי הוא סכנה ליהדות" סותרים את דבריך. ודברי חבריו ראשי ישיבת פוניבז' הרב דסלר והגרא"מ שך שכתבו בחריפות נגד הציונות, סותרים לגמרי את הדגל שהיה תלוי מעל ראשם. שפשוט שהיה נועד לרצות את נותני התקציבים.
גדול הדור כתב:ה"בבא חאקי" היה ציס"ע ופועל ישועות ותמך במפד"ל.
והבבא סאלי אסר אפילו להצביע בבחירות.
גדול הדור כתב:הרב מטבריג היה ר"י ב"מרכז הרב".
וגם הרב משה מרדכי שולזינגר זצ"ל למד במרכז הרב.
גדול הדור כתב:העילוי ממייצ'יט היה במזרחי.
מנין לך? ואגב, הוא נפטר עשרים שנה לפני קום המדינה.
גדול הדור כתב:רבצ"א קואינקה היה ראב"ד הספרדים בירושלים והיה במזרחי.

הג"ר משה כלפון הכהן (הרמ"ך מג'רבה) ראה בציונות אתחלתא דגאולה והתקין לחגוג את יום העצמאות בג'רבה במשך שלושה ימים וכן משבח את הרצל (מדובר בדברים ב"הדרוש החמישי לאתחלתא דגאולה" בספרו "מטה משה" כשהדברים נכתבו 16 שנים לאחר פטירת הרצל).
משבח את הרצל שאמר בסוף ימיו שאינו מאמין בביאת המשיח? והוא אתחלתא דגאולה? פשוט שלא ידע על הרצל כלום.
גדול הדור כתב:הגרמ"י עטיה (ר"י המקובלים "החיים והשלום" בירושלים) כתב: "ולו היה לנו לב לדעת ולהבין את הנס הגדול שנעשה לנו בשנת תש"ח שה' הצילנו מידי מרעים... ה' היה גומר את הגאולה בשלימות... אם כן לו עשינו כולנו כזאת ששמחנו בנס שעשה לנו ה' בשנת תש"ח שהצילנו מיד מרעים, והיינו מזמרים ומשבחים ומשוררים לה' על זאת, כי אז בוודאי הייתה הגאולה נגמרת, ואפילו שאין בידינו מעשים טובים שבזכותם ננצל ונגאל..."
כל מי שחושב שהיה נס חושב שהנס הוא גם אתחלתא דגאולה?
גדול הדור כתב:ר' יהודה זרחיה [מרדכי לייב חיים] הלוי סג"ל (מגדולי המקובלים בדורו והחזו"א אמר עליו שהוא ארי בין אריות) כתב לרצי"ה מכתב ביום העצמאות תשל"ז ובו כתב 'בחג העצמאות תשל"ז' ומשבחו שהוא "משמש אורה זו תורה לאלפי צעירים ומתסיס לאהבת ארץ ישראל", על כל חלקיה (שני עברי הירדן), "ובלי ספק זכותו רבה מאד והמקום יעזרנו לשמש בכהונה גדולה בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו".
שוב סטית מהנושא והבאת גדול בישראל שמתחנף לאחד מחברי הליגה נגד כפיה דתית. (ואם כתב חג עצמאות זה מראה שזה אתחלתא?)
גדול הדור כתב:ר' חיים ישראל מקוצק-פילוב - נכד רמ"מ מקוצק. כתב ב"שלום ירושלים", סימן א': '...שאף כי העוסקים אינם צדיקים כ"כ, כבר למדנו אשר מהאנשים הפשוטים מבני ישראל, ימצא בהם הקב"ה קורח רוח ולפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים, ואין אתנו יודע במי חפץ ה' יתברך לקדש שמו על ידו במהרה וזכות מי תגדל יותר בזה...'
כך כותבים על כופרים שגזרו פיאות? "אינם צדיקים כל כך"? הם נקראים אצלו "אנשים פשוטים מבני ישראל"? וודאי שלא התכווין למחטיאי המליונים. כי לא ידע עליהם.
גדול הדור כתב:ר' ישראל אליהו יהושע טרונק מקוטנה: "העלייה לארץ ישראל מצווה גדולה היא... אין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא אתחלתא... ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בלבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ רוח הגאולה..." (שו"ת "ישועות מלכו", חלק יו"ד, סימן ס"ו)
הישועות מלכו מדבר כי בזמננו שייך רק ביאה ריקנית (אם כי גם היא למצוה גדולה תיחשב) שאינה עיקר מצות ישיבת א"י שהיא ע"י ירושה וישיבה כאדם העושה בתוך שלו. הרי שהישועות מלכו אומר מפורש שבזמננו לא שייך לדבר על כיבוש של א"י וזאת למרות שהרמב"ן כותב שהיא מצוה לדורות

לגבי המושג אתחלתא דגאולה -כל המסתכל בדבריהם של רבני חיבת ציון יראה כי אין כוונתם במושג זה לומר שנגמרה הגלות והתחילה הגאולה אלא להצביע על נקודה של אור בחשכת הגלות שיש לקוות כי תלך ותגדל עד לגאולה שלמה. בטח שאין במושג זה או בהחלטה כי יש לתקופתנו שייכות מיוחדת אליו שום הוראת היתר לשנות כקוצו של יו"ד מתורתנו הקדושה וההתנגדות לציונות נשארת בעינה גם אם כל גדולי הדור יחד היו בדעה כי אנחנו באתחלתא דגאולה או אפילו באמצעיתה ואפילו בימות המשיח לא ישתנו חוקי התורה ודיניה.
גדול הדור כתב:הנצי"ב - "וכמו שהיה בימי עזרא הסופר נושאי נשים נוכריות... מורגלים בחילול שבת ולא ידעו את התורה כלל, כל אלה נתקבצו והכינו את יישוב הארץ בערים עד שאחרי כן נתמלאה הארץ בבניה, כך עלינו להתעורר לקול רצון ה'... בכל מקום אשר אחינו מפוזרים שם... ובכל סוגי ישראל." (שני הקטעים האחרונים מ"שיבת ציון" ח"ב, עמ' 6-5)
במאמר שלפנינו מתייחס מרן הנצי"ב להתאמת התואר "אתחלתא דגאולה" לישוב המתחדש בא"י במכתבו בו הוא מביע התנגדות לספרו המפורסם של הרב צבי הירש קלישר ז"ל "דרישת ציון". ב"ה יום צום השביעי יהפך לשו"ש [לששון ושמחה] תרנ"א כבוד הרב המופלג ודרשן, לוקח נפשות בדברו, בהטיפו מוסרו כ"ש מ' חיים יוסף יפה נ"י. כבר כתבתי בקצרה למע"כ נ"י שאין נפשי נוחה מהספר "דרישת ציון" שהעלה הגאון וצדיק מוהרצ"ה קלישער ז"ל כי נוסד על אור מתעה שראה בארצות המערב שניתן שווי זכויות לאחינו, והיה מדמה כי זהו הבטחת "ושב ד' אלקיך את שבותך ורחמך" מעתה עלינו להגיע לסופיה דקרא "ושב וקבצך" וגו' –ובמח"כ אינן אלא דברים בטלים. א-שעיקר שבות ישראל אינו בארצות המערב כי אם בירכתי צפון, וירמי' הנביא אמר שמתחילה "הנני מביא אותם מארץ צפון" ואח"כ "וקבצתים מירכתי ארץ". ב-שזה האור של שווי זכויות החשיך עיני אחינו בארצות המערב והסיר צורת היהדות, זולת יחידי סגולה. ג-שהרי לפני זה המקרא כתיב "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" וגו' ולא החל להתקיים כלל. עוד זאת שיסוד דעת הגאון הנ"ל, שזהו תחילת הגאולה, ובזה מסתיים דבריו לבאר האיך נגיע לידי גאולה ובאמת אין אדם יודע עד מה סדר הגאולה העתידה... אומנם כל הדברים הללו אינן נצרכים אלא לפי שדמה הגאון שהחל אורה של הגאולה בזמנו, אבל בזמן הזה שאנו כבושין בגולה וגזרות מתחדשות, אסור לנו להזכיר רעיון של גאולה בענין ישוב הארץ, דבלי ספק ישמעו התוגר ושריו דישוב הארץ ע"י ישראל אתחלתא דגאולה היא, ויפריע ח"ו עיקר הישוב, ושארי מלכויות יחושו לדבר ויגזרו גזרת המן ר"ל, וחלילה לנו להראות בעסק הישוב סימני גאולה, ורק העיר ה' בלבנו להשיב שממות הארץ ולעשותה לישוב, ויותר מזה לא ידענו מאומה, ואין לנו לדבר בזה אלא לחכות בלב ולהאמין לגאולה באיזה אופן שירצה לפי מעשיו, על כן איני מסכים לשוב ולהדפיס ספר "דרישת ציון" שיש בו סכנה לכל העסק, המקום ית' יורנו דרך הישרה וחפץ ה' עלינו יצליח להושיב נשמות הארץ ויזכו לראות ישראל בנויהם. כנפש העמוס בעבודה, נפתלי צבי יהודא ברלין. (מתוך "אגרות הנצי"ב מוולוז'ין, אגרת ק"ז, בני ברק, תשס"ג, הובא גם ב"מרא דארעא דישראל", עמ' יז-יט ירושלים, תשס"ג. וכן ב"משכנות הרועים" עמ' קס"ח-ק"ע, ניו יורק תשד"ם).
גדול הדור כתב:רי"ז שטרן משאוול (ה"זכרון יהוסף") - בשיחה עם הרב שמואל הכהן קוק זצ"ל, אחיו של ראי"ה קוק, אמר: "חופשים, כופרים, מה יהיה עם השמיטה, הכול אלו פרטים שלא משנים את עצם הדבר. כולם חייבים להיות ציונים, לעסוק ביישוב ארץ ישראל!"
שכחת להוסיף: ומכאן רואים שהוא סבר שזה אתחלתא דגאולה! :roll:

גדול הדור כתב:כל הדברים האלו מעידים על תמיכה בהשקפה דתית-לאומית ובתמיכה בהתיישבות הציונית והמדינה על אף שאינה לפי התורה, וכאמור בתחילת דבריי, ולא רק תמיכה ביישוב הארץ בתנאי שתהיה רק לפי התורה.
כל זה מעיד על ראש רדוד שלימדו אותו שהטומאה היא עומק הטהרה, ושהקדושה היא בעצמם החולין, והאור טמון דווקא עמוק בתוך החושך, ולכן גם הדעת שלו טמונה עמוק בתוך האשפה.

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20
קיבל תודה: 1 פעם

Re: אשכול ליום העצמאות

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור »

משולש כתב:למרות שכל דבריך הם ללא מקורות, ואפשר לדחותם בקש. בכל זאת אראה לך איך הם מופרכים מתוכם.
גדול הדור כתב:בס"ד
וכמובן בעזרת צה"ל. שכחת?
גדול הדור כתב:אז זהו שהרב קוק לא היה דעת יחיד בתמיכתו בציונות ובדעותיו כמו שבספר "אורות",
מה לעשות שהוא בעצמו כתב שכל גדולי הדור לא מסכימים לשיטתו. וכן כתב תלמידו הרב חרל"פ.
גדול הדור כתב:רא"ז מלצר שכתב לכבוד הוצאה לאור של ספרים מכתבי הרב קוק בעשור לפטירתו:
'ב"ה, ירושלים, יום ג', כ"ח לחדש מנ"א שנת תש"ה
הנני בזה להביע את רחשי לבבי ליום הזכרון, במלאת עשר שנים להסתלקות גאון ישראל מוהרא"י הכהן קוק זצ"ל.
נוסף לאשר כבר נודע בכל תפוצות ישראל, עוצם גדלו בכל מקצועות התורה, בהלכה ובאגדה, מוסר ודעת, לבד זה היה גדול מאוד בקיום מצות "ולדבקה בו", שלדבקותו בד' ותורתו אין מלים להעריך את ערכו.
ראוי לתלמידיו ולמוקירי שמו ללמוד ממסירותו בכל לבבו באהבת ד' וישראל עמו, ותשוקתו העצומה לזכות את כל אשר היה ביכלתו להשפיע עליו, בין בדבריו החוצבים להבות אש בדרשותיו ובין בספריו הגדולים.
כבר אמרו חז"ל אין עושין נפשות לצדיקים שדבריהם הם זכרונם, ובפרט לגאון ישראל כמותו, וראוי להתחזק ולעשות רצון צדיק, לגמור להוציא לאור את כל ספריו הגדולים, אשר עמל עליהם ביגיעה עצומה. ואחר חורבן עם ישראל, גדוליו, גאוניו וצדיקיו, אשר עמהם נגנזו הרבה מחדושי תורתם, חובה להשתדל להוציא לאור ספרי גאוני הדור הנמצאים בכתבי יד. ד' ירחם על שארית פליטת עמו וישלח לנו משיח צדקנו ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן.'
זה נכתב כהסכמה לספר הלכתי שלו. ומה ראיה מכאן לתמיכתו? וגם הגרי"ש העריץ את הרב קוק ולא ראה במדינה אתחלתא דגאולה.
גדול הדור כתב:וכן כפי שהעידו בנו הגרצ"י ותלמידו הגר"ר כ"ץ, הגרא"ז שמח מאוד על הקמת המדינה.
מרן רבי איסר זלמן מלצר חתום על קריאה (יחד עם כל גדולי ישראל וביניהם גם מרן ה"חפץ חיים" ) לצאת מקהלת ה"ועד הלאומי" שמטעמה כיהן הרב קוק כרבה של א"י (מינוי שכל בר בי רב יודע שמבחינה הלכתית אין לו שום תוקף כי את הרב הראשי לא"י צריך לבחור כלל הצבור בא"י ולא איזה ועדה שהציונים ביחד עם הבריטים החליטו עליה).
ואכן יש פה מישהו שמצא מכתב מר' איסר זלמן מלצר שהדור שלנו הוא "עקבתא דמשיחא" (ולא אתחלתא דגאולה) http://www.yoel-http://www.yoel-ab.com/ ... &m_id=6246
בשנת תרע"ג פרסם הגרא"ז זצ"ל בעיתון החרדי "הדרך" שיצא לאור בציריך מאמר ארוך בעניני בעיות השעה.להלן החלק הדן בהמזרחי:
"הנה אין אנחנו מסכימים לאגודת "המזרחי" אשר היא רק כמפלגה בתוך כלל האגודה "הציונית" ונותנת חומר על בנין בע"כ לכל שרירות לבם של הציונים החפשים"
ואגב הגרא"ז מלצר חתם ששירות לאומי זה יהרג ואל יעבור! פתאום הוא לא רב???
גדול הדור כתב:ר"י ליפשיץ מקאליש בעל "המדרש והמעשה" שהיה מגדולי רבני פולין כתב לרצי"ה: 'זה לא כבר קבלתי לשמחת לבבי את הקונטרס "אורות" של כ' אביו הכהן הגדול שליט"א והוא כלו מחמדים ואשר לא פללתי ראיתי בו: את הערך הגדול שמעריך כ' אביו את התקופה הנכחית כתקופת תחי' אמיתית...' ר"ד שפרבר מבראשוב היה מגדולי הפוסקים (שו"ת "אפרקסתא דעניא") וכתב לרב קוק: "... ויואל לשלוח לי את חיבורי הטהרה ודברות קדשו ולהבות אש מזבח אהבתו לה' ולעמו, והיה כאשר טעמתי מיערות דבשו ונופת קדשו ותאורנה עיני, כי נפתחו ארובות חכמתו ואראה אור האמת כי יהל, וכהקיר בור מימיה הקרו שביבי נוגה עומק תבונתו המאירים מחשכי תבל, והמה מרפא לנפש מתהפוכות הדורות ובלהות הזמן, אשרי עין ראתה כל אלה אשר ראה הכהן הגדול מאחיו...", ובסוף המכתב הוא כותב: "ואילו זכיתי גם לשאר ספרי אדמו"ר האדם הגדול בענקים.. מה מאושר הייתי..." הגר"י בוימל ("עמק הלכה") כתב לרב קוק: "אחרי נאחז בשבח הוד גאון תפארתו! את ספריו היקרים אורות התשובה וחבש פאר קבלתי וברכתי עליהם ברכת הנהנין.. ויהי רעוא שיאריך ימים על ממלכתו ויוציא לאור את שאר מעשי אצבעותיו.. הנני לוטה פה דאלאר אמעריקאי אחד ואבקש לפניו מאוד שישלח לי את שאר ספריו, ויתר אין ביכולתינו, ומאוד חשקה נפשי לראות בתפארת שאר ספריו."
כל אלו לא קשורים לעניין, אם כי דרכך בכל מקום לשרבב את גדולי ישראל משבחים את הרב קוק. אין כאן שום רמז על אתחלתא דגאולה.
גדול הדור כתב:ר' ישראל פרידמן מהוסיאטין קרא במפורש לתמוך בקק"ל והתייחס לתרומה לקק"ל כ"מצוה גדולה מאוד" כלשונו, ואמר על המדינה לאחר הקמתה שהיא אתחלתא דגאולה.
וכך כתב הרבי מהוסיאטין שם: "ואם הובטח ליהודי החרדי, שכספו נועד אך ורק(!) להקמת ישובים דתיים ולא יעבור לידים חילוניות, מן המצוה לתמוך בדבר". אבל אתה מתעלם מהחצי השני של דבריו ומסלף אותם לחלוטין. כיון שהוא מת ואינו יכול להכחיש את דבריהם של מושחתים כמוך, שמשחירים את פניו ואת פני חבריו.
גדול הדור כתב:ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ' הוביל את ייסוד ההסתדרות החסידית-ציונית "אגודת יישוב ארץ ישראל" שהסתפחה בתרע"ז למזרחי. היו שותפים לו ר' שלמה חיים פרידמן מסדיגורה ור' יעקב פרידמן מהוסיאטין (חתנו של ר' ישראל) כשהיו צעירים (כאדמו"רים המשיכו בדרכם הציונית ור' שלמה חיים אף עזב את האדמו"רות לטובת פעילות ציונית).
אני רוצה שהחברה יבינו מה הראיה מכאן: הוא הוביל תנועה שהסתפחה למזרחי, ולכן הוא דוגל בהשקפה דתית לאומית. (וכבר ראינו מה כתב שותפו הרבי מהוסיאטין)
גדול הדור כתב:ה"בית יצחק" מלבוב וה"חשק שלמה" מווילנה חתמו על הצהרת היסוד של ה"מזרחי" והיו בין 67 גדולי התורה מרחבי אירופה שחתמו על הקול קורא הזה.
הצהרת יסוד או קול קורא? ומה כתוב שם? ומי חתום שם? איך נודע לך הסוד הזה? באותו משקל אני אומר לך שהם היו חתומים על קול קורא נגד הציונות והמזרחי.
גדול הדור כתב: וה"חשק שלמה" אף בירך את הרצל בברכת כהנים בביקורו של הרצל בווינה.
יותר מסתבר לומר שהוא חשב שהרצל זה איזה יהודי כשר (כפי שמסתמא הציגו איזה איש מ"המזרחי" לפניו). אם יש לך מקור לפיו ידע ה"חשק שלמה" שהרצל אפיקורוס ובכל זאת ברכו ברכת כהנים אז בהחלט היתה תמיהה על ה"חשק שלמה" אבל כל עוד אין מקור כזה צריך לדונו לכף זכות ולשער שכזקן מופלג מאד לא ידע כלל מי זה הרצל. אפשרות נוספת היא שמחשש להתפתחות מחלוקת בקהילה כתוצאה מביזוי של הרצל ברבים ע"י התעלמות ממנו החליט הרב לברכו בטכס, יכולה להיות גם סבה אחרת. על כל פנים להסיק מ"ברכת כהנים" שה"חשק שלמה" "תמך בציונות" זה ממש לא רציני. (אגב, עוד נפ"מ חשובה מאד לגבי הגרסא היא שהרצי"ה פשוט משקר במצח נחושה בהתחשב בגרסה של יצחק מאור).
גדול הדור כתב: הרב בורוכוב מוולקוביסק בעל "חבל יעקב" היה מראשוני הרבנים שהצטרפו למזרחי.
מי זה? ומה הראיה מהמזרחי בראשית דרכו שהטעו הרבה תמימים?
גדול הדור כתב:ר"א הלוי סג"ל מישל ("משנת אליעזר") מטורקה היה מגדולי הפוסקים והכתובת הראשית לשאלוות בהיותו בבודפסט בזמן מלה"ע הראשונה והיה ציוני ושיבח את הרצל בדרשותיו.
הרבה ממשבחי הרצל לא הכירוהו (ולא הכירו את רשעת הציונות) וגם אלו שהכירוהו הוכרחו הרבה פעמים להכנע לציונים בקהילתם ולענות אמן בעל כרחם.
גדול הדור כתב:רי"צ ריבלין היה מגדולי דורו בנגלה ובנסתר והיה מייסד סניף המזרחי בירושלים. באחת מדרשותיו שנערכה ע"י חברת "ישוב ארץ ישראל", הדגיש הגרי"צ שחובה עלינו ליתן כבוד לכל חברות המשתדלים ברעיון הזה ולקרב את החופשים. והתריע נגד המסרבים לעלות, בהזכירו את היראים שלא רצו לעלות מבבל לא"י בימי נחמיה בעטיים של אלה שהיו דורכים גתות בשבת, וע"י שיטה זו גרמו לנו את הגלות המרה הזאת. ובין דבריו אמר: "גם המרגלים היו גדולי הדור אז וטעו ועי"ז מתו יותר מחצי מליון יהודים. עיקר מצוות ישוב א"י היא בנין ונטיעת אדמתה, ולא המדרש עיקר אלא המעשה - עלינו להתעורר מלמטה, ואז תהיה התעוררות מלמעלה, ועלינו לתקן את עוון המרגלים ואח"כ ירחם ה' את יעקב." ('מוסד היסוד' עמ' 61 ועמ' 292).
קצת פרטים עליו למי שלא מכיר: הוריו, ר' בנימין, ראב"ד טאלאצין, ורייזל היו נכדי ר"מ ריבלין, "המגיד משקלוב" שהיה ממנהיגי האשכנזים בירושלים ובן ר' הלל משקלוב, מחבר "קול התור" ותלמיד הגר"א. למד אצל אביו ובישיבת וולוז'ין כאביו. כונה בישיבה "העילוי מטולצ'ין" או 'הש"ס החי'. אשתו, אם חמשת ילדיו, התנגדה לרצונו לעלות לארץ, והוא נתן לה גט ועלה יחידי בתרמ"ד. גם בין גדולי ירושלים התבלטה גאונותו המופלגת, בייחוד בבקיאותו הנפלאה בש"ס ופוסקים ובשקידתו העצומה. הוא ידע היכן נמצא כל דבר שבש"ס במידה מדויקת יותר מב'מסורת הש"ס'. כוח תפיסתו היה עצום, עד שהיה יכול להגיד במהירות את מספר המרצפות שבחדר או מספר האבנים שבבנין. היה מגדולי ירושלים וממנהיגי ה"מזרחי" ובתרס"ג ראש מייסדי סניף ה"מזרחי" בירושלים שהיה הראשון בארץ.
איפה כתוב שזה אתחלתא דגאולה? ומה שכתב לקרב את החפשים הוא להיפך מדעת המזרחי שלא מקרבים אותם אלא מתקרבים אליהם.
גדול הדור כתב: רי"ג הורוביץ (ר"י מאה שערים ורב השכונה) היה מראשי המזרחי בירושלים.

רמנ"נ אוירבך (ה"אורח נאמן" ונכד ה"אמרי בינה") היה מראשי המזרחי בירושלים.
וגם אבינר ומלמד הם ראשי המזרחי.
גדול הדור כתב:רצ"פ פרנק כתב על ניצחון צה"ל במלחמת השחרור שהיא אתחלתא דגאולה.

בתור רב ראשי שאף אחד ממילא לא שואל אותו מה לעשות ולא נותר לו כי אם לומר איזו מילת עידוד לחיילים (שגם אותם ברובם במכריע לא מעניין מי זה הרב צבי פסח פרנק) אז הוא אומר להם שמלחמתם זה אתחלתא דגאולה.

לדיון עקרוני בנושא הייתי צריך להתייחס אם היה הרב פרנק מביא איזשהו מקור הלכתי שעליו הוא מסתמך וגם זאת אחרי שהיה מבאר שבכלל שייך כיבוש הארץ בזמננו. כיון שאין כך ומדובר ברב ראשי מטעם הרבנות החילונית של המדינה, צריך לראות כל התבטאות חיובית כלפי המדינה תוך התיחסות לנתון זה ולא לעשות מזה תורה שלמה של "תמיכה בציונות"..

אגב הרב צבי פסח פרנק במכתבו בו הוא פסק הלכה למעשה!! ששרות לאומי זה יהרג ואל יעבור כינה את ראשי המדינה "חוטפים" שקמו על בנות ישראל למה אתה מתעלם מזה שכל רבני הציונות הדתית שתומכים בשרות הלאומי שותפים לאביזרייהו של עריות שהדין לגביו לפי הרב פרנק הוא ייהרג ואל יעבור??
גדול הדור כתב:רי"א קמלהר (ר"י "אור תורה" בסטניסלב ורישה ומחבר "דור דעה" ועוד) תמך בהשקפה דתית-לאומית כפי שעולה ממכתבו לרב קוק באב תר"פ לגבי המאמר "תחית הקודש" שפורסם לראשונה ב"המזרחי" בוורשה.
לא הבאת לא מי זה, ולא איך עולה ממכתבו.
גדול הדור כתב:הרב מפוניבז' ראה במדינה אתחלתא דגאולה ותלה את דגל ישראל בביתו ביום העצמאות והורה לתלות את הדגל מעל הישיבה.
כוונתך להוכיח מזה שתלה את הדגל בישיבה. סימן שהשקפתו דתית לאומית. אבל דבריו "המזרחי הוא סכנה ליהדות" סותרים את דבריך. ודברי חבריו ראשי ישיבת פוניבז' הרב דסלר והגרא"מ שך שכתבו בחריפות נגד הציונות, סותרים לגמרי את הדגל שהיה תלוי מעל ראשם. שפשוט שהיה נועד לרצות את נותני התקציבים.
גדול הדור כתב:ה"בבא חאקי" היה ציס"ע ופועל ישועות ותמך במפד"ל.
והבבא סאלי אסר אפילו להצביע בבחירות.
גדול הדור כתב:הרב מטבריג היה ר"י ב"מרכז הרב".
וגם הרב משה מרדכי שולזינגר זצ"ל למד במרכז הרב.
גדול הדור כתב:העילוי ממייצ'יט היה במזרחי.
מנין לך? ואגב, הוא נפטר עשרים שנה לפני קום המדינה.
גדול הדור כתב:רבצ"א קואינקה היה ראב"ד הספרדים בירושלים והיה במזרחי.

הג"ר משה כלפון הכהן (הרמ"ך מג'רבה) ראה בציונות אתחלתא דגאולה והתקין לחגוג את יום העצמאות בג'רבה במשך שלושה ימים וכן משבח את הרצל (מדובר בדברים ב"הדרוש החמישי לאתחלתא דגאולה" בספרו "מטה משה" כשהדברים נכתבו 16 שנים לאחר פטירת הרצל).
משבח את הרצל שאמר בסוף ימיו שאינו מאמין בביאת המשיח? והוא אתחלתא דגאולה? פשוט שלא ידע על הרצל כלום.
גדול הדור כתב:הגרמ"י עטיה (ר"י המקובלים "החיים והשלום" בירושלים) כתב: "ולו היה לנו לב לדעת ולהבין את הנס הגדול שנעשה לנו בשנת תש"ח שה' הצילנו מידי מרעים... ה' היה גומר את הגאולה בשלימות... אם כן לו עשינו כולנו כזאת ששמחנו בנס שעשה לנו ה' בשנת תש"ח שהצילנו מיד מרעים, והיינו מזמרים ומשבחים ומשוררים לה' על זאת, כי אז בוודאי הייתה הגאולה נגמרת, ואפילו שאין בידינו מעשים טובים שבזכותם ננצל ונגאל..."
כל מי שחושב שהיה נס חושב שהנס הוא גם אתחלתא דגאולה?
גדול הדור כתב:ר' יהודה זרחיה [מרדכי לייב חיים] הלוי סג"ל (מגדולי המקובלים בדורו והחזו"א אמר עליו שהוא ארי בין אריות) כתב לרצי"ה מכתב ביום העצמאות תשל"ז ובו כתב 'בחג העצמאות תשל"ז' ומשבחו שהוא "משמש אורה זו תורה לאלפי צעירים ומתסיס לאהבת ארץ ישראל", על כל חלקיה (שני עברי הירדן), "ובלי ספק זכותו רבה מאד והמקום יעזרנו לשמש בכהונה גדולה בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו".
שוב סטית מהנושא והבאת גדול בישראל שמתחנף לאחד מחברי הליגה נגד כפיה דתית. (ואם כתב חג עצמאות זה מראה שזה אתחלתא?)
גדול הדור כתב:ר' חיים ישראל מקוצק-פילוב - נכד רמ"מ מקוצק. כתב ב"שלום ירושלים", סימן א': '...שאף כי העוסקים אינם צדיקים כ"כ, כבר למדנו אשר מהאנשים הפשוטים מבני ישראל, ימצא בהם הקב"ה קורח רוח ולפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים, ואין אתנו יודע במי חפץ ה' יתברך לקדש שמו על ידו במהרה וזכות מי תגדל יותר בזה...'
כך כותבים על כופרים שגזרו פיאות? "אינם צדיקים כל כך"? הם נקראים אצלו "אנשים פשוטים מבני ישראל"? וודאי שלא התכווין למחטיאי המליונים. כי לא ידע עליהם.
גדול הדור כתב:ר' ישראל אליהו יהושע טרונק מקוטנה: "העלייה לארץ ישראל מצווה גדולה היא... אין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא אתחלתא... ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בלבותם, קרוב לודאי שנתנוצץ רוח הגאולה..." (שו"ת "ישועות מלכו", חלק יו"ד, סימן ס"ו)
הישועות מלכו מדבר כי בזמננו שייך רק ביאה ריקנית (אם כי גם היא למצוה גדולה תיחשב) שאינה עיקר מצות ישיבת א"י שהיא ע"י ירושה וישיבה כאדם העושה בתוך שלו. הרי שהישועות מלכו אומר מפורש שבזמננו לא שייך לדבר על כיבוש של א"י וזאת למרות שהרמב"ן כותב שהיא מצוה לדורות

לגבי המושג אתחלתא דגאולה -כל המסתכל בדבריהם של רבני חיבת ציון יראה כי אין כוונתם במושג זה לומר שנגמרה הגלות והתחילה הגאולה אלא להצביע על נקודה של אור בחשכת הגלות שיש לקוות כי תלך ותגדל עד לגאולה שלמה. בטח שאין במושג זה או בהחלטה כי יש לתקופתנו שייכות מיוחדת אליו שום הוראת היתר לשנות כקוצו של יו"ד מתורתנו הקדושה וההתנגדות לציונות נשארת בעינה גם אם כל גדולי הדור יחד היו בדעה כי אנחנו באתחלתא דגאולה או אפילו באמצעיתה ואפילו בימות המשיח לא ישתנו חוקי התורה ודיניה.
גדול הדור כתב:הנצי"ב - "וכמו שהיה בימי עזרא הסופר נושאי נשים נוכריות... מורגלים בחילול שבת ולא ידעו את התורה כלל, כל אלה נתקבצו והכינו את יישוב הארץ בערים עד שאחרי כן נתמלאה הארץ בבניה, כך עלינו להתעורר לקול רצון ה'... בכל מקום אשר אחינו מפוזרים שם... ובכל סוגי ישראל." (שני הקטעים האחרונים מ"שיבת ציון" ח"ב, עמ' 6-5)
במאמר שלפנינו מתייחס מרן הנצי"ב להתאמת התואר "אתחלתא דגאולה" לישוב המתחדש בא"י במכתבו בו הוא מביע התנגדות לספרו המפורסם של הרב צבי הירש קלישר ז"ל "דרישת ציון". ב"ה יום צום השביעי יהפך לשו"ש [לששון ושמחה] תרנ"א כבוד הרב המופלג ודרשן, לוקח נפשות בדברו, בהטיפו מוסרו כ"ש מ' חיים יוסף יפה נ"י. כבר כתבתי בקצרה למע"כ נ"י שאין נפשי נוחה מהספר "דרישת ציון" שהעלה הגאון וצדיק מוהרצ"ה קלישער ז"ל כי נוסד על אור מתעה שראה בארצות המערב שניתן שווי זכויות לאחינו, והיה מדמה כי זהו הבטחת "ושב ד' אלקיך את שבותך ורחמך" מעתה עלינו להגיע לסופיה דקרא "ושב וקבצך" וגו' –ובמח"כ אינן אלא דברים בטלים. א-שעיקר שבות ישראל אינו בארצות המערב כי אם בירכתי צפון, וירמי' הנביא אמר שמתחילה "הנני מביא אותם מארץ צפון" ואח"כ "וקבצתים מירכתי ארץ". ב-שזה האור של שווי זכויות החשיך עיני אחינו בארצות המערב והסיר צורת היהדות, זולת יחידי סגולה. ג-שהרי לפני זה המקרא כתיב "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" וגו' ולא החל להתקיים כלל. עוד זאת שיסוד דעת הגאון הנ"ל, שזהו תחילת הגאולה, ובזה מסתיים דבריו לבאר האיך נגיע לידי גאולה ובאמת אין אדם יודע עד מה סדר הגאולה העתידה... אומנם כל הדברים הללו אינן נצרכים אלא לפי שדמה הגאון שהחל אורה של הגאולה בזמנו, אבל בזמן הזה שאנו כבושין בגולה וגזרות מתחדשות, אסור לנו להזכיר רעיון של גאולה בענין ישוב הארץ, דבלי ספק ישמעו התוגר ושריו דישוב הארץ ע"י ישראל אתחלתא דגאולה היא, ויפריע ח"ו עיקר הישוב, ושארי מלכויות יחושו לדבר ויגזרו גזרת המן ר"ל, וחלילה לנו להראות בעסק הישוב סימני גאולה, ורק העיר ה' בלבנו להשיב שממות הארץ ולעשותה לישוב, ויותר מזה לא ידענו מאומה, ואין לנו לדבר בזה אלא לחכות בלב ולהאמין לגאולה באיזה אופן שירצה לפי מעשיו, על כן איני מסכים לשוב ולהדפיס ספר "דרישת ציון" שיש בו סכנה לכל העסק, המקום ית' יורנו דרך הישרה וחפץ ה' עלינו יצליח להושיב נשמות הארץ ויזכו לראות ישראל בנויהם. כנפש העמוס בעבודה, נפתלי צבי יהודא ברלין. (מתוך "אגרות הנצי"ב מוולוז'ין, אגרת ק"ז, בני ברק, תשס"ג, הובא גם ב"מרא דארעא דישראל", עמ' יז-יט ירושלים, תשס"ג. וכן ב"משכנות הרועים" עמ' קס"ח-ק"ע, ניו יורק תשד"ם).
גדול הדור כתב:רי"ז שטרן משאוול (ה"זכרון יהוסף") - בשיחה עם הרב שמואל הכהן קוק זצ"ל, אחיו של ראי"ה קוק, אמר: "חופשים, כופרים, מה יהיה עם השמיטה, הכול אלו פרטים שלא משנים את עצם הדבר. כולם חייבים להיות ציונים, לעסוק ביישוב ארץ ישראל!"
שכחת להוסיף: ומכאן רואים שהוא סבר שזה אתחלתא דגאולה! :roll:

גדול הדור כתב:כל הדברים האלו מעידים על תמיכה בהשקפה דתית-לאומית ובתמיכה בהתיישבות הציונית והמדינה על אף שאינה לפי התורה, וכאמור בתחילת דבריי, ולא רק תמיכה ביישוב הארץ בתנאי שתהיה רק לפי התורה.
כל זה מעיד על ראש רדוד שלימדו אותו שהטומאה היא עומק הטהרה, ושהקדושה היא בעצמם החולין, והאור טמון דווקא עמוק בתוך החושך, ולכן גם הדעת שלו טמונה עמוק בתוך האשפה.
1. צה"ל הוא שליח ה' בין אם החיילים מודעים לכך או לא.
2. מה לעשות שהראיתי היטב גדולי עולם שתמכו בדעותיו וראו בהתיישבות הציונית ובמדינה כאתחלתא דגאולה על אף חילוניותה ותמכו בפעילות ציונית כמו של תנועת ה"מזרחי" או אחרים.
3. בהסכמה הזו הגרא"ז כותב באופן כללי "ספריו הגדולים" ואין בזה הדגשה על בספריו ההלכתיים. לגבי הגרא"ז כן יש ראיה שראה במדינה אתחלתא דגאולה כי כעדות בנו וגם תלמידו הרב ראובן כ"ץ שמח מאוד על הקמת המדינה.
4. באותה מידה שהגרא"ז דיבר נגד השתתפות בועד הלאומי וכתב נגד ה"מזרחי", הוא דיבר בעד המדינה ושמח מאוד על הקמתה כעדות בנו הרב צבי יהודה ותלמידו הרב ראובן כ"ץ.
5. לא כתבתי ואיני סבור שבגלל שהגרא"ז התנגד לשירות הלאומי הוא אינו רב, וא"א להבין זאת מדבריי.
6. הרבי מהוסיאטין אמר במפורש על מדינת ישראל שהיא אתחלתא דגאולה ואין לך השקפה דתית-לאומית יותר מזו וכן עודד את בוני הארץ ובייחוד הציונים-דתיים אך גם את החילונים.
7. "קול קורא" הוא מושג כללי והצהרת יסוד היא סוג של קול קורא. את יכול להגיד מה שאתה רוצה אך העובדה היסטורית ש-67 גדולי תורה מרחבי אירופה וביניהם ה"בית יצחק וה"חשק שלמה" חתמו על הקול קורא שפרסמו משתתפי אסיפת היסוד של המזרחי.
8. הרב בורוכוב היה מגדולי הדור והתפרסם כרבה של וולקוביסק וכמחבר "חבל יעקב".
9.להיות ממנהיגי ה"מזרחי"לייסד את סניף ה"מזרחי" בירושלים כפי שעשה רי"צ הורוביץ פירושו לתמוך בהשקפה דתית-לאומית כי מי שמתנגד לציונות לא יהיה פעיל ב"מזרחי" ולא יקים סניף שלה.
10. רי"ג הורוביץ ורמנ"נ אוירבך היו מגדולי ירושלים המפורסמים ותמכו ב"מזרחי" והם היו גדולי תורה חשובים (הרב הורוביץ אזכיר שוב היה ר"י מאה שערים ורב השכונה וגם הרב אוירבך היה מרבניה של ירושלים [לא זוכר היכן בירושלים]) שתמכו בציונות.
11. הרב פרנק לא אמר את הדברים לחיילים כעידוד אלא כתב בכתביו שהניצחון במלחמת העצמאות הוא אתחלתא דגאולה. ווהתייחסות לזה כאתחלתא דגאולה יכולה להיות רק בהשקפה דתית-לאומית מובהקת והוא לא היה קשור לרבנות חילונית אלא היה רבה של ירושלים במינוי של 'הועד הכללי - כנסת ישראל [לצדקת רמבעה"ן]' על כסאו של הרב קוק, וגוף זה היה גוף רבני ולא חילוני.
12. מפני שה"חשק שלמה" תמך בהקמת תנועת המזרחי והיה שותף לה, אז ברור שדעתו הייתה ציונית.
13. ראשית, הרצל הייתה אישיות מפורסמת וידועה וידעו היטב שהוא איננו שומר מצוות. שנית, ידעו בכל מקרה ידעו שהמובילים את התנועה הציונית רחוקים מתורה ומצוות. כך לגבי ה"חשק שלמה", כך לגבי ה"משנת אליעזר" וכך לגבי הרמ"ך.
14. הרב קמלהר היה מגדולי התורה הידועים בזמנו ומאמר "תחיית הקודש" של הרב קוק הוא מאמר ציוני והרב קמלהר תמך בזה.
15. א. הרב מפוניבז' גם תלה את דגל ישראל ביום העצמאות שזה סימן מובהק להשקפה דתית-לאומית ותמיכה ברורה במדינה וגם הצהיר בהזדמנויות שונות על מדינת ישראל שהיא אתחלתא דגאולה ואף בהספדו על הרב קוטלר דיבר על האתחלתא דגאולה שאנו נמצאים בה.
ב. עובדה היא שגם ישיבות אחרות קיבלו תקציבים בלי שיתלו את הדגל כמו ישיבות חברון ומיר ועוד רבות אחרות, כך שתליית הדגל היא בגלל תמיכתו במדינה ולא בגלל תקציבים, וראה סעיף א.
16. דעתו של הבבא סאלי אינו מוחקת את דעתו של אחיו הבבא חקאי שהיה דתי-לאומי בהשקפתו ותמך באופן גלוי ביותר במפד"ל.
17. אבי של הרב מ"מ שולזינגר למד ב"מרכז" לו הוא עצמו. ולהיות בתפקיד ראש ישיבה ב"מרכז הרב" מראה היטב על תמיכה בדרך.
18. ה"מזרחי" גם 45 שנים לפני הקמת המדינה והעילוי ממיצ'יט שימש כר"י בישיבת הרב ריינס מייסד המזרחי בלידה ואח"כ ב"ישיבת רבי יצחק אלחנן" שבישיבה-אוניברסיטה" שקשורה ב"מזרחי".
19. 16 שנים אחרי פטירת הרצל כולם ידעו שהיה מתבולל וממי שמתבולל א"א לצפות שיאמין במשיח או אף בבורא עולם, אלא שדעתו של הרמ"ך שדעת גדולי ישראל רבים אחרים שהבאתי שכך רצון ה' להביא את הגאולה דרך אותם חילוניים ומתבוללים ובהדא כבשא דרחמנא למה לך.
20. אשאל אותך שאלה: למה מתכוון רמ"י עטיה שאם הייינו שמחים בשלמות על הקמת המדינה, הייתה באה הגאולה השלמה. במה מתבטא מה שלא הייתה שמחה שלמה על כך לפי דעתו? הם לפי ההשקפה החרדית המתנגדת למדינה יש לשמוח בשלמות על המדינה? וכן כותב בדבריו "בוודאי הייתה הגאולה נגמרת, ואפילו שאין בידינו מעשים טובים שבזכותם ננצל ונגאל" כלומר שהגאולה הייתה באה גם ללא תשובה אם היינו שמחים בשלמות על המדינה, והאם זה מתאים ההשקפה החרדית המתנגדת למדינה?
21. הוא לא התחנף לרצי"ה אלא פשוט תמך בדרכו. מדובר במכתב שהוא כתב ביוזמתו ללא צורך בטובה כלשהוא ונועד לתמוך בדרכו של הרצי"ה.
בנוסף לכך מי שמתנגד לציונות ולמדינה משום סיבה שהיא לא יכנה את יום העצמאות של מדינת ישראל כ"חג עצמאות". ההתייחסות ליום זה כחג יכולה להיות רק במי שתומוך בהשקפה דתית-לאומית ולא אפשרי מכל סיבה שהיא בדוגל בהשקפה חרדית נגד המדינה.
22. ה"ישועות מלכו" מדבר על הההתעוררות ליישוב הארץ אצל פחות ערך, כלומר אצל אלו שאינם שומרי תו"צ כחלק מהתנוצצות רוח הגאולה. זה מתאים להשקפה חרדית?
23. הנצי"ב מדבר שיש להיות שותפים בבניין הארץ גם עם כאלו שהם מחללי השבתות ונושאי נשים נוכריות כמו שהיה בימי עזרא. כך ההשקפה החרדית לגבי יישוב הארץ בתקופת הנצי"ב והלאה?
24. הרב שטרן משאוול מדבר במפורש שחובה להיות ציונים ומי שהוא ציוני-דתי רואה בהתיישבות הציונית ובמדינה אתחלתא דגאולה. א"א להיות ציוני-דתי בלי לראות בהתיישבות הציונית כאתחלתא דגאולה.
25. כל תגובותיך ודבריך מעידים שאתה חסרי יושר ויושרה ברמה הבסיסית ביותר ואינם אנשי תורה ואמונה ולא נותנים לעובדות לבלבל אתכם.
כשאני מראה לך דברים ברורים שלא יכולים להתפרש אחרת מאשר תמיכה ברורה בהתיישבות הציונית ובמדינה, ואתה מנסה לעקם זאת בכל דרך. ואתה ושכמותך אינם ישרים בהליכות עולמים ומי שלא כדעתכם אומרים עליו שהוא צדוקי ואפיקורס (או מעוותים את דבריו...) וזו הסיבה לחורבן בית שני כפי שכותב הנצי"ב אף שצדיקי בית שני היו גדולים ועוסקיםבצתורה ובגמ"ח אך בגלל שלא היו ישרים בהליכות עולמים, כפי שכותב הנצי"ב, נחרב הבית.
"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'."

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20
קיבל תודה: 1 פעם

Re: אשכול ליום העצמאות

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור »

משולש כתב:גיבובי שטויות. כל הגדולים שהבאת אף אחד מהם לא כותב שממשלה שהביאה מליונים לכפירה היא נחשבת לאתחלתא דגאולה. כל התמימים הנ"ל לא ידעו ולא הכירו את רשעותם של הציונים.
אף אחד מהם לא כותב שטוב להקים ממשלת שמד יהודית בארץ ישראל.
כל הקשקושים שאתה מביא מהם אין שום ראיה. ולהיפך, רק שהראש הרדוד שלך יודע רק לעשות העתק הדבק שוב ושוב.
כיון שבישיבות שלכם מלמדים איך להפוך את הראש לאבן דומם על ידי לימוד תורה באמצעים של משחקי סולמות ונחשים או סרטי המחשה של סוגיות. וכמובן שה"שיעור כללי" נערך בקולנוע.
אני הראיתי היטב התבטאות מפורשת על ההתיישבות הציונית החילונית ומדינת ישראל הציונית החילונית שהיא אתחלתא דגאולה, כולל שנים רבות לאחר הקמתה. ואצלכם מלמדים לא להיות ישרים בהליכות עולמים ולחשוב על מי שלא כדעתכם שהוא אפיקורוס
"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'."

שלח תגובה