ודע מה שתשיב...

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
שימקע
הודעות: 262
הצטרף: 26 יולי 2013, 15:13

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שימקע » 18 פברואר 2014, 11:52

משכילים שאלו פעם את רב העיר (לא זוכר מי) מה הבדל בין ס' ש' ות' אז ענה להם שהבבדל הוא ב"וכסילים מתי תשכילו".

נבון
הודעות: 564
הצטרף: 11 פברואר 2014, 13:25

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי נבון » 18 פברואר 2014, 12:09

מתוך העלון הפופולרי שבת טיש לפרשת ויקהל
משכיל אחד רצה להתל במלבי"ם ובקש ממנו היתר לעשן בשבת ענה לו המלבי"ם יש לי היתר בשבילך אם תעשן על ידי שינוי. שאלו המשכיל איזה שינוי ענה לו "הפוך את הסיגריה עם האש בתוך הפה".............

נבון
הודעות: 564
הצטרף: 11 פברואר 2014, 13:25

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי נבון » 18 פברואר 2014, 12:16

מתוך העלון הפופולרי שבת טיש לפרשת כי תשא
משכיל אחד בא לפני רבי נפתלי מרופשיץ וחמד לצון עם 'שאלה חמורה': "פצע נתהוה לי בבשרי והרופא צוה עלי להניח עליו תחבושת ספוגה בחלב. נפשי בשאלתי, האם אין כאן חשש של בשר בחלב"? השיב הרבי לכסיל כאולתו: "אכן יש פה חשש של בשר בחלב, ולכן עליך להמתין עד שהפצע יגדל הרבה, ואז יהיה החלב בטל בששים"...

נבון
הודעות: 564
הצטרף: 11 פברואר 2014, 13:25

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי נבון » 18 פברואר 2014, 12:18

מתוך העלון הנ"ל

משכיל אחד נכנס לבית כנסת וראה חסידים אוכלים סעודה שלישית בצותא. לגלג עליהם ואמר: "אכלו הרבה בשביל הנשמה היתרה שבכם". השיב לו חסיד פקח: "ומה עם הנשמה היתרה שלך"? לגלג המשכיל: "לי יש רק נשמה אחת"! "אמנם כן", השיב החסיד, "אבל היא יתרה"... ..

נבון
הודעות: 564
הצטרף: 11 פברואר 2014, 13:25

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי נבון » 18 פברואר 2014, 12:24

כנ"ל
בעיר אחת נערכה מגבית גדולה לצרכי צדקה, אולם עקב הוצאות הפרסום ושכרם של העוסקים בדבר, נותר סכום קטן מאד לענין הצדקה. עמד יהודי פקח ואמר: כשע¬שו את ע¬גל הזהב במדבר, כתוב "ויתפרקו כל־העם את־נזמי הזהב אשר באזניהם", וכיצד יצא רק ע¬גל זהב קטן מכל הע¬ם ולא יצא פר גדול? אלא, שכשהכריז אהרן "פרקו נזמי הזהב" הקימו בעם 'ועדות' לאיסוף התרומות וערכו פרסום רב, וכל 'העסקנים' נטלו את 'שכרם'. ומהזהב שנותר יצא רק ע¬גל קטן...

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור » 18 פברואר 2014, 22:01

נבון כתב:מתוך העלון הנ"ל
משכיל אחד נכנס לבית כנסת וראה חסידים אוכלים סעודה שלישית בצותא. לגלג עליהם ואמר: "אכלו הרבה בשביל הנשמה היתרה שבכם". השיב לו חסיד פקח: "ומה עם הנשמה היתרה שלך"? לגלג המשכיל: "לי יש רק נשמה אחת"! "אמנם כן", השיב החסיד, "אבל היא יתרה"... ..
החסידים הם חסידי רבי ברוך ממז'יבוז' והחסיד השנון הוא הרשל'ה מאוסטרופולי. הבאתי זאת בין "מעשיות הרשל'ה" שבתגובתי לעיל.
"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'."

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 19 פברואר 2014, 03:46

דרשן נודד בא לעירה והכריז שבמוצאי שבת ידרש בבית הכנסת, בצאת השבת, אחר ההבדלה, נתקבץ קהל גדול, אנשים ונשים, לבית הכנסת והדרשן עלה על הבימה והחל לדבר. מכיון שדבר שעה קלה ראו השומעים שאין כחו בפיו והוא מפטפט פטפוטים של שטות. החלו הנאספים מדברים זה אל זה וצוחקים, ולא שמעו עוד לדבריו.
פתאום נשמע מתוך שאון הצחוק קול בכי. אחת הנשים התיפחה ועיניה זלגו דמעות.
כשגמר הדרשן וירד מעל הבימה נגש אל האישה ואמר לה:
הכך נגעו דברי אל לבך כי בכית? מנעי קולך מבכי . . .
ענתה לו האישה:
איך לא אבכה ושד-י המר לי מאד. בן יחיד לי וגלה למקום תורה, לאותה ישיבה שאתה למדת בה, ולמודו עולה לי בדמים מרבים, וכששמעתי אותך מדבר עלה חשש בלבי שמא ילמד גם בני מה שלמדת אתה ויהא חכם כמוך. לפיכך לא יכולתי להתאפק ופרצתי בבכי...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 19 פברואר 2014, 03:49

מעשה באדם שעלה ארצה לאחר השואה, ושמע שישנם שני גדולי עולם בארה"ק, ה"ה מרן הגרי"ז מבריסק, ומרן החזו"א, זי"ע.
נסע האיש ירושלימה ונכנס למעונו של הגרי"ז, ובירך ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו".
נזדעק הגרי"ז והקפיד עליו באומרו:
- "ברכה לבטלה, ברכה לבטלה היא"!!!...
המשיך האיש לעיה"ת ב"ב ונכנס למעון החזו"א, ושוב פעם בירך ברכת "שחלק מחכמתו ליראיו".
ענה החזו"א "אמן" על ברכתו, והמשיך לומר:
- "דע שנפסק להלכה, שאף על ברכה לבטלה – אם לא היה מודע להמברך שברכה לבטלה היא – עונים 'אמן'"...
(והרבה יש ללמוד מזה מחילוק שבין אלו שני רועי ישראל).

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 20 פברואר 2014, 03:26

מעשה בהג"ר אהרן לוין זצ"ל הי"ד אבד"ק ריישא, שהיה חבר בסיים הפולני [חבר בפרלמנט] לפני השואה.
ובשנים שלפני השואה התחיל רוח האנטישמיות הגרמנית לשוב בפולניה. ופ"א שאל אותו נוצרי שהיה חבר בפרלמנט:
- "מדוע אתם יהודים מבריחים ממדינה למדינה, ומעלימים מכס, דברים המנוגדים לחוק"?!
ענה לו רבי אהרן: "אספר לך מעשה ויהיה לך למשיב נפש"...
"מעשה בחיות יער שפרצה מגיפה בהם, ורבים חללים הפילה, עד שהחליטו החיות להתקבץ יחדיו ולראות בשל מי הרעה הזאת, מי חטא בחטא כזאת אשר בגללו כולם נענשים. מינו את האריה לשופט וכל באי יער עוברים לפניו כבני מרון.
בא הדוב ואמר: אני הרגתי כמה חיות ובהמות, האם לחטא יחשב לי?
א"ל השופט: לא, זה מחייתך ואין לבוא בטרוניה על מעשיך!
בא הזאב ואמר: אני נכנסתי לשדהו המשומר של אדם, הוצאתי תרנגולת משם וטרוף טרפתיה, האם בגללי בא חרון אף הלזה?
א"ל השופט: לא, זה מחייתך, ואדרבה התרנגולת צריכה להיות בחופשי למען תסעוד להנאתך ללא יגיעה רבה!
וכך עברו לפניו על החיות, ולכולם מצא פתח היתר שעשו כדין.
לפתע בא שם השה בראש מושפל, וארכובותיו דא לדא נקשן, ובקול חלוש העיד: גם אני שלא כדין עשיתי, פ"א הבעה"ב שלי נתן לי מעט מדי תבן, הרגשתי רעב נורא ולא נענה לי, פתאום ראיתי בפינה נידחת מעט תבן, התגנבתי לשם ואכלתי מהתבן. אבל רק משום שהייתי רעב עשיתי כן.
נהם השופט כארי: אכן! נמצא הגנב ונמצא החייב, מבעה"ב שלו גנב, ועל עבירה זו כולנו משלמים עכשיו"!!!....
"כך הם בני ישראל בין הנוכרים, המכים אותם, לוקחים מהם כל יכולת להתפרנס בכבוד, מזלזלים בהם, כאשר נכרים אלו גונבים ורוצחים וכו'. אבל לא עליהם תלונותיכם, כי אם על כבשת הרש ש"גנב" מתוך רעבון, קצת תבן!" - הטיח בו רבי אהרן לוין...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 21 פברואר 2014, 07:05

מישהו נכנס אל הנודע ביהודה ובידו פירוש שכתב על מגילת קהלת.
ביקש היהודי את הסכמת הנוב"י לספרו.
עיין הגאון בספר, ולבסוף אמר בהתפעלות:
"אני מוצא בחיבור זה חכמה מופלגת".
תמה המחבר ושאל: רבינו, עד כדי כך?!
"אכן" - אמר הגאון, "דרושה חכמה מופלגת כדי להפוך את החכם מכל אדם לשוטה מכל אדם"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 21 פברואר 2014, 07:09

כשהגיע הדברי יואל מסאטמר זצ"ל לאמריקה, אמרו לו שמנהג המקום אצל הרבנים שחותמים "הרב" ואז שמותם.
נענה הרבי ואמר: בתורה לא מצאנו תואר "רב" כ"א על איש אחד - עשיו. ככתוב: ורב יעבוד צעיר....
[וכונתו היתה לה"רבנים" ההם שהיו רע-בנים, כנודע].

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 21 פברואר 2014, 07:16

רב אחד, שלא היה בקי בש"ס ופוסקים כראוי, נכנס אל רבי אייזל חריף.
א"ל רבי אייזל: אני מציע לך להתחיל להתעסק בחכמת הקבלה.
תמה הלה ושאל: וכי מה לי ולקבלה?
השיב רבי אייזל: וכי מה לך ולהלכה?...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 24 פברואר 2014, 06:45

ר' יוסף דוב סולוסייצ'יק רבה של בריסק, היה מגדולי הרבנים בדורו. פעם נסע ר' יוסף דוב ברכבת,בחברת כמה ממקורביו, והגיעה שעת תפילת מנחה. ביקש הרב להתפלל במניין, וראה שבקרון ישנם שני יהודים מן ה"משכילים" דאז. אבל מששמעו אלה, שהרב מבקש לצרף אותם לתפילת מנחה בציבור, נשמטו ממקומם ברחו ומיהרו לעבור לקרון אחר. כיוון שכך נתבטל המניין, והרב ומקורביו נאלצו לצערם להתפלל ביחידות.
בתום התפילה הקצרה נראו שני ה"משכילים" חוזרים לקרון ותפוסים את מקומותיהם, כאילו לא אירע דבר.
אמר אותה שעה רבי יוסף דוב למקורביו:
- חכמינו ז"ל מעירים בבראשית רבה, שיעקב אבינו היה כל כך משופע בעדרי צאן ובקר, עד שהיה זקוק לשישים ריבוא כלבים כדי לשמור על העדרים העצומים שברשותו. ואמר הרב, שלדברי המדרש הזה הוא היה תמה כל ימיו: הלא יעקב אבינו שלח מנחה לעשיו אחיו מכל הבהמות שברשותו: עיזים ותיישים, רחלים ואילים, פרים ופרות, עירים ואתונות. מדוע לא שלח בתוך המנחה הגדולה הזאת גם כלבים, כדי לשמור על העדרים ברבים האלה?
אולם עכשיו – הוסיף ר' יוסף דוד בחיוך - נתיישבה לי תמיהה זו. אמנם רצה יעקב לצרף גם כלבים למנחה ששלח לעשיו, אבל מנהגם של כלבים לברוח מן המנחה ...

[קרדיט: אמלתראות].

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 26 פברואר 2014, 07:04

פעם נכנס איזה שנה ופירש'ניק אל החזו"א, וא"ל:
- יש לי מאה קושיות על מציאות ה'.
נענה החזו"א ואמר:
- לא נכון. יש לך מאה "תירוצים" למה אתה פורק עול...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 26 פברואר 2014, 07:08

שש משזר כתב:פעם נכנס איזה שנה ופירש'ניק אל החזו"א, וא"ל:
- יש לי מאה קושיות על מציאות ה'.
נענה החזו"א ואמר:
- לא נכון. יש לך מאה "תירוצים" למה אתה פורק עול...
נוסחה אחרת שמעתי, שפעם נכנס שנה ופירש אל החזו"א, וא"ל:
- הרבה קושיות יש לי על הנהגת הבורא.
הטיח בו החזו"א:
- מתי נולדו לך הקושיות, לפני הכזית "חזיר" הראשון שלך, או לאחמ"כ?!....
[וכוונתו להנ"ל, שהקושיא נולד להרגיע את מצפונו].

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב וקורונימון
הודעות: 4234
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב וקורונימון » 26 פברואר 2014, 08:47

שש משזר כתב:
שש משזר כתב:פעם נכנס איזה שנה ופירש'ניק אל החזו"א, וא"ל:
- יש לי מאה קושיות על מציאות ה'.
נענה החזו"א ואמר:
- לא נכון. יש לך מאה "תירוצים" למה אתה פורק עול...
נוסחה אחרת שמעתי, שפעם נכנס שנה ופירש אל החזו"א, וא"ל:
- הרבה קושיות יש לי על הנהגת הבורא.
הטיח בו החזו"א:
- מתי נולדו לך הקושיות, לפני הכזית "חזיר" הראשון שלך, או לאחמ"כ?!....
[וכוונתו להנ"ל, שהקושיא נולד להרגיע את מצפונו].
למעשה זה לא היה אצל החזו"א, הסיפור מובא בתוך אבן האזל על הרמב"ם מהגרא"ז מלצר בתור מעשה שהיה אצל רבו הגר"ח מבריסק, ומיישב בזה שיטת רמב"ם בעניין ממרים או משהו בסביבה.
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קורונה
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 27 פברואר 2014, 07:28

פעמון זהב ורימון כתב:
שש משזר כתב:
שש משזר כתב:פעם נכנס איזה שנה ופירש'ניק אל החזו"א, וא"ל:
- יש לי מאה קושיות על מציאות ה'.
נענה החזו"א ואמר:
- לא נכון. יש לך מאה "תירוצים" למה אתה פורק עול...
נוסחה אחרת שמעתי, שפעם נכנס שנה ופירש אל החזו"א, וא"ל:
- הרבה קושיות יש לי על הנהגת הבורא.
הטיח בו החזו"א:
- מתי נולדו לך הקושיות, לפני הכזית "חזיר" הראשון שלך, או לאחמ"כ?!....
[וכוונתו להנ"ל, שהקושיא נולד להרגיע את מצפונו].
למעשה זה לא היה אצל החזו"א, הסיפור מובא בתוך אבן האזל על הרמב"ם מהגרא"ז מלצר בתור מעשה שהיה אצל רבו הגר"ח מבריסק, ומיישב בזה שיטת רמב"ם בעניין ממרים או משהו בסביבה.
תודה.
אבל איפה באבן האזל, ואיזה גירסא של הסיפור?

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 03 מרץ 2014, 04:51

המגיד מדובנא נסע בעגלה ופגש בהר. קם וירד מן העגלה.
א"ל העגלון:
- "רבי, למה ירדת? אדם גדול כמותך חייב סוסי להסיע גם להר".
החזיר לו המגיד:
- "יודע אני, שאם יתבעני סוסך לדין, יהא הדין עמי, אלא שאין רצוני לדון עם הסוס".....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 03 מרץ 2014, 04:53

הג"ר רפאל שפירא, חתנו של הנצי"ב, ידוע היה בשתקנותו המופלגת כל ימיו.
שאלו אחד ממקורביו:
- "רבי, כיצד אין אתה עייף מן השתיקה?"
החזיר לו רבי רפאל:
- "מודה אני שהשתיקה מעייפת אותי מאוד, וכדי לנוח ממנה אני חוזר ושותק"....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 03 מרץ 2014, 04:58

אמר החת"ס בדרך הלצה:
- "אין מן התימה שמשה רבינו זכה למה שזכה. אילמלי היה לי רב כרבו, הייתי גם אני משה רבינו.
שמא תאמרו: מפני מה אין לי רב כרבו? הרי זה דבר פשוט, משום שאינני משה רבינו"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 03 מרץ 2014, 08:33

מרן החזו"א ראה פעם יהודי הולך בשוק עם כלב גדול שגידל בתוך ביתו.
פנה אליו החזו"א וא"ל:
אמרו חכמינו: "כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו"......

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 07 מרץ 2014, 09:02

הנודע ביהודה היה נערץ ונקדש בפי כל אף בחיים חיותו.
פעם נכנס אליו יהודי מעורער בנפשו רח"ל, עם גרזן בידו.
וא"ל להנודע ביהודה:
- "מספרים עליך שאתה צדיק וקדוש, א"כ בוא נראה אם אתה יכול לקפוץ מהחלון להרחוב, ולא תיפגע!
ואם אין, הרי הערמת עלינו ואהרוג אותך עם הגרזן שבידי!".
ראה הנוב"י כי כלתה אליו הרעה. והנה פתאום ברק רעיון במוחו, וא"ל לאותו המשוגע:
- "אתה חושב שזה כל מה שאני יכול לעשות?! זה "כלום" בשבילי!
אתה רוצה לראות מה אני יכול לעשות עוד? תמתין כאן ואני אצא החוצה, ותראה שאני אקפוץ חזרה הביתה על ידי החלון!"...
והאיש הניח לו לצאת, וכמובן הזעיק מיד את המשטרה....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 27 מרץ 2014, 06:43

כאשר נדפסו השו"ת בית הלוי לרבי יאשע בער מבריסק, א"ל אחד ממקורביו:
- "רבי, תמה אני שכמה מחדושיו של מר מצאתי בספריהם של אחרים".
החזיר לו הבית הלוי:
- "מה תימה יש בזה? המהלך בדרך ישרה, פוגש רבים אחרים המהלכים בדרך עמו, והמהלך בדרך עקלתון מהלך יחידי"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 27 מרץ 2014, 06:48

שאלו לו להגאון רבי יוסף חיים זוננפלד:
- "למה כבוד הרב נוטה תמיד לקיצוניות"?
החזיר הגרי"ח:
- "צאי עימי לחוץ ואראכם - בצדי דרכים הולכים בני אדם, באמצע דרכים הולכים סוסים וחמורים"....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 08 אפריל 2014, 22:22

יהודי עשיר, מחסידיו של רבי דוד מטולנה, בא אליו בפורים והביא לו משלוח מנות וכן ארבעה־עשר מטבעות זהב, בעבור 'מתנות לאביונים'.

הסביר העשיר כי החליט לתת ארבעה־עשר מטבעות זהב, מפני ששמו של הרבי — דוד — בגימטרייה 14 , וכמו־כן הוא זקוק לרפואה בידו, ו'יד' אף היא בגימטרייה 14 .

חייך הרבי והגיב בבדיחות הדעת: "שעֵר־נא ששמי היה 'פרשנדתא' ואתה היית זקוק לרפואה ב'כרכשתא' — איזו שמחה הייתה לעניים"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 20 אפריל 2014, 05:57

האדמו"ר השפע חיים מצאנז זצ"ל אמר בדרשה לפני חמישים שנה, בהתייחסו להחילונים בארץ:
- "הם מתייחסים למאמר חז"ל: ישראל אע"פ שחטא - ישראל הוא,
אבל לא יודעים שישראל אע"פ שלא חטא - ישראל הוא"...

והדברים עמוקים.

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 24 אפריל 2014, 01:55

שש משזר כתב:משנכנס אדר מרבין בשמחה, א"כ זמנא גרמא למילתא דבדיחתא זו.
מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל איקלע פעם לביהמ"ד חסידי [במקום נופש], ולאחר התפילה דתפילת שחרית ראה שכמה יהודים טובים נתיישבו ל"לחיים" ואכלו "תיקון" ושתו יי"ש.
ניגש אליהם ר' יעקב ושאל אותם: מה ענין אכילה זו, שמא יא"צ יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא קידוש על הולדת הבת יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא סיום מסכתא עורך מישהו היום? ענו לו: לא.
שמא יומא דהילולא של אדמו"ר כלשהו היום? ענו לו: לא.
או אז נתפלא עליהם פליאה גדולה ושאל: א"כ אכילה זו לשם מה היא?
ענה לו איזה אברך בהתלהבות: הנה במגילת אסתר כתוב: ותאמר המלך לאסתר המלכה במשתה היין מה שאלתך ומה בקשתך וגו', ויש לפרש כך – ותאמר המלך, פי' מלכו של עולם [כבחז"ל], לאסתר המלכה, פי' לכנסת ישראל המשולה לאסתר המלכה, במשתה היין כאשר יהודים מסובים באחדות ועושים לחיים, מה שאלתך וגו', שאז הוא עת רצון בו הקב"ה ממלא משאלות לבם לטובה!
"הפלא ופלא" – הסכימו כולם.
"פלא והפלא" – ענה אחריהם ר' יעקב, "אבל נפלא ממני להבין דבר קטן אחד. איך זה ש"המלך" אינו כפשוטו של מקרא אלא הקב"ה, "אסתר המלכה" אינו כפשוטו של מקרא אלא כנסת ישראל, אבל "משתה היין" זה אותו משתה היין כבפשוטו של מקרא (ולא על יינה של תורה וכדו') ?!...
עכשיו ראיתי שבספר "מרגניתא דבי רבנן" מובא פי' חסידי הנ"ל בשם הרה"ק האוהב ישראל מאפטא זי"ע.
אי לכן חוזרני בי...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 06 מאי 2014, 06:31

מישהו נכנס אל השרף מקוצק, והתפאר לפניו שכבר למד את כל הש"ס כולה.
נענה הרה"ק מקוצק ואמר: ומה לימד "אותך" כל הש"ס?!...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 06 מאי 2014, 06:35

חסיד אחד - שלא היה תוכו כברו - נכנס פעם אל השרף מקוצק, והתרעם:
- "רבי, יש לי הרבה 'מחשבות זרות' המפריעות בעדי".
- "לא ולא" השיב הרבי על אתר, "המחשבות הללו אינן 'זרות' אצלך כלל"....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 06 מאי 2014, 08:22

השרף התבטא פעם:
הוא קורא את זה עצבות - ואני קורא לזה עצלות,
הוא קורא לזה מרה שחורה - ואילו אני קורא לזה פריקת עול!...

והדברים עמוקים ומדקירים.

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 11 יוני 2014, 06:36

בעיירה אחת פרצה מחלוקת בשאלת מינוי רב חדש. הקהילה נחצתה לשני מחנות והכול עסקו במחלוקת הקשה.
החליטו בני הקהילה להביא את העניין לפני הגאון רבי יוסף־דב סולובייצ'יק, רבה של בריסק. שמע הגאון את הדברים, חייך ואמר:
"בפרשת בהעלותך מסופר כי בני ישראל התלוננו על שאין להם בשר, דגים ושאר ירקות. על כך מורה הקב"ה למשה רבנו לאסוף שבעים איש מזקני ישראל ולתת להם תפקידי הנהגה. כיצד עונה מינוי הזקנים על בקשת הבשר, הדגים והירקות?
"אלא שכאשר הקב"ה ראה כי בני ישראל מתחילים לריב על ענייני פרנסה ומזון, הורה למנות מנהיגים חדשים, ואז אפשר להיות בטוחים כי במהרה ישכחו את כל הבעיות הגשמיות ויתחילו לריב על המינויים"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 11 יוני 2014, 06:37

שאלו את רבי אהרון מקרלין מה למד אצל המגיד ממזריטש. השיב: "לא־ כלום".
שאלוהו: "מה פירוש הדבר?".
השיב להם: "למדתי שהנני לא־כלום"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 25 יוני 2014, 23:17

סיפר המגיד הירושלמי הנודע הרב שבתי יודלביץ', שפעם אחת, בהיותו ב'יחידות' אצל הרבי מליובאוויטש, דיברו על התייחסותם של אנשי היישוב הישן בירושלים לרבי אריה לוין, 'רב האסירים', סבו של הרב שבתי.

הרב יודלביץ' הזכיר את הרדיפות שסבל סבו מהחוגים הקנאים בירושלים, על שקירב כל יהודי, גם את מי שאינם שומרי תורה ומצוות.

נענה הרבי: "חז"ל אמרו 'כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו' – וזאת יש לרבי אריה.
חז"ל לא אמרו שצריך שגם רוח הקנאים תהיה נוחה ממנו"...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 04 יולי 2014, 05:27

החוקרים הסובייטים איימו על הרבי הריי"צ באקדח.

השיב הרבי:
"הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו אלים רבים ועולם אחד,
אולם לי יש אלוקים אחד ושני עולמות"...

זלמן
הודעות: 35
הצטרף: 06 פברואר 2017, 04:38
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי זלמן » 30 מאי 2017, 03:52

שש משזר כתב:משנכנס אדר מרבין בשמחה, א"כ זמנא גרמא למילתא דבדיחתא זו.
מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל איקלע פעם לביהמ"ד חסידי [במקום נופש], ולאחר התפילה דתפילת שחרית ראה שכמה יהודים טובים נתיישבו ל"לחיים" ואכלו "תיקון" ושתו יי"ש.
ניגש אליהם ר' יעקב ושאל אותם: מה ענין אכילה זו, שמא יא"צ יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא קידוש על הולדת הבת יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא סיום מסכתא עורך מישהו היום? ענו לו: לא.
שמא יומא דהילולא של אדמו"ר כלשהו היום? ענו לו: לא.
או אז נתפלא עליהם פליאה גדולה ושאל: א"כ אכילה זו לשם מה היא?
ענה לו איזה אברך בהתלהבות: הנה במגילת אסתר כתוב: ותאמר המלך לאסתר המלכה במשתה היין מה שאלתך ומה בקשתך וגו', ויש לפרש כך – ותאמר המלך, פי' מלכו של עולם [כבחז"ל], לאסתר המלכה, פי' לכנסת ישראל המשולה לאסתר המלכה, במשתה היין כאשר יהודים מסובים באחדות ועושים לחיים, מה שאלתך וגו', שאז הוא עת רצון בו הקב"ה ממלא משאלות לבם לטובה!
"הפלא ופלא" – הסכימו כולם.
"פלא והפלא" – ענה אחריהם ר' יעקב, "אבל נפלא ממני להבין דבר קטן אחד. איך זה ש"המלך" אינו כפשוטו של מקרא אלא הקב"ה, "אסתר המלכה" אינו כפשוטו של מקרא אלא כנסת ישראל, אבל "משתה היין" זה אותו משתה היין כבפשוטו של מקרא (ולא על יינה של תורה וכדו') ?!...
הפירוש שאמר אותו האברך, ראיתי פעם בשם בעל אוהב ישראל מאפטא.

סמל אישי של משתמש
טשולנט
הודעות: 41
הצטרף: 02 יוני 2017, 02:00

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי טשולנט » 02 יוני 2017, 02:12

שש משזר כתב:החוקרים הסובייטים איימו על הרבי הריי"צ באקדח.

השיב הרבי:
"הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו אלים רבים ועולם אחד,
אולם לי יש אלוקים אחד ושני עולמות"...
הוא המשיך:
ואם לא כאן אז יהיה שם...
כלומר מי שיש לו עולם אחד ונהרג הפסיד הכל, אבל לי יש שני עולמות ואם אפטר מכאן אהיה שם.

מישהו מיוחד
הודעות: 359
הצטרף: 29 ינואר 2017, 05:49

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי מישהו מיוחד » 02 יוני 2017, 06:45

טשולנט כתב:
שש משזר כתב:החוקרים הסובייטים איימו על הרבי הריי"צ באקדח.

השיב הרבי:
"הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו אלים רבים ועולם אחד,
אולם לי יש אלוקים אחד ושני עולמות"...
הוא המשיך:
ואם לא כאן אז יהיה שם...
כלומר מי שיש לו עולם אחד ונהרג הפסיד הכל, אבל לי יש שני עולמות ואם אפטר מכאן אהיה שם.
ואז הוא המשיך ואמר: אתה יכול להרוג אותי....

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8624
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 04 יוני 2017, 14:56

חברה, פה זה לא אשכול סיפור בהמשכים...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב וקורונימון
הודעות: 4234
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב וקורונימון » 04 יוני 2017, 20:32

גאליציינער כתב:חברה, פה זה לא אשכול סיפור בהמשכים...

תגובה חריפה ובמקום
עשה"כ "דע מה שתשיב"!
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קורונה
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

מישהו מיוחד
הודעות: 359
הצטרף: 29 ינואר 2017, 05:49

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי מישהו מיוחד » 05 יוני 2017, 04:05

גאליציינער כתב:חברה, פה זה לא אשכול סיפור בהמשכים...
זה מה שהתכוונתי לומר, ודו''ק.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8624
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 05 יוני 2017, 14:08

אם התכוונת, למה לא אמרת ??
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
4000
הודעות: 913
הצטרף: 26 פברואר 2019, 11:29
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי 4000 » 01 ספטמבר 2019, 17:47

גאליציאנער כתב:
05 יוני 2017, 14:08
אם התכוונת, למה לא אמרת ??
שיהיה לך מה לשאול (באידיש)

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 1334
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון » 01 ספטמבר 2019, 17:48

4000 כתב:
01 ספטמבר 2019, 17:47
גאליציאנער כתב:
05 יוני 2017, 14:08
אם התכוונת, למה לא אמרת ??
שיהיה לך מה לשאול (באידיש)
שלושה חודשים התבשלה לך התשובה במוח?
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

סמל אישי של משתמש
4000
הודעות: 913
הצטרף: 26 פברואר 2019, 11:29
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי 4000 » 01 ספטמבר 2019, 17:53

ביטחון כתב:
01 ספטמבר 2019, 17:48
4000 כתב:
01 ספטמבר 2019, 17:47
גאליציאנער כתב:
05 יוני 2017, 14:08
אם התכוונת, למה לא אמרת ??
שיהיה לך מה לשאול (באידיש)
שלושה חודשים התבשלה לך התשובה במוח?
לא. שנתיים ו3 חודשים.

והאמת אני פשוט רוצה שימשיכו את השרשור הישן הזה שמצאתי גם השני של החסידים שזה יותר יפה.

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 1334
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון » 02 ספטמבר 2019, 11:39

איפה היה הקב"ה בשואה?

הקב"ה כבר כתב על כך בתורה שהוא עתיד להתחבא!

תשובת מחץ שהחברה לא יכולים לעמוד כנגדה
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16926
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 130 פעמים
יצירת קשר:

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 02 ספטמבר 2019, 11:56

ביטחון כתב:
02 ספטמבר 2019, 11:39
איפה היה הקב"ה בשואה?

הקב"ה כבר כתב על כך בתורה שהוא עתיד להתחבא!

תשובת מחץ שהחברה לא יכולים לעמוד כנגדה
viewtopic.php?p=496982#p496982
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
דוד בן ישי
הודעות: 404
הצטרף: 12 ספטמבר 2013, 10:32
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי דוד בן ישי » 02 ספטמבר 2019, 20:01

המלבי"ם הצביע פעם באסיפה על חמשה רבנים משכילים, ואמר, אתם "כנגד" חמשה חומשי תורה...
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר

שלח תגובה