פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

הלכה למעשה
הודעות: 46
הצטרף: 18 דצמבר 2013, 00:57

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי הלכה למעשה » 13 אפריל 2014, 12:31

עיין שו"ת שמע שלמה להראשון לציון הגר"ש עמאר שליט"א, אורח חיים סימן י"ב: "ומ"ש בשם הגאון הגדול סבא דמשפטים מוהר"ש משאש [שליט"א] הרה"ר וראב"ד ירושלים תובב"א דמעדיף מצות מכונה, כבר קדמוהו מרבנן קדישי לקדושים אשר בארץ המה, וסברו דשל מכונה עדיף".

ושם לא מפרט מי הם אבל מציין שרוב הפוסקים מעדיפים מצות של יד וכן דעת הגר"ע (כדרכו ללכת תמיד אחר הגר"ע).

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור » 05 מאי 2014, 16:41

מאמר בנושא: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mah ... matsot.htm

המנהג של רבני ירושלים במשך השנים היה לאכול מצות מכונה כמו רבני קהילת האשכנזים בעיר מרן הגר"ש סלנט זצוק"ל, מרן הגראי"ה קוק זצוק"ל שירשו כרבה האשכנזי של העיר ומרן הגרצ"פ פרנק זצ"ל שירש את הרב קוק כראב"ד האשכנזים ארבעה חודשים לאחר פטירתו ובאותו חודש (טבת) שבו קיבל על עצמו הרב קוק את רבנות ירושלים.

לשאלה אם יוצאים ידי חובה במצות מכונה בליל הסדר ענה הגר"א יוסף שליט"א שלכתחילה יש לעדיף מצות יד אך אם אין באפשרותו להשיג יוצאים ידי חובה בליל הסדר גם במצות מכונה.
הרה"ג אליעזר מלמד שליט"א כתב שידי הכזית הראשון של המוציא מוטב לצאת ידי חובה במצות יד אך בשאר הכזיתים יוצאים לכתחילה במצות מכונה וזה הידור לאכול גם מזה מצות יד.
(בקישור לדברים של הרב מלמד: http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/10437
הקטע שבו טעות במילה שתיקנתי בסוגריים לאחר מילה זו המודגשת:
"למעשה עדיף לצאת בליל הסדר במצות יד
אמנם היום כבר אין עדיפות למצות מכונה על מצות היד מבחינת חשש חימוץ. כי אחר שכל המוני בית ישראל אוכלים מצות מכונה, כבר אין עומס רב על בתי החרושת למצות יד, ועובדים בהם בזהירות מרבית, ורוב העובדים יראי שמיים, עד שניתן לומר שאין במצות יד יותר חשש לחימוץ מאשר במצות מכונה. ולכן אף שמצות יד הן יקרות, יותר מהודר לקיים בהן מצוות אכילת המצה של ליל הסדר, מפני שהכוונה לשם מצווה בעשייתן משובחת יותר. ואין הכוונה שבכל ליל הסדר צריכים להעדיף מצות יד, אלא הכוונה שאת ה'כזית' שאוכלים בתחילה לשם מצווה טוב לאכול ממצות מכונה (צ"ל: יד). והרוצים להוסיף ולהדר, יאכלו גם את ה'כזית' כורך ו'כזית' אפיקומן, ממצות יד.

עם זאת, ברור שכל הרוצה לקיים את מצוות אכילת 'כזית' מצה במצות מכונה – רשאי, כפי שנהגו חלק מגדולי ישראל.

ולגבי שאר המצות שאוכלים בסעודת ליל הסדר, אפשר לכתחילה לאכול מצות מכונה, שהן זולות יותר."

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר » 27 מאי 2014, 08:56

שמעתי שכאשר פתחו בירושלים מאפייה חדשה של מצות יד, ביקר בו הגר"פ עפשטיין ונהנה לראות את החומרות שנהיגו שם. לאחמ"כ הפטיר כלפיהם: זה כבר 'כמעט' דומה בחשיבותו למצות מכונה...

ביתרי
הודעות: 18
הצטרף: 07 נובמבר 2017, 19:39

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי ביתרי » 11 דצמבר 2017, 17:45

שש משזר כתב:שמעתי שכאשר פתחו בירושלים מאפייה חדשה של מצות יד, ביקר בו הגר"פ עפשטיין ונהנה לראות את החומרות שנהיגו שם. לאחמ"כ הפטיר כלפיהם: זה כבר 'כמעט' דומה בחשיבותו למצות מכונה...
אבל מה נעשה שאנחנו רוצים להדמות לחומרות אבותינו וזקניניו ולא לחומרות חדשות!

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1027
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי חזן » 12 דצמבר 2017, 14:11

הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל היה אומר: איך אנו יכולים לעסוק באפיית המצות ולהזהר מחמץ האסור במשהו, והרי אף בזהירות יתירה עדיין עלולים ח"ו להכשל בזה, אלא שאנו מעשה אבותינו בידינו, וכשהם שהם היו עוסקים באפיית המצות אף אנו עושים כן, ברם אבותינו הרי היו אופים המצות בידים ולא במכונות, ולכן אף אנו עלינו לאפות המצות בידים, (הגדה מבית לוי).

וכן נהגו החפץ חיים זצ"ל, והגר"א קוטלר זצ"ל, ועוד.

ודעת החזון איש שאין לצאת ידי חובת אכילת כזית מצה במצת מכונה, משום החסרון של "לשמה".

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 13 דצמבר 2017, 10:16

ודעת הרה"ק מסאנז ז"צל היה שמצות מכונה הם חמץ גמור ואסור לאוכלם לאחר הפסח אם הוא היו תח"י ישראל בימי חג הפסח...
כנ"ל עוד כמה מגדו"י.
עוד רבים לא סברו שהוא חמץ גמור ממש, אבל הם לא התירו להחזיק זאת בבית בפסח.

מסופר שפ"א אצל מרן רבי אהרן קדוש ה' מבעזלא זי"ע כששהו אצלו בא"י ציבור יותר גדול מן המשוער בשביעי של פסח שחל בער"ש, וממילא לא היה בשבת די מצות לכל הציבור, ורצו להביא אז מצות מכונה לציבור - היות ובשבת הוא לא פסח וא"כ בפשטות מותר, אבל הוא לא הרשה להביא אותם בשופו"א.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

hvush,
הודעות: 1
הצטרף: 16 מאי 2018, 08:20

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי hvush, » 16 מאי 2018, 14:26

שמעתי מנכדו של הגרש"ז שלמרות שבתחילה העדיף מצות מכונה מפני אי אלו תקלות שהיו ידועות לו באפיה הסיטונאית של מצות יד, לאחר מכן כאשר התפתחו ה"חבורות" היה מעדיף מצות יד.

ביתרי
הודעות: 18
הצטרף: 07 נובמבר 2017, 19:39

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

נושא שלא נקרא על ידי ביתרי » 16 אוגוסט 2018, 20:46

ולכן לסיכום ברור שעדיף מצות יד

אספר לכם סיפור ממקור ראשון ששמעתי בדור שלנו

שהיה יהודי שהיה נוהג כנראה כמנהג אבותיו (ולא סבותיו!! וד"ל) לאכול מצות מכונה
שנה אחת באמצע החג הוא תופס שהוא אוכל מצות אבל של חמץ (תסמרנה שערות ראש!!!!!!ה"י ויצילנו!!!!)

וברור לכל על מה ואיךך יצא המכשול

איפה מצאנו שמיצריים שני מוצרים אותו דבר וכו'

אותו אדם הלך לאחד מגדולי רבני דורינו לדעת ולשמוע דרך תשובה
אותו גדול ענה לו שיקבל על עצמו מהיום לאכול רק מצות יד כמנהג זקינותיו וכו'

שלח תגובה