שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
נערך לאחרונה על ידי קסבא ב 26 אוקטובר 2020, 22:01, נערך פעם 1 בסך הכל.

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

פיקח עצום כתב:
26 אוקטובר 2020, 16:11
גרנולה כתב:
22 אוקטובר 2020, 01:08
בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"א מובא שנח הקריב קרבן במקום המזבח בהר המוריה.
וקצת צריך עיון שהרי כתוב "וַתָּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט." (בראשית ח, ד.)

ולפי פשט הכתוב משמע שנח הקריב קרבן מיד בצאתו מן התיבה?
בפי' רד"ק עה"ת כתב
ואפשר שנשתרבבה התבה מעל הרי אררט אל מקום שתחת ההרים והלכה על פני המים למקום אחר, או אפילו יצא שם נח, ביבוש הארץ הלך לו למקום אחר לשבת שם ובנה שם מזבח
שני הפירושים תמוהים דאחת דכתיב ותנח ואיך מהתם נשתרבבה הוה לי לקרא לאמור וגם א"כ שיאמר רק את המקום הסופי ומאי נפק"מ בכל התחנות ביניים
ועל השני תימה שהרי השואל בשאלתו דחאה שהרי משמע שיצא מיד הקריב
ואולי יש לישב שהקריב פעמים האחת מיד בצאתו ואח"כ הלך להר המוריה והקריב ובכל יבוא דלא קשה וגם השיטות בב"ר רבה הכא לפי"ז לא יחלקו ודו"ק

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 1779
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 471 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון »

תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

גרנולה
הודעות: 2218
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 2865 פעמים
קיבל תודה: 1518 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

קסבא כתב:
26 אוקטובר 2020, 21:56
על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
הדוחק בפירוש הפשוט הוא, שא''כ היה צריך להיכתב ''מכאן שמחללים לחולה את השבת'' ולא מכאן ''ששוחטין לחולה בשבת''.

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

גרנולה כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:54
קסבא כתב:
26 אוקטובר 2020, 21:56
על מה שהקשו במדרש פליאה למעלה
אמנם בגוף השאלה ראה בספר כמוצא שלל רב בפרשתן בשם הרב דייטש מבאניאד שכתב פירוש נפלא על כך שכל ההתר של אחותי את אע"פ שמסתבר שתבעל באיסור היא על פי הדין של קרקע עולם משום שהיא אינה מתכוונת וכמו"כ הסברא היא לגבי שחיטת הבהמה לפחות לפי חלק מהצדדים בסלקא דעתך של הגמרא היא מצד דבר שאינו מתכוון ושפיר מהכא יש ללמוד על דין שחיטה לחולה בשבת.
אמנם לעניותי נראה לפרש שהכוונה היא שלכאורה האיך אמר אברהם לשרה שתשקר ותאמר שהוא אחיה הרי אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך וכדאי' בשבת דף ג' ע"א ועוד אלא משום שהפירוש הוא בזה שיוכל למות ע"י והרגו אותי משום יפיך א"כ בכהאי גוונא דפיקוח נפש אומרים לו לחטוא כדי שיזכה חברך וכמו"כ היה אפשר לומר שאפילו שיש חולה הצריך לבהמה בשבת אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה הלה לחיות ומדאמרינן בהכא שפיקוח נפש דוחה ההיא דינא הכי נמי בשחיטה לשבת הותר לו לחטוא וממילא יעשנו באופן המותר דהיינו ע"י שחיטה ודו"ק והיינו דקיימ"ל דחלל עליו שבת אחת כדי שיחיה שבתות הרבה [ואין להקשות מדוע הגמ' ביומא לא לומדת מהכא דין דחיית פיקוח נפש בשבת משום שצרצו פסוקים יותר מפורשים ונראה נכון.]
הדוחק בפירוש הפשוט הוא, שא''כ היה צריך להיכתב ''מכאן שמחללים לחולה את השבת'' ולא מכאן ''ששוחטין לחולה בשבת''.
אפשר לענות שלא כל חילול שבת יוכל אלא הנצרך בפיקוח נפש והדוגמה המצויה היא שחיטה לחולה אבל ה"ה לכולא ומצינו כזאת בפוסקים

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב וקורונימון
הודעות: 4467
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 207 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב וקורונימון »

קסבא כתב:
27 אוקטובר 2020, 21:57
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה
הפשטות לפי מה שהבנתי וזכור לי,
שזה לא נאמר בצורה שאי אפשר להבין אחרת.
אלא בצורת נסיון אם הסיר את הנגיעות ושמע מה שהקב"ה התכוין להשמיע לו.
הרי אנשים שומעים לפי מה שהם רוצים וזה בדוק ומנוסה, אותו משפט לכמה אנשים וכל אחד מבין מה שליבו נוטה... ואכ"מ להאריך.
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קורונה, אנא ה' קורו נא
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

אלעזר
הודעות: 1078
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 22:07
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי אלעזר »

ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
וכי בימינו אין שכר מובטח להעוסקים בתורה? ועדיין אין רוב העולם יושב ולומד..
וכי על מצוות צדקה לא נאמר 'ובחנוני נא בזאת' ועדיין לפעמים צריך לעבוד קשה להוציא ממון מבעלי המאה

סמל אישי של משתמש
ביטחון
הודעות: 1779
הצטרף: 18 אפריל 2018, 11:46
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 471 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ביטחון »

טוב זה ברור. אני דייקתי שאם הקב"ה בעצמו בא ואומר. ברי לנו שצריך להאמין להבטחות התורה, עדיין כשהקב"ה בעצמו אומר, אפילו יהודי פשוט שיש לו יצה"ר, כאן לא יוכל לעמוד נגד זה
אלו שחיים על פי הספר, מתים מכל טעות דפוס. לחיים! :oops:

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

פעמון זהב וקורונימון כתב:
28 אוקטובר 2020, 09:28
קסבא כתב:
27 אוקטובר 2020, 21:57
ביטחון כתב:
27 אוקטובר 2020, 00:50
תמיד היה קשה לי: אם הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו כל טוב שבעולם אם יילך אל הארץ אשר יראהו, מה הניסיון הגדול כאן?
אם הקב"ה יבוא ויאמר לאי מי: תעבור דירה מכאן, טוס לאן שיישאך הרוח, ותקבל כסף בנים כבוד, למה שלא יעשה את זה???

אפילו על העקדה רבים שואלים מה הניסיון הגדול בזה? הרי גם הפחות שבישראל אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לו דבר שכזה, יעשהו מיד, ק"ו לענייננו!
עיין אור החיים אבל הפשטות היא שאתה תעשה זאת אחרי שאתה מאמין ויודע שהש"ית הוא אמיתי וכו' אבל אברהם היה הראשון מבין כולם והנסיון הוא בוודאי קשה
הפשטות לפי מה שהבנתי וזכור לי,
שזה לא נאמר בצורה שאי אפשר להבין אחרת.
אלא בצורת נסיון אם הסיר את הנגיעות ושמע מה שהקב"ה התכוין להשמיע לו.
הרי אנשים שומעים לפי מה שהם רוצים וזה בדוק ומנוסה, אותו משפט לכמה אנשים וכל אחד מבין מה שליבו נוטה... ואכ"מ להאריך.
לא בדיוק זכיתי להבין את צלצול הפעמון במה שכתב הכא
בוודאי שאדם אם יסיר את נגיעותיו זה יהא לו קל משום שכל המניעות הם מצד חוסר אמונה אבל האמונה עצמה אם יתחשב רק בה לא יא זה כלל נסיון וודאי שכך הם פני הדברים אבל מש"כ הוא ביתר ביאור שכל כוח האמונה הוא בגלל אברהם אבינו שהרי לא היית סומך על מישהו שיביא לך כסף אילולי שהיית רואה אותו נותן זאת לאחר שעשה כרצונו וכן הלאה וממילא איה"נ שגם הפחות מישראל יעשה זאת אך זה דווקא לאחר מעשי התורה.
בספה"ק מובא הרבה והמקור הוא מדרש בסוף פרשת נח שהפסוק אחות לנו קטנה וכו' אם נבנה עליה חומה וכו' הולך על אברהם והביאור הוא שבכוחו של אברהם אנו קבלנו את הכח לעמוד בניסיון שהרי צריך מי שיפתח את הפתח ואז יוכלו כולם להיכנס.
וכעין המסופר על הבית יוסף שהתייגע בסוגייא רבות כמה וכמה ימים עד שביאר מהלך מחודש ומיד כשסיים נכנס לאחד מבתי המדרש של צפת ושמע לומד פשוט לומד את הסוגייא ומבאר כביאורו והצטער מאוד היתכן כך ובא לו המגיד שלו ואמר לו שהוא הוריד את האמת לעולם ולאחר מכן יכולים כולם להגיע לכך בקל מכוח יגיעתו וכמו"כ הכא גבי אברהם.
כנלע"ד בזה.

קסבא
הודעות: 22
הצטרף: 04 אוקטובר 2020, 01:06
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי קסבא »

ביטחון כתב:
28 אוקטובר 2020, 12:10
טוב זה ברור. אני דייקתי שאם הקב"ה בעצמו בא ואומר. ברי לנו שצריך להאמין להבטחות התורה, עדיין כשהקב"ה בעצמו אומר, אפילו יהודי פשוט שיש לו יצה"ר, כאן לא יוכל לעמוד נגד זה
עיין מה שעניתי לפעמון וכו' וה"ה לטענתך ודו"ק

שלח תגובה