כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' אב תש"פ (גיליון 13) - דברים

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

פשטות המתחדשים
הודעות: 27
הצטרף: 22 אוקטובר 2018, 19:19

כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' אב תש"פ (גיליון 13) - דברים

נושא שלא נקרא על ידי פשטות המתחדשים »

מוגש בזאת גיליון שלושה עשר של כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' חודש מנחם אב תש"פ.
הקובץ הנוכחי עוסק בעיקר בחומש דברים, ומעט בנביאים וכתובים כפי שיתואר להלן.
גיליון זה בס"ד מסיים מחזור שני על סדר חמשה חומשי תורה. ובזה סוגר את שנתו השנייה של כתב העת.


כתב העת 'פשטות המתחדשים' - ספר דברים - חודש אב תש''פ.pdf
לקבלת כתב העת באופן קבוע למייל, יש לשלוח 'צרף אותי' לדוא"ל: pshatot@.

שער ראשון:
מאמרים על ספר דברים (מסודר לפי סדר הפרשיות).


הרב משה גרינהוט - מפרש את מהות האמירה שלא בצדקתם יורשים ישראל את הארץ, באמצעות ביאור הסיפורים האגביים בדברי משה רבינו.
הרב ישראל מאיר בריסקמן עוסק במצוות התורה על מצרי שלישי - "בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה'".
הרב אלחנן סמט במאמרו 'כי תהיינה לאיש - סמיכות פרשיות במקום ובעניין' עוסק בפשר סמיכות הפרשיות הפותחות את פרשת כי תצא, הן זו לזו והן למקראות אחרים.
הרב ישעיה לוי מיישב את המקראות ומבאר אלו ברכות וקללות בדיוק ניתנו על הר גריזים והר עיבל.
הרב נפתלי סופר מזהה את מהות הקללות שבתורת כוהנים, מהות הקללות שבמשנה תורה והחילוק ביניהן.
הרב חיים מצגר מבאר את ייחודה ותכונתה של שירת האזינו.

שער שני:
מאמרים על הנ"ך.


הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ עוסק בעניין המשמרות שהושיב ירבעם למנוע עולי רגלים מירושלים, והתקיימותן לסירוגין על רצף הזמנים.
הרב משה גינצלר מבאר את מזמור 'תפילה לעני', העוסק בגלות ובתפילה לבניין בית המקדש, ובמעמדו הרוחני של הגולה מול הנמצא בזמן הבית.

במדור הערות והארות,
מופיעים בסייעתא דשמיא מבחר הערות נפלאות משובבי נפש שנתקבלו במערכת.


הגיליון הבא מתעתד להופיע אי"ה בחודש תשרי תשפ"א הבעל"ט. הגיליון יהיה נסוב על ספר בראשית, מועדי תשרי וספר קהלת. ניתן לשלוח מאמרים לקובץ הנ"ל לא יאחר מכ"ה אלול תש"פ.
מייל המערכת: pshatot@.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה