דף 1 מתוך 1

כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 26 אוגוסט 2013, 12:28
על ידי פעם חשבתי
בעזרת ד' יתברך, ותודות להנהלה המסורה, הצלחנו לסדר אשכול שיעמוד בקביעות מול העיניים ובו יופיעו הכללים והתקנות החשובים, שע"י שמירת הגדרים הללו נצליח בצוותא לשמר את הצביון היחודי והאופי החיובי והרמה הנאותה.

סרטון המכיל את רוב כללי הפורום https://drive.google.com/open?id=0BxNew ... Xk1Y0ZuOGc

[חובה לקרוא מכאן ואילך https://chl.co.il/viewtopic. ... 39#p251139 ]


כללי הפורום:

א. הרחקה מכיעור. אין צריך לומר שלא להתבטא בביטויים מכוערים, אלא ההדגשה היא על 'הרחקה' מכל דבר שדומה למה שאינו נקי, שלא צנוע, שמקורו אינו טהור ח"ו. בקיצור: שמירת נקיון ההתבטאות במילים, הן בכתיבה כללית והן בפניה אישית לניק נקבי יש להשתמש בל' אתה או בל' רבים - ''אתם'' (https://chl.co.il/viewtopic.php?f=1&t=10928).

ב. וכמובן לא להכניס תמונות שיש בהן נשים, אף אם הן לבושות בצניעות.

ג. איסור גמור ומוחלט לפגוע בכבוד התורה של אף רב גדול בישראל, בביטויי גנאי מפורשים או אפילו בזילזול מרומז באישיות ידועה, כל שאפשר להבין - אף בדוחק - במי מדובר. אין לרשום שם פרטי של רב בישראל ללא תואר [הוסף מאחר ולתמיהתנו ולצערנו דבר זה לא היה מובן מאליו].

ד. אם תהיה הודעה שתכלול חריגה מאחד הכללים הנ"ל, המנהלים שומרים לעצמם את זכות הבחירה בין מחיקת מילים [או קטע מתמונה או מסרטון] ועריכה מחדש של ההודעה, לבין מחיקת תגובה/אשכול לגמרי, ללא הודעה מוקדמת.

ה. לאור קלקולים וחורבנות רוחניים אישיים ומשפחתיים קשים שאירעו בעבר והקיימים עדיין בכל הפורומים ברשת ע"י יצירת תקשורת אישית בין ניקים שמצאו שפה משותפת או תחום ענין משותף ביניהם ע"י הפורום והחלו להתכתב בתיבה אישית או במיילים (ובצ'אט), הוחלט ע"י הנהלת הפורום כאן לגדור גדר בעד יצירת הקשר האישי לבל יעבירו זה לזה באמצעות הודעות בפורום כתובות מייל/מס' פל' לקשר מחוץ לפורום.
כלל זה כולל גם רמיזת כתובת מייל שלא בפירוש
.
ניק שיעבור על כלל יסודי זה מסתכן בחסימה לאלתר ולצמיתות ללא אזהרה מראש.

ו. אין להכניס פרסומות לחברות או למוצרים בפורום. ק"ו לא ע"י הכנסת לינקים לכתובות של רכישה או שיווק או פרסומת, לא בחתימה ואף לא באופן חד-פעמי.

ז. הפורום הינו במה פתוחה לכל דעה באשר היא כל עוד היא עומדת בקריטריונים דלעיל, קרי שפה נקיה ושמירה על כבוד התורה וגדוליה, ואפשר להביע עמדות נחרצות וברורות חד משמעיות גם נגד עמדות ברורות הפוכות, בדרך כבוד הדדי. אין לפגוע אישית בכותב ולרדת לתת-רמה של הכפשות או נאצות והעלבות וכדומה.

ח. לא להרבות באשכולות על אותו ענין, נא לרכז את כל הנושאים הדומים באשכולות מרוכזים. מנהלי הפורום יעזרו בענין זה ויחברו אשכולות שלפי ראות עיניהם יש בהם כפילות או הרחבה של אותו נושא.

ט. באשכול הפיטפוטים המקום לשוחח בדברים קצרים שאין להם הגדרה ברורה, או שמחוסר ענין ציבורי רחב אין צורך להעמיד להם אשכול בפני עצמו.

י. החברים מתבקשים לא לחרוג מנושא האשכול. מנהלי הפורום רשאים לפצל אשכולות שגלשו מענין לענין, או להחליף כותרת לאשכול, או למחוק את התגובות שאינן ממין האשכול לגמרי - לפי שיקול דעתם וללא הודעה מראש.

יא. מי שחושב לנכון שאשכול או תגובה כלשהי אינם עומדים בכללים או שהם פוגעניים מסיבה אחרת, מוזמן לשלוח ע"כ התראה בסימול ! הנמצא בכל תגובה, ולנמק את הפניה.
כל הפניות מטופלות בכובד ראש, גם אם אין הדבר נראה לעיניים לכאורה.

יב. חברים המעוניינים לפנות למנהלים בפניה אישית מתבקשים לעשות זאת באמצעות ההנהלה http://www.ladaat.info/contact.aspx
ולא לדווח על הודעות ללא צורך.

עד כאן לעת עתה, עדכונים יבואו בע"ה.

Re: כללי הפורום, תזכורת לחברים ולידיעת החדשים

נשלח: 26 אוגוסט 2013, 19:54
על ידי חיים שיש בהם
הנחיות נוספות למעלי חומרים:

יג. נא להקפיד בשים לב ועין על איכות החומרים המועלים. יש ה'מגיירים' חומרים שונים ממקורות זרים שאינם לרוחנו, ואינם מסננים אותם די הצורך.

יד. כאשר יש חשש לכשרות החומר ניתן לשלחו למנהלים דרך ההנהלה http://www.ladaat.info/contact.aspx ולא לסמוך על צנזור המנהלים בדיעבד לאחר מעשה.

טו. סרטים, סרטונים המועלים ממקורות בלתי ידועים ויש חשש כי הם מכילים קטעים בלתי הולמים, חובה לעבור עליהם ובמידת הצורך לצנזרם טרם העלאה לפורום. לעזרה בנושאי צנזור יש לפנות למנהלים כנ"ל. סרט המכיל נשים בכל צורה ימחק באופן מיידי!

טז. לתועלת הציבור, המעלה חומרים בנושא אשכול מסויים, ראוי שיעלם גם לאשכול המיוחד לסרטים וסרטונים או לתמונות, ולכה"פ יוסיף קישור.

יז. אין למערכת הפורומים כל אחריות שהיא לגבי הפרת "זכויות יוצרים" על כל חומר, כתוב מוקלט ומוסרט בכל צורה. האחריות על הנ"ל חלה על המעלים בלבד.
הנחיות אלו נועדו כדי לשמור על אופי הפורום ורמתו הרוחנית הגבוהה והייחודית. אנא מכם! שתפו פעולה ברוח טובה בכדי שנוכל להמשיך וליהנות מפורום יעיל, פורה, מהנה וכשר.
---------------
על ידי יאיר »
*סרט/ון ובו אשה צנועה לכמה שניות על המעלה להוסיף סימן - # בלבד (ללא מילים נוספות).

אי שימוש בסימן זה עלול להביא למחיקת הלינק לאלתר.

דינו של קליפ מצווה טאנץ אינו שונה מכל קליפ על נשים, שאין להעלות קליפ של נשים, אלא אם כן האשה מופיעה באופן בלתי ברור, או שרק מספר שניות וכיו"ב ועד"ז, ורק עם ציון של #, אבל מלבד זאת אין להעלות קליפ של נשים בשופ"א. הסבר ראו https://chl.co.il/viewtopic.php?f=1&t=12502

Re: כללי הפורום ואזהרותיו, חובה לקריאה לחדשים!!

נשלח: 30 דצמבר 2013, 21:51
על ידי פעם חשבתי
הוספה, הבהרות והנחיות לגבי התיבות האישיות:

יח. לאחרונה נתוספו לכל הניקים הוותיקים תיבות אישיות. אבל לחברים שנרשמו אחרי נקודת הזמן של השינוי, ואין להם עדיין וותק בפורומינו והכרה מצד כל החברים שהם מתאימים ושומרים על הרמה האישית ונוסח כתיבה הוגן ובוגר עם שיקול דעת - בנתיים אין תיבות אישיות.
ההוספה הזו אינה אמורה להיות חלילה פירצה ברמת השמירה שהיתה נהוגה עד היום. ולכך כל אחד אחראי על מה שהוא כותב, וגם יכול להתלונן על מה שהוא מקבל.
מן הראוי להמנע מלכתוב הודעה פרטית למי שאינו בן מינו.
מלבד גדרי ההרחקה המקובלים במגזר החרדי, יתכן וסביר שמקבל הודעה מסוג זה, יחווה את הדבר כהטרדה - והתוצאה תהיה כמפורט להלן סוף סעיף כ'.

יט. שימו לב, התיבות האישיות חשופות ושקופות למנהלים, וגם כתיבה שנערכה [נעשו בה מחיקות אחרי המשלוח] כל הגירסאות הקודמות שמורות בזכרון המחשב. אל תשתמשו בתיבות האישיות להעברת דברים שאינם רוצים שיהיו גלויים וידועים. מטוב ועד מוטב...

כ.מי שחס וחלילה קיבל הודעה בסגנון שאינו הולם, ובכלל הדבר כתיבה לא מכובדת, מעליבה, ירידה לרמות אישיות, או פגיעה במי שאינו בן מינו - נמצא סימול [!] להתראה, ואז ההתראה מהבהבת אצל המנהלים. נא להשתמש בזה למען שמירה על גדרינו וחומותינו, שמאמצים כה מרובים מושקעים בשמירתם, לבל יהרסו בחשאי ובמחשך ע"י כאלו שאינם הגונים חלילה.
אנו נעשה ככל יכולותינו למנוע ממטרידים שיתקבלו התראות על כתיבתם - את האפשרות להטריד, החל מביטול אופציית התיבה האישית שלהם, וכלה בהתראה פומבית או בחסימתם לתקופה מוגבלת או לצמיתות, לפי חומרת העניין ולפי שיקול דעת ההנהלה בכל מקרה לגופו.

כא. מי שיתבטא בתיבה האישית בדברים לא נקיים, או חלילה ניבול פה, או העברת כתובות מייל להתכתבות מחוץ לפורום וישתמש בפורום ובתיבה ליצירת קשרים אישיים מחוץ לפורום - דינו כמי שעשה כן על גבי הפורום, וככתוב לעיל בסעיף ה'.

כב. עדיין, למרות התיבות האישיות, הדרך הקצרה והיעילה יותר להתלונן למנהלים על דבר הטעון תיקון או הגהה וכדומה - זה דרך סמל ההתראה בתוך התגובות -!

Re: כללי הפורום ואזהרותיו, חובה לקריאה לחדשים!!

נשלח: 29 אוקטובר 2015, 21:04
על ידי פעם חשבתי
כג. להלן רשימת הסיבות שיביאו לחסימת ניק מהפורום (לתשומת לב: מי שנחסם בפורום אחד הוא אוטומטית חסום מכל פורומי האתר לדעת).
1. ניק פרסומי. ללא התראה.
2. מי שיכניס חומרים שלא לפי רוח הפורום, כגון סרטים לא מצונזרים או תמונות עם דמויות נשים, או דעות הלכתיות והשקפתיות שאינן מקובלות בציבור החרדי, - ויותרה על כך ויחזור על מעשיו לאחר ההתראה.
3. מחללי שבת ח"ו. ללא התראה.
4. טרולים, שיחזרו על דבריהם שוב ושוב ללא תועלת, או יכניסו דעותיהם בכל מקום בלי קשר לתוכן האשכול, או יקפיצו אשכולות ישנים ללא סיבה הגיונית ואקטואלית. - לאחר התראה אחת, אם יחזרו על מעשה זה.
5. מי שהודעתו / תגובתו נמחקה ע"י המנהלים, הרי זו התראה, ואם ישוב ויכתבנה בשנית - הוא מסתכן בחסימה. וכן מי שרבות מסך הודעותיו טעונות עריכה ו/או שינוי מקום להתאמה לתוכן האשכול, ו/או צינזור, ו/או מחיקה, הדבר נחשב להתראות מצטברות והוא מסתכן בחסימה ללא התראה נוספת, גם אם לא הכניס את אותה הודעה ממש.
6. מי שידבר נגד ההנהלה בצורה בוטה או מתריסה (או התעלמות בפרטי).
7. מי שנכשל במשלוח הודעות לתיבה הפרטית, ודווח עליו, ונמצא בהתנהגות בעייתית, ייחסם לאחר התראה קצרה.
8. ניק שמשתמש ביותר מניק אחד באותו דיון או הצבעה.

Re: כללי הפורום ואזהרותיו, חובת קריאה לחדשים!

נשלח: 06 מרץ 2016, 00:37
על ידי יאיר
כללים נוספים:

*אין להעלות לינק שצריך ללחוץ בו על כפתור 'בקש גישה'.

*חבר פורום אשר מנהל ראה לנכון להעיר לו/להזהירו על דבר שאינו כתוב במפורש בכללי הפורום (לא הכל צריך ואפשר לכתוב),

עליו לראות זאת כאזהרה לכל דבר.

*אין לצטט שום מאמר/כתבה וכו' של אדם שאינו שומר תורה ומצוות מבלי לעבור קודם לכן על הכתוב שם.

Re: כללי הפורום ואזהרותיו, חובת קריאה לחדשים!

נשלח: 08 אוגוסט 2016, 01:54
על ידי יאיר
***מי ש"משגע" ו/או מטריד שוב ושוב בהודעות פרטיות, יחיד/רבים ובפרט בענייני סרטים וכדומה עלול לקבל חסימה זמנית/ביטול ההודעות פרטיות.

Re: כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 18 ינואר 2017, 21:41
על ידי יאיר
*אין להעלות תמונת אשה (אא"כ היא ברקע ושולית).

המעוניין להעלות תמונת אשה (שאינה שולית) ישלח לבדיקה+הסבר חשיבות התמונה ובמידה ויאושר יוכל להביאה כקובץ (מכווץ-ZIP/RAR עם #).

Re: כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 19 פברואר 2017, 23:30
על ידי יאיר
*אין לכתוב משפט/ים בשפה שאינה לשון הקודש או עברית ללא תרגום והעושה כן מסתכן בחסימה זמנית/קבועה.

Re: כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 10 יולי 2017, 23:27
על ידי יאיר
*למותר לציין שאין לשקר או לרמות את חברי הפורום

והמשקר מס' פעמים אחרי שהוזהר (או שקר גס ביותר) מסתכן בחסימה זמנית/קבועה.

(אא"כ מדובר בסוג של הלצה וכדומה).

Re: כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 27 מאי 2018, 17:21
על ידי יאיר
יאיר כתב:*אין לכתוב משפט/ים בשפה שאינה לשון הקודש או עברית ללא תרגום והעושה כן מסתכן בחסימה זמנית/קבועה.
ופשיטא דהוא הדין בפרטי.

Re: כללי הפורום ואזהרותיו - חובה לקרוא!

נשלח: 12 דצמבר 2018, 02:34
על ידי יאיר
המעביר מייל/פל' אפילו פעם אחת, נחסם לאלתר לצמיתות/מאבד את אופציית ההודעות הפרטיות