שאלה בגיטין (לו:)

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

ועד
הודעות: 910
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

] איבעיא להו: [כי התקין הלל פרוסבול, לדורו בלבד הוא דתקין כן, או דלמא: אף לדרי עלמא נמי תקין. היינו, אף לדורות עולם תיקן הלל פרוסבול]? אומרת הגמ' למאי נפק"מ, לבטולי, אי אמרת: לדריה הוא דתקין – מבטלינן ליה. אלא אי אמרת: "לדרי עלמא נמי תקין", אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן גדול הימנו בחכמה, ובמנין
קשיא לי, הא נפק"מ כפשוטו, אם בדורות הבאים נוהג פרוזבול או לא, ולמה נקט הנידון אם יכול לבטל זה או לא.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

ועד
הודעות: 910
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

ולכאו' ראיה מזה, שגם אם לדורו תיקן – הרי זה ממשיך הלאה, עד שיבא בי"ד ויבטל, וכמדוייק לשון הגמ', וכל הנידון זה לגבי "לבטולי" וכמש"נ.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

ועד כתב:
08 יולי 2019, 22:46
ולכאו' ראיה מזה, שגם אם לדורו תיקן – הרי זה ממשיך הלאה, עד שיבא בי"ד ויבטל, וכמדוייק לשון הגמ', וכל הנידון זה לגבי "לבטולי" וכמש"נ.

איני מונח בסוגיא זו, אבל ממה שעיינתי במפרשים נראה להיפך ממה שכתבת.
במושב זקנים לבעה''ת [בפרשת ויגש ריש פרק מה, ומובא אח''כ בפוסקים שבלי הלקט דין חרם סימן מ''ט] הוכיחו מכאן שאף תקנת הקהל שנתקנה לשעה צריכה התרה כשיבוא הזמן.
וזהו הכוונה 'עד שיבוא בי''ד ויבטל'.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

ועד
הודעות: 910
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

יישר כח. כך כ' התוס' בביצה (ה.) אולם ברמב"ן ובר"ן בסוגיא נראה כמו שכתבתי.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

ועד כתב:
23 יולי 2019, 16:57
יישר כח. כך כ' התוס' בביצה (ה.) אולם ברמב"ן ובר"ן בסוגיא נראה כמו שכתבתי.

בר''ן ראיתי כן, אבל הרמב''ן מפרש שהביטול הוא כדי שלא יוכל שום בי''ד שירצה לנהוג כתקנת הפרוזבול, ולא בגלל שתקנת הלל לדורו עומדת בעינה עד שיבטלוה.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

ועד
הודעות: 910
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

כוונתי שכתב הרמב"ן שבי"ד שבכל דור צריך לבדוק אם באמת אכשור דרא.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

ועד כתב:
23 יולי 2019, 18:55
כוונתי שכתב הרמב"ן שבי"ד שבכל דור צריך לבדוק אם באמת אכשור דרא.

אני הבנתי בדברי הרמב''ן "דאפי' כשתמצא לומר דהלל לדריה כלחוד תקין כיון דאורי ואנהיג הכי בכל בי דינא דאלים איבעי כתיב, לפום מאי דחזי משמעתיה" -
שכוונתו לומר שאף שהלל לדורו תיקן, מ''מ כיון שיצאה תקנה זו רשאי כל בי''ד לדון ולהכריע כן ("לפום מאי דחזי משמעתיה''),
ולא כדבריך שהתקנה קבועה ועומדת.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

ועד
הודעות: 910
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

מסתבר שדברי הר"ן זה כמהלך הרמב"ן וכיוון שבר"ן כתב כדבריי מסתבר שזה גם שיטת הרמב"ן ולא מסתבר שיחלוק בנקודה זו אם לא מצינו כך. יישר כח על כל האכפתיות וביקוש האמת.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

ועד כתב:
23 יולי 2019, 22:47
מסתבר שדברי הר"ן זה כמהלך הרמב"ן וכיוון שבר"ן כתב כדבריי מסתבר שזה גם שיטת הרמב"ן ולא מסתבר שיחלוק בנקודה זו אם לא מצינו כך. יישר כח על כל האכפתיות וביקוש האמת.

נכון שגם הרמב''ן וגם הר''ן כתבו שגם לצד שהלל לדריה תקין צריך ב''ד לבטלה,
רק שלרמב''ן לולא הביטול אין תקנת פרוזבול לכאו''א אחרי דורו של הלל (ואף אם לא ביטלוה), אא''כ הכריעו כן בי"ד,
ולר''ן התקנה קיימת ועומדת לכאו''א.

רמב''ן גיטין.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

שלח תגובה