פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"אם בחוקותי תלכו " מבאר רש"י: שתהיו עמלים בתורה".
פעם אחת נשאל רבי משה סופר זצ"ל ע"י אחד מתלמידיו: "סליחה רבי ומורי יאמר לנו כבודו מהו סוד הצלחתך בתורה שהגעת להיות כזה גדול בדורנו"? חייך הרב ואמר: "אני נהייתי תלמיד חכם בחמש דקות..." התפלאו תלמידיו פערו את פיהם ושאלו בבת אלת: בחמש דקות?! הייתכן?! וכיצד ניתן להיות תלמיד חכם בחמש דקות?!!! ענה להם ה"חתם סופר": "אני מתכוון לאותם חמש דקות שאיש אינו שם לב אליהם... "חמש דקות" כאשר אנו בתור לרופא, "חמש דקות" כשממתינים לאוטובוס או בקופה במכולת... אם תוכלו לנצל את פרקי הזמן הפשוטים הללו לתלמוד תורה תרוויחו שני דברים חשובים: התמדה וניצול הזמן... כך הפכתי לתלמיד חכם בחמש דקות!....
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, היה תמיד מזרז את התלמידים לא להתעכב זמן רב מדי על דפי הגמרא אלא לה־ תקדם בחומר . פעם אמר הרב שהבחורים "אשמים" בכך שיש עצירת גש־ מים: שר של גשמים רואה שאוחזים רק בדפי הראשונים של המסכת ומבין שעדיין לא הגיע זמן גשמים . אמר בעל "נמלצו לפי" שבזה יש לבאר את הפסוק: "אם בחוקותי תלכו", ולא תעמדו בדף אחד הרבה זמן, אז "ונתתי גשמיכם בעיתם ".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
בספר 'טעמא דקרא' מביא מרן הגר"ח קנייבסקי: הברכות בפרשה זו , אינם כמו הברכות בפרשת כי תבא 'ברוך אתה בעיר וגו' ברוך פרי בטנך וגו ' יצו ה' את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך וגו'', כאן כתיב רק 'ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח'. ולא כתיב שום ברכה שהארץ תיתן עשר פעמים יותר מצרכיכם ותתעשרו וכו ' . והוא, משום שכאן מיירי בתלמיד חכם, כמ"ש אם בחקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה, ולת"ח אין זה ברכה שיש לו יותר מצרכיו כי זה מבטלו מת"ת , ולהם הברכה המעולה שיהא להם כל צרכם לא פחות ולא יותר, אבל בפ ' תבא שמדבר לכלל ישראל להן נתן ברכה של עשירות . ובאמת כך היא דרך הצדיקים לאכול אך ורק לשובע נפשם "לחמכם לשובע " .
בהקשר לזה פעם ניגש אל הגה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל אברך אחד, כשדמעתו על לחיו. בקול רועד סיפר לו שנכשל בשוגג באכילת שוקולד חלבי לפני עבור שש שעות שלימות מאכילת בשר. מבקש הוא אפוא הימנו שיורה לו דרך תשובה ותיקון . לשמע אוזניו נרעש ר' זלמן כולו, ובספקו כפיו זו בזו הזדעק : " אוי ווי איז מיר! עם הבשר והחלב עוד נוכל להסתדר... אך גיוואלד! מה עושה שוקולד אצל אברך בן תורה??? את זאת איני יכול להבין כלל! לא אוכל להבין זאת !"
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"אם בחוקתי". הגה"צ ר' גרשון שטיינברג זצ"ל כתב רמז לגואלי ישראל לדורותיהם. "אם" ר"ת: אהרן משה, אסתר מרדכי, אליהו משיח, אם ישמרו את חוקות התורה יבוא הגואל, בב"א.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"אם בחקתי תלכו –שתהיו עמלים בתורה"
מסופר על הגאון רבי משה טייטלבוים זצ"ל, ששידכו לבתו בחור שקדן ולמדן לחתן. ואשתו שידלה אותו לקחת חתן עשיר לבתם. אמר לה רבי משה: מעשה באיכר אחד שמצא קדירה מלאה אבנים טובות בשדהו, וכל אבן הייתה גדולה כגריס. שפת האיכר הקדרה על האש, כסבור היה שגריסים מצא , והיו הגריסים מתבשלות כל היום וכל הלילה ולא נתרככו. הלך אל שכנו וסיפר לו שהגריסים קשים הם. אמר לו: תן לי גריסיך ואתן לך גריסים רכים, וכן עשו. ונחה דעתו של האיכר. וסיים ר' משה את דבריו ואמר: בצווארו של האברך הלמדן תלויה מרגלית ואת רוצה להחליפה בגריסים?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵּכּו ..." וברש"י: שתהיו עמלים בתורה.
בספר "מרביצי תורה ומוסר " מסופר על ה"חזון איש" זצ"ל: הִרְּבָה לשפך שֹּיחו בתפילות להאיר עיניו בתורה . רבי אברהם יעקב קְּוִינְּט, שלמד שעור בצוותא משולשת עם ה"חזון איש" ועם אחיו הבכור רבי מאיר קרליץ, כשהיו בני - 16- 18 , תיאר פעם איך היו לומדים בעיון גמרא וראשונים במשך שש שעות רצופות דבר יום ביומו, וכל אימת שנתקלים במבוי סתום, מיד היו שלושתם לוקחים בידיהם ספרי תהלים, וכל אחד בפני עצמו פורש לקרן זווית ושופך צקון לחשו לפני הקב"ה, בלב נשבר ובדמעות שליש, כי יּחן אותם וייתן בליבם בינה להבין ולהשכיל בדברי תורה . אחרי התפילה, בעיניים אדומות מבכי, חזרו אל הגמרות , והתחילו ל'חרוש' בסוגיא מחדש, מקיימים "הפוך בה והפוך בה", עד אשר גילו את האמת המכוסה בין השיטין ...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ואכלתם לחמכם לשבע כו, ה.
מסופר, על בחור בן עשירים שהסתובב בישיבת פרעשבורג המפורסמת, ולא למד וחזר לביתו בור וריק. אביו שהיה תלמיד חכם התלונן על כך בפני חברו בהאי לישנא: "שלחתי את בני שילמדו בישיבה "כסף משנה" ושישיג "מגיד משנה" (לימוד בכפלים, מלשון משנה תורה), ושיחזור הביתה כ"משנה למלך ", כי מאן מלכא – רבנן. לצערי הרב, עשה בני להיפך: את "הכסף משנה" ששלחתי לו הוציא על "לחם משנה" (כלומר על אוכל), וחי בפרעשבורג כ"משנה למלך " והגיע הביתה ואינו יודע אפילו "מגיד משנה" דהיינו אפילו ללמוד משנה אחת ...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע כו, ה
פעם בא יהודי כפרי אל הרה"ק מאפטא זצ"ל, וביקש שהרבי יברכהו בכדי שיצליח בבית מרזח (קרעטשמע) החדש שפתח. אמר לו הצדיק: "יהי רצון שיהיה לך שפע ללא ברכה " . הכפרי נדהם ולא הבין את ברכת הרבי. על זה הסביר לו הרה"ק מאפטא : " כשיהודי נכנס לבית מרזח, הוא מבקש כוסית אחת קטנה של יי"ש, אומר ברכה, שותה והולך לו. מקונים כאלו אין פרנסה ואין שפע. לעומת זאת, גוי שנכנס לבית מרזח, אינו יוצא משם עד שהוא משתכר. זוהי אמנם שתייה ללא " ברכה", אבל "שפע" יש בה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"ונתתי שלום בארץ...ונפלו אויביכם לפניכם לחרב" (כו,ו-ז )
שאל רבינו האברבנאל זצ"ל: לכאורה, היה צריך לכתוב בסדר הפוך, בתחילה - ניצחון על האויב במלחמה, ולאחר מכן השכנת השלום. ותירץ, שהפסוק בא להשמיע לנו סדר העדיפויות: גם כאשר אתה בטוח בניצחונך, העדף את השלום! וכמדומה , שהדברים אמורים ביחסים שבין אדם לחברו, לא פחות משהם אמורים ביחס לאומה בכללותה !...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

וכשלו איש באחיו כו, לז
מסופר על רב אחד, שעשה דרכו בעגלה מהעיר הגדולה לכפר, שם היה אמור להיות חתונה. לפתע, נבהלו הסוסים מחמת כלב והחלו לדהור. ומתוך שהעגלון – יהודי כפרי מגושם – לא ידע לשלוט בסוסים, התהפכה המרכבה . הרב נפל לתעלה ונפצע בפניו וברגליו. פנה הכפרי אל הרב בנימת תוכחה : " קרוב לוודאי, שכבוד הרב לא אמר תפילת הדרך בכוונה גדולה כדבעי למהוי ולכן קרה לנו מה שקרה". החזיר לו הרב: "ומה אתה חושב, שכל התפילות מתקבלות? הלא אתה מתפלל בכל יום תפלת "אתה חונן לאדם דעת" בכוונה גדולה כדבעי למהוי, ובכל זאת תפילתך אינה מתקבלת ...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה