פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"נפש כי תקריב"
התורה מצווה להביא קורבן לה'. קרבן גם לשון קורבה, שהמקריב מתקרב להקב"ה.
האור החיים הקדוש שואל מדוע מקריבים דווקא בהמה?
והוא מסביר: באדם יש נר"ן - נפש רוח ונשמה
הנשמה נשארת טהורה באופן תמידי ולא שולט בה חטא - וזה מה שאנו אומרים בכל יום: אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא...
הרוח היא זו המחיה את האדם
הנפש מתחלקת לשניים: א. נפש אלוקית , ב. נפש בהמית.
הנפש הבהמית היא זו הגורמת לאדם לחטוא לכן מן הדין שנביא לכפרה - קרבן בהמה.
וזהו שכתוב: "נפש כי תקריב" - ה' רוצה שתתקן את הנפש שלך ע"י הקורבן וממילא תתקרב אליו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

בפרשה אנו קוראים על קרבן שמביא הגזלן. במדרש נאמר: סאה מלאה עוונות מי מקטרג? משיבים חז"ל עוון גזל מקטרג בראש!
וצריך ביאור, הלא מדובר באדם חוטא עם סאת..שרצים, מה הענין שהגזל הוא שקופץ בראש?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חזקי כתב:בפרשה אנו קוראים על קרבן שמביא הגזלן. במדרש נאמר: סאה מלאה עוונות מי מקטרג? משיבים חז"ל עוון גזל מקטרג בראש!
וצריך ביאור, הלא מדובר באדם חוטא עם סאת..שרצים, מה הענין שהגזל הוא שקופץ בראש?
שאלה זו נשאל הגאון ר' ניסים קרליץ שליט"א ולרפו"ש בזה"ל: מדוע דווקא גזל מקטרג בראש?
תשובת הגאון שליט"א: חז"ל אומרים "סאה מלאה עוונות מי מקטרג בראש- הגזל", והטעם הוא כי יש כאן מקטרג, כשיש נגזל יש מקטרג, קיים בעולם מישהו שמקפיד עליו, וקטרוגו של הגזלן עולה.

בעצם תשובתו היא משוואה פשוטה. בכל גזילה יש נגזל, כשיש נגזל יש מקטרג שמקפיד על הגזלן וקטרוגו עולה בשמים, זאת בשונה מעבירות שאין קטרוג של צד שני, אלא בין האדם לבוראו.
אבל מה שלא מובן לי, שאם כך גם שאר עוונות של 'בן אדם לחבירו' היו מקטרגות בראש, למשל שנאה או פגיעה באחר ומדוע דווקא גזל קופץ בראש?

ועל כרחך נדרש להסבר המפורסם של החפץ חיים במשלו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
אני פה
הודעות: 8591
הצטרף: 12 דצמבר 2015, 20:46
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי אני פה »

אולי ההסבר כי הגזל הוא דבר מוחשי של הזולת שנמצא אצל הגוזל, מה שאין כן שאר פגיעות בזולת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אני פה כתב:אולי ההסבר כי הגזל הוא דבר מוחשי של הזולת שנמצא אצל הגוזל, מה שאין כן שאר פגיעות בזולת.
כיון יפה, אם כי אדם שפצע את חבירו הרי הוא דבר מוחשי. וב"ה אתחדש לי היום פשט בדברים ב"ה אשתדל לעלותו בקצרה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

וכך ההסבר.
כתב הרמב"ן הטעם שדור המבול נחתם דינו על הגזל ולא על שאר העבירות משום שיסוד האיסור בגזל נגזר משכל האדם. זאת אומרת בכל עבירה יש חטאת כלפי האלוקים אבל דבר זה נובע בחסרון אמונתו של האדם ולא במידותיו. ואילו גניבה וגזל מעידים על האדם עצמו שהחסרון הוא במהות של עצמו, ולא חסרון אמוני. שאין לך אדם שאין לו ידיעה ברורה שמעשה גזילה הוא מעשה מעוות.

והנה הגמ' סנהדרין קיג: [לפני ההדרן..] כותבת רשעים בעולם חרון אף בעולם. ומבארת הגמרא מאן נינהו רשעים ומשיבה "גנבי". נשים לב חז"ל מגדירים כאדם רשע דוקא את הגנב ולא אחד שמחלל שבת או אוכל נו"ט. וייתכן להסביר על פי דברי הרמב"ן הנ"ל שמצוה שכלית חומרתה יתירה משל עבירה התלויה באמונה משום שאדם שגונב מלבד המעשה האסור יש כאן עיוות והשחתה במהותו של הגנב, מה שאין כן שאר עבירות שההשחתה מבחינה שכלית אין כאן רק אמונית.

וכעת יתכן להסביר מה שאמרו חז"ל גזל קופץ בראש ובהקדם יסודו המפורסם של ר' חיים שמולאביץ שבן אדם לחבירו זה אש שנענש גם אם לא התכוין לכך, וצריך בירור לדבריו מדוע גזל קופץ בראש ולא בן אדם לחבירו?

אולם ייתכן לסלול דרך חדשה בהבנת דברי חז"ל "גזל קופץ בראש". ולזה נשתמש בלמידה ישבתית וכך נאמר: הגזל אינו סיבה לדבר אלא סימן לדבר, שכל דין שכלי שניתן להבין בשכל האדם, חומרתו יתירה משל דין אמוני שנחקק בידי התורה. זאת אומרת חז"ל תפסו את הגזל כדוגמה וסמל לשאר המצוות השכליות. ולעולם כמו הגזל כך גם שאר מצוות בן אדם המשתייכות לקטגוריה השכלית.


מקבלים את הדברים?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"כי כל השאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"
אומרים העולם: הקב"ה לא אוהב את חמוצי הפנים [מזכיר את המעשה הידוע עם ר' ישראל סלנטר בערב יום כיפור] ואל תתנהג במתיקות דבש וחנופה של נופת צופים..
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו.
ההסבר: נבלה אפשר להשתמש בעורה לספר תורה ומתקדשית בכך. ואילו ת"ח עם זאת שישב ועסק בתורה אבל לא התקדש ממנה ועל כן נחות הוא מהנבילה
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה