סיפורים מגדולי הדורות

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי yehuda » 17 אוגוסט 2016, 12:08

במובן הזה קוה"ק זה לא רק תואר, אלא בעיקר הנהגה מסויימת מאוד של פרישות וקדושה, מבלי למעט בכבוד צדיקים אחרים.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1027
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי חזן » 17 אוגוסט 2016, 13:42

ידוע הפתגם:
"שירו לה' שיר חדש", למה צריכים שיר חדש?
כיון ש"תהלתו בקהל חסידים", התהלות והשבחים שעד הנה היו מהללים בהם את הקב"ה כבר לקחו החסידים לרבם...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 אוגוסט 2016, 13:45

די, מספיק !

מי מתנדב להעלות עוד סיפורים ? מחכים לזה פה !
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1027
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי חזן » 17 אוגוסט 2016, 14:17

פעם בא לפני הרה"ק מראפשיץ זי"ע שאלה על עוף, ופסק כשר, והתחילו התלמידים לפלפל עמו שהעוף טריפה, אך הוא התווכח עמהם בסברות חדשות להחזיק דבריו, ואמר להם אני פוסק שכשר ואחרי דברי לא ישנו. אח"כ בא לפניו איש אחד בפתקא כתוב עליו שיהיה לו רפואה על חולי פלוני, ענה הרה"ק ואמר לו כעת בא לפני שאלה על עוף שהיה בו מחלה כזה והכשרתי, הרי שיכולין לחיות בחולי זה, ואם כן בוודאי יהיה לכם רפואה.

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1027
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי חזן » 17 אוגוסט 2016, 14:24

איזה למדן מופלג ומתנגד על החסידים, בא פעם לשלחנו הטהור של הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע, והיה זר בעיניו כל עניני התנהגות ושיחות של הרה"ק, עד כי נפל במחשבת הלמדן מאמר הכתוב "כי בשגעון ינהג". והרגיש הרה"ק בזה, ואמר מיד להיושבים על שלחנו, הגידו נא לי התרגום של הפסוק במלכים "כי בשגעון ינהג", ולא ענו אותו, אז נענה הרה"ק ואמר אני אגיד לכם, התרגום מתרגם "ארי בחוכמתא", והיינו שהיה נראה רק לעיני העומדים שמה כי הוא מתנהג בשגעון, אבל באמת היו הדברים בחכמה גדולה ונפלאה. אז הבין הלמדן הזה כי הרה"ק הוא אשר רוח אלקים בו.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 אוגוסט 2016, 14:32

רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג זי"ע [יו"ד י"ג מנ"א תקפ"ט] נכנס פעם לעשיר מופלג אחד, וביקש להתרימו לצרכי צדקה. אותו עשיר היה קמצן מופלג, והיו מרננים אחריו שמבחוץ הוא נראה כאיש כשר, אולם בסתר הוא עובר בשאט נפש על מצוות התורה והולך אחר תאוות ליבו. התחמק העשיר מבקשתו של הרב, ולא נתן לידו אפילו פרוטה אחת. "רבי", אמר בענווה מזוייפת וארשת צדקנית מעשה, "נוהג אני לתת צדקה בצנעה, משום מתן בסתר, בלי שידעו הבריות שאני נותן ולא יחלקו לי כבוד בחינם". חייך רבי מרדכי והצליף בו בשבט לשונו: "מוזר הדבר מאוד, שכן עבירות שאתה עובר בסתר, גלויות וידועות הן לכל בני העיר. ואילו הצדקה שאתה נותן בסתר, נסתרת היא מעין הבריות ואין שום ילוד אישה שיודע עליה"...


[שבת טיש]
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1027
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי חזן » 17 אוגוסט 2016, 14:36

פעם אחת נתעצם הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע שיהיה הגאולה שלימה, ושאלו אותו מהשמים מי זה אשר ידחוק השעה כ"כ, וכי אין גדול ממנו, והשיב המגיד מחמת שהוא הצדיק הדור לכן עליו מוטל להתעצם בענין הגאולה, ושאלוהו מאן מוכח שאתה הוא הצדיק הדור, והשיב המגיד שתלמידיו החברייא קדישא שלי יבואו ויעידו עלי שאני אמנם הצדיק הדור, ואמרו מן שמיא אם כן יעמדו נא החברייא קדישא שלך ויתנו עליך עדיהן, ואז תצדק בדבריך כי אתה הוא הצדיק הדור. ויבוא המגיד אל החברייא קדישא שלו, וישאל אותם בעת ישבו כולם לפניו: 'האמת הוא שאני הוא הצדיק הדור', ולא היה עונים לו כלום, וכן שאל אותם ג' פעמים, ולא היו עונים לו שום דיבור.

וסיים על זה הרה"ק מרוזין זי"ע, ראו נא הפלא ממעשה של השטן, שהלא כולם ידעו היטב והאמינו בלב שלם שרבם הוא הצדיק הדור, ועם כל זה נדמו כולם ולא ענו אותו דבר.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 03 ספטמבר 2016, 23:06

פעם היה המשב"ק של מרן מהר"א מבעזלא זי"ע ה"ה הרה"ח רבי יוס'ל אייכלר ז"ל [עליו סופר לעיל] דאוג ביותר על בריאותו של האדמו"ר זי"ע, זה כמה ימים שלא בא דבר מאכל לפיו הק', הוא חיפש כל תחבולה שיכל לעשות בכדי שהאדמו"ר יאכל עוד משהו, עד שפעם אחת עלה בדעתו שהיות ועל כל דבר שהיה מרן רוצה לאכול הוא היה ממנה 'שליח' ומצווה אותו שיאכלנו בשליחותו, ופעם אחת עשה מעשה ולפני השקיעה נעמד לפני ליד מרן ואמר למשהו שעמד שם: תעשה לי טובה, עוד לא הספקתי להניח היום תפילין, אני ממנה אותך להיות שליחי להנחת תפילין.
מרן זי"ע בשמעו זאת נרעש ופנה אליו: הרי אי אפשר לעשות שליח במצוות שבגוף ואיך אתה שולח משהו אחר ?
ענה המשמש: הרי מרן גם משתמש בשליחים וממנה שליחים לאכול, וזה ג"כ דבר שבגופו ??
הבין מרן מה שהסתתר מאחורי דבריו ואכן באותו לילה אכל מרן כמה כפיות מרק יותר...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
ארץ ישראל
הודעות: 804
הצטרף: 30 אפריל 2013, 03:55

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי ארץ ישראל » 04 ספטמבר 2016, 02:38

פעם היה איזה ראש ישיבה, שהניח "שומר הפתח", ואמר כל מי שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש.
נכנס בחור אחד שלא ברשות, בהבחינו אמר: מי הוא שעלה שלא ברשות, ירד.
עמד הבחור על רגליו ואמר: יהיבנא ליך דמי פלגא דסעודתיך.
ושבקיה.
עובד כמו סוס = לא זז בלי מכות. מילון קורות חיים

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 06 ספטמבר 2016, 14:37

נו, למה אף אחד לא מעלה לפה עוד סיפורים ??

חבל..
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

בר אורייני
הודעות: 131
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:08

Re: אשכול סיפורים מגדולי הדורות.

נושא שלא נקרא על ידי בר אורייני » 06 ספטמבר 2016, 14:51

הכתב התורני כתב:ווריד ליטאי!!!

סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע: אמרו לו לרבי מקארלין שהחסידות שלו דומה לליטאים, ענה ואמר: לו הייתי יודע שיש בגופי ווריד אחד ליטאי, זה מכבר הייתי חותכו.
מה זה השטויות האלו?

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 06 ספטמבר 2016, 19:22

לפרשת השבוע [שופטים]
כשבא המלבי"ם לכהן בבוקרסט פתח דרשתו הראשונה בפסוק "ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה", שלשה דברים אני מבקש מכם שתתנו לי: את הזרוע שתניחו תפילין כל יום, והלחיים שלא תגלחו פאת זקנכם, והקבה לאכול כשר.
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 07 ספטמבר 2016, 00:24

הר"ר חיים ברלין ז"ל זכה ללמוד מהגרי"ז מבריסק זצ"ל אופן עשיית גורל הגר"א פעם שאל את הגרי"ז האם עשה כבר פעם גורל זה ואמר שעשה פעם אחת ועלה לו הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלקיך"...
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 12 ספטמבר 2016, 22:07

י' אלול יו"ד הרה"ק רבי פינחס מקאריץ זי"ע
הרה"ק רבי פנחס מקאריץ הסב עם תלמידיו לסעודת ראש חדש. לפתע נפתחה הדלת ואברך צעיר חמק פנימה ומהר להחבא בפנת ההיכל. עיני הרבי נשאו אליו והביט בו ממושכות, הרבי אמר להגיש לו המוציא, החסידים החלו לשיר והרבי לא הפסיק מלהתבונן בו.
אברך צעיר לימים היה ר' שמואל זאנוויל וסמוך על שלחן חותנו, כשרונות טובות היו לו והיה שוקד על תלמודו ומתעלה בתורה, אף מדות תרומיות היו לו וכל דרכו והלוכו בדרך ארץ וחן. אך חסרון אחד היה לו, הוא השתוקק לדעת כל דבר ורצה להכיר אף חכמות פסולות, ולאחרונה התעוררה בו תשוקה לדעת פרק בתורת הכשוף. שבועות ארכים חשב מחשבות כיצד להגיע לזה, ולבסוף החליט לירד מצרימה מקור הכשוף ושם ללמד חכמה זו, לא הועילו תחנוני המשפחה להוציא הבלים אלו מלבו, וביום מן הימים הכין צדה לדרך ויצא כשפניו מעדות למצרים.
באמצע הדרך הגיע אל העיר קאריץ, ועלה בדעתו לסור אל מעונו של הצדיק רבי פנחס בטרם ימשיך בנסיעתו. בהכנסו לבית המדרש היה זה בדיוק באותה שעה שהסב הרבי לסעודת ראש חדש. הרבי דאג שיגישו לו מכל מטעמי הסעודה, והוא הטיב לבו במאכל ובמשתה. באמצע אכילתו חש שלא בטוב ויצא החוצה לשאף מעט אויר צח להטיב את הרגשתו.
בצאתו מבית המדרש ראה שדה קטנה עם שיחים ועצים ונכנס לטיל שמה, בעודו פוסע הבחין כי בצד השדה יש מחילה קטנה וכמה מדרגות בהם אפשר לרדת למטה, מתוך שסקרן היה משך הדבר את תשומת לבו והוא סר לראות מה יש בה. הוא ירד במדרגות ולעיניו נגלה פרוזדור צר וארך, בתחלה חשש קצת להכנס בתוכו, אך יצר הסקרנות גבר בו והוא נכנס אל מעבה האדמה, אחרי דקות ארכות של הליכה ראה אור בקצה המחילה, הוא הלך אל עבר האור עד שמצא עצמו בסוף המחילה.
ר' שמואל זאנוויל יצא החוצה ומצא את עצמו בטבורו של יער עבות, מתבונן אנה ואנה בוחן את סביבתו החדשה, כאשר לפתע נשמעה צוחה מקפיאת דם, חבורת גזלנים עזי נפש עמדה לפניו וכהרף עין כבר היה מוטל על האדמה עקוד ככבש. שנים מבני החבורה העמיסו אותו על שכמם ורצו אתו עד שהשמש נטתה לשקע, ואז הניחו אותו על הקרקע, כשהם מסתלקים לצד אחר תוך דין ודברים ביניהם מה לעשות עם המציאה. ר' שמואל זאנוויל שחש סכנה מוחשית לחייו עמל לשחרר את הכבלים מידיו, לאחר שהצליח לשחרר יד אחת, התיר באמצעותה את שאר הקשרים וישא את רגליו והתחיל במנוסה בהולה בין העצים כל הלילה.
בהגיע הבקר מצא את עצמו בקרבת עיר, נכנס אל העיר לחפש איזה תכלית עבורו, "עצר!!!“ נשמעה הקריאה מאחוריו ושני שוטרים מבקשים את תעודותיו, אמר להם: חבורת גזלנים גנבו לי את הכל, השוטרים לא האמינו לו אותו ואסרו בבית האסורים, בינתים דנו מה לעשות בו עד שהחליטו למסרו לצבא. בצבא השתמשו כעבד והעבידו אותו בעבודות פרך, חמש שנים היה שם עד שהשחירו פניו כשולי הקדרה וקומתו שחה, בקשי זכר את שמו.
יום אחד ירד לקרר עצמו מעט במי הנהר, פתאום אבד את אחיזתו ונסחף עם זרם המים, הוא התחיל לבלע מים וכמעט טבע, לפתע הרגיש שכחות חדשים נכנסים בו והתחיל לשחות עד שפת הנהר. כשעלה משם מצא את עצמו בתוך עיר, ושאל לעוברים ושבים היכן הוא נמצא, אמרו לו שהוא נמצא בקאריץ, לשמע השם קאריץ התעוררה בו זכרונו ולנגד עיניו עלתה התמונה איך שישב שם בסעודת ראש חדש ויצא לשאף אויר, ונתגלגלו הדברים והגיע למה שהגיע. הלך ר' שמואל זאנוויל לבית מדרשו של הרבי, כשנכנס פנימה ראה את הרבי יושב בראש השלחן ואומר לו: נו ר' שמואל זאנוויל המרק עומד להצטנן. ר' שמואל זאנוויל עמד בהלם ותדהמה: "האם לא עברו אלא דקות ספורות מאז שיצאתי מכאן“ - הרהר, משנרגע מעט שאל אותו הרבי: "נו! עדין יש לך חשק להתעסק בכשוף???“
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 19 ספטמבר 2016, 14:02

יש לי ספר בשם "החסידות על העליונה" בו מובאים הרבה סיפורים מגדולי החסידות מול המתנגדים וגדולי ראשי הישיבות, יש שמה הרבה סיפורים יפים, אבל מאידך איני רוצה לפגוע באנשים, לכן רציתי לשאול אם האנשים אם הם מעוניינים בזה, אם כן, אני אעלה בעז"ה ובלנ"ד [לאחרונה אין לי כ"כ הרבה זמן לזה...].
נא להגיב, תודה רבה.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
שימי התימני
הודעות: 759
הצטרף: 18 אפריל 2016, 22:55
מיקום: מאחוריך

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי שימי התימני » 20 ספטמבר 2016, 06:55

כן אדרבא
נ נח נחמ נחמן מאומן
סבא הוא המלך

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 20 ספטמבר 2016, 14:54

אי"ה בימים הקרובים אני אתחיל, מחכה למשובים...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16473
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 ספטמבר 2016, 23:30

זה יכול להיות בעייתי כמובן. אולי סיפור לדוגמא.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 21 ספטמבר 2016, 01:41

אני אתחיל [יכול להיות שזה יהיה רק לאחר השבת], ואם למשהו זה לא ייראה טוב, אני אפסיק או שאתן את זה למשהו שיבקר את זה, אבל קודם שאני אעלה את זה...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
שימי התימני
הודעות: 759
הצטרף: 18 אפריל 2016, 22:55
מיקום: מאחוריך

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי שימי התימני » 21 ספטמבר 2016, 18:06

יאיר כתב:זה יכול להיות בעייתי כמובן. אולי סיפור לדוגמא.
מה הבעי'?
נ נח נחמ נחמן מאומן
סבא הוא המלך

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16473
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 21 ספטמבר 2016, 18:07

גאליציינער כתב:יש לי ספר בשם "החסידות על העליונה" בו מובאים הרבה סיפורים מגדולי החסידות מול המתנגדים וגדולי ראשי הישיבות, יש שמה הרבה סיפורים יפים, אבל מאידך איני רוצה לפגוע באנשים, לכן רציתי לשאול אם האנשים אם הם מעוניינים בזה, אם כן, אני אעלה בעז"ה ובלנ"ד [לאחרונה אין לי כ"כ הרבה זמן לזה...].
נא להגיב, תודה רבה.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
שימי התימני
הודעות: 759
הצטרף: 18 אפריל 2016, 22:55
מיקום: מאחוריך

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי שימי התימני » 21 ספטמבר 2016, 18:18

יפה מאוד אדרבא שיעלה הרי רוב האנשים אינם יודעים כיום מהו חסיד אמיתי ומהו מתנגד אמיתי ואם יש למישהו סיפורים נגדיים שג"כ יעלה שידעו קצת היסטוריה
(רק שלא ירד הדו שיח לשיח כמו על קוק)
נ נח נחמ נחמן מאומן
סבא הוא המלך

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 21 ספטמבר 2016, 20:30

סיפור ראשון:
בשוויץ גר רב אחד עשיר ותלמיד חכם גדול, וגם מתנגד נמרץ לדרך החסידות, בהיותו נכדו של הגאון מווילנא.
פעם נסע הרה"ק מסאטמר זצ"ל לשוויץ והגיע לעיר ציריך אשר שם גר אותו רב.
באותו יום כשהלך אותו רב לבית המדרש ושמא שהסאטמר רב צריך להגיע היום לבית הכנסת להשמיע את דרשתו, חשב בדעתו ולא ידע מה לעשות בשעה שהרבי יכנס לביהמ"ד, שהרי להישאר יושב במקומו אסור לו שהרי הוא ת"ח וצריכים לכבדו ולקום מלפניו משום כבוד התורה, ומאידך גיסא, לא היה יכול להסכים בדעתו שהוא המתנגד הגדול יתרומם ממקום מושבו לכבודו של רבי ומנהיג חסידים.
לבסוף החליט לעמוד על עמדו כל הזמן ולא להתיישב כלל וממילא לא יצטרך לקום בכניסת ויציאת הרבי מביהמ"ד, וכך נשאר על עומדו משך כל הדרשה שלא להיכנס לשאלה זה, ושלא לעבור על מצוות כיבוד ת"ח, (אבל בכ"ז הפסיד את השכר הגדול שנאמר בתורה ע"ז "ויראת מאלוקיך" כנ"ל.)

[הגה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א]


הבאתי את הסיפור כמות שהוא, ויש שמה הרבה סוגי סיפורים, נא להגיב האם יש איזה בעיה בסוג סיפורים שכזה, תודה רבה.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16473
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 21 ספטמבר 2016, 23:54

בסיפור עצמו אין בעיה אך הבעיה היא במינון...הרבה סיפורים כאלו עלולים לפגוע.

לכן, סיפור לשבוע אפשר.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 23 ספטמבר 2016, 13:28

זה רק סגנון אחד של סיפורים המובאים שמה...
יש שמה מכל הסוגים והמינים...

יש לי רעיון אחד, שנגד כל סיפור שאני מעלה - יעלה מישהו אחד סיפור נגדי...
דרוש רק מתנדב...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 736
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: אשכול סיפורים מגדולי הדורות.

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א » 25 ספטמבר 2016, 06:24

בר אורייני כתב:
הכתב התורני כתב:ווריד ליטאי!!!

סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע: אמרו לו לרבי מקארלין שהחסידות שלו דומה לליטאים, ענה ואמר: לו הייתי יודע שיש בגופי ווריד אחד ליטאי, זה מכבר הייתי חותכו.
מה זה השטויות האלו?
מחוצף!!!
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: אשכול סיפורים מגדולי הדורות.

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 25 ספטמבר 2016, 16:59

מרן ראש הישיבה כתב:
בר אורייני כתב:
הכתב התורני כתב:ווריד ליטאי!!!

סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע: אמרו לו לרבי מקארלין שהחסידות שלו דומה לליטאים, ענה ואמר: לו הייתי יודע שיש בגופי ווריד אחד ליטאי, זה מכבר הייתי חותכו.
מה זה השטויות האלו?
מחוצף!!!
מרן,
מיהו לדעתך המחוצף פה ??
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 736
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: אשכול סיפורים מגדולי הדורות.

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א » 26 ספטמבר 2016, 02:02

גאליציינער כתב:מיהו לדעתך המחוצף פה ??
לדעתי מי שכותב על סיפור שמובא בשם אחד הצדיקים "מה זה השטויות האלה?"
הוא חצוף מחוצף.
אך בעבור מי שחושב שכותב הסיפור גם הוא הנהו עונה על ההגדרה הנ"ל
אשר על כן ציטטתי בתגובתי הנ"ל גם את דבריו הוא.
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: אשכול סיפורים מגדולי הדורות.

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 11:03

מרן ראש הישיבה כתב:
גאליציינער כתב:מיהו לדעתך המחוצף פה ??
לדעתי מי שכותב על סיפור שמובא בשם אחד הצדיקים "מה זה השטויות האלה?"
הוא חצוף מחוצף.
אך בעבור מי שחושב שכותב הסיפור גם הוא הנהו עונה על ההגדרה הנ"ל
אשר על כן ציטטתי בתגובתי הנ"ל גם את דבריו הוא.
אתה סותר את עצמך מיניה וביה!
אם מי שכותב על מאמר צדיקים "שטויות" הוא מחוצף.
לא כל שכן מי שכותב על אותו ציטוט עצמו "מחוצף" - שהוא חצוף פי כמה...
על כן א"א לומר שהתכוונת על שניהם...

אגב, העברתי הנה ציטוט שקיבלתי בתוך קובץ מיוחד מלא באמרות צדיקים, אין לי שום קשר לאמרה ואני לא לוקח עליה אחריות

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 14:04

לזכות לזרע של קימא מבלי להינשא?!
מעשה שסיפר הרה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע:סיפר רביה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע: יומא חד עת שהיתי בבית מדרשי נתקלתי עם אחד מיהודי עירי, שהיה מבוגר ובא בימים אך עדיין אינו בא בברית הנישואין, ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרי לא טוב היות האדם לבדו ומדוע שלא תינשא ותקים בית נאמן בישראל, ענה לי הלה, רבי אבל הלא תדע כי גלמוד אנכי מזה שנים רבות ואין לי כל חפץ להתחיל לחיות עם עוד נברא שיכנס לצל קורתי, אך אני לא הרפיתי והמשכתי, אבל כיהודי הרי הנך מצווה במצוות רבה ושמה 'פריה ורביה' להביא צאצאים בעולם ולהשאיר שֵׁם ושארית בהאי עלמא, אי משום כך אל לי לדאוג, הצטחק היהודי, הרי ידוע שאין לך ערירי הנוסע אל הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע שאינו חוזר ללא בנים, אם כן אשים אף אני את פעמי אל עבר העיר בעלזא ואוושע בבנים, ועתה אמור נא לי רבי מדוע לי להנשא.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 14:08

שווה קריאה!
התגלגל לידי לאחרונה, כתבה מעניינת בשם "כד בדחי רבנן" אודות דברי הצחות במשנת הצדיקים!
הרי לפניכם כמה הגיגים נפלאים, כתובים וערוכים על ידי הכותב המוכשר בו הוא מגלגל את סיפורו של המשמש הנודע "רבי יהושע" של הרה"ק מראפשיץ, או כפי שנהג רבו לכנותו "שיע בהמה"


(בתקווה שלא נותרו טעויות מההעתקה מPDF)

את מסענו לעולם מופלא זה נתחיל איך לא, באותו חכימא דיהודאי, "יחיד בדורו בחכמה אלוקות" כפי שנחרט על מצבתו הקדושה, הלא הוא רביה"ק מראפשיץ זי"ע, נעיין קמעא בדרכי הסתרותיו מעין רואים, במשמשו הפלאי, ובפרקים הבאים אף נעלה מאמרותיו מדושני העונג ובפירושיהם העמוקות יותר.

היה זה באחת מלילות החורף של אותם שנים, ורביה"ק מראפשיץ יצא לשוטט ברחובות עירו, באותם ימים היה נוהג קבוע בין כל דרי העיר, שבכל לילה היו כמה תושבים אחרים מנדדים שינה מעיניהם ועומדים על המשמר ברחובות העיר, לבל יכנסו אנשי דלא מעלי, ויעשו את אשר יעשו. העשירים שבעם להם לא היה נאה לעמוד ולשמור, מה עוד שלא רצו הם לחסוך את עצמם ולו לילה נוסף חוץ מליל חג השבועות, מלישון על מיטותיהם ה... היו משלמים פרוטות ספורות לבחור לא חכם ושמו היה 'יהושע' או כפי כינויו 'שׁיעֶ בהמה', והוא היה שומר במקומם, כך היה זה אף באותו ליל מדובר. רביה"ק הילך לו רגועות ברחובה של עיר, כשלפתע ניגש אליו 'יהושע' ובתמימותו האופיינית שואל הוא: "אני שומר כאן הלילה בשביל געציל הגביר... ו... במקום מי שומר כאן הרבי?..." ומשהבחין רביה"ק מראפשיץ בקליטתו ה'מהירה' של יהושע הנער, לקחו אל ביתו שישמשו בכל דרכיו, מבלי שיבין קצות דרכיו, וכמובן מבלי שיספר לעם כולו מי הוא רבם הנערץ.

ואכן נחת רב חווה רביה"ק מראפשיץ מיהושע זה, דוגמא מובהקת היא גלגולי השלג שלו, בהם היה נעמד בפסגת ההר מכוסה השלג והיה סונט ביהושע משמשו, הלה היה מזהיר את הרבי "רבי, הפסק להקניטני כי אני אדחוף אותך את ההר כולו", ומשלא היה מפסיק היה 'שׁיעֶ בהמה' אכן דוחפו בכל הכוח, ורביה"ק היה יוצא נשכר בכפליים, גם קיים גלגול שלג, ובעיקר... איש לא ידע מכך.

העדות החזקה ביותר עד כמה היה 'שׁיעֶ בהמה' מיועד לתפקיד זה היא הספידו לאחר עלות רבינו בסערה השמימה בה אמר הוא "אינני מבין מה התפעלותכם הגדולה מהרבי, הרי לא היה הוא אדם בריא בנפשו, הוא היה אדם מוזר ביותר, ואתן לכם דוגמא לכך, פעמים רבות עת יצא הוא בשונותו ומוזרותו לטבול בנהר הקפוא בעוד ליל, היה הוא נצרך מאש ובהעדר אבנים מתאימים היה מורה לי לשפשף שני גושי קרח ומזה היה הוא מבעיר אש... אח כמה מוזר היה", כך סיים יהושע ולא הוסיף, אך התלמידים הבינו אל נכון, שלעולם כבר לא יבינו מי היה רבם הנערץ ומה הוא הסתיר.

ואם ביהושע ופטירתו של הרבי כבר עסקינן, נציין את אשר סיפר הרה"ק רבי סיני הלברשטאם מז'מיגראד זי"ע (בנו של רביה"ק מגארליץ זי"ע בעל ה'חמדה גנוזה') את אשר שמע מפי דודו רביה"ק משינאווא זי"ע, שלאחר עלותו בסערה השמימה של רביה"ק מראפשיץ, ניגש בנו בכורו רביה"ק רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע אל יהושע דידן ושאל אותו, אינני מבין מדוע לא המשכת את הנהגתו של אבי הקדוש, הרי היית יכול להפוך לרבי גדול כמו הרה"ק רבי הערש'לע מרימנוב זי"ע שירש את כס ההנהגה של רבו רביה"ק רבי מנחם מנדל זי"ע. ענה לו יהושע בברק של שנינות, אמת יכלתי לדרוש את ההנהגה, אבל רציתי שאתה תהיה הרבי...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8437
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 69 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 26 ספטמבר 2016, 15:25

יפה, יפה מאוד !!!
תביא עוד בבקשה...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:20

אני מביא עוד ממאמר שכתב אותו כותב בקובץ אחר... הגיגים ממשנת כ"ק מרן האדמו"ר רבי צבי מקרעטשניף זי"ע
אביא קטעים קטעים - בכדי להקל על עיני הקורא

טרם כל שיח נעתיק פנינה אחת שהייתה מרגלא בפומיה של ר' הערשעלע לומר משמיה דרביה"ק מראפשיץ זי"ע, שאסור לו לאדם לומר סתם 'גלייך ווערטיל' (בדיחה) כי מי שאומר גלייך ווערטיל סתם הרי הוא הולך גלייך לגהינום, וכל מילי דבדיחותא צריכה להיות בד בבד עם מוסר השכל...

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:20

בת תלמיד חכם

ר' הערשעלע אמר פעם בצחות לשונו לאברך אחד שערך בבית מדרשו קידושא רבה לרגל הולדת בתו במזלא טבא, דע לך יונגערמאן, כי מי שנולד לו בת הרי עליו להתפלל כבר מעתה שבעת שתבוא לפרקה ויבוא להשיאה, יוכל להשיאה כ'בת תלמיד חכם'...

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:21

השרים וחברי הכנסת מבטיחים ומבטיחים ו...

פעם עת היה ר' הערשעלע נוכח בסעודת 'שבע ברכות' אמר לחתן, כי המה דרכם של מלכים ושרים, שמקודם עלותם למלוך ולכהן הרי הם מבטיחים לתושבים עולם ומלואו, שלאחר עלותם על כסאם, או כפי ראות עיננו אצל השרים ודומיהן אף בדורנו אנו המבטיחים שאחר היבחרם לכנסת, הרי יפעלו וידאגו אך ורק לכלל העם, אך משעולם הם על כס המלכות הרי הם שוכחים מכל אשר דיברו, ומכאן ואילך אינם אלא דואגים לטובתם הם. אך משה רעיא מהימנא בהעבירו את דבר ה' אל מלך ישראל, הרי הוא אומר 'והיה כשבתו על כסא ממלכתו', שלאחר שהוא יושב על כסא המלכות או אז עליו לקיים את כל אשר הבטיח.
גם אתה חתן לעבן - פנה ר' הערשעלע אל חתן השמחה - עמדת ביום החופה וקבלת על עצמך במחשבה ובאומר קבלות טובות למכביר, לעבוד את ה' ולשקוד על דלתות התורה והחסידות, לכן אומר אני לך שגם מכאן ואילך תשתדל לקיים את כל אשר קיבלת עליך, למען ייטב לך והארכת ימים בטוב ובנעימים.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:22

בתך הגיעה לפרקה?
המתכון למציאת החתן המושלם!


ובענייני שידוכין אמר פעם לאחד ממקורביו שהגיע לשאלו האם לקחת את בחור פלוני כחתן לבתו, אמר: הלא לתורה אין כל שיעור... יראת שמים מסור רק להקב"ה כי רק הוא יודע ועד אם יש לבחור יראה... אלא מאי, עלינו מוטל לברר בכל כוחנו את עניין המידות טובות, ולקחת בחור כליל המידות...

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:23

אכול בשמחה כי כבר רצך - עבודת הקודש באכילת הקוגעל

עבודה רבה ויתירה היה לו לרבי מקרעטשניף בעת אכילת הקוגעל בשבת קודש, ולא פעם היה מחולל אותות ומופתים על ידי שחילק משיירי הקוגעל לעמך ישראל הצריכין ישועה. מלבד הקוגעל שהיה אוכל בלילי שבת כמנהג קהל עדת ישורון, היה נוהג לאכול קוגעל בבוקר יום השבת הן קודם הסעודה והן באמצע הסעודה, וזאת על פי מנהג חסידים ואנשי מעשה ויסודתו במעשה שהיה:

אל הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע הגיעו בני זוג שהיה אצלם 'שלום בית' כהנה וכהנה, הדבר נסוב מאחר שבבית הורי האשה היה נהוג לאכול את מאכל הקוגעל תיכף לאחר תפילת המוספין ביום השבת קודש, ואילו בבית הוריו נהגו לאכול את הקוגעל באמצע הסעודה; ועתה התעוררה הסערה מתי לאכול את הקוגעל... הרה"ק פישר ביניהם כשהורה להם לאכול פעמיים קוגעל הן קודם הסעוגה והן באמצעה... והשלום בית חזר לכנו... על פי אותה עובדא נהגו חסידים הרבה לאכול פעמיים קוגעל וקורין לזה 'שלום בית קוגעל'.

כל אימת שהיה מספר את הסיפור היה ר' הערשעלע מסיים ואומר: "באותם הימים יכלו להשכין עוד 'שלום בית' על ידי מאכל הקוגעל... אך בימינו אנו כל אברך הרוצה שיקויים אצלו 'ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום' עליו לדעת שבעת שזוגתו מבקשת הימנו מאה ₪ לקנות כאוות נפשה הרי עליו לתת לה חמש מאות... ואם תאמר שאין לך די מעות לכך, דע, שהקב"ה ישלח לך כבר די סיפוקכם...".

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:25

עבודת אכילת הקוגל (ב)

הוא היה אומר: זקה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע היה אומר שמאכל ה'לאקשען קוגעל' (קוגעל אטריות) ניתן לעם בני ישראל יחד עם התורה הקדושה על הר סיני... והיה ר' הערשעלע מוסיף דלפי זה יש לחקור מהיכן הגיע מאכל ה'קארטאפל קוגעל' (קוגעל תפו"א) לעם ישראל, אלא מוכרחים אנו לומר שלאחר מכן בעת לכתם במדבר המציאו היהודים בעצמם את מאכל הקוגעל תפו"א... ולכן זה גם יותר ערב.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:26

עבודת אכילת הקוגל (ג)

עוד היה אומר: קדושת הקוגעל שגבה עד כדי כך, שעל פי האמת היה עלינו להיכנס ולטבול בתוכה, אלא מאחר שאין אנו יכולים, לכך אנו מכניסים את הקוגעל לתוכנו... אך כשיבוא גואל יכין הקב"ה קוגעל גדול מאד מאד וכל בני ישראל יכנסו לטבול בתוכו כבמימי המקווה, ועי"ז יערה הקב"ה עליהם רוח טהרה ממרום.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:26

עבודת אכילת הקוגל (ד)

את האי עניינא נסיים באותה שאמר בליל שבת שובה תשס"ג, כשהביאו את הקוגעל על שולחנו והשעה הייתה לאחר שתיים אחר חצות ליל, והעולם אכל כמו שצריך... נענה ר' הערשעלע ואמר להם: ולוואי שתאמרו למחרת את הנשמת עם אותו הברען וההתלהבות בו הנכם אוכלים את הקוגעל...

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:28

תענית צום גדליה, מדוע?

ר' הערשעלע אמר פעם: חסד גדול עשה הקב"ה עמנו שנתן לנו את יום צום גדילה תיכף לאחר שני ימי ראש השנה, כי לאחר שיומיים תמימים לא אוכלים הגוף כבר מתרגל להתענות, ותענית צום גדליה עוברת כבר ללא כל קושי.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:29

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

היה פעם בעידן רעווא דרעווין לאחר שסיימו את הזמירות, והגיעה השעה לדברי התורה, שר' הערשעלע סיפר על אביו הק', שבצעירותו כיהן כרב בעיר בראדשין, ולמרות שבשבת שובה אמר לפני הקהל דרשה עמוקה משך כשעתיים תמימות, מכל מקום משהגיע שעת רעוא דרעווין שתק ולא אמר תורה... אך אני - סיים ר' הערשעלע - איני יכול להתחקות אחר מעשה אבי ולמסור דרשה מפולפלת בת שעתיים, אך את אי אמירת התורה יכול אני לחקות, ולכך לא אומר היום תורה.

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 736
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א » 26 ספטמבר 2016, 20:37

הכתב התורני כתב:כמה הגיגים נפלאים, כתובים וערוכים על ידי הכותב המוכשר בו הוא מגלגל את סיפורו של המשמש הנודע "רבי יהושע" של הרה"ק מראפשיץ, או כפי שנהג רבו לכנותו "שיע בהמה"
הכתב התורני כתב:לזכות לזרע של קימא מבלי להינשא?!
סיפר רביה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע: יומא חד עת שהיתי בבית מדרשי נתקלתי עם אחד מיהודי עירי, שהיה מבוגר ובא בימים אך עדיין אינו בא בברית הנישואין, ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרי לא טוב היות האדם לבדו ומדוע שלא תינשא ותקים בית נאמן בישראל, ענה לי הלה, רבי אבל הלא תדע כי גלמוד אנכי מזה שנים רבות ואין לי כל חפץ להתחיל לחיות עם עוד נברא שיכנס לצל קורתי, אך אני לא הרפיתי והמשכתי, אבל כיהודי הרי הנך מצווה במצוות רבה ושמה 'פריה ורביה' להביא צאצאים בעולם ולהשאיר שֵׁם ושארית בהאי עלמא, אי משום כך אל לי לדאוג, הצטחק היהודי, הרי ידוע שאין לך ערירי הנוסע אל הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע שאינו חוזר ללא בנים, אם כן אשים אף אני את פעמי אל עבר העיר בעלזא ואוושע בבנים, ועתה אמור נא לי רבי מדוע לי להנשא.
אני שמעתי אף מעשה נורא זה על אותו משב"ק המפורסים ר' יהושע בהמה.
שהוא עצמו לא נתחתן מעולם,
וכשגערו בו מדוע אינו נושא אשה תמה עליהם ומדוע עלי לישא אשה,
ואמרו לו למען יוכל להעמיד דור אחריו ולקיים מצוות התורה,
ויען ויאמר: אויב איך וועל וועלן האבן קינדער וועל איך פאהרן קיין בעלזא און איך וועל פועל'ן צו האבן קינדער"
(אם בבנים אחפוץ, אשים פעמיי לבעלזא, ושם אפעל שאוליד בנים)

ושמעתי מאחד הלצים היותר מיוחדים שבדורנו,
שעל כן נקרא שמו בפי כל "יהושע בהמה"
הגבאי העומד סמוך ונראה אצל הצדיק הקדוש מראפשיץ שכידוע לא היה 'קטלא קניא'
צריך ליסע לבעלזא לפעול ישועות?!, בהמה!!!
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 26 ספטמבר 2016, 20:53

מרן ראש הישיבה כתב:
הכתב התורני כתב:כמה הגיגים נפלאים, כתובים וערוכים על ידי הכותב המוכשר בו הוא מגלגל את סיפורו של המשמש הנודע "רבי יהושע" של הרה"ק מראפשיץ, או כפי שנהג רבו לכנותו "שיע בהמה"
הכתב התורני כתב:לזכות לזרע של קימא מבלי להינשא?!
סיפר רביה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע: יומא חד עת שהיתי בבית מדרשי נתקלתי עם אחד מיהודי עירי, שהיה מבוגר ובא בימים אך עדיין אינו בא בברית הנישואין, ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרי לא טוב היות האדם לבדו ומדוע שלא תינשא ותקים בית נאמן בישראל, ענה לי הלה, רבי אבל הלא תדע כי גלמוד אנכי מזה שנים רבות ואין לי כל חפץ להתחיל לחיות עם עוד נברא שיכנס לצל קורתי, אך אני לא הרפיתי והמשכתי, אבל כיהודי הרי הנך מצווה במצוות רבה ושמה 'פריה ורביה' להביא צאצאים בעולם ולהשאיר שֵׁם ושארית בהאי עלמא, אי משום כך אל לי לדאוג, הצטחק היהודי, הרי ידוע שאין לך ערירי הנוסע אל הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע שאינו חוזר ללא בנים, אם כן אשים אף אני את פעמי אל עבר העיר בעלזא ואוושע בבנים, ועתה אמור נא לי רבי מדוע לי להנשא.
אני שמעתי אף מעשה נורא זה על אותו משב"ק המפורסים ר' יהושע בהמה.
שהוא עצמו לא נתחתן מעולם,
וכשגערו בו מדוע אינו נושא אשה תמה עליהם ומדוע עלי לישא אשה,
ואמרו לו למען יוכל להעמיד דור אחריו ולקיים מצוות התורה,
ויען ויאמר: אויב איך וועל וועלן האבן קינדער וועל איך פאהרן קיין בעלזא און איך וועל פועל'ן צו האבן קינדער"
(אם בבנים אחפוץ, אשים פעמיי לבעלזא, ושם אפעל שאוליד בנים)

ושמעתי מאחד הלצים היותר מיוחדים שבדורנו,
שעל כן נקרא שמו בפי כל "יהושע בהמה"
הגבאי העומד סמוך ונראה אצל הצדיק הקדוש מראפשיץ שכידוע לא היה 'קטלא קניא'
צריך ליסע לבעלזא לפעול ישועות?!, בהמה!!!
גווווווווווווווווווווווווווט
אהבתי

סמל אישי של משתמש
נעשה ונשמע
הודעות: 1000
הצטרף: 10 נובמבר 2012, 21:09

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי נעשה ונשמע » 26 ספטמבר 2016, 21:03

מרן ראש הישיבה כתב:
הכתב התורני כתב:כמה הגיגים נפלאים, כתובים וערוכים על ידי הכותב המוכשר בו הוא מגלגל את סיפורו של המשמש הנודע "רבי יהושע" של הרה"ק מראפשיץ, או כפי שנהג רבו לכנותו "שיע בהמה"
הכתב התורני כתב:לזכות לזרע של קימא מבלי להינשא?!
סיפר רביה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע: יומא חד עת שהיתי בבית מדרשי נתקלתי עם אחד מיהודי עירי, שהיה מבוגר ובא בימים אך עדיין אינו בא בברית הנישואין, ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרי לא טוב היות האדם לבדו ומדוע שלא תינשא ותקים בית נאמן בישראל, ענה לי הלה, רבי אבל הלא תדע כי גלמוד אנכי מזה שנים רבות ואין לי כל חפץ להתחיל לחיות עם עוד נברא שיכנס לצל קורתי, אך אני לא הרפיתי והמשכתי, אבל כיהודי הרי הנך מצווה במצוות רבה ושמה 'פריה ורביה' להביא צאצאים בעולם ולהשאיר שֵׁם ושארית בהאי עלמא, אי משום כך אל לי לדאוג, הצטחק היהודי, הרי ידוע שאין לך ערירי הנוסע אל הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע שאינו חוזר ללא בנים, אם כן אשים אף אני את פעמי אל עבר העיר בעלזא ואוושע בבנים, ועתה אמור נא לי רבי מדוע לי להנשא.
אני שמעתי אף מעשה נורא זה על אותו משב"ק המפורסים ר' יהושע בהמה.
שהוא עצמו לא נתחתן מעולם,
וכשגערו בו מדוע אינו נושא אשה תמה עליהם ומדוע עלי לישא אשה,
ואמרו לו למען יוכל להעמיד דור אחריו ולקיים מצוות התורה,
ויען ויאמר: אויב איך וועל וועלן האבן קינדער וועל איך פאהרן קיין בעלזא און איך וועל פועל'ן צו האבן קינדער"
(אם בבנים אחפוץ, אשים פעמיי לבעלזא, ושם אפעל שאוליד בנים)

ושמעתי מאחד הלצים היותר מיוחדים שבדורנו,
שעל כן נקרא שמו בפי כל "יהושע בהמה"
הגבאי העומד סמוך ונראה אצל הצדיק הקדוש מראפשיץ שכידוע לא היה 'קטלא קניא'
צריך ליסע לבעלזא לפעול ישועות?!, בהמה!!!
דומני שטעית
הסיפור אודות אודות הנסיעה לבעלזא לפעול ילדים, היה אצל 'חכם' אחר. -- פרץ מקאמינקא (מובא בספר אוהב שלום).
כך שהפרשנות קצת לא מתאימה למציאות. [ובכלל 'יהושע בהמה' הנ"ל דומני שכן היה נשוי...].
ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ופתחו וענו ה' אחד...

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 27 ספטמבר 2016, 10:03

צריכים גם להביא משהו לאחינו המתנגדים - אז הנה לכם:

בספר הדור והתקופה מספר הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א, ראש ישיבת הרמה בלונדון הבירה: סיפר לי (מרן הגרי"ז) שכשהיה גר בוורשא אחר חתונתו והתפלל בגערער שטיבעל, היו שם הרבה ת"ח והפצירו בו שיסביר להם מהו ההתנגדות לחסידים. ותמיד התחמק מהם, אבל פעם אחר התפילה ראה שהרבה חסידים מסבבים אותו ואומרים: בריסקער רב'ס זוהן יעצט וועט איר זיך נישט קענען ארויס דרייען, ראיתי שאין לי ברירה. אמרתי להם, הנני רואה שאין לי ברירה, תגידו לי מקודם מהו חסידות, ואז אענה לכם מהו ההתנגדות, 'און סהאט נישט גענומען קיין פאהר מינוט און דער טיש איז געוועהן ליידיג, און מער האט מען מיר נישט געפרעגט, בין איך פטור געווראען' . (עמ' לב).

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 27 ספטמבר 2016, 10:04

טובלים את הדודים ז"ל

עובדא הוי אצל הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע שביקש באחת השנים מעם הרה"ק מראפשיץ זי"ע שיערוך את הסדר בבית מדרשו. הרה"ק מראפשיץ ענה ואמר שהוא אינו יודע לערוך את הסדר רק כפשוטו כפי שכתוב בסידור. קודם כרפס נמצא כתוב בסידור "לוקחים פעטרזי"ל וטובלים במי בלח". קרא הרה"ק מראפשיץ ואמר, "מ'נעמט דעם פעטער ז"ל וטובלים אותו במי מלח... ומתכוונים לפטור את המרור". הגם שאין אנו מבינים בעומק הדברים. מכל מקום עפ"י פשטות אפשר לומר שהכוונה שלוקחים את הפעטער היינו את דודי עם ישראל שהם עשיו אחי יעקב אבינו וישמעאל אחיו של יצחק אבינו ומשקיעים אותם במי מלח ועל ידי כן נפטרים מכל המרירות.

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 27 ספטמבר 2016, 10:08

חבר שלך יכול היה לבוא - - -

עובדא הוה עת בא חסיד אחד שהיה מלופף בעבירות מעבירות שונות אל רבו הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע כשברצונו לבקש ממנו תיקון על חטאיו המרים, אך היות והתבייש מרבו שידע עליו שהוא נגוע בכגון דא, נענה ואמר לו, באתי הנה בשליחותו של אחד מידידי אשר חטא ועשה כזאת וכזאת והוא מבקש תיקון, אך אינו בא בעצמו מפני שהבושה גוברת עליו על כל שלחני, ענהו הרה"ק בפקחותו, איני מבין כלל מדוע חבירך לא בא אלי בעצמו, ומפני הבושה לא היה עליו להימנע מלבוא כי הלא היה יכול לבוא לבקש את התיקון ולומר שחברו שלח אותו (באר הפרשה שמות תשע"ה).

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 27 ספטמבר 2016, 10:09

עוד על הרה"ק מראפשיץ ומשמשו בקודש:

עובדא הוה במשמשו של הרה"ק מראפשיץ זי"ע שנגנבו לו הטלית ותפילין והגיע להתאונן בפני הרבי מראפשיץ אשר כדרכו בקודש ענהו במליצה ישרה ואמר לו: איני מבין מפני מה הסער הגדול הזה, הרי התפילין אינם כלל שלך, הם תפילין של רש"י ושל רבינו תם, והטלית שהיה שם הרי היא 'טערקישע טלית' ובכלל לטורקים היא שייכת, וגם הבארדיטשובער סידור אינה שלך כי אם של הבארדיטשוב'ער, אם כן מה גנבו ממך, אך ורק את ה'תפילין בייטל' ששמך היה רקום עליו שהיתה ממילא מחוררת לגמרי, ועל זה אתה מקים תאניה ואניה. (באר הפרשה חוקת תשע"ד).

סמל אישי של משתמש
הכתב התורני
הודעות: 563
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 19:53

Re: סיפורים מגדולי הדורות

נושא שלא נקרא על ידי הכתב התורני » 27 ספטמבר 2016, 10:10

בטל בשישים:

משכיל אחד שאל את הרה"ק מראפשיץ זי"ע: היות ויש לי מכה ברגל, ייעצו לי הרופאים להניח חלב על המכה ותתרפא, ועתה נפשי בשאלתי, שמא יש כאן חשש של בשר בחלב, בשימת ה'חלב' על 'בשרי'?
השיבו הרה"ק - אכן יש כאן חשש, על כן אומר לך חכה זה המעט ומכתך תגדל ותתפח פי שישים ואז תוכל להניח את החלב שיהיה ממילא 'בטל בשישים'... (אוצר פתגמים ושיחות ח"א).

שלח תגובה