כקטן כגדול תשמעון ~ ענייני פורים קטן ושנה המעוברת.

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

כקטן כגדול תשמעון ~ ענייני פורים קטן ושנה המעוברת.

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

להרבות במשתה ושמחה
בעוד שלשת ימים נגיע ליום פורים קטן, ואע"פ שאנו בחודש אדר הראשון מ"מ דין שמחה יש לנו כדברי המשנה (מגילה ו,
ב) "אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים", וידועים עד מאוד מה שכתב הרמ"א בסוף סימן תרצ"ז והביא את דברי הטור בשם הרי"ף: "יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון", ומסיק הרמ"א: "ואין נוהגין כן, מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים (הג"מ בשם סמ"ק) וטוב לב משתה תמיד". (ולגבי הדין ביום ט"ו, עי' באלי' רבה שם).
ועוד כתב המשנה ברורה (סק"א) כי אם אדם טעה ואמר בשמונה עשרה של פורים קטן "על הניסים", אינו חוזר, משום שהאמת היא שהיה ראוי לחגוג פורים כבר באדר ראשון, אלא שהעדיפו לסמוך את גאולת פורים לגאולת פסח, כפי המובא בגמרא, ולכן נחשב שאמר "על הניסים" מעניין המאורע.
בתלמוד הירושלמי כתוב במפורש שנס פורים אירע בשנה מעוברת. הירושלמי לומד זאת מגורלו של המן הרשע, שהפיל פור ויצא
לו "מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר", ואם היה אז "חודש שנים עשר", כנראה שהיה גם "חודש שלושה
עשר", כך שהנס התרחש באדר א', אבל ה"חתם סופר" (או"ח קס"ג) מסביר שהנס אירע באמת בחודש אדר ב', רק שמלכתחילה היו אמורים לעבר את השנה ולהוסיף חודש, אך לבסוף השנה לא עוברה והנס אירע באדר לא מעובר. לדבריו, המן הרשע רצה להרוג את היהודים דווקא בחודש אדר א', כיון שבחודש אדר נפטר משה רבנו, אבל מחשש שמא זכות משה רבינו תגן עליהם, בחר לעשות גזירתו בחודש אדר א'. מרדכי ואסתר
הבינו את מזימתו ולכן הם דאגו שלא לעבר את השנה, וממילא היה הנס בחודש אדר ב', בחודש שהיה אמור להיות אדר א' (ועי' ביערות דבש בענין זה). ובאמת מעניין לציין כי ה"חתם סופר" מסיים את אחד ממכתבי תשובותיו (שו"ת חת"ס חו"מ כ') בכתיבת התאריך, שהוא "א' דראש חודש אדר ראשון שמרבים בו שמחה". ויתקיים בנו ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן יהיה לנו כמשמעו וכמדרשו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

שלח תגובה