פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מוזמנים לעלות מהשפע שבגנכם.
חידושים. הערות. וורטים. מאמרים. רעיונות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

"אמתים וחצי ארכו"- מכאן שכל המוסיף גורע, הכיצד? תשובות הגיוניות ומדוייקות בלבד.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:"אמתים וחצי ארכו"- מכאן שכל המוסיף גורע, הכיצד? תשובות הגיוניות ומדוייקות בלבד.
הגר"א בספר קול אליהו שמות פרק כה פסוק י כתב בזה"ל: בגמרא במס' סנהדרין (דף כ"ט ע"א) מנין שכל המוסיף גורע שנאמר אמתים וחצי ארכו, ופירש"י ז"ל דל אל"ף מהכא קרי ביה מאתים והוי שתי מאות אמה וכו'. ועיין שם במהרש"א דהשיג על פירש"י דהא אם יהיה חסר אל"ף ויהי' קורין מאתים, אכתי לא ידעינן איזה מידה, דאימא טפחים או אצבעות, ועוד הקשה שם כמה קושיות על פירש"י, והוא ז"ל פי' פירוש אחר בדברי הגמרא ע"ש שמדחיק את עצמו.
ונראה לפרש על זה האופן משום דכתיב אמתים וחצי ארכו דהיינו ב' אמות וחצי אמה יהיה כל אורך הארון, והנה אם נגרע הוי"ו של תיבת וחצי וקורין אמתים חצי ארכו, א"כ יהיה משמע דכל האורך יהיה ד' אמות, והרי באמת לא הוצרך להיות כל האורך אלא רק שתי אמות וחצי אמה א"כ השתא הוי"ו של וחצי גורעת עכ"ל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ועיין עוד בהגהות רש"ש [סנהדרין שם ד"ה רמ"א מהכא אמתים] בזה, ומה שכתב בתורה תמימה [תרומה כ"ה, י אות י"ג] דמהדרשה שם עשתי עשר שתי עשר משמע כרש"י עיין שם, ועיין ירושלמי שקלים [פ"ו ה"א דף כ"ה]:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חזקי כתב:
יאיר כתב:"אמתים וחצי ארכו"- מכאן שכל המוסיף גורע, הכיצד? תשובות הגיוניות ומדוייקות בלבד.
הגר"א בספר קול אליהו שמות פרק כה פסוק י כתב בזה"ל: בגמרא במס' סנהדרין (דף כ"ט ע"א) מנין שכל המוסיף גורע שנאמר אמתים וחצי ארכו, ופירש"י ז"ל דל אל"ף מהכא קרי ביה מאתים והוי שתי מאות אמה וכו'. ועיין שם במהרש"א דהשיג על פירש"י דהא אם יהיה חסר אל"ף ויהי' קורין מאתים, אכתי לא ידעינן איזה מידה, דאימא טפחים או אצבעות, ועוד הקשה שם כמה קושיות על פירש"י, והוא ז"ל פי' פירוש אחר בדברי הגמרא ע"ש שמדחיק את עצמו.
ונראה לפרש על זה האופן משום דכתיב אמתים וחצי ארכו דהיינו ב' אמות וחצי אמה יהיה כל אורך הארון, והנה אם נגרע הוי"ו של תיבת וחצי וקורין אמתים חצי ארכו, א"כ יהיה משמע דכל האורך יהיה ד' אמות, והרי באמת לא הוצרך להיות כל האורך אלא רק שתי אמות וחצי אמה א"כ השתא הוי"ו של וחצי גורעת עכ"ל.
יפה מאוד! זו התשובה שחיפשתי
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי".
מפני מה אמר מאת כל "איש"?
כתב בזה המשך חכמה בזה"ל: פירוש מאת כל איש ולא מאת כל אשה, שמאשה שיש לה בעל אין מקבלין גבאי צדקה דבר מרובה כדתניא סוף ב"ק דף קי"ט, ובפ"ק דשקלים (מ"ג) דריש לזה על תרומת שקלים ונשים וקטנים אין שוקלין ודו"ק עכ"ל.

וצריך בירור כיצד ממעטים איש ולא אישה, דווקא כשיש לה בעל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אבל לאמיתו אין כאן שאלה. ודיוק המשך חכמה מהמילה "כל איש" בדגש על כל. והדברים מתבארים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

כתב הבית הלוי בזה"ל: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. הנה באה פרשה זו אחרי פרשת משפטים דבתחילה קודם שיעשה האדם צדקה בממונו צריך לראות שלא יהיה בממונו חשש גזל דאל"כ אין הצדקה מועלת לו כלל וכמו דלולב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה, וזהו שאמר הפסוק (ישעי' נ"ט) והוסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד, דאחר שהוסג המשפט ע"כ גם הצדקה שעושין עומדת מרחוק ואינו מועיל להם כלל. וזהו שאה"כ (שם נו) שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא. וע"כ אמר להם תחילה משפטים ואח"כ ציום על נדבת המשכן:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חז''ל מביאים 3 מידות בנותני צדקה: זהב, כסף, ונחושת. בראשי התיבות שלהם יש שלשה מדרגות:

• ב"זהב'' זה הנותן בריא. אין הוא מתמהמה לתת וזו היא דרך חייו.

• ב"כסף'' כשיש סכנה פודה. כשבאה על צרה רץ לביה"כ ותורם ביד נדיבה.

• ב"נחושת" נתינת חולה שאומר תנו. זה שאף פעם לא נתן וכעת ממיטת חוליו מצווה שיתנו כופר נפש עבורו – הוא כבר לא יכול לתת... זוהי הדרגה הפחותה ביותר .
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

יפה מאוד, צ"ל נחשת (ככתוב בתורה).
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

כמה שאלות בסיסיות בפרשת תרומה

הפרשה פותחת בציוי הקב"ה למשה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". חז"ל במדרש מגלים לנו שבמילה 'דבר' המבטאת צורת דיבור רכה היה טמון מסר נוסף. הקב"ה מורה למשה, כשאתה ניגש לבקש מבני ישראל תרומה לצורך בניית המשכן, תדבר עליהם בלשון פיוס.
וכאן מתעוררת שאלה פשוטה. מה הענין לבקש מעם ישראל תרומה לבניית המשכן בלשון רכה ומפויסת, הלא באותו שלב דרגת האמונה של עם ישראל היתה אמונה מוחשית בהקב"ה. השכינה ליוותה אותם על כל צעד ושעל, משעת יציאתם ממצרים דרך ים סוף עד קבלת התורה. ואחרי כל הניסים המופתיים הן בנוגע להצלת גופם ונפשם והן בנוגע לעושרם הגדול יש סיבה לחשוש שאחד מהם יקמוץ את ידו מלתן תרומה לבניית מקום השכינה, אותה שכינה שדאגה להם כל העת? וודאי שלא! ואם כך מה הצורך לבקש בלשון מפויסת ולא בקשה ישירה ועניינית. שגם תקצר 'תהליכים' ובתוך זמן קצר המגבית תושלם ולא יגרם עיכוב בבנית המשכן מקום השראת השכינה.

ב. מדוע התורה האריכה לתאר כל פרט במשכן.מה התשובה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד" (כה,ל). על שולחנו של כל יהודי צריך להימצא "לחם תמיד" – תמיד צריך להיות שם לחם מוכן ומזומן לעני ולרעב. (רבי משה-לייב מסאסוב)

"ועשית שולחן" (כה,כג). הארון והשולחן באים כאן יחד, זה אחרי זה. כי "אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח". (שפתי כהן)
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ועשית שנים כרבים זהב (כה, יח) הכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים (סוכה ה: ) והקשה הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: "ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים" - מלאכי חבלה?! ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי חבלה חלילה. תלוי היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש הקדשים, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו מלאכי חבלה...

אמנם ראיתי מביאים בשם ר' משה פינשטיין שביסוד הנזכר לעיל, יישב מה שמצינו בבראשית שהקב"ה העמיד שני מלאכי חבלה לשמור על פתח גן עדן לשון הפסוק בערך.. וישכן מגן עדן מקדם את הכרובים. הרי מצד אחד הכרובים מלאכי חבלה ואילו בפרשתנו תרומה רש"י מפרש פרצוף של תינוקות, וביסוד הנזכר ייתיישבו הדברים היטב.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

על הפסוק "ויקחו לי תרומה" כתב רש"י בזה"ל: ויקחו לי - לשמי. וכבר רבו השואלים - מה רצה רש"י להשמיענו בכך? הסבר מעניין הסביר הגאון בעל ה"חוות יאיר" והוא יסוד גדול בנתינת צדקה! על פי המובא בשם השל"ה הקדוש שבנתינת צדקה מצטרף שם הוי"ה! דהיינו, הפרוטה שנוטל הנותן בידו היא בדומה לצורת האות יו"ד, חמש אצבעות של הנותן, היא "ה"א". וכשהעני פושט את ידו לקבל, הרי זרועו משמשת כ"וו", וכשהעני מקבל לתוך חמש אצבעותיו, הרי "הא" - נמצא השם במלואו! וממשיך ע"כ בעל ה"חוות יאיר", שלפי זה, אם האדם מעלים עין מן הצדקה עד שבא העני ופושט את ידו תחילה, אף כשנותן לו צדקה, אין השם כסדרו, שהרי קודם בא "וו" "הא" של המקבל , ולכן צריכים להקפיד שהנותן יבוא אל העני ולא להיפך! וזה שנאמר תהלים יא, ז "כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו". כשם שהקב"ה עושה צדקות בכל עת, טרם יקראו והוא עונה, צדקה כזו אוהב הקב"ה אצל בני אדם, שיתנו קודם שהעני ישפיל עצמו לבקש - "ישר יחזו פנימו", ששם הוי"ה יהיה ישר , כסדר אותיותיו . וזהו מה שגם רצה רש"י להשמיענו, כאן "ויתנו לי תרומה" , באיזה אופן? "לי - לשמי", שנתינת צדקה תסמל את שמי כסדר אותיותיו דהיינו שאתה תקדים ותיתן לעני, ולא שהעני יצטרך להקדימך, כי אז שמו של הקב"ה לא יצטרף כסדרו...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.(כה ב)
דרש פעם הבית הלוי רבי יושע בער מבריסק זצ"ל באסיפה של צדקה ואמר: בצדקה צריך להיות "בכל", "מכל", "כל" ! כמובן שאף אחד מהנאספים לא הבין מה משמעותה של דרוש זה. אמר להם רבי יושע בער בואו ואסביר לכם: לילך ולאסוף כספים לצדקה צריך "בכל", עם כל אחד ואחד שמוכן לכך, ואין לו לאדם להקפיד אם לכבודו היא ההליכה ביחד עם פלוני או לא. לקחת נדבה צריך "מכל", מכל אחד ואחד, מכל מי שרק אפשר. ולקחת צריך "כל", כל סכום שהוא, ולא להיות ברוגז על הנותן... וזהו גם מה שהתורה אומרת: "ויקחו לי תרומה" באיזה אופן: "מאת 'כל' איש אשר ידבנו לבו" - עם כל הדרשות שדורשים עם המילה 'כל' "בכל" "מכל" "כל"...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

זהב וכסף ונחושת (כה ג)

כותב החתם סופר: זהב וכסף ונחושת, אלו הימים שבהם קוראים בתורה.

ז בשבת, ה בחמישי, ב בשני, בימות השבוע.

כ כיפורים, ס סוכות, פ פסח, פורים.

נ נרות חנוכה, חודש, (כולל ראש השנה שהוא גם ראש חודש) ש שבועות, שמיני עצרת שמחת תורה ת תעניות. ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא.

ואילו מורו של החתם סופר רבי נתן אדלר ביאר: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" מרמז על מנין הקרואים לעליית ספר תורה במהלך השנה.

"שמע" ג' אותיות כנגד ג' עולים לתורה בימות החול. "

"ישראל" ה' אותיות כנגד ה' עולים לתורה בימים טובים. "

"הוי"ה" ד' אותיות כנגד ד' עולים לתורה בראשי חודשים וימי חול המועד. "

"אלוקנו" ו' אותיות כנגד ו' עולים לתורה ביום הכיפורים. "

"הוי"ה אחד" ז' אותיות כנגד עולים לתורה ביום שבת.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

באחת מדרשותיו ברבים, דרש פעם הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל , וכה אמר, שנינו במכילתא בסוף פרשת משפטים: כל כלי השרת במשכן ובמקדש מותר היה לעשותם מכל מיני מתכות בזמן שלא היה זהב, אולם הכרובים שעל הארון היו צריכים תמיד להיעשות רק מזהב טהור ואסור לעשותם מכל מתכת אחרת. וצריך להבין, מה נשתנו הכרובים משאר כלי השרת ? אלא, המשיך הר"מ מלובלין לבאר, הכרובים מסמלים על תינוקות של בית רבן כמ"ש רש"י "כרובים דמות פרצוף תינוק להם", משום כך היה מקומם על ארון הלוחות, כדי ללמדנו שמוטלת עלינו חובה קדושה לחנך את הילדים שלנו לתורה ולחיי תורה, וכאשר מדובר בתפקיד קדוש זה - נפשם של תשב"ר, אי אפשר לצאת ידי חובה בקטנות, בפרוטות של כסף נחושת, אלא יש לרוממם ולגדלם ולהוציא מהם זהב טהור דווקא ע"כ. והשווה לאמור לעיל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת תרומה - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה'..."
שואל הרב לייב חסמן זצ"ל: מהו חכם לב?! הרי כמה שידוע לנו החכמה נמצאת במוח, ומדוע משייכת התורה את החכמה ללב?!
והוא מתרץ במתק שפתיו: "חכם מוח" זהו אחד שקנה חכמה - ניתן לומר עליו שהוא חכם אך אין קשר בין חכמתו למעשיו. דוגמת חמור נושא ספרים... נדמיין לעצמנו רופא שיניים האוכל מדי יום ממתקים לרוב... הוא חכם - הוא רופא, אבל מעשיו מעידים שהיא - החכמה, נשארה במוח ולא באה לידי ביטוי במעשה. לעומתו "חכם לב" החכמה מונחת אצלו לא רק בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים שלו - חכמתו ניכרת. דוגמא אמתית לחכם לב ניתן היה לראות אצל רב ירוחם ממיר זצ"ל: מסופר שפעם עלה לרכבת ותוך כדי הכניסה לקרון עם כל הדוחק והצפיפות, הבחין שנשמטה הכפפה מידו. במבט חטוף רגע לפני שהדלתות נסגרו הוא הספיק לראות אותה על הרציף כשהיא נתונה למרמס העוברים ושבים. הדלתות נסגרו ובהחלטה של השנייה האחרונה הוא זרק את הכפפה שנותרה לו החוצה - אל הרציף. הדלתות נסגרו והרכבת החלה בנסיעתה כשבבת חיוך על פניו של הרב. אחד התלמידים שצפה במתרחש, אזר אומץ, ניגש אל הרב ושאלו: "מדוע הרב זרק את הכפפה השנייה לא די שאחת הלכה לאיבוד"?! השיב הרב: אני כבר לא יוכל להשתמש באחת, לפחות זה שימצא את שתיהן - ייהנה מהן... כל אחד יכול היה להגיע למסקנה כזו אבל שעתיים לאחר מכן... ההחלטה הזו של הרגע האחרון, מעידה שהחכמה לחשוב מה יצא לשני מזה... היא חלק ממנו. זו חכמת לב..
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה