פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

איש חצוף שהתחצף להרב חזקי!
ע"י שהעיז לחלוק על אמירותיו ולא הסכים לקבל על כך את גערותיו!!!
עדיין אני מלא בושה וכלימה על כך שאסור לחלוק עליך...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

איפה כל זה רמוז בפרשה?! לא זכור לי שרמת גן מוזכרת בפרשה
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

מה אכלו ישראל במדבר לסעודת 'מלווה מלכה'?

אבן עזרא (טז,כה ויאמר): המן היה מיועד ליום וללילה שלאחריו.
כי משה לא דבר לישראל רק כנגד מנהגם, כאשר הזכרתי לך.
כי מנהג ארצות ערלים אינם כמנהג ארץ ישראל במאכלם ובמלבושם ובנינם וענינם,
כי אין מנהג שיאפה אדם או יבשל בקיץ ובחורף ולא לעשות מלאכה רק ביום.

דעת זקנים (טז,כב שני העומר): ארבעה/שמונה לחמים לסעודות השבת.
וכל ימות השנה היו עושין מן העומר שני לחמים, וא"כ ביום הששי היו עושין משני העומר לאחד ארבעה לחמים וביום הששי אוכלין מהן אחד ונשאר שלשה. והיה להם לעשות משנה לערב בהכנסת שבת, אוכלין אחד כי דרך שלהם לאכול לחם לכל סעודה, ונשארו לשבת שני לחמים והיה להם לחם משנה, וזה ראיה שאין בוצעין בשני ככרות במנחה בשבת.
אמנם ראיתי מה"ר מרינון שהיה בוצע בשני ככרות במנחה בשבת, וקבלתי מה"ר אברהם וראיה מדאיתא התם ראו כי ה' נתן לכם השבת וגו' אמ"ר יצחק אם יאמרו אליכם אומות העולם למה אתם משמרים את השבת השיבו להם ראו הנס שבכל יום היה יורד לישראל מן פרידה אחת ובשבת שתי פרידות פי' כפולות כלו' שכל סעודה שיורדת בשביל שבת יורדת כפולה בלחמה וכך היו עושין ביום הששי שחרית היו עושין מחצי העומר לחם אחד וכשבאין לאפית העומר והיינו משני העומר לאחד בשביל שבת היה כל חצי העומר נכפל לשני לחמים הרי לך ששה לחמים מעומר וחצי ובכל השלשה סעודות היו אוכלין שני לחמים כי דרך לאכול בשבת יותר מסעודות של חול מפני נשמה יתירה. ולפי זה תמצא שהיה להם בשבת במנחה שני ככרות והילכך יש לנהוג לבצוע משני ככרות גם במנחה אבל קדוש ליכא דאפי' שבת שחרית לא מקדשי אי לאו יתר מאת יום השבת כדמסיק במס' ביצה:
---
והגם שאכלו הכל ללחם משנה, י"ל שנשאר להם שיריים מהלחמים של שבת ואותם אכלו.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

בשר הם לא יכלו לאכול, כי היה מותר לאכול רק מה שנשחט כקרבן שלמים וזה הותר לשני ימים ולילה אחד דהיינו עד שבת קודש, ובמוצש"ק כבר לא יכלו לשחוט והוצרכו להמתין עד יום ראשון.
והיו שסמכו על כך, את המנהג הנפוץ באיזהו מקומן שלא לאכול מאכלי בשר במלו"מ.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

"בית המדרש" - מדרשים נפלאים ע"ס הפרשה
---
אמרו חז"ל:
כשהיו ישראל במצרים היו המצריים משעבדין אותם בכל עבודה קשה שבעולם בחומר ובלבנים,
ובכל יום ויום היו אומרים לישראל לעשות כל אחד ואחד מהם שש מאות לבנים,
וכשהיו ישראל פוחת אפילו אחת משימין אותו בקיר כנגד מה שפיחת,
כנגדן לקו המצריים ברדפם אחריהם בשש מאות רכב,
שנאמר "ויקח שש מאות רכב".

מדרש ויושע
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

סמל אישי של משתמש
קא סלקא דעתך
הודעות: 499
הצטרף: 18 ינואר 2019, 02:10
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי קא סלקא דעתך »

יאיר כתב:איפה כל זה רמוז בפרשה?! לא זכור לי שרמת גן מוזכרת בפרשה
בשלח פרעה בגמטריא רמת גן !
בשלח פרעה = 695 רמת גן = 693 כולל 2 המילים = 695

שלח תגובה