פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

בפרשת וארא אנו קוראים על הבשורות המרנינות שמבשר משה רבינו לעם ישראל: על סיום השעבוד מידי המצריים, על הפיכתם מעם עובד לעם נבחר תחת כנפיו של הקב"ה, ועל עלייתם לארץ הנכספת ארץ ישראל כפי שהבטיח לאבותיהם. על פניו זאת בשורה מרנינה ומשמחת כל לב, ובטח כשהיא מופנית לעם הנאבק מול נוגשים מצריים ערלים ומול משעבדים אכזריים. אך קריאה בפרשה מלמדת שהעם העובד בפרך ממאן לשמוע את הבשורה – "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה". נו וכי בגלל מצב רוח ועבודה קשה, מסרבים לשמוע בשורה טובה מפי האל? מה הפשט??
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

הערה לפרשת וארא
הנה בתחילת פרשת וארא הקב"ה מוסר בפי משה כמה בשורות טובות שיאמר לעם ישראל.
א. והוצאתי ב. והצלתי ג. וגאלתי ד. ולקחתי. ה. והבאתי
והנה בליל הסדר תקנו חז"ל לשתות ארבע כוסות יין כנגד ד' לשונות הללו של גאולה עיין בילקוט שמעוני (בראשית - פרק מ - רמז קמז) ר' הונא בשם ר' בנאה כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמרו במצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. וכך מובא בירושלמי (פסחים י-א) עיין שם.
והמפרשים הקשו למה לא תקנו כוס חמישי כנגד והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה (בפסוק ח).
ובספר הדרש והעיון [וארא מאמר מ"ח] כתב דכהנים ולויים לא נטלו חלק בארץ ולא היה מקום לתקן כוס עבורם, ומשום כך לא חילקו בין ישראל ללוי ולא תקנו כוס חמישית עיין שם.
אמנם תירוץ זה צריך ביאור, שאם כך מה טעם חלה חובת תקנת ד' כוסות על הלויים אחר שלא נשתעבדו כמו שכתוב במדרש וי"ל. ב"ה אעלה תירוץ נחמד ששמעתי מידיד.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

שמעתי מהמגיד מישרים הרב מנשה ישראל רייזמן שליט"א, ואיני זוכר ממי ציטט זאת.
וכך אמר: אנו שותים בליל הסדר ד' כוסות כדי להראות שד' הלשונות של גאולה הם המוכרחים להיותינו אומה, ובכדי לשלול את ה'והבאתי' כתנאי להיות עם ישראל לעם.
וכמאמר הכוזרי: אין אומתינו אומה אלא בתורתה, ולשלילת מאמר אנשי המזרחי שאומרים אין אומתינו אומה אלא בארצה.
כי אלפי שנים היתה אומתינו אומה אף שלא בארצה, אמנם ארץ ישראל היא מתנה חשובה מן השמים שניתנה לכלל ישראל, וכוללת בתוכה מצוות התלויות בארץ, קדושת ארץ ישראל ואווירה המחכים, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, אולם אין זה עיקר היהדות, אלא התורה.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:שמעתי מהמגיד מישרים הרב מנשה ישראל רייזמן שליט"א, ואיני זוכר ממי ציטט זאת.
וכך אמר: אנו שותים בליל הסדר ד' כוסות כדי להראות שד' הלשונות של גאולה הם המוכרחים להיותינו אומה, ובכדי לשלול את ה'והבאתי' כתנאי להיות עם ישראל לעם.
וכמאמר הכוזרי: אין אומתינו אומה אלא בתורתה, ולשלילת מאמר אנשי המזרחי שאומרים אין אומתינו אומה אלא בארצה.
כי אלפי שנים היתה אומתינו אומה אף שלא בארצה, אמנם ארץ ישראל היא מתנה חשובה מן השמים שניתנה לכלל ישראל, וכוללת בתוכה מצוות התלויות בארץ, קדושת ארץ ישראל ואווירה המחכים, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, אולם אין זה עיקר היהדות, אלא התורה.
ווארט נפלא ומתוק! [כמובן לא הפשטות]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

https://chl.co.il/viewtopic. ... 34#p478827
מידיד שמעתי ליישב את השאלה הנ"ל בצורה נפלאה, ועל פי מה שדקדקו בפסוק שם פסוק ח' "ונתתי לכם מורשה אני ה" ומפני מה נאמר מורשה ולא לשון ירושה, ופירשו בזה שהדור שהיה במצרים לא זכה להכנס לארץ שכולם מתו במדבר, ורק בניהם נכנסו לארץ, ולכן אומר הפסוק "מורשה" והכונה בזה שהם יורישו לבניהם אבל לא הם בעצמם. ולפי זה תירץ שהלשון החמישית של הגאולה - "והבאתי" לא נסובה כלפי הדור שיצא ממצרים. וממילא כל מה שנתקן בליל הסדר הוא זכר לנסים ולגאולה ביציאת מצרים. משא"כ הכניסה לארץ שלא זכו ולא נתקיימה בהם רק בבניהם. ודברים מתוקים וערבים עד מאד.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת וגו"
שאל הצדיק רבי אלימלך מליז'ענסק, מדוע מבקש פרעה: "תנו לכם מופת" והרי היה לו לבקש: "תנו לנו מופת"?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים שאר שם לפרעה". (ח, ח)
צריך ביאור מדוע דוקא בכמת הצפרדעים נאמר: "ויצעק משה אל ה" וכי לא יכל להתפלל אל ה' בלי לצעוק?
המהרש"ל מתרץ תירוץ מענין. על פי מה שפסק השו"ע סימן קא, ב שהמתפלל תפילת י"ח בלחש צריך להשמיע לאזניו, אם זה עוזר לו לכוין [ובלבד שלא מפריע לסובבים אותו] ובמכת הצפרדעים היה רעש גדול של קרקור הצפרדעים. על כן היה על משה לצעוק בשביל להשמיע לאזנו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד (ט, יח)
וברש"י כעת מחר -כעת הזאת למחר, שרט לו שריטה בכותל למחר כשתגיע חמה לכאן ירד הברד.
והדברים צריך ביאור הלא בזמן שיורד ברד זהו יום מעונן שאין השמש נראית בו אם כל לשם מה עשה משה שריטה לפרעה על הכותל ומסויף לו כשתגיע חמה לכאן, ועל כרחך גם זה היה חלק מהנס.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

שאלה
"ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת" (ז, כג)
מהי המילה "גם"...
רשי מפרש: גם לזאת - למופת המטה שנהפך לתנין ולא לזה של דם.
וצריך ביאור הלא כעת הכתוב מדבר על מכת דם ומה נכנס כאן מופת המטה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אצבע אלקים הוא (ח,טו)
למה התכוונו החרטומים באומרם "אצבע אלקים"?
ראיתי מביאים בזה מהלך יפה. האבן עזרא ביאר שכוונתם היתה לכפר ולומר שמדובר בארוע מקרי הנובע מתנועת הכוכבים, ואין לכך כל קשר לאלוקי ישראל. וכאן מתעוררת השאלה, איך יתכן שפרעה והחרטומים מתרצים לעצמם את המכות כתופעות טבע, וכי אין שכל בקדקדם? הרי כלל נקוט בידנו, שכשישנן עשר שאלות עם עשרה תרוצים ולעומת זאת יש תרוץ אחד העונה על כל השאלות יחד, התרוץ האחד הוא הנכון, ומדוע ואיך יכלו להתעלם מהאמת הפשוטה?

אלא, שלכל אדם יש 'מערכת' במח הממונה על הסקת מסקנות הגיוניות, וישנם, לא עלינו, אנשים שמערכת זו אינה עובדת אצלם כראוי, וזאת מחמת שתי סבות:
א. כשהאדם לא ניחן במדה מספקת של חכמה.

ב. האדם הוא חכם, אבל אחרי ששתה כמה כוסות אינו מסוגל להסיק מסקנות הגיוניות...
והדברים יתבארו בספור הבא:
מעשה באדם שנכנס לבית מרזח והזמין כוסית שתיה לו, לבעל בית המרזח ולכל הנוכחים. מיד לאחר שסיים לשתות קם ויצא. מהר אחריו בעל בית המרזח: "ומה עם התשלום?" – "איזה תשלום? אין עמי כסף כלל"… הכה בעל בית המרזח את האיש מכות נאמנות. למחרת נכנס אותו אדם בשנית אל בית המרזח ואמר: "תמזג כוס יי"ש – לי ולכל הנוכחים" – "ומה אתי, למה אתה לא מזמין גם אותי?", שאל בעל בית המרזח. – "אתה?", התריס האיש, "אתה רק שותה כוס אחת, מיד אתה נהיה אלים"...

ג. ישנם אנשים שנחנו בשכל רב וגם לא שתו יין, אבל הם "שכורים ולא מיין", הם שכורים מתאוה או מגאוה וזה מה שגורם להם לטעות. פרעה והחרטומים היו שכורים מגאוה, וגאוה זו גרמה להם לחפש תרוצים שונים ומשונים למכות, והעיקר לא להגיע למסקנה האמיתית שה' הוא האלקים. כלומר, כאשר מערכת הסקת המסקנות נפגמת, עלולים להגיע למצבים כאלו. ומה גורם לכך? שכרות. אך יש שכורים ולא מיין, אלא מתאוות, מכבוד, מגאוה, המכנים "נגיעות אישיות", הם הגורמים לשבוש מערכת הסקת המסקנות במוחו של האדם... וזאת היתה גם הבעיה של החרטומים!
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

הכלב זכה לשכר תמורת מה שלא חרץ לשונו במצרים. ואילו הצפרדעים לא זכו לקבל תמורה על מה שמסרו נפשם. מדוע?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חזקי כתב:שאלה
"ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת" (ז, כג)
מהי המילה "גם"...
רשי מפרש: גם לזאת - למופת המטה שנהפך לתנין ולא לזה של דם.
וצריך ביאור הלא כעת הכתוב מדבר על מכת דם ומה נכנס כאן מופת המטה?
הרי 'גם' בא לרבות. פרעה לא שת לבו למכת הדם וגם למופת המטה (או הפוך אם תרצה).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ראית את הדרוש הנחמד של ר' שלום על המילה גם?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

לא. מהו?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

זה לשונו - יש לפרש על דרך דרש מה שאמר הפסוק "ולא שת לבו גם לזאת" שה"גם" בא לרבות את 'אשתו', את אותה אשה שריבה הכתוב בפרק ז פסוק יא שם דרשו חז"ל: ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים" - מהו "גם"? אלא שאף לאשתו קרא ועשתה כן.
ואולי גם כאן באה מילת "גם לרבות את אשתו והיינו שמלבד עצם המכה שנהפכו כל ימי מצרים לדם -היתה כאן לפרעה צרה נוספת....שהוא בעצמו התגבר על המכה אבל כשבא לביתו מצא את אשתו צווחת שאין לה מים..וכאן הוא מרחיב להסביר.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאישה (ו', כג') רש"י: מכאן למדנו - הנושא אישה צריך לבדוק באחיה. רמז לדבר הביא החיד"א זיע"א (לב דוד) הפסוק אומר 'אשת חיל מי' ראשי תיבות 'אחים' לרמז שהרוצה 'אשת חיל' יבדוק באחיה קודם שישאנה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
לא בודקים את למדנות האחים, שאינה מלמדת כי הוא זה על אחותם. הבדיקה רק מתיחסת לתכונות האופי והמידות המלמדות גם על 'המשודכת'.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

לא חשוב. אם אחד נורמלי ואחד לא?

(רואים שלא ראית את הסרטון של הגר"ח קניבסקי)
https://www.dropbox.com/s/rep38upmqng2q ... 0.mp4?dl=0
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
הפועלים
הודעות: 1738
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:38
קיבל תודה: 3 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי הפועלים »

יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
אהה... אתה זה האיש ששאל את רבי חיים?...
אם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, (אוה"ח הק').

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

הפועלים כתב:
יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
אהה... אתה זה האיש ששאל את רבי חיים?...
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=515251#p515251
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:
הפועלים כתב:
יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
אהה... אתה זה האיש ששאל את רבי חיים?...
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=515251#p515251
יאיר מה נכתב שם?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חזקי כתב:
יאיר כתב:
הפועלים כתב:
יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
אהה... אתה זה האיש ששאל את רבי חיים?...
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=515251#p515251
יאיר מה נכתב שם?
הודעה מהיום:
יאיר כתב:אז אתה זה 'מקדש מלך'?...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

הודעה פלאית.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
מרן הסטיפלער במכתב לבחור שנודע לו לאחר אירוסיו שיש למשדכת אח שנטה מהדרך.. בזה"ל: "שאם יש לה עוד אחים והם כשרים, מסתבר שבכהאי גונא לא אמרו חז"ל להזהר שכן אין מקום להניח שהבנים ילדכו דוקא אחרי האח המקלקל ושלא אחיה הטובים יהיו הדוגמא. ועוד כותב מצד "שדשו בה רבים" וכותב לו הסטיפלער עוד כמה טעמים להתיר ולקיים את השידוך. ובסוף מסיים "ומאחר שהדין הזה לא הובא כלל בשלחן ערוך נראה שאין זה אלא בגדר מדת חסידות ולא אסור ולא כדאי לעכב את השידוך ולבטלו בשל סבה זו".

דרך אגב איך אליעזר לקח את רבקה להיות ליצחק, הלא לבן אחיה רשע גדול היה?!
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

עיין שפתי חכמים על רש"י ד.ה אחות נחשון
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חזקי כתב:
יאיר כתב:ומה הדין אם יש לה שני אחים, אחד נורמלי (יודע ללמוד) ואחד לא נורמלי? לבטל את השידוך??
מרן הסטיפלער במכתב לבחור שנודע לו לאחר אירוסיו שיש למשדכת אח שנטה מהדרך.. בזה"ל: "שאם יש לה עוד אחים והם כשרים, מסתבר שבכהאי גונא לא אמרו חז"ל להזהר שכן אין מקום להניח שהבנים ילדכו דוקא אחרי האח המקלקל ושלא אחיה הטובים יהיו הדוגמא. ועוד כותב מצד "שדשו בה רבים" וכותב לו הסטיפלער עוד כמה טעמים להתיר ולקיים את השידוך. ובסוף מסיים "ומאחר שהדין הזה לא הובא כלל בשלחן ערוך נראה שאין זה אלא בגדר מדת חסידות ולא אסור ולא כדאי לעכב את השידוך ולבטלו בשל סבה זו".

דרך אגב איך אליעזר לקח את רבקה להיות ליצחק, הלא לבן אחיה רשע גדול היה?!
יאיר כתב:עיין שפתי חכמים על רש"י ד.ה אחות נחשון
וזה לשונו: אבל גבי לבן (בראשית כה, ה) דרשו להגיד שבחה משום דלא שייך לומר שבדק בלבן. ועוד דלא היה לו להזכיר לא את אביה ולא אחיה ולא מקומה שכבר הוזכרו למעלה ועל כרחך כולם באים לדרשה, (רא"ם). וליכא למימר דלמא אין הכי נמי שצריך לבדוק בכולם חדא דבשלמא באחיה שייך הטעם משום דרוב בנים דומים לאחי האם משא"כ באביה וכל שכן באנשי מקומה, ועוד דא"כ למה בדק אהרן באחיה בלבד דהא לא נכתב שם אביה מיותר:

בילקוט גרשוני מתרץ על פי המדרש שהשידוך נקבע על פי בת קול, ושאני שידוך משמים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת וארא שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אגב באור החיים הקדוש מביא שבאותה שעה שרבקה התארסה היה לבן כשר לשעה.
ואכן משום כך כותב התורה ושמו לבן וכמו שכותבים אצל צדיקים ושמו מרדכי, ושמו בועז וכו' ולא כמו שהיה לכאו' צריך להיכתב ולבן שמו כמו שכותבים אצל רשעים.
עיי"ש איך שכותב זאת בכתוב.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

שלח תגובה