שח מט לימי הניטל

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אפשר לפתוח על כך אשכול מיוחד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי »

אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!

שים שלום
הודעות: 840
הצטרף: 22 יולי 2014, 15:39
מיקום: רחובות
נתן תודה: 2 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי שים שלום »

גידי כתב:אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!
חג המולד התחיל להיחגג בסוף המאה הרביעית, שנים בודדות קודם חתימת התלמוד.
פוגרומים בשמו ודאי לא היה אלא שנים לאחר שנים רבות

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אני יודע דבר אחד שמי שמקשה על מנהג ישראל (ובפרט אחד כמוך שלא שואל לשם העשרת ידע וקבלת מענה, אלא בכדי להפריך) בידוע עליו שהוא אפיקורס.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

על החידושי הרי"ם העיד רבי צבי יחזקאל מיכלזון (אב"ד פלונסק בעל תירוש ויצהר) במכתבו (הובא בטעמי המנהגים עמוד ת"ק, ובשיח שרפי קודש ח"א אות תקכ"ב, ובאוצר כל מנהגי ישורון עמו' 102") :שמעתי מרב גדול ישיש, שהיה פעם אחת בימי החורף על ש"ק אצל אדמו"ר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור, ואז היה אותה העת שנוהגים בכל תפוצות ישראל שאין לומדים בליל שחל תקופת טבת.
ובאכלו סעודת ליל ש"ק עם קהל החסידים המסובים לשולחנו הטהור לא אמר אז דברי תורה לפני העם כדרכו בכל ש"ק, רק סיפר כי פעם אחת שאל כומר את הגה"ק הרבי יהונתן אייבשיץ, חכמיכם אמרו כי העולם עומד על התורה, הלא יש לכם היהודים זמן שאינכם לומדים תורה, על מה עומד העולם בשעות הללו? השיב לו רבי יהונתן מנהג ישראל תורה, וקיום המנהג שאין לומדים תורה הוא עצמו תורה, ועל זה קיים העולם. ולא אמר תורה רק סיפר סיפור זה".
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

קצת מקורות וטעמים על מה שנהגו בתפוצות ישראל שלא ללמוד בימי ה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

המקור הראשון שאין לומדים בליל ניטל הוא החוות יאיר בספרו מקור חיים (שחי בשנת שצ"ז) ובס' קנ"ה אות א' ששם החוות יאיר בקיצור הלכות: "אודות מנהג הלימוד בליל חוגה פלונית..." והשאר לא נדפס, וכנראה שיד הצנזור שלטה בו.
יש לציין שמנהג זה היה נפוץ באשכנז כיון ששם שלטו הנוצרים בחזקה.
כמו"כ הוזכר מנהג זה שלא ללמוד בליל אידם ניטל, בספר "התאבקות" להיעב"ץ הבנוי ומיוסד על הפולמוס הידוע עם איש ריבו, בתוך הדברים מוזכר שבהגיע ליל כותי הוא ניטל, אפי' גאוני ארץ בטלים בלימודם, ועוסקים בענינים אחרים.
בעל קרבן נתנאל כתב [דבריו הם בכת"י הועתק בנטעי גבריאל חנוכה, בסוף מאמר ארוך על ניטל]: שהטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש. וז"ל: "מה שאמרה גיסתי בשמי, אמת הוא כי לילה זו כמו יום שחרב בית המקדש, ומטעם זה אסור ללמוד כמו
בתשעה באב, וטעם זה אסור לגלות, ומכח זה נשתרבב המנהג הרע ששוחקים, אפילו לומדים אינם שמים על לב, וברוך השם שהאיר עיני לעמוד על תוך הדבר". עכ"ל.
כטעם זה כתב החת"ס (נדפס באגרות סופרים סי' ב', ובקובץ תשובות סי' ל"א, נדפס בהשלמות לונדון תשנ"ד) שכתב:
"על דבר אשר נשאלתי מאת מעלתו הרמה בענין לאסור ת"ת בליל חגם, לא שמעתי טעם מקובל, גם מה ששמעתי מאמ"ו מוה"ר נתן אדלער כהן צדק ז"ל, הוא אמר הטעם הוא משום אבילות, ולכן אסור ללמוד, כך שמעתי מאמו"ר הגאון החסיד ז"ל".

בחת"ס הקשה אם הטעם הוא משום אבילות, א"כ יהא מותר ללמוד לימודים המותרים בעת אבילות רח"ל ובט' באב. גם מה שאמרו שהוא עד חצות תמה, מה ההבדל באותה לילה בין קודם חצות לאחר חצות. ולכן כותב: "דאפשר שנהגו קדמונינו כן משום שלא ליתן מקום לבע"ד לחלוק ולשטן לקטרג בהיות באותה הלילה כל העמים נועדים לבית אלהיהם מחצות ואילך כידוע. ועם ה' אלו ישנים על מטותיהם אפי' לומדי תורה רובם ככולם נעורים תחילת הלילה וישנים אחר חצות. ולא רצו לגזור שיהיו כל ישראל עומדים השכם מחצות ואילך באותה הלילה כאילו אנו נגררים אחר חוקותיהם, ע"כ בהשכל מנעו הלימוד קודם חצות לגמרי וממילא כל ת"ח ישן תחילת הלילה ויקום אחר חצות, ומכ"ש בעלי משא ומתן הקובעים עתים לתורה בכל יום מסתמא בתחילת הלילה, אותה הלילה נמנעים ללמוד מפני המנהג, וע"כ יעמדו אחר חצות לשלם חובתם דבר יום ביומו, וממילא יהיו כמה וכמה עוסקים בעבודת ה', אלו מפה ואלו מפה, וחמת המלך שככה. - ומסיים החת"ס - וטעם זה הגון בעיני, ולא קשה מידי היכן מצאנו יום שמקצתו אסור ומקצתו מותר, כיון שהסברא נכונה כמו שכתבו תוס' פסחים שם ד"ה היכן מצינו. ומתוך הדברים אתה למד שיש לגעור בהקובעים מושב לצים שמחים לאיד" עכ"ד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי »

1010 כתב:על החידושי הרי"ם העיד רבי צבי יחזקאל מיכלזון (אב"ד פלונסק בעל תירוש ויצהר) במכתבו (הובא בטעמי המנהגים עמוד ת"ק, ובשיח שרפי קודש ח"א אות תקכ"ב, ובאוצר כל מנהגי ישורון עמו' 102") :שמעתי מרב גדול ישיש, שהיה פעם אחת בימי החורף על ש"ק אצל אדמו"ר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור, ואז היה אותה העת שנוהגים בכל תפוצות ישראל שאין לומדים בליל שחל תקופת טבת.
ובאכלו סעודת ליל ש"ק עם קהל החסידים המסובים לשולחנו הטהור לא אמר אז דברי תורה לפני העם כדרכו בכל ש"ק, רק סיפר כי פעם אחת שאל כומר את הגה"ק הרבי יהונתן אייבשיץ, חכמיכם אמרו כי העולם עומד על התורה, הלא יש לכם היהודים זמן שאינכם לומדים תורה, על מה עומד העולם בשעות הללו? השיב לו רבי יהונתן מנהג ישראל תורה, וקיום המנהג שאין לומדים תורה הוא עצמו תורה, ועל זה קיים העולם. ולא אמר תורה רק סיפר סיפור זה".
עוד מקור אחד כזה ואבדנו........

1 ר' מיכלזון מביא בשם 2 רב קשיש (מי זה??) ששמע פעם אצל 3 חידושי הרי"ם שסיפר לחסידיו מעשה על גאון שהיה דור או שנים לפניו...

אין לי פקפוק בגאונותו ובקדושתו של חידושי הרי"ם. ואילו היה כותב בספרו הייתי מקבל. אבל הסיפור עבר כמה וכמה ידים כמו חלק גדול מסיפורי החסידים שהסטייפלער כבר התבטא עליהם ועל אמינותם את שהתבטא..

ספר טעמי המנהגים רבים בו השבושים והשמועות הלא מדויקות וכבר נכתב על זה מאמר ארוך

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי »

שים שלום כתב:
גידי כתב:אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!
חג המולד התחיל להיחגג בסוף המאה הרביעית, שנים בודדות קודם חתימת התלמוד.
פוגרומים בשמו ודאי לא היה אלא שנים לאחר שנים רבות
הסיבה העקרית היא לא בגלל הפגרומים!
מלבד זה האמוראים סבוראים גאונים כל אלה לא עלה בדעתם שאסור ללמוד בליל ניטל...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אפיקורס שכמוך מלגלג ממנהגי ישראל, כל מה שרק נביא אתה תמשיך בליצנות שלך להפריכו.
וויקיפדיה אמין אצלך ור' מיכלזון לא.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
מענין מאד. יש מקור יותר מוסמך מעלון כלשהו? ארצה לקרוא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

מצחיקים, הבאתם מויקיפדיה ולא קראתם את ההתחלה (ראיתי את זה מזמן):

"נִיטָל או נִיתָּל (נהגה "ניטְל", בשווא נח), וכן ניטל נאַכט (ביידיש: "ליל ניטל") או בלינדע נאַכט (ביידיש: "לילה עיוור"), הוא כינויו של ליל חג המולד בפי יהודים מארצות אשכנז, הנוהגים בין היתר להימנע בו מלימוד תורה. המנהגים נשמרים כיום בעיקר על ידי החסידים."
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אין חולק שבזמן הזה המנהג הנ"ל מצוי אך ורק אצל החסידים. מאן דהו ניסה להשוות שבדורות קודמים המנהג הנ"ל היה שייך אצל הליטאים כמו אצל החסידים. וזה פשוט לא נכון. גם אם היו קצת גדולים ליטאיים שנהגו כך, לא הרוב הגדול והמכריע. בשונה מגדולי החסידות שנהגו כך עד ימינו אנו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חזקי כתב:
1010 כתב:ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
מענין מאד. יש מקור יותר מוסמך מעלון כלשהו? ארצה לקרוא.
מובא בספר 'חיי יעקב'
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אבל המנהג הזה עוד מלפני שהחסידות נולדה, וכעין מה שכתבו כאן שהמהרש"א נהג בזה.
ופשוט הדבר שאין זה מנהג חסידים וכיו"ב.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

לא יודע מה המקור ביחס למהרש"א אם בכלל. מה שראיתי בכמה וכמה מקומות מביאים שהוזכר בחוות יאיר, ולא התפשט בערי אשכנז.

עדות נאמנה הינה של תלמידו הגדול של הנודע ביהודה [מחבר שו"ת תשובה מאהבה] הכותב בתשובה לשואל וזה"ל: ועל שאלת איש נכבד אה"ט (אדוני הטוב) יחי', אם נקח מועד לבאר המלות זרות השגורות בפי האספסוף אבל תכלה העת והן לא תכלנה. ואצלי יסוד המוסד: כל דבר שאינו מובא בתלמוד גדול ובהרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור לא אשיב עליהם דבר והצי דבר. כי המון עם לא בינות מכל אום ואום ממציאים ומאמינים מה שלבם חפץ. והנה לא נמצא בספרים הנזכרים שקראו ליל ארוכה בשם ניטל. ואפשר שעם הארץ היו מכנים ליל ארוכה בשם ניטל נאכט, בעבור שהיא בתכלית ארוכה וכבדה על האדם וחשבו לומר בשווערליכע נאכט (=לילה כבד). ובדו מלבם ניטל נאכט, ומלת ניטל מלשון נטל חול שאמר שלמה. או שרצו לומר עמפפאנג נאכט (=ליל הנטילה או העיבור) כי לשון זו רגילה על מילדתיהן... והעתיקו הבורים בלשון ניטל, אשר בלשון המשנה והתלמוד פירושו נעמן (=לקחת) עמפפאנגן (=ליטול) וקראו ניטל נאכט. והוא כמו עמפפאנג נאכט ודעת לנבון נקל.
ומה שכתב שאינם עוסקים בתורה בליל ארוכה, מעיד אני עלי שמים וארץ, אני, ורבותי, וחברי ותלמידי למדנו מעולם בליל זה כשאר לילות. ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו בני ישראל נצטוינו והגית בו יום ולילה. ומאכילת שום לא שמעתי ולא ראיתי מאבותי ומאבות אבותי. ועל דברות הראשונות אני חוזר: בכל אום ולשון בארץ ערב רב עלה אתם הנוהגים מנהגים הישרים בלבותם. זכור אני, בהיותי בילדותי ישבתי לכיסא שופט צדק במדינת מעהרין, ראיתי נשים זקנות היו מקלפות שומין במספר שנות בניהם ובנותיהם הקטנים והניחו בתשעה באב על מצבות בבית הקברות. ומי יודע החלומות וההבלים שחלמו להם. וזה הדבר אשר דברתי, מי יובל לבאר ולפרש מלות ומנהגי חסרי דעת. לכן כלל גדול בתורה, מה שלא נמצא בתלמוד ובהרי"ף והרמב"ם כנ"ל אין לו יסוד ואין להשיב. עכ"ל.

ודבריו אלו מבטאים יותר מכל את התפיסה השונה של המתנגדים למנהג הנ"ל. וברור שאין מדבריו תלונה על ההולכים בדרך רבותיהם גדולי החסידות מצוקי ארץ.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

י"א ניטל יום הניטל..
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
אין ספק שמי שמהרהר כנגד הנוהגים במנהג זה כפי מסורת רבותיהם, יקרא שוטה.
אבל גם אין ספק שמי שיתעקש לקבוע שהמנהג הנ"ל היה נהוג אצל כולם, חכם גדול הוא לא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

חזקי כתב:
1010 כתב:תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
אין ספק שמי שמהרהר כנגד הנוהגים במנהג זה כפי מסורת רבותיהם, יקרא שוטה.
אבל גם אין ספק שמי שיתעקש לקבוע שהמנהג הנ"ל היה נהוג אצל כולם, חכם גדול הוא לא.
צודק, איני מנסה לקבוע שהמנהג היה נהוג אצל כולם, כי לא כך היה.
אלא שהמנהג היה נפוץ הרבה מאוד, וזה היה נפוץ הרבה שנים טרם הזמן שהאיר אורו של הבעש"ט הקדוש.
כך שזה לא קשור לחסידות, אמנם זה אכן לא היה מנהג שכולם נהגו בו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי »

חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
אל תהיה נאיבי שמחפש מקורות לסיפורי בדותות.. יש לך צד שהסיפור היה??

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

גידי כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
אל תהיה נאיבי שמחפש מקורות לסיפורי בדותות.. יש לך צד שהסיפור היה??
אתה חוטא במה שהמצוטט חטא. שניכם יוצאים מנקודת הנחה - הסיפור היה או לא היה. אני בניגוד אליכם יוצא מנקודת הנחה שצריך לבדוק! לא לשלול מראש ולא להכריח מראש. [כמובן כל עוד לא הובא מקור מוסמך]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

מיקיש
הודעות: 1
הצטרף: 17 ינואר 2019, 16:06

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי מיקיש »

נא להבהיר לבורים שבינינו מה היה בליל הניטל שפגם בו עד כד"כ

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
מכאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=3154#p25049
ראוי להביא מה שסיפר הג"ר שמואל פירר ז"ל אבד"ק קראָס בעמח"ס הר שפר עמ"ס הוריות,
שכשהיה אברך צעיר לימים נזדמן לו להיות בליל ניטל אצל אחד מרבותיו, שהיה גאון מפורסם שלא היה נמנה על עדת חסידים, ומצאו יושב אצל הגמרא ולומד בהתמדה, והיה הגאב"ד קראס עומד ומתמה, היתכן שלומדים תורה בליל זה.
ענה הגאון ואמר, שהיה ברצונו לראות הגיהנם עבור לימוד גמרא ותוספות בליל ניטל.
והמשיך הגאון מקראס לספר, כי הכאיב לו מאוד כששמע דברי ביטול הללו על מנהג ישראל קדושים, והרהיב עוז לומר לרבו, שבענין הגיהנם שמקבלים על מה שלומדים בליל התקופה, אין הכי נמי שעדיין יכולים להיות כמסתפק בזה, אמנם מהו עם הגיהנם בעד מי שלועג על דברי חכמים, הלא הראשונים כמלאכים נמנעו מלימוד התורה בליל זה. ויהי כשמוע הגאון את דבריו, מיד סגר את הגמרא והפסיק ממשנתו, ע"כ.

הגר"ש פירר (תרכ"ח-תש"ב) היה מחסידי בית צאנז, ויתכן שרבו זה היה רבו המובהק הגאון רבי נפתלי צבי סג"ל גאלדבערג זצ"ל ראב"ד טארנא שבהונגריה.
מתואר בקורות הימים כמרביץ תורה וגאון חריף, ספרו "בית לוי" עמ"ס גיטין, לא מצאתי אם היה מקורב לחסידות.

מה ששונה בסיפור הזה הוא שהתלמיד מעיר לרב, שזה קצת מאזן את הרושם למרות שגם הגר"ש פירער היה גדול וחכם (חבר בשלטון הרוחני של יח"ל, בורר מוסמך על רבים בגליציה).
מה שכן, יש להניח שיש עוד התבטאויות כאלו מגדולים יותר מפורסמים, אבל אין לנו את המקור, וגם בסיפור הנ"ל לא רשום מקור מדויק.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מובא בספר 'חיי יעקב' כי בתחילת יסוד הישיבה בוולוז'ין נהגו שלא ללמוד בלילה זה. הסיבה לשינוי הייתה, שפעם נכנס הגאון רבי חיים איצקוביץ מוולוז'ין בלילה להיכל הישיבה, כמנהגו מדי פעם. אותו לילה ליל 'ניטל' היה ובית המדרש ריק מתלמידיו. ויהי בהיכנסו נפלה גמרא אחת מארון הספרים על הרצפה. ניגש הרב והחזירה למקומה בארון. עוד הוא צועד הלאה, ושוב שמעה אוזנו קול חבטת נפילת גמרא על הרצפה. שוב ניגש הרב והחזירה למקומה. אולם, כאשר מעשה זה חזר בפעם השלישית, הבין, שיש כאן רמז מן השמים! מיד שלח את השמש להעיר את בני הישיבה משנתם, שיבואו מיד לבית המדרש ללמוד. לאחר שהתאספו הבחורים, ובית המדרש היה מלא וקול התורה נשמע, הגיעו לבית המדרש ראשי השררה וראש המשטרה, והסתכלו כה וכה אל קהל הלומדים. רבי חיים קיבל אותם בברכת שלום. כאשר שאלם, מה מטרת הביקור באישון ליל, התחמקו מלהשיב, רק הייתה ניכרת הבעת שביעות רצון על פניהם.

למחרת נודע הדבר, כי הייתה הלשנה של מוסרים לשלטון, שהיהודים מבזים את הנצרות, בכך שמבטלים תורה באותו ליל חגם, וסכנה גדולה נשקפה לישיבה. אלא שהממונים מטעם הממשלה, שבאו לראות אם ההלשנה נכונה נוכחו ששקר העלילו, שהרי במו עיניהם ראו שכל תלמידי הישיבה לומדים בשקידה... הואיל והתרחש הנס בליל 'ניטל', קבע רבי חיים, שכן ינהגו לשנים הבאות, שלא לבטל את בית המדרש בלילה הזה!
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה