שח מט לימי הניטל

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

סמל אישי של משתמש
מתכתב
הודעות: 658
הצטרף: 26 דצמבר 2012, 20:13

שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי מתכתב » 11 דצמבר 2018, 19:36

למי יש משחק שחמט יותר מעודכן?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:03

אופציות נוספות לחסידים הנוהגים להמנע מלימוד תורה בליל ניטל.
לחתוך ניר טואלט. לנקות את הבית. לתייק את כל הררי המסמכים.

מתוך וקיפדיה. ערך ניטל.
המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה ביום חג המולד מהשקיעה ועד חצות הלילה. תלמידי החתם סופר הלכו לישון מוקדם ולמדו אחר זמן חצות. מנהג נוסף הוא כאמור קריאה בקול של תפילת "עלינו לשבח" ובכלל זאת המשפט "שהם משתחווים להבל וריק", שהיה נאמר בדרך כלל בלחש, מפני זעם הנוצרים.[2]

בחלק מן החסידויות קיימות פעילויות מאורגנות, כגון הרצאות בנושאי חולין שונים; באחרות משחקים שחמט או משחק קלפים. בחסידות מטרסדורף נוהגים לטגן מאכלים הנודפים ריח חזק ומרתיע במיוחד, "רמז לסירחונם". אחד מאדמו"רי גור נהג ביום זה לחתוך רצועות נייר טואלט לשבת עבור כל השנה,[15] שהוא גם עיסוק סמלי – מתוך ראיית הנצרות כפסולת אשר הופרשה מגוף העם היהודי.[16] מסופר על המהרש"א שחישב בלילה זה את הוצאותיו והכנסותיו והפריש מעשר לעניים. כך מנצלים רבים את הניטל לטפל בחשבונות, לתייק מסמכים או לעסוק בעבודות בית שונות.[2] היו ששקעו בקריאת סיפורי צדיקים. בנוסף, ישנם קהילות חסידיות הנמנעות מלהינשא בלילה זה, ומלקיים מצוות עונה, ומטבילה במקווה.

ישנם שנהגו לקרא ביום זה את ספר תולדות ישו, ספר עברי מימי הביניים המוקדמים שגם תורגם ליידיש, המציג את קורותיו של ישו בצורה לעגנית. כמו כן הופיע במאה ה-19 "מגילת ניטל", המגוללת את קורות ישו, ומיוחסת לאחד מתלמידי החת"ם סופר שהעתיק אותה מכתבים שהיה מונחים אצל רבו.[17]

יש המקיימים גם "ניטל גדול" וגם "ניטל קטן" - גם בערב חג המולד של הכנסיות המערביות (ה-24 בדצמבר) וגם בערב חג המולד של הכנסיות המזרחיות (ה-6 בינואר), וישנם חסידים ה"בוחרים" בין שני מועדי חג המולד, בדרך כלל לפי מנהג הרוב הנוצרי באותה מדינה.[2].[18] כמו כן ישנם חצרות חסידיות הנוהגות ניטל ב 5 בינואר מהשעה 12:00 בצהריים ועד ל00:00 בלילה היינו ה-6 בינואר.

טעמים
הרב נתנאל וייל, שחי בקרלסרוהה במאה ה-17, כתב כי הטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש.[19] אולם החת"ם סופר דוחה את טעם האבלות כי גם בעת אבלות ישנם לימודים המותרים ללמוד, וכן הוא תמה מה ההבדל בין קודם חצות לאחר חצות. לפיכך הוא מציין שהאיסור ללמוד תורה נועד כדי למנוע מתלמידי החכמים ללמוד וממילא מחוסר מעש יילכו לישון מוקדם בלילה, ויקומו בחצות כאשר קמים הנוצרים לתפילתם, וזאת כדי למנוע מצב הפוך ומעורר קטרוג שבו היהודים ישנים בשעה שהנוצרים כבר קמו.[20]

בספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים, מסוף המאה ה-19, מצוטט בין היתר הסבר המיוחס לספרו של רש"י "לקוטי הפרדס", לפיו בליל חג המולד היו נפוצות התגרויות והצקות ליהודים שיצאו לרחוב, ולפיכך החליטו רבנים שלא לקיים לימודים בליל זה. ההסבר אינו מופיע בספר לקוטי הפרדס, אך ייתכן שהושמט כחלק מהצנזורה על ספרים עבריים. נימוק זה התקבל על ידי חוקרים אחדים כמקור למנהג.[21][22] חלקם אף סברו שהחסידים, מחוסר רצון לקבל את ההסבר הפשוט, הגו בדעתם הסברים שונים. לעומתם יש הסבורים כי ההסבר אודות הסכנה תלוש, שהרי ניתן ללמוד בבית וכן לא ידוע שבוטלה תפילה בציבור. לפי טענה זו הסיבה המקורית טמונה בתורת הנסתר, והיא עברה כ"תורה שבעל פה" מדור לדור ולא הופיעה בספרי הקודש עד המאה ה-19 מפחד הנוצרים.

חשש זה מהסביבה הנוצרית בא לידי ביטוי בנימה האפולוגטית ולעיתים המתכחשת של רבנים, כאשר הללו נדרשו להשיב לנוצרים מלומדים אם אמיתית הטענה שיהודים אינם לומדים תורה כדי לטרוד את מנוחתו של ישו. דוגמה אחת מני רבים לכך ניתן לראות בהתכתבות בין צנזור הספרים היהודיים בפראג, קארל פישר, לרבי אלעזר פלקלס (1754-1826), שמתאמץ להניח את דעת השואל על ידי זלזול בנוהגים כן ובהסברים מפולפלים על מקור השם "ניטל".[23]

פראג יום ד' כ״א תמות תקע״ב לפ־ק שלום, וכל טוב והצלחה תמידית להרב הגדול ר' אלעזר פלעקלש, רבן של כל ישראל במדינת בעהמען!... הנה תמול נשאלתי... להודיע דעתי אם אמת שהיהודים בליל ארוכה הנקרא ניטל או ניתל וכבר קודם ליל ההיא (ההוא) אינם עוסקים בתורה, כי אם מצחקים ומשחקים ואוכלים שום ברב, כדי שלא תהיה מנוחה לאותו רשע — אבל לא יצטרך להאריך. שאלה: אם מנהיג (מנהג) ההוא יוסד בדת ודין תורת משה או בדת ודין תורה שבעל פה או בתקוני הרבנים? ומי אותו רשע אשר נידון בגיהנם? ולמה נקרא ניטל? גם נשאלתי... אם אני אוהב היהודים או אם אנכי מליץ היהודים? אמרתי: כל מי שמדבר אמת, ואוהב ערקה והולך בררך ישרים יהיה יהודי או מערי או יוני או ישמעלי הוא חשוב וראוי לאהבה. הלא נודע לכל אדם מה שאמר המלך החכם פרידריך השני? אמר: כל תושבי מדינותי יאמינו כרצונם ובחפצם וואן זיא נור עהרליכע לייטע זינד (=כל עוד אנשים ישרים המה)

משיב לו פלקלס:

...ועל שאלת איש נכבד אה"ט (אדוני הטוב) יחי', אם נקח מועד לבאר המלות זרות השגורות בפי האספסוף אבל תכלה העת והן לא תכלנה. ואצלי יסוד המוסד: כל דבר שאינו מובא בתלמוד גדול ובהרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור לא אשיב עליהם דבר והצי דבר. כי המון עם לא בינות מכל אום ואום ממציאים ומאמינים מה שלבם חפץ. והנה לא נמצא בספרים הנזכרים שקראו ליל ארוכה בשם ניטל. ואפשר שעם הארץ היו מכנים ליל ארוכה בשם ניטל נאכט, בעבור שהיא בתכלית ארוכה וכבדה על האדם וחשבו לומר בשווערליכע נאכט (=לילה כבד). ובדו מלבם ניטל נאכט, ומלת ניטל מלשון נטל חול שאמר שלמה. או שרצו לומר עמפפאנג נאכט (=ליל הנטילה או העיבור) כי לשון זו רגילה על מילדתיהן... והעתיקו הבורים בלשון ניטל, אשר בלשון המשנה והתלמוד פירושו נעמן (=לקחת) עמפפאנגן (=ליטול) וקראו ניטל נאכט. והוא כמו עמפפאנג נאכט ודעת לנבון נקל.

...ומה שכתב שאינם עוסקים בתורה בליל ארוכה, מעיד אני עלי שמים וארץ, אני, ורבותי, וחברי ותלמידי למדנו מעולם בליל זה כשאר לילות. ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו בני ישראל נצטוינו והגית בו יום ולילה. ומאכילת שום לא שמעתי ולא ראיתי מאבותי ומאבות אבותי. ועל דברות הראשונות אני חוזר: בכל אום ולשון בארץ ערב רב עלה אתם הנוהגים מנהגים הישרים בלבותם. זכור אני, בהיותי בילדותי ישבתי לכיסא שופט צדק במדינת מעהרין, ראיתי נשים זקנות היו מקלפות שומין במספר שנות בניהם ובנותיהם הקטנים והניחו בתשעה באב על מצבות בבית הקברות. ומי יודע החלומות וההבלים שחלמו להם. וזה הדבר אשר דברתי, מי יובל לבאר ולפרש מלות ומנהגי חסרי דעת. לכן כלל גדול בתורה, מה שלא נמצא בתלמוד ובהרי"ף והרמב"ם כנ"ל אין לו יסוד ואין להשיב.

הנימוקים מתחום המיסטיקה והקבלה התייחסו לכך שהלילה נחשב לטמא בשל לידתו של ישו, ולכוחות הטומאה מיוחסים כוחות מיוחדים באותו ליל.[24] לפי האדמו"ר מליובאוויטש, מנחם מנדל שניאורסון, הטעם לאי לימוד התורה הוא כדי שלא להחיות את ישו ואת המאמינים בו על ידי הזרמת "חיות דקדושה" באמצעות לימוד התורה.[25] הסבר אחר, אותו נתן רבי שלום רוקח, האדמו"ר מבעלז, הוא על פי דבריו של רבי דוב בער ממזריטש האומר כי בשעת לימוד התורה, קשה על האדם הדביקות המחשבתית באלוקים, אלא שדבר זה מותר. ביום זה, הוסיף הרב מבעלז, בו פושטת הטומאה בעולם, לא ניתן לסמוך על כך, ולכן יש לעסוק בדביקות מחשבתית[26].

נימוק נוסף הוא כי יום ט' בטבת, שחל בסמוך לחג המולד, מוזכר כיום צום ברשימה של כ-20 ימי צרה המופיעה בספר הלכות גדולות[27] והועתקה ממנו לשולחן ערוך. אולם בניגוד לשאר הימים ברשימה לא מובאת בשולחן ערוך סיבה לצום זה, אלא מצוין: "לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו"[28]. מפרשים שונים כתבו שהטעם לצום הוא יום לידתו של ישו והוא לא נכתב במפורש מטעמי צנזורה עצמית: "ולפי זה מובן מדוע יראו רבותינו ז"ל לכתוב במפורש שגזרו תענית על יום ט' טבת".[30] עם זאת, לא ידוע על מנהג כלשהו לצום בחג נוצרי זה.

התנגדות
חלק מפוסקי ההלכה התנגדו לחלק מהמנהגים שנכרכו ליום זה. החת"ם סופר כתב כי "מנהג העולם שאוסרים גם תשמיש וסוגרים שערי טבילה, ולדעתי מנהג שטות הוא ויש למחות ביד הנוהגים כן".[31] בקרב עדות ספרד כלל לא התקבל המנהג לא ללמוד תורה. הרב עובדיה יוסף פסק על עניין זה ש"אין ממש בדברי האומרים כן, ואין לדבריהם כל יסוד כלל."[32] לטענתו הייתה גזירה על הלומדים לא לשוטט ולצאת לבית המדרש וכך השתרבבה הטעות שאין ללמוד כלל. גם לפי הרב מרדכי אליהו "כל המנהג הזה היה בחוץ לארץ, ואצל האשכנזים. אבל הספרדים בכל מקום, וגם האשכנזים הבאים לארץ ישראל לא קיבלו מנהג זה, וממילא ביטלו מנהג זה". אכן, בחסידות סלונים בארץ ישראל הורה האדמו"ר ללמוד כרגיל. חסידי חב"ד ממשיכים במנהג גם בארץ. הרב צבי יהודה קוק ביטל מכל וכל את המנהג וגער במתבטלים מלימוד בנימוק שלא ראוי לפעול לפי מנהגי הנוכרים ובמיוחד במדינת ישראל שאין ממה לחשוש.

נוסף לכך, יש הסבורים שבארץ ישראל אין כל סיבה לציין את הניטל, בשל קדושת הארץ. הרב מרדכי חיים סלאנים קבע כי אין בארץ ישראל שליטה לקליפות, אפילו לא בירושלים שבה מצויות הרבה כנסיות. לטענתו גדולי האדמו"רים שבאו לארץ המשיכו לקיים את מנהג הניטל, וחסידיהם חיקו אותם. לעומת זאת היו כאלו ששימרו בכל זאת את המנהג גם בארץ ישראל ולכן הם נוהגים ניטל אחד קצר מהשעה 18:00 בערב של ה-5 בינואר כמו בחסידות דאראג. הליטאים והספרדים, לעומת זאת, אינם מתייחסים כלל לניטל[2].
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:05

מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:07

מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:08

משחק המלכים / מאמר תורני
(יום שבת, ב' טבת תשס''ז)
מנהג חסידים ופרושים שלא ללמוד תורה בליל חגם הנקרא "ניטל", על כן היו ששיחקו במשחק השחמט ■ על ה"משחק ההוגן" של הרבי עם הרבי הריי"צ נ"ע, על עניינו של המשחק בעבודת ה' כפי שביאר אותו הרבי, מדוע מותר לשחק שחמט בשבת ■ מאמרו של הרב יצחק יהודה רוזן ■ מוגש לקראת הניטל שיחול מחר (ראשון) למאמר המלא
מנהג בני אשכנז חסידים ופרושים לא ללמוד תורה בליל חגם הנקרא ניטל עד חצות הלילה. והרבה מצטערים על כך שצריכים הם להיבטל מלימודם ולישון מיד בתחילת הלילה אך לקום בחצות הלילה ללמוד קשה להם מצד ההרגל (שאינם יכולים להרדם בתחילת הלילה). נמצא שאין להם מה לעשות, כי אם לבטל זמנם היקר, וגרע מט' באב שגם בו אינם מבטלים רגע אלא לומדים בדברים המותרים בט' באב.

על כן היו ששיחקו במשחק השחמט ואין זה נחשב ליושב ותוהא ובטל, והיו שמצאו למשחק זה רמזים ודברים נסתרים. ומאידך, היו שהזהירו מפניו על כל אלה ועוד במאמר שלפניכם.

אופן המשחק
בספר אוצר דינים ומנהגים כתב: שמשחק השאח נועד לעונג ולשעשועים. אופן המשחק שני אנשים משחקים על טבלא מרובעת על שמונה טורים, ובכל טור שמונה בתים או משבצות חליפות בצבע שחור ולבן, בס"ה ס"ד משבצות.

המשחקים יושבים איש אל מול רעהו, ולכל אחד ערוכים בצדו בשני הטורים הראשונים שש עשרה אבנים או תמונות, היינו שמונה אבנים גדולות בטור הראשון ושמונה אבנים קטנות בטור השני ס"ה לשני המשחקים ל"ב אבנים. שמות האבנים הגדולות הם: מלך, שגל, זקן (או פיל), פרש, רך (רכב), ושלשת האבנים האחרות הן כפולות עוד זקן פרש ורך. ובטור השני שמונה אבנים של חיילים רצים או רגלים. צבע האבנים בצד אחד שחור ובצד השני לבן.

המשחקים או הלוחמים יסיעו את האבנים איש לנכח רעהו, ואחד ינצח את חבירו ע"י תפיסת האבנים לפי חוקי השחוק, עד אשר נלכד המלך במצודה, ואז הוא "שאח מת". ואם המלך לא יכול למוש ממקומו ולא יכולים ללכוד אותו זה נקרא "פאט". ואם אחד לא יכול לנצח את חבירו והשחוק תלוי ועומד בין שניהם אז הנצחון בספק.

ענינו בעבודת ה'

מבאר הרבי את ענינו של משחק השאח בעבודת ה': "משחק ה"שאח" – הוא כמו מלחמה בין שתי ממלכות, כל מלכות עם "מלך" ו"מלכה" ו"אנשי הצבא" שלה, ומטרת המלחמה, שממלכה אחת תכבוש ותנצח את הצד שכנגד.

ולתפקיד זה ישנם כמה סוגי "כלים", שהם בדוגמת "אנשי הצבא", שאותם מסיעים איש לנוכח רעהו (שעמו משחק), כדי לנצח את חבירו (ע"י תפיסת ה"כלים" שלו). ולכל "כלי", מהלך מיוחד ופרטי אשר על ידו הוא יכול לבצע תנועתו ומהלכו עפ"י "חוקי המשחק".

… בשורה הראשונה (של הלוחמים) נמצאים שמונה "כלים" שנקראים חיילים. למעלה מזה בשורה השניה, מאחורי החיילים, נמצאים מפקדים הנחלקים לשלושה סוגים. למעלה מזה – המלכה. ולמעלה מזה – ה"דרגא" הכי עליונה – המלך (המוקף עם מפקדיו וחייליו המגינים עליו, ופועלים בשליחותו להרחיב גבול מלכותו ולנצח את המנגד).

ואופן תפקידם במשחק:

החיילים הפשוטים – באפשרותם לצעוד אך ורק צעד אחד (משבצת אחת) קדימה. אמנם, כאשר החייל מגיע לצד השני – לאחרי ההליכה צעד אחר צעד בלי שום דילוג – באפשרותו "להתעלות" בדרגתו, ועד – לדרגת המלכה, אבל לא לדרגת המלך.

המפקדים – בכוחם לקפוץ ולדלג (לא רק צעד אחד, אלא גם) כמה צעדים בפעם אחת, אבל אינם יכולים לצעוד אלא בכיוון המיוחד שלהם ובסידורם המיוחד (כל אחד משלושת הסוגים באופנו: באופן ישר, באלכסון, או ע"י קפיצה אחד באלכסון ואחד ישר)

המלכה – בכוחה לצעוד לכל הכיוונים (הן באופן ישר, והן באלכסון – לכל הצדדים), לא כמו המפקדים שהליכתם רק באופן אחד.

המלך – שמולך על כל החיילים למיניהם, ואין ענינו של המלך לצאת למלחמה רק להישאר בארמון (מקום) המלך (על כסא מלכותו), צועד רק צעד אחד (אבל בכל הכיוונים), וגם זה רק לפעמים – במקום המוכרח (לעזור בהנצחון או מפני הסכנה כו').

ההוראה והלימוד מזה בפנימיות הענינים:

ה"מלך" – מלך מלכי המלכים הקב"ה, נתאווה להיות לו יתברך דירה בתחתונים. וכתוצאה מזה נתהווה כל סדר ההשתלשלות, "מלוכה אדירה", הכולל "מלכה", "מפקדים", ו"חיילים":

החיילים (הפשוטים) – רומזים רומזים על נשמות ישראל שירדו למטה בגוף בעוה"ז הגשמי (לעשות הדירה בתחתונים).

המפקדים – רומזים על המלאכים.

המלכה – רומזת לספירת המלכות דאצילות, התפשטות המלכות.

ותכלית כאו"א מהם היא, לעשות לו ית' דירה בתחתונים ע"י גילוי והתפשטות מלכותו ית' בכל סדר ההשתלשלות והעולם כולו, שזה נעשה ע"י החיילים, המפקדים, והמלכה, כ"א לפי עניינו וכוחות שלו שלוחמים נגד המלכות דלעומת זה… ההעלמות והסתרים של העולם.

העבודה בפועל נעשית (בעיקר) על ידי נשמות בגופים (החיילים הפשוטים), שדוקא הם עומדים ב"שורה הראשונה" של המלחמה בעולם הזה הגשמי, והם גם המגינים על המפקדים ועל המלכה.

האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור (ה'בית ישראל') הזכיר פעם בשיחה את דברי חז"ל: "ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו" – "אפילו פסיעה אחת". והוסיף, שידוע לבקיאים במשחק ה"שחמט", שפעמים בגלל מהלך שגוי אחד, עלולים להפסיד את הכל. כן הדבר ביהדות. כשעושים אפילו פסיעה אחת לא טובה, עלולים להרוס ולאבד הכל.

המשחק בספרות השו"ת

משחק השאח נזכר בספרות השאלות והתשובות לענין נדר, עדות, ושבת. והובאו התשובות בפחד יצחק.

בנידון נדר – ראובן נדר שלא לשחק בשום משחק, ויצרו תקפו ומבקש להתירו מנדרו, ובפרט רוצה שיתירו לו את משחק השחמט, הואיל וזוכר שימים מועטים לאחר שקיבל על עצמו נדר שיחק בשחמט ולא הוכיחו אותו על כך אותם עדים שראו שקיבל על עצמו נדר זה. ומכאן מוכח שלא אסר על עצמו לשחק שחמט שזו חכמה.

והשיבו הרב באנקונא: שמשחק השחמט אינו כשאר מיני שחוק ולכן יהיה מותר.
בנידון עדות – השיב הרב יואל ב"ר נתן פינקרלי: כי משחק השחמט משחק חכמה הוא, וצריך בזה שכל מחודד, ואינו בכלל משחק בקוביא שסורו רע וכו'. כי לא יצטרפו לשחוק השחמט רק בעלי שכל ומדות טובות ולא יושבי קרנות, וגם מי שאומנותו בכך לא פסול לעדות.

בנידון שבת – מתיר הרב גבריאל פונטרימולי לשחק במשחק השחמט משום עונג שבת, ואין באבני המשחק משום איסור מוקצה, היות ומוכנים לדבר היתר.
בעל שלטי גיבורים כתב: דכל דבר שתלוי בחכמה, ואין בו משום קוביא מותר לשחק בו בשבת, בדבר שאינו שחוק ממון ואין בו משום מקח וממכר. אבל מזהיר הוא מפני ביטול זמן תפילה ואפילו בימי החול, רק בעתות הפנאי שעוסק במילי דעלמא בלאו הכי.

משחק השאח בחצרות החסידים

על הגה"ח הרב נחמיה מדובראוונא (בעל שו"ת 'דברי נחמיה') מסופר: שהיה נח מתלמודו היה משחק שחמט, וכשהצד השני כמעט הפסיד, היה רבי נחמיה מחליף איתו. ולוקח את הצד שמולו וממשיך לשחק. ושוב ברגע שהצד השני כמעט מפסיד החליף שוב, וכך כמה פעמים.

האדמו"ר רבי ישראל מסטולין כתב על רבו שהיה משחק עם בניו הצדיקים במשחק ה"שח" בליל ניטל. וכן נהג הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא.

האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויזני'ץ היה משחק לעיתים בניטל הארוך במשחק השחמט וסיפר בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ שפעם שיחק "שח" בניטל עם אחיו הגה"ק בעל "שארית מנחם" מווישווא לעיני אביהם הק' הסב"ק זי"ע. ופעם בניטל ביקש הסב"ק לשחק במשחק ה"שח", והסכים לדבר. ברם, כאשר החל לשחק, ראה שאינו יודע. אמר הסב"ק בדרך צחות: רואים הנכם, אם לומדים – אין יודעים.

שותפו למשחק השחמט של בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ היה הרה"ח ר' יהושע וורטהיימר. כחלוף מספר שנים, התחמק ר' יהושע והפסיק לשחק. וטעמו, כי ראה בעת המשחק דברים נפלאים – בהבחינו כי לפני כל מהלך של המשחק מתאמץ מרן ומתעמק במחשבותיו, פני קדשו להטו עד כי היו אדומים כאש והשתנו לגוונים שונים, פניו כוסו זיעה כבימי הקיץ החמים. כל המחזה הטיל עליו אימה ופחד. הבין ר' יהושע שזה משחק שמיימי למעלה מבינת אנוש, אשר מאמץ מאוד את מוחו של רבינו, על כן החליט לחדול מלשחק שחמט עם רבינו.

באחת מנסיעותיו של בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ באניה מארץ ישראל לחו"ל, הכיר רב החובל של הספינה על ה'אמרי חיים' שהוא מחכימא דיהודאי, כי פיקחותו הק' ניכרה על פניו, וביקש ממנו לשחק עמו "שח". נעתר ה'אמרי חיים' לבקשתו, ושם שמים נתקדש אז, בראות הנכרי את פיקחותו של חכם מישראל.

מאידך, משמע מדברי ה'אמרי חיים' מויזני'ץ שבשאר ימות השנה יש להתרחק ממשחק זה, וכפי שהתבטא בהזדמנות כי משחק ה"שח" גרוע ממשחק בקלפים, כי בקלפים מפסידים כסף ומבינים שמוכרח להיות גבול למשחק, מה שאין כן בשח, אם יקבל מט – ישחק שוב, ללא הגבלת זמן.

מנהג חב"ד מסופר על כ"ק אדמו"ר מהורש"ב שידע לבאר את מהלכי משחק השחמט, שבהם ריבוי אופנים, על פי דרכי עבודת ה', ונתבאר שם שמידיעותיו את מהלך העניינים ברוחניות ידע גם את כללי המשחק.

בלוח ה'יום יום' מובא בשם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: "מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר (כ"ק אדמו"ר מהורש"ב) הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות".

עד להתייחסותו של הרבי זי"ע בשבת פרשת וישב תש"נ היה ידוע מה אין נוהגים לעשות בלילה זה של הניתל, אין לומדים עד חצות וזאת מהטעם שלא להוסיף חיות.

לאחר התייחסותו של הרבי יודעים אנו שלא רק שלא לומדים אלא מותר הוא משחק השאח כמובא בשיחה להלן:

"פעם סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאביו (הרבי נ"ע) נהג אז "לשחק" "שאח" (או לעמוד קרוב ולהציע איך לשחק).

ויש לומר הענין בזה: הרבי נ"ע הראה בזה לימוד והוראה, שאפילו בזמן שלכאורה שייך רק ענין של סור מרע (העדר) – דהיינו, תחתון תחתון ביותר שאי אפשר לבברו באופן ישר על ידי לימוד התורה – ינצלו אותו (ויפעלו את הבירור) עם תועלת... על ידי (לא לבטל את הזמן, אלא) "לשחק" אז ב"שאח", משחק שיש בו חכמה (אלא- בעניני רשות), שעושים לשם שמים, כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, וזה (א) מוסיף חריפות בראש, בכדי שיוכלו אחר כך להבין את התורה טוב יותר. (ב) מקדש שם שמים, ושבחן של ישראל לעיני העמים (שהם מחשיבים משחק זה) – בראותם שהיהודים הינם "עם חכם ונבון" גם בזה, (ג) אפילו בתור דבר של רשות – יש בזה תועלת לאלו שבזה מסחרם, לא גרוע מענייני "מסחר" אחרים, ואדרבה – מאחר שהוא מסחר שיש בו חכמה כנ"ל.

"מזה ישנה גם הוראה (ונתינת כח) בנוגע לפועל איך לנצל את הזמן של "ניתל" – לא להיות כבטל ח"ו (בכדי לא להוסיף חיות), אלא לתועלת ובפרט להוסיף בענייני חכמה, עם המעלות (כוונות) הנ"ל, או בהוספה בצדקה וחסד, או בהנהגת הבית וכיוצא בזה.

שמעתי פעם מתלמיד ישיבה, שבלבושו חסרו כפתורים שהטעם מדוע אינו תופר את הכפתורים בבגדיו – מאחר ואז לא ישאר לו מה לעשות ב"ניתל"!...

אצל תלמיד ישיבה ללכת בטל מאן דכר שמיה? רק צריך הוא לנצל את הזמן לתועלת, כולל לתפור את הכפתורים...".

מפורסמת היא תמונתם של הרבי מהוריי"צ עם חתנו כ"ק אדמו"ר זי"ע, ישובים ליד שולחן אחד ועסוקים ב'משחק המלכים' (שאח=מלך).

ובספר ימי בראשית הביא פרטים אודות תמונה זו: "התמונה צולמה בעת שהותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעיירה פערכטעלדסדארף (אוסטריה), בשנת תרצ"ז (לערך) – שם שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מפני סיבות רפואיות (ובעיירות אלו המזג אויר הוא טוב ונוח, ומביא לישוב הדעת, לחיזוק בבריאות וכו') – וכ"ק אדמו"ר שליט"א ששהה אז בפאריז היה נוסע לשם כדי לשהות במחיצתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (תוך שניהל אז (גם) כמה עניני עסקנות – ציבורית וכו'). והרופאים הציעו אז לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לנוח מדברים שכליים ועמוקים מצד הבריאות, ושחקו אז באחת ההזדמנויות במשחק 'שאח'".

ועוד מסופר בימי בראשית על המשחק בין הרבי לחותנו: "בין הדברים שהתרחשו בעת מעמד משחק זה בעת עמדו – כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ויבלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א באמצע המשחק, הבחין בזה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שכ"ק אדמו"ר שליט"א מסבב את המשחק באופן כזה שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ינצח. ואמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: צריך לשחק הוגן".

מספר הרה"ח שמואל רעשעווסקי (שהיה ידוע כשחקן שאח) שפעם היה משחק גדול של שאח מחוץ למדינה, והייתי באמצע המשחק, ולא הצלחתי כל כך, ובעת ההפסקה (באמצע המשחק) שלח מברק לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בבקשת ברכה להצלחה, וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בירכני, ואכן ניצחתי במשחק. ר' שמואל מציין שפעמים רבות לפני שנסע להשתתף במשחק, היה נכנס לכ"ק אדמו"ר אדמו"ר נשיא דורנו ושואל בעצתו ובברכתו הק'.
http://www.col.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A ... 25610.html
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:09

משחקים נוספים

היו שלא ידעו לשחק בשחמט ושיחקו במשחק הדמקה כמובא בסיפורי חסידים: הרה"צ רבי נחום משטיפנישטי (בנו של הצדיק הרוזנ'י) נכנס באחד מימי החנוכה פתאום לבית מדרשו, וראה מספר אנשים יושבים ומשחקים במשחק ה"דאהם" (דמקה), כמנהג העולם בחנוכה, האנשים בראותם כי רבם ניצב עליהם, נבהלו מאד. פתח הצדיק ואמר:

הידעתם את כללי משחק זה? שתקו האנשים.

אמר להם הצדיק:

אני אגיד לכם את הכללים: נותנים אחד בשביל לקחת שנים, שני צעדים בבת אחת אסור ללכת, הולכים רק למעלה ולא למטה, כשמגיעים למעלה, אפשר ללכת לכל מקום שרוצים.

והיו ששיחקו בקלפים כמסופר על רבי ישראל מרוזי'ן נכנס פעם לבית מדרשו באחד מלילות החנוכה וראה את תלמידיו משחקים בקלפים. התביישו תלמידיו, אך אמר להם הצדיק: המשיכו לשחק. חנוכה היום... אך דעו, שיש מוסר השכל מהקלפים: מי שיש בידו קלף גרוע, משתדל להיפטר ממנו, כך בעל מידה גרועה, ישתדל אף הוא להיפטר ממנה. מי שיש לו קלף טוב – מסתירו. כך בעל כישרון ומעלות טובות, שחלילה לא יתגאה אלא יסתיר את מעלותיו במידת הענווה.

והיו שקראו תיגר על המשחק בקלפים בחג החנוכה וכן פסק הבאר היטב: "ואסור להשתמש בו תשמיש מגונה, וכל שכן לשחוק בקארטי"ן ח"ו אצלו. וכן כתב הרבי מדובנה: "... ומכאן תראה הפגם הגדול מה שקצת אנשים לוקחים נר השמש ועושין לאורו דברי חול, ומכ"ש הפגם הגדול והעוון הפלילי שמשחקין בשחוק לפני הנר הזה. וכן כתב בספר קו הישר תלמידו רבי צבי הירש קיידנובר שהביא את שיטת המהרי"ל: "... ומכל שכן עתידין ליתן את הדין מהעוון פלילי שמשחקין באור השמש בקלפים, שקוראין "קארטין", או בקוביות, שקורין "וערפיל"... ".

וראה בספר מנהג ישראל תורה שהביא מקורות נוספים לאסור את משחק הקלפים בחנוכה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:12

על חסידים, ליטאים וליל הניטל
(יום שישי, י''ב טבת תשס''ה)
העיסוק הקלאסי של ליל הניטל הוא משחק השחמט. גדולי האדמו"רים נהגו לנצל את הניטל כדי לחתוך נייר טואלט לשבתות של כל השנה, ודובר חב"ד בישראל, הרב מנחם ברוד, עושה סדר בערימת החשבונות. כך מפרסם היום (שישי) העיתונאי שחר אילן, כתב "הארץ" לענייני חרדים, שעשה סדר לקוראיו המשכילים על "הלילה הלא-קדוש" של השנה.

בכתבה, אילן מספר על התמונה של הרבי משחק שחמט עם חותנו, הרבי הריי"צ (ולא כפי שנכתב שזה היה עם אביו, המקובל רבי לוי-יצחק נ"ע). הוא מוסיף כי הרבי הציע לציין את הניטל לפי מנהג רוב הנוצרים באותה מדינה, ואמרה נוספת מאחד אדמו"רי חב"ד: "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".
בליל חג המולד, המכונה הניטל, שולטות הקליפות. הקליפות הן כוחות רוע טפיליים הנצמדים לכוחות הטוב. על פי הקבלה, בלילה שבו נולד "אותו האיש" אין אפילו קורטוב של קדושה, והקליפות מנצלות כל מעשה של קדושה לטובתן.

זו הסיבה שבשלה הפך ליל הניטל, מצאת הכוכבים ועד חצות הליל, לאחד הזמנים הנדירים שבהם נוהגים החסידים שלא ללמוד תורה. החסידים גם אינם מתחתנים בלילה הנורא הזה ואינם הולכים למקווה. פולקלור שלם של מנהגים התפתח סביב שעות הפנאי הכל כך חריגות האלה. המנהג, חשוב להדגיש, הוא חסידי בלבד. החרדים הליטאים והספרדים לומדים בליל חג המולד כרגיל.

שחמט וקלפים

העיסוק הקלאסי של ליל הניטל הוא משחק השחמט. ידועה במיוחד התמונה של האדמו"ר האחרון מלובביץ' הרב מנחם מנדל שניאורסון המנוח משחק בליל הניטל שח עם אביו. אלא שחישובי תאריכים שערכו החסידים העלו שלא ייתכן שהתמונה הזו צולמה בניטל. יש המעדיפים לשחק בקלפים, למשל ב"אוקה", גרסה גליציאנית של פוקר, או "21". אחרים טוענים שלכל קלף יש קליפה משלו ולכן המשחק בקלפים חמור במיוחד בליל הניטל.

נייר טואלט קבלי

כתב "המודיע" בכנסת, צבי רוזן, מספר שגדולי האדמו"רים נהגו לנצל את הניטל כדי לחתוך נייר טואלט לשבתות של כל השנה. למעשה המזלזל הזה יש משמעויות קבליות עמוקות, שכן בספרות הקבלה יש התייחסות נרחבת לנצרות כאל פסולת שהופרשה מגוף העם היהודי. היום אפשר לרכוש נייר טואלט חתוך לשבתות, ולכן המנהג פחות רלוונטי.

עוד מנהג אדמו"רי הוא לעשות בניטל חשבונות לכל השנה, ובין השאר לחשב כמה כסף הם חייבים להפריש בשל מצוות מעשר. על רבי חנה מקאלשיץ מסופר, שניצל את הניטל ללימודי גיאוגרפיה. רוזן נוהג בלילה הזה לסדר את הארכיון שלו וכן לקלף תפוזים ולהכין מהם ריבה. דובר חב"ד, מנחם ברוד, עושה סדר בערימת החשבונות.

הבטלה מתורה נהפכה למנהג

השנה, כמו בניטל המילניום, חל הניטל בליל שבת. יש לכך כמה השפעות משמעותיות. למשל, אי אפשר לבצע פעולות מחללות שבת, כמו חיתוך נייר טואלט או אפילו סתם פעולות של חול, כמו סידור מסמכים. אי אפשר גם לישון לאורך כל הניטל, כי חייבים לאכול ארוחת שבת. בארוחה עצמה נהוג שלא לומר דברי תורה.

בספר "טעמי המנהגים" מסופר שאחת הסיבות העיקריות להתפתחות מנהג הניטל היתה מעשית, "לפי שהיו צוררי היהודים אורבים עליהם ומכים אותם בלילה ההוא בחוץ או ברחוב מכות אכזריות, ולפעמים עד שמתו תחת ידם, ולכן גזרו גדולי הדור שיתכבדו וישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות".

עם הזמן נהפכה הבטלה מתורה בליל חג המולד למנהג, שנשמר כמובן בסוד, מחשש מזעם הגויים. סיפורי מופתים נפוצים על מקרים שבהם גילו הגויים שהיהודים משחקים במקום ללמוד דווקא בליל חג המולד ופרצו לבתיהם באישון ליל. אלא שבדיוק ברגע הפריצה אירע נס, והתלמידים היו עסוקים בדיון הלכתי כשספרים פתוחים לפניהם.

אחד ממנהגי הניטל בגולה היה לומר את כל תפילת "עלינו לשבח" בקול רם. בתפילה הזאת היה נהוג לומר בכל ימות השנה את המשפט "שהם משתחווים להבל וריק" בלחש, כדי שהגויים לא ישמעו. בליל הניטל היה נהוג לבדוק היטב שאין גוי בסביבה, ואז לומר את המשפט האסור בקול רם.

נישט לערנען

מקור השם "ניטל" לא ידוע. ההסבר המוצלח ביותר, גם אם לא בהכרח המשכנע ביותר, הוא שמדובר בראשי תיבות של הביטוי נישט יידן טארן לערנען - אסור ליהודים ללמוד. הסבר אחר הוא שמדובר בשיבוש המלה הלטינית, "נטליס", שמשמעותה יום הולדת.

כמה ניטל?

עם השנים התפתח ז'אנר של בדיחות ניטל. לדוגמה: רב חרדי התבקש להספיד את הרצל. לאחר הרהור קצר מצא בו שלוש מידות טובות: הרצל מעולם לא דיבר בשעת הנחת תפילין, מעולם לא חשב על דברי תורה במקומות מלוכלכים, ומעולם לא עסק בתורה בניטל. וגם: בחור למד בניטל. כשנשאל מדוע אינו מקיים את מנהג ביטול התורה, ענה שהוא מציין את הניטל בחג המולד הארמני.

אלא שהבדיחה האחרונה מעידה על בעייה אמיתית. הכנסייה הקתולית והכנסייה הפרוטסטנטית חוגגות את חג המולד בלילה שבין 24 ל-25 בדצמבר. הכנסייה היוונית-האורתודוקסית והכנסייה הרוסית מציינות את החג ב-6 בינואר. באיזה יום איפה יש להקפיד לא ללמוד?

האדמו"ר האחרון מלובביץ' הציע לציין את הניטל לפי מנהג רוב הנוצרים באותה מדינה, וקבע שבארצות הברית יש להימנע מלימוד תורה על פי החג של הכנסיות המערביות (24 בדצמבר). היו גם אדמו"רים וצדיקים שנמנעו מללמוד בשני חגי המולד והמהדרין שבתו מתורה גם בסילווסטר.

שנת ישרים

אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה". מסופר על הגאון הקדוש מליסקא שרצה ללמוד באחד מלילות הניטל אבל נפלה עליו תרדמה והנר כבה. משהתעורר הבין כי משמים עיכבו אותו.

במאמר "בעניין ליל חגם הנקרא ניטל" שפורסם בירחון התורני "מוריה" הציג הרב יוסף ליברמן פתרון עוקף ביטול תורה: ללכת לישון עם רדת החשכה ולקום לעבודת התורה בחצות, כאשר כבר מותר ללמוד. הרב בן-ציון גרוסמן, מומחה לחסידות, מספר שבישיבות של חסידי ויז'ניץ נהוג שתלמידי הישיבות הולכים לישון אחר הצהריים וקמים בלילה להשלים את הלימודים שהפסידו. אבל הגאון הקדוש רבי שלום מקמינקא נמנע מלישון בניטל בטענה שאינו יכול שלא לחלום על דברי תורה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:13

עוד ציטוט:יש הסבורים שבישראל אין כל סיבה לציין את הניטל, בשל קדושת הארץ. הרב מרדכי מסלונים כבר קבע בעבר, שאין כאן שליטה לקליפות, אפילו לא בירושלים שבה מצויות כל כך הרבה כנסיות. אבל גדולי האדמו"רים שבאו לארץ המשיכו לקיים את מנהג הניטל, וחסידיהם חיקו אותם. הליטאים והספרדים, לעומת זאת, אינם מתייחסים כלל לניטל. "אצל החסידים כל סיבה טובה לא ללמוד מתקבלת ברצון", אומר מקור ליטאי ציני במיוחד. עד כאן.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 11 דצמבר 2018, 20:16

יש הנכשלים לשחק שחמט בליל ניטל שנפל בשבת. בעוד שבשבת רגילה אינם משחקים על פי חלק גדול מהפוסקים שכתבו לאסור משחק שחמט בשבת.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
שמחת החיים
הודעות: 380
הצטרף: 14 אוקטובר 2018, 14:17

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי שמחת החיים » 12 דצמבר 2018, 01:43

חזקי כתב:יש הנכשלים לשחק שחמט בליל ניטל שנפל בשבת. בעוד שבשבת רגילה אינם משחקים על פי חלק גדול מהפוסקים שכתבו לאסור משחק שחמט בשבת.
חזקי כתב:על חסידים, ליטאים וליל הניטל
(יום שישי, י''ב טבת תשס''ה)
העיסוק הקלאסי של ליל הניטל הוא משחק השחמט. גדולי האדמו"רים נהגו לנצל את הניטל כדי לחתוך נייר טואלט לשבתות של כל השנה, ודובר חב"ד בישראל, הרב מנחם ברוד, עושה סדר בערימת החשבונות. כך מפרסם היום (שישי) העיתונאי שחר אילן, כתב "הארץ" לענייני חרדים, שעשה סדר לקוראיו המשכילים על "הלילה הלא-קדוש" של השנה.

בכתבה, אילן מספר על התמונה של הרבי משחק שחמט עם חותנו, הרבי הריי"צ (ולא כפי שנכתב שזה היה עם אביו, המקובל רבי לוי-יצחק נ"ע). הוא מוסיף כי הרבי הציע לציין את הניטל לפי מנהג רוב הנוצרים באותה מדינה, ואמרה נוספת מאחד אדמו"רי חב"ד: "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".
בליל חג המולד, המכונה הניטל, שולטות הקליפות. הקליפות הן כוחות רוע טפיליים הנצמדים לכוחות הטוב. על פי הקבלה, בלילה שבו נולד "אותו האיש" אין אפילו קורטוב של קדושה, והקליפות מנצלות כל מעשה של קדושה לטובתן.

זו הסיבה שבשלה הפך ליל הניטל, מצאת הכוכבים ועד חצות הליל, לאחד הזמנים הנדירים שבהם נוהגים החסידים שלא ללמוד תורה. החסידים גם אינם מתחתנים בלילה הנורא הזה ואינם הולכים למקווה. פולקלור שלם של מנהגים התפתח סביב שעות הפנאי הכל כך חריגות האלה. המנהג, חשוב להדגיש, הוא חסידי בלבד. החרדים הליטאים והספרדים לומדים בליל חג המולד כרגיל.

שחמט וקלפים

העיסוק הקלאסי של ליל הניטל הוא משחק השחמט. ידועה במיוחד התמונה של האדמו"ר האחרון מלובביץ' הרב מנחם מנדל שניאורסון המנוח משחק בליל הניטל שח עם אביו. אלא שחישובי תאריכים שערכו החסידים העלו שלא ייתכן שהתמונה הזו צולמה בניטל. יש המעדיפים לשחק בקלפים, למשל ב"אוקה", גרסה גליציאנית של פוקר, או "21". אחרים טוענים שלכל קלף יש קליפה משלו ולכן המשחק בקלפים חמור במיוחד בליל הניטל.

נייר טואלט קבלי

כתב "המודיע" בכנסת, צבי רוזן, מספר שגדולי האדמו"רים נהגו לנצל את הניטל כדי לחתוך נייר טואלט לשבתות של כל השנה. למעשה המזלזל הזה יש משמעויות קבליות עמוקות, שכן בספרות הקבלה יש התייחסות נרחבת לנצרות כאל פסולת שהופרשה מגוף העם היהודי. היום אפשר לרכוש נייר טואלט חתוך לשבתות, ולכן המנהג פחות רלוונטי.

עוד מנהג אדמו"רי הוא לעשות בניטל חשבונות לכל השנה, ובין השאר לחשב כמה כסף הם חייבים להפריש בשל מצוות מעשר. על רבי חנה מקאלשיץ מסופר, שניצל את הניטל ללימודי גיאוגרפיה. רוזן נוהג בלילה הזה לסדר את הארכיון שלו וכן לקלף תפוזים ולהכין מהם ריבה. דובר חב"ד, מנחם ברוד, עושה סדר בערימת החשבונות.

הבטלה מתורה נהפכה למנהג

השנה, כמו בניטל המילניום, חל הניטל בליל שבת. יש לכך כמה השפעות משמעותיות. למשל, אי אפשר לבצע פעולות מחללות שבת, כמו חיתוך נייר טואלט או אפילו סתם פעולות של חול, כמו סידור מסמכים. אי אפשר גם לישון לאורך כל הניטל, כי חייבים לאכול ארוחת שבת. בארוחה עצמה נהוג שלא לומר דברי תורה.

בספר "טעמי המנהגים" מסופר שאחת הסיבות העיקריות להתפתחות מנהג הניטל היתה מעשית, "לפי שהיו צוררי היהודים אורבים עליהם ומכים אותם בלילה ההוא בחוץ או ברחוב מכות אכזריות, ולפעמים עד שמתו תחת ידם, ולכן גזרו גדולי הדור שיתכבדו וישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות".

עם הזמן נהפכה הבטלה מתורה בליל חג המולד למנהג, שנשמר כמובן בסוד, מחשש מזעם הגויים. סיפורי מופתים נפוצים על מקרים שבהם גילו הגויים שהיהודים משחקים במקום ללמוד דווקא בליל חג המולד ופרצו לבתיהם באישון ליל. אלא שבדיוק ברגע הפריצה אירע נס, והתלמידים היו עסוקים בדיון הלכתי כשספרים פתוחים לפניהם.

אחד ממנהגי הניטל בגולה היה לומר את כל תפילת "עלינו לשבח" בקול רם. בתפילה הזאת היה נהוג לומר בכל ימות השנה את המשפט "שהם משתחווים להבל וריק" בלחש, כדי שהגויים לא ישמעו. בליל הניטל היה נהוג לבדוק היטב שאין גוי בסביבה, ואז לומר את המשפט האסור בקול רם.

נישט לערנען

מקור השם "ניטל" לא ידוע. ההסבר המוצלח ביותר, גם אם לא בהכרח המשכנע ביותר, הוא שמדובר בראשי תיבות של הביטוי נישט יידן טארן לערנען - אסור ליהודים ללמוד. הסבר אחר הוא שמדובר בשיבוש המלה הלטינית, "נטליס", שמשמעותה יום הולדת.

כמה ניטל?

עם השנים התפתח ז'אנר של בדיחות ניטל. לדוגמה: רב חרדי התבקש להספיד את הרצל. לאחר הרהור קצר מצא בו שלוש מידות טובות: הרצל מעולם לא דיבר בשעת הנחת תפילין, מעולם לא חשב על דברי תורה במקומות מלוכלכים, ומעולם לא עסק בתורה בניטל. וגם: בחור למד בניטל. כשנשאל מדוע אינו מקיים את מנהג ביטול התורה, ענה שהוא מציין את הניטל בחג המולד הארמני.

אלא שהבדיחה האחרונה מעידה על בעייה אמיתית. הכנסייה הקתולית והכנסייה הפרוטסטנטית חוגגות את חג המולד בלילה שבין 24 ל-25 בדצמבר. הכנסייה היוונית-האורתודוקסית והכנסייה הרוסית מציינות את החג ב-6 בינואר. באיזה יום איפה יש להקפיד לא ללמוד?

האדמו"ר האחרון מלובביץ' הציע לציין את הניטל לפי מנהג רוב הנוצרים באותה מדינה, וקבע שבארצות הברית יש להימנע מלימוד תורה על פי החג של הכנסיות המערביות (24 בדצמבר). היו גם אדמו"רים וצדיקים שנמנעו מללמוד בשני חגי המולד והמהדרין שבתו מתורה גם בסילווסטר.

שנת ישרים

אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה". מסופר על הגאון הקדוש מליסקא שרצה ללמוד באחד מלילות הניטל אבל נפלה עליו תרדמה והנר כבה. משהתעורר הבין כי משמים עיכבו אותו.

במאמר "בעניין ליל חגם הנקרא ניטל" שפורסם בירחון התורני "מוריה" הציג הרב יוסף ליברמן פתרון עוקף ביטול תורה: ללכת לישון עם רדת החשכה ולקום לעבודת התורה בחצות, כאשר כבר מותר ללמוד. הרב בן-ציון גרוסמן, מומחה לחסידות, מספר שבישיבות של חסידי ויז'ניץ נהוג שתלמידי הישיבות הולכים לישון אחר הצהריים וקמים בלילה להשלים את הלימודים שהפסידו. אבל הגאון הקדוש רבי שלום מקמינקא נמנע מלישון בניטל בטענה שאינו יכול שלא לחלום על דברי תורה.
חזקי כתב:משחקים נוספים

היו שלא ידעו לשחק בשחמט ושיחקו במשחק הדמקה כמובא בסיפורי חסידים: הרה"צ רבי נחום משטיפנישטי (בנו של הצדיק הרוזנ'י) נכנס באחד מימי החנוכה פתאום לבית מדרשו, וראה מספר אנשים יושבים ומשחקים במשחק ה"דאהם" (דמקה), כמנהג העולם בחנוכה, האנשים בראותם כי רבם ניצב עליהם, נבהלו מאד. פתח הצדיק ואמר:

הידעתם את כללי משחק זה? שתקו האנשים.

אמר להם הצדיק:

אני אגיד לכם את הכללים: נותנים אחד בשביל לקחת שנים, שני צעדים בבת אחת אסור ללכת, הולכים רק למעלה ולא למטה, כשמגיעים למעלה, אפשר ללכת לכל מקום שרוצים.

והיו ששיחקו בקלפים כמסופר על רבי ישראל מרוזי'ן נכנס פעם לבית מדרשו באחד מלילות החנוכה וראה את תלמידיו משחקים בקלפים. התביישו תלמידיו, אך אמר להם הצדיק: המשיכו לשחק. חנוכה היום... אך דעו, שיש מוסר השכל מהקלפים: מי שיש בידו קלף גרוע, משתדל להיפטר ממנו, כך בעל מידה גרועה, ישתדל אף הוא להיפטר ממנה. מי שיש לו קלף טוב – מסתירו. כך בעל כישרון ומעלות טובות, שחלילה לא יתגאה אלא יסתיר את מעלותיו במידת הענווה.

והיו שקראו תיגר על המשחק בקלפים בחג החנוכה וכן פסק הבאר היטב: "ואסור להשתמש בו תשמיש מגונה, וכל שכן לשחוק בקארטי"ן ח"ו אצלו. וכן כתב הרבי מדובנה: "... ומכאן תראה הפגם הגדול מה שקצת אנשים לוקחים נר השמש ועושין לאורו דברי חול, ומכ"ש הפגם הגדול והעוון הפלילי שמשחקין בשחוק לפני הנר הזה. וכן כתב בספר קו הישר תלמידו רבי צבי הירש קיידנובר שהביא את שיטת המהרי"ל: "... ומכל שכן עתידין ליתן את הדין מהעוון פלילי שמשחקין באור השמש בקלפים, שקוראין "קארטין", או בקוביות, שקורין "וערפיל"... ".

וראה בספר מנהג ישראל תורה שהביא מקורות נוספים לאסור את משחק הקלפים בחנוכה.
חזקי כתב:משחק המלכים / מאמר תורני
(יום שבת, ב' טבת תשס''ז)
מנהג חסידים ופרושים שלא ללמוד תורה בליל חגם הנקרא "ניטל", על כן היו ששיחקו במשחק השחמט ■ על ה"משחק ההוגן" של הרבי עם הרבי הריי"צ נ"ע, על עניינו של המשחק בעבודת ה' כפי שביאר אותו הרבי, מדוע מותר לשחק שחמט בשבת ■ מאמרו של הרב יצחק יהודה רוזן ■ מוגש לקראת הניטל שיחול מחר (ראשון) למאמר המלא
מנהג בני אשכנז חסידים ופרושים לא ללמוד תורה בליל חגם הנקרא ניטל עד חצות הלילה. והרבה מצטערים על כך שצריכים הם להיבטל מלימודם ולישון מיד בתחילת הלילה אך לקום בחצות הלילה ללמוד קשה להם מצד ההרגל (שאינם יכולים להרדם בתחילת הלילה). נמצא שאין להם מה לעשות, כי אם לבטל זמנם היקר, וגרע מט' באב שגם בו אינם מבטלים רגע אלא לומדים בדברים המותרים בט' באב.

על כן היו ששיחקו במשחק השחמט ואין זה נחשב ליושב ותוהא ובטל, והיו שמצאו למשחק זה רמזים ודברים נסתרים. ומאידך, היו שהזהירו מפניו על כל אלה ועוד במאמר שלפניכם.

אופן המשחק
בספר אוצר דינים ומנהגים כתב: שמשחק השאח נועד לעונג ולשעשועים. אופן המשחק שני אנשים משחקים על טבלא מרובעת על שמונה טורים, ובכל טור שמונה בתים או משבצות חליפות בצבע שחור ולבן, בס"ה ס"ד משבצות.
חזקי כתב:מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
חזקי כתב:מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
חזקי כתב:אופציות נוספות לחסידים הנוהגים להמנע מלימוד תורה בליל ניטל.
לחתוך ניר טואלט. לנקות את הבית. לתייק את כל הררי המסמכים.

מתוך וקיפדיה. ערך ניטל.
המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה ביום חג המולד מהשקיעה ועד חצות הלילה. תלמידי החתם סופר הלכו לישון מוקדם ולמדו אחר זמן חצות. מנהג נוסף הוא כאמור קריאה בקול של תפילת "עלינו לשבח" ובכלל זאת המשפט "שהם משתחווים להבל וריק", שהיה נאמר בדרך כלל בלחש, מפני זעם הנוצרים.[2]

בחלק מן החסידויות קיימות פעילויות מאורגנות, כגון הרצאות בנושאי חולין שונים; באחרות משחקים שחמט או משחק קלפים. בחסידות מטרסדורף נוהגים לטגן מאכלים הנודפים ריח חזק ומרתיע במיוחד, "רמז לסירחונם". אחד מאדמו"רי גור נהג ביום זה לחתוך רצועות נייר טואלט לשבת עבור כל השנה,[15] שהוא גם עיסוק סמלי – מתוך ראיית הנצרות כפסולת אשר הופרשה מגוף העם היהודי.[16] מסופר על המהרש"א שחישב בלילה זה את הוצאותיו והכנסותיו והפריש מעשר לעניים. כך מנצלים רבים את הניטל לטפל בחשבונות, לתייק מסמכים או לעסוק בעבודות בית שונות.[2] היו ששקעו בקריאת סיפורי צדיקים. בנוסף, ישנם קהילות חסידיות הנמנעות מלהינשא בלילה זה, ומלקיים מצוות עונה, ומטבילה במקווה.

ישנם שנהגו לקרא ביום זה את ספר תולדות ישו, ספר עברי מימי הביניים המוקדמים שגם תורגם ליידיש, המציג את קורותיו של ישו בצורה לעגנית. כמו כן הופיע במאה ה-19 "מגילת ניטל", המגוללת את קורות ישו, ומיוחסת לאחד מתלמידי החת"ם סופר שהעתיק אותה מכתבים שהיה מונחים אצל רבו.[17]

יש המקיימים גם "ניטל גדול" וגם "ניטל קטן" - גם בערב חג המולד של הכנסיות המערביות (ה-24 בדצמבר) וגם בערב חג המולד של הכנסיות המזרחיות (ה-6 בינואר), וישנם חסידים ה"בוחרים" בין שני מועדי חג המולד, בדרך כלל לפי מנהג הרוב הנוצרי באותה מדינה.[2].[18] כמו כן ישנם חצרות חסידיות הנוהגות ניטל ב 5 בינואר מהשעה 12:00 בצהריים ועד ל00:00 בלילה היינו ה-6 בינואר.

טעמים
הרב נתנאל וייל, שחי בקרלסרוהה במאה ה-17, כתב כי הטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש.[19] אולם החת"ם סופר דוחה את טעם האבלות כי גם בעת אבלות ישנם לימודים המותרים ללמוד, וכן הוא תמה מה ההבדל בין קודם חצות לאחר חצות. לפיכך הוא מציין שהאיסור ללמוד תורה נועד כדי למנוע מתלמידי החכמים ללמוד וממילא מחוסר מעש יילכו לישון מוקדם בלילה, ויקומו בחצות כאשר קמים הנוצרים לתפילתם, וזאת כדי למנוע מצב הפוך ומעורר קטרוג שבו היהודים ישנים בשעה שהנוצרים כבר קמו.[20]

בספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים, מסוף המאה ה-19, מצוטט בין היתר הסבר המיוחס לספרו של רש"י "לקוטי הפרדס", לפיו בליל חג המולד היו נפוצות התגרויות והצקות ליהודים שיצאו לרחוב, ולפיכך החליטו רבנים שלא לקיים לימודים בליל זה. ההסבר אינו מופיע בספר לקוטי הפרדס, אך ייתכן שהושמט כחלק מהצנזורה על ספרים עבריים. נימוק זה התקבל על ידי חוקרים אחדים כמקור למנהג.[21][22] חלקם אף סברו שהחסידים, מחוסר רצון לקבל את ההסבר הפשוט, הגו בדעתם הסברים שונים. לעומתם יש הסבורים כי ההסבר אודות הסכנה תלוש, שהרי ניתן ללמוד בבית וכן לא ידוע שבוטלה תפילה בציבור. לפי טענה זו הסיבה המקורית טמונה בתורת הנסתר, והיא עברה כ"תורה שבעל פה" מדור לדור ולא הופיעה בספרי הקודש עד המאה ה-19 מפחד הנוצרים.

חשש זה מהסביבה הנוצרית בא לידי ביטוי בנימה האפולוגטית ולעיתים המתכחשת של רבנים, כאשר הללו נדרשו להשיב לנוצרים מלומדים אם אמיתית הטענה שיהודים אינם לומדים תורה כדי לטרוד את מנוחתו של ישו. דוגמה אחת מני רבים לכך ניתן לראות בהתכתבות בין צנזור הספרים היהודיים בפראג, קארל פישר, לרבי אלעזר פלקלס (1754-1826), שמתאמץ להניח את דעת השואל על ידי זלזול בנוהגים כן ובהסברים מפולפלים על מקור השם "ניטל".[23]

פראג יום ד' כ״א תמות תקע״ב לפ־ק שלום, וכל טוב והצלחה תמידית להרב הגדול ר' אלעזר פלעקלש, רבן של כל ישראל במדינת בעהמען!... הנה תמול נשאלתי... להודיע דעתי אם אמת שהיהודים בליל ארוכה הנקרא ניטל או ניתל וכבר קודם ליל ההיא (ההוא) אינם עוסקים בתורה, כי אם מצחקים ומשחקים ואוכלים שום ברב, כדי שלא תהיה מנוחה לאותו רשע — אבל לא יצטרך להאריך. שאלה: אם מנהיג (מנהג) ההוא יוסד בדת ודין תורת משה או בדת ודין תורה שבעל פה או בתקוני הרבנים? ומי אותו רשע אשר נידון בגיהנם? ולמה נקרא ניטל? גם נשאלתי... אם אני אוהב היהודים או אם אנכי מליץ היהודים? אמרתי: כל מי שמדבר אמת, ואוהב ערקה והולך בררך ישרים יהיה יהודי או מערי או יוני או ישמעלי הוא חשוב וראוי לאהבה. הלא נודע לכל אדם מה שאמר המלך החכם פרידריך השני? אמר: כל תושבי מדינותי יאמינו כרצונם ובחפצם וואן זיא נור עהרליכע לייטע זינד (=כל עוד אנשים ישרים המה)

משיב לו פלקלס:

...ועל שאלת איש נכבד אה"ט (אדוני הטוב) יחי', אם נקח מועד לבאר המלות זרות השגורות בפי האספסוף אבל תכלה העת והן לא תכלנה. ואצלי יסוד המוסד: כל דבר שאינו מובא בתלמוד גדול ובהרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור לא אשיב עליהם דבר והצי דבר. כי המון עם לא בינות מכל אום ואום ממציאים ומאמינים מה שלבם חפץ. והנה לא נמצא בספרים הנזכרים שקראו ליל ארוכה בשם ניטל. ואפשר שעם הארץ היו מכנים ליל ארוכה בשם ניטל נאכט, בעבור שהיא בתכלית ארוכה וכבדה על האדם וחשבו לומר בשווערליכע נאכט (=לילה כבד). ובדו מלבם ניטל נאכט, ומלת ניטל מלשון נטל חול שאמר שלמה. או שרצו לומר עמפפאנג נאכט (=ליל הנטילה או העיבור) כי לשון זו רגילה על מילדתיהן... והעתיקו הבורים בלשון ניטל, אשר בלשון המשנה והתלמוד פירושו נעמן (=לקחת) עמפפאנגן (=ליטול) וקראו ניטל נאכט. והוא כמו עמפפאנג נאכט ודעת לנבון נקל.

...ומה שכתב שאינם עוסקים בתורה בליל ארוכה, מעיד אני עלי שמים וארץ, אני, ורבותי, וחברי ותלמידי למדנו מעולם בליל זה כשאר לילות. ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו בני ישראל נצטוינו והגית בו יום ולילה. ומאכילת שום לא שמעתי ולא ראיתי מאבותי ומאבות אבותי. ועל דברות הראשונות אני חוזר: בכל אום ולשון בארץ ערב רב עלה אתם הנוהגים מנהגים הישרים בלבותם. זכור אני, בהיותי בילדותי ישבתי לכיסא שופט צדק במדינת מעהרין, ראיתי נשים זקנות היו מקלפות שומין במספר שנות בניהם ובנותיהם הקטנים והניחו בתשעה באב על מצבות בבית הקברות. ומי יודע החלומות וההבלים שחלמו להם. וזה הדבר אשר דברתי, מי יובל לבאר ולפרש מלות ומנהגי חסרי דעת. לכן כלל גדול בתורה, מה שלא נמצא בתלמוד ובהרי"ף והרמב"ם כנ"ל אין לו יסוד ואין להשיב.

הנימוקים מתחום המיסטיקה והקבלה התייחסו לכך שהלילה נחשב לטמא בשל לידתו של ישו, ולכוחות הטומאה מיוחסים כוחות מיוחדים באותו ליל.[24] לפי האדמו"ר מליובאוויטש, מנחם מנדל שניאורסון, הטעם לאי לימוד התורה הוא כדי שלא להחיות את ישו ואת המאמינים בו על ידי הזרמת "חיות דקדושה" באמצעות לימוד התורה.[25] הסבר אחר, אותו נתן רבי שלום רוקח, האדמו"ר מבעלז, הוא על פי דבריו של רבי דוב בער ממזריטש האומר כי בשעת לימוד התורה, קשה על האדם הדביקות המחשבתית באלוקים, אלא שדבר זה מותר. ביום זה, הוסיף הרב מבעלז, בו פושטת הטומאה בעולם, לא ניתן לסמוך על כך, ולכן יש לעסוק בדביקות מחשבתית[26].

נימוק נוסף הוא כי יום ט' בטבת, שחל בסמוך לחג המולד, מוזכר כיום צום ברשימה של כ-20 ימי צרה המופיעה בספר הלכות גדולות[27] והועתקה ממנו לשולחן ערוך. אולם בניגוד לשאר הימים ברשימה לא מובאת בשולחן ערוך סיבה לצום זה, אלא מצוין: "לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו"[28]. מפרשים שונים כתבו שהטעם לצום הוא יום לידתו של ישו והוא לא נכתב במפורש מטעמי צנזורה עצמית: "ולפי זה מובן מדוע יראו רבותינו ז"ל לכתוב במפורש שגזרו תענית על יום ט' טבת".[30] עם זאת, לא ידוע על מנהג כלשהו לצום בחג נוצרי זה.

התנגדות
חלק מפוסקי ההלכה התנגדו לחלק מהמנהגים שנכרכו ליום זה. החת"ם סופר כתב כי "מנהג העולם שאוסרים גם תשמיש וסוגרים שערי טבילה, ולדעתי מנהג שטות הוא ויש למחות ביד הנוהגים כן".[31] בקרב עדות ספרד כלל לא התקבל המנהג לא ללמוד תורה. הרב עובדיה יוסף פסק על עניין זה ש"אין ממש בדברי האומרים כן, ואין לדבריהם כל יסוד כלל."[32] לטענתו הייתה גזירה על הלומדים לא לשוטט ולצאת לבית המדרש וכך השתרבבה הטעות שאין ללמוד כלל. גם לפי הרב מרדכי אליהו "כל המנהג הזה היה בחוץ לארץ, ואצל האשכנזים. אבל הספרדים בכל מקום, וגם האשכנזים הבאים לארץ ישראל לא קיבלו מנהג זה, וממילא ביטלו מנהג זה". אכן, בחסידות סלונים בארץ ישראל הורה האדמו"ר ללמוד כרגיל. חסידי חב"ד ממשיכים במנהג גם בארץ. הרב צבי יהודה קוק ביטל מכל וכל את המנהג וגער במתבטלים מלימוד בנימוק שלא ראוי לפעול לפי מנהגי הנוכרים ובמיוחד במדינת ישראל שאין ממה לחשוש.

נוסף לכך, יש הסבורים שבארץ ישראל אין כל סיבה לציין את הניטל, בשל קדושת הארץ. הרב מרדכי חיים סלאנים קבע כי אין בארץ ישראל שליטה לקליפות, אפילו לא בירושלים שבה מצויות הרבה כנסיות. לטענתו גדולי האדמו"רים שבאו לארץ המשיכו לקיים את מנהג הניטל, וחסידיהם חיקו אותם. לעומת זאת היו כאלו ששימרו בכל זאת את המנהג גם בארץ ישראל ולכן הם נוהגים ניטל אחד קצר מהשעה 18:00 בערב של ה-5 בינואר כמו בחסידות דאראג. הליטאים והספרדים, לעומת זאת, אינם מתייחסים כלל לניטל[2].
המשחקים יושבים איש אל מול רעהו, ולכל אחד ערוכים בצדו בשני הטורים הראשונים שש עשרה אבנים או תמונות, היינו שמונה אבנים גדולות בטור הראשון ושמונה אבנים קטנות בטור השני ס"ה לשני המשחקים ל"ב אבנים. שמות האבנים הגדולות הם: מלך, שגל, זקן (או פיל), פרש, רך (רכב), ושלשת האבנים האחרות הן כפולות עוד זקן פרש ורך. ובטור השני שמונה אבנים של חיילים רצים או רגלים. צבע האבנים בצד אחד שחור ובצד השני לבן.

המשחקים או הלוחמים יסיעו את האבנים איש לנכח רעהו, ואחד ינצח את חבירו ע"י תפיסת האבנים לפי חוקי השחוק, עד אשר נלכד המלך במצודה, ואז הוא "שאח מת". ואם המלך לא יכול למוש ממקומו ולא יכולים ללכוד אותו זה נקרא "פאט". ואם אחד לא יכול לנצח את חבירו והשחוק תלוי ועומד בין שניהם אז הנצחון בספק.

ענינו בעבודת ה'

מבאר הרבי את ענינו של משחק השאח בעבודת ה': "משחק ה"שאח" – הוא כמו מלחמה בין שתי ממלכות, כל מלכות עם "מלך" ו"מלכה" ו"אנשי הצבא" שלה, ומטרת המלחמה, שממלכה אחת תכבוש ותנצח את הצד שכנגד.

ולתפקיד זה ישנם כמה סוגי "כלים", שהם בדוגמת "אנשי הצבא", שאותם מסיעים איש לנוכח רעהו (שעמו משחק), כדי לנצח את חבירו (ע"י תפיסת ה"כלים" שלו). ולכל "כלי", מהלך מיוחד ופרטי אשר על ידו הוא יכול לבצע תנועתו ומהלכו עפ"י "חוקי המשחק".

… בשורה הראשונה (של הלוחמים) נמצאים שמונה "כלים" שנקראים חיילים. למעלה מזה בשורה השניה, מאחורי החיילים, נמצאים מפקדים הנחלקים לשלושה סוגים. למעלה מזה – המלכה. ולמעלה מזה – ה"דרגא" הכי עליונה – המלך (המוקף עם מפקדיו וחייליו המגינים עליו, ופועלים בשליחותו להרחיב גבול מלכותו ולנצח את המנגד).

ואופן תפקידם במשחק:

החיילים הפשוטים – באפשרותם לצעוד אך ורק צעד אחד (משבצת אחת) קדימה. אמנם, כאשר החייל מגיע לצד השני – לאחרי ההליכה צעד אחר צעד בלי שום דילוג – באפשרותו "להתעלות" בדרגתו, ועד – לדרגת המלכה, אבל לא לדרגת המלך.

המפקדים – בכוחם לקפוץ ולדלג (לא רק צעד אחד, אלא גם) כמה צעדים בפעם אחת, אבל אינם יכולים לצעוד אלא בכיוון המיוחד שלהם ובסידורם המיוחד (כל אחד משלושת הסוגים באופנו: באופן ישר, באלכסון, או ע"י קפיצה אחד באלכסון ואחד ישר)

המלכה – בכוחה לצעוד לכל הכיוונים (הן באופן ישר, והן באלכסון – לכל הצדדים), לא כמו המפקדים שהליכתם רק באופן אחד.

המלך – שמולך על כל החיילים למיניהם, ואין ענינו של המלך לצאת למלחמה רק להישאר בארמון (מקום) המלך (על כסא מלכותו), צועד רק צעד אחד (אבל בכל הכיוונים), וגם זה רק לפעמים – במקום המוכרח (לעזור בהנצחון או מפני הסכנה כו').

ההוראה והלימוד מזה בפנימיות הענינים:

ה"מלך" – מלך מלכי המלכים הקב"ה, נתאווה להיות לו יתברך דירה בתחתונים. וכתוצאה מזה נתהווה כל סדר ההשתלשלות, "מלוכה אדירה", הכולל "מלכה", "מפקדים", ו"חיילים":

החיילים (הפשוטים) – רומזים רומזים על נשמות ישראל שירדו למטה בגוף בעוה"ז הגשמי (לעשות הדירה בתחתונים).

המפקדים – רומזים על המלאכים.

המלכה – רומזת לספירת המלכות דאצילות, התפשטות המלכות.

ותכלית כאו"א מהם היא, לעשות לו ית' דירה בתחתונים ע"י גילוי והתפשטות מלכותו ית' בכל סדר ההשתלשלות והעולם כולו, שזה נעשה ע"י החיילים, המפקדים, והמלכה, כ"א לפי עניינו וכוחות שלו שלוחמים נגד המלכות דלעומת זה… ההעלמות והסתרים של העולם.

העבודה בפועל נעשית (בעיקר) על ידי נשמות בגופים (החיילים הפשוטים), שדוקא הם עומדים ב"שורה הראשונה" של המלחמה בעולם הזה הגשמי, והם גם המגינים על המפקדים ועל המלכה.

האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור (ה'בית ישראל') הזכיר פעם בשיחה את דברי חז"ל: "ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו" – "אפילו פסיעה אחת". והוסיף, שידוע לבקיאים במשחק ה"שחמט", שפעמים בגלל מהלך שגוי אחד, עלולים להפסיד את הכל. כן הדבר ביהדות. כשעושים אפילו פסיעה אחת לא טובה, עלולים להרוס ולאבד הכל.

המשחק בספרות השו"ת

משחק השאח נזכר בספרות השאלות והתשובות לענין נדר, עדות, ושבת. והובאו התשובות בפחד יצחק.

בנידון נדר – ראובן נדר שלא לשחק בשום משחק, ויצרו תקפו ומבקש להתירו מנדרו, ובפרט רוצה שיתירו לו את משחק השחמט, הואיל וזוכר שימים מועטים לאחר שקיבל על עצמו נדר שיחק בשחמט ולא הוכיחו אותו על כך אותם עדים שראו שקיבל על עצמו נדר זה. ומכאן מוכח שלא אסר על עצמו לשחק שחמט שזו חכמה.

והשיבו הרב באנקונא: שמשחק השחמט אינו כשאר מיני שחוק ולכן יהיה מותר.
בנידון עדות – השיב הרב יואל ב"ר נתן פינקרלי: כי משחק השחמט משחק חכמה הוא, וצריך בזה שכל מחודד, ואינו בכלל משחק בקוביא שסורו רע וכו'. כי לא יצטרפו לשחוק השחמט רק בעלי שכל ומדות טובות ולא יושבי קרנות, וגם מי שאומנותו בכך לא פסול לעדות.

בנידון שבת – מתיר הרב גבריאל פונטרימולי לשחק במשחק השחמט משום עונג שבת, ואין באבני המשחק משום איסור מוקצה, היות ומוכנים לדבר היתר.
בעל שלטי גיבורים כתב: דכל דבר שתלוי בחכמה, ואין בו משום קוביא מותר לשחק בו בשבת, בדבר שאינו שחוק ממון ואין בו משום מקח וממכר. אבל מזהיר הוא מפני ביטול זמן תפילה ואפילו בימי החול, רק בעתות הפנאי שעוסק במילי דעלמא בלאו הכי.

משחק השאח בחצרות החסידים

על הגה"ח הרב נחמיה מדובראוונא (בעל שו"ת 'דברי נחמיה') מסופר: שהיה נח מתלמודו היה משחק שחמט, וכשהצד השני כמעט הפסיד, היה רבי נחמיה מחליף איתו. ולוקח את הצד שמולו וממשיך לשחק. ושוב ברגע שהצד השני כמעט מפסיד החליף שוב, וכך כמה פעמים.

האדמו"ר רבי ישראל מסטולין כתב על רבו שהיה משחק עם בניו הצדיקים במשחק ה"שח" בליל ניטל. וכן נהג הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא.

האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויזני'ץ היה משחק לעיתים בניטל הארוך במשחק השחמט וסיפר בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ שפעם שיחק "שח" בניטל עם אחיו הגה"ק בעל "שארית מנחם" מווישווא לעיני אביהם הק' הסב"ק זי"ע. ופעם בניטל ביקש הסב"ק לשחק במשחק ה"שח", והסכים לדבר. ברם, כאשר החל לשחק, ראה שאינו יודע. אמר הסב"ק בדרך צחות: רואים הנכם, אם לומדים – אין יודעים.

שותפו למשחק השחמט של בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ היה הרה"ח ר' יהושע וורטהיימר. כחלוף מספר שנים, התחמק ר' יהושע והפסיק לשחק. וטעמו, כי ראה בעת המשחק דברים נפלאים – בהבחינו כי לפני כל מהלך של המשחק מתאמץ מרן ומתעמק במחשבותיו, פני קדשו להטו עד כי היו אדומים כאש והשתנו לגוונים שונים, פניו כוסו זיעה כבימי הקיץ החמים. כל המחזה הטיל עליו אימה ופחד. הבין ר' יהושע שזה משחק שמיימי למעלה מבינת אנוש, אשר מאמץ מאוד את מוחו של רבינו, על כן החליט לחדול מלשחק שחמט עם רבינו.

באחת מנסיעותיו של בעל ה'אמרי חיים' מויזני'ץ באניה מארץ ישראל לחו"ל, הכיר רב החובל של הספינה על ה'אמרי חיים' שהוא מחכימא דיהודאי, כי פיקחותו הק' ניכרה על פניו, וביקש ממנו לשחק עמו "שח". נעתר ה'אמרי חיים' לבקשתו, ושם שמים נתקדש אז, בראות הנכרי את פיקחותו של חכם מישראל.

מאידך, משמע מדברי ה'אמרי חיים' מויזני'ץ שבשאר ימות השנה יש להתרחק ממשחק זה, וכפי שהתבטא בהזדמנות כי משחק ה"שח" גרוע ממשחק בקלפים, כי בקלפים מפסידים כסף ומבינים שמוכרח להיות גבול למשחק, מה שאין כן בשח, אם יקבל מט – ישחק שוב, ללא הגבלת זמן.

מנהג חב"ד מסופר על כ"ק אדמו"ר מהורש"ב שידע לבאר את מהלכי משחק השחמט, שבהם ריבוי אופנים, על פי דרכי עבודת ה', ונתבאר שם שמידיעותיו את מהלך העניינים ברוחניות ידע גם את כללי המשחק.

בלוח ה'יום יום' מובא בשם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: "מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר (כ"ק אדמו"ר מהורש"ב) הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות".

עד להתייחסותו של הרבי זי"ע בשבת פרשת וישב תש"נ היה ידוע מה אין נוהגים לעשות בלילה זה של הניתל, אין לומדים עד חצות וזאת מהטעם שלא להוסיף חיות.

לאחר התייחסותו של הרבי יודעים אנו שלא רק שלא לומדים אלא מותר הוא משחק השאח כמובא בשיחה להלן:

"פעם סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאביו (הרבי נ"ע) נהג אז "לשחק" "שאח" (או לעמוד קרוב ולהציע איך לשחק).

ויש לומר הענין בזה: הרבי נ"ע הראה בזה לימוד והוראה, שאפילו בזמן שלכאורה שייך רק ענין של סור מרע (העדר) – דהיינו, תחתון תחתון ביותר שאי אפשר לבברו באופן ישר על ידי לימוד התורה – ינצלו אותו (ויפעלו את הבירור) עם תועלת... על ידי (לא לבטל את הזמן, אלא) "לשחק" אז ב"שאח", משחק שיש בו חכמה (אלא- בעניני רשות), שעושים לשם שמים, כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, וזה (א) מוסיף חריפות בראש, בכדי שיוכלו אחר כך להבין את התורה טוב יותר. (ב) מקדש שם שמים, ושבחן של ישראל לעיני העמים (שהם מחשיבים משחק זה) – בראותם שהיהודים הינם "עם חכם ונבון" גם בזה, (ג) אפילו בתור דבר של רשות – יש בזה תועלת לאלו שבזה מסחרם, לא גרוע מענייני "מסחר" אחרים, ואדרבה – מאחר שהוא מסחר שיש בו חכמה כנ"ל.

"מזה ישנה גם הוראה (ונתינת כח) בנוגע לפועל איך לנצל את הזמן של "ניתל" – לא להיות כבטל ח"ו (בכדי לא להוסיף חיות), אלא לתועלת ובפרט להוסיף בענייני חכמה, עם המעלות (כוונות) הנ"ל, או בהוספה בצדקה וחסד, או בהנהגת הבית וכיוצא בזה.

שמעתי פעם מתלמיד ישיבה, שבלבושו חסרו כפתורים שהטעם מדוע אינו תופר את הכפתורים בבגדיו – מאחר ואז לא ישאר לו מה לעשות ב"ניתל"!...

אצל תלמיד ישיבה ללכת בטל מאן דכר שמיה? רק צריך הוא לנצל את הזמן לתועלת, כולל לתפור את הכפתורים...".

מפורסמת היא תמונתם של הרבי מהוריי"צ עם חתנו כ"ק אדמו"ר זי"ע, ישובים ליד שולחן אחד ועסוקים ב'משחק המלכים' (שאח=מלך).

ובספר ימי בראשית הביא פרטים אודות תמונה זו: "התמונה צולמה בעת שהותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעיירה פערכטעלדסדארף (אוסטריה), בשנת תרצ"ז (לערך) – שם שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מפני סיבות רפואיות (ובעיירות אלו המזג אויר הוא טוב ונוח, ומביא לישוב הדעת, לחיזוק בבריאות וכו') – וכ"ק אדמו"ר שליט"א ששהה אז בפאריז היה נוסע לשם כדי לשהות במחיצתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (תוך שניהל אז (גם) כמה עניני עסקנות – ציבורית וכו'). והרופאים הציעו אז לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לנוח מדברים שכליים ועמוקים מצד הבריאות, ושחקו אז באחת ההזדמנויות במשחק 'שאח'".

ועוד מסופר בימי בראשית על המשחק בין הרבי לחותנו: "בין הדברים שהתרחשו בעת מעמד משחק זה בעת עמדו – כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ויבלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א באמצע המשחק, הבחין בזה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שכ"ק אדמו"ר שליט"א מסבב את המשחק באופן כזה שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ינצח. ואמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: צריך לשחק הוגן".

מספר הרה"ח שמואל רעשעווסקי (שהיה ידוע כשחקן שאח) שפעם היה משחק גדול של שאח מחוץ למדינה, והייתי באמצע המשחק, ולא הצלחתי כל כך, ובעת ההפסקה (באמצע המשחק) שלח מברק לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בבקשת ברכה להצלחה, וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בירכני, ואכן ניצחתי במשחק. ר' שמואל מציין שפעמים רבות לפני שנסע להשתתף במשחק, היה נכנס לכ"ק אדמו"ר אדמו"ר נשיא דורנו ושואל בעצתו ובברכתו הק'.
http://www.col.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A ... 25610.html
נסיתי לרכז להודעה אחת
זכור לא צריך לכתוב כל מה ששוכב בבטן אפשר גם להגיד

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 01:44

אתה רציני???
בארץ יש עדין את המשוב.. שנוהגים לשחק בשחמט במקום ללמוד בליל ניטל???

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 01:45

חזקי כתב:יש הנכשלים לשחק שחמט בליל ניטל שנפל בשבת. בעוד שבשבת רגילה אינם משחקים על פי חלק גדול מהפוסקים שכתבו לאסור משחק שחמט בשבת.
מי שנכשל בביטול תורה על סמך מנהג של שוטים כמה יענין אותו דקדוקי הלכה!!

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 01:47

חזקי כתב:מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
אתה מוציא שם רע על רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 01:53

אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".

איך יסתדר עם הציטוט הזה????
חזקי כתב:מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
הוא לא אהב את הסבא שלו??? הגאון הצדיק בעל צמח צדק????

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 12 דצמבר 2018, 02:01

כל מי שיכול ללמוד תורה ומשחק שחמט בליל הניטל יבוא על דינו בשמים. ורבניו ואדמוריו לא יועילו לו במאומה.
אדמורים המבטלים תורה את בחורי הישיבות שתחת סמכותם אין צורך לבחור לשמוע להם. כך שמעתי מפי גדולי אמת חסידיים.

שים שלום
הודעות: 822
הצטרף: 22 יולי 2014, 15:39
מיקום: רחובות

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי שים שלום » 12 דצמבר 2018, 07:00

גידי כתב:כל מי שיכול ללמוד תורה ומשחק שחמט בליל הניטל יבוא על דינו בשמים. ורבניו ואדמוריו לא יועילו לו במאומה.
אדמורים המבטלים תורה את בחורי הישיבות שתחת סמכותם אין צורך לבחור לשמוע להם. כך שמעתי מפי גדולי אמת חסידיים.
אתה חצוף מחוצף,
מי אתה שתגיד משהו בכלל?

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 12 דצמבר 2018, 15:00

גידי כתב:
חזקי כתב:מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
אתה מוציא שם רע על רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל.
כתבתי בסוגרים שהסיפור לא בא ממקור מוסמך ועל מה תלין.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 12 דצמבר 2018, 15:02

גידי כתב:אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".

איך יסתדר עם הציטוט הזה????
חזקי כתב:מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
הוא לא אהב את הסבא שלו??? הגאון הצדיק בעל צמח צדק????
לא שמתי לב לזה. באמת מענין.

אבל כל הסגנון שלך לזלזל בגדולי החסידות שקיימו מנהג זה, יש בו דופי.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 12 דצמבר 2018, 15:04

גידי כתב:כל מי שיכול ללמוד תורה ומשחק שחמט בליל הניטל יבוא על דינו בשמים. ורבניו ואדמוריו לא יועילו לו במאומה.
אדמורים המבטלים תורה את בחורי הישיבות שתחת סמכותם אין צורך לבחור לשמוע להם. כך שמעתי מפי גדולי אמת חסידיים.
ואני בניגוד אליך דוקא סבור, שהחסידים יותר ממה שהם מקימים מצוה שלא ללמוד בליל ניטל [שכן אין כאן מצוה ועבירה ממש] הם מקיימים מצוה של לא תסור, לנהוג כפי שקבלו מרבותיהם זצוק"ל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 13 דצמבר 2018, 23:31

חזקי כתב:
גידי כתב:אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".

איך יסתדר עם הציטוט הזה????
חזקי כתב:מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
הוא לא אהב את הסבא שלו??? הגאון הצדיק בעל צמח צדק????
לא שמתי לב לזה. באמת מענין.

אבל כל הסגנון שלך לזלזל בגדולי החסידות שקיימו מנהג זה, יש בו דופי.
ולזלזל בלימוד התורה ולבטל בגלל איזה גחמה שאין לה מקור בחז"ל אין בזה דופי????

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 13 דצמבר 2018, 23:32

שים שלום כתב:
גידי כתב:כל מי שיכול ללמוד תורה ומשחק שחמט בליל הניטל יבוא על דינו בשמים. ורבניו ואדמוריו לא יועילו לו במאומה.
אדמורים המבטלים תורה את בחורי הישיבות שתחת סמכותם אין צורך לבחור לשמוע להם. כך שמעתי מפי גדולי אמת חסידיים.
אתה חצוף מחוצף,
מי אתה שתגיד משהו בכלל?
ואתה עוקר את התורה מעם ישראל בגלל גחמות שספגת מהבית.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 13 דצמבר 2018, 23:33

חזקי כתב:
גידי כתב:
חזקי כתב:מספרים על כומר אחד ששאל את ר' יונתן אייבשיץ, הרי אתם טוענים שהעולם מתקיים מהתורה אז איך בליל ניטל העולם מתקיים, והשיב לו ר' יונתן אייבשיץ מכיוון שמנהג ישראל, תורה הוא, ממילא כאשר מקיימים את המנהג לא ללמוד - על ידי זה העולם מתקיים. [אין לסיפור מקור מוסמך. ומן הסתם האורים ותומים לא נהג במנהג החסידים שלא ללמוד בליל הניטל]
אתה מוציא שם רע על רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל.
כתבתי בסוגרים שהסיפור לא בא ממקור מוסמך ועל מה תלין.
אני מלין על כך שאתה מציג את הסיפור בשמו ובסוף רק כותב הסתייגות!

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 14 דצמבר 2018, 00:48

חזקי כתב:
גידי כתב:כל מי שיכול ללמוד תורה ומשחק שחמט בליל הניטל יבוא על דינו בשמים. ורבניו ואדמוריו לא יועילו לו במאומה.
אדמורים המבטלים תורה את בחורי הישיבות שתחת סמכותם אין צורך לבחור לשמוע להם. כך שמעתי מפי גדולי אמת חסידיים.
ואני בניגוד אליך דוקא סבור, שהחסידים יותר ממה שהם מקימים מצוה שלא ללמוד בליל ניטל [שכן אין כאן מצוה ועבירה ממש] הם מקיימים מצוה של לא תסור, לנהוג כפי שקבלו מרבותיהם זצוק"ל.
אין עצה ואין תבונה נגד ה'!
אין לזה קשר ללא תסור ברגע שזה סותר לדין תורה.

עקיב'לה
הודעות: 455
הצטרף: 21 יוני 2018, 09:06

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי עקיב'לה » 14 דצמבר 2018, 00:58

מה עוד אתה חושב על דיני שמיים, מרן גידי? מה עוד אתה יודע?

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 14 דצמבר 2018, 01:00

הצמח צדק שהיה חסיד יותר ממך ישב ולמד בליל ניטל.
וכי יש אדמור בן זמנינו או בכלל שמתקרב למעלת הצמח צדק זצוק"ל?

עקיב'לה
הודעות: 455
הצטרף: 21 יוני 2018, 09:06

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי עקיב'לה » 14 דצמבר 2018, 01:02

אתה קודם תחזור בתשובה על דבריך המצמררים מהאשכול השני ואח"כ תספר סיפורי צדיקים מ''הצמח צדק זצוק"ל''. איני יודע אם במאתיים שנה האחרונים היה שומר מצוות אחד שאינו מכת המשכילים שהעז לכתוב בפרהסיה דברים כאלו.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 14 דצמבר 2018, 01:09

המשכילים כתבו שלא רק בליל ניטל אסור ללמוד תורה כל השנה אין צורך ללמוד תורה עפרא לפיהם
אני שואל אותך מהצמח צדק שלמד בליל ניטל מה התשובה שלך בלי לגמגם ולברוח מן השאלה הקשה???

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 14 דצמבר 2018, 01:12

אגב, המקור לאי שינה בסוכה הוא לא מהצמח צדק (כך לזכרוני)?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 14 דצמבר 2018, 01:22

יאיר כתב:אגב, המקור לאי שינה בסוכה הוא לא מהצמח צדק (כך לזכרוני)?
בחב"ד הנהיג זאת רבי דובער שניאורי האדמו"ר האמצעי ולא כמו האדמו"ר הזקן שלא נכתב שלא היה יושן בסוכה

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 17 דצמבר 2018, 20:27

אני מזועזע מהזלזול הבוטה וההשתלחות חסרת התקדים של גידי בפורום זה נגד המנהגים המקודשים המקובלים בחצרות החסידים מזה דורות רבים [ולא רק, גם אצל החתם סופר ועוד.] באין פוצה פה ומצפצף!
בלי מחאה, בלי חסימה ובלי מחיקות, בושה וחרפה!
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 17 דצמבר 2018, 22:45

גידי הוזהר לפני כמה ימים ויודע שאם יכתוב כך שוב, הוא יחסם לאלתר.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 17 דצמבר 2018, 23:37

תודות למנהל היקר שלנו, השומר על הפורום של כולנו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 00:10

1010 כתב:אני מזועזע מהזלזול הבוטה וההשתלחות חסרת התקדים של גידי בפורום זה נגד המנהגים המקודשים המקובלים בחצרות החסידים מזה דורות רבים [ולא רק, גם אצל החתם סופר ועוד.] באין פוצה פה ומצפצף!
בלי מחאה, בלי חסימה ובלי מחיקות, בושה וחרפה!
גם אני מצטרף להנ"ל אפשר להעיר מתוך כבוד לא לזלזל בשום גדול בישראל לא רב ולא אדמו"ר. בטח לא במנהג של רבים וטובים מבני החסידות.

בנוגע למה שהזכרת שהחתם סופר היה נוהג גם כן להמנע ללמוד בליל הניטל. תוכל להראות מקור. זה מענין.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 00:12

אין לי כעת תח"י מקור, רק שזכור לי שהחס"ת הנהיג בישיבתו שהולכים לישון בניטל וקמים בחצות הלילה ללמוד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 00:27

זה כבר משהו אחר. ואני יסביר נניח ובחור היה שואל את מרנא החתם סופר שבחצות לילה אינו יכול ללמוד מפני סיבות כאלה ואחרות האם היה אומר לו שלא ילמד קודם חצות בגלל הניטל?
אז נכון שהתיחס לזה, אבל לא נכון לכלול אותו ביחד עם הנוהגים שלא ללמוד כל עיקר.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 01:26

אם עסקינן בשחמט וגדולי תורה וחסידות שליט"א, זצוק"ל. תקראו מעשה מענין.

קראתי פעם על שני ראשי ישיבות גדולים [לפני דור אחד לפחות] שהיו משחקים על חוף הים בבין הזמנים - שחמט [שימו לב איך..] בלי לוח של ממש רק בעזרת המספרים והאותיות בכל שורה! בשביל זה צריך זיכרון פנומנלי. סיפור מדהים.

אפרופו זיכרון... לא זכור לי היכן קראתי או שמעתי את המעשה ומה שמות הרה"י. מי שמכיר מיהם הנפשות הפועלות בצירוף מקור, אשמח אם יפרט כאן.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 דצמבר 2018, 01:34

בדידי הוה עובדא. שיחקתי שחמט בישיבה עם בעל תשובה, אני עם לוח והוא בע"פ (בלי לראות את הלוח) והוא ניצח אותי...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 02:03

יאיר אם לא היה זכור לי שהמעשה הנ"ל מסופר על ראשי ישיבות מהדור הקודם, היתי מקבל את עדותך כמקור חשוב. ר' יאיר ו.. מה שם החבר? 'שהאילו מקור' יהיה מושלם... ;)

דרך לא אגב גם בישיבתי היה אחד מומחה שידע לשחק על פי מספרים. רק שאצלו זה נבע מתוך אימון מאומץ. אני מניח שהרה"י הנ"ל לא עסקו בשחמט כל כך ועם זאת שחקו את המשחק בלי לוח, מכח זיכרונם הגדול.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 דצמבר 2018, 02:44

תראה מה זה. הוא זכר הכל ואילו אני הספקתי לשכוח אפילו את שמו..
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 09:55

חזקי כתב:זה כבר משהו אחר. ואני יסביר נניח ובחור היה שואל את מרנא החתם סופר שבחצות לילה אינו יכול ללמוד מפני סיבות כאלה ואחרות האם היה אומר לו שלא ילמד קודם חצות בגלל הניטל?
אז נכון שהתיחס לזה, אבל לא נכון לכלול אותו ביחד עם הנוהגים שלא ללמוד כל עיקר.
לא בטוח שהפרשנות שלך נכונה, וחושב שכן ניתן למנות אותו עם נוהגי מנהגי הניטל.
ואדרבה נשמח שאחד יעלה לכאן מקורות בענין זה.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 10:40

לגבי מרנא החתם סופר ומנהג הניטל, עשיתי חיפוש קצר בגולג ומצאתי כדלהלן:
בוויקיפדיה כתוב:
המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה ביום חג המולד מהשקיעה ועד חצות הלילה. תלמידי החתם סופר הלכו לישון מוקדם ולמדו אחר זמן חצות. מנהג נוסף הוא כאמור קריאה בקול של תפילת "עלינו לשבח" ובכלל זאת המשפט "שהם משתחווים להבל וריק", שהיה נאמר בדרך כלל בלחש, מפני זעם הנוצרים.[2]
ישנם שנהגו לקרא ביום זה את ספר תולדות ישו, ספר עברי מימי הביניים המוקדמים שגם תורגם ליידיש, המציג את קורותיו של ישו בצורה לעגנית. כמו כן הופיע במאה ה-19 "מגילת ניטל", המגוללת את קורות ישו, ומיוחסת לאחד מתלמידי החת"ם סופר שהעתיק אותה מכתבים שהיה מונחים אצל רבו.[17]
הרב נתנאל וייל, שחי בקרלסרוהה במאה ה-17, כתב כי הטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש.[19] אולם החת"ם סופר דוחה את טעם האבלות כי גם בעת אבלות ישנם לימודים המותרים ללמוד, וכן הוא תמה מה ההבדל בין קודם חצות לאחר חצות. לפיכך הוא מציין שהאיסור ללמוד תורה נועד כדי למנוע מתלמידי החכמים ללמוד וממילא מחוסר מעש יילכו לישון מוקדם בלילה, ויקומו בחצות כאשר קמים הנוצרים לתפילתם, וזאת כדי למנוע מצב הפוך ומעורר קטרוג שבו היהודים ישנים בשעה שהנוצרים כבר קמו.[20]
במאמר באתר מסוים [ http://www.shabes.net/bsd/index.php?opt ... &Itemid=81 ] תחת הכותרת ניטל – (לא) רק מנהג חסידי ראיתי בין השורות כדלהלן:
בקובץ "מוריה" (מכון ירושלים, גליון קסא-קסד) פירסם הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א, בעל ה"משנת יוסף", מאמר מקיף על אי-לימוד התורה בליל ניטל, וכתגובה למאמרו פירסם הרה"ג רבי בנימין שלמה המבורגר שליט"א, בעל "שרשי מנהגי אשכנז", מאמר, בו הוא תמה על הרושם שנוצר אצל הגר"י ליברמן, כאילו מנהג איסור הלימוד בליל ניטל הוא מנהג חסידי, כאשר, כך טוען הרב המבורגר, מנהג זה היה נפוץ באשכנז עוד הרבה לפני לידת הבעל שם טוב זי"ע. הרב המבורגר מצביע על כך שהחתם סופר כותב בהיותו בקהילת דרעזניץ, ש"מנהג העולם" שלא ללמוד בליל ניטל, ובאותה תקופה לא היה לחתם סופר כל מגע עם תלמידי הבעל שם טוב. הרב המבורגר כותב שביטול לימוד התורה בלילה זה היה נהוג בישיבות אשכנז, בהן למד החתם סופר בצעירותו, ועל רבו של החתם סופר במגנצא מספר רבי מאיר ליהמן את הסיפור הבא: "מאן דהוא הלשין על רבי טבלי שייאר בעוון משחק קלפים עם תלמידיו בליל ניטל. באותו לילה פרצו אנשי המסדר הנוצרי אל בית מדרשו. בנס היו אז כולם עסוקים בשאלה הלכתית שהופנתה זה עתה אל הרב, וכל אחד השתתף בויכוח בעניין. משחק הקלפים נעלם מן השולחן ורק ספרי גמרא, רי"ף, רמב"ם, טור ושולחן ערוך היו מונחים עליו כשהם פתוחים"...

על המנהג שלא ללמוד תורה בליל ניטל, כותב ה"בני יששכר" בספרו "רגל ישרה" שבלילה זה נהרג אותו האיש ששמו היה יש"ו "שהוא קליפת עורב ונרמז שמו בתורה ו'נוקם ש'ם י', ראשי תיבות יש"ו. וכשתצרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו ער"ב בגימטריא ש"ר פ"ח, שכתבו הקדמונים שהוא שם הכלבים", וכותב ה"בני יששכר" ש"שמענו ממגידי אמת שאירעו מעשיות כמה פעמים בליל נטילתו ועקירתו מן העולם שלמדו בליל זה ובא כלב לבתיהם, ומנהג ישראל תורה היא". בספר "טעמי המנהגים" מביא בשם ספר "ליקוטי הפרדס" שבתקופות קדומות ארבו צוררי היהודים ליהודים והיכו את כל מי שהסתובב ברחובות במכות אכזריות וחלקם אף נרצחו בלילה זה, וההמון הנכרי החשיב את הכאת היהודים למצווה. לכן, כך כותב ה"ליקוטי הפרדס", גזרו גדולי הדור על המלמדים, על התלמידים ועל בני הישיבות שישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות.

רבנו החתם סופר תמה על מנהג אי לימוד התורה בליל ניטל וכתב ש"לא שמעתי טעם מקובל בזה" והוא מסביר שכנראה הקדמונים הנהיגו כן כדי שלא לתת לשטן ולמקטרגים מקום לקטרג, שבאותו לילה יושבים כל הגויים בכנסיותיהם משעת חצות ואילך, ואילו עם ה' ישנים על מיטותיהם, ואפילו לומדי התורה רובם ככולם ישנים לאחר חצות הלילה. הגדולים לא רצו לגזור שהיהודים יקומו גם כן בחצות הלילה ללמוד תורה, כדי לא להיגרר אחר הנוצרים, לכן גזרו שאין ללמוד קודם חצות וממילא כל תלמידי החכמים ובעלי הבתים שקובעים עיתים לתורה ישנו בתחילת הלילה ויקומו לאחר חצות, כדי להשלים את חובת לימודם, ואז ממילא ילמדו הם תורה לאחר חצות...
לפי רעיונו המופלא של החתם סופר, מניעת הלימוד קודם חצות בליל ניטל, תביא דוקא לריבוי הלימוד באותו הלילה עצמו, לאחר שעת חצות.
כמו"כ מובא שם סיפור מעניין:
סיפר הגאון רבי משה פארהאנד זצל"ה אב"ד מאקעווע, שרבו הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד זצלל"ה אבדק"ק מאטעסדארף, בעל ה"חתן סופר" ונכדו של החתם סופר, לא רצה מצד אחד למסור שיעור בליל ניטל, אך מצד שני לא רצה לבטל תורה ולוותר על שיעור הקבוע שמסר לבחורי הישיבה. לכן המציא הוא המצאה מחוכמת. שהרי נפסק בשולחן ערוך שלא ישב אדם להסתפר סמוך למנחה ולא לאכול סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה, אך אם התחיל הוא כבר להסתפר או לאכול, אינו חייב להפסיק, לכן אמר הגר"ש עהרנפעלד לתלמידיו שיבואו לשיעור שימסור עוד לפני תחילת הניטל, וכך לא יצטרך להפסיק את השיעור כשהניטל יגיע...
בינתים נודע הדבר לאמו מרת הינדל ע"ה, בתו של מרן החתם סופר זצ"ל. היא הגיעה לבית בנה ואמרה לו: "תדע נאמנה, שגם אבי זצ"ל היה די מחמיר על ביטול תורה של הרבים, ובכל זאת בכל שנה ושנה בליל הניטל היו מבטלים את הלימוד בישיבתו. ואין לך להיות מחמיר יותר ממנו"...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 17:56

חזקי כתב:עוד ציטוט:יש הסבורים שבישראל אין כל סיבה לציין את הניטל, בשל קדושת הארץ. הרב מרדכי מסלונים כבר קבע בעבר, שאין כאן שליטה לקליפות, אפילו לא בירושלים שבה מצויות כל כך הרבה כנסיות. אבל גדולי האדמו"רים שבאו לארץ המשיכו לקיים את מנהג הניטל, וחסידיהם חיקו אותם. הליטאים והספרדים, לעומת זאת, אינם מתייחסים כלל לניטל. "אצל החסידים כל סיבה טובה לא ללמוד מתקבלת ברצון", אומר מקור ליטאי ציני במיוחד. עד כאן.
כמה שאלות ליודעי דבר.
א. האם כיום בחסידות סלונים [בא"י] נוהגים לשמר את מנהג הניטל לאור מה שנכתב בציטוט.
ב. האם כל החסידויות נוהגות כך והאם יש מנהגים יחודיים בליל ניטל לחסידויות מסוימות. ומה הם. מענין לשמוע.
ג. בהודעות אחרות הבאתי שיש שנהגו בשלושה ימים שלא ללמוד. האם יש הנוהגים כך בזמנינו.
ד. האם ידוע על אדמור"ים בני זמנינו שמשחקים בשחמט או דמקה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 19:25

ב. יש מנהגים יחודיים, שיש זמנים אחרים לימי הניטל, יש שלושה דעות מתי חל הניטל ועפ"י זה זה משתנה בין החצרות, עפ"י רוב זה תלוי במוצא של החצרות מאיזה מדינות באו.
ג. לי לא ידוע על חצר כזה, ידוע לי על מנהג ויז'ניץ שמחזיקים שני ימי ניטל, אחד היא ניטל קטן הנוהג רק מחצות ועד השקיעה, והשני היא ניטל גדול הנוהג מחצות היום עד חצות הלילה.

לגבי אם ניטל חל בשב"ק יש מנהגים מסוימים, אי מקפידים על ניטל בשב"ק.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 19:28

יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט.
לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט.
רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 19:39

1010 כתב:ב. יש מנהגים יחודיים, שיש זמנים אחרים לימי הניטל, יש שלושה דעות מתי חל הניטל ועפ"י זה זה משתנה בין החצרות, עפ"י רוב זה תלוי במוצא של החצרות מאיזה מדינות באו.
ג. לי לא ידוע על חצר כזה, ידוע לי על מנהג ויז'ניץ שמחזיקים שני ימי ניטל, אחד היא ניטל קטן הנוהג רק מחצות ועד השקיעה, והשני היא ניטל גדול הנוהג מחצות היום עד חצות הלילה.

לגבי אם ניטל חל בשב"ק יש מנהגים מסוימים, אי מקפידים על ניטל בשב"ק.
ב. לא שאלתי אם יש דעות. כי יש דעות ויש חצרות שנהגו בדורות קודמים. והעתקתי כאן מאמרים שמביאים אותם. שאלתי אודות זמנינו באופן ספיצפי.

ג. תודה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 19:40

1010 כתב:יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט.
לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט.
רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו.
לא רק שאנו מצטערים, אלא זה יום המציין את דת הנצרות עובדת האלילים. ואנו מתפללים שהאלילים יכרתו מן הארץ הם וסמליהם וכל אשר להם.

כמובן ש'מתכתב' לא התכוין לזה חלילה. אלא כתב מתוך שיגרא דלישנא לציין יום שיש בו ענין.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 19:44

גידי כתב:אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".

איך יסתדר עם הציטוט הזה????
חזקי כתב:מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
הוא לא אהב את הסבא שלו??? הגאון הצדיק בעל צמח צדק????
אל תדמה את האדמו"ר הקדוש בעל צמח צדק לסתם למדן.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 19:50

חזקי כתב:
1010 כתב:יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט.
לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט.
רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו.
לא רק שאנו מצטערים, אלא זה יום המציין את דת הנצרות עובדת האלילים. ואנו מתפללים שהאלילים יכרתו מן הארץ הם וסמליהם וכל אשר להם.

כמובן ש'מתכתב' לא התכוין לזה חלילה. אלא כתב מתוך שיגרא דלישנא לציין יום שיש בו ענין.
גם ביום זה היה בדורות עברו פרוגרומים עד אין מספר, כאשר הגויים התבשמו כדבעי לקראת ימי חגם ויצאו מוסתים גד היהודים, והכו ביהודים מכה גדולה.
ואכן בימים אלו היו היהודים מסתתרים בבתיהם וממעטים לצאת לרחוב מפחד העכו"ם.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 19:56

יפה על ההוספה, ועל התמונה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 20:26

ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל.
איני זוכר העבודא לאשורה, מי שיודע פרטים אודות עובדא זו, נא להחכימנו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 20:31

מאמר יפה מהרב טוביה פריינד אודות מנהגי ה'ניטל'
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 18 דצמבר 2018, 20:38

1010 כתב:ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל.
איני זוכר העבודא לאשורה, מי שיודע פרטים אודות עובדא זו, נא להחכימנו.
מסורת מוטלת בספק. [מסתבר שלא על דעת גדולים או אדמורי"ם] לאור זאת שיש בזה משום דרכי האמורי. בפרט הסיפור על הגדול הנ"ל קשה להאמין שיכשל בדרכי האמורי, וחש למה שנטפל לו כלב.
ראה תוספתא שבת פרק ז גירסת הגר"א: על דרכי אמורי. למשל אדם שרואה סימן בנחש שנזדמן לפניו. וז"ל התוספתא: "נפל נחש על גבי המטה, ואמר עני הוא וסופו להעשיר, עוברה היא יולדת זכר, בתולה היא נשאת לאדם גדול"
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 דצמבר 2018, 20:54

מה שכן, כלב שחור שנטפל הוא בד"כ נשמת רשע שחטא בג"ע והתגלגלה באותו כלב...ויש בזה כמה וכמה מעשים גם עם האריז"ל וגם בזמננו.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 21:33

חזקי כתב:
1010 כתב:ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל.
איני זוכר העבודא לאשורה, מי שיודע פרטים אודות עובדא זו, נא להחכימנו.
מסורת מוטלת בספק. [מסתבר שלא על דעת גדולים או אדמורי"ם] לאור זאת שיש בזה משום דרכי האמורי. בפרט הסיפור על הגדול הנ"ל קשה להאמין שיכשל בדרכי האמורי, וחש למה שנטפל לו כלב.
ראה תוספתא שבת פרק ז גירסת הגר"א: על דרכי אמורי. למשל אדם שרואה סימן בנחש שנזדמן לפניו. וז"ל התוספתא: "נפל נחש על גבי המטה, ואמר עני הוא וסופו להעשיר, עוברה היא יולדת זכר, בתולה היא נשאת לאדם גדול"
שים לב להבדל בין זה לדרכי האמורי, דרכי האמורי זה משהו שקורה שאדם לוקח מזה סימן להבא, משא"כ הכלב השחור שבא כעונש וכדו' על מה שלמד.
ויש לזה מקור מהבני יששכר שכתב כן.
וראה לדומגא כאן - https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D ... 7%9C%D7%90
שכתב: "והנה כמה טעמים נאמרו במניעת והעדר הלימוד בניטל ונפרטם חדא חדא. ברגל ישרה למרן מוהרצ"א מדינוב (ערך י' בסופו) כתב דטעמא הויא משום התגברות הקליפות, וז"ל באמצע דבריו, והנה האיש הנ"ל נרמז בתורה ו'נוקב ש'ם י'י בר"ת וכשתצטרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו ער"ב בגימ' ש"ר פ"ח שכתבו הקדמונים שהוא שם הכלבים וכו' וכבר שמענו ממגידי אמת שאירע מעשיות כמה פעמים בליל נטילתו ועקירתו מן העולם, שמנהג כל ישראל שלא ללמוד תורה, ואירע לאנשים שלמדו, שבא כלב לבתיהם, והמשכילים יבינו שורשו ומנהג ישראל תורה עכדה"ק, ויש לזה סמוכין מהא דאיתא בספר קרניים פ"ג ובדן ידין שם למהר"ש מאוסטרופולא דיש בחינת קלי' הנקראת טבת וכו' דדינין מתערין מינה, ובה נדבקין תתקמ"ד מיני חיצונים הנקרא כלבים וכו', ויש בזה סודות נפלאים וסכנה הוא לגלותם וכו', והרי ידוע דלהרבה שיטות הויא זו ליל התקופה ואכמ"ל, ועכ"פ נופל הוא בחודש טבת.
וכאן - http://www.shabes.net/bsd/index.php?opt ... &Itemid=81
שכתב: על המנהג שלא ללמוד תורה בליל ניטל, כותב ה"בני יששכר" בספרו "רגל ישרה" שבלילה זה נהרג אותו האיש ששמו היה יש"ו "שהוא קליפת עורב ונרמז שמו בתורה ו'נוקם ש'ם י', ראשי תיבות יש"ו. וכשתצרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו ער"ב בגימטריא ש"ר פ"ח, שכתבו הקדמונים שהוא שם הכלבים", וכותב ה"בני יששכר" ש"שמענו ממגידי אמת שאירעו מעשיות כמה פעמים בליל נטילתו ועקירתו מן העולם שלמדו בליל זה ובא כלב לבתיהם, ומנהג ישראל תורה היא". בספר "טעמי המנהגים" מביא בשם ספר "ליקוטי הפרדס" שבתקופות קדומות ארבו צוררי היהודים ליהודים והיכו את כל מי שהסתובב ברחובות במכות אכזריות וחלקם אף נרצחו בלילה זה, וההמון הנכרי החשיב את הכאת היהודים למצווה. לכן, כך כותב ה"ליקוטי הפרדס", גזרו גדולי הדור על המלמדים, על התלמידים ועל בני הישיבות שישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 דצמבר 2018, 22:04

מה התאריכים? הבנתי שט' בטבת זה אחד מהם. יש גם לפי הלועזי? (24/12)? [הבנתי שיש (לפחות) 3 תאריכים]

א"א לפשוט לפי התאריך שהכלב הגיע? ברציניות
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 22:27

זה תלוי אך ורק בלועזי.
עיקר המחלוקת זה בין ה25 ל12 ל5 בראשון.
המחלוקת הוא בין הנוצרים, היות ולפני הרבה שנים מצאו המומחים הנוצרים כי נחסרה מלוח השנה עשרה ימים, ולכן הוסיפו הכנסיה באותה שנה עשרה ימים, ולכן חלה הבדל בין רוב הכתות שקיבלו עליהם את השינוי [וכך זה בימינו אנו] לבין מיעוט שלא קיבל זאת.
וכך יצא שהיו כמה מדינות שבהם הנוצרים עשו את החגא שלהם במקום בחמישי לינואר בעשרים וחמש לדצמבר, יען כי לא הסכימו לתוספת של העשרה ימים, ולדידים היה אז החמישי לינואר.
ומכאן שורש המחלוקת, שבמקומות שהיה החגא בעשרים וחמש [כמו פולין - ובהם חסידי גור] שומרים את הניטל בעשרים וחמש, ובמקומות אחרים שהיה בחמישי לינואר שומרים את החגא בחמישי.
בחצר בעלזא שומרים את החגא בשישי לינואר הואיל וכ"ק מרן מהר"א מבעלזא אמר שהחגא האמיתי הוא בלילה שבין השישי לשביעי, ושהכומרים בעצמם טועים כאשר עושים זאת בחמישי.
ומכאן השורש לשלושת השיטות.

ולגבי שאלת יאיר, ברור שהכלב לא יכול להכריע כאן, כי אלו ואלו צודקים, כי בכל הימים היה חגאות של נוצרים.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 דצמבר 2018, 22:32

תודה. אז לדבריך כולם נוהגים 3 ימי ניטל?! כי אם כלב בא רק בתאריך מסויים לכאורה אפ"ל שזה התאריך הנכון
ורק בו יש לנהוג ובכל אופן לדבריך צריך לנהוג 3 ימי ניטל, האמנם?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 דצמבר 2018, 22:40

יאיר כתב:תודה. אז לדבריך כולם נוהגים 3 ימי ניטל?! כי אם כלב בא רק בתאריך מסויים לכאורה אפ"ל שזה התאריך הנכון
ורק בו יש לנהוג ובכל אופן לדבריך צריך לנהוג 3 ימי ניטל, האמנם?
רובם נוהגים רק יום אחד, יש חלק שנוהגים בשני תאריכים, אין אף אחד שנוהג בשלושתם [חוץ מהרצל...].
לגבי הכלב, יכול להיות שזה שהגיע לאיש אחד אין זה מוכיח שרק היום הזה הוא ניטל, כי יכול להיות שאצלו שהתגורר בקרבת נכרים שנהגו ניטל ביום מסוים זה אכן ביום מסוים, אך אצל השני שהתגורר באיזור אחר שם נהגו ניטל עשרה ימים אח"כ אינו נוהג ניטל באותו יום רק ביום שהנכרים נוהגים בו.

וככלל, זה לא תלוי בנו, אלא בנוצרים שחוגגים את חגאותיהם וימי אידיהם.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 19 דצמבר 2018, 00:42

יאיר כתב:מה התאריכים? הבנתי שט' בטבת זה אחד מהם. יש גם לפי הלועזי? (24/12)? [הבנתי שיש (לפחות) 3 תאריכים]

א"א לפשוט לפי התאריך שהכלב הגיע? ברציניות
חחחחח :lol:: :lol:: :lol:: הרגת אותי יאיר...לפי הכלב אתה רוצה שיכריעו מנהג קודש שנתיסד לפני דורות רבים...חס וחלילה.

והפניה ל101010
אוי לבושתינו מספרים ספורים על כלבים ועל סימנים וחזקי העיר נכון שזה דרכי אמורי
ובשביל לאמת צריך להביא מקור הלכתי זה דין דאורייתא :!: :!: :!:

על מנהג הניטל עצמו לא התיחסתי כאן כבר כתבתי למעלה וקבלתי אזהרה על מה בכך

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 19 דצמבר 2018, 01:01

חזקי כתב:
גידי כתב:אחד מאדמו"רי חב"ד הקודמים התבטא באוזני חסידיו, כי "אין אני אוהב את אותם למדנים הטוענים כי אינם יכולים לבטל תורה אפילו לשעות ספורות ולכן הם חייבים ללמוד דווקא באותו לילה".

איך יסתדר עם הציטוט הזה????
חזקי כתב:מאידך מסופר כי פעם נכנס חסיד לחדרו של הצמח צדק בליל ניטל וראהו יושב ולומד תורה, על שאלתו: "הרי היום ניטל?" ענה לו הרבי: "פעטח! פעטח! ווער האט דיר געהייסען זאגען?טיפש, טיפש, מי שאל אותך? , אך בכל זאת סגר את הספר.
הוא לא אהב את הסבא שלו??? הגאון הצדיק בעל צמח צדק????
אל תדמה את האדמו"ר הקדוש בעל צמח צדק לסתם למדן.
מה זה משנה?? אם זה אסור בגלל המנהג אז אסור :!: :!:

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 19 דצמבר 2018, 01:04

1010 כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:יש לי השגה קטנה על כותרת האשכול, שנכתב בו הבעל"ט.
לא נהוג לכתוב תואר זה על יום שאנו מצטערין על קיומו, וכמו שלא תכתוב יום עשרה בטבת הבל"ט או יום תענית תשעה באב הבעל"ט.
רק צריך להתפלל שמשיח צדקינו יבוא במהרה ויבער את הקליפה הנוצרית מעולמינו.
לא רק שאנו מצטערים, אלא זה יום המציין את דת הנצרות עובדת האלילים. ואנו מתפללים שהאלילים יכרתו מן הארץ הם וסמליהם וכל אשר להם.

כמובן ש'מתכתב' לא התכוין לזה חלילה. אלא כתב מתוך שיגרא דלישנא לציין יום שיש בו ענין.
גם ביום זה היה בדורות עברו פרוגרומים עד אין מספר, כאשר הגויים התבשמו כדבעי לקראת ימי חגם ויצאו מוסתים גד היהודים, והכו ביהודים מכה גדולה.
ואכן בימים אלו היו היהודים מסתתרים בבתיהם וממעטים לצאת לרחוב מפחד העכו"ם.
קראת מימך את מגילת תענית???
אתה יודע כמה פוגרומים עם ישראל עבר??
בגלל זה נבטל כל יום תורה??
אז כנראה לא זה הסיבה שבעלי החסידות קודש קדושים אסרו ואל תחליט להם מפני מה הם אסרו :!: :!:
'המתנגדים' כן יצאו מפתח ביתם??


לא כל הערה על שמועה הופכת אדם למזלזל תקח את הדברים כפי שהם ותנסה להתמודד עם מה שאני מעיר
או שתסתור את הטענות או שתסכים לא מעבר לזה

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל הבעלט

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 19 דצמבר 2018, 01:07

1010 כתב:לגבי מרנא החתם סופר ומנהג הניטל, עשיתי חיפוש קצר בגולג ומצאתי כדלהלן:
בוויקיפדיה כתוב:
המנהגים שונים מקהילה לקהילה והם פשטו בעיקר בקהילות החסידיות במזרח אירופה והונגריה. המנהג העיקרי הוא להימנע מלימוד תורה ביום חג המולד מהשקיעה ועד חצות הלילה. תלמידי החתם סופר הלכו לישון מוקדם ולמדו אחר זמן חצות. מנהג נוסף הוא כאמור קריאה בקול של תפילת "עלינו לשבח" ובכלל זאת המשפט "שהם משתחווים להבל וריק", שהיה נאמר בדרך כלל בלחש, מפני זעם הנוצרים.[2]
ישנם שנהגו לקרא ביום זה את ספר תולדות ישו, ספר עברי מימי הביניים המוקדמים שגם תורגם ליידיש, המציג את קורותיו של ישו בצורה לעגנית. כמו כן הופיע במאה ה-19 "מגילת ניטל", המגוללת את קורות ישו, ומיוחסת לאחד מתלמידי החת"ם סופר שהעתיק אותה מכתבים שהיה מונחים אצל רבו.[17]
הרב נתנאל וייל, שחי בקרלסרוהה במאה ה-17, כתב כי הטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש.[19] אולם החת"ם סופר דוחה את טעם האבלות כי גם בעת אבלות ישנם לימודים המותרים ללמוד, וכן הוא תמה מה ההבדל בין קודם חצות לאחר חצות. לפיכך הוא מציין שהאיסור ללמוד תורה נועד כדי למנוע מתלמידי החכמים ללמוד וממילא מחוסר מעש יילכו לישון מוקדם בלילה, ויקומו בחצות כאשר קמים הנוצרים לתפילתם, וזאת כדי למנוע מצב הפוך ומעורר קטרוג שבו היהודים ישנים בשעה שהנוצרים כבר קמו.[20]
במאמר באתר מסוים [ http://www.shabes.net/bsd/index.php?opt ... &Itemid=81 ] תחת הכותרת ניטל – (לא) רק מנהג חסידי ראיתי בין השורות כדלהלן:
בקובץ "מוריה" (מכון ירושלים, גליון קסא-קסד) פירסם הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א, בעל ה"משנת יוסף", מאמר מקיף על אי-לימוד התורה בליל ניטל, וכתגובה למאמרו פירסם הרה"ג רבי בנימין שלמה המבורגר שליט"א, בעל "שרשי מנהגי אשכנז", מאמר, בו הוא תמה על הרושם שנוצר אצל הגר"י ליברמן, כאילו מנהג איסור הלימוד בליל ניטל הוא מנהג חסידי, כאשר, כך טוען הרב המבורגר, מנהג זה היה נפוץ באשכנז עוד הרבה לפני לידת הבעל שם טוב זי"ע. הרב המבורגר מצביע על כך שהחתם סופר כותב בהיותו בקהילת דרעזניץ, ש"מנהג העולם" שלא ללמוד בליל ניטל, ובאותה תקופה לא היה לחתם סופר כל מגע עם תלמידי הבעל שם טוב. הרב המבורגר כותב שביטול לימוד התורה בלילה זה היה נהוג בישיבות אשכנז, בהן למד החתם סופר בצעירותו, ועל רבו של החתם סופר במגנצא מספר רבי מאיר ליהמן את הסיפור הבא: "מאן דהוא הלשין על רבי טבלי שייאר בעוון משחק קלפים עם תלמידיו בליל ניטל. באותו לילה פרצו אנשי המסדר הנוצרי אל בית מדרשו. בנס היו אז כולם עסוקים בשאלה הלכתית שהופנתה זה עתה אל הרב, וכל אחד השתתף בויכוח בעניין. משחק הקלפים נעלם מן השולחן ורק ספרי גמרא, רי"ף, רמב"ם, טור ושולחן ערוך היו מונחים עליו כשהם פתוחים"...

על המנהג שלא ללמוד תורה בליל ניטל, כותב ה"בני יששכר" בספרו "רגל ישרה" שבלילה זה נהרג אותו האיש ששמו היה יש"ו "שהוא קליפת עורב ונרמז שמו בתורה ו'נוקם ש'ם י', ראשי תיבות יש"ו. וכשתצרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו ער"ב בגימטריא ש"ר פ"ח, שכתבו הקדמונים שהוא שם הכלבים", וכותב ה"בני יששכר" ש"שמענו ממגידי אמת שאירעו מעשיות כמה פעמים בליל נטילתו ועקירתו מן העולם שלמדו בליל זה ובא כלב לבתיהם, ומנהג ישראל תורה היא". בספר "טעמי המנהגים" מביא בשם ספר "ליקוטי הפרדס" שבתקופות קדומות ארבו צוררי היהודים ליהודים והיכו את כל מי שהסתובב ברחובות במכות אכזריות וחלקם אף נרצחו בלילה זה, וההמון הנכרי החשיב את הכאת היהודים למצווה. לכן, כך כותב ה"ליקוטי הפרדס", גזרו גדולי הדור על המלמדים, על התלמידים ועל בני הישיבות שישבו בבתיהם בלילה הזה ולא ישוטטו בחוצות.

רבנו החתם סופר תמה על מנהג אי לימוד התורה בליל ניטל וכתב ש"לא שמעתי טעם מקובל בזה" והוא מסביר שכנראה הקדמונים הנהיגו כן כדי שלא לתת לשטן ולמקטרגים מקום לקטרג, שבאותו לילה יושבים כל הגויים בכנסיותיהם משעת חצות ואילך, ואילו עם ה' ישנים על מיטותיהם, ואפילו לומדי התורה רובם ככולם ישנים לאחר חצות הלילה. הגדולים לא רצו לגזור שהיהודים יקומו גם כן בחצות הלילה ללמוד תורה, כדי לא להיגרר אחר הנוצרים, לכן גזרו שאין ללמוד קודם חצות וממילא כל תלמידי החכמים ובעלי הבתים שקובעים עיתים לתורה ישנו בתחילת הלילה ויקומו לאחר חצות, כדי להשלים את חובת לימודם, ואז ממילא ילמדו הם תורה לאחר חצות...
לפי רעיונו המופלא של החתם סופר, מניעת הלימוד קודם חצות בליל ניטל, תביא דוקא לריבוי הלימוד באותו הלילה עצמו, לאחר שעת חצות.
כמו"כ מובא שם סיפור מעניין:
סיפר הגאון רבי משה פארהאנד זצל"ה אב"ד מאקעווע, שרבו הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד זצלל"ה אבדק"ק מאטעסדארף, בעל ה"חתן סופר" ונכדו של החתם סופר, לא רצה מצד אחד למסור שיעור בליל ניטל, אך מצד שני לא רצה לבטל תורה ולוותר על שיעור הקבוע שמסר לבחורי הישיבה. לכן המציא הוא המצאה מחוכמת. שהרי נפסק בשולחן ערוך שלא ישב אדם להסתפר סמוך למנחה ולא לאכול סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה, אך אם התחיל הוא כבר להסתפר או לאכול, אינו חייב להפסיק, לכן אמר הגר"ש עהרנפעלד לתלמידיו שיבואו לשיעור שימסור עוד לפני תחילת הניטל, וכך לא יצטרך להפסיק את השיעור כשהניטל יגיע...
בינתים נודע הדבר לאמו מרת הינדל ע"ה, בתו של מרן החתם סופר זצ"ל. היא הגיעה לבית בנה ואמרה לו: "תדע נאמנה, שגם אבי זצ"ל היה די מחמיר על ביטול תורה של הרבים, ובכל זאת בכל שנה ושנה בליל הניטל היו מבטלים את הלימוד בישיבתו. ואין לך להיות מחמיר יותר ממנו"...
נו אז החלטת על סמך ויקפדיה שהחתם סופר נהג כך
איפה עשרות ומאות של גדולי הדורות האדירים שלא אחזו מהמנהג זה לא מלמד על משהו??
רק מגזר אחד שטוען על מנהג יאמר לו קודש ומנהג שני שמערער אז הוא כופר :?: :?: :?: :?: :?:

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 08:51

לא החלטתי על סמך ויקיפדיה שהחת"ס נהג כך, אלא אמרתי שאין מקורות תחת ידי, ואדרבה מי שיש לו מוזמן להעלותו לכאן.
אמנם, החלטתי לחפש בגוגל והעליתי מוויקיפדיה, אבל לא זו המקור.
ולגבי זה שהיו גדולי דורות אחרים שלא נהגו בו, אין זה סותר כלל וכלל, וכבר אלפי שנים שיש מחלוקת בכלל ישראל גבי הרבה דברים, ולכןם נהרא נהרא ופשטיה, מי לשומד בניטל אינו כופר, רק מי שמזלזל באלו שאינם לומדים בניטל בכזה מין זלזול כמו שלך הוא כופר שעתיד להשירף בגיהנום.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 18:15

1010 כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:ישנה מסורת על כלב שחור הנטפל למי שלומד תורה ביום הניטל, ואכן היה עובדא עם הגאן הגדול ר' פינחס הירשפרונג גאב"ד מונטריאול זצ"ל שבהיותו ליטאי לא חשש לימי הניטל, ופעם בעת יציאתו מבית המדרש ביום הניטל אחר שלמד, נטטפל אליו כלב שחור ומסוכן, ועפ"י מה שזכור לי, החל מאז לנהוג במנהגי הניטל.
איני זוכר העבודא לאשורה, מי שיודע פרטים אודות עובדא זו, נא להחכימנו.
מסורת מוטלת בספק. [מסתבר שלא על דעת גדולים או אדמורי"ם] לאור זאת שיש בזה משום דרכי האמורי. בפרט הסיפור על הגדול הנ"ל קשה להאמין שיכשל בדרכי האמורי, וחש למה שנטפל לו כלב.
ראה תוספתא שבת פרק ז גירסת הגר"א: על דרכי אמורי. למשל אדם שרואה סימן בנחש שנזדמן לפניו. וז"ל התוספתא: "נפל נחש על גבי המטה, ואמר עני הוא וסופו להעשיר, עוברה היא יולדת זכר, בתולה היא נשאת לאדם גדול"
שים לב להבדל בין זה לדרכי האמורי, דרכי האמורי זה משהו שקורה שאדם לוקח מזה סימן להבא, משא"כ הכלב השחור שבא כעונש וכדו' על מה שלמד.
החילוק שנסית לחלק מוטעה!
הלא בגלל 'סימן' הכלב, הגאון הנ"ל כפי שמסופר הפסיק ללמוד בליל הניטל. הרי לך שגם כאן [לפי השמועה הלא נכונה] הוא ראה בזה סימן מכאן ולהבא ולא רק עונש על העבר.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 19:51

הסיפור על הגאון הנ"ל היה דוקא בסיימו הלימוד, עיין איך שכתבתי שהיה זה ביציאתו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 19:55

לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 20:07

חזקי כתב:לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.
דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם]
כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 20:07

וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה.
מאין לך שזה לא נכון?
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 20:13

1010 כתב:
חזקי כתב:לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.
דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם]
כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר.
שוב. ושנה לאחר מכן?
אתה פשוט מחלק חילוק, שהסיפור שהבאת בעצמך סותר לו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 20:15

1010 כתב:וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה.
מאין לך שזה לא נכון?
אתה חס על סיפור שגם לא הבאת לו מקור, ומנסה בכל תוקף לאמת את שמועתו אף שסותר על פניו לדינא של דרכי האמורי שהוא מהתורה. לא אהבתי!
מלבד זה שלא הבאת מקור מוסמך לסיפור הנ"ל עם הגאון רבי פינחס הירשפרונג. אלא החלטת "וכך עובדא"...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 20:45

חזקי כתב:
1010 כתב:
חזקי כתב:לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.
דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם]
כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר.
שוב. ושנה לאחר מכן?
אתה פשוט מחלק חילוק, שהסיפור שהבאת בעצמך סותר לו.
שנה לאחמ"כ אינו נכנס לגדר דרכי האמורי.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 20:48

חזקי כתב:
1010 כתב:וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה.
מאין לך שזה לא נכון?
אתה חס על סיפור שגם לא הבאת לו מקור, ומנסה בכל תוקף לאמת את שמועתו אף שסותר על פניו לדינא של דרכי האמורי שהוא מהתורה. לא אהבתי!
מלבד זה שלא הבאת מקור מוסמך לסיפור הנ"ל עם הגאון רבי פינחס הירשפרונג. אלא החלטת "וכך עובדא"...
במחילה ממעלת כבודך, אכן לא הבאתי לזה מקור, אבל אנכי ראיתי הסיפור לפני שנים מספר מודפס במקום כלשהו עם יותר פרטים וממקור מוסמך.
כך שאצלי הוא מוסמך, אמנם אצלך לא כי לא פרטתי בדיוק את המקור, יען כי הסיפור הנ"ל כבר אינו תח"י, אבל משהחלטת שזה דרכי האמורי, זה כבר עובדא כעינך שהסיפור לא נכון בעליל.
עכ"פ אין בכוונתי להתמשיך ולהתווכח שוב אודות ענין זה כל עוד לא יתחדש משהו אלא תמשיך ותטחון ויכוח עד דק...
לא כל משהו שנראה תמוה בעיניך, בהחלט שלא היה....
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 20:50

1010 כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:
חזקי כתב:לא תירצת בזה כלום ממה שטענתי.
דרכי האמורי זה כאשר אחד יוצא לדרכו וראוה סימן כלשהו ומשום כך אינו הולך לדרכו. [גם לא תמיד זה כך, ויש בזה הבדלים כלשהם]
כאן היה זה אחרי שסיים ללמוד והכלב השחור נטפל אליו, וזה לא מנע ממנו ללכת ולעשות את חפצו, כי היה זה אחר שגמר ללמוד כבר.
שוב. ושנה לאחר מכן?
אתה פשוט מחלק חילוק, שהסיפור שהבאת בעצמך סותר לו.
שנה לאחמ"כ אינו נכנס לגדר דרכי האמורי.
ידידי תלמד אותי מנין אתה שולף חילוקים בדיני תורה בלי להניד עף עף..?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 20:52

1010 כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:וככלל, לא אהבתי את ההגדרה שלך, לפי השמועה הלא נכונה.
מאין לך שזה לא נכון?
אתה חס על סיפור שגם לא הבאת לו מקור, ומנסה בכל תוקף לאמת את שמועתו אף שסותר על פניו לדינא של דרכי האמורי שהוא מהתורה. לא אהבתי!
מלבד זה שלא הבאת מקור מוסמך לסיפור הנ"ל עם הגאון רבי פינחס הירשפרונג. אלא החלטת "וכך עובדא"...
במחילה ממעלת כבודך, אכן לא הבאתי לזה מקור, אבל אנכי ראיתי הסיפור לפני שנים מספר מודפס במקום כלשהו עם יותר פרטים וממקור מוסמך.
כך שאצלי הוא מוסמך, אמנם אצלך לא כי לא פרטתי בדיוק את המקור, יען כי הסיפור הנ"ל כבר אינו תח"י, אבל משהחלטת שזה דרכי האמורי, זה כבר עובדא כעינך שהסיפור לא נכון בעליל.
עכ"פ אין בכוונתי להתמשיך ולהתווכח שוב אודות ענין זה כל עוד לא יתחדש משהו אלא תמשיך ותטחון ויכוח עד דק...
לא כל משהו שנראה תמוה בעיניך, בהחלט שלא היה....
תבין אין לי בעיית אימון איתך. אבל יש כאן הערה חמורה מהלכה דאוריתא כנגד הסיפור. אז בוא נשאל, מה עדיף להחליט שהסיפור לא מוסמך או שחלילה מישהו עבר על איסור תורה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 19 דצמבר 2018, 21:29

1010 כתב:לא החלטתי על סמך ויקיפדיה שהחת"ס נהג כך, אלא אמרתי שאין מקורות תחת ידי, ואדרבה מי שיש לו מוזמן להעלותו לכאן.
אמנם, החלטתי לחפש בגוגל והעליתי מוויקיפדיה, אבל לא זו המקור.
ולגבי זה שהיו גדולי דורות אחרים שלא נהגו בו, אין זה סותר כלל וכלל, וכבר אלפי שנים שיש מחלוקת בכלל ישראל גבי הרבה דברים, ולכןם נהרא נהרא ופשטיה, מי לשומד בניטל אינו כופר, רק מי שמזלזל באלו שאינם לומדים בניטל בכזה מין זלזול כמו שלך הוא כופר שעתיד להשירף בגיהנום.
לעבור על דרכי האמורי זה כלום בשבילך להעיר על המנהג מצד גדולי ישראל קדמונים ושלא קדמונים זה כפירה
ב 13 יסודות של הרמב"ם מוזכר כפירה על ערעור כנגד מנהג??
לא כתבתי מילה אחת כנגד אדמור מסויים אלא לגופו של מנהג ואתה מצווח ומחליט מי כופר ומי לא

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 19 דצמבר 2018, 21:59

חזקי, בענין הזה אני עם 1010 . שמא הכלב גרם לו לבדוק את הנושא ואח"כ החליט לנהוג ניטל ושמא אכן אין זה נקרא מדרכי האמורי

או בגלל שזה לא משהו שנעשה מיד או בגלל שמדובר בשינוי למנהג ישראל ולא סתם ניחוש שלא קשור לכלום.

[אדם אומר שקרא בספר, ברור שלא בטוח שהסיפור אמין אבל בטוח (ברמת סבירות ואא"כ מדובר בעזרן ודומיו) שהוא קרא כך]
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 19 דצמבר 2018, 23:05

גידי כתב:
1010 כתב:לא החלטתי על סמך ויקיפדיה שהחת"ס נהג כך, אלא אמרתי שאין מקורות תחת ידי, ואדרבה מי שיש לו מוזמן להעלותו לכאן.
אמנם, החלטתי לחפש בגוגל והעליתי מוויקיפדיה, אבל לא זו המקור.
ולגבי זה שהיו גדולי דורות אחרים שלא נהגו בו, אין זה סותר כלל וכלל, וכבר אלפי שנים שיש מחלוקת בכלל ישראל גבי הרבה דברים, ולכןם נהרא נהרא ופשטיה, מי לשומד בניטל אינו כופר, רק מי שמזלזל באלו שאינם לומדים בניטל בכזה מין זלזול כמו שלך הוא כופר שעתיד להשירף בגיהנום.
לעבור על דרכי האמורי זה כלום בשבילך להעיר על המנהג מצד גדולי ישראל קדמונים ושלא קדמונים זה כפירה
ב 13 יסודות של הרמב"ם מוזכר כפירה על ערעור כנגד מנהג??
לא כתבתי מילה אחת כנגד אדמור מסויים אלא לגופו של מנהג ואתה מצווח ומחליט מי כופר ומי לא
כגון מה שכתבת כאן: http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 96#p474696
כתבת רבניו ואדמוריו לא יועילו לו כלום על מנהג שגדולי האדמורים והרבנים כמןו הבני ישששכר, אדמו"ר בעלזא, אדמו"רי גור, אדמו"רי ויז'ניץ, וכמעט כל גדולי החסידות והחתם סופר ועד הרבה מקדושי עליון, וכתבת עליהם בזלזול בוטה כל כך, וכל זאת משום שאצלך לא מקובל המנהג, הוא הוא הכופר שיבער בגיהנום, וכקורח בשעתו שלגלג על משה רבינו עם טלית שכולה תכלת....
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 19 דצמבר 2018, 23:50

יאיר כתב:חזקי, בענין הזה אני עם 1010 . שמא הכלב גרם לו לבדוק את הנושא ואח"כ החליט לנהוג ניטל ושמא אכן אין זה נקרא מדרכי האמורי

או בגלל שזה לא משהו שנעשה מיד או בגלל שמדובר בשינוי למנהג ישראל ולא סתם ניחוש שלא קשור לכלום.

[אדם אומר שקרא בספר, ברור שלא בטוח שהסיפור אמין אבל בטוח (ברמת סבירות ואא"כ מדובר בעזרן ודומיו) שהוא קרא כך]
יאיר מהסיפור משמע [וגם זה העוקץ של הסיפור] שעל פי סימן הכלב הכריע לשנה הבאה. לחלק בין סימן שפעל על פיו תיכף או לזמן רחוק יותר, לדעתי אין בזה ממש ואין בזה סברא לחלק, משום שבסופו הוא פועל על פי הסימן שיש בו מן הניחוש ודרכי האמורי וכמו שכתב הרמב"ם שנחושים למינים גוררים בסופו לעבודה זרה. וזה רמב"ם. ואם כך מה לי שפועל תיכף או לאחר מכן.
גם מה שכתבת לחלק במקרה של מנהג ישראל, הדעת לא מניחה לקבל זאת. שכן בסופו מה לי אם מכריע לנהוג בדבר חולין על פי הסימן, ובין שמכריע על מנהג ישראל. בשניהם הוא הכריע על פי הסימן שהוא סיבת האיסור.

[בשביל זה כתבתי הודעה שלימה להסביר ל1010 שאני לא מטיל ספק שהוא קרא. וכל הספק הוא בעצם השמועה מחמת שיש בזה איסור תורה. ובודאי הגאון הנ"ל לא נכשל בכגון דא.]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:08

הדיון פה בכלל לא מתחיל. לא כל דבר וסימן הוא ניחוש! צריך לדעת את הנושא.

הרי חז"ל בעצמם הביאו הרבה סימנים, כלבים נובחים, כלבים שוחקים אליהו בא לעיר ועוד הרבה וכו'
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:09

ואולי אפשר שוב לחלק ולומר שהסימנים של חז"ל הם לא נפ"מ למעשה.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 02:13

יאיר כתב:הדיון פה בכלל לא מתחיל. לא כל דבר וסימן הוא ניחוש! צריך לדעת את הנושא.

הרי חז"ל בעצמם הביאו הרבה סימנים, כלבים נובחים, כלבים שוחקים אליהו בא לעיר ועוד הרבה וכו'
חז"ל לא הביאו את אלה כסמנים. חז"ל ידעו!
אדם מן השורה שנפגש עם כלב או דורבן..מלבד ניחוש או שכן או שלא, אין לו ידיעה באמת.

אבל אם יש להעיר זה גבי היוצא' מבית הטבילה. כתוב שאם נפגש' עם כלב שתטבול שוב. ובזה באמת הסתפקתי. אבל גם הוא מנהג, ולא הלכה. וכנ"ל יש לשאול גם בזה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 02:15

יאיר כתב:הדיון פה בכלל לא מתחיל. לא כל דבר וסימן הוא ניחוש! צריך לדעת את הנושא.
הבאתי תוספתא שכתוב מפורש שיש בזה ניחוש ודרכי האמורי באדם שנפגש עם נחש וכיוצא בזה. מאי שנא?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:18

חזקי כתב: אבל אם יש להעיר זה גבי היוצא' מבית הטבילה. כתוב שאם נפגש' עם כלב שתטבול שוב. ובזה באמת הסתפקתי. אבל גם הוא מנהג, ולא הלכה. וכנ"ל יש לשאול גם בזה.
יפה אמרת! ואימו של ר' ישמעאל בן אלישע טבלה וכשיצא נתקלה בדבר טמא וחזרה לטבול וכך 7 פעמים כמודמני ולכן זכתה בבן כה"ג שזכה בכבודו ובעצמו לברך בקודש הקדשים את הקב"ה! ("תניא. אמר ר' ישמעאל בן אלישע..וראיתי אכתריא-ל וכו'". מס' ברכות).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 02:22

יאיר זכור לך אם זה כתוב בדברי חז"ל או רק בספרים. והיכן זה כתוב.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:24

נ"ל שזה מובא ב'ראשית חכמה' כך זכור לי.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 02:27

פשוט חפשתי אתמול בכל מיני ספרים ולא מצאתי. אבל צריך לבדוק שם.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:44

אה..אתה מדבר איפה כתוב שצריכה לטבול שוב? אולי מובא בגמ' ואם לא אז בפוסקים.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:45

עיין רמ"א, יו"ד סי' קצח סעי' מח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 20 דצמבר 2018, 02:47

"ויש לנשים ליזהר כשיוצאות מן הטבילה שיפגע בה חברתה, שלא יפגע בה תחילה דבר טמא או עובד כוכבים,
ואם פגעו בה דברים אלו, אם היא יראת שמים תחזור ותטבול (שערי דורא וכל בו ורוקח)." (רמ"א הנ"ל)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 16:21

תודה רבה יאיר על הדברים. ב"ה אבדוק בפנים מה מקורם של הראשונים הנזכרים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 20 דצמבר 2018, 16:25

אפשר לפתוח על כך אשכול מיוחד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 25 דצמבר 2018, 04:07

אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!

שים שלום
הודעות: 822
הצטרף: 22 יולי 2014, 15:39
מיקום: רחובות

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי שים שלום » 25 דצמבר 2018, 06:58

גידי כתב:אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!
חג המולד התחיל להיחגג בסוף המאה הרביעית, שנים בודדות קודם חתימת התלמוד.
פוגרומים בשמו ודאי לא היה אלא שנים לאחר שנים רבות

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 25 דצמבר 2018, 08:58

אני יודע דבר אחד שמי שמקשה על מנהג ישראל (ובפרט אחד כמוך שלא שואל לשם העשרת ידע וקבלת מענה, אלא בכדי להפריך) בידוע עליו שהוא אפיקורס.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 25 דצמבר 2018, 17:07

על החידושי הרי"ם העיד רבי צבי יחזקאל מיכלזון (אב"ד פלונסק בעל תירוש ויצהר) במכתבו (הובא בטעמי המנהגים עמוד ת"ק, ובשיח שרפי קודש ח"א אות תקכ"ב, ובאוצר כל מנהגי ישורון עמו' 102") :שמעתי מרב גדול ישיש, שהיה פעם אחת בימי החורף על ש"ק אצל אדמו"ר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור, ואז היה אותה העת שנוהגים בכל תפוצות ישראל שאין לומדים בליל שחל תקופת טבת.
ובאכלו סעודת ליל ש"ק עם קהל החסידים המסובים לשולחנו הטהור לא אמר אז דברי תורה לפני העם כדרכו בכל ש"ק, רק סיפר כי פעם אחת שאל כומר את הגה"ק הרבי יהונתן אייבשיץ, חכמיכם אמרו כי העולם עומד על התורה, הלא יש לכם היהודים זמן שאינכם לומדים תורה, על מה עומד העולם בשעות הללו? השיב לו רבי יהונתן מנהג ישראל תורה, וקיום המנהג שאין לומדים תורה הוא עצמו תורה, ועל זה קיים העולם. ולא אמר תורה רק סיפר סיפור זה".
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 25 דצמבר 2018, 17:08

מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

קצת מקורות וטעמים על מה שנהגו בתפוצות ישראל שלא ללמוד בימי ה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 25 דצמבר 2018, 17:16

המקור הראשון שאין לומדים בליל ניטל הוא החוות יאיר בספרו מקור חיים (שחי בשנת שצ"ז) ובס' קנ"ה אות א' ששם החוות יאיר בקיצור הלכות: "אודות מנהג הלימוד בליל חוגה פלונית..." והשאר לא נדפס, וכנראה שיד הצנזור שלטה בו.
יש לציין שמנהג זה היה נפוץ באשכנז כיון ששם שלטו הנוצרים בחזקה.
כמו"כ הוזכר מנהג זה שלא ללמוד בליל אידם ניטל, בספר "התאבקות" להיעב"ץ הבנוי ומיוסד על הפולמוס הידוע עם איש ריבו, בתוך הדברים מוזכר שבהגיע ליל כותי הוא ניטל, אפי' גאוני ארץ בטלים בלימודם, ועוסקים בענינים אחרים.
בעל קרבן נתנאל כתב [דבריו הם בכת"י הועתק בנטעי גבריאל חנוכה, בסוף מאמר ארוך על ניטל]: שהטעם שאסור בלימוד התורה בליל ניטל הוא משום אבילות שנולד בו אותו האיש. וז"ל: "מה שאמרה גיסתי בשמי, אמת הוא כי לילה זו כמו יום שחרב בית המקדש, ומטעם זה אסור ללמוד כמו
בתשעה באב, וטעם זה אסור לגלות, ומכח זה נשתרבב המנהג הרע ששוחקים, אפילו לומדים אינם שמים על לב, וברוך השם שהאיר עיני לעמוד על תוך הדבר". עכ"ל.
כטעם זה כתב החת"ס (נדפס באגרות סופרים סי' ב', ובקובץ תשובות סי' ל"א, נדפס בהשלמות לונדון תשנ"ד) שכתב:
"על דבר אשר נשאלתי מאת מעלתו הרמה בענין לאסור ת"ת בליל חגם, לא שמעתי טעם מקובל, גם מה ששמעתי מאמ"ו מוה"ר נתן אדלער כהן צדק ז"ל, הוא אמר הטעם הוא משום אבילות, ולכן אסור ללמוד, כך שמעתי מאמו"ר הגאון החסיד ז"ל".

בחת"ס הקשה אם הטעם הוא משום אבילות, א"כ יהא מותר ללמוד לימודים המותרים בעת אבילות רח"ל ובט' באב. גם מה שאמרו שהוא עד חצות תמה, מה ההבדל באותה לילה בין קודם חצות לאחר חצות. ולכן כותב: "דאפשר שנהגו קדמונינו כן משום שלא ליתן מקום לבע"ד לחלוק ולשטן לקטרג בהיות באותה הלילה כל העמים נועדים לבית אלהיהם מחצות ואילך כידוע. ועם ה' אלו ישנים על מטותיהם אפי' לומדי תורה רובם ככולם נעורים תחילת הלילה וישנים אחר חצות. ולא רצו לגזור שיהיו כל ישראל עומדים השכם מחצות ואילך באותה הלילה כאילו אנו נגררים אחר חוקותיהם, ע"כ בהשכל מנעו הלימוד קודם חצות לגמרי וממילא כל ת"ח ישן תחילת הלילה ויקום אחר חצות, ומכ"ש בעלי משא ומתן הקובעים עתים לתורה בכל יום מסתמא בתחילת הלילה, אותה הלילה נמנעים ללמוד מפני המנהג, וע"כ יעמדו אחר חצות לשלם חובתם דבר יום ביומו, וממילא יהיו כמה וכמה עוסקים בעבודת ה', אלו מפה ואלו מפה, וחמת המלך שככה. - ומסיים החת"ס - וטעם זה הגון בעיני, ולא קשה מידי היכן מצאנו יום שמקצתו אסור ומקצתו מותר, כיון שהסברא נכונה כמו שכתבו תוס' פסחים שם ד"ה היכן מצינו. ומתוך הדברים אתה למד שיש לגעור בהקובעים מושב לצים שמחים לאיד" עכ"ד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 27 דצמבר 2018, 02:31

1010 כתב:על החידושי הרי"ם העיד רבי צבי יחזקאל מיכלזון (אב"ד פלונסק בעל תירוש ויצהר) במכתבו (הובא בטעמי המנהגים עמוד ת"ק, ובשיח שרפי קודש ח"א אות תקכ"ב, ובאוצר כל מנהגי ישורון עמו' 102") :שמעתי מרב גדול ישיש, שהיה פעם אחת בימי החורף על ש"ק אצל אדמו"ר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם מגור, ואז היה אותה העת שנוהגים בכל תפוצות ישראל שאין לומדים בליל שחל תקופת טבת.
ובאכלו סעודת ליל ש"ק עם קהל החסידים המסובים לשולחנו הטהור לא אמר אז דברי תורה לפני העם כדרכו בכל ש"ק, רק סיפר כי פעם אחת שאל כומר את הגה"ק הרבי יהונתן אייבשיץ, חכמיכם אמרו כי העולם עומד על התורה, הלא יש לכם היהודים זמן שאינכם לומדים תורה, על מה עומד העולם בשעות הללו? השיב לו רבי יהונתן מנהג ישראל תורה, וקיום המנהג שאין לומדים תורה הוא עצמו תורה, ועל זה קיים העולם. ולא אמר תורה רק סיפר סיפור זה".
עוד מקור אחד כזה ואבדנו........

1 ר' מיכלזון מביא בשם 2 רב קשיש (מי זה??) ששמע פעם אצל 3 חידושי הרי"ם שסיפר לחסידיו מעשה על גאון שהיה דור או שנים לפניו...

אין לי פקפוק בגאונותו ובקדושתו של חידושי הרי"ם. ואילו היה כותב בספרו הייתי מקבל. אבל הסיפור עבר כמה וכמה ידים כמו חלק גדול מסיפורי החסידים שהסטייפלער כבר התבטא עליהם ועל אמינותם את שהתבטא..

ספר טעמי המנהגים רבים בו השבושים והשמועות הלא מדויקות וכבר נכתב על זה מאמר ארוך

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 27 דצמבר 2018, 02:40

שים שלום כתב:
גידי כתב:אני מציע שאלה פשוטה. מענין עם מאנדהו יכול להתמודד עם השאלה הפשוטה והישרה.....בלי לגדף!
הרי חכמים ז"ל החל מדור האמוראים ודאי שלא נהגו להמנע מלימוד תורה ולהטיל איסורים באותו הלילה. (לא נמצא דבר כזה בשום מקום בחז"ל9 והיה מוטל עליהם להשמיע מנהג או איסור לימוד ביום הזה. איך יסבירו זאת נוהגי הניטל? הרי חז"ל בעלי הש"ס תקופתם אחרי אותו האיש שר"י וגם הם גרו בין הנוצרים בארץ ישראל, וכבר מובא בתלמוד ויכוחים של חז"ל עם כת הנוצרים, אז מדוע לא נהגו ולא החזיקו באיסור הניטל!!!! וזה אומר דרשני!
חג המולד התחיל להיחגג בסוף המאה הרביעית, שנים בודדות קודם חתימת התלמוד.
פוגרומים בשמו ודאי לא היה אלא שנים לאחר שנים רבות
הסיבה העקרית היא לא בגלל הפגרומים!
מלבד זה האמוראים סבוראים גאונים כל אלה לא עלה בדעתם שאסור ללמוד בליל ניטל...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 27 דצמבר 2018, 09:05

אפיקורס שכמוך מלגלג ממנהגי ישראל, כל מה שרק נביא אתה תמשיך בליצנות שלך להפריכו.
וויקיפדיה אמין אצלך ור' מיכלזון לא.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 29 דצמבר 2018, 20:34

ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 02 ינואר 2019, 22:40

1010 כתב:ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
מענין מאד. יש מקור יותר מוסמך מעלון כלשהו? ארצה לקרוא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 02 ינואר 2019, 23:30

מצחיקים, הבאתם מויקיפדיה ולא קראתם את ההתחלה (ראיתי את זה מזמן):

"נִיטָל או נִיתָּל (נהגה "ניטְל", בשווא נח), וכן ניטל נאַכט (ביידיש: "ליל ניטל") או בלינדע נאַכט (ביידיש: "לילה עיוור"), הוא כינויו של ליל חג המולד בפי יהודים מארצות אשכנז, הנוהגים בין היתר להימנע בו מלימוד תורה. המנהגים נשמרים כיום בעיקר על ידי החסידים."
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 02 ינואר 2019, 23:36

אין חולק שבזמן הזה המנהג הנ"ל מצוי אך ורק אצל החסידים. מאן דהו ניסה להשוות שבדורות קודמים המנהג הנ"ל היה שייך אצל הליטאים כמו אצל החסידים. וזה פשוט לא נכון. גם אם היו קצת גדולים ליטאיים שנהגו כך, לא הרוב הגדול והמכריע. בשונה מגדולי החסידות שנהגו כך עד ימינו אנו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 02 ינואר 2019, 23:40

חזקי כתב:
1010 כתב:ראיתי בשב"ק שבעבר היו הליטאים גם נוהגים במנהג הניטל.
מענין מאד. יש מקור יותר מוסמך מעלון כלשהו? ארצה לקרוא.
מובא בספר 'חיי יעקב'
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 02 ינואר 2019, 23:40

אבל המנהג הזה עוד מלפני שהחסידות נולדה, וכעין מה שכתבו כאן שהמהרש"א נהג בזה.
ופשוט הדבר שאין זה מנהג חסידים וכיו"ב.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 02 ינואר 2019, 23:54

לא יודע מה המקור ביחס למהרש"א אם בכלל. מה שראיתי בכמה וכמה מקומות מביאים שהוזכר בחוות יאיר, ולא התפשט בערי אשכנז.

עדות נאמנה הינה של תלמידו הגדול של הנודע ביהודה [מחבר שו"ת תשובה מאהבה] הכותב בתשובה לשואל וזה"ל: ועל שאלת איש נכבד אה"ט (אדוני הטוב) יחי', אם נקח מועד לבאר המלות זרות השגורות בפי האספסוף אבל תכלה העת והן לא תכלנה. ואצלי יסוד המוסד: כל דבר שאינו מובא בתלמוד גדול ובהרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור לא אשיב עליהם דבר והצי דבר. כי המון עם לא בינות מכל אום ואום ממציאים ומאמינים מה שלבם חפץ. והנה לא נמצא בספרים הנזכרים שקראו ליל ארוכה בשם ניטל. ואפשר שעם הארץ היו מכנים ליל ארוכה בשם ניטל נאכט, בעבור שהיא בתכלית ארוכה וכבדה על האדם וחשבו לומר בשווערליכע נאכט (=לילה כבד). ובדו מלבם ניטל נאכט, ומלת ניטל מלשון נטל חול שאמר שלמה. או שרצו לומר עמפפאנג נאכט (=ליל הנטילה או העיבור) כי לשון זו רגילה על מילדתיהן... והעתיקו הבורים בלשון ניטל, אשר בלשון המשנה והתלמוד פירושו נעמן (=לקחת) עמפפאנגן (=ליטול) וקראו ניטל נאכט. והוא כמו עמפפאנג נאכט ודעת לנבון נקל.
ומה שכתב שאינם עוסקים בתורה בליל ארוכה, מעיד אני עלי שמים וארץ, אני, ורבותי, וחברי ותלמידי למדנו מעולם בליל זה כשאר לילות. ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו בני ישראל נצטוינו והגית בו יום ולילה. ומאכילת שום לא שמעתי ולא ראיתי מאבותי ומאבות אבותי. ועל דברות הראשונות אני חוזר: בכל אום ולשון בארץ ערב רב עלה אתם הנוהגים מנהגים הישרים בלבותם. זכור אני, בהיותי בילדותי ישבתי לכיסא שופט צדק במדינת מעהרין, ראיתי נשים זקנות היו מקלפות שומין במספר שנות בניהם ובנותיהם הקטנים והניחו בתשעה באב על מצבות בבית הקברות. ומי יודע החלומות וההבלים שחלמו להם. וזה הדבר אשר דברתי, מי יובל לבאר ולפרש מלות ומנהגי חסרי דעת. לכן כלל גדול בתורה, מה שלא נמצא בתלמוד ובהרי"ף והרמב"ם כנ"ל אין לו יסוד ואין להשיב. עכ"ל.

ודבריו אלו מבטאים יותר מכל את התפיסה השונה של המתנגדים למנהג הנ"ל. וברור שאין מדבריו תלונה על ההולכים בדרך רבותיהם גדולי החסידות מצוקי ארץ.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 02 ינואר 2019, 23:57

תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 02 ינואר 2019, 23:58

י"א ניטל יום הניטל..
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 03 ינואר 2019, 00:01

1010 כתב:תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
אין ספק שמי שמהרהר כנגד הנוהגים במנהג זה כפי מסורת רבותיהם, יקרא שוטה.
אבל גם אין ספק שמי שיתעקש לקבוע שהמנהג הנ"ל היה נהוג אצל כולם, חכם גדול הוא לא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 03 ינואר 2019, 00:07

1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 03 ינואר 2019, 08:45

חזקי כתב:
1010 כתב:תעשה לי טובה, כמו (כמעט) כל הלכה, מנהג וחיוב בישראל יש מצדדים לכאן ולכאן.
מה שמביאים ציטוט מגדול אחד שלא אחז במנהג הזה, לא מפריך שום מנהג בישראל.

ושוב, מנהג של חסידים קודש קדשים הוא ואין להרהר אחריה כלל וכלל.
אבל מנהג זה קדום בהרבה, ואינו קשור לחסידות כלל.
אין ספק שמי שמהרהר כנגד הנוהגים במנהג זה כפי מסורת רבותיהם, יקרא שוטה.
אבל גם אין ספק שמי שיתעקש לקבוע שהמנהג הנ"ל היה נהוג אצל כולם, חכם גדול הוא לא.
צודק, איני מנסה לקבוע שהמנהג היה נהוג אצל כולם, כי לא כך היה.
אלא שהמנהג היה נפוץ הרבה מאוד, וזה היה נפוץ הרבה שנים טרם הזמן שהאיר אורו של הבעש"ט הקדוש.
כך שזה לא קשור לחסידות, אמנם זה אכן לא היה מנהג שכולם נהגו בו.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

גידי
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 19:40

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי גידי » 07 ינואר 2019, 04:05

חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
אל תהיה נאיבי שמחפש מקורות לסיפורי בדותות.. יש לך צד שהסיפור היה??

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 07 ינואר 2019, 15:43

גידי כתב:
חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
אל תהיה נאיבי שמחפש מקורות לסיפורי בדותות.. יש לך צד שהסיפור היה??
אתה חוטא במה שהמצוטט חטא. שניכם יוצאים מנקודת הנחה - הסיפור היה או לא היה. אני בניגוד אליכם יוצא מנקודת הנחה שצריך לבדוק! לא לשלול מראש ולא להכריח מראש. [כמובן כל עוד לא הובא מקור מוסמך]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

מיקיש
הודעות: 1
הצטרף: 17 ינואר 2019, 16:06

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי מיקיש » 17 ינואר 2019, 16:23

נא להבהיר לבורים שבינינו מה היה בליל הניטל שפגם בו עד כד"כ

מי זה
הודעות: 923
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי מי זה » 17 ינואר 2019, 18:53

חזקי כתב:
1010 כתב:מסופר על גדול אחד שהיה לומד בליל ניטל, פעם נכנס חכם אחד לבקרו ומצאו לומד, שאלו מדוע לומד בניטל, ענה לו ע"ד צחות שרוצה לראות הגיהנום של אלו הלומדים בניטל. אמר לו החכם שעל לימוד בליל ניטל אין גיהנום כ"כ, אבל ללעוג על מנהג ישראל בודאי יש גיהנום. וקיבל מיד את דבריו.
מענין מיהו הגדול שמוזכר בסיפור הנ"ל. ובכלל המקור של הסיפור.
[סיפור בלי מקור (בפרט בסוג מנהגים שכל צד מנסה לגייס תומכים ותימוכין... ) בעיני אינו בר סמכא כלל. (ומן הסתם כך גם אצל כל אחד שלא מחליט לקבוע את המסקנה מראש)]
מכאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=3154#p25049
ראוי להביא מה שסיפר הג"ר שמואל פירר ז"ל אבד"ק קראָס בעמח"ס הר שפר עמ"ס הוריות,
שכשהיה אברך צעיר לימים נזדמן לו להיות בליל ניטל אצל אחד מרבותיו, שהיה גאון מפורסם שלא היה נמנה על עדת חסידים, ומצאו יושב אצל הגמרא ולומד בהתמדה, והיה הגאב"ד קראס עומד ומתמה, היתכן שלומדים תורה בליל זה.
ענה הגאון ואמר, שהיה ברצונו לראות הגיהנם עבור לימוד גמרא ותוספות בליל ניטל.
והמשיך הגאון מקראס לספר, כי הכאיב לו מאוד כששמע דברי ביטול הללו על מנהג ישראל קדושים, והרהיב עוז לומר לרבו, שבענין הגיהנם שמקבלים על מה שלומדים בליל התקופה, אין הכי נמי שעדיין יכולים להיות כמסתפק בזה, אמנם מהו עם הגיהנם בעד מי שלועג על דברי חכמים, הלא הראשונים כמלאכים נמנעו מלימוד התורה בליל זה. ויהי כשמוע הגאון את דבריו, מיד סגר את הגמרא והפסיק ממשנתו, ע"כ.

הגר"ש פירר (תרכ"ח-תש"ב) היה מחסידי בית צאנז, ויתכן שרבו זה היה רבו המובהק הגאון רבי נפתלי צבי סג"ל גאלדבערג זצ"ל ראב"ד טארנא שבהונגריה.
מתואר בקורות הימים כמרביץ תורה וגאון חריף, ספרו "בית לוי" עמ"ס גיטין, לא מצאתי אם היה מקורב לחסידות.

מה ששונה בסיפור הזה הוא שהתלמיד מעיר לרב, שזה קצת מאזן את הרושם למרות שגם הגר"ש פירער היה גדול וחכם (חבר בשלטון הרוחני של יח"ל, בורר מוסמך על רבים בגליציה).
מה שכן, יש להניח שיש עוד התבטאויות כאלו מגדולים יותר מפורסמים, אבל אין לנו את המקור, וגם בסיפור הנ"ל לא רשום מקור מדויק.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

חזקי
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: שח מט לימי הניטל

נושא שלא נקרא על ידי חזקי » 04 פברואר 2019, 20:03

מובא בספר 'חיי יעקב' כי בתחילת יסוד הישיבה בוולוז'ין נהגו שלא ללמוד בלילה זה. הסיבה לשינוי הייתה, שפעם נכנס הגאון רבי חיים איצקוביץ מוולוז'ין בלילה להיכל הישיבה, כמנהגו מדי פעם. אותו לילה ליל 'ניטל' היה ובית המדרש ריק מתלמידיו. ויהי בהיכנסו נפלה גמרא אחת מארון הספרים על הרצפה. ניגש הרב והחזירה למקומה בארון. עוד הוא צועד הלאה, ושוב שמעה אוזנו קול חבטת נפילת גמרא על הרצפה. שוב ניגש הרב והחזירה למקומה. אולם, כאשר מעשה זה חזר בפעם השלישית, הבין, שיש כאן רמז מן השמים! מיד שלח את השמש להעיר את בני הישיבה משנתם, שיבואו מיד לבית המדרש ללמוד. לאחר שהתאספו הבחורים, ובית המדרש היה מלא וקול התורה נשמע, הגיעו לבית המדרש ראשי השררה וראש המשטרה, והסתכלו כה וכה אל קהל הלומדים. רבי חיים קיבל אותם בברכת שלום. כאשר שאלם, מה מטרת הביקור באישון ליל, התחמקו מלהשיב, רק הייתה ניכרת הבעת שביעות רצון על פניהם.

למחרת נודע הדבר, כי הייתה הלשנה של מוסרים לשלטון, שהיהודים מבזים את הנצרות, בכך שמבטלים תורה באותו ליל חגם, וסכנה גדולה נשקפה לישיבה. אלא שהממונים מטעם הממשלה, שבאו לראות אם ההלשנה נכונה נוכחו ששקר העלילו, שהרי במו עיניהם ראו שכל תלמידי הישיבה לומדים בשקידה... הואיל והתרחש הנס בליל 'ניטל', קבע רבי חיים, שכן ינהגו לשנים הבאות, שלא לבטל את בית המדרש בלילה הזה!
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה