אשכול האבסורד והפרדוקס

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אליהו הנביא [כידוע מעדותו של רבי יוסי בסנהדרין קיג.] - קפדן. הפרדוכס במה ששנוי במסכת כלה פ"ד שאחד מהתנאים שאליהו מציב בכדי להתגלות לאדם, שלא יהיה קפדן. אז כיצד הדברים עולים בקנה אחד?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חזקי כתב:אליהו הנביא [כידוע מעדותו של רבי יוסי בסנהדרין קיג.] - קפדן. הפרדוכס במה ששנוי במסכת כלה פ"ד שאחד מהתנאים שאליהו מציב בכדי להתגלות לאדם, שלא יהיה קפדן. אז כיצד הדברים עולים בקנה אחד?
אפשר לחלק בין קפידה במילי דעלמא ובין קפידה במילי דשמיא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אמנם מדברי הגמרא שם עמוד ב "אמר ליה קפדן קרית לי אמר ליה הא דקמן דקא קפיד מר". משמע דהיה קפדן לאו דוקא במילי דשמיא.
ואפשר ליישב על פי מה שראיתי מסבירים במפרשים שם שכל הדו שיח הנזכר היה בדרך בדיחותא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17407
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 198 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

נכנסת לפורום לתורה או לאוצה"ח?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

לא. אשמח לשמוע מה מדברים בזה עוד בספרים.

ובגוף החילוק בין קפידה דשמיא לקפידא במילי דעלמא. ראיתי במהר"ל חידושי אגדות סנהדרין קיג. כתב בזה"ל: אליהו קפדן הוי, ודבר זה תבין למה היה אליהו קפדן, מפני שהיה כהן, ואמרינן (ב"ב ק"ד ב') דכהני קפדנים הם, כי הכהנים הם קדושים וכל קדוש הוא אש, וכמו שאמרו גבי תלמיד חכם... וגם כן שמו מורה על שזה שנקרא אליהו, וכל מי שנקרא כך דומה לאש ע"כ. ומדבריו נלמד שקפידת אליהו לאו במילי דעלמא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17407
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 198 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

בזכות החיפוש של יאיר מצאתי עוד בענין אליהו קפדן. מאתר הנקרא פורטל הדף היומי.
"דרש רבי יוסי בציפורי: אבא אליהו קפדן. הוה רגיל למיתי גביה, איכסיה מיניה תלתא יומי ולא אתא. כי אתא אמר ליה: אמאי לא אתא מר? - אמר ליה: קפדן קרית לי! - אמר ליה: הא דקמן, דקא קפיד מר".

כתב הטור חושן משפט סימן ב: "אם רואים בית דין שצורך שעה הוא, שהעם פרוצים בעבירות דנין בין מיתה בין ממון בין כל מיני עונש".
והביא על כך הב"י בבדק הבית את דברי ריקאנטי שהעתיק את הזוהר חדש במגילת רות דף ל ע"א:
"יש מי שאינו דן את הדין לאמתו ומקבל עליו שכר. כגון אבא שראה אחד מתחבר לאשת איש ומחבקה ומנשקה, אפיק לו לקולפין וקטיל לון {הרגם}. לאו דבני הריגה נינהו אלא לעשות סייג לתורה".

מי הוא אותו אבא?
יש לומר שהוא אבא אליהו כמוזכר כאן בגמרא, שהיה קפדן ומקנא לה', וכדברי רבי שמעון בן לקיש "פינחס הוא אליהו", שכבר קינא בשיטים, גם שם על עוון עריות, וחזר וקינא בהר הכרמל.
וכן מצינו במסכת ברכות דף כט ע"ב: "אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: לא תרתח ולא תחטי".
אמר זאת דוקא אותו 'אבא אליהו קפדן' - אליהו הנביא זכור לטוב.
ובאליהו זוטא (איש שלום) פרשה א: "משום דבי אליהו הנביא אמרו, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ומענה רך בפיו, ומשיב חמה, ומרבה שלום עם אביו ועם אמו ועם רבו ועם חבירו, בשוק אפילו עם גוי, כדי שיהא אהוב מלמעלה ואהוב מלמטה, כדי שיתקבל על הביריות וכדי שיתמלאו ימיו בטובה".

שכן מצינו בכמה חכמים, שהיו מזהירים דוקא באותו ענין שהיו מתחזקים בו בעצמם.
כגון שמאי, שאמרו עליו במסכת שבת דף ל ע"ב: "תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי".
דוקא הוא שאמר במסכת אבות א משנה טו: "שמאי אומר... והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

לפעמים אנו בדרכים, ולא מזדמן לידינו סידור. האם מותר להתפלל מתוך אפליקציה שהיא כביכול סידור?

לכתחילה, אין להתפלל מתוך טלפון נייד, היות שעלולה להתקבל שיחה שתסיח את דעתו של המתפלל מן התפילה. כמו כן, משום מראית עין – אנשים עלולים לחשוב שהמתפלל עסוק בטלפון הנייד בזמן התפילה. מכל מקום, אם אין לכם סידור, ואינכם יודעים בעל פה את נוסח התפילה, אתם יכולים להתפלל מתוך הטלפון (וע"ע בשו"ת אשר חנן חלק ג' סימן ז').
נניח שהשאלה עוסקת באייפון מוגן. [גם בזה לא פשוט כפי שקראתי בחוברת שיצאה לאחרונה, אבל נניח לזה, כל אחד ינהג כפי רבותיו]
האם מותר להתפלל מתוך אייפון או מכשיר פרוץ לגמרי? לכאורה זו אבסורד בהתגלמותו, לאור דברי גאוני דורינו שהמחזיק מכשיר כזה וכו'.

שמעתי בעבר בשם הרב וואזנר ור' חיים שאסור! יודעים מקורות ברורים לזה? ארצה לשמוע. [נפק"מ לאנשים מסוימים]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

פרדוקס 'השבת'.

מצד אחד פיקוח נפש דוחה שבת. הרי שערך החיים גדול משל השבת. מצד שני מחלל שבת מות יומת. הרי שערך השבת גדול משל החיים?

בפתרון "הפרדוקס" הזה משיב המשך חכמה: על פי דיוק הפסוק המלמד על עונש מחלל השבת. בתחילת הפסוק נכתב "מחלליה מות יומת" ובסוף הפסוק נכתב "ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה". מורה התורה שנפש המחלל נכרתה מהעולם, וממילא לאו בר קיימא ועל כן מות יומת. ואין כאן סתירה לערך החיים מאחר שנפש המחלל כבר נכרתה קודם המיתה.


משך חכמה לא, יד כתב בזה"ל:
אך פשטא דקרא נראה דאמר דלא יהיה לפלא, הלא השבת גופיה נדחית מפני פקוח נפש אחת מישראל, והרי היא קלה אף מפני ספק פקוח נפשו של אדם, ומי שעובר על השבת נהרג ונסקל, אכן באמת קדושת השבת נדחית מפני נפשו של ישראל כי אם אין ישראל ליכא שבת בעולם ומי יעידו על שביתות השם ממעשיו ועל קדמותו בעולם, אכן אם הישראלי לא שמר את השבת הוא גרוע ונבזה אף מן הבהמה ונסקל וזה כפרתו, כי גם אם אינו נסקל נפשו נכרתת מן הקשר האמיץ אשר קשורה כנסת ישראל בה' ובתורתו ומיתתו טובה גדולה לו וכמאמרם ז"ל (שבת לב) כל המומתין מתודין, מיתתי תהא כפרה על העון הזה עיי"ש (סנהדרין מג:). וזה שאמר ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם היינו שהיא נתונה לכם ואתם העיקר והיא הטפילה לכם [וכן דריש רנב"י יומא פ"ה: ובמכילתא] (כאן ג) ועושין כל צרכיהם בחולי שיש בו סכנה בשבת, כי אם אין ישראל מי המה המקדשים אותה, ואעפ"כ מחלליה מות יומת, כי המחללה הוא נשפל ממעלתו וחלל ברית קודש שהיה בינו ובין השם, כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, א"כ הוא לאו בר קיימא הוא ומיתתו טובה גדולה לו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אפשר להגיד כעין זה גם על הרוצח את הנפש במזיד שנתחייב מיתה בבי"ד משום שרצח נפש, ואם כ"כ חמור היא נטילת נפשו של אדם מן העולם, אזי איך מותר ליטול את נפשו של הרוצח.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

הפדוקס כשיש סתירה בין שני ערכים שונים. במקרה שהצגת, אין סתירה בין ערך לערך אלא פשוט הוא מקבל את עונשו מחמת אותו ערך. ואילו בפרדוקס השבת, אנו מוצאים שבכח הערך של חיי אדם לדחות את ערך השבת ואז עולה השאלה מיהת"י בכח השבת לדחות את ערך החיים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17407
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 198 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חולק אבל לא חשוב
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר דעתך חשובה לנו מאד. במאי קמפליג?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17407
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 198 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

פרדוקס יכולהיות גם בנושא אחד
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

כתבתי בעבר באשכול הפרדוקסים, מעתיק לפה:

רבויתי לא ישנתי כל הלילה בגלל השאלה הקשה הזאת!!
ראובן שלח לשמעון ארגז מלא בבשר ויין, על ידי בנו של שמעון. ואמר שהוא מזכה את זה לשמעון עכשיו - על מנת שהבן השליח אינו בן סורר ומורה ולא יהיה כזה.
והלך הבן, ובדרך פתח את הארגז ואכל מתוכו תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי.
מכיון שהאב זכה בזה ברגע המסירה -הרי אכל משל אביו, והוא בן סורר ומורה.
אבל..
ברגע שהוא נעשה בן סורר ומורה - התבטל למפרע הזכיה של אביו, שהיתה ע"מ שאינו בן סורר ומורה.
וא"כ יצא שלא אכל משל אביו. - וא"כ אינו בן סורר ומורה - שהרי אינו נעשה כזה רק אוכל משל אביו.
ואם אינו בן סורר ומורה - אז מתקיים התנאי ואביו כן זוכה במשלוח.
ואם אביו זוכה במשלוח - אז הוא כן אכל משל אביו והוא כן סורר ומורה.
ואם הוא כן בסו"מ אז אביו לא זכה. ואז הוא לא אכל משל אביו והוא לא סו"מ, ואז הוא כן זוכה והוא כן סו"מ ואז הוא לא זוכה ו..... דאאאיי כבר!!!
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

האם הלכתית הוא יכול לעשות תנאי על מנת שלא יהיה בעתיד בן סורר ומורה?
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

פרדוקס הקבר
מקור קדושתו של מקום ביהדות מתחלק לשלוש קדושות: א. יש שההלכה מייחדת מקום מסוים ומגדירה אותו כמקום קדוש, והדבר מחייב התנהגות מיוחדת בו, כגון: ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית ובית המקדש. כזה היה גם הר סיני בשעת מתן תורה. ב. יש שההלכה קובעת שמקום שמקיימים בו בקביעות מצווה מסוימת, כגון תפילה ולימוד תורה, הוא מקום קדוש, אך ייחוד המקום המסוים שבני הקהילה מקיימים בו את המצווה נתון לבחירתם. כך הוא דינם של בית כנסת ובית מדרש, המוגדרים בהלכה כמקדש מעט ג. ויש שבשל אירוע שאירע במקום מסוים - כגון התגלות, נס, קבורת אדם חשוב ועוד - הבריות מייחסים לו קדושה ומקבלים על עצמם לנהוג בו בקדושה, אף שכעיקרון ההלכה אינה מחייבת אותם לעשות כן. כאן מקור הקדושה הוא בראש ובראשונה ביחסם של בני אדם לאותו מקום, במנהג ולא בדין. בין שני הסוגים האחרונים יש אפוא פרדוקס מרתק: המקום הקדוש מן הסוג השני נקבע מלמטה, בידי בני אדם, וקדושתו מוחלת עליו מלמעלה (מכוח הלכה); ואילו המקום הקדוש מן הסוג השלישי נקבע מלמעלה (לפחות לפי הכרתם של המאמינים בדבר), והקדושה חלה עליו מלמטה, מיחסם המיוחד של המאמינים אליו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

פרדוקס הרוב החלש

קי"ל שכל הכרעות בית דין מתקבלות על פי רוב כנאמר בפסוק: "אחרי רבים להטות". כלל הגיוני זה מניח שככל שיותר אנשים סוברים כדעה מסוימת, הרי שיש סבירות גבוהה יותר שזו האמת. (ריש סנהדרין) ובכל זאת בהמשך המסכת מופיע הכלל הבא: "אמר רב כהנא. סנהדרין שראו כולם לחובה – פוטרין אותו"[10] . רב כהנא טוען, (וכך פוסק הרמב"ם להלכה) שבמצב בו כל הדיינים מכריעים שאדם מסוים חייב, אדם זה נפטר מהדין ויוצא זכאי. וכאן עולה פרדוקס: לכאורה, כאשר כל הדיינים סוברים שהאדם שלפניהם חטא ופשע, הרי שהסבירות לכך שהוא אכן עשה זאת גבוהה ביותר, והנה בכל זאת דווקא במקרה זה קובעת ההלכה שאין אפשרות לחייב את הנאשם והוא נפטר מהדין.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מתלמידיו של אהרון כתב:כתבתי בעבר באשכול הפרדוקסים, מעתיק לפה:

רבויתי לא ישנתי כל הלילה בגלל השאלה הקשה הזאת!!
ראובן שלח לשמעון ארגז מלא בבשר ויין, על ידי בנו של שמעון. ואמר שהוא מזכה את זה לשמעון עכשיו - על מנת שהבן השליח אינו בן סורר ומורה ולא יהיה כזה.
והלך הבן, ובדרך פתח את הארגז ואכל מתוכו תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי.
מכיון שהאב זכה בזה ברגע המסירה -הרי אכל משל אביו, והוא בן סורר ומורה.
אבל..
ברגע שהוא נעשה בן סורר ומורה - התבטל למפרע הזכיה של אביו, שהיתה ע"מ שאינו בן סורר ומורה.
וא"כ יצא שלא אכל משל אביו. - וא"כ אינו בן סורר ומורה - שהרי אינו נעשה כזה רק אוכל משל אביו.
ואם אינו בן סורר ומורה - אז מתקיים התנאי ואביו כן זוכה במשלוח.
ואם אביו זוכה במשלוח - אז הוא כן אכל משל אביו והוא כן סורר ומורה.
ואם הוא כן בסו"מ אז אביו לא זכה. ואז הוא לא אכל משל אביו והוא לא סו"מ, ואז הוא כן זוכה והוא כן סו"מ ואז הוא לא זוכה ו..... דאאאיי כבר!!!
ראה כאן פתרון העולה למספר פרדוקסים על בסיס הנחה של רבי שמעון שקאפ. ואפשר שהלילה תניחו את ראשכם..(סתם שאלה אם עד כה הפרדוקס לא נפתר מדוע מר הסתפק בלא לישון רק ללילה אחד..)
https://chl.co.il/viewtopic.php? ... 02#p475790
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:האם הלכתית הוא יכול לעשות תנאי על מנת שלא יהיה בעתיד בן סורר ומורה?
כמו בכל תנאי שבממון.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: מצא את האבסורד!

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

פרדוקס רלוונטי לפורים. + תיקון במקור.
חזקי כתב:פרדוקס ירושלמי

"ישנו פרדוקס שמסופר כבדיחה, אבל יש בו הרבה מן האמת. ידוע שהרב יצחק יעקב וייס רב העדה החרדית, פסק שלרמות אין דין של ירושלים לגבי פורים, והם צריכים לחגוג בי"ד אדר. הרב שלמה זלמן אוירבך התנגד לפסק זה וטען שרמות היא כירושלים ועל תושביה לחגוג בשושן פורים כמו הירושלמים. בהנחה שהירושלמים מקבלים את הרב ווייס כרבה של העיר ירושלים. ר' שלמה זלמן בפסקו הרי הוא כאומר לתושבי רמות - "אם רמות בירושלים יש לשמוע לרב ווייס. אם תשמעו לו הרי שרמות אינה ירושלים. אם רמות אינה ירושלים אין צורך לשמוע לרב ווייס (שהרי אין תושבי רמות תושבי עירו של הרב ווייס) ואז אפשר לשמוע לי - אם תשמעו לי הרי שרמות דינה כירושלים ויש לשמוע לרב ווייס. וחוזר חלילה עד פורים הבא...
שימו לב לתיקון הדרוש.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אגב כל הפרדוקס הזה כבודו במקומו מונח כפי שכתוב בו בהנחה שהירושלמים מקבלים את הרב ווייס כרבה של העיר ירושלים.
ידוע לי על 90 אחוז מהם שלא מקבלים...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

שלח תגובה