שאלה בגיטין (לו:)

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

ועד
הודעות: 657
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10

שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד » 08 יולי 2019, 22:44

] איבעיא להו: [כי התקין הלל פרוסבול, לדורו בלבד הוא דתקין כן, או דלמא: אף לדרי עלמא נמי תקין. היינו, אף לדורות עולם תיקן הלל פרוסבול]? אומרת הגמ' למאי נפק"מ, לבטולי, אי אמרת: לדריה הוא דתקין – מבטלינן ליה. אלא אי אמרת: "לדרי עלמא נמי תקין", אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן גדול הימנו בחכמה, ובמנין
קשיא לי, הא נפק"מ כפשוטו, אם בדורות הבאים נוהג פרוזבול או לא, ולמה נקט הנידון אם יכול לבטל זה או לא.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

ועד
הודעות: 657
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10

Re: שאלה בגיטין (לו:)

נושא שלא נקרא על ידי ועד » 08 יולי 2019, 22:46

ולכאו' ראיה מזה, שגם אם לדורו תיקן – הרי זה ממשיך הלאה, עד שיבא בי"ד ויבטל, וכמדוייק לשון הגמ', וכל הנידון זה לגבי "לבטולי" וכמש"נ.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

שלח תגובה