אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אחרות

יעוץ עידכון על כל מה שקשור לתוכנות מחשבים וכדו'

מנהל: יאיר

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 נובמבר 2015, 16:20

'אסיפת הצלה לנו ולדורותינו'

מעמד אדיר וכנס הצלה מפגעי הטכנולוגיה 'לנו ולדורותינו' התקיימה בליל ב' לסדר תולדות ז"ך חשון בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי ברסלב במאה שערים ירושלים עיה"ק, רובם ככולם של וותיקי אנ"ש דרי עיה"ק המונים כחמש מאות ראשי משפחות הגיעו להשתתף בכינוס קדוש זה וביהמ"ד היה מלא על כל גדותיו התחילו תפילת מעריב בשעה 7.00 על ידי הבעל תפילה ר' מנשה קעניג מחשובי אנ"ש.

גם היכלי העזרות נשים היו מלאות מציבור הנשים של אנ"ש שבאו אף הן לשמוע דברי אלוקים חיים בגודל סכנה של כלי המשחית.

ולאחר מעריב החל להנחות את הכינוס האברך היקר מוהר"ר ר' יוסף דוד שכטר שליט"א נכדו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שליט"א שענין זה בוער בעצמותיו, הנחה את הכינוס בטוב טעם ודעת והחל להרצות דבריו על מה ולמה נתכנסנו לעשות את הכינוס, והזמין את ראש הכוללים של אורות הנחל בביהמ"ד הגדול הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין שליט"א גבאי ומראשי הבית המדרש, ודיבר בקול חוצב להבות על הסכנה העצומה של כלים משחיתים שהם הינם חיות רעות דורסות וטורפות ומצח הנחש כלשון רבינו הק' זי"ע בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ד'.

ואח"כ הזמין את הרב הגאון רבי חיים לנג שליט"א אחד מוועדת הרבנים לעניני האינטערנעט שהסביר בטוב טעם ודעת את פעולות הכלים ואיך ביכולתם להזיק בכהרף עין להוריד לשאול תחתית.

ואח"כ הזמין את הרב לוי יצחק לדרמן שליט"א אחד מהעסקנים הבולטים בירושלים להצלת הדור מפגעי האינטערנעט וקצת מקורב לרבינו שדיבר על הנזקים בפועל וסיפר סיפורים נוראים על אנשים שמכיר מקרוב איך שנפלו עי"כ לדיוטא התחתונה של השאול.

לאחר מכן הזמין את הגאון החסיד מוהר"ר יעקב שלמה מוזסון שליט"א מגדולי וחשובי התלמידי חכמים בקרב אנ"ש ומגדולי הבקיאים והעמקנים בתורת רביז"ל שהתבטא "ווען די וועלט פאנגט אן צו רעדן דערפון ווערן זיי גלייך מיואש אבער מיר האבין דעם רעבן האבין מיר א'תקוה און מיר קענען ניצול ווערן דערפון מיטן רעבנס כח, און דער רבי האט שוין אנגעגרייט כלים אויך צו זיגן די קליפה נוראה", וממש שפך מים קרים על נפש עייפה וחיזק בשבעה משיבי טעם והראה את כל הנוכחים שאין שום יאוש בעולם כלל, ועם הכח של רבינו נוכל מכינוס זה להציל את העולם כולו, אפילו אלו שכבר נפלו לאן ולמקום שנפלו, כי הרבי הכין רפואות למחלות האיומות ביותר והכריז בקול "רבותי!!! יש לנו את הכח להשליך את הטומאה הזאת מקרבנו ובואו לא נהיה כפיל הגדול שאינו יודע מכחו שאפילו העכבר מושכו בחוטמו וכו', כידוע ממשלו של רבינו הקדוש וממש הציבור הודה לו מקרב לב לדיבורי חיזוק אלו.

לאחר מכן דיבר הגאון הרה"ג רבי עקיבא וואזנער שליט"א נכדו של הפוסק הדור בעל "שבט הלוי" זי"ע שהוא מן הרבנים העוסקים בענין זה, והוא דיבר על ההלכות השייכים לענין זה מתי ואיך מותר להשתמש בו.

ובינתיים נתמנו בית דין מיוחד מקרב אנ"ש על ענין זה שיפסקו לכל אחד על שאלותיו בענין זה, וחברי הבית דין המה: הגאון רבי יצחק רוזנבלאט שליט"א, והגאון רבי מאיר סירוטה שליט"א, והגאון רבי עקיבא ואזנער שליט"א, וראש הבית דין הוא הגאון החסיד רבי יעקב שלמה מוזסון שליט"א.

לאחר מכן חתמו כל הקהל על כתב "חברות" שמקבלים עליהם לא להכניס לביתם ולא להשתמש בשום כלי הנוגד דעת התורה, וכבר בימים הקרובים יקבלו כל אלו שחתמו לביתם "תעודת חבר".

לאחר מכן הוזמן הרה"ח רבי שמעון שפירא שליט"א שבדמעות שליש ובבכי רב ביקש מהקהל לחזק כל אחד את הצניעות בביתו כי זה הגורם לכל הצרות הרוחניות וכל הבכות השורות בבית יהודי הוא אך ורק מצניעות האשה כראוי, וממש לא יכל לדבר מרוב בכי כשביקש מהקהל להרבות בתפילה על שכינת גאון עוזנו הנמצאת במצור והמצוק לפדות את נפשה, ועוד יותר בכה בבקשו מהקהל להתפלל על הנערים והבחורים והאברכים שנפלו כבר למקום שנפלו, שהשי"ת ירחם עליהן ויוציאם מעומק השאול ויחזירם בתשובה שלימה וביקש לקרבם בקירוב אחר קירוב לדבר אליהם דברי חיזוק איך שהשי"ת אוהבם ורצה בטובתם וכו'.

הס הושלך בקהל עת נכנס הרה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א לשאת את דברו בקודש ודיבר מתוך חולשה גדולה אך בסערה גדולה על עוצם הסכנה שאין דבר שמרחיק את האדם מהשי"ת כמו הכלי הזה שמביאו לשאול ואבדון הן בעולם הזה והן בעולם הבא רח"ל וצריך עזות דקדושה ללחום נגד זה וסיים את דבריו הק' "חזקו ואמצו ותנו עוז לאלוקים".

ובכך נסתיימה כינוס מפואר זה בשעת חצות לילה ואז אמרו כל הקהל יחד קפיטל פ"ט מזמור לאסף על ידי הרה"ח ר' שמעון צבי בר נתן דוד שפירא, וקבלת עול מלכות שמים על ידי הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין שליט"א.

והיה קידוש ה' גדול מאד.

קרדיט: ברסלב קאנאדא

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 12 נובמבר 2015, 06:05

הבורסה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 12 נובמבר 2015, 06:10

הכנס הגדול במנצ'סטר
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 12 נובמבר 2015, 06:34

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א: סגולה לזיווג הגון - להישמר בכל משמר לא להסתכל באינטרנט
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 14 נובמבר 2015, 23:14

עשיו שונא ליעקב
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 15 נובמבר 2015, 02:31

צרפת
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 נובמבר 2015, 03:44

נקהלו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 נובמבר 2015, 08:28

הבהרה לעלון "פגעי הטכנלוגיה"
| מכתב נפלא מאת הארגון החשוב "שונה הלכות"
| בענין המקובל שנפל באייפוןבס"ד

בעקבות פניית רבים, הננו להבהיר:א. הסיפורים בעלון "פגעי הטכנלוגיה" שצורף בימים האחרונים, לצערנו הרב הינם אמייתים לחלוטין, ואינם פרי דמיונו של הסופר חלילה. [הסיפור על הרב שמסופר שם, אומת על ידינו, ואף ידוע שמו המלא, הוא היה מוסר שיעורים בבית הכנסת מוסיוף בשכונת הבוכרים בירושלים]. ישנם עוד עשרות סיפורים כאלו. אמנם קשה להאמין שגם אנשים גדולים יפלו מהמכשירים הטמאים, אבל לצערנו זו המציאות. וכבר אמרה הגמרא[במסכת חולין דף יא עמוד ב] : "אין אפוטרופוס (שמירה) לעריות"!!! כל אחד יכול ליפול בזה!! וכפי שמסופר במקום אחר בגמרא [במסכת ברכות דף כט עמוד א] שיוחנן כהן גדול ששימש בכהונה 80 (!), ונכנס בכל שנה למקום הקדוש והנשגב ביותר – קודש הקודשים, ויצא משם בריא ושלם, מה שאומר ששמר על מחשבה טהורה בכל משך הזמן שהיה שם, וכך היה 80 שנה!! צדקות וקדושה שאין לתאר ואין לשער! ועם זאת, אנו רואים שהוא – הגדול הזה – בסוף נהיה צדוקי! הוא חזר בשאלה!! הסיפור הזה מצטרף לסיפורים ששלחנו בעלון, ולעוד עשרות סיפורים שלא פורסמו, שאף אחד לא יכול לומר "לי זה לא יקרה", אין ביטוח לאף אחד! מה שמלמדנו שלא לעולם חוסן.ב. לכן, כל אחד צריך להתרחק מהאינטרנט הפרוץ כמטחווי קשת, חובה עלינו לשנן תמיד את מאמר הגמרא (במסכת ברכות שם) "אל תאמין בעצמך עד יום מותך", ולשמור את עצמנו / נשינו / בעלינו / בנינו מכלי הטינופת הזה. כמה בעלים בוכים על נשותיהם שהלכו לאבדון? כמה דמעות שופכות נשים על בעליהן שירדו לבאר שחת?? כמה בחורים טובים הדרדרו לתהום, וחלקם מהמכשירים של ההורים עצמם, שלא העלו על דעתם שבנם יקירם מגיע לאתרים הכי מלוכלכים??? הזדרז פן יהיה מאוחר!!ג. עיקר הבעיה נמצאת באינטרנט הפרוץ, שם חשופים לכל הטינופת שהאינטרנט מציע. ולכן מי שמוכרח להשתמש באינטרנט, עליו לעבור לאינטרט כשר בלי שום תירוצים והצטדקויות! שום סיבה שבעולם לא מתירה להשתמש באינטנרט פרוץ, גם לא לצורך פרנסה! וכי מותר לחלל שבת בשביל פרנסה? היעלה על הדעת לאכול חזיר לצורך פרנסה? גם השתמשות באינטרנט פרוץ לצרכי עבודה אסורה!! כפי שהורנו גדולי הדור. גם הבהרנו מפורשות, שאין שום מתן היתר כלשהו להשתמשות באינטרנט הפרוץ חלילה. [אנו אישית חסומים על ידי "נתיב – סינון אתרים". יש עוד חסימה יותר טובה של "נטפרי"].ונסיים בתפילת השחר " וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹקַי וֵאלֹקֵי אֲבוֹתַי, שֶׁתַּרְגִּילֵנִי בְּתוֹרָתֶךָ. וְתַדְבִּיקֵנִי בְּמִצְוֹתֶיךָ. וְאַל תְּבִיאֵנִי לִידֵי חֵטְא. וְלֹא לִידֵי עָוֹן. וְלֹא לִידֵי נִסָּיוֹן. וְלֹא לִידֵי בִזָּיוֹן. וְתַרְחִיקֵנִי מִיֵּצֶר הָרָע. וְתַדְבִּיקֵנִי בְּיֵצֶר הַטּוֹב. וְכוֹף אֶת יִצְרִי לְהִשְׁתַּעְבֶּד לָךְ וגו' ".וה' יעזרנו לגדור את הפירצה החמורה הזאת. אמן . [וכבר אמרו שמלחמת גוג ומגוג הכוונה לגוגל. וכידוע שחברת "גוגל" נסחרת בבורסא תחת השם "גוג"].נ.ב. המעוניין להוסיף ידע בנושא זה, יכול לפנות לאתר " עתידנו - לעתיד נקי יותר ", שם מרוכז כל החומר בנושא זה. אשריהם ואשרי חלקם. [גם הם מוגנים בחסימת נתיב].
המדובר הוא על העלון הזה: http://ladaat.info/showgil.aspx?par=20151212&gil=1046

סמל אישי של משתמש
יצחק הספרן
הודעות: 5694
הצטרף: 19 ינואר 2014, 09:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יצחק הספרן » 17 נובמבר 2015, 10:17

IMG-20150315-WA0043.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

אליעזר גפן
הודעות: 82
הצטרף: 18 יוני 2015, 18:14

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי אליעזר גפן » 17 נובמבר 2015, 17:32

יש אולי צילום של הכתבה שהייתה היום ביתד נאמן בנושא "חבר"?

סמל אישי של משתמש
ג'ינג'י
הודעות: 186
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 23:20

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי ג'ינג'י » 21 נובמבר 2015, 20:25

צדקת
נערך לאחרונה על ידי ג'ינג'י ב 21 נובמבר 2015, 21:39, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של משתמש
יצחק הספרן
הודעות: 5694
הצטרף: 19 ינואר 2014, 09:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יצחק הספרן » 21 נובמבר 2015, 20:42

ג'ינג'י כתב:.
ראיתי זאת כבר לא מהיום,
אבל לא שמתי זאת,
כי אני חושב שזה ממש לא ראוי לפורום!.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 10:14

שומרים על הבית - הכתבה ביתד נאמן.pdf
שומרים על הבית - יתד נאמן
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 11:35

קריקטורה - בעקבות הפיגוע בצרפת
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 11:37

גיליון מעניין ביותר
והתקדישתם 1 - שיחה מרתקת עם.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 11:57

חוסמים ומצליחים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 12:44

המקובל הצדיק כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, בדברות קודש חוצב להבות אש נגד האינטרנט
נשמתין חדתין - נגד האינטרנט.pdf

חלק מהקונטרס "לב אחד" מאת כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א - על סכנות האינטרנט
לב אחד - סאטמאר.pdf
עלון הסיפורים המצמררים
סיפורים מצמררים עדכניים. מאומת לחלוטין.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 נובמבר 2015, 13:02

מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן שליט"א: האינטרנט הוא המסית והמשחית הגדול של דורינו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

צפנת פענח
הודעות: 997
הצטרף: 26 יולי 2015, 20:18

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי צפנת פענח » 23 נובמבר 2015, 13:11

עזר, תודה רבה על עבודת הקודש שאתה עושה כאן.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 24 נובמבר 2015, 00:56

תודה לך על העידוד.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 26 נובמבר 2015, 02:27

קידוש השם
קידוש השם.jpg


סיפור מעניין מאוד
סיפור מעניין מאוד.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 נובמבר 2015, 06:26

מודעה לחתונה
מודעה לחתונה - עקשטיין.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 נובמבר 2015, 06:27

טאהש
SMARTPHONE1.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 נובמבר 2015, 14:44

רוממה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 נובמבר 2015, 14:45

הכרעת הבג"ץ: לית דין בר נש! (היא לא בן אדם).
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 נובמבר 2015, 12:15

פולארד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 נובמבר 2015, 03:07

סכנה!!!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 נובמבר 2015, 16:59

שונאי ישראל לדורות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 דצמבר 2015, 02:50

קריקטורה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 09 דצמבר 2015, 03:47

טמאו כל השמנים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 דצמבר 2015, 14:58

לפיד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 דצמבר 2015, 15:00

גליון מעניין מפתח תקוה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 דצמבר 2015, 15:07

מהעיר רחובות - מרתק
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 14 דצמבר 2015, 16:27

אודות החיפוש המאכזב בגוגל...
פעם הייתי צריך כמה דברים מאוד חשובים ונצרכים... חיפשתי אותם בנרות.. חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי... מחוסר ברירה נאלצתי להיעזר באינטרנט... בצר לי ניגשתי לאחד שכבר נמצא שם עמוק עמוק באינטרנט... ובקשתי ממנו שיעשה לי חיפוש בגוגל... מה???
תחפש לי בן אדם נקי!!!! שלא פועל לפי אינטרסים??? חיפש וחיפש וחיפש ו... והוא עדיין מחפש....
אין!!!! לא נמצאה תוצאה!!!!!
טוב... יש לי עוד משהו שאני מחפש בנרות... אני מחפש בן אדם מאושר... שיש לו הכל ולא חסר לו כלום... תחפש לי כזה דבר... והוא מחפש ומחפש ומחפש ועדיין מחפש...
שאלתי אותו: תגיד לי... זה... זה אינטרנט??? כן!!!
אתה בטוח שזה אינטרנט?? כן!!!
אבל... אבל אמרו לי שבאינטרנט יש הההההההכל???
רגע... אולי... אולי לאינטרנט הזה יש חסימה... לכן אתה לא מוצא... אז תעשה לי טובה... תפתח את כל החסימות.... אני רוצה שהחיפוש יהיה מושלם... מקיף.. תרחיב את החיפוש לכל המאגרים... הכי רחב היקף שיכול להיות...
ו... ו.... ו... והוא עדיין מחפש!!!!!!
בסופו של דבר... כשראיתי שמהאינטרנט לא מגיעה הישועה.. יצאתי אני לחפש ומצאתי!!! מצאתי אותו יושב בבית ישן... מול ארון ספרים ישן... עם גמ' ישנה ויושב ולומד!!!!!!
ושם באמת מצאתי ההההההכל!!!!!!!!!
שם!!! בארבע אמות של אותו יהודי... שם היה הכל... שום דבר לא היה חסר לו... הוא ישב מול ה"דבר הזה" והוא עשה בדיוק מה שעושים באייפון.... כמו שבאייפון עושים ככה עם האמצע ימין ושמאל... ככה להבדיל... גם הוא ישב מול הגמ' ועשה עם האצבע ימין ושמאל... מעלה ומטה... יש לציין שלסמארטפון שלו היה בטריה מאוד חזקה!!!! היא מחזיקה מעמד שעות... וימים... וחודשים... ושנים... ו... והיא לעולם לא נגמרת... ויש לציין גם שכמו שבסמארטפון יש כל מיני הודעות חדשות... ככה גם אותו יהודי... כל כמה דקות הוא פתאום ננער... מה יש??? הוא קיבל הודעה... נפל לו עוד חידוש בלימוד... עוד הערה נפלאה בסוגיה... ואז נהרה מתפשטת על פניו.. והוא שוב פותח את הפנקס וכותב עוד איזה "הודעה" משמים שהגיע לו עכשיו...
כל כולו נמצא שם!!! כל כולו בתוך ה"טאבלעט" הזה ששמו התורה הקדושה... רק מה שהיה קצת שונה בינו לבין הטאבלעט... שכשהגעתי אליו... ו... ו... והוא התפנה אלי... הוא היה איתי!!!!! איתי עד הסוף!! הוא הקשיב לי!! הבין אותי מצוין!!!! הוא לא בהה באיזה נקודה לא ברורה...
אתה מוזמן לערוך חיפוש אצלו!!!!! אצלו תמצא הכל!!!!!!
רבי מאיר אומר: העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... יש אצלו הכל... נקרא רע... אהוב... ונהנין ממנו עצה ותושיה ומגלים לו רזי חכמה... ונעשה כמעין המתגבר... בקיצור: מה שתרצה תוכל למצא אצלו... אתה רוצה לקבל מידע באיזה נושא שזה יהיה?? לך אצלו... אתה מחפש חידושים און ליין...?? לך אצלו... אתה רוצה להיות מאושר? לך אצלו... הוא... המיושן... עם האצבע ימין ושמאל מול הגמ' הישנה... אצלו תקבל מענה לכל מה שלא תמצא גם במקומות ששם נראה לך שמוצאים הכל...
---
מומלץ בחום למי שחיפש את עצמו בחיפוש של האינטרנט ועדיין לא מצא תוצאה... והוא עדיין מחפש... תנסה.. יש מקומות שכן מוצאים בהם את האושר הגדול...

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15883
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 15 דצמבר 2015, 02:49

אהבתי מאוד!
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

בן יקיר
הודעות: 49
הצטרף: 20 אוגוסט 2014, 12:11

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי בן יקיר » 15 דצמבר 2015, 15:19

כל הכבוד לך, עזר.
תמשיך בדרכך, ועשה חיל.
מצדיע לך מכל הלב.

צפנת פענח
הודעות: 997
הצטרף: 26 יולי 2015, 20:18

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי צפנת פענח » 16 דצמבר 2015, 00:14

בן יקיר כתב:כל הכבוד לך, עזר.
תמשיך בדרכך, ועשה חיל.
מצדיע לך מכל הלב.

גם אני חושב שאשכול זה ומודעות אלו שעזר מביא הם מהחשובות שיש בפורום, יישר כוחך.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 04:12

תודה רבה לכם על העידוד והחיזוק!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 04:13

מרעיש: מרן הגר''ח קניבסקי מגלה בגלל מי מגיעים הפיגועים


https://drive.google.com/file/d/0B2nAgz ... sp=sharing
עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:15

קריקטורת השנה
פח פון
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:21

שומרי משמרת
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:22

אנגלית
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:23

ת"ת
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:25

הכינוס
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:26

קריקטורה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 דצמבר 2015, 22:30

פורסם בהמודיע
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

בן יקיר
הודעות: 49
הצטרף: 20 אוגוסט 2014, 12:11

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי בן יקיר » 17 דצמבר 2015, 00:10

שמעתי ש'המבשר' של שבת היה איזה כתבה של דיון בנושא.
אם יש מישהו שיכול להעלותו לזיכוי הרבים.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 דצמבר 2015, 02:54

בן יקיר כתב:שמעתי ש'המבשר' של שבת היה איזה כתבה של דיון בנושא.
אם יש מישהו שיכול להעלותו לזיכוי הרבים.
הנה: http://anti-net.co.il/wp-content/upload ... %D7%9A.pdf

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 דצמבר 2015, 23:17

משפחה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 דצמבר 2015, 00:53

רחובות 2 מעניין
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 דצמבר 2015, 05:55

קריקטורה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 דצמבר 2015, 06:04

מכור
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 דצמבר 2015, 01:07

חשיפה איומה
"שהרב יראה בעצמו, זה לא מה שמספרים".
האויר הירושלמי הצלול של אחר חצות ליל לא הצליח להפיג את האוירה הטעונה.
רב השכונה חזר זה עתה מכינוס רבני הקהילות בבית מרן הגר"ח קניבסקי. הוא יוצא מבית הכנסת השכונתי ולצידו יוצא אחד מהאמידים שבשכונה. הרב פוסע לצידו, ומנסה לפתוח בשיחה. "חזרתי עכשיו מכינוס הרבנים בענין פגעי הטכנולוגיה ו..."
"סליחה, הרב, אני מבין לאן הרב חותר, אבל הרב יודע אני חייב את הגלקסי לפרנסה, אין לי כח להשתגע ולחכות עד שאני אגיע למחשב במשרד. בסך הכל אני לא בחור צעיר שנגרר בקלות, וחוץ מזה, זה בכלל לא מה שמספרים, הנה שהרב יראה בעצמו, זה לא מה שמספרים", הוא שולף את המכשיר ומציג אותו לעיני הרב. מבלי לצפות לתגובה הוא מעביר באצבע לכאן ולשם, עובר מתפריט אחד לשני, ולפתע...
פניו של הרב מחוירות...
ולמולו עומד אדם עם גלקסי רועד ופניו מאדימות...
לחייו בוערות כאש... הוא לקח סיכון שיתגלה שהמכשיר שהוא מחזיק מלוכלך אבל הוא לא חלם שייחשף שהוא עצמו מלוכלך...

מרידה בגדולי הדור
"בעלי האייפון". מושג שהפך מכבר בקרב הציבור לשם נרדף לאנשים מסוימים שמתעקשים בכל מחיר להתבזות קבל עם ועדה.
המילים הללו - שכוללות כמובן גם את בעלי הגלקסי, הבלקברי ודומיהם - נעשו ביטוי לאנשים שמורדים בגלוי בכל גדולי הדור.
יכול מרן הגר"ש ואזנר לזעוק בדרשתו שאם לא יעזבו את זה אין להם חלק לעולם הבא, ולפסול באמצע חופה עדים שמחזיקים מכשירים כאלו, ולמחרת נראה באיצקוביץ את אותו חיוך רדוד אל תוך המכשיר כאילו כלום לא קרה.
יכול מרן הגר"ח קניבסקי להודיע שמחזיקי המכשירים וכל משתמשי האינטרנט הפרוץ מסתכנים ביום הדין בצרות רבות ורעות רח"ל, והם בשלהם, טומנים את ראשם בחול.
יכולים אנו לראות את אותו אדם מתעניין בדאגה בבריאותו של מרן הגר"ע יוסף, ולא להתייחס כשהוא אומר שמי שמחזיק מכשיר כזה מביא לו עגמת נפש עצומה.
כל גדולי הדור הכריזו מלחמה על המכשירים הללו, מרן הגראי"ל מתריע שזה מביא את המחלה הנוראה, מרן הגר"ש אוייערבאך זועק שהם מחריבים את ביתם ואת הדור, מרן הגר"נ קרליץ יוצא במכתב וכותב על אותם אנשים "להתרחק מהשפעתם", והם מזלזלים, לא מעיפים מבט, עומדים בפרהסיא בלא בושה וממשיכים לחייך אל המכשיר...
הם יודעים שזה מקומם את הציבור לראות אותם מורדים בכזו עזות מצח בכל גדולי הדור, בשביל הפרנסה כמובן, אבל זה לא כל כך מטריד אותם, כי הם כבר מזמן לא מרגישים את עצמם כחלק מהציבור שמנהיגיו הם גדולי הדור.
דבר אחד הם לא מבינים...

סוד גלוי
הם לא מבינים שהציבור יודע עליהם הרבה יותר ממה שהם חושבים. נדמה להם שהסוד הנורא נשמר בינם לבין עצמם והם לא תופסים שכבר מזמן זהו "סוד גלוי".
הם חושבים שלכל היותר אנו מביטים עליהם ככאלו שנכשלים לפעמים בראיה אסורה, כאדם שנאלץ לעבור ברחוב חילוני.
הם סבורים שאנחנו תמימים, הם מנותקים מהמבט הרווח בציבור.
המכשיר הזה הרי מלא וגדוש במקומות טמאים מכל סוגי הזוהמה והעבירות החמורות הקיימות בתבל, ובהם המוני מקומות שבנויים במכוון כמלכודת דבש נוראית ומושכים אליהם מליוני בני אדם, וכולם מבינים שאדם שמחובר למכשיר האיום הזה בכל שעות היום (והלילה),
הוא חשוד...
אנחנו לא תמימים...
הוא כמובן ירקע ברגליים ויתרגז ויתעלם ויצעק ולא יתייחס, אבל את האות קין שצמודה למצחו, הוא בבחירתו זה שפועל להנציח עם המכשיר הצמוד לראשו המחוייך...
מי שללא הרף מעורר על עצמו חשדות נוראיים אינו יכול לרטון על כך שחושדים בו...
כשהוא יפלבל בעיניו וישאל בתמימות מעושה "מדוע אתם משחירים את פניו של יהודי יקר כמוני", אף אנו נאמר לו, עמוד רגע קט למול המראה וראה מי השחיר את פניך, אם אנו או שמא אתה. אף לו היית "צדיק בסדום" אמיתי, לא היה מוטל עלינו לשמר את כבודך האבוד ולפרסם קבל עם שעליך לא מדובר, כי למרוד בגדולי הדור ודאי מרדת, אבל הלא יודע הנך היטב את גודל "ריחוקך" מכל אותם "אביזרייהו". ושמא שקעת כל כך בחבית הזפת האיומה שכבר אינך חש שפניך שחורות. אבל דע לך, שהציבור כולו שמביט בך מבחוץ, רואה ומבחין בשחור הנוראי ויודע עליך את הכל...

מחאה ציבורית
אנחנו נכנסים למנחה שגרתית ב"זכרון משה" ולפתע מגיע אדם שבידיו קרטון סגור ונעמד ליד הבימה.
הצצה חטופה בכיתוב שעל הארגז מגלה שמדובר ב.. טלוויזיה... מתעוררת מהומה שקטה, אחד רוצה לפתוח בצעקות, אחר מחליט לנסות קודם בשקט, הוא ניגש אל התמהוני, ולוחש בפליאה, "טלוויזיה??, בבית הכנסת??!"
נשמע הזוי?! ומה נעשה שהאיש הזה נכנס גם אלינו לפעמים לתוך בית הכנסת, ורק שבמקום טלוויזיה גדולה ומגושמת, כזו של פעם, הוא מחזיק טלוויזיה קטנה ומתקדמת, ולא רק טלוויזיה יש לו במכשיר שבידו אלא גם דברים חמורים ממנה פי אלף, כל תועבות העולם המזויעות ביותר.
הוא מכניס לתוכינו חיבור אוירי לכל העבירות החמורות שיש בעולם, הוא נמצא בתוכינו עם בור ניקוז של כל הזוהמה המצטברת מכל רחבי תבל, וכל זאת מתוך מרידה וזלזול בגדולי הדור.
הנוכל לשתוק, האם אפשר להתעלם??
נכון, לא תמיד קל להעיר, אבל אם יכנס אדם לתוך ביתנו ויעמוד ויזלזל בהורינו, לבטח נמצא את הדרך כיצד להראות לו את הדרך...
המצב חמור מאד. בעלי האייפון מתעקשים, ועתיד כולנו בסכנה. הם ממשיכים להחדיר את המכשירים לתוכינו, ואין לנו ביטוח שמחמתם לא יפול חלילה מי מצאצאינו. כל אחד שהולך עם מכשיר כזה מכניס לסיכון גבוה את בנינו.
בכל משך הדורות נתבעו גם צדיקים על העבירות של הרשעים מפני שלא קיימו כלפיהם את חיוב הדאורייתא של תוכחה.
אם אנו נישב בשלווה, הם יוכלו להמשיך להתעסק בחמורי חמורות ולהפגין אדישות ועזות.
אבל אנחנו לא נשתוק, אנחנו נעמוד על נפשינו. לא יהיו בתחומינו מכשירים טמאים.
לא ניתן שימנעו מאיתנו לגדל את ילדינו באיזורים נקיים ומוגנים מכל הזוהמה שבחוץ.
כל מחאה ב"חשוד", מצטרפת למחאה הציבורית האדירה שמבעבעת מתחת לפני השטח.
וכשבקרוב תתבער הטומאה מן הארץ וכל מכשירי הרשעה כעשן יכלו, יעמוד לפניו ית' ספר הזיכרון עם השמות של כל החרדים לדבר ד' שנדברו לעצור את הנגף ולשמר את מחנינו בקדושתו.
ולואי ילמדו תועים בינה ויקבלו עול מלכותו עליהם...
ויזנחו את עצביהם...
וניעשה כולנו אגודה אחת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 24 דצמבר 2015, 08:11

אז נדברו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 24 דצמבר 2015, 08:12

בעלזא בחו"ל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

normal
הודעות: 125
הצטרף: 14 דצמבר 2015, 23:02

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי normal » 24 דצמבר 2015, 19:22

א גרויסע ישר כח לרבי עזר - אפי' למי שמחזיק סמסונג פשוט [דהיינו מינוס] חשוב לראות את זה כל הזמן ולהתחזק בהרגשה הנכונה בזה

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 24 דצמבר 2015, 23:41

normal כתב:א גרויסע ישר כח לרבי עזר - אפי' למי שמחזיק סמסונג פשוט [דהיינו מינוס] חשוב לראות את זה כל הזמן ולהתחזק בהרגשה הנכונה בזה
תודה רבה.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 24 דצמבר 2015, 23:42

מה ההבדל בין קל ל--מהר...??
כבר שנים שאני צופה מהצד אחרי העבודות ביום ששי... ותמיד שמתי לב... שבשעות היותר מוקדמות העבודה היא הרבה יותר מסורבלת... בקושי זזים... עובדים לאט... הכל נעשה בעצלתיים.. ולא מוצאים את המקלף... ועד שמוצאים אז אין כח להוציא את המעבד מזון... בקיצור: הכל מסובך... הכל קשה... והנה!!!! ראה זה פלא!!! ככל שמתקרבת שעת האפס... ככה הכל נהיה יותר פשוט.. פתאום מוצאים את הכל... פתאום כבר אף אחד לא עייף... אף אחד כבר לא מפהק ולא מתמתח... פתאום הכל הולך תיק תק... פתאום שום דבר לא מסובך... פתאום הכל הולך כמו סרט נע... מה הפשט בתופעה הזו? איך קורה המופת הזה?? איך זה קורה שלקראת שבת... הכל נהיה יותר קל???
מה התשובה?? סליחה אדוני!!! יש לך טעות!!! זה לא שזה נהיה יותר קל!!!! זה רק נהיה י ו ת ר מ ה ר ! ! ! היות ואין זמן... אז חייבים לעשות הכל יותר מהר... ממילא אין זמן להתמרחויות... אין זמן לפיהוקים... אין זמן לריחופים... ואין זמן להתקשקשויות... לכן פתאום מוצאים את הכל.. פתאום מסתדרים עם כל דבר... ושוב: לא כי זה נהיה יותר קל... אלא בגלל ש... שאין זמן!!!!! לכן הכל נהיה מהר!!!
. אגב: עעעל הדרך ברור שזה גם נהיה יותר קל... אבל לא זו הנקודה.. הנקודה היא שהכל נכנס לטורבו... הכל נכנס להילוך גבוה...
על אותו משקל בדיוק:
אם תשים לב: לאורך כל הדרך רואים שבדורנו הכל נהיה יותר קל... יותר פשוט... כל מה שפעם היה מאוד מסורבל ומסובך... היום זה נהיה פשוט וקל... וככה זה בכל תחום שיהיה... לטוב ולמוטב...
פעם מי שרצה להיות בחור ישיבה זה היה מסירות נפש של ממש...
אבל היום?? הכי קל ללכת לישיבה... הכי פשוט... הכי לגיטימי..
פעם מי שרצה לעשות עבירות... היה לו קשה.. היה צריך להרחיק לכת..
היום הכי פשוט בעולם... הכי קל... לחיצת כפתור אחת ואתה באדמה...
היום הכל נעשה בקלי קלות... הכל נהיה הכי פשוט בעולם... בלחיצת כפתור יש אור.. לחיצה אחרת אתה פותח ברז... לחיצה שלישית אתה יכול להתקשר למי שאתה רוצה... ולחיצה רביעית אתה פשוט עולה על איזה אוטובוס שאתה רוצה ונוסע לאיזה ישיבה שאתה רוצה... ולחיצה חמישית אתה יכול ללחוץ על איזה כפתור שאתה רוצה ולעשות רח"ל את כל העבירות בלי שאף אחד ידע... בקיצור: אין צורך להרחיב... כולנו מכירים את המציאות שהיום הכל נעשה בלחיצת כפתור.... מי שלא עיוור רואה שיש פה איזשהו מגמה אלוקית גלובלית...
אבל לא!!!! זה לא הנקודה!!! הכל אמנם באמת יותר קל... אבל לא זה הנקודה!!! זה לא יותר קל!!!! זה רק יותר מ ה ר ! ! ! ! !
אנחנו נמצאים בערב שבת קודש... אוטוטו מגיעה הגאולה... אין זמן... הקב"ה רוצה לזרז את העניינים... הקב"ה רוצה לקבל את השבת בזמן!!!!!!!!! הקב"ה רוצה גם טיפה להקדים... הרבנים הרי אומרים שיש עניין להקדים את השבת בעשר דקות או יותר... אז כן... גם הקב"ה רוצה להספיק להגיע לשבת עשר... עשרים דקות לפני שבת... אז הוא כביכול ממהר!!! קול דודי הנה זה בא מדלג!!! מקפץ!!! ממהר... אה... אבל מה נעשה שיש עדיין דברים שלא נגמרו... לכן הקב"ה שולח לנו כל מיני דרכי קיצור... הקב"ה שלח לנו כל מיני טכנולוגיות מתקדמות כדי לזרז את העבודה... שיהיה אפשר לעשות הכל יותר מהר... אז נכון שזה אולי נראה יותר קל... אבל הנקודה היא יותר מהר!!!!!!! מהר!!
---
אחת התופעות המדהימות שפשוט השתלטו על ארון הספרים היהודי בעשר חמש עשרה שנה האחרונות זה התופעה של "שימה בפיהם..." היום יש כמויות אינספור של ספרים שהתפקיד שלהם לעמוד עם כפית של זהב ולהכניס לנו את הגמ' לתוך הפה... זה התחיל עם שוטנשטיין... והמשיך עם מתיבתא... והיום זה כבר דרשו... ומשנה ברורה וחפץ חיים וכו' וכו'... והיום הכל עובד עם ספרים מאירי פנים שפשוט "שימה בפיהם-" שמים לנו את התורה בתוך הפה... או דרך הווריד... איך שתקרא לזה... (אני לא רוצה לדבר כמו הזקנים... אבל אתה מוזמן לברר איך היה נראה ארון ספרים לפני 20 שנה.... טור ב"י ישן... רמב"ם ישן... גמרות ישנות. והנה היום? הכל מלא ביאורים... וספרי מראי מקומות ו... ורק תשב ותלמד)
וכמובן!!!!! בראשית הדרך... כשהתופעה הזו התחילה... הבימ"ד נרתע מזה!!! הלומדים התייחסו לזה די בחשדנות... היו הרבה בתי מדרשות שדחו את הגלגלי עזר האלו מכתלי בית המדרש... והאמת היא שעד היום צריך כל בן תורה לדעת שאם הוא בר הכי לעמול לבד אז... לא ראוי ולא כדאי להשתמש עם דרכי קיצור וגלגלי עזר...
אבל!!!!!! עם השנים התופעה הזו קנתה שביתה ותפסה מקום די מרכזי בארון הספרים היהודי... והיום אין לך בית מדרש מכובד שלא מתעטר בשבעים כרכי שוטנשטין!!! ובשמונים כרכי מתיבתא... וכו' וכו'...
וכמובן... איך אנחנו הביקורתיים... מסתכלים על התופעה הזו??
הוי... הדור המפונק הזה.. דור שלא מוכן אפילו טיפה להתאמץ... היום הכל צריך להיות הכי פשוט... הכי קל... הוי... הדור הזה...
נכון!! הביקורת הזו כבודה במקומה מונח... היא צריכה להיאמר.. היא גם צריכה להגיע לאזניים המתאימות... אבל!!!! קח בחשבון שאחרי הכל מאחורי זה עומדת ההשגחה העליונה.. ולאן חותרת ההשגחה העליונה??? לא שהכל יהיה יותר קל!! אלא שהכל יהיה יותר מהר!!!!!! זה!! זה הנקודה!!! פעם היה זמן... הקב"ה ישב בבית מדרש וחיכה בסבלנות לאותם מתי מספר שתנדוב אותם רוחם לעזוב את החשבונות הרבים... ולהקדיש את כל חייהם למען עמל התורה... פעם הקב"ה חיכה בסבלנות לצורב העילוי עד שהוא ילמד את כל הש"ס בעיון... אבל היום???? זהו!!! כבר אין זמן!!! אוטוטו שבת.... צריך לעשות כמה שיותר הרבה וכמה שיותר מהר... לכן הקב"ה שיחרר כמה גלגלי עזר... שיחרר תקציב מיוחד לצורך דרכי קיצור... העיקר מהר... בואו... חאפט אריין... לחטוף... כמה שיותר... אז נכון!! על הדרך זה גם יותר קל... ואנחנו נגד חיים קלים בעמל תורה... אבל לא זו הנקודה: הנקודה היא כמה שיותר מהר.. כי אין זמן!!!! המשיח אוטוטו מגיע... כבר אי אפשר לעשות תכניית לימוד נדלני"ת לטווח של ארבעים שנה קדימה... נגמרו הסיפורים האלו... הספירה לאחור מתחילה... לכן צריך הכל להיעשות מהר...
---
תתבונן רגע... תפתח שניה את העיניים... בא ניקח לדוגמא יהודי זקן בן תשעים מדורנו... מהבית כנסת השכונתי... קח בחשבון שהיהודי הזה במשך תשעים שנה עבר הרבה ניסיונות בחיים... כמה??? הרבה!!!! אבל כמה זה הרבה? אז בא נגיד שבמשך 90 שנה זה יכול גם להצטבר לעשרות אלפי ניסיונות... נכון?? עכשיו קח צעיר בן 30 מדורנו... הרי בלחיצת כפתור אחת בלבד! הוא יכול להיכנס לעשרות מיליונים של ניסיונות כפשוטו!!! כי בבת אחת הוא מקבל גישה לכל העולם כולו על כל מיליוני אתריו ש..... שאכמ"ל. זאת אומרת: יכול להיות מצב שבחור בן 20 יכול ביום בהיר למצא את עצמו עומד בהספקים של זקן בן תשעים... שניהם צברו עשרות אלפי ניסיונות שהם עמדו בהם בגבורה... או.. שלא...
נו... איך אתה מסביר תופעה שכזו???
ההסבר היחיד הוא: שהקב"ה כביכול מ מ ה ר ! ! ! ! כמובן כביכול... הקב"ה פשוט רוצה למהר כמה שיותר את הגאולה... אז לחכות לנו בסבלנות במשך תשעים שנה... עד שאנחנו נצבור לאט לאט את כל הניסיונות של החיים...??? אין זמן!!! אוטוטו הדלקת נרות... אוטוטו נשמעת הצפירה של השופר גדול... אוטוטו יום שכולו שבת פורש את כנפיו על כל העולם... לכן ב-15 שנה האחרונות הקב"ה הכניס לאט לאט את כל העולם לטורבו!!!! פשוט לטורבו!!!! כל העולם נכנס להילוך מהיר!!!! והכל נהיה כמו סרט נע.... הכל נהיה מהר... מהר... בחפזון...
אתה רוצה ללמוד גמ'??? קח... מהר... קח מתיבתא.. קח שוטנשטיין... הכל כתוב שם... הכל מנוקד... אם גם זה כבר קשה לך.... אז קח נגן... בנגן הזה שומעים את כל הש"ס... הכל ברור... יש לך שאלה הלכתית...??? יש קווי הלכה... רבנים יענו לך 24 שעות... רק תשאל... קשה לך ללמוד?? קח ריטלין... קח כסף... קח צומי.. קח הכל... אל תדאג.. המשגיח יגש עד אליך... ממש כמו בחדר מיון... רק תלמד... רק תכנס לבית מדרש ומהר.....
והיצר הרע...?? אותו מהלך בדיוק... הההההכל בלחיצת כפתור... רק תבא.. הכל בחינם.. לא עולה כסף... הכל אלחוטי... אף אחד גם לא ידע... כדאי לך... יש פה הכל... גם טלפון... גם פנס.. גם שעון מעורר.... גם מידע בזמן אמת לתחבורה הציבורית... גם משרדי ממשלה... העיקר תבא...
בקיצור: סהרוריות!!!! באלאגאן!!!!! הכל אחוז תזזית!!!! מהר מהר... מה יש??? יש לנו דקות ספורות לסיום המשחק... כולם במרתון... כולם בעצבים... כל העמדות תפוסות... כל האקדחים שלופים....
ראית פעם איך נראית הכניסה לירושלים בדקות שאחרי כניסת שבת???? אתה חייב לראות... מכוניות טסות שם על מאה ששים.. (כל אותם אלו של הרגע האחרון.. שיהיו בריאים) פיפ פיפ... הלו.. תזוז... אנשים עוצרים טרמפים בעצבים... כולם חחחחייבים להגיע... עוד שניה שבת. הכל טס.. הכל מהר. ואז לפתע!!!!! בבת אחת משתרר שקט!!!!!! שקט מלכותי!!!! השבת פרשה כנפיה.... הכל נהיה שקט... ואתה לא מאמין מה היה פה לפני שלוש דקות... בדיוק ככה!!!!! זה מה שקורה בימים אלו...
הכל עובד על מאה ששים... אנרגיות לכל הכיוונים... לטוב ולרע...
כן... אנחנו נמצאים עשר דקות לפני שבת... הכל מתעופף...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 25 דצמבר 2015, 10:58

העונש הכי קל של בעל אינטרנט פרוץ
את העונשים היותר גדולים (בין בעולם הזה, בין בעולם הבא) לא צריך לפרט...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 01:41

בכל קהילות בעלזא בעולם: ‘שבת טהרנו’ להתעוררות מפני סכנות הטכנולוגיה
בכל קהילות בעלזא ברחבי הארץ והעולם יתקיימו השבת אספות ויושמעו דרשות בעניין מפי הרבנים והמגידים • כ”ק מרן האדמו”ר שליט”א שיגר לכל החסידים מכתב מיוחד, בו הוא מבקש מהם להשתתף בדרשות ולעשות כל אחד את חשבון נפשו

שַׂגְּבֵנוּ טַהֲרֵנוּ נוֹרָא: לקראת ימי השובבי”ם הבאים עלינו לטובה, קבע כ”ק מרן האדמו”ר מבעלזא שליט”א, את השבת קרובה, פרשת ויחי, להתעוררות וחיזוק כלליים מול סכנות הטכנולוגיה המתקדמת.

בכל קהילות בעלזא ברחבי הארץ והעולם יתקיימו השבת אספות ויושמעו דרשות מפי הרבנים והמגידים, אשר יעוררו את הקהל להישמר ולעמוד איתנים מול הפיתויים למיניהם, ולעשות כל אחד את חשבון נפשו וחשבון בני ביתו בעניין החמור.

במכתב קודש שנשלח לכל חסידי בעלזא בכל מקומות מושבותיהם, כתב מרן האדמו”ר שליט”א: “כאשר הכריזו על ‘שבת טהרנו’ בקהילות הקודש דחסידי בעלזא, בשבת קודש לסדר ‘ויחי יעקב’ הבאה עלינו לטובה, לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי המו”צים והמגידים שליט”א, במטרה להיקהל ולעמוד על נפשנו, להתעורר, להתחזק ולעמוד איתן מול ניסיונות ופגעי הזמן בדור האחרון, ניסיון וסכנת הכלים הטכנולוגיים למיניהם שכבר הורידו הרבה נשמות טהורות ויקרות לבאר שחת, השם ירחם. ודין זמן גרמא, לקראת ימי השובבי”ם הבאים עלינו לטובה, שכל אחד יערוך חשבון נפשו וחשבון בני ביתו כדי להימלט מפח יקוש.

“על כן אבקש בזה מכל אחד ואחד מאנשי שלומנו שליט”א, להשתתף ולשמוע הדרשות שיישאו בעניין זה בשבת קודש הנ”ל, להתבונן במה דברים אמורים, להזהיר גדולים על הקטנים ולעמוד על המשמרת, שלא יבואו רוחות זרות לבלע את הקודש, חס ושלום.

“ובזכות שמירת גדרי הטהרה, תזכו לברכת השם בכל צעד ושעל, חיי אריכי ומזוני רוויחי ולכל טוב סלה”.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 01:42

ברגע הראשון כשראיתי אותו באוטובוס, היה נראה לי שהוא מוכר לי מאיזה מקום, אך לא הצלחתי להיזכר מהיכן, עד שפתאום נזכרתי, הרי זה ר' שמעון האברך המופלא, החברותא שלי לשעבר מהכולל.

התקרבתי אליו, והתכוננתי לשבת לידו ולשוחח עימו שיחת רעים ולהתענג על דברי תורה מתוקים כימים מקדם, אך כשהתקרבתי יותר וראיתי מה יש לו ביד, תקפו אותי הלם וזעזוע נוראים.

למרות שרציתי מאד לשוחח עימו ולנסות לבדוק האם אוכל לחזק אותו בחזרה, אבל היה ברור לי שלידו אני לא יושב גם אם אאלץ לעמוד כל הדרך הארוכה.

החלטתי לנסות לשוחח איתו כשאני עומד מלפניו, קראתי בקול רם, שלום ר' שמעון! הוא שמע אותי ותוך כדי שעיניו נעוצות במסך, הוא עונה לי שלום מי זה ר' חיים? הרבה זמן לא נפגשנו, בא תשב לידי יש מקום פנוי.

אמרתי לו שכל עוד המכשיר בידיו אני לא מוכן להסתכן לשבת לידו. אל תגזים הוא אומר לי זה כל כך נורא?! עניתי לו, האם הית יושב ליד מחבל מתאבד עם מטען חומר נפץ מוכן להפעלה?! נו, אל תגזים הוא עונה לי, זה עד כדי כך?! זה יותר מסוכן, עניתי לו, שם זה סכנה על הגוף, כאן זה איבוד הנשמה לנצח, והרי אתה יודע שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.

טוב שמעתי, בסדר, אז אני אשים את זה בכיס, הוא ענה לי כשהוא עדיין לא מסיר את עיניו לרגע מן המסך, כעור דקה הוא הצליח להיפרד בצער לכמה דקות מהמכשיר, הניחו בכיסו ונפנה לשוחח עימי.

מיד בתחילת השיחה שאלתי אותו - שמעון, מה קרה לך? אתה לא יודע שהמכשיר הזה הוא סכנה גדולה לכיליון רוחני וגשמי? שיש בו את כל הדברים האסורים והגרועים שבעולם? שאלפי משפחות נהרסו והתפרקו בגללו? שאלפי יתומים ויתומות מחיים מבכים על הוריהם שהתגלשו לשם? ואלפי הורים מבכים על ילדיהם שהתנדפו בעמקי שאול האינטרנט.

רציתי להוסיף לו עוד כמה משפטים כגון שגם גדולי ישראל אסרו את המכשירים האלו באיסור חמור. ושזה חילול ה' גדול שהוא משתמש בכזה מכשיר אפילו אם הוא צריך את זה "רק" להודעות. ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה' שהוא עוון גדול ונורא, אבל את המשפטים האלו החלטתי לא להגיד לו, כי הבנתי שזה בטוח לא ידבר אליו...

בא אני אסביר לך הוא החל לענות לי, ולהרצות בפני את "משנתו" הסדורה בנושא, כבר מזמן התחבטתי בשאלה האם לקנות אייפון. זה לא שאני מנותק מהאינטרנט, הוא ממשיך את הרצאתו, בשביל זה יש לי הרי בית פרטי וחדר פרטי ומחשב פרטי. וכשאני סגור בחדר אני יכול לראות מה שאני רוצה...

ומה עם הילדים אני שואל? להם אני מרשה רק לראות סרטים "מצונזרים" "חינוכיים" שעברו אישור של "אישי חינוך" ו"רבנים", וגם כמובן יש את 'ככר השבת' שאפשר לראות שם הכל חופשי אפילו בלי להתחבא ב'חדרי חרדים'...

כבר מזמן אני בדעה שזה לא שיטה טובה לחנוק ילדים ולהפוך אותם ל"מצומצמים", ובכלל אתה יודע הרי שמדובר באתרים "חרדים", אמנם יש שם הרבה רכילויות ולשון הרע, וגם גדולי ישראל יצאו נגדם, אבל אני בכלל לא מבין מה הבעיה שם...

מה כל כך גרוע שהציבור ידע איזה מחלוקת רצינית עומדת לפרוץ בציבור החרדי בשבוע הקרוב... ומה אמר הרב... נגד... ושהמשטרה תפסה את העסקן... בחשד רציני שהוא קשור לפרשת השוחד שנתן... ל... ועוד הרבה חדשות "דרמטיות" מעניינות...

וחוץ מזה אתה הרי יודע שהרבנים יצאו גם נגד קווי ה"נייעס", שמלאים באותם דברים שיש באתרים ה"חרדים", אתה לא מבין שזה לא קו נכון לחנוק את הציבור ממידע חיוני?! כמו שכבר מזמן טוענים את זה באתרים ה"חרדים"...

ולפני שהוא ממשיך בהרצאתו המרתקת הוא לקח אויר לנשימה, ואז הוא ממשיך, לקנות 'אייפון', שכולם יראו, את זה לא העזתי לעשות. אבל אחרי ששמעתי בערוץ רדיו "חרדי" את קולו החי של היועץ של... מושמע ברמה, והוא אמר מפורש שהחרדים צריכים להפסיק להתרחק כל כך מהחילונים, וכדאי שהם יכירו יותר את ה"תרבות" שלהם בשביל שהם לא ישנאו אותנו, והוא גם אמר מפורש שהרבנים צריכים להבין שהגיע הזמן לשנות את המדיניות הקנאית שלהם... החלטתי שזהו זה, אני מצפצף על כולם, ועושה מה שבא לי, ואני הולך על זה עד הסוף... אף אחד לא יכתיב לי מה לעשות... ראיתי שאין עם מי לדבר, וכמעט שעזבתי אותו בחמלה, אבל החלטתי בכל אופן לנסות לשכנע אותו.

תגיד לי, אמרתי לו, אתה מעודכן בחדשות? ודאי! הוא עונה לי - מה זה מעודכן - 'און ליין', כל תאונה וכל פיגוע, כל אסון וכל אירוע, אני מקבל ישר דיווח למכשיר אפילו עם תמונות. המשכתי ואמרתי לא אם כן אולי שמעת על השריפה הנוראה של ששת בני משפחת שאער ברחובות, ושל שמונת בני משפחת אטיאס שנשרפו במכונית בדרך לטבריה?! ואולי גם הגיע לאזנך האסון של שריפת ר' דן דניאל שנשרף במכוניתו והשאיר 13 יתומים שהקטן בן 6 ימים, והגדול חתן 3 שבועות לפני חתונתו? והאם לא שמעת על מרת אסתר דוידוביץ מירושלים שנפטרה פתאום והשאירה 12 יתומים?

ומה עם האברך ר' אהרן אייזנבך בן 30 שפתאום לא קם בבוקר והשאיר אלמנה ויתומים? והאסון המחריד של הבחור משה יהודה לייב שארף שכמה שעות לפני חתונת אחיו לא קם בבוקר, ובמקום שיוליכו הוריו את אחיו לחופה הם הובילו אותו לקבורה.

אתה לא מעודכן באיומי ההשמדה הגרעיניים שמגיעים מאיראן?! המשכתי ושאלתי. ועל האיומים של אסאד, והמורדים בסוריה, שמאיימים בחיסול מדינת ישראל, ועל התחמשות ואיומי ארגון החיזבאללה, שיש חשש גדול שיש להם כבר אפילו נשק כימי לא עדכנו אותך?! ועל קיני הטרוריסטים מכל העולם הממלאים את מדבר סיני לא שמעת?! אתה לא שומע שראשי מערכת הביטחון וגם ראש הממשלה אומרים שישראל עומדת בפני איומים קיומיים שמאז קום המדינה לא היו כאלה איומים?!

לא שמעת שבשנה שעברה נוספו 39,000 חולים בסרטן ונפטרו 28,000 ?! אתה חרש וסומא?! על הגזירות הכלכליות הקשות לא שמעת?! והמאבק לגייס את בני הישיבות לא הגיע לאזניך?! היכן את חי בירח, או על המאדים?!

רציתי להמשיך עוד ועוד, אלא שהוא קטע את דברי, ושאל ומה זה קשור אלי? ובכלל מה זה עסק שלך מה אני עושה?

השבתי לו, בודאי אתה זוכר את המשל שאמרו חז"ל במדרש, לאדם שנסע בספינה וקדח חור תחת המקום שלו, ואמר לנוסעים שצעקו עליו, מה זה עסק שלכם מה שאני עושה, הרי אני קודח בתא שלי?! אל תגידו לי מה לעשות! אתה בטח גם זוכר את התשובה שהם ענו לו ואת הנמשל שאמרו שם במדרש!

וכי אינך מבין שאתה מסכן במעשיך את כל עם ישראל?! האם אתה לא יודע שכשאדם חוטא הוא גורם לסילוק השכינה, וגורם לחרון אף ה' חלילה, ולצרות לכל עם ישראל?!

האם אתה לא מבין שיש לך חלק בצרות שמגיעות לאנשים אחרים?! יש לך איזה הסכם עם הקב"ה שהוא יניח לך לעשות מה שאתה רוצה, והוא לא יעשה איתך מה שהוא רוצה?!

כאן הוא כבר לא יכל יותר להבליג והוא התפרץ וצעק, תפסיק עם האיומים שלך, ואל תהרוס לי את החיים!

אמרתי לו, אפשר לומר לך רק עוד דבר אחד? בבקשה הוא אמר. כשאני רואה את ההתנהלות שלך, אני נזכר בסיפור עם יהויקים.

מי זה יהויקים הוא שואל אותי? ואז סיפרתי לו מה שכתוב בנביא ובגמרא, שהקב"ה ציווה לירמיהו לכתוב על מגילה את כל הצרות העתידות לבוא על עם ישראל אם הם לא יחזרו בתשובה, ולקרוא את המגילה לפני יהויקים שהיה מלך יהודה. ומגילה זו היא מגילת איכה שבה נאמרו כל הדברים האלו, שהתממשו לאחר מכן בפועל, מאחר ולא שבו ישראל בתשובה.

ירמיהו עצמו היה בבית האסורים בגלל התוחכות "המעצבנות" והמפחידות שהוא אמר לעם ישראל בשליחותו של הקב"ה, לכן הוא שלח את המגילה אל יהויקים על ידי שליח.

כשהגיע השליח אל יהויקים, הוא אמר לו שירמיהו כתב ספר קינות, שאל אותו יהויקים מה כתוב בה? אמר לו את הפסוק הראשון 'איכה ישבה... היתה כאלמנה...' וגו', אמר יהויקים 'אנא מלכא' - אני מלך ואין זה נוגע אלי מה שכתוב שם, זה לא נאמר עלי. אמר לו את הפסוק השני 'בכה תבכה... בגדו בה...' וגו', אמר יהויקים 'אנא מלכא', קרא לפניו את הפסוק השלישי 'גלתה יהודה... ישבה בגוים...' וגו', אמר יהויקים 'אנא מלכא', והוא המשיך וקרא לפניו את הפסוק הרביעי שדרכי ציון יהיו אבלות שכל שעריה יהיו שוממים וגו' אמר יהויקים 'אנא מלכא'.

אך כשהוא קרא לפניו את הפסוק החמישי - שבו נאמר שצריה הם יהיו לראש ונמצא אם כן שאתה לא תהיה המלך, אמר יהויקים אם כן נאמר כאן שאני לא אהיה מלך, לקח והשליך את המגילה אל האש.

אבל אתה חושב שזה עזר לו שהוא שרף את המגילה והכריז שהוא מלך? הסוף היה שבית המקדדש נחרב ועם ישראל גלה מארץ ישראל, וכל הצרות שכתובות במגילת איכה התקיימו, ויהויקים מת בדרך לגלות בבל, ונבלתו הושלכה כדומן על פני האדמה הכל כמו שהנביא אמר לו.

ואתה ממש מתנהג כמו יהויקים, אתה שומע את כל הצרות הנוראות שסיפרתי לך עליהם, ושהקב"ה מתרה בנו על ידם, ואתה ממשיך בשלך, אנא מלכא! אנא מלכא! אלי זה לא נוגע. וכשאני מתחיל לקשר אליך את הדברים, ואומר לך שאולי אתה בעצמך תקבל איזו מכה, אתה שורף את המגילה - משתיק אותי...

אתה חושב שאם לא תרצה לשמוע אותי זה יעזור לך?! אתה חושב שתמשיך להגיד אנא מלכא - לי לא יקרה שום דבר, ואתה חושב שזה יועיל לך?!

כבר הספקת לשכוח מה עבר עלינו לפני שבעים ושלש שנים?!

האמת שהוא היה קצת המום מהדברים, אבל לא היה לי זמן להמשיך לדבר איתו כי היתי כבר צריך לרדת בתחנה הקרובה.

המפגש הבא שלי עם שמעון היה כעבור זמן, כשביקרתי בירושלים ונכנסתי אחרי התפילה בזכרון משה לחנות הספרים הסמוכה. מיד כשראיתי אותו הבחנתי שעכשיו אין לו את המבט הזחוח שהיה לו במפגש הקודם. דוק של עצב עמוק היה נסוך על פניו, ועיניו היו כבויות.

שלום ר' שמעון, מה שלומך שאלתי אותו, הוא הרים את עיניו והסתכל בי במבט עצוב, אוי כמה שצדקת ר' חיים הוא אמר לי, מאז שפגשתי אותך הבית שלי התפרק, אחד הילדים שלי ירד מן הדרך בזכות המכשיר הזה, את הבן השני הצלחתי איכשהוא להציל ברגע האחרון, ואני עצמי שבר כלי, חיי אינם חיים.

אני מנסה לצאת מזה אבל מה אפשר לעשות, אני כבר מכור לזה... וכאן הוא נשבר והתחיל לבכות, ואף אני בכיתי איתו...

לאחר שהוא נרגע קצת אמרתי לו אל תתייאש, נתתי לו מספר טלפון של ארגון שעוסק בגמילה מאינטרנט, ואיחלתי לו שיצליח לצאת מזה במהרה ולשקם את חייו ההרוסים, אמן ענה לי בשפה רפויה, תתפלל עלי הוא המשיך ואמר כשדמעות זולגות לו במורד לחייו.

לפני שעזבתי אותו אמרתי לו, מאז שפגשתי אותך מטרידה אותי מאז שאלה קשה, איך אברך יקר כמוך שהיה בן עליה מופלא, סמל ומופת בכל קנה מידה נכונה, הגיע לרפש והזוהמה אליהם הגעת?

שאלה נכונה, הוא אמר לי, האמת שבחיים לא חלמתי שאגיע לזה, אבל הכל התחיל מהמחשב התמים שקניתי לכתיבת דברי תורה...

כבר בשעת הקניה שאל אותי המוכר אם אני מעוניין להוריד את הקליטה האלחוטית שלו, ולהתקין עליו תוכנת חסימה לאינטרנט, אמרתי לו שאני לא יודע בכלל מה זה אינטרנט, וזה בכלל לא מעניין אותי, ואין לי שום צורך בזה... המוכר היה עקשן, והוא אמר לי שמחשב לא חסום זה כמו לנהוג על סמיטריילר בירידה מהכרמל לנשר, או על רכב מציבושי בירידות לטבריה, ללא בלמים, וזה כמו ללכת על שפת הגג של מגדלי עזריאלי בעניים עצומות.

הוא הוסיף ואמר, שהוא גם מכיר אישית הרבה שאמרו לו את אותם הדברים, אבל היום הם כבר עמוק בשאול תחתית.

אבל זה לא עזר, סמכתי מידי הרבה על עצמי... לקחתי את המחשב כמות שהוא ויצאתי. אבל מה אני אגיד לך כמה שהוא צדק... זה הגיע הרבה יותר מהר משחשבתי... היה זה כעבור מספר ימים, בשעת לילה מאוחרת... כשכולם ישנו וישבתי לבד ליד המחשב... כשאף אחד לא רואה אותי [?!]... החלטתי שאני רק אציץ לרגע לבדוק מה זה אינטרנט... ומה כל כך גרוע שם...

בתחילה חיפשתי מציאות באתרים שמוכרים 'יד שניה'. אח"כ נכנסתי קצת להציץ באתרים ה"חרדים"... ומשם היתה הדרך קצרה להגיע להיכן שהגעתי...

ואני יכול להגיד לך כאחד שנמצא שם, שכמה שילחמו נגד הדבר הזה, אין לך כלום לעומת ההרס והחורבן שהוא גורם... ואין לך מושג כמה קלה הנפילה... אפילו עוד יותר מהמשל שאמר לי המוכר על מגדלי עזריאלי...

הוא הוסיף ואמר, אתה הרי כותב סיפורים, אנא תפרסם את הסיפור שלי תשנה את השם אבל תכתוב, חובה שכולם ידעו את זה, שידעו כמה הרס וחורבן מבא הדבר הזה, ושלאף אחד אין ביטוח נגד הנפילה... ומוטב רגע אחד קודם, כי יותר קל להציל עציץ משבירה, מאשר להדביק את השברים...

יצאתי מחנות הספרים, והדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לביתי, היה לכתוב את המאמר הזה, כי בהצלת נפשות, מחר לפעמים כבר מאוחר...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 01:43

העונש הכי קל של בעל אינטרנט פרוץ
את העונשים היותר גדולים (בין בעולם הזה, בין בעולם הבא) לא צריך לפרט...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 01:57

חב"ד מתמגנת
חבד מתמגנת .pdf

חב''ד מתמגנת.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 02:16

אותו הוא לא יראה שם...!

א. באחד הכינוסים שהיו בארה”ב בנושא האינטרנט, דיבר נשיא מועצגה”ת כ”ק אדמו”ר מנובומינסק שליט”א, וסיפר על יהודי שבכה על כך שאת אביו איבד אצל היטלר, את אמו אצל סטאלין ואת בנו אצל האינטרנט. הוסיף אותו אדם ואמר לאדמו”ר, את אבי ואמי אראה אחרי מאה ועשרים בגן עדן, אבל את בני לא אראה שם...
באותו כינוס השתתף גם הגר”מ סלומון שליט”א, המשגיח של ישיבת לייקווד, ושלא כדרכו, קם ובקש את סליחת האדמו”ר ואמר, את הבן שלו הוא יראה, את אבא ואמא שלו הוא לא יראה, הוא השאיר אינטרנט פרוץ בבית והוא עוד חושב שיזכה לראות בגן עדן את אבא ואמא שמסרו את נפשם על קידוש ד’?!

ב. לאחרונה נכנסו למרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן שליט”א, ודנו שוב בנושא המסלולים אותם ניתן ללמד בסמינרים המתנהלים ברוח ישראל סבא, שאלו אם ניתן להוסיף מקצועות, מפני שכידוע קשה מאד להשיג עבודה בתחום המקצועות הקיימים. מרן הביע שוב ושוב את התנגדותו, ובסופו של דבר, שאלו, “נו, אז מה יעשו?” ענה מרן, “הייתם מלמדים אותן לגנוב?” והכוונה, שאם מרנן גדולי הדורות זיע”א הרחיקו מקצועות אלו מבחינת הסכנה לנפש, הרי שהדבר אסור. אלא שהשאלה “כסף מנלן?” ו”מה נאכל?” מביאה אותנו למסקנה שאין ברירה וכדאי לעשות זאת, א”כ יש עצה יותר “פשוטה”, אפשר לגנוב. אלא שלגנוב זה מזעזע ומקפיץ, וללמוד לימודים אלו, לא כל כך. כל הדברים האלו נכונים פי כמה וכמה לגבי הנושא של האינטרנט וגרורותיו. ושוב מהדהדת לה השאלה אבל מה נאכל? והתשובה היא “הייתם הולכים לגנוב”? זה לא יותר טוב מלעבוד עם אינטרנט שאינו חסום, או שהחסימה דומה לנפה עם חורים שעוברים בהם תולעים. אינטרנט שאינו חסום כהלכה, שעליו אמר מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א שכל ג’ עבירות חמורות ישנם בו” צריך להיות אפשרות שכלל לא באה בחשבון כפי שלא בא בחשבון לגנוב על מנת להתפרנס. כאשר זוהי נקודת המוצא, יותר קל להגיע לפיתרון ולחסימה המתאימה, גם במקרים שזה דורש טירחא כלשהיא.

ג. ואפילו נאמר שאכן אנחנו חכמים וצדיקים ומבינים וחסינים ונדמה לנו שלא ניכשל, אבל יש כאן בעיה נוספת. אחרי שכל גדולי ישראל מכל החוגים ומכל העדות אסרו את האינטרנט הפרוץ גם לצרכי פרנסה, והתריעו שוב ושוב, ואין מישהו שאמר מותר, גם לא בדיעבד, איך אתה מרשה לעצמך להראות שמה שהרבנים אומרים זה מחייב אותי בערבון מוגבל, כלומר זה מחייב אותי מכל רק אם אני מבין כמוהם ורק אם לא מתחשק לי אחרת. מה תאמר לבניך כשהרבנים יגידו משהו בהלכות שבת, צניעות, כשרות או כל דבר אחר, והתשובה שלהם תהיה: “לא בא לי”. בבתים רבים שנהרסו לנצח, והשאירו יתומים בחיי הוריהם רח”ל, הבינו באיחור, שהגדירות שגדרו הרבנים הם גדירות הצלה, שכל מטרתם היא למענינו. כדאי שנפנים זאת מבעוד מועד ולא נחכה חלילה שיהיה מאוחר מידי...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 03:18

המבשר
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 27 דצמבר 2015, 03:20

החיים אינם קרקס
הרב מנחם ברוד
מתוך שיחת השבוע מס' 1512, ערב שבת-קודש פרשת ויחי, י"ג בטבת ה'תשע"ו (25.12.2015)


ההתגרות בסכנות נראית מאתגרת הרבה יותר, אך האם חיינו נועדו לספק סיפורי מתח ועלילות גבורה? גבורה אמיתית היא הצבת גדרות

איסורים רבים בתורה אינם אלא סייגים וגדרים כדי להרחיק את האדם מן החטא. דברים שאינם אסורים כשהם לעצמם נאסרו בידי חכמי ישראל, כאמצעי זהירות שנועד למנוע את האדם מלהתקרב אל מה שאסור באמת.

יש הרואים בכך ביטוי של חולשה. וכי אי-אפשר לבטוח ביכולת השליטה של האדם על עצמו, שצריך להקיפו באין-סוף גזֵרות, סייגים והרחקות?! האם הדרך להתמודד עם פיתויי העולם היא הצבת גדרות גבוהות, או חינוך נכון, שייתן לאדם יכולת להבחין בין טוב ובין רע?

לעיתים נראֶה כי התורה מגזימה ח"ו בהרחקותיה ובסייגיה. כל דיני 'מוקצה' בשבת מטרתם להרחיק את היהודי מן הדברים שעלולים לגרום חילול שבת. איסור 'ייחוד' ודיני הצניעות נועדו למנוע את היהודי מלהתמודד עם פיתויי היצר. אפשר למנות שורה ארוכה של 'הרחקות' ו'סייגים', שכל מטרתם לשמש אמצעי זהירות להרחקת האדם מן החטא. האם אין כאן הבעת חוסר אמון בבני-האדם?

אל תאמין בעצמך

אכן, חולשה יש כאן, אך אין זו חולשתה של התורה, אלא חולשתו של האדם. רבים לא יעמדו בפיתוי אם יארוב להם על סף ביתם. כניסה להתמודדות חזיתית עם יצר הרע עלולה להיגמר רע, ואיש אינו חסין מפני נפילה.

חז"ל העניקו לנו כלל גדול בחיים: "אל תאמין בעצמך עד יום מותך". בתלמוד נאמר: "לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל". איש מאיתנו אינו חסין מפני מעידות ונפילות.

כן, זו חולשה, חולשה אנושית, וראוי להכיר בה ולא לדַמות שאנחנו גיבורים וחזקים. לכן התורה מדריכה: שמור מרחק. אל תתקרב יתר על המידה למצבים שבהם תמצא את עצמך במלחמה עזה מול פיתויי העולם, כי אולי לא תעמוד בניסיון.

בגרות ואחריות

כלל בסיסי זה מיושם למעשה בכל תחומי חיינו. חוקי הבטיחות בעבודה ובדרכים, הסטריליזציה ברפואה, אמצעי הזהירות המופלגים בשימוש בחומרים מסוכנים – כל אלה נועדו ליצור מרחק מרבי מהסכנה עצמה. וככל שהסכנה גדולה יותר, כן מפליגים אמצעי הזהירות (כמו האיסור לעשן במרחק רב ממחסן תחמושת).

מה שנכון בשמירת החיים הגשמיים, נכון גם בחיים הרוחניים. לא מן החכמה להתגרות בסכנה. ראוי להתרחק ממנה ולשמור על טווחי ביטחון ועל גדרי זהירות, כדי להבטיח שכולנו נוכל לחזור הביתה בשלום.

נכון, ההתגרות בסכנות נראית מאתגרת הרבה יותר, אך האם חיינו נועדו לספק סיפורי מתח ועלילות גבורה? וכי החיים הם קרקס שמטרתו להציג תעלולים ולהלך על חבל דק בלי רשת ביטחון תחתיו? בכל בוקר אנו מתפללים: "אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון", כי לעיתים קרובות הניסיון מסתיים בביזיון. וגם אם יהיו מי שיעמדו בניסיון, החשש שיהיו מי שימעדו וייכשלו מצדיק להגביל את הציבור כולו מלהתקרב לאזורי הסכנה.

היכולת להציב גדרות אינה משקפת חולשה אלא בגרות ואחריות. לא המהמר הוא הגיבור, אלא מי שיודע להתרחק מהסכנה ולא להתגרות בה.

חוסמים את האינטרנט. זוהי הגבורה האמיתית.

צפנת פענח
הודעות: 997
הצטרף: 26 יולי 2015, 20:18

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי צפנת פענח » 28 דצמבר 2015, 00:11

ר' עזר, תודה. האשכול הכי חשוב מאז ומעולם.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 04:31

צפנת פענח כתב:ר' עזר, תודה. האשכול הכי חשוב מאז ומעולם.
תודה רבה על העידוד והחיזוק!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 04:32

הקרב האחרון של העם היהודי
מתוך מרוה לצמא
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
נערך לאחרונה על ידי עזר ב 29 דצמבר 2015, 04:38, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 04:37

הודעה חזקה. חשוב שיהיה למשמרת גם באשכול הזה.
אפס אחד כתב:חברה תקשיבו!
בטח לפעמים אתם נחסמים מכניסה לאתרים שונים. חסום... לא פותח...
ואתם מתעצבנים...
ובצדק...
אבל- למה לעקוף את ההוראה של גדולי התורה- להשתמש באינטרנט ררקקק לצרכי פרנסה?
איפה אתם?
מספיק שרק פעם אחת תתעצבנו יותר מידי ו-
תפתחו אותו!
ואז....
הדרך לתחתית היא לא דרך אלא מגלשה חסרת מעצורים!!!
תזהרו ותישמרו-
אפס אחד שאכפת לו

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 07:41

המודיע
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 07:55

עמוד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 29 דצמבר 2015, 08:00

ומנותר
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 דצמבר 2015, 11:22

עין בעין 13
חורף תשע"ו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 דצמבר 2015, 18:13

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 דצמבר 2015, 19:10

מרחיבים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי yehuda » 30 דצמבר 2015, 19:39

כולנו מכירים תודה לעזר על האשכול הכי חשוב בפורום!

בשם החברים וההנהלה

יהודה
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 דצמבר 2015, 21:02

תודה רבה למנהל היקר!

סמל אישי של משתמש
בננה
הודעות: 265
הצטרף: 09 דצמבר 2015, 21:51

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי בננה » 30 דצמבר 2015, 22:03

תודה רבה על האשכול הזה. הוא מחזק ונותן כוחות להתמודדות היומיומית הזו!! שה' יישלם לך בכל הטוב האפשרי!!
החיים הם כמו בננה. גם כשהם נראים רקובים, הם בעצם דבש!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 31 דצמבר 2015, 09:04

תודה רבה על העידוד והחיזוק! משמח את הלב!

קטןודל
הודעות: 917
הצטרף: 02 אוקטובר 2014, 20:39

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי קטןודל » 31 דצמבר 2015, 12:02

בננה כתב:תודה רבה על האשכול הזה. הוא מחזק ונותן כוחות להתמודדות היומיומית הזו!! שה' יישלם לך בכל הטוב האפשרי!!
גם אני מצטרף בהבעת תודה וברכה לידידינו ומכובדינו 'עזר' שמו!

תתברך מפי עליון בכל הברכות, ותמשיך במעשיך הנאים והמפוארים.


עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 01 ינואר 2016, 13:12

רחובות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 02 ינואר 2016, 22:08

נא להביא קריקטורות חדשות...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 04 ינואר 2016, 06:47

7686775 כתב:נא להביא קריקטורות חדשות...
הנה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 04 ינואר 2016, 10:33

תודה, התכוונתי לקריקטורות הלועגות מהאינטרנט - ליצנותא דעבודה זרה
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

המבין
הודעות: 35
הצטרף: 04 ינואר 2016, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי המבין » 04 ינואר 2016, 11:48

ל"עזר"תודה רבה על כל החומר

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 ינואר 2016, 12:56

7686775 כתב:תודה, התכוונתי לקריקטורות הלועגות מהאינטרנט - ליצנותא דעבודה זרה
אשתדל בהמשך.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 ינואר 2016, 12:59

המבין כתב:ל"עזר"תודה רבה על כל החומר
תודה רבה!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 ינואר 2016, 13:02

דג חי או דג net
חשוב מאוד לתועלת הציבור הקדוש,
לקרוא ולהפיץ את הספר החדש של קובי לוי- דג חי או דג net
"קובץ מאמרים נוקבים ואקטואליים עך המגיפה שמאיימת על קיומו הרוחני והגשמי של עם ישראל"
(המחיר שלו נע בין 6-10 ש"ח בלבד) ניתן להשיג אותו בכל הארץ או במס' 03-6228596
תעבירו זאת הלאה....

סמל אישי של משתמש
ג'ינג'י
הודעות: 186
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 23:20

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי ג'ינג'י » 05 ינואר 2016, 13:28

.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
אבי ר.
הודעות: 933
הצטרף: 16 אפריל 2013, 09:44

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי אבי ר. » 05 ינואר 2016, 16:18

ר' ראובן פגש את ר' שמעון ברחוב ובידו של ר' שמעון אייפון רח"ל
שאל ר' ראובן את ר' שמעון היתכן?
ענה ר' שמעון לר' ראובן תגיד לי כמה זמן לוקח לך לסדר משהוא בבנק
ענה ר' ראובן חצי שעה בערך לחכות בתור ולסדר את כל הענינים
אמר לו ר' שמעון לי זה לוקח 2 דקות, נו לא חבל על הזמן? על הביטול תורה של חצי שעה?
ענה לו ר' ראובן וכמה זמן לוקח לך לצאת מהבנק? לי לוקח דקה, לך?..... והמבין יבין
אם אין לך מה לעשות תעשה את זה כאן..... עדיף משם.......

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 ינואר 2016, 18:46

תודה על החומר המעניין שהעלתם!
תמשיכו להביא עוד!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 ינואר 2016, 18:57

מה קרה לסבא?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

צפנת פענח
הודעות: 997
הצטרף: 26 יולי 2015, 20:18

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי צפנת פענח » 06 ינואר 2016, 00:34

אבי ר. כתב:ר' ראובן פגש את ר' שמעון ברחוב ובידו של ר' שמעון אייפון רח"ל
שאל ר' ראובן את ר' שמעון היתכן?
ענה ר' שמעון לר' ראובן תגיד לי כמה זמן לוקח לך לסדר משהוא בבנק
ענה ר' ראובן חצי שעה בערך לחכות בתור ולסדר את כל הענינים
אמר לו ר' שמעון לי זה לוקח 2 דקות, נו לא חבל על הזמן? על הביטול תורה של חצי שעה?
ענה לו ר' ראובן וכמה זמן לוקח לך לצאת מהבנק? לי לוקח דקה, לך?..... והמבין יבין
האומר דבר בשם אומרו...

נאמר ע"י הרה"צ צבי מאיר זילברברג בכנס נגד האינטרנט.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 ינואר 2016, 12:02

אימה בתל אביב
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 ינואר 2016, 12:05

מארה"ב באידיש
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 09 ינואר 2016, 19:47

מקלדת כתב:חזק ואמץ
תודה!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 09 ינואר 2016, 19:49

ברסלב 2
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 09 ינואר 2016, 19:52

שבוע טוב
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 10 ינואר 2016, 12:55

איל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 10 ינואר 2016, 12:57

רוצחים את המוח
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 10 ינואר 2016, 13:02

מרתק
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 10 ינואר 2016, 13:17

מרן הגאון האדיר חכם רבי שלום כהן שליט"א
המקובל הצדיק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה שליט"א
מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
נערך לאחרונה על ידי עזר ב 10 ינואר 2016, 13:20, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 11 ינואר 2016, 01:12

פרה בבית המדרש.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 ינואר 2016, 14:51

ידעתי ידעתי
ידעתי ידעתי.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 12 ינואר 2016, 19:38

"התקדמות" אך ברוורס
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 12 ינואר 2016, 19:38

רשות הרבים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 13 ינואר 2016, 14:45

דרשת הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בכינוס הגדול בברכפלד, היתה מתובלת כדרכו בסיפורים ומעשים נפלאים, ובפרט בגישתו המיוחדת, הנעימה והעריבה.

להלן הדרשה במלואה. מי שבידו להביא לפרסום הדרשה בקרב הציבור המגוון ברחבי הארץ - אשר כולם שותים בצמא את דרשותיו - שכרו גדול ועצום!!!דברים חוצבי להבות

מפי המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א


הפסוק אומר בפרשת בשלח (שמות יג, יז): "כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". כותב על זה השל"ה הקדוש (בפרק דרך חיים ותוכחת מוסר): "ראה והביטה כמה צריך האדם להתבונן ולעשות גדרים וסייגים והרחקות שלא יבא לידי עבירה, הנה הקב"ה בעצמו ובכבודו עשה הרחקה פן ינחם העם וגו', ושלום שלום לרחוק המרחק עצמו מחשש עבירה - ואז הוא קרוב להקב"ה".

מספרים שאדם אחד שאל את הבריסקער רב: "אולי כבוד הרב קצת מגזים בחומרות וגדרים?" - וענה לו הרב: "אם יהיה לך גג גדול ורחב מאד, אבל בלי מעקה, האם תסכים לישון בו בלילה?" - ענה לו האיש: "לא!". שאל הרב: "וכי כמה פעמים קרה לך שנפלת מהמיטה באמצע הלילה?" - ענה לו אותו אחד: "נכון שבבית אני לא מפחד, אבל כאן אני מפחד!"...

אצל הבריסקער רב כל נדנוד עבירה היה נחשב לגג גדול בלי מעקה, אבל בנושא שלנו בענין המכשירים הפסולים, זה דומה למגדל צר בעל מליון קומות - שבו לחיצה אחת יכולה להוריד את האדם לשאול תחתית! וזה ה'ברוך' כאן, שהאברכים חושבים שמדברים רק על אידישקייט או יראת שמים, אבל הרי מדברים כאן על יסודי היסודות.

התאספנו כאן כולנו, לקריאתם של מי? לקריאתם של 'קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה', אותם חורבנות שאנו רואים איך שאנשים עזבו את הכל, אין להם בית, אין להם ילדים, אין להם כלום.

פעם נכנס אחד אל מרן בעל שבט הלוי הרב וואזנר זצוק"ל, וביקש ממנו שיקל קצת בנושא האינטרנט. ענה לו הרב זצוק"ל: "הרי זה דומה לרכבת הנוסעת לאושוויץ, שלאחר שסגרו את הדלתות בא מישהו ודופק שהוא רוצה להיכנס לקרון... האם אתה לא רואה מה שהולך כאן?!"

ה'פיקח' חושב לעצמו: "הרי המכשיר אצלי כבר בשימוש זמן רב ולא נכשלתי!" - וכי אתה לא רואה את 'קול דמי אחיך צועקים'?! אדם אחד נכנס פעם אל האדמו"ר בעל אמרי אמת זצוק"ל לברר על בחור, והוא ענה לו שהבחור הזה הוא 'פיקח'... הוא לא הבין את תשובת האמרי אמת, ופנה לשאול את אחיו הרה"ק ר' משה בצלאל זצוק"ל למה התכוין האדמו"ר, והוא הסביר לו שכתוב בתורה 'ויאמר ה' אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור' (שמות ד, יא), רואים מכאן שאף 'פיקח' הוא בכלל בעלי המום...

היה עוד מישהו שטען שזו גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה... וכי 'קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה' - האם בזה הציבור כן יכולים לעמוד?

מסופר שפעם באו אל הנצי"ב מואלוז'ין זצ"ל קבוצה מהמשכילים, ושיבחו לפניו את אחד מחבריהם שהוא אדם טוב ובעל מידות. ענה להם הנצי"ב במעשה שהיה, שהיתה נערה חולה והרופאים אמרו שרפואתה היא לאכול בשר 'דבר אחר'. כמובן שבתחילה היא סירבה, אבל לאחר שהרב פסק לה שפיקוח נפש דוחה את הכל והיא חייבת לאכול - היא הסכימה אבל בתנאי שישחטו את ה'דבר אחר' בשחיטת חלק... מכיון שהיא התעקשה על כך, זה מה שעשו, ולאחר ששחטו התברר שישנה שאלה בריאות. הנערה התעקשה שישאלו את הרב, והוא לא רצה לענות, ולבסוף הוא אמר כך: "אם היו מביאים לי בהמה טהורה עם השאלה הזאת, הייתי יכול לומר עליה שזה 'גלאט כשר', אבל איך אני יכול לומר 'גלאט כשר' על 'דבר אחר'?... נכון, אפשר לומר 'מוגן', 'מאושר', 'מבוקר' וכו', אבל כל כולו זה 'דבר אחר'!

זה דומה לאחד שנכנס לביתו בליל הסדר, ורואה את השולחן ערוך עם ד' כוסות ומצה שמורה, ולפתע הוא רואה במרכז השולחן אקנומיקה... הוא התחיל לצעוק 'גוואלד', אז אמרו לו שזה כשר לפסח, והוא ענה להם: "נכון שזה כשר לפסח, אבל מקומו לא בשולחן הסדר, מקומו הוא בבית הכסא!". וכן גם כאן, נכון שזה 'כשר' וזה 'מוגן', אבל הרי מקומו אינו בבית יהודי! כל כולו 'דבר אחר' - והוא 'כשר'...

מסופר שפעם השתלטו המשכילים על עיירה הסמוכה לראדין, ושלחו היראים מברק למרן החפץ חיים זצוק"ל שהמשכילים פרצו בחומות השבת, והח"ח לא ענה. לאחר תקופה הם שלחו מברק נוסף שהם כבר פרצו בענין חמץ הפסח, ושוב הח"ח לא ענה. לאחרי תקופה נוספת הגיע מברק שהם פרצו פירצה גם בחומות הכשרות, ושוב הח"ח לא הגיב. אבל כלשאחר תקופה הגיע מברק שהם פוגעים בתלמוד תורה - קם הח"ח ואמר שהוא נוסע לאותה עיירה, ושיפרסמו שהוא מגיע לדרוש בציבור.

הח"ח הגיע, וכך הוא אמר: "ישבתי פעם בחדר ולמדתי, ונכנס אב עם בנו שהיה מחוסר דעה. הוציא אותו הבן מסכת שבת מהארון והתחיל לקרוע אותה לחתיכות עם סכין, אבל לא אמרתי לו כלום כיוון שהוא היה מחוסר דיעה ומסוכן להתחיל אתו. אח"כ הוא הוציא מסכת פסחים וקרע גם אותה לחתיכות, ושוב לא אמרתי לו כלום. אח"כ הוא הוציא את מסכת חולין וגם אותה קרע, ולא אמרתי כלום. אבל אח"כ הוא ניגש לעריסה של התינוק... באותו רגע קמתי ממקומי, נתתי לו שתי סטירות והעפתי אותו מהבית! וכן כאן" - אמר הח"ח - "קיבלתי מברק על הפגיעה בשבת ולא עניתי, כי הבנתי שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אח"כ קיבלתי מברק על הפסח ושוב לא עניתי, וכן כשקיבלתי מברק על מסכת חולין שזה עניני כשרות לא הגבתי, אבל עכשיו שהגיע מברק שמתחילים לנגוע בעריסה של התינוק - קמתי ובאתי!

והנה אצל הח"ח היה מדובר על בחור חסר דעה, ואילו אצלינו מדברים על אברך 'חסר דיעה' שמכניס סכין לילדיו בלא שום גוזמא! היו שני ילדים שעלו בערב יו"כ לאחד מגדולי ישראל, ואמרו לו שהם לא סולחים לאביהם על שהכניס מכשיר כזה הביתה שגם הם הושפעו ממנו, ה' ירחם. וכי היית מכניס הביתה אקדח?! והרי 'גדול המחטיאו יותר מההורגו'! אנו אומרים בחנוכה 'ופרצו חומות מגדלי', וכי רק את זה הם עשו, והרי מבואר במסכת גיטין שהם גם שקצו את המזבח והחריבו ביהמ"ק וכו'? אלא אנחנו אומרים 'ופרצו חומות', שזה הדבר החמור ביותר שהם עשו לנו.

מרן הגרש"ז אוירעבך זצ"ל נסע פעם עם נהג מונית, ואותו נהג אמר לו שהרבנים לא נותנים כאן לחיות... כשבאו לרמזור אמר לו הגרש"ז אוירעבך זצ"ל: "הרמזורים לא נותנים פה לחיות!", מיד אמר לו הנהג: "האם כבוד הרב יודע מה היה קורה פה בלי הרמזורים?"... הרי אנחנו רואים בעצמנו את החורבנות שקורים כאן למי שלא עוצר את עצמו, ה' ירחם. כשהיה את הפיגוע במלכי ישראל, עמד שם אחד וצילם... שוטה! וכי אין פה ערבי צמא דם, קום ותברח לפני שיתנפל גם עליך! התשובה היא שהוא בכלל לא פה, הוא נמצא במכשיר, אין בית, אין ילדים, אין כלום, וכל זה 'עם הכשר'...

כל אברך צריך לדעת שאם הוא נמצא באוטובוס ורואה מישהו עם מכשיר כזה, הוא צריך לברוח מיד לצד השני. אחד אמר פעם לבריסקער רב: "איך יעקב אבינו הצליח לגור עם לבן כ"כ הרבה שנים ועם כל זה הצליח לשמור תרי"ג מצוות? אלא זה מה שיעקב אומר, 'עם לבן גרתי' - ואיך לא למדתי ממעשיו הרעים - כי 'ויהי לי שור וחמור', הוא היה בעיני כמו שור וחמור!". אמר הבריסקער רב שאמנם זה לא הפשט, אבל כמה שזה נכון! גם אנחנו צריכים להסתכל על אותו אחד כאילו הוא שור וחמור (וזה עוד 'לימוד זכות' לקרא לו שור וחמור).

בספר 'זכרון למשה' שיצא 120 שנה לאחר פטירת מרן החת"ס, ישנו מכתב מהמהרי"ץ דושינסקי זצ"ל שבו הוא מספר בשם בעל המעשה שהיה תלמיד בישיבתו של מרן החת"ס, והיתה לו נטיה לספרים החיצוניים. הוא היה לומד בהתמדה, ויום אחד היה ער יחידי בלילה והתחיל לקרוא בספרים החיצוניים, ופתאום הוא רואה מישהו עומד מעליו עם רומח בידו, והשליך במהירות את הספר מידו. אח"כ הוא לקח שוב הספר לידו והתחיל לקרוא בו - ושוב חזר המראה עם האיש ורומח בידו, עד שסגר את הספר וקרא קר"ש והלך לישון. למחרת לאחר שסיים החת"ס את השיעור, הוא אמר שהוא רוצה לומר משהו קצר בענין חרם, ואמר להם החת"ס שכתוב שהקורא בספרים חיצוניים יש עליו דין חרם, ו'חרם' הם אותיות 'רמח', כי הקורא בספרים חיצוניים דינו ברומח, וכמובן שרק אותו בחור הבין למה התכוון החת"ס.

אבל היום זה לא סתם 'ספרים חיצוניים', היום זה 'כלים חיצוניים', וה'דבר אחר' מכניס אותך לכיס הקטן שלו. הח"ח שואל מדוע כתוב 'הפורץ גדר ינשכנו נחש', למה דוקא נחש ולא אריה או דב? ומתרץ שכשאריה נושך מיד רואים את זה וקוראים מהר לאמבולנס, אבל כשהנחש נושך אתה לא רואה ולא מרגיש כלום ופתאום אתה נופל. וכן גם כאן, הוא מחזיק מכשיר כשר ולא רואה בזה שום סכנה, ופתאום הוא נמצא בלי לימוד, בלי תפילה, בלי משפחה, בלי ילדים, בלי כלום, זה כמו נחש ואח"כ יש חורבן ה' ירחם.

הגמ' אומרת במסכת גיטין שהאויב הוריד את הפרוכת שמבדילה בין קודש הקדשים וכו', ומה הענין בזה? כי הפרוכת היה מבדיל, זה היה הגדר - ושם התחיל החורבן, בהסרת הגדרים. הגמ' אומרת שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, ולכאורה מה הוא אשם הרי הרוח היא שהפילה אותו לבור העבירה? התשובה היא שאומרים לו שאם היתה לך גדר לא היית נופל, איפה הגדרי קדושה של 'ושב מאחריך'!

קורים אסונות קשים, ה' ירחם, ודורשי רשומות אמרו שיעקב אבינו ציוה לבניו: 'האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם', ולמה כתוב יקרא עם א'? כי כך אמר להם יעקב: "דעו לכם שאם קורה משהו, הקב"ה קורא לנו!" הרמב"ם כותב שכשקורה איזה דבר, כל מי שאומר שזה בדרך המקרה הרי זו דרך אכזריות. ולמה הוא אומר כזה לשון חריף שהוא 'אכזרי'? מסבירים שאם אתה חושב שאב הרחמים לקח אמא לילדים קטנים, או ילד קטן, וכל זה בדרך מקרה - רק אכזרי יכול לחשוב כך.

אחד מגדולי ישראל נשאל אחרי השואה: "איפה היה הקב"ה בשואה?!" - והמשיל על זה לאב שהזהיר את בנו לבל יעבור את הגדר של החצר כי ביער ישנם אריות ודובים, והילד לא שמע בקול אביו. הלך האב והתחפש לאריה, וכשבנו עבר את הגדר, בא ונשך אותו, והילד צעק ואביו לא שמע... אח"כ בבית סיפר הבן לאביו איך שאריה נשכו והוא קרא לו ולא שמע לקריאתו, אמר לו האב זה הייתי אני בעצמי! אתה שואל איפה היה הקב"ה בשואה? זה היה הקב"ה בעצמו, הקב"ה מתחנן שלא נפרוץ גדרים, כי אז יהיה 'ושב מאחריך'.

אנו אומרים בתפילה: "שומר ישראל שמור שארית ישראל", ואמר הח"ח שיש לחקור האם הקב"ה הוא שומר שכר או שהוא שומר חינם, ונ"מ אם הוא יכול להיפטר מהשמירה כאשר הוא רוצה. והנה הקב"ה אומר 'ושב מאחריך', ורק גדרי הקדושה הם שיכולים למנוע את זה. עוד מסופר שבכנסיה הגדולה לא היו וילונות בעזרת נשים למעלה, ונכנסו הגבאים לפני האדמורי"ם וכשראו שזה כך הכריזו שהאדמו"רים לא יכנסו עד שישימו וילון. מכיון שהח"ח היה שם, שאלו אותו מה לעשות, והשיב שלמרות שעל פי ההלכה לא צריך, אבל אם אחד מבקש חייבים לתת לו, כי חושבים שה'ושב מאחריך' זה דווקא במצב של שאול תחתית, אבל זה לא נכון כי כמה שעושים יותר גדרי קדושה כך ישנה יותר שכינה, וודאי שבדברים כאלה צריכים שמירה.

מסופר שבחלם היה בור גדול שהרבה נפלו בו, הרבה מהנופלים מתו והשאר היו בבית החולים. התכנסו ז' טובי העיר דחלם, והחליטו ד' תקנות: א. לנקות את הבור מכל הלכלוך שבו, ב. למלאות את הבור כרים וכסתות, ג. להניח שם פרוז'קטור להאיר, ד. לשים בבור סולם לכוחות ההצלה... וכך פרסמו תקנות אלו, וכל בני העיר שמחו. כעבור שבועיים הגיעה השמועה שכמה נפלו ונפצעו בבור, הלכו ובדקו איך זה קרה, והתברר שהיה אחד שנפל לבור וירא כי טוב, יש כרים וכסתות ויש גם פרוז'קטור שמאיר ורק בעלי חובות אין שם, וכך החליט להשאר בבור, ואח"כ באו עוד כמה אנשים ונפלו עליו ונפצעו. עד שעבר שם פיקח אחד ואמר להם: "שוטים שבעולם, תשימו גדר מסביב לבור וכך אף אחד לא יפול לתוכו!". וכך אנחנו עושים 'כרים וכסתות', הכשר, מוגן, מאושר, האם אתה לא מבין את החורבנות? נכון שהראשון הוא מוגן, אבל מישהו אחר שאינו מוגן יכול להתחבר אליו ולהגיע לכל המקומות!

לכן עלינו להתחזק בגדרי קדושה, ואומר המהרש"א שעל גדרי קדושה יש שכר בעולם הזה. בעל 'ערוגות הבושם' אומר שכתוב בפרשת בלק: "ויעמוד מלאך האלוקים במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה". שבלעם לא יכל לפרגן לעם ישראל לא עולם הבא ולא עולם הזה, וכשאמרו לבלעם ש'כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב', הוא טען א"כ שלא יהיה להם עולם הזה שהרי שכר מצוות אין בעולם הזה, וזה מה שכתוב "במשעו"ל הכרמים", במשעו"ל ר"ת 'שכר מצווה בהאי עלמא ליכא', ועל זה ענה לו המלאך 'גדר מזה וגדר מזה', כשישנם גדרי קדושה יש שכר גם בעולם הזה.

על מה שכתוב בפרשת שמות 'כאשר יענו אותו' בלשון עתיד אומר רש'י שזה היה במחשבה, ומחשבה רעה בגוי הקב"ה מצרף למעשה. אומר ה'שם משמואל' מה קרה מאותה מחשבה רעה שהקב"ה צירפה למעשה? נולדו ששה ששה בכרס אחד שזה שינוי הגוף! ואם כל זה יצא ממחשבה רעה של גוי שהקב'ה צירפה למעשה, אז וודאי שיהודי שחושב מחשבה טובה הקב"ה יצרף לו מחשבה טובה למעשה, וודאי שהוא יהיה גוף אחר וממילא יהיו לו ישועות כי הוא בן אדם אחר לגמרי. וכן מסופר שר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל אמר לאברך שעשר שנים לא היה לו ילדים, שיקבל על עצמו קבלה, וכך עשה ונושע בזש"ק, אמר לו ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל שזה לא מופת, כי כשאדם מקבל על עצמו קבלה, הוא נהיה גוף אחר. וכך יהיה גם למי שמבקש להצטרף ע"י הקבלה והחתימה לאגודת 'חברים'.

מסופר בסיפורי הבן איש חי (והיה יהודי ישיש שגר במרכז ב"ב שאביו שימש את הבן איש חי וגם הוא היה מספר את זה), שהבן איש חי היה מוסר כל לילה בחצות שיעור בישיבה, ולילה אחד אחד מהבחורים שבא לשיעור עבר ליד ביתה של אלמנה צעירה שהיתה עשירה גדולה, והדלת היתה פתוחה. פחז עליו יצרו, ותוך שתי דקות היה בתוך הכספת שלה ורק היה צריך להכניס את הכסף לכיס, אבל ברגע האחרון הוא החליט שאם הכסף הזה נקצב לי בר"ה, אז זה יגיע אלי בהיתר, ואם זה לא נקצב לי בר"ה, אז זה יצא ממני עד ר"ה הבא או בבית חולים או בבית סוהר או בכל אופן אחר, א"כ למה לי לגנוב, ולא גנב.

ויהי למחרת היום, כאשר ראתה האלמנה שמישהו הסתובב לה בתוך הבית, נכנס בה פחד, והיא באה אל הבן איש חי ואמרה שהיא רוצה בחור להתחתן איתו, והבן איש חי הביא לה את אותו בחור וכך הוא זכה בכל רכושה בהיתר. ממשיך ואומר הבן איש חי, שמי שמאמין באנכי ה' אלוקיך יודע שגם הנאה של איסור הוא לא יכול לקחת לבד, ואם אתה מצליח לקחת את אותה הנאה סימן שגם זה נקצב לך בר"ה, ואם לא לקחת את אותה הנאה, אז ה' נשאר 'חייב לך' הנאה, אבל ישנו הבדל גדול, שכאן לקחת את זה בשאול תחתית, ואם ה' הוא זה שנותן, אז זה כבר מהבנק של הקב"ה, וזו כבר הנאה גדולה הרבה יותר.

כתוב בגמ' 'כל מי שי לו חולה בביתו, ילך אצל חכם לבקש רחמים', ובשו"ע כתוב 'חכם שבעיר', ומסביר ר' שלמה קלוגר זצ"ל למה דוקא חכם שבעיר, כי בשמים רוצים לבדוק האם כשהיה בריא היה שומע לחכם שבעירו. ודאי שכל אחד ואחד צריך לשמוע לקול קריאתם של רבני העיר, ולחתום ולהצטרף לאגודת 'חברים', וה' יתברך יעזור שבזכות זה נזכה לכל הישועות אמן ואמן.לשמיעת הדרשה בקול הלשון: 03-6171111-1-7-15-54

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 15 ינואר 2016, 03:20

קבלו את הקריקטורה
אין לי מושג מה היא מביעה
אבל זה של ידידנו הרה"ג רבי אהרן זאב שליט"א
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 15 ינואר 2016, 03:21

רבויתי, אוי, אני שואל אתכם, עד אנא לא תרחם את ירושלים אשר זעמת זה שבעים שנה???

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 ינואר 2016, 19:56

אספר לך סיפור טרי... השבוע הרי ההילולא של סידנא קדישא בבא סאלי.. נכנסתי פעם לאיזה ביהכנ"ס שהיה שם ההילולא, התיישבתי מול איזה מסורתי... כולו מבושם עם קוצים עם טאבלט ענק ביד ימין וכוס עראק ביד שמאל... ותוך כדי הוא שר בדבקות לכבוד הקדוש ריבי.......
ואני יושב מולו עם הפלאפון הפשוט שלי... הוא הסתכל עלי... צחק ואמר לי... מה זה המוזיאון הזה?? די... תתקדם... מה נשארת לי תקוע כמו לפני עשר שנים...??
אמרתי לו: יא'חביבי... תגיד לי: כמה שנים אתה כבר מגיע פה להילולא של הבבא סאלי?? הוא עונה לי עם יד על הלב: מאז שאני ילד!!! היום הזה הוא קודש אצלנו!!! התאריך הזה שמור בלוח זמנים!!! כל שנה!! כל שנה אני פה!! אמרתי לו:
שתהיה לי בריא... כבר עשרים שנה אתה תקוע באותו מקום!!! תבין: הרי הבבא סאלי... חוץ מלהיפטר ביום הזה... נדמה לי שהוא עשה עוד כמה דברים בחיים...
אבל אתה?? אתה תקוע כבר 20 שנה רק בפרט הזה שהצדיק נפטר ביום הזה וא"כ צריך להגיע עם נרות וחמסות וקולולולו... כבר 20 שנה!!!! כל שנה מחדש אתה מגיע לפה!!! עם אותה פוזה בדיוק!! עם אותם נרות... עם אותו ערק.. עם אותם חמסות... ושום דבר נוסף לא זז אצלך... אין שום התקדמות רוחנית במשנתו של סידנא קדישא הבבא סאלי זיע"א שאתה יכול להציג לראווה ביום הזה... איזה אדם תקוע שאתה! איזה פרמיטיבי! תפתח ראש... די... תשתדרג... תגוון... לא נמאס לך??
כל שנה אותו דבר??? משהו מתורתו של הבבא סאלי למדת? מדרכו??
אז כן... הוא השתדרג... כל שנה הוא מגיע עם מכשיר יותר משודרג...
אז זהו זה!!! שכל אחד בוחר לעצמו איפה הוא בוחר להישאר תקוע ופרמיטיבי!!!
ואיפה הוא בוחר להשתדרג!!! יש אחד שבוחר להשתדרג בתחום של החבילות נופש בחו"ל... אבל המושגים שלו ביסודות האמונה מחומש בראשית נשארו פרמיטיביים בדיוק איך שהוא עזב אותם בגיל שש... ויש אחד שבחר לשדרג את היקף ההבנה שלו בתורה והוא נשאר פרמיטיבי בכל מה ששייך לטיולים... ספות... ויטרינות... וכדו'...

אנחנו נוטים לחשוב שהעולם מתחלק לשני סוגים... יש את האנשים הפרמיטיביים! ויש את האנשים העדכניים! וזו טעות מוחלטת!!! כי יש יסוד: כל אחד מאיתנו פרמיטיבי ותקוע בתכנים שלא מעניינים אותו! וכל אחד מעודכן ומשודרג בתכנים שכן מעניינים אותו! ומי יקבע מה יהיו התכנים??? אני!!! רק אני!!!!!!
אני אחרוץ את גורלי איפה יהיה המקום של הבן החכם והסקרן שבי שכל הזמן רוצה לדהור קדימה ולהתקדם... וגם אני הוא זה שאקבע איפה יהיה הבן התקוע והפרמיטיבי והשאינו יודע לשאול שבי... שכולו אדישות ולא מעניין אותו כלום... תן לי לחיות את החיים שלי ודי...
לא יעזור לי כלום!!! התכונה הזו של הבן שאינו יודע לשאול נמצא בי!!! והיא תמיד תהיה לי!!! ותמיד ישארו לי שטחים פרמיטיביים בחיים בין ארצה בין לא ארצה... כל מה שנותר לי זה רק לבחור איפה אני רוצה שתתבטא הפרימטיביות שלי... וכאן המגרש משחקים שלנו!!!! נטו שלנו!!!!!

לא נותר לנו אלא לעשות ליל הסדר!!! ולהושיב ולמקם את ארבעת הבנים שבנו כל אחד במקומו הוא... ולזהות איפה הם מתערבבים...

(מתוך "אז נדברו")

קטןודל
הודעות: 917
הצטרף: 02 אוקטובר 2014, 20:39

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי קטןודל » 17 ינואר 2016, 22:47

עזר כתב:מרן הגאון האדיר חכם רבי שלום כהן שליט"א
המקובל הצדיק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה שליט"א
מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א
הגה"צ רבי משה צדקה שליט"א מקפיד אצל כל דרשה אשר הוא דורש למקהלות, להזכיר בתוה"ד הנגע הגדול של דורינו, ה"ה מגיפת האינטרנט הארורה.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 ינואר 2016, 23:48

בני היקר... חזור בך!!!!!!!!
הגמ' הידועה בסנהדרין (קב.) שמספרת: "אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה" מאי אחר? אמר רבי אבא: אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו, מי בראש? -
בן ישי בראש - אם כך איני רוצה.
כשאנחנו קוראים את הגמ' הזו... איך אנחנו מדמיינים את זה??? מחזה נורא הוד... אבא שבשמים תופס את ירבעם בן נבט... כמו אבא אוהב שמחזיק את בנו בבגד... ואומר לו ברגש חם: אנא... חזור בך!!! כדאי לך... אל תעשה את הצעד הזה... תאמין לי... אני אבא שלך... תאמין למה שאני אומר לך... חזור בך ו... ו... ואני ואתה ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן... ואז אני שוב מדמיין... איזה מקום מאוד יפה... משהו כזה שקוראים לו גן עדן (כל אחד מאיתנו הרי מדמיין איכשהו איך נראה גן עדן... יש כאלו שמתעקשים לדמיין אותו כמו ביהמ"ד... אבל לא תמיד זה חכם... כי לא תמיד זה כ"כ משכנע...) אז אותי לימדו לדמיין את גן עדן כמו איזה קמפוס קסום מאוד... נוף מדהים ועוצר נשימה... צוקים מדהימים... עם נחלים זורמים ופרחים משלל גוונים מכל הצדדים... ו... ו... ו... ובקיצור: ממממשהו!!! ואז הקב"ה עומד אוחז ביד אחת את ירבעם וביד השניה את דוד המלך ומהלך איתם בנוף הזה... ובתוך כדי המעמד הקב"ה פתאום אוחז בבגדו של ירבעם בן נבט ואומר לו: חזור בך ו... ו... ותראה מה תרויח!!! אני ואתה ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן... כדאי לך... תראה כמה טוב יהיה לך... וההמשך ידוע... שירבעם שאל: ומי בראש?? והקב"ה ענה: דוד... אם ככה אני לא רוצה... ו... וקרה מה שקרה וירבעם בן נבט הפסיד שני עולמות.
וכמובן: שאחרי שכך אנחנו מדמיינים אז כמובן מגיעה הפליאה הגדולה: למה??? למה ירבעם בן נבט לא הסכים??? אני...???? אני במקומו... אם הקב"ה היה מגיע אלי בצורה כ"כ גלויה וכ"כ מפורשת והיה מציע לי כזו הצעה קוסמת רק חזור בך... ו... וזהו... אני ואתה ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן... הייתי מסרב?????? מישהו מאיתנו היה מסרב???? נכון...
נכון שהשאלה הזו מתבקשת???
נכון שכולנו שואלים אותה??
---
והשאלה השניה שמתבקשת:
הקב"ה אומר לירבעם בן נבט... חזור בך ואני ואתה ובן ישי... אני לא מבין: מה הקשר של בן ישי לכאן????
איך שמו של דוד המלך השתרבב לשיחה הזו???
הקב"ה מדבר פה שיחה אישית עם ירבעם בן נבט... יש פה חשבון אישי... יש פה נושא אישי... בין ירבעם בן נבט לקונו... מה דוד בן ישי נכנס פה בכל הסיפור???
---
פנימיות הענין מבואר במאמר הנכתב בעמוד 3-4 של הגיליון, ע"פ דעתו של העורך בלבד ללא אחריות כלל...
ניתן להעיר להאיר לחלוק ולסתור.

------------------------------------------------
בני היקר חזור בך.. אנא... אני אוהב אותך..
בפתח הגיליון נשאלה שאלה: איך ירבעם בן נבט כך סירב... בו בזמן שהקב"ה בכבודו ובעצמו פנה אליו אישית ואמר לו חזור בך וכו'???
אז זהו!!! שתתפלא לשמוע... שלא רק ירבעם בן נבט קיבל כזו פניה אישית... אלא כל אחד ואחד מאיתנו במקום שלו... ובהתמודדויות שלו... ישנם רגעים שהקב"ה ניגש אליו בצורה הכי מוחשית שיש ולוחש לו באוזן: חזור בך!!! ואני ואתה ו... ו... ו.... והוא!!!!!!!!!!! כל אחד וה"הוא" שלו... נטייל יחדיו בגן עדן... הקריאה הזו לא מיוחדת רק לירבעם בן נבט...
היא קריאה שכל אחד ואחד מאיתנו מקבל!!!! רק מה???
כמו שאצל ירבעם ההצעה המפתה ירדה מהפרק לאלתר בגלל כל מיני שיקולים שוליים של "מי מראש..." כך כל אחד מאיתנו במקום שלו... ההצעה הזו יורדת מהפרק לאלתר בגלל כל מיני שיקולים צרים... ש... שפשוט מכניסים את ההצעה לרשית דחייה כבר בטו טו הראשון שהיא מחייגת... המדרש הזה עם ירבעם בן נבט... זה לא סיפור נקודתי... זה משהו שכל אחד מאיתנו נפגש איתו...
---
יש לכל אחד מאיתנו רגעים גורליים... רגעים מאוד ברורים!! שאני יודע בדיוק שאני הולך כעת לעשות משהו "לא מי יודע מה..." אני יודע בוודאות שאני הולך כעת לעשות משהו לא טוב!!!! אז ככה... אחר כך... אחרי שכבר עשיתי את זה פעם ראשונה ושניה... אחר כך!!! אח"כ כבר נעשית לו כהיתר... והעסק כבר נהיה מטושטש... ואני כבר לא "כזה" יודע שאני עושה משהו לא טוב... אז זהו שאני לא מדבר על השלב הזה.... אני כעת מדבר על השלב שלפני כן! על הפעם הראשונה והשניה!!!!! (או ה"כמה" פעמים נוספות האלו) שבשלב זה אני עדיין יודע ב ד י ו ק מה שאני עושה!!! בשלב זה אני עדיין לא מצליח לרמות את עצמי!!! אני יודע בצורה בהירה וברורה שאני כעת הולך לעשות דבר שאבא שבשמים לא אוהב!!!!! והידיים שלי טיפה רועדות... ואני לא שלם עם מה שאני עושה... ו... ואני יודע שכעת אני מתחיל... מתחיל... מתחיל סכסוך... מתחיל תקופה "פחות נעימה" עם אבא שבשמים... והתחושה שלי היא לא טובה... תחושה נוקבת!! תחושה ברורה!! אין פה כעת טשטוש... פרשת הדרכים כעת מאוד ברורה... ברגעים אלו!!!!!! הקב"ה פשוט תופס בי ואומר לי: חזור בך!!!! ואני ואתה ו... ו... והוא (שוב... כל אחד וההוא שלו) נטייל יחדיו בגן עדן!!! זה ככה!!! ככה כפשוטו!!! תחשוב על זה... ותרגיש את זה... תעצום את העיניים... ותדמיין את זה... אתה תוכל לחוש את הקריאה הזו... אתה תוכל לשמוע את זה בעיני רוחך...
זה!!! זה מה שקורה באותם רגעים... כשהקב"ה רואה אותך עומד לקראת מעשה לא טוב... זה לא רק רגע רע... זה לא רק רגע שלפני אבדון... צריך לדעת שזה גם רגע של קרש קפיצה... כי תבין: הקב"ה בסך הכל אבא שלי... ויש לו אינטרס מאוד גדול שאני לא אפול... והרי הוא בסך הכל גם יודע עד כמה קשה לי... והוא פשוט מנסה לפתות אותי... כן... כפשוטו... מרוב שהוא אוהב אותי הוא מנסה לשכנע אותי בכל דרכי השכנוע להשאר אצלו בבית!!!! לא לפרוש!!! הוא פשוט מנסה לדבר על ליבי... עזוב... כדאי לך... לא תפסיד אם תשאר איתי... אתה תראה... אני אפנק אותך... לא תתאכזב...
ירבעם בן נבט הרגיש את הקריאה הזו... וכל אחד מאיתנו במשבצת שלו וברגעי נקודת החיכוך שלו יכול להרגיש היטב את הקריאה הזו...
ואז... בתחושה עמוק עמוק: מחלחלת לה מחשבה: הקב"ה הרי צודק... כדאי לקבל את ההצעה שלו... סוף סוף הקב"ה אחרי הכל יותר גדול מהפיתוי הכי גדול... הוא יכול לפנק אותי יותר מהפיתוי הגדול ביותר..
ו... ו... ואז מה קורה???? איך אני מתמודד עם הפניה הזו???
ומי בראש????????? מגיע איזה שיקול צדדי... אבל ממזה צדדי... כל אחד והשיקולים הצרים שלו... ו... וזה!!!!!! זה מה שמכריע!!! ועל זה אדם מאבד שני עולמות... הרי בינינו... אני לא הייתי אמור ללחוץ על הכפתור הזה... לא היה לי שום סיבה בעולם בכלל להתחכך עם הניסיון הזה... נו... אז בינינו... איך בכלל הגעתי לנקודת חיכוך הזו?? בינינו... למה?? כי... כי ההורים שלי... המורה שלי... הזהירו אותי... ועשו לי נו נו נו... ואני רוצה להוכיח להם... לי... ולכל העולם שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות... נכון?? זה פחות או יותר השיקול... או לחילופין: האמת היא שאליבא דאמת לא אמור לעניין אותי הכפתור הזה... ואני מעצמי לא הייתי אמור לגשת אליו... אבל יש איזה לחץ חברתי שגורם לי שגם אני רוצה להיות בעניינים... או אני חייב להראות לחבר שלי שאני מעודכן ומשודרג בחיים לא פחות ממנו... נכון?? נכון שזה הנושא פחות או יותר...???
ועל זה!!!!!!!!!! על זה אני הולך לשרוף קשרים עם הרבש"ע!!!!!!!!
כשאנחנו שומעים שהקב"ה הציע כזו הצעה מפתה לירבעם... וירבעם מסרב... למה?? כי מי בראש... אנחנו לא מצליחים להבין אותו!!!! על זה?? על השיקול הזה מוותרים על ההצעה הכי מפתה בעולם???
נו... ואנחנו???? הרי אני יודע שאם אני אתגבר... ואפרוש... הקב"ה יראה את זה!!! והוא לא ישאר חייב!!! הוא יפנק אותי... הוא ידאג לי... את כל מה שחשבתי שאני אקבל מהמכשיר הזה באיסור... הוא ידאג שזה יגיע אלי בהיתר.... נו... אז למה אני מוותר על ההצעה הזו???
כי... כי... כי יש לי כל מיני שיקולים טפשיים... כל מיני דקדוקי עניות... כל מיני דחפים מטופשים שהם הם אלו שמכריעים אצלי וגורמים לי לוותר על עסקת חיי... איזה טיפש אני!!!!!!!!
כן כן... יהודי יקר: אנחנו כבר לא מדברים על מי ששם... (ברור שגם מי שכבר נמצא שם... גם לו יש צמתים שבהם הוא יכול לעשות פרסה... גם בכביש המנהרות יש מקומות חניה... ולחצני מצוקה...) ברגע שאתה עומד ברגע של פיתוי... דע לך!!!! תעצום עיניים!!! תטה אוזן!!! ותקשיב טוב טוב: הקב"ה כעת ברגעים אלו ניגש אליך עם כל החום ועם כל האהבה ואומר לך: בני... רק אני יודע כמה הפיתוי שלך גדול... רק אני יודע את ההתמודדויות שלך לפרטי פרטים... רק אני היוצר אותך... המבין את כל מעשיך ומה עומד מאחורי מעשיך... רק אני היחיד שאוהב אותך בלי סוף!!! מעי המו עליך!!! ואני מתחנן לפניך כמו אבא שלא מוכן להפסיד את הבן הכי מוצלח שלו: אנא ממך... חזור בך!!!! ואני ואתה ו... ו... והאישיות הכי מוצלחת שאתה מכיר... נטייל יחדיו בגן עדן... תקשיב טוב... תשמע את זה... תעצום עיניים ותשמע את הקריאה הזו בעיני רוחך...
---
כעת יש פה נקודה נוספת שצריך לשים אליה לב...
הקב"ה אומר לירבעם: אני ואתה ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן... מה הקשר של דוד המלך לפה?? איך הוא נכנס לתמונה?? איך שמו של בן ישי השתרבב לדו שיח של הקב"ה עם ירבעם בן נבט??? ההסבר הוא כך:
כל פיתוי שיש לנו... הוא לא נוחת ישר מהשמים... אין סתם פיתוי...
מאחורי כל פיתוי עומד איזושהי אישיות שאני מנסה לחקות אותה!!!!
איזה בן אדם מוצלח שראיתי שיש לו_____ וגם אני רוצה...
איזה משפחה מסוימת שרמת החיים שלהם מצטיירת אצלי כפסגת החלומות ואני כל הזמן מנסה לחקות ולהשיג את רמת החיים הזו...
בקיצור: אין פיתוי יתום!!!! אין פיתוי שיורד כמו מלאך מהשמים!!!
כל פיתוי מתחיל מאיזה דמות שאני רואה בו את פסגת האושר ואני פשוט רוצה להיות מאושר כמוהו... רק מה?? לפעמים זה מתחכך עם רצון ה'... אז יש לי שתי אפשרויות.. או להשתדרג כמו החבר שלי... אבל לשרוף קשרים עם הרבש"ע... או לשמור קשרים עם רבש"ע... אבל אז?????? אז אני אפסיד את פסגת החלומות של חבר שלי שאני כ"כ בונה עליה...
אצל ירבעם בן נבט הדמות הזו הייתה דוד המלך!!!!
כי הרי מה היה הסיפור עם ירבעם בן נבט?? אז למי שלא למד נביא... בקיצור נמרץ... הסיפור היה ככה: ירבעם היה מלך על ישראל שהיו מפוזרים בכל ארץ ישראל... ואילו רחבעם היה מלך על יהודה ששם היה גם בית המקדש... עכשיו: לירבעם בן נבט הייתה בעיה מאוד גדולה עם העליה לרגל של ישראל... כי כל זמן שישראל נמצאים פה... הם תחת מלכותו הבלעדית של ירבעם... אבל ברגע שהם יעלו לרגל ששם זה הרי מקום מלכותו של רחבעם... יוצא א"כ שהם תחת מלכותו של רחבעם... ונמצא שאני לא המלך הבלעדי... יש פה שני מלכים בכפיפה אחת.. ובשביל מלך זה ניסיון מאוד מאוד קשה!!! לירבעם בן נבט היה ניסיון מאוד קשה למנוע מישראל לעלות לרגל כדי שלא לאבד את הממלכה הבלעדית שלו...!!! אז ככה: הדמות שכל הזמן צפה לירבעם מול העיניים היה זה דוד המלך שהוא לשם שינוי כן היה מלך יחיד ובלעדי על ככככל עם ישראל!!! וממילא הניסיון של ירבעם היה: אם אני נותן לישראל לעלות לרגל... אז אני מרויח את הקשר עם הקב"ה... אבל אני מפסיד את המלכות הבלעדית שלי שהיא כמו דוד המלך... ואילו אם אני אמנע מישראל לעלות לרגל ואעשה להם שני עגלים בדן ובבית אל אז אני שורף את הקשר עם הקב"ה ומרויח שאני נשאר מלך יחיד כמו דוד המלך? ירבעם היה קרוע בין שתי האפשרויות:
או רבש"ע... או כמו דוד... או!!!! או!!!! אין אפשרות לשניהם ביחד...
מה אמר לו הקב"ה????? חזור בך!!!! ואני ואתה ו------ בן ישי נטייל יחדיו בגן עדן... תסמוך עלי: אני בראתי אותך ו--- את דוד המלך... אני עשיתי אותו מלך ואותך מלך... תסמוך עלי שאם תעשה מה שאני אומר לך... אני אסדר את העניינים... אני אדאג שאתה שלא תפסיד כלום... שאת כל מה שרצית להיות כמו דוד המלך באיסור... אני אתן לך בהיתר... אתה בטוח שאי אפשר לקיים שניהם? אתה בטוח או רבש"ע או דוד?? אז אני אומר לך: שאם תחזור בך... אני ואתה ודוד נלך יחד!!!
כבוד ה' ישמר... וגם את המלכות שלך אני אשמור...
---
כעת בא נתרגם את זה למושגים שלנו... תקשיב טוב טוב:
בינינו... כל אחד מאיתנו במשבצת שלו... ובהתמודדות שלו... כל אחד עבר פעם איזה ניסיון קשה... אין אחד שלא עבר ניסיון אחד קשה!!!! ששני הצדדים היו ברורים... רבש"ע עמד מצד אחד!!! ופסגת החלומות מהצד השני!! ואני!!! אני תקוע באמצע... קרוע ביניהם... או רבש"ע.. או תאוות.
עכשיו... בתוך!!!! בתוך המצב הזה... בתוך הרגעים הקשים האלו...
מה היית הכי מאחל לעצמך??? מה הגן עדן הכי גדול שהיית מדמיין???
הלוואי!!!!! הלוואי והייתה כזו אפשרות שהקב"ה-- ואני-- והתאוות שלי... נטייל יחדיו בגן עדן בלי סתירה... הלוואי!!!!!!!!!!!!!!
הרי מה קורה... אני עכשיו כולי במצוקה... כולי קרוע ביני לבין עצמי... או ללכת אחרי הרבש"ע או ללכת אחרי התאוות שלי... הלוואי ולא היה סתירה ביניהם!!! הלוואי והייתי יכול ללכת אחרי התאוות שלי... וזה היה מתואם גם עם רצון ה'... איך אומרים את זה במילים אחרות??? הלוואי והקב"ה ואני והתאוות שלי היינו מהלכים ביחד בגן עדן... ביחד... בלי סתירה... זה בהחלט הגן עדן הכי גדול שהייתי מאחל לעצמי כעת...
זה בדיוק הנקודה!!!!!!!!!
זה בדיוק מה שהקב"ה אמר לירבעם בן נבט...
הקב"ה ראה את בנו אהובו... ירבעם בן נבט איך שכולו קרוע בין הדמות האידיאלית שלו להיות כמו דוד המלך לבין רצון ה'... מי כמו הקב"ה יודע לכאוב את הניסיון של יהודי שכולו מלא ביסורי אוי לי מיוצרי אוי לי מייצרי... פנה הקב"ה לירבעם ואמר לו: בני ירבעם... אני בורא עולם!! ואני זה שבראתי גם אותך!! וגם את דוד המלך!!! ואני רואה איך שאתה קרוע בניסיון או!!!! או!!!!!... או להיות כמו דוד!! או לבחור בבורא עולם!!! אז אני... בתור בורא עולם אומר לך... תסמוך עלי...
חזור בך ואני---ואתה--- ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן!!!!
תסמוך עלי... שאני בורא עולם... ואני כל יכול... ואף אחד לא יכול למנוע ממני שום דבר... ואני אומר לך שאם אתה תלך אחרי רצוני... אני אדאג את מה שיכולת לקבל באיסור.. אני אדאג שאתה תקבל בהיתר... זאת אומרת: אתה לא צריך פה לוותר על משהו!!! אתה אפילו לא צריך לבחור או או!!! כי אני אדאג שזה לא יהיה סתירה... אתה תתן לעם ישראל לעלות לרגל אצל המלך רחבעם... ואני אדאג שהמלכות הבלעדית שלך תשמר בכהוא זה... אני ואתה ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן...
---
לדוגמא: אינטרנט... זה הרי ניסיון אדיר!!!! מי שנמצא כבר בתוך הניסיון הזה... זה הרי איום ונורא... וגם כשהמצפון מאוד מעיק לך... אתה קקקקקרוע בין אבא שבשמים... לבין כל העולם שנמצא באינטרנט... בינינו... מה היית הכי רוצה שיקרה ברגע זה????
שהקב"ה ואני והאינטרנט נטייל יחדיו בגן עדן... שזה לא יהיה סתירה.... שאני אוכל להמשיך לעשות מה שאני רוצה... ולהקב"ה זה לא יהיה אכפת... (ובינינו זה מה שפחות או יותר אתה עושה רוב הזמן כדי להרגיע את המצפון... אתה מרמה את עצמך שזה עבר את הבקורת של הרבש"ע...) אז זהו!!! שברגעים הקשים האלו... בניסיון הקשה הזה.. תקשיב היטב היטב לקריאה שהקב"ה פונה אליך ישר לתוך הלב... רק אתה יכול להרגיש את הקריאה הזו... אבא הטוב שבשמים פונה אליך ואומר: חזור בך!!! ואני ואתה וכל המשאלות שחשבת שתמלא אותם באינטרנט תסמוך עלי שאני אמלא כל משאלותיך עד בלי די אבל מידי הקדושה הרחבה והמלאה... פונה אליך אבא שבשמים ואומר: בני היקר... אולי שכחת... אבל בורא עולם זה אני!!!!! רבונו של עולם זה אני!!!! אני הוא זה שבראתי את כככככככל העולם ומלואו שיש לך שמה במכשיר... אני לא כמו אותם אלה שמדברים נגד האינטרנט שהם לא יודעים מה שיש שם... אני הרי יודע בדיוק מה שיש שם... ומי כמוני יודע כמה זה קשה לך... ולכן אני פונה לך בתור רבונו של עולם שהוא במקרה גם אבא אוהב שלך!!!! חזור בך!!!! ואני אחראי שלא תפסיד מזה כלום!!!!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 ינואר 2016, 23:48

---
אנחנו לא כ"כ שמים לב לזה... כל הזמן מדברים נגד אינטרנט... ובשם מי?? בשם בורא עולם!!!! פתאום נפל לי האסימון... הרי יש איזשהו קשר סמוי בין האינטרנט לבין- להבדיל- הרבש"ע... אתה יודע מה הקשר????
שבאינטרנט יש הכל!!!!! והרבש"ע הוא בורא את הכל!!!!!
אבא שבשמים הוא הבורא של כל מה שיש באינטרנט... על שלל צבעיו...
וכשאני- אדון אז נדברו... כשאני מציע לך לפרוש מהאינטרנט... אני כבר מודיע לך מראש: שצר לי... אבל דפי זהב לא יהיה לך מחוץ לאינטרנט... ועוד רשימה ארוכה של חיים קלים שהיה לך עד עכשיו דרך האינטרנט... צר לי... אבל אין לי כעת מה להציע לך במקביל לאינטרנט... אני רק יכול לצעוק ולהגיד לך: תפרוש... עד כאן אני!!!! אבל אבא שבשמים.. כשהוא אומר לך לפרוש מהאינטרנט...??? תקשיב לו טוב טוב... כי הוא היחיד שיכול להגיד לך: חזור בך ואני ואתה וכל האפשרויות הבלתי מוגבלות שהרגשת שהיה לך שם... נטייל יחדיו בגן עדן... אבא שבשמים הוא המאן דאמר היחיד שיכול להבטיח לך שלא תפסיד כלום... את כל המנעמים והתענוגות והבילויים והתעסוקה שרצית לקבל משם באיסור אתה תקבל ממני... מידי האוהבת... הרחומה... ללא האמצעי המתכתי של הסלולר...
לוחש לך אביך האוהב: חזור בך בני היקר... אני היחיד שמבין אותך... ואני היחיד גם שיכול לשמש לך כתחליף... ואני אעשה את זה ובגדול...
---
בשבילי זה חידוש עצום... עד היום הייתי בטוח שהנושא של אינטרנט.. זה עניין של יראת שמים!!! כדי להתנתק מאינטרנט צריך יראת שמים!!!
אבל פתאום אני רואה שיש פה נקודה הרבה יותר פשוטה:
אמונה!!!!!!!! כן... האמונה של פרשת וארא בא בשלח... האמונה של יציאת מצרים... פשוט להאמין שאבא שבשמים הוא אבי הכל!!!! ואת כל מה שיש לי פה... במכשיר הזה... הכל יש לאבא שבשמים... ואם הוא אומר לי לפרוש מזה... אני סומך עליו שהוא יארגן לי את הכל... בדרכים משלו... פשוט להאמין שאין לי מה להפסיד בזה שאני לא נכנס לשם... כי את כל האפשרויות שיש שם... אני יכול להרויח בתפילה מול קונה הכל...
---
ולסיום: כידוע יש זכות גדולה לאדם שנפטר... אם הוא נפטר מן העולם הזה מתוך ברכת שהכל נהיה בדברו!!! תנחש למה?? מסיבה מאוד פשוטה: עומד יהודי ברגעי הפרידה מן העולם... פונה לעולם ואומר לו: עולם יקר... אמנם אני כעת נאלץ לעזוב אותך... אבל לא קשה לי... כי... היות וברוך אתה ה' שהכל נהיה בדברו!!!!! היות וכל מה שיש בעולם הזה הכל נהיה בדבר ה'... אז אני בסה"כ הולך לשהות כעת בצילו של המקור... בצילו של אותו אחד יחיד ומיוחד שהכל נהיה בדברו... אז זהו זה!!! אם קשה לך להיפרד מהאינטרנט... אם אתה מרגיש שאתה נפרד מהעולם... מה תעשה?? קח כוס מים... תברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו!!! כן... כל מה שיש פה הכל נהיה בדברו... חצי כוס תשתה... ובחצי השני תטביל את המכשיר בכוס ותיפטר מאותו עולם... במיתת נשיקה!!! הקב"ה ימלא את כל משאלותיך שם בצירוף נשיקה... טעמו!!!! טעמו וראו כי טוב ה'... טעמו...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 ינואר 2016, 02:15

מפחיד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 ינואר 2016, 02:17

התמונה שבהודעה הקודמת, ניתן ללחוץ עליה כדי להגדיל.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 20 ינואר 2016, 15:57

מחבלים קטנים וקטינים… איפה הייתם עד היום…???

תושבי ארץ ישראל עומדים אובדי עצות מול האינתיפאדה החדשה… ש… שמהלכת עלינו אימים בימים האחרונים ו… וכל רגע אף אחד לא יכול לדעת מאיפה היא תצוץ הפעם… הנחמה היחידה שכעת עומדת לפנינו… ונקווה שממנה אכן תצמח הישועה הרי זה הצו שמונה!!! הגיוס הכללי שכל בחורי הישיבות ואברכי כולל חוזרים כעת לחזית… ובעזה"ש ע"י לימוד התורה בטהרה ישיבו את החרון אף… שובנו אלוקי ישענו והפר כעסך עמנו…אחד הדברים המטרידים בימים אלו את מערכת הבטחון זה התופעה החדשה במחבלים צעירים ממש!!! קטינים ממש!! בני ארבע עשרה שנים שמופיעים עם סכין ו… ולך… לך תתמודד איתם… וכולם עומדים ושואלים: מה פשר התופעה החדשה של הצעירים האלו??? מי שולח אותם?? האם זה משהו מגמתי?? ואיפה הם היו עד היום???

אז אינני יודע מה השב"כ יחשוף… אבל כמדומני שהתשובה היא מאוד מאוד פשוטה…

תעצום לרגע את העיניים ותנסה לדמיין צעיר קטין בן ימינו… אה… מה התמונה שמצטיירת לך מול העיניים??? איזה פוזה מצטיירת לך במושכל ראשון מול העיניים? מה הוא עושה?? מחזיק כדור ביד…?? לא!!! אולי פיתה פלאפל…? לא!!! אולי רולרים?? גם לא!!! אז מה כן??? עם המכשיר ועם האצבע המונפת ימין שמאל למעלה ולמטה!!!!! זה המחזה!!! אין היום מחזה אחר!!! אז זהו זה!!!! היום יש כח אחד ויחיד שמנהל את כל העולם: קוראים לו אינטרנט!!! זהו זה!!!! כל ההסתה היום מרוכזת באינטרנט… ויושב לו קטין שבקושי נגמל מהמוצץ… ו… וכבר רואה את כככככל הדם ואת כל הרציחות ואת כל ההסתה… את הההכל הוא רואה בתוך המכשיר… וממש במקרה הוא כעת נוסע ברכבת הקלה… ובדיוק עכשיו יש לו סכין… ו.. ובדיוק עכשיו עובר לידו יהודי… אז למה לא…

אתם שואלים מה קרה שהקטינים נכנסו לזירה?? פשוט מאוד: מחזות האימה וההסתה של האינטרנט הוא הוא נחלת הקטינים!!! מי יושב מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר ורואה את כל מחזות האימה?? רק הקטין הערבי הזה… אבא שלו… עוד איכשהו… הוא כעת באמצע לעמוד על פיגום בקומה שביעית… הוא לא יכול כל הזמן לגלוש… לכן הוא צריך להגיע למסגד ביום שלישי בשביל להיות מוסת… אבל הבן שלו?? לא צריך מסגד… והוא גם לא צריך להישלח באופן רשמי מטעם איזה ארגון… הוא פשוט יושב כל היום מול הרשת המקוונת. והיא היא זו ששולחת אותו עם הסכין… אף ארגון אחר לא.

אז מה הפלא שרוב הפיגועים בזמן האחרון נעשים על ידי קטינים!!!!!!

אין טעם לחפש איזה ארגון רשמי ששולח אותם… זה לא עניין של ארגון… זה עניין של גיל… הגיל הזה הוא הגיל שמסתכל כל היום באינטרנט ולכן הוא הכי מוסת…

זו תוצאה ישירה ומאפיינת את שופר ההסתה המוכרת לנו היום!!! ההסתה של הרשת המקוונת!! הסתה שהופכת קטינים ערביים ל–מחבלים… הסתה שהופכת קטיני חמד חרדיים ל–מאבדי צלם אנוש… אין!!! אין הבדל בין שני סוגי ההסתה!! אין שום הבדל!!

לך תלחם בעם של קטינים… שפתאום מוציאים לך סכין באמצע שכונה חרדית בירושלים…

לך תלחם עם קטין… שיושב מול מכשיר פצפון ששורף לו את הנשמה…

לך תלחם עם אשה… שמגיחה לך ממונית תמימה ומתגלה כמחבלת הכי מסוכנת…

לך תלחם בתופעה של בת ישראל הכי כשרה מהבית הכי טוב שנשלחה למקום עבודה… ולך תדע מה קרה בהפסקה הכי קצרה… למה היא נחשפה באינטרנט הפרוץ…

המערכת הבטחונית עומדת אובדת עצות מול המחבלים הקטנים האלו ש… שאין דרך איך להתגונן מולם… אז זהו!!! שגם המערכת הבטחונית הרוחנית עומדת חסרת אונים מול האינטרנט הארור שכל זמן שהוא פרוץ אין לנו שום דרך איך להתגונן מולו…

בחור צעיר יקר: גם אתה קטין… אנחנו זקוקים לקטינים נגד קטינים!!!!

אנחנו זקוקים לקטין בן עליה שיעמוד ויכריז: אבא שבשמים… גם לי יש ניסיונות… גם לי יש פיתויים… ו… ו… וגם אני אשתמש עם סכין!!!!!!! אני אקח סכין ואנעץ אותו ביני לבין האינטרנט!!!!! ואני מכריז ומקבל על עצמי ומבטיח לך אבא שבשמים: אני ואינטרנט לא הולכים ביחד!!! אני מבטיח לך שאני בזה לא אגע!!!!! עד הסכין הזה ועד הצוואר שלי אם אני אעבור את הקו האדום הזה!! אדקר ולא אעבור!! בחור יקר: אתה מבין לבד שהדברים האמורים פה… לא אמורים לצדיק של הישיבה ש… שלא יודע בכלל מה זה אינטרנט… אני לא מדבר על אותו בחור שמהשיחה איתו הבנתי שהוא בטוח שמתגלשים באינטרנט כמו שמתגלשים במגלשה… אני פונה אליך.. אתה… הבחור הפתוח… ש.. שמבין מצוין על מה אני מדבר… ו… ו… ויש לך ולי ניסיון לגעת במכשיר הזה… כמובן רק בשביל לברר משהו חשוב… אז זהו!!!! ניקח שנינו סכין וננעץ את הסכין בינינו לבין האינטרנט!!! אם אתה הקטין תנעץ את אותו סכין בינך לבין האינטרנט… יתן ה' וגם מלאך המוות יחזיר סכינו על נדנה… ו… ואו אז גם אותו קטין ערבי סכינו תבא בליבו וקשתו תשברנה…

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 23 ינואר 2016, 19:28

IMG-20160122-WA0050.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 23 ינואר 2016, 22:04

:lol: :lol: :lol: :lol:
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.


סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15883
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 24 ינואר 2016, 23:06

?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

בן יקיר
הודעות: 49
הצטרף: 20 אוגוסט 2014, 12:11

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי בן יקיר » 25 ינואר 2016, 23:05

יאיר כתב:?
אם המנהל אינו יודע, הפלאפונים התואמים מזיקים לנשמה, שמשום מה אנשים אינם מודעים לזה וחושבים שניתן לדלג על שמירה זו. במכשירים תומכים.
חוץ מעצם הדבר שמכשיר תומך אינו כשר.
יבוא זה שיאמר שהוא מספיק בוגר.. וזה מביא קרירות בציבור ואנשים לומדים מהם והרבה פעמים למלומדים זה כן בעיה להחזיק מכשיר תואם כשר.
(אני מכיר כמה אנשים שמסתובבים עם סים לא כשר, ומחליפים אותו מפעם לפעם עם הסים הכשר...)

לזה באה המודעה לתת קצת פיתוח...

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15883
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 26 ינואר 2016, 01:31

ברור שכבודו צודק, אבל מה זה אייזן??...
בן יקיר כתב:אייזן.
:roll:
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
נעשה ונשמע
הודעות: 1000
הצטרף: 10 נובמבר 2012, 21:09

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי נעשה ונשמע » 26 ינואר 2016, 02:28

יאיר כתב:ברור שכבודו צודק, אבל מה זה אייזן??...
בן יקיר כתב:אייזן.
:roll:
אוקיי, קצת שיעור בלשון.

בעבר כאשר רצו להגדיר משהו חזק מאוד, הגדירו זאת 'אייזן בטון' (בגרמנית, ומשם לאידיש). = ברזל+בטון.
[הסבר - כפי הידוע ברזל מתכופף, ובטון מתפרר, והשילוב של ברזל ובטון הוא הנותן את החוסן, ועד היום כך בונים שילוב של בטון עם ברזל].

לאחר מכן זה התקצר ל'אייזן'...

לאחר מכן, נהפך הבטוי 'אייזן', לאו דוקא למשהו חזק, אלא למשהו "חזק" במרכאות [או בעברית מדוברת "חזאאאק"].

וזאת היתה כוונת המשורר...
ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד, ופתחו וענו ה' אחד...

בן יקיר
הודעות: 49
הצטרף: 20 אוגוסט 2014, 12:11

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי בן יקיר » 26 ינואר 2016, 18:23

אני מתנצל בפני מנהל,
חשבתי שמנהל בפורום כזה חשוב שולט בשבעים לשון 8-) :roll: :roll:

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15883
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 27 ינואר 2016, 01:03

נעשה ונשמע כתב:
יאיר כתב:ברור שכבודו צודק, אבל מה זה אייזן??...
בן יקיר כתב:אייזן.
:roll:
אוקיי, קצת שיעור בלשון.

בעבר כאשר רצו להגדיר משהו חזק מאוד, הגדירו זאת 'אייזן בטון' (בגרמנית, ומשם לאידיש). = ברזל+בטון.
[הסבר - כפי הידוע ברזל מתכופף, ובטון מתפרר, והשילוב של ברזל ובטון הוא הנותן את החוסן, ועד היום כך בונים שילוב של בטון עם ברזל].

לאחר מכן זה התקצר ל'אייזן'...

לאחר מכן, נהפך הבטוי 'אייזן', לאו דוקא למשהו חזק, אלא למשהו "חזק" במרכאות [או בעברית מדוברת "חזאאאק"].

וזאת היתה כוונת המשורר...
יישר כח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 30 ינואר 2016, 21:59

התפרקות בספרייה
ליד בני ברק: "חרדים" גולשים באתרים פרוצים
בכמה מקרים הגברים החרדים נצפו כשהם גולשים באתרים פרוצים בעלי תוכן גס. "כל אחד שנכנס לספרייה יכול לראות את זה", סיפר תושב בני ברק. בספרייה העירונית אישרו את הדברים. "אנחנו מתקשים למגר את התופעה הזו".
Posted by: משה הרמן in חרדים 29 בינואר 2016 תגובה אחת

חילול השם ברמת גן: תושבים חילונים שבאים לספרייה העירונית מתלוננים על כך שגברים "חרדים" מנצלים את עמדות המחשב שמחוברים לאינטרנט כדי לגלוש באתרים פסולים רח"ל – כך מדווח הבוקר 'ידיעות רמת גן'.
בכמה מקרים הגברים החרדים נצפו כשהם גולשים באתרים פרוצים בעלי תוכן גס. "כל אחד שנכנס לספרייה יכול לראות את זה", סיפר תושב בני ברק לידיעות רמת גן . "אני ראיתי את זה מספר פעמים. יש במקום שש עמדות ואותם גברים משתמשים בהן לדברים שהם לא מרשים לעצמם לעשות במקום אחר. זה לא שאין מחשבים בבני ברק. לא חסרים אצלנו מחשבים. הנקודה היא שבמחשבים שלהם, או במקומות מסוימים בתחומי העיר, הם לא יכולים להרשות לעצמם לבקר באתרים הללו. מחוץ לעיר הם מאבדים את הבושה ומנצלים מצב שבו הספרנים כמעט שלא נכנסים לחדר הזה".
אותו התושב חושב כי הצעד של אותם חרדים לא ראוי: "היא פסולה מכמה טעמים. אותם אנשים תופסים את עמדות המחשב שנועדו עבור מבקרי הספרייה לצרכים אחרים לגמרי".
בספרייה העירונית אישרו את הדברים. "אנחנו מתקשים למגר את התופעה הזו. אי אפשר לאסור כניסה של מבקרים רק על סמך מראה או חשד לגבי מה הם עלולים לעשות בעמדות המחשב".
"יש בעמדות המחשב מערכת שאמורה לחסום את האפשרות לגלוש באתרים מסוימים, אבל מסתבר שהם מומחים לא קטנים בלעקוף את ההגבלות. מי שרוצה להגיע לאתרים מפוקפקים עושה את זה גם כשיש חסימה", כך לדברי גורם בספרייה.

ורדה וינשטיין, מנהלת רשת הספריות בעיר מסרה לידיעות רמת גן כי: "מדובר בספרייה ציבורית הפתוחה מזמינה ומשרתת את כל האוכלוסיות על פי חוק. אין אנו יכולים להגביל או למנוע כניסה או מתן שירות לאף אחד. שירותי הגלישה באינטרנט ניתנים לציבור בחינם (עם הגבלה של זמן – שעה לגולש) וגם זה על פי חוק. כל המעוניין יכול לשבת ליד מחשב ולגלוש כרצונו מבלי לפגוע ומבלי לחבל. הספרנים הנמצאים במקום באחריותם לתת שירות ולפקח על הנעשה במקום. מן הסתם אין הם יושבים ובודקים כל אחד באיזה אתר הוא גולש מפאת חוק צנעת הפרט. אם מגיעה תלונה הם ניגשים ובודקים ועוצרים את הפעילות. יש הרבה דרכים להסתיר בפני הספרנים את הצפייה, וכן הרבה דרכים לפתוח חסימות (שנעשו) לאתרים שאין אנו רוצים שייכנסו אליהם. בכל אופן, על פי ידיעתי, אירועים שכאלה הם ספורים ומעטים. אנחנו עושים ככל יכולתנו לפקח ולמנוע אי נעימויות מסוג זה. כמו כן, אפנה שוב בבקשה לבדוק את נושא חסימת האתרים הללו

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 ינואר 2016, 23:32

ליום השואה הבינלאומי
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 30 ינואר 2016, 23:37

משולש כתב:התפרקות בספרייה
ליד בני ברק: "חרדים" גולשים באתרים פרוצים
בכמה מקרים הגברים החרדים נצפו כשהם גולשים באתרים פרוצים בעלי תוכן גס. "כל אחד שנכנס לספרייה יכול לראות את זה", סיפר תושב בני ברק. בספרייה העירונית אישרו את הדברים. "אנחנו מתקשים למגר את התופעה הזו".
Posted by: משה הרמן in חרדים 29 בינואר 2016 תגובה אחת

חילול השם ברמת גן: תושבים חילונים שבאים לספרייה העירונית מתלוננים על כך שגברים "חרדים" מנצלים את עמדות המחשב שמחוברים לאינטרנט כדי לגלוש באתרים פסולים רח"ל – כך מדווח הבוקר 'ידיעות רמת גן'.
בכמה מקרים הגברים החרדים נצפו כשהם גולשים באתרים פרוצים בעלי תוכן גס. "כל אחד שנכנס לספרייה יכול לראות את זה", סיפר תושב בני ברק לידיעות רמת גן . "אני ראיתי את זה מספר פעמים. יש במקום שש עמדות ואותם גברים משתמשים בהן לדברים שהם לא מרשים לעצמם לעשות במקום אחר. זה לא שאין מחשבים בבני ברק. לא חסרים אצלנו מחשבים. הנקודה היא שבמחשבים שלהם, או במקומות מסוימים בתחומי העיר, הם לא יכולים להרשות לעצמם לבקר באתרים הללו. מחוץ לעיר הם מאבדים את הבושה ומנצלים מצב שבו הספרנים כמעט שלא נכנסים לחדר הזה".
אותו התושב חושב כי הצעד של אותם חרדים לא ראוי: "היא פסולה מכמה טעמים. אותם אנשים תופסים את עמדות המחשב שנועדו עבור מבקרי הספרייה לצרכים אחרים לגמרי".
בספרייה העירונית אישרו את הדברים. "אנחנו מתקשים למגר את התופעה הזו. אי אפשר לאסור כניסה של מבקרים רק על סמך מראה או חשד לגבי מה הם עלולים לעשות בעמדות המחשב".
"יש בעמדות המחשב מערכת שאמורה לחסום את האפשרות לגלוש באתרים מסוימים, אבל מסתבר שהם מומחים לא קטנים בלעקוף את ההגבלות. מי שרוצה להגיע לאתרים מפוקפקים עושה את זה גם כשיש חסימה", כך לדברי גורם בספרייה.

ורדה וינשטיין, מנהלת רשת הספריות בעיר מסרה לידיעות רמת גן כי: "מדובר בספרייה ציבורית הפתוחה מזמינה ומשרתת את כל האוכלוסיות על פי חוק. אין אנו יכולים להגביל או למנוע כניסה או מתן שירות לאף אחד. שירותי הגלישה באינטרנט ניתנים לציבור בחינם (עם הגבלה של זמן – שעה לגולש) וגם זה על פי חוק. כל המעוניין יכול לשבת ליד מחשב ולגלוש כרצונו מבלי לפגוע ומבלי לחבל. הספרנים הנמצאים במקום באחריותם לתת שירות ולפקח על הנעשה במקום. מן הסתם אין הם יושבים ובודקים כל אחד באיזה אתר הוא גולש מפאת חוק צנעת הפרט. אם מגיעה תלונה הם ניגשים ובודקים ועוצרים את הפעילות. יש הרבה דרכים להסתיר בפני הספרנים את הצפייה, וכן הרבה דרכים לפתוח חסימות (שנעשו) לאתרים שאין אנו רוצים שייכנסו אליהם. בכל אופן, על פי ידיעתי, אירועים שכאלה הם ספורים ומעטים. אנחנו עושים ככל יכולתנו לפקח ולמנוע אי נעימויות מסוג זה. כמו כן, אפנה שוב בבקשה לבדוק את נושא חסימת האתרים הללו
אם אכתוב "מזעזע" זה לא מספיק.

ומה תאמרו על הבושה והחרפה שבירושלים ובשאר ערים, בחורי ישיבה צעירים יושבים וגולשים במקומות כאלו!!!!
בה בשעה שהוריהם בטוחים שהם יושבים ומרביצים "שטייגן"!
[ויתכן שבשאר הזמן הם אכן עושים זאת].
ואין פוצה פה ומצפצף!!!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 01 פברואר 2016, 07:04

הרב נויגרשל:

הגולם הקם על יוצרו

מערש ההיסטוריה ולכל ארכה, ה"גלמים" שיוצר האדם, או שנוצרו עבורו, קמים על יוצריהם. בדרך כלל, באשמתו ואף סיועו של האדם עצמו - לרע לו.

כבר על הנחש הקדמוני אמרו חז"ל, כי עשוי היה להיות משרת נאמן וטוב, אך האדם הניח לו להרים ראש, להדריך אותו ולכוון אותו, תחת שיהיה לכלי המסייע לו בדרך למילוי תפקידו.

עובדי כוכבים ומזלות עבדו את השמש את הירח ואת הכוכבים. בעומק משמעות הדברים נמצא אותו רעיון עצמו, השמש והירח חדלו להיות משמשים, כלים המנוצלים על ידי האדם כדי להגיע למטרותיו ולתכליתו. במקום זאת הפכו להיות ליוצרי המטרות עצמן.

הדוגמאות הן רבות, וגילו של התהליך כגיל האנושות, ומספר ה"גלמים" כמספר היצירות. חקלאות, תעשיה, אמנות, כל אלה חדלו להיות כלים, והפכו למטרות המכתיבות "ערכים" (ותקצר היריעה מלהרחיב ולהראות זאת). גם הדמוקרטיה שנועדה להיות אמצעי ליישום ערכים, הפכה להיות למערכת המכתיבה ערכים, במקום לשרת ערכים אלוקיים עליונים. וכך הגולם קם על יוצרו, ומכלה כל חלקה טובה.

כלי התקשורת המודרניים נועדו ביסודם לקצר הליכי תקשורת ולסייע לבני אדם להגיע (פיסית או רעיונית) למחוזות חפצם במהירות ובקלות, ובכך לפנות זמן ומרץ לעיסוקים חשובים בדרך למטרות האמתיות אליהן אמור האדם לחתור. אך כמו שהנחש הפך ליוצר ערכים, במקום למשרת לאדם החותר לערכים, וכמו שהשמש והירח הפכו להיות (עבור עובדי הע"ז) למכתיבי ערכים, במקום שיצטמצמו לתפקידם להיות כלי ליישום ערכי האדם הנכונים. כך גם לאורך כל ההיסטוריה אמצעים שונים ורבים הפכו למטרה, ו"כלים" - ל"ערכים", כך גם כלי התקשורת המודרניים. הם אינם מקשרים בין האדם למטרותיו, הם גם מכתיבים את ה"מטרות".

כשהאדם משתעבד ל"כלי" מאבד הוא את אישיותו, מגורש הוא, אפוא, מגן עדן, ולאחר מכן מארץ ישראל, וחדל להיות אישיות יוצרת, והופך להיות לבובת-תיאטרון מובלת.

כך גם קורה בימינו עם התקשורת המודרנית, אלא שה"נחש" המודרני הזה רב עצמה מכל מה שידענו בעבר, לרשותו עומדת עצמה מתוחכמת שלא התגלתה עד עתה והיא מכלה כל חלקה טובה. הפעם הקרב הוא על ה"בית", על העיניים ועל האזנים, על הלב ועל המח - על האישיות עצמה.

כשאדם אינו אדון לעצמו (בין אם הוא מודע לכך ובין אם אינו מודע לכך), כשמשועבד הוא למערכות המזינות את חושיו ושכלו לא בהתאם לצרכיו האמתיים עליהם החליט על פי תכליתו, אלא לפי צרכי ה"נחש". מחליטות הן עבורו מה הוא צריך לצרוך ומה הוא אמור לרצות, ומוחקות למעשה את אישיותו ללא מגבלות של זמן ומקום – בכל מקום ובכל עת.

בעבר היה צריך ללכת למקומו של הנחש. אדם וחוה היו צריכים להסתובב על ידי עץ הדעת האסור, עובדי העבודה הזרה סרו בדרך כלל לבתי הפולחן של אליליהם, ובעידן המודרני החוטאים נדרשו למקומות בילוי שהיו מחוץ לתחום עבור עובדי ה'. מנגנוני ההגנה שבנינו סביב עצמנו, בדמות הלבוש היהודי המסורתי והשונה מהכלל, הצורה היהודית וכד', כל אלה שמשו כמחסום והיו להגנה לפחות למי שהיה מעונין בה. לא עוד! היום יכול אדם להצטייד בכל ה"שמונה בגדים", להקיף עצמו בחברה חרדית ובאווירה חרדית, לא לצאת מד' אמותיה של שכונתו החרדית, ולהתמסר כל כולו ל"נחש", וכמו בפתגם העממי: הוא אינו צריך ללכת אל ההר, ההר בא אליו... כמו שיש "בקורי בית" של רופא, טכנאי מקררים או אינסטלטור, כך יש "בקורי בית" של "הנחש הקדמוני" בצורתו העכשווית...

הנחש אינו חייב להיות נחש בורמזי באורך 12 מטר כדי להיות מסוכן, הוא התאים את עצמו לתקופה, לעידן המזעור, ניתן להכניסו לכיס קטן, כן, גם לכיס של חליפה "ליטאית", מעיל ארוך ירושלמי, או קפוטה חסידית, ואפילו של פראק רבני...

אם בתקופת ההשכלה התלבש הנחש בדמות משכילה ואינטליגנטית, והרג את הנפש על ידי שהאדיר את האינטלקט, כיום הורג הוא את הנפש ואת האינטלקט גם יחד. למן התקופה בו משלה בכיפה העבודה הזרה בצורתה הפרימיטיבית ביותר, לא גיחך הנחש עלינו כבימים אלה. בימינו מוריד הוא את הנוהים אחריו לשפל אנושי ואינטלקטואלי גם יחד מדובר בפגיעה, הן במרכז האישיות והן במרכז החשיבה.

המאבק הוא על הבית! על הבית הכללי, ועל הבית הפרטי. על הבית הכללי – כמה בתים נהרסים כשאחד מבני המשפחה נסחף בגלים העכורים האלה. ועל הבית הפרטי – אישיותו הפנימית של כל אדם שחדל להיות אדון לערכיו, והופך להיות עבד למכשיריו.

כמה עלוב עולמו הפנימי של האדם בן זמננו, כל הזמן מרגיש הוא כי עליו להיות מקושר החוצה, הוא מכור למכשירו, (גם אם מדובר במכשיר כשר, וקל וחומר כשמדובר במכשיר שאיננו) הוא חייב לדעת מה קורה, גם כשלא קורה שום דבר, גם אם הציוץ שקיבל מצא אותו באמצע לימוד או תפילה או אפילו באמצע תפילת שמונה עשרה...

אנשים אינם מסוגלים יותר להיות עם עצמם הם פשוט משעממים את עצמם , עולמם הפנימי נמחק. בלא גירויים מבחוץ, אין להם על מה לחשוב, כאמור, משעממים הם את עצמם, וממילא מחפשים הם בעולם הדמיון, ומתרפקים אל המוטאציה המשוכללת ביותר של הנחש הקדמוני, המחכך ידיו בהנאה ואומר – שלי הם.

יותר ויותר אנשים מתעוררים היום להבין כי יש לפעול, יש להרחיק את הנחש המודרני הרחק כמטחווי הקשת, הן מלבנו והן מגבולנו, ועל כך יבורכו כל אלה שלקחו על עצמם להקדיש זמנם לסייע למאבק זה שבעזרת ה' יתברר כמאבק האחרון. וכשנפתח פתח להרחיקו כאן למטה, יסייע לנו הקב"ה מלמעלה לבערו ולבטלו, כמו שמבטיח הפסוק "ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה... ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות" (יואל פר כ' פס' ב') אותו נחש ה"צפון" היטב בכיסי החליפות... אותו נחש המגיע מ"צפון" אמריקה... אותו ש"עלתה באשו וצחנתו..." ו"הגדיל לעשות", יורחק מאתנו לנצח. אנו נפתח כפתחו של מחט והקב"ה יעבירו מן העולם ויפתח לנו כפתחו של אולם.

המבין
הודעות: 35
הצטרף: 04 ינואר 2016, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי המבין » 01 פברואר 2016, 13:04

"לא סיפרו לי, ראיתי! התיקים הקשים מקורם באינטרנט"
הראשון לציון, הגר"י יוסף שליט"א נשא את משא הקודש בכינוס נגד פגעי הטכנולוגיה 'אגודת חברים' • "לא סיפרו לי. ראיתי בעצמי בבית הדין מרבית התיקים הקשים מקורם באינטרנט שאינו חסום כהלכה" • מאות משתתפים חתמו על טפסי 'חבר'

מנדי קליין כ"ב שבט התשע"ו 12:00 01.02.2016
הראשלצ בכינוס נגד האינטרנט (2)
הראשלצ בכינוס נגד האינטרנט (2)
כחמש מאות איש מתושבי קריית הרצוג השתתפו בכנס לחיזוק בעניין חסימת אינטרנט כהלכה במקומות העבודה. את המשא המרכזי נשא הראשל"צ הגאו הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א.

המונים מתושבי קריית הרצוג נטלו חלק ביום שלישי שעבר בכנס חיזוק בבית הכנסת "אהלי-אברהם" בראשות הגאון רבי משה חזקיהו שליט"א מרא דאתרא קריית הרצוג. נשאו דברים הגר"מ חזקיהו שליט"א הסופר קובי לוי שהביא מחקרים על ההתמכרות הקשה והבלתי נמנעת של המחזיק מכשיר שאינו חסום. את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א שבא במיוחד כדי לעורר על נושא כאוב זה.

הוא הרחיב בדבריו על אודות המגיפה הנוראה של פירוק בתים רבים בעקבות המכשירים האסורים "לא שמעתי ולא סיפרו לי, אלא עברו דרכי תיקים אין ספור של מקרים קשים, ביניהם כאלו שלא להאמין שיהודי ירא שמים יגיע לכך. ומתברר שהם הגיעו לכך ע"י אינטרנט שאינו חסום כהלכה". הראשל"צ התייחס בדבריו ליוזמה הברוכה שמכה גלים בכל הארץ שמתעוררים באהבה וברצון לקבל בחתימת ידם על טופס 'חבר' להישמר מאינטרנט שאינו מסונן כהלכה, ועל כך שבקריית הרצוג לבדה נאספו בשנה האחרונה למעלה מאלף חתימות 'חבר'! הראשל"צ חתם בכבודו ובעצמו על הטופס ואמר "אני מברך את אלו שחתמו ואת אלו שיחתמו כעת. למה רק אלף, צריכים להגיע לעשרת אלפים". הציבור יצא בתחושה מרוממת ועם רצון עז לברר במוקד היעוץ המקצועי את דרכי הסינון במקומות העבודה לתקן את הנדרש ולזכות להצטרף ל'קבלה הציבורית'.

כינוס זה הוא כינוס 'אגודת חברים' השמונה עשר שנערך בעיר בני ברק, כינוסים נוספים נעשו במספר שכונות בירושלים באופקים באחוזת ברכפלד בגני הדר-פתח-תקוה וברחובות.

המבין
הודעות: 35
הצטרף: 04 ינואר 2016, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי המבין » 03 פברואר 2016, 13:14

file:///D:/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9/Desktop/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3.jpg

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 03 פברואר 2016, 13:30

קישור לא תקין
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 04 פברואר 2016, 16:42

אמר העבד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי yehuda » 04 פברואר 2016, 16:44

חזק ביותר!!
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:45

וזכינו לגדל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:46

מנהרה
עד זה לא מכבר, הוא היה אי-שם, רצחני,פרא אדם. מנודה ומרוחק בשטחיו,מאחורי גדר – ואנו כאן בשלוות ביתנו. ואם ממרחקים היה יורה, היתה הכיפה שמלמעלה מיירטת ושומרת. ואם העז להציג כף רגלו במקומותינו, זוהה מיידית. בינינו לבינו, חצצו חומות עבות, בלתי עבירות – שאי אפשר לנסות לעבור אותן בלי להיתפס.
וחידוש גדול חידשה המנהרה, שהביאה את האויב עד אל תוך ביתך, ירחם ה'. מניח לך להמשיך לשכלל כיפות מעל פני הקרקע – כאשר בה בעת משקיע מאמציו במיטב המיכשור להימצא תחתיך ממש, רח"ל. ובעודך סבור שהוא שם-שם – הרי הוא כאן-כאן, תחת למרגלותיך.
ובפתע, מרים ראש, זוחל החוצה והנה הוא. פה. מולך. שחור. ממולכד. אכזרי. רשע. תוך חדרך. תוך משרדך. דלתך נעולה אבל הוא אתך בפנים. והקנה לעבר עיניך. מרחק אפס. מרחק פסיעה מילדיך.
ובעודך המום – הוא אוזק. מרדים. חוטף רח"ל שלל נפש. הורה וילד קשורי-עין יובלו אל מרחקים נוראים, שמעודך לא העלית על שחור-חלומותיך כי תמצא בהם. מלתעות שכל באיהן לא ישובון. אינטרנט.
ומאמינים בני מאמינים, שכל זיהוי וחסימה מיידית ואמיתית – היא פיצוץ מנהרה מן השורש. השמדה והרחקה הנותנת סיכוי לשבת בטח על אדמת קודש.
ובגבהים, יעופפו מעלינו – אלה שבהתקשרותנו אליהם, קולטים היטב את שדר המצוקה, ומטילים עליו פצצות אדירות שלמעלה מכפי כוחנו הקרקעי.יפה כוחם לסייע לנו ממרומיהם, למגר את המינ-הרע, לכלות את הרשעה כעשן, ולהשיב את השקט למחוזותינו, אמן.

הרהור/ב.ל.
"המודיע", תוספת אקטואליה, ערש"ק פ' דברים, חזון

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:50

מרן הראשל"צ
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:53

נטפרי
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:55

אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:56

מרן הגר"מ מאזוז שליט"א
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 14:58

מכתב הרבנית מבעלזא - כה תאמר
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 05 פברואר 2016, 15:02

ועוד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 פברואר 2016, 10:05

היום!!!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 פברואר 2016, 10:10

הכנס הגדול! היום!!! ויזניץ!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 07 פברואר 2016, 10:12

אפשר קריקוטורות נגד האינטרנט?
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 פברואר 2016, 10:20

אני יכול לשלוח לך באישי קובץ עם הרבה קריקטורות נגד האינטרנט, ותוכל להעלות משם מה שתרצה.

מוכן? איזה שרת פתוח לך?
ואם מה שפתוח לך פתוח גם לי, אוכל לשלוח לך.
[אני בנתיב]

זאבי
הודעות: 755
הצטרף: 16 נובמבר 2012, 10:48

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי זאבי » 07 פברואר 2016, 10:39

עזר כתב:אני יכול לשלוח לך באישי קובץ עם הרבה קריקטורות נגד האינטרנט, ותוכל להעלות משם מה שתרצה.

מוכן? איזה שרת פתוח לך?
ואם מה שפתוח לך פתוח גם לי, אוכל לשלוח לך.
[אני בנתיב]
שלח גם לי באישי, אני צריך זאת ג"כ.

בתודה מראש

המבין
הודעות: 35
הצטרף: 04 ינואר 2016, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי המבין » 07 פברואר 2016, 12:08

אפשר גם לי באישי, לצורך הכלל
בתודה מראש

סמל אישי של משתמש
שפיץ
הודעות: 367
הצטרף: 17 יולי 2014, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי שפיץ » 07 פברואר 2016, 12:43

כנס גדול בויזניץ (שיכון) היום "בנפשינו הדבר".

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 08 פברואר 2016, 04:30

לאלו שביקשו: הנה הקובץ המדובר [על שרת כשר]: http://magicode.me/send-file/file/feaec ... 0/download

בתוך הקובץ יש עשרות קריקטורות, חלקם בפרסום ראשוני.
מי שיכול, בבקשה להעלות לכאן מהקריקטורות.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי yehuda » 08 פברואר 2016, 06:18

נראה ששלחת בטעות חוברת אחרת. אין שם קריקטורות
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 08 פברואר 2016, 07:20

זה קובץ של כמעט 500 עמודים.
תדפדף בזה. יש שם עשרות קריקטורות.

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 08 פברואר 2016, 18:23

טהרת העין 1.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 08 פברואר 2016, 19:10

ארבייט מאכט פריי.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 09 פברואר 2016, 15:58

מי מתרגם?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
מתכנת web
הודעות: 1399
הצטרף: 22 מאי 2015, 00:27

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי מתכנת web » 09 פברואר 2016, 16:08

עזר כתב:מי מתרגם?
טלפון טלפון עד כמה גדול
אבא/אמא כמה את/ה רחוק/ה

אם הטלפון היה יותר קטן
אז אבא ואמא היו יותר קרובים
בשמחה

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 09 פברואר 2016, 16:23

מתכנת web כתב:
עזר כתב:מי מתרגם?
טלפון טלפון עד כמה גדול
אבא/אמא כמה את/ה רחוק/ה

אם הטלפון היה יותר קטן
אז אבא ואמא היו יותר קרובים
על הבסיס של שיר מהרה"ק מקאליב על הגלות - https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7 ... 7%95%D7%AA
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 11 פברואר 2016, 00:59

אני אלחם.
שמור על ילדך.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

אנא עבדא
הודעות: 173
הצטרף: 28 אפריל 2015, 17:53

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי אנא עבדא » 11 פברואר 2016, 02:45

מתכנת web כתב:
עזר כתב:מי מתרגם?
טלפון טלפון עד כמה גדול
אבא/אמא כמה את/ה רחוק/ה

אם הטלפון היה יותר קטן
אז אבא ואמא היו יותר קרובים
זה על משקל השיר הידוע באידיש:
גלות גלות ווי גרויס ביסטו (כמה גדול הנך...)
שכינה הקדושה ווי ווייט ביסטו (כמה רחוק הנך...)
וואלט די גלות קלענער געווען (אילו הגלות היתה קטנה יותר)
וואלט די שכינה הקדושה נענטער געווען (אזי היתה השכינה יותר קרובה)...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 13 פברואר 2016, 20:33

מה יותר חשוב הילדים או האייפון?!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 13 פברואר 2016, 21:13

הוא נראה תמים,
אך מאחוריו מסתתר מחבל...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15883
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 14 פברואר 2016, 09:26

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 14 פברואר 2016, 11:58

26
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 פברואר 2016, 15:22

מתכנת web כתב:
עזר כתב:
מה זה?
מה יש כאן?
http://www.jumbomail.me/he/Downloads.as ... 3838673D3D
תודה רבה.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 16 פברואר 2016, 15:23

מונולוג של מכור
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 17 פברואר 2016, 13:27

..
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 18 פברואר 2016, 13:19

..
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 פברואר 2016, 17:24

שלחו לי
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 23 פברואר 2016, 17:25

שלחו לי
אכן, סיפור מזעזע של ממש.
נשמה שאבדה לכלל ישראל, ומי יודע כיצד תגיע אל תיקונה.

המסקנה שלי מכל זה, היא פשוט להתייחס לאינטרנט כאל רוצח, ולאינטרנט המסונן כאל רוצח שידיו קשורות.
[בעיני ראיתי משפחה שהכניסה הביתה אינטרנט מסונן לצרכי פרנסה, ובנם בן ה-14 חיפש באינטרנט תעסוקה לבין הזמנים והזמין את חבריו לפיינטבול (יריות ברובי צבע) בכפר סבא]

רק בשמחות

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 23 פברואר 2016, 17:28

יש קריקטורות חדשות, בנושא האינטרנט?
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים » 26 פברואר 2016, 03:03

מוקצה מחמת מיאוס.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 26 פברואר 2016, 04:38

האייפון הרוצח
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 26 פברואר 2016, 04:40

יהרג ואל יעבור
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 26 פברואר 2016, 10:23

תודה!
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 01 מרץ 2016, 18:11

מכתב
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 01 מרץ 2016, 18:15

כתב: הסופר קובי לוי
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 מרץ 2016, 19:02

הדתיים לאומיים מתעוררים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 מרץ 2016, 04:15

בס"ד
נסיונו של אברך – תשע"ו
שבע בערב. אבי חוזר מהכולל, אל המטבח המדיף ניחוח מתוק של חביתה משובחת. אלישבע אשת חיל, דואגת ומסורה לילדים, ומשכיבה אותם לישון מוקדם. בשבע הם כבר חייבים להיות רדומים, כי אבי צריך קצת זמן של שקט יחד עמה. (בשבת, הוא משתדל לשוחח עם הילדים קצת על השבוע שעבר עליהם.)
היום, הספיקה אלישבע להכין את ארוחת הערב עוד קודם שובו של אבי מהכולל.
נוטלים ידים, ומתחילים לשוחח.
הפלאפון מצלצל. סוכן הפלאפונים מתקשר. אבי התעניין אצלו לאחרונה על מכשיר חדש. הפלאפון שלו כבר ישן, ולא שומעים בו היטב.
כעת מציע הסוכן לרכוש זוג טלפונים חדשים במחיר מוזל. אופציות חדשות לגמרי, עם שני סימים, כשר ולא כשר, כך אפשר להישאר עם המספר הכשר, ולקבל את כל האפליקציות החדשות. אלישבע תוכל לסמס לאבי גם בזמן העבודה, וכך הוא לא יצטרך לחכות עד הערב כדי להתעדכן.
אח, היום זה לא מה שהיה פעם. איך אפשר להעלות על הדעת חיים בלי אסמס? בכל בנק, קופת חולים או בית מרקחת צריך את זה, כדי לקבל הודעה כאשר התור מגיע.
אפשר לחסום את האינטרנט, המכשיר נראה כמו כשר, גם המספר נשאר כשר, ועל הכל- המחיר. הוא אפילו זול יותר מהכשרים.
הסוכן מאריך קצת בהסבריו. החביתה מתקררת, ואלישבע כבר קצת עצבנית. היא חיכתה לאבי, היא צריכה את עזרתו כדי לסיים את המבחן של ההשתלמות. שהסוכן יתקשר אחר כך.
אבי מבקש מהסוכן לסיים את השיחה. אך הסוכן מסביר כי המבצע הוא לזמן מוגבל, וכדאי לקבל החלטה במהירות. הוא מסכם לחזור ולהתקשר בעוד כמה דקות על מנת לסגור את העסקה.
אלישבע מבקשת לברר מה ההתלבטות. אבי מספר לה על המכשיר, שהוא בעצם לא כשר, אך אפשר להשתמש בו גם עם סים כשר, ותוך כדי ההסברים הוא שם לב, שבעצם מדובר על ה'תומך כשר', שבדיוק היום הוא ראה בכולל את מכתב הרבנים האוסרים בתוקף להשתמש בו.
"וכי בשביל לחסוך כמה דקות של המתנה בתור אעשה את עצמי כפורש מהציבור ומורד בגדולי ישראל?" הוא מהרהר. אלישבע לרגע לא מבינה למה מפסיק אבי את שטף הדיבור.
דוקא היה נשמע לה רעיון לא רע האפשרות לקבל הודעות בפלאפון. כך היא תוכל להתעדכן בכל מה שקורה ברגע, היא כבר לא תצטרך להצטדק בפני חברותיה לעבודה ולומר 'מצטערת, אך לא יכולתי לקבל את ההודעה במכשיר הכשר'. היא תרגיש כבר ממש חלק מהם.
אך אבי תפס את עצמו. הוא לא ייתן לבית שלו להתהפך יחד עם כל המהפכה הטכנולוגית. שתתהפך לה הטכנולוגיה עד מחר, והבית שלו יישאר יציב על יסודותיו.
הוא מסביר לאלישבע, כי דווקא מפני שעל ידי המכשיר החדש היא תרגיש ממש חלק מכל הצוות בעבודה, לכן צריך להתרחק ממנו. כי אם אנחנו רוצים שהבית שלנו לא יראה כמו הבית שלהם, והילדים שלנו לא יראו כמו הילדים שלהם, צריך גם שהמכשירים שלנו לא יראו כמו המכשירים שלהם.
זו לא הקרבה, כמו שלנעול את דלת הבית בלילה זה לא הקרבה. זה פשוט הגנה בסיסית מפני מי שאנחנו לא רוצים שיכנס לבית שלנו.
אבי מרגיש סיפוק. הוא ניצח היום. הוא תפס בזמן, שללכת סמוך לגבול זה לא כדאי, ואף מסוכן. עדיף פי כמה להתרחק מהכיעור בכל אמצעי הריחוק האפשריים. גם אם זו לא עבירה ממש, אך מוגן יותר הוא יהיה פנימה, עמוק בתוך מחנה יראי ה' האמיתיים.
נסיונו של אברך – תשנ"ו
שעת חצות מתקרבת. רחלי כמעט מסיימת להכין לילדים את התיקים לבוקר. מוחה מהורהר, שקוע במחשבות. היא מעיפה מבט לעבר חלוקה דהוי-הצבע. כמה שנים היא כבר לובשת אותו? מי יכול לזכור. אה, היא נזכרת. קיבלתי אותו כמתנת לידה כשיוסי נולד. אם כך, הוא כבר בן שש שנים. הגיע הזמן כבר לחשוב על חלוק חדש, לא?
אך היא יודעת שעדיף שלא לחשוב. היא כבר ניסתה את כוחה בכל המוסדות בסביבה. באף אחד מהם אין משרה פנויה, לא להוראה ואף לא למזכירה.
מאיר עדיין לא חזר מהכולל. בוודאי אף הוא טרוד במחשבות.
אתמול סיפר לה מאיר, כי פנה אליו ראש הישיבה הסמוכה לביתם, בהצעה מעניינת. הוא מחפש "משיב" לסדר שלישי, לחזק את הלימוד בסדר הלילי, ומחשבתו הפנתה אותו מיד למאיר. "אין כמוך מתאים לתפקיד זה" אמר לו, "להכניס לבחורים חשק והתלהבות מרצף של שטייגען מתוק, בשקיעות ובעיון". המשרה גם יכולה לסייע להם רבות במצבם הכלכלי הדחוק. אמנם לא מדובר במשכורת שתהפוך אותם לעשירים גדולים, אך בהחלט יכולה לאפשר להם לנשום קצת...
רחלי נזכרת עכשיו איך נראו פניו של מאיר כשסיפר לה על הצעת ראש הישיבה. היא ציפתה לראות את פניו קורנות מאושר מהצעה שכזו, אך באופן מוזר משהו, עיניו היו טוחות אל הקרקע בעצב.
מצד אחד, הסביר מאיר, ייתכן כי עלי להיענות להצעה. אני הרי מודע לקושי הרב שלך בניהול הבית מתוך הדוחק הכלכלי. אך מאידך, אינני מסוגל לוותר על הסדר שלישי שלי. זה הזמן שלי לחזור ולשנן את כל מה שלמדתי במהלך היום. על ידי החזרה, הלימוד נקנה קניין עולם! איך אוכל לוותר על כך??
רחלי לא הבינה כל כך את שיקוליו של מאיר. הייתכן לסרב להצעה שכזו? להקל על הבית מהדוחק הכלכלי, על ידי הרבצת תורה לתלמידים???
הילדים רדומים. התיקים מוכנים. רחלי מחליטה לצאת לקראת מאיר לפני שובו מהכולל. היא מותחת את מטפחתה, מיטיבה את חלוקה, ויוצאת אל הרחוב החשוך.
היא מתקרבת אל חלון הכולל, ושומעת היטב את הניגון הבוקע: "ורב יוסף אמר... ורב יוסף אמר מחלוקת בכסף..." ניגון ערב ומתוק מתפשט בחלל האוויר. הניגון חודר עמוק לעצמותיה. "דרבי סבר, פדויה ואינה פדויה... ורבנן סברי..."
עיניה של רחלי זולגות דמעות. מה מתוק וערב הוא הניגון... כמה מתמוגג מאיר על כל מילה ומילה של התנאים והאמוראים הקדושים...
ושוב חוזר מאיר ומסביר לעצמו את הגמרא. "ורב יוסף אמר, מחלוקת בכסף, אבל בשטר כולם מודים..."
רחלי מתרוממת על קצות האצבעות, מנסה להביט על תוך חללו של בית המדרש. ההיכל ריק. רק מקומו של מאיר תפוס. הוא רכון על הגמרא, ומלקק כל מילה.
אך הוא אינו יושב לבדו. הוא יושב שם יחד עם רבינא ורב אשי, ר' יוחנן וריש לקיש, יחד עם אביי ורבא... בעלי התוס' יוצאים ובאים עם חבילי ראיות והוכחות לשיטתם, לעומתם נכנס המהרש"א ותמיהותיו, רעק"א לפתע מופיע ו"צע"ג" בפיו, ו- מאיר, הוא מנגן בשקיקה... "אי אי אי... כל הקושיות הם לשיטת התוס', אבל הרשב"א לומד ברש"י אחרת..."
רגליה של רחלי כבר נעוצות בקרקע, מבלי יכולת לזוז. עיניה נעשו כשל סומא מרוב דמעות. המחשבות כולם התפוגגו זה מכבר. מתיקות הלימוד אופפת את כל גופה. היא יודעת כבר היטב. היא לא תחשוב אפילו להציע למאיר לוותר על ה'סדר שלישי' שלו.
כי תענוג שכזה – שווה כל הון שבעולם!
*******
האם ייתכן גם היום, בתשע"ו, להיות מבני העלייה של תשנ"ו??? האם אפשרי להיות בדרגה שבה נקודת הבחירה של אברך תהיה רק בין הטוב, לטוב עוד יותר? התשובה היא- כן! אם רק נחדול מלעסוק כל הזמן בגבול הדק שבין המותר לאסור, ונבין שאנחנו צריכים להתרומם בהרבה מעל הגבול הזה, אזי נהיה באמת קשורים אל הדורות הקודמים, אל הניחוח הערב של הדפים המצהיבים- להצדיק באמת את התואר –אברך!

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 08 מרץ 2016, 09:57

קריקטורות מדהימות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 08 מרץ 2016, 09:59

קריקטורות נפלאות.
מי מתנדב לתרגם?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 18 מרץ 2016, 10:08

וכל העבדים כורעים ומשתחוים לאייפון...

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 04 אפריל 2016, 02:31

אסיפה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 04 אפריל 2016, 03:34

אחשורוש
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

המבין
הודעות: 35
הצטרף: 04 ינואר 2016, 11:26

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי המבין » 04 אפריל 2016, 08:11

תודה רבה מאוד על כל המודעות.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 04 אפריל 2016, 13:38

המבין כתב:תודה רבה מאוד על כל המודעות.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא


עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 אפריל 2016, 01:11

האסיפה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 06 אפריל 2016, 01:15

שלחו לי:

סיפור אישי שלי שקרה לי יום ראשון בלילה

השעה 11:30 בלילה.. אני יושב לי בביתי ומתכתב עם אנשים להנאתי במכשיר של רמי לוי, שומע קצת מוזיקה, והכל כרגיל כמו כל יום..
עד... שלפתע קרה מקרה הגרוע מכל, ביתי הטריה בת פחות משבועיים מקיאה ונחנקת..!!
הפאניקה מתחילה, ישר קפצתי ממקומי תופס את התינוקת בידי, בניסיון לשחרר לה את הגודש שהצטבר לה בגרון, אך ללא הצלחה.. ומנסה שוב ושוב..
אשתי צורחת ובוכה "טאטע תעזור, אני לא מסוגלת..."
ואני עם התינוקת בידיים שמפרפרת ולא מראה שום סימן של נשימות, עבר מעל דקה והתינוקת לא משתחררת, אשתי שואלת בדמעות "מה לעשות?", ואני אומר לה תחייגי 1221,
פתאום תוך כדי עבר בראשי מחשבה, אולי תשבור את הסמארטפון לזכותה? רגע אחרי אני אומר לעצמי "לא, אני לא יהיה מהפאנטים שמאמינים בסגולות האלה"
התינוקת ברגעיה האחרונים כבר כמעט ולא מנסה לנשום, כוחותיה אזלו, אני כבר על סף ייאוש, כבר מתלבט האם להתחיל החייאה, אשתי על הקו עם אנשי ההצלה וצורחת,
ואז בשניה 99 חזרתי לחדרי מעביר את התינוקת ליד אחד וביד השני תופס את הסמארטפון המכובד שרק לפני כמה דקות ישבתי איתו והתכתבתי ובכל הכח מעיף אותו לרצפה, אני רואה שהפון עדיין חי, הרמתי אותו וזרקתי אותו שוב בכח על הרצפה, וממלמל לעצמי "רבש"ע שזה יהיה במקום התינוקת", רצתי מהר למרפסת בכדי להזרים לה קצת חמצן מהאויר הצח, לא עבר חצי דקה ופתאום!! התינוקת החמודה פותחת את עיניה ומסתכלת עלי וכאילו אומרת לי אבא הכל בסדר, לא האמנתי למה שאני רואה, לרגע הרגשתי שאני חולם, אני מקריב אותה אלי לשמוע האם יש נשימות? וכן נושמת רגיל! עיניים פתוחות, רגועה כאילו לא היה כלום רגע לפני, חזרתי מהר חזרה לחדרי ואומר לאשתי, הכל בסדר, הכל בסדר, היא התעוררה, נושמת, אשתי ברגע הראשון חשבה שאני מדמיין או נטרפה עלי דעתי ח"ו, היתכן כמה דקות לא היה שום התקדמות אלא להיפך, וכאן פתאום הכל רגיל בין רגע??
לקחתי את הטלפון מאשתי שעוד היתה באמצע השיחה עם אנשי ההצלה, אמרתי להם "שלום הכל בסדר, הכל נרגע, התינוקת נושמת", הם נדהמו לשמוע ולא האמינו, התחילו לשאול ולחקור מה היה, הסברתי להם הכל, שאלו אולי בכל זאת יש צורך בכונן שיבוא לבדוק, טענתי שוב, התינוקת בריאה ושלמה, אחרי כמה בדיקות קצרות שביצעתי בעצמי כפי ההוראות שלהם, סוכם שאכן הכל בסדר בס"ד.
הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו!!
עד לרגעים האלה, הייתי בטוח שסיפור כזה, בחיים לא יהיה סיפור אישי משלי, אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום,
ראיתי בחוש שבזכות ההקרבה הקשה והמרה קיבלתי את חיי ביתי מחדש.
שלמה גפנר.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 06 אפריל 2016, 11:14

עזר כתב:האסיפה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

מודה
הודעות: 84
הצטרף: 24 מרץ 2015, 23:11

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי מודה » 06 אפריל 2016, 13:50

בעיני, מי שלוקח הכל ומערבב מוגן ושאינו מוגן ועושה מהכל להשמיד להרוג ולאבד, הוא הרשע....
זה כמו להלחם בעיתונים ולכתוב: "עיתונים זה ג"ע וכפירה וכו' וכו' ולא משנה המודיע - ידיעות אחרונות - יתד נאמן - הארץ - המבשר - מעריב וכו'.
חטא אדה"ר נגרם כידוע, בגלל ערבוב ואיבוד הפרופורציות בין אסור אסור, לגדרים והרחקות..

לי יש רק פלאפון פשוט כשר, ולא טרף ולא מוגן ולא כל מכשיר חכם כלשהוא כהוראת הרבנים למי שאינו נצרך בהכרח לזה.
אבל יש כאלה שמה לעשות, צריכים... ובשביל זה יש מוגן. המערבב חוטא ומחטיא, כי גורם לחלק מהם לומר 'מה אהני להו רבנן' ומה הענין להחזיק מוגן אם גם זה טרף...

zeevi
הודעות: 1172
הצטרף: 17 אוגוסט 2015, 23:36

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי zeevi » 06 אפריל 2016, 14:13

בעיקרון אתה צודק, אבל המסר הוא שגם המוגן הוא דיעבד, ולא למהר לקנות לפני שבודקים טוב טוב אם אתה באמת צריך את המכשיר, או שסתם בא לך כל מיני אפליקציות וכו'...

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 אפריל 2016, 14:06

ציורים מרתקים
חשוב מאוד לשלוח במייל לכל החברים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 אפריל 2016, 14:33

קובץ
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עזר
הודעות: 1026
הצטרף: 10 ספטמבר 2015, 04:54

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

נושא שלא נקרא על ידי עזר » 07 אפריל 2016, 14:44

הורה יקר... אנא... אל תעשה את זה לילד שלך..
מאמר זה מוקדש להורים שכבר מתגעגעים לבנם שיחזור הבייתה לבין הזמנים לאחר חצי שנה של זמן חורף... מאמר זה נכתב בסוף בין הזמנים האחרון בעקבות כמה וכמה טלפונים שהגיעו... יש לציין: שזה לא מאמר תיאורטי... זה לא "ברעיון..." וגם לא ב"רמת העקרון.." מדובר במעשים שבכל יום!!!! נא לקחת את הדברים בערבון לא מוגבל!!! כי דברים אלו כבר ממזמן יצאו מכלל שליטה... ואף אחד לא יכול לקחת ערבון... ובודאי שלא מוגבל... מאמר זה עוסק בדברים שהנשמה תלויה בהם... דברים שבדורנו זה תמיד עניינא דיומא!!!! נא לקרא בעירנות...
---
הורה יקר... אני במקרה מכיר אותך!! אתה יהודי טוב!! אתה בסך הכל אדם שעובד לפרנסתך ולכן אתה חייב שירותי אינטרנט לצורך פרנסה... נו.. חייב אז חייב... אבל!!!! כעת הסכת ושמע לסיפור שאתה לא כ"כ יודע: הבן שלך... הבחור חמד הזה... התקשר אלי בשבוע האחרון מרוסק לחלוטין... הוא סיפר לי שבבין הזמנים האחרון הוא ישב כל לילה עד שלוש בלילה... וראה במכשיר שלך!!! את הטינופת הכי נוראה בעולם... והוא בחור טוב!!!! הוא אגוטא נשמה!! והנפילה הזו שורפת לו... צורבת לו בנשמה... כואב לו נורא על המעידה הזו... והוא מתוסכל מעצמו... מתבייש מעצמו... ובא לבקש עזרה מה לעשות.... איך להתחיל את הזמן... אבל מצד שני הוא טען לי שקשה לו כבר לפרוש... הוא לא מאמין שהוא יוכל להסתדר בלי זה... המחשבות רודפות.. ו... וגם כשהוא סוגר את המכשיר הסרט ממשיך לחלוף לו במוח ולא עוזב אותו...
ואת כל זה הוא סיפר לי!!!! לא לך ! ! !
אבא יקר: יש לך מושג כמה טלפונים כאלו הגיעו ללב שומע רק!!!!! רק בשבוע הזה האחרון של בין הזמנים???? ושיהיה ברור: כל הבחורים האלו שהתקשרו ללב שומע... הם לא סתם בחרו להתקשר דווקא ללב שומע... הם התקשרו לשם כי אף אחד לא יודע!!!! כולל אתה- אבא יקר!!!!! ואני מבין אותם מצוין... כי ע"פ רוב מדובר בבחור טוב... בבחור שלא היית מאמין עליו... בן שאתה בתור אבא היית מצפה ממנו שלא יפול בזה... ו... וכשכזה דבר קורה... זה מאוד מאוד לא נעים... והאחרון שהוא יספר לו זה אתה... ו... ולכן הוא מגיע ללב שומע... הוא מגיע דווקא לאנשים שלא מכירים אותו... ושם הכל נפתח... ושם אתה נחשף לאסון!!!! שם קולטים את ממדי ההתרסקות!!!! ואני עומד מול אותו בחור ושואל את עצמי: על מה???? למה???? למה זה היה צריך לקרות לו???? וכי אבא שלו כזה אבא רע??? תבין: ישנם משפחות חצי הרוסות... שכבר מהרגע הראשון אתה יכול לצפות מראש שהבחור הזה הוא על גבול הנוער בסיכון... ואם הסבתא ע"ה לא תעתיר ממרומים אז זה עניין של זמן עד שהבחור ידרדר לתהום... אבל כאן???? כאן אני הרי מכיר את הרקע של המשפחה... מדובר במשפחה טובה... הורים טובים... רקע טוב... בחור מצוין... מתמיד... מוצלח... הכל טוב...
אז למה??? למה זה קרה??? לא חבל?????
מה... אתה כזה אבא רע ש... שגרמת לבן שלך ככה מיד במוצאי יום כיפור להתרסק רוחנית??? למה לעשות לו את העוול הנוראי הזה??? אני הרי במקרה מכיר אותך.. ואתה לא ככזה... אתה בסך הכל אבא קצת פתוח... קצת איש עולם גדול... קצת מבוגר כזה ש... ש... שעברת כבר ממזמן את רתיחת הדמים של גיל הנעורים ו... ו... ובראש המבוגר שלך אתה לא מבין מה הבעיה... אתה מצפה מהבן שלך לגלות בגרות ולא להתבלבל... להכיר את העולם ובכל זאת לא להיחשף למה שלא צריך... ו... ו... ואני יושב מול אותו בחור... ו... ואני לא הרבה יותר מבוגר ממנו... ו... ו... ו... ו... ואני מחפש מה לומר לו... מחפש מילים... ו... ולא מוצא!!!!
כי באמת אין!!! אין לי מה לומר לו... כי לא נעים לי... אבל אני מודה בכנות: שאם הייתי במצב שלו... לו יצוייר ח"ו שאבי מורי שליט"א חלילה וחס היה מחזיק פלאפון עם אינטרנט חופשי... פשוט וברור לי כביעתא בכותחא שאני לא הייתי פה עכשיו!!!! אין לי ספק!!! אני לא הייתי עומד בזה!! נקודה!!!! ו... ואני כעת יושב מול הבחור הטהור הזה... הצעיר הזה... שללא הודעה מוקדמת הניסיון הגדול ביותר בדורנו נפל על כתפיו הצעירות בבום אחד!!! בבין הזמנים האחרון... מה???? מה אני עושה איתו????? במה אני יכול לעזור לו?? תסביר לי אבא יקר....
---
אבא יקר: ברגעים הראשונים כעסתי עליך מאוד... כעסתי על חוסר האחריות שלך... כעסתי עליך כאילו אתה אבא אכזר שרצה לדפוק לבן שלו את החיים... שאלתי את עצמי בעצבים: הרי מקובלנו ש"אין אדם מנחיל שקר לבנו" אז למה בדיוק זה שכן מנחיל את השקר לבנך??? איזה עוול הבן שלך עשה לך שהחלטת ככה לנקום בו ולשרוף אותו חי???? אבל עברו כמה שעות... ו... וקצת נרגעתי... ו... ואז קלטתי ש... ששוב פעם... אתה לא ככככזה אבא רע... כי סוף סוף אני מכיר אותך... ו... ומעדות אישית אתה באמת לא אדם רע... אז מה אתה כן???? לא נעים... אבל כנראה שאתה קצת... קצת ת מ י ם ! ! ! ! !
אז נכון שאתה איש עסקים די ממולח... ונכון שאיך שאני מכיר אותך אתה ממש לא חשוד על תמימות... אבל כנראה... ש... שבכל זאת הניסיון הוכיח הרבה מאוד אנשים מבוגרים בימינו מגלים תמימות משוועת וחוסר הבנה בסיסית לנפשם של הצעירים של דורנו... ו... ו... וזה עולה להם במחיר מאוד מאוד יקר!!! מאוד מאוד!!
---
התיאור הזה נשמע דמגוגי... נשמע המצאה... אבל ממש לא!!! כמובן שפרטי הזיהוי שונו וטושטשו... אבל התיאור הזה הוא הרבה יותר נכון מנכון... ועם התיאור הזה מתמודדים הרבה מאוד אברכים שמשמשים כאוזן קשבת לבחורים... ומדובר בתופעה מאוד מצויה: ישנם המון בחורים טובים באמת!!!! שהם לכשעצמם בחיים לא היו נופלים ברשת האינטרנט... אבל הצצצצרה הגדולה שלהם זה הבית!!!!!!! יש להם בית טיפה פתוח... מה שנקרא מודרני... וברגע שהם מגיעים הבייתה... והמחשב פתוח... ובפרט שיש עוד שנים או שלושה מכשירים... ו... וההורים בתמימותם לא קולטים את חומר העניין... הרי זה כמעט בגדר: מה יעשה הבן ולא יחטא...
ליבי ליבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם...
רק שתבין: בחלק מהמקרים מדובר בבחורים שעוד לפני בין הזמנים הם כבר מגיעים ומתייעצים מתוך ריאליות ומצפון... הרב... מה עושים... במשך כל הזמן בישיבה התגברתי ולא נגעתי בשום מכשיר... אבל עכשיו.. אוטוטו אני מגיע הבייתה... והלילה יגיע... ואני לבד בחדר... אני והמחשב.. המחשב ואני... ואני יודע שאני לא אעמוד בזה... וההתייעצות הזו היא מעשים שבכל יום!!! מדובר במאות מקרים... ויושב מולו האברך של לב שומע... ו... ופוכר ידיים ביאוש... מה... מה אפשר לעשות... במה אפשר לעזור... אז הוא מנסה איכשהו לתת לו כמה כלים להתמודד... אבל תכל'ס: סוף סוף הניסיון קשה... ו... וצריך פה אגרויסע רחמי שמים... ו... ואותו בחור יוצא מהישיבה והולך הבייתה ברגלים כושלות... ו... ו... וכל פסיעה שהוא מתקרב הבייתה הוא יודע: אני כעת צועד לכיוון השאול... ו... והוא לא רוצה את זה!!!!!!!! אבל אין לו ברירה... סוף סוף זה הבית שלי... והישיבה נסגרה... ואני מאוד לא רוצה ליפול... אבל אני יודע שזה יקרה... כי... כי... כי תכל'ס זה קרה בבין הזמנים הקודם... וזה גם יקרה עכשיו...
(כאן חשוב להבהיר.. אליך הבחור שנכנסת כעת בלי רשות  לשיחה שלי עם אבא שלך... שלא יהיו לך טעויות: חובתך לדעת: שגם אחרי שאני כ"כ מתאר את הקושי שלך... וכמה שאני מסביר ש"מה יעשה הבן ולא יחטא..." אבל עדיין: גם שם נמצא השם יתברך!!! ואתה חייב לעמוד בניסיון... וגם אם אני מודה בבירור שאני לא הייתי עומד בזה... אבל אתה?? אתה ככל הנראה משהו אחר... והההראיה: אם הקב"ה העמיד דווקא לפניך את הניסיון הזה כנראה שאתה לשם שינוי כן יכול... הבהרה זו נכתבת כדי שלא ישמע מבין בתרי הדברים שהותרה הרצועה... אין מה לעשות... לכן מותר לך... חלילה!!!! כל תיאור זה לא נועד אלא רק בשביל לשמש לך לפה ולשבר את אזנו של אביך בניסיון הגדול שעובר עליך מחמתו... אבל זה לא סתירה שאתה ממשיך להיות בר חיובא ובידיך הדבר!!!...)
---
אבא יקר: בחצי שנה האחרונה כלל ישראל התחיל לסבול מסוג של מחבלים מזן חדש!!! מחבלים קטינים!!!! ילדים בני שש עשרה מסתובבים ברחובות עם סכינים ומאיימים על חפים מפשע!!!!! גם המכשיר הזה מסתובב ברחובות ומאיים על קטינים חפים מפשע!!! ואם אתה רוצה להציל את נפשך ואת נפש ילדיך... קח סכין ותנעץ בין הבית שלך לבין הרשת המקוונת!!!!!
מה פירוש סכין??? על איזה סכין אני מדבר??? סכין זה... זה משהו שלפעמים כואב... כן!!! זה קשה... זה מגביל... ישנם הרבה אנשים שמתלוננים ובצדק... שבשלב זה אין עדיין רשת חסומה שיכולה לתת את כל השירותים שיש ברשת הפרוצה... ו... ובהחלט זה קשה... בפרט למי שהתרגל שהוא יכול בקלות להגיע לכל משרד ולכל אתר בקלות בלי לחכות... כן... זה קשה... זה מגביל ואף אחד לא אמר שלא... אבל כשקטינים מסתובבים לך בירושלים עם סכינים... זה גם מגביל!!!!!
כשמפחיד להסתובב ברחובות... זה גם מגביל!!!! כשמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה זה גם מגביל!!! ואתה יודע מה הכי הכי מגביל??? כשיום אחד בהיר פתאום יוצא המרצע מן השק... ולתכשיט שלך כבר נמאס לשחק אותה צדיק מול ההורים... ו... ויום אחד הילד חוזר מהישיבה... ואתה פתאום שם לב שפניו אינם כתמול שלשום... ו... ואז פתאום כל הסודות יוצאות מתחת השולחן והחתול יוצא מהשק ואתה מגלה לתדהמתך ש... ש... שכבר תקופה ארוכה שהבחור לא בתקן... ו... ו... ומכאן ואילך זה עניין של ימים עד שהחזות החיצונית משתנה במהירות... ואז כבר בושה להורים לצאת מהבית... וכשבושה לצאת מהבית זה... זה... זה גם מגביל!! זה קצת... קצת יותר מגביל מלהשתמש באינטרנט מסונן ו... ו... ומגביל!!! אז ברוך ה'... אתה עדיין לא שם... וגם הבן שלך לא שם... ועדיין לא מאוחר... אז בבקשה... זה הזמן!!! עכשיו זו ההזדמנות לעבור לאינטרנט כשר... כעת- כשבחוץ תשכל סכין ומחדרים אימה... זה הזמן לעשות שינויים בתוך החדר פנימה... ולהוציא את המלאך המשחית הזה מהבית (אגב: אני משום מה דברתי עד כה רק על הבחור ישיבה... אבל מה קורה עם שאר בני הבית... שהם ממשיכים להשאר בבית גם בר"ח חשוון... זה נושא בפ"ע... מה קורה כשהבת בת ה-18 רואה שבבית העסק פרוץ... אז גם אם זה לא קורה בבית... זה יכול לקרות לה בשעות העבודה... ואף אחד לא ידע... ושוב: גם אם ידע מי שידע... מטבע הדברים ההורים תמיד יהיו האחרונים שידעו... ראו הוזהרתם... כל שנה מתווספים עוד רשימת הורים הההההמומים לרשימה העצובה של ההורים שלא האמינו שזה קרה לבן שלהם...
הורים יקרים: חוסו נא!!! חוסו על עמליכם... חוסו על בניכם... ותוציאו את האויב הגדול שמאיים על הנוער שלנו... אל תתחכמו... אל תתרצו תירוצים... אל תגידו: אנחנו בית פתוח... אצלנו הילדים בוגרים... אל תגידו אנחנו משפחה דמוקרטית... אין שום תירוצים!!! בשמים שום תירוץ לא יתקבל!!! ויותר מזה... המציאות שאח"כ טופחת על הפנים... גם היא שום תירוץ לא מקבלת... כשהילד כבר מאבד את הצורה היהודית שלו... אז כבר אין הרבה מה לעשות... המציאות חזקה מהכל... העובדות בשטח יותר חזקות מהעקשנות שלך... זה לא ישנה את הברררוך... אנא... יהודים יקרים: בא נסלק את החרון אף הזה מאיתנו... בא ננעוץ סכין בינינו לבין האינטרנט... והוא יתברך יתמלא ברחמים על שארית עמו ויאמר למלאך המשחית הרף... וכנסת ישראל שנמשלה ליונה... שלא מוצאת מנוח לכף רגלה... תשוב לאביה שבשמים לעת ערב והחושך הזה שיש בימים אלו... והוא יתברך ברחמיו לא ישליך את אותה יונה... אלא יפתח את צוער התיבה... וישלח ידו ויקחה... ויקבל את תפילתנו... ויבא אותה אליו את התיבה- ישיב אותנו אליו... ויחזיר את שכינתו לציון... וישוב לירושלים ברחמים רבים... אמן...

שלח תגובה