דף 1 מתוך 5

מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:36
על ידי סבא קשישא
להלן גלריה של מסגרות למגוון עיצובים וכל כיוצא בזה.

כל טוב והרבה הצלחה!

ס"ק

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:36
על ידי סבא קשישא
1-261BabyDots-m.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:36
על ידי סבא קשישא
1-468-Stroller-m.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:36
על ידי סבא קשישא
909283519.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:37
על ידי סבא קשישא
a972741lr.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:37
על ידי סבא קשישא
b_festive_ribbons.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:38
על ידי סבא קשישא
Border-88072.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:38
על ידי סבא קשישא
cards_633887154426201318_1.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:39
על ידי סבא קשישא
p-3l311.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:39
על ידי סבא קשישא
pap_972654.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:40
על ידי סבא קשישא
אהבה.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:40
על ידי סבא קשישא
כרטיס ברכה.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:41
על ידי סבא קשישא
כרטיס.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:41
על ידי סבא קשישא
כרטיס3.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:41
על ידי סבא קשישא
לבבות.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:41
על ידי סבא קשישא
לוח מודעות.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:42
על ידי סבא קשישא
תמונה1 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:42
על ידי סבא קשישא
תמונה1 (3).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:42
על ידי סבא קשישא
תמונה1.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:43
על ידי סבא קשישא
תמונה2 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:43
על ידי סבא קשישא
תמונה2 (3).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:43
על ידי סבא קשישא
תמונה2.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:44
על ידי סבא קשישא
תמונה2.png

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:44
על ידי סבא קשישא
תמונה3 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:44
על ידי סבא קשישא
תמונה3 (2).png

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:44
על ידי סבא קשישא
תמונה3.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:45
על ידי סבא קשישא
תמונה3.png

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:45
על ידי סבא קשישא
תמונה4 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:45
על ידי סבא קשישא
תמונה4.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:46
על ידי סבא קשישא
תמונה4.png

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:46
על ידי סבא קשישא
תמונה5 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:46
על ידי סבא קשישא
תמונה5 (3).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:47
על ידי סבא קשישא
תמונה5.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:47
על ידי סבא קשישא
תמונה6 (2).jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:47
על ידי סבא קשישא
תמונה6.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:47
על ידי סבא קשישא
תמונה7.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:48
על ידי סבא קשישא
תמונה8.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:48
על ידי סבא קשישא
תמונה9.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:48
על ידי סבא קשישא
תמונה10.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:49
על ידי סבא קשישא
תמונה11.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:49
על ידי סבא קשישא
תמונה12.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:49
על ידי סבא קשישא
תמונה13.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:49
על ידי סבא קשישא
תמונה14.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:50
על ידי סבא קשישא
תמונה15.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:50
על ידי סבא קשישא
תמונה16.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:50
על ידי סבא קשישא
תמונה17.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:51
על ידי סבא קשישא
תמונה18.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:51
על ידי סבא קשישא
תמונה19.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:51
על ידי סבא קשישא
תמונה20.jpg

Re: מסגרות

נשלח: 01 אוקטובר 2016, 20:52
על ידי סבא קשישא
תמונה21.jpg