חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

264

חידה: איך יתכן שחתן וכלה עומדים תחת החופה ובא אחד ועוצר את הנשואין הכשרים?

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כשהאשה לוותה ממון לפני הנשואין במלוה על פה, ויש לה קרקע, וכעת אם תנשא לא יוכל המלוה לגבות את חובו, משום שהבעל נחשב ללוקח ראשון כמבואר במסכת כתובות דף עח,ב, ורק לפני הנשואין יוכל לגבות את חובו, באופן כזה יכול המלוה לעצור את הנשואין עד שגבה את חובו, וכמבואר ברמ"א (אבה"ע סימן צא ס"ד) וז"ל: אם בא המלוה קודם שנשאת ורוצה למחות נשואיה עד שתפרעהו ושלא יפסיד שלו, הדין עמו, ואף על פי שעדיין לא הגיע זמן הפרעון.

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

265

קנה אתרוג מהודר ביותר, ולא יצא ידי חובה?

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אם שילם הצק ללא כיסוי

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

266

אימתי תהיה תנוקת בת 5 שגוירה בבית דין מותרת לכהן

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

עמי עשו כתב:
11 אוקטובר 2021, 23:15
אימתי תהיה תינוקת בת 5 שגוירה בבית דין מותרת לכהן
מה התשובה? לכאורה אסור
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב ורימון
הודעות: 5442
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 843 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב ורימון »

אולי אם היתה שמורה בבי"ד מלפני מלאת לה 3 שנים רק הגיור עוכב.
לשון הרע, לא לדבר עלי
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

תשובה. מעשה בפליט שואה שעלה לארץ ישראל עם אשתו ובתו הקטנה, וסיפר שאמנם כתוב בדרכון שאשתו נכריה היא, אך באמת היא נתגיירה לפני נישואיהם והבת יהודיה, ומאחר ולא היו לו אישורים על הגירות, לכן בית הדין ערך גיור לאשה ולבתה, כעבור עשרים שנה בקשה הבת להינשא לכהן, ונמצאו שני עדים כשרים שהעידו שהיו נוכחים בחתונת הפליט עם הגיורת, ונמצא שצדק האב הטוען שבתו נולדה יהודיה, ונסתפקו בית דין אם להתירה לכהונה, מאחר ועברה מעשה של גיור, והרי מבואר במסכת יבמות (דף לו ע"א) האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך, הרי זו לא תנשא ולא תתייבם, עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה, ופריך אמאי לא תחלוץ ותנשא, ומשני שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה, ופריך ויעשו כרוז לכהונה ומשני דלמא איכא איניש דהוי בחליצה, ולא הוי בהכרזה, ואתי למימר קשרי חלוצה לכהן.
וכתב הכנה"ג (אעה"ז סימן ו אות ד) דכל מקום שנתברר שהחליצה היתה בחינם, אולם חז"ל אמרו שלא לחלוץ משום שאתה מצריכה כרוז לכהונה, אם חלץ לה דעת הרשב"א והרא"ש שהיא פסולה לכהונה, ודעת הרמב"ם שהיא מותרת לכהונה, ואם כן אולי כך הדין בנידוננו, שלדעת הרשב"א והרא"ש כיון שעשתה מעשה גיור, אף על פי שהיה בחינם, צריכה כעת כרוז לכהונה, וממילא אסורה לכהן.
הגרי"ש אלישיב בקובץ תשובות ח"ג סימן קפא השיב על כך שהיא מותרת לכהונה, והטעם שהגירות של קטנה הוא מדין זכייה, כמבואר בכתובות (דף יא ע"א), וכאן הוכיח סופו על תחילתו שלא היה שום זכות לקטנה בעצם הגירות, כי נתגלתה יהדותה ע"פ עדים, ונמצא שהגירות חובה היא לה, ובכה"ג אינה פסולה לכהונה. ושאני חליצה שהיתה מעשה בשלימות, רק נתברר שלא היתה צריכה חליצה, משא"כ כאשר היה פגם בעצם מעשה החליצה לא נאסרת לכהונה, כדין המגרש על תנאי ולא קוים התנאי, ושוב נתאלמנה מבעלה, דמותרת לכהן כמבואר בשו"ע (אעה"ז סימן ו ס"א), והכי נמי יש חיסרון בעצם מעשה הגירות כי חוב הוא לילדה.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ואת כל זה רצית שנכתוב?! :o :P
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב ורימון
הודעות: 5442
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 843 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב ורימון »

זו לא שאלת בקיאות ולא חידה, זו פשוט שאלה מורכבת עיונית עם חידוש הלכתי של הגרי"ש זצ"ל שאוסר ריח הגיור כמו ריח הגט והחליצה, ומ"מ בגיור שמדין זכין מיקל.
הפלא ופלא.
ויש"כ על הידיעה המחודשת
לשון הרע, לא לדבר עלי
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

יאיר כתב:
14 אוקטובר 2021, 15:47
ואת כל זה רצית שנכתוב?! :o :P
עליך אישית כן, אחרים יכלו לכתוב את התמצית.

סמל אישי של משתמש
עמי עשו
הודעות: 5544
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 418 פעמים
קיבל תודה: 1794 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

267

חידה פשוטה: באיזה סוג שמירה יתחייב השומר רק אם הוא לא חסידי?

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

עמי עשו כתב:
17 אוקטובר 2021, 23:32
יאיר כתב:
14 אוקטובר 2021, 15:47
ואת כל זה רצית שנכתוב?! :o :P
עליך אישית כן, אחרים יכלו לכתוב את התמצית.
דוקא אני משתדל ללכת כדרך הגר"א (והגמ' "לעולם ישנה לתלמידו בדרך קצרה") ולקצר כמה שאפשר

(דיונים ארוכים מאוד מלאים אותי ואני בד"כ פורש מהם)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

ראש בטטה
הודעות: 80
הצטרף: 07 פברואר 2014, 09:11
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי ראש בטטה »

עמי עשו כתב:
17 אוקטובר 2021, 23:33
חידה פשוטה: באיזה סוג שמירה יתחייב השומר רק אם הוא לא חסידי?
אתה מתכוון אולי לסיפור של מי שהכניס את הכסף בכיס של המכנסיים, ונגנב ממנו.
יש איזה סיפור, אינני זוכר את הפרטים, שהחת"ס(?) כתב שהוא חייב, ופוסק אחר כתב שהוא פטור.
ולבסוף התברר שאלו ואלו דברי אל' חיים. החת"ס התכוון לאשכנזים שהולכים חליפה קצרה, ולכן לשים כסף בכיס המכנסיים הוא פשיעה. והשני דיבר על אלו שהולכים חליפות ארוכות ולכן הוא שמירה מעליא ואינה פשיעה.

ראש בטטה
הודעות: 80
הצטרף: 07 פברואר 2014, 09:11
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי ראש בטטה »

268

חידה פשוטה ביותר:
איזה מילה בתפילת שמונה עשרה, איננו מזכירים למשך כשבועיים בשנה.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

האל (הקדוש)?
יש גם אוהב צדקה (ומשפט)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

269

איזו מילה אנו אומרים פעמיים רצוף בתפילה כל יום?
לאו דוקא באותה משמעות או ניקוד
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

ראש בטטה
הודעות: 80
הצטרף: 07 פברואר 2014, 09:11
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי ראש בטטה »

יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 08:09
האל (הקדוש)?
יש גם אוהב צדקה (ומשפט)
אלו רק עשרה ימים. אני מתכוון למשך שבועיים.

ראש בטטה
הודעות: 80
הצטרף: 07 פברואר 2014, 09:11
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי ראש בטטה »

יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 08:10
איזו מילה אנו אומרים פעמיים רצוף בתפילה כל יום?
לאו דוקא באותה משמעות או ניקוד
יש מן הסתם המון תשובות, אלא אם כן תגדיר יותר את השאלה.
כמו:
קדוש קדוש קדוש
הללוקה הללוקה
וכל טוב וטוב [לאלו שאומרים כך]
קרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית
הדק היטב היטב הדק
....

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1288
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
קיבל תודה: 138 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי חזן »

ראש בטטה כתב:
18 אוקטובר 2021, 07:57
חידה פשוטה ביותר:
איזה מילה בתפילת שמונה עשרה, איננו מזכירים למשך כשבועיים בשנה.
אתה חוננתנו, כשחל יו"ט במוצ"ש.

נתן יעקובוביץ
הודעות: 1470
הצטרף: 24 מרץ 2015, 03:15
נתן תודה: 509 פעמים
קיבל תודה: 444 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי נתן יעקובוביץ »

צדקה

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ראש בטטה כתב:
18 אוקטובר 2021, 10:02
יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 08:10
איזו מילה אנו אומרים פעמיים רצוף בתפילה כל יום?
לאו דוקא באותה משמעות או ניקוד
יש מן הסתם המון תשובות, אלא אם כן תגדיר יותר את השאלה.
כמו:
קדוש קדוש קדוש
הללוקה הללוקה
וכל טוב וטוב [לאלו שאומרים כך]
קרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית
הדק היטב היטב הדק
....
יפה. יודע עוד?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 12:53
צדקה
תנא היכא קאי?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

נתן יעקובוביץ
הודעות: 1470
הצטרף: 24 מרץ 2015, 03:15
נתן תודה: 509 פעמים
קיבל תודה: 444 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי נתן יעקובוביץ »

יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 15:50
נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 12:53
צדקה
תנא היכא קאי?
מלך אוהב צדקה ומשפט - כל השנה
ובעשי"ת - המלך המשפט - בהשמטת צדקה

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

:?:
נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 16:25
יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 15:50
נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 12:53
צדקה
תנא היכא קאי?
מלך אוהב צדקה ומשפט - כל השנה
ובעשי"ת - המלך המשפט - בהשמטת צדקה
viewtopic.php?p=591944#p591944
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1288
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
קיבל תודה: 138 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי חזן »

יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 15:49
יפה. יודע עוד?
יש המון:
נקבים נקבים, חלולים חלולים, אברהם אברהם, בבוקר בבוקר, ה' ה', וכו' וכו'.

אולי כוונתך על יפה יפה...

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

כתבתי בתפילה. בכל אופן נמקד את השאלה

הניקוד והמשמעות שונה
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

נתן יעקובוביץ
הודעות: 1470
הצטרף: 24 מרץ 2015, 03:15
נתן תודה: 509 פעמים
קיבל תודה: 444 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי נתן יעקובוביץ »

יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 16:30
:?:
נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 16:25
יאיר כתב:
18 אוקטובר 2021, 15:50
נתן יעקובוביץ כתב:
18 אוקטובר 2021, 12:53
צדקה
תנא היכא קאי?
מלך אוהב צדקה ומשפט - כל השנה
ובעשי"ת - המלך המשפט - בהשמטת צדקה
viewtopic.php?p=591944#p591944
אה. לא ראיתי.

נתן יעקובוביץ
הודעות: 1470
הצטרף: 24 מרץ 2015, 03:15
נתן תודה: 509 פעמים
קיבל תודה: 444 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי נתן יעקובוביץ »

טל
בין שמחת תורה לז' חשוון

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 21257
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1268 פעמים
קיבל תודה: 1915 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

אז זה "טל ומטר" אבל כנראה לזה התכוון
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

שלח תגובה