חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה חדשה: איך יתכן שהוריד משהו מהגג וחייב משום בונה?

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כתב הפרמ"ג (סימן תרלח אשל אברהם סק"א): וז"ל: "אם סיכך מעובה כמין בית שאין הגשם יורד, אסור לומר לעכו"ם ביום טוב ושבת ליטול משם המותר כדי להכשיר סוכה, והא הוי ממש סותר על מנת לבנות במקומו, שעל ידי כך מוכשרת הסוכה, והוי איסור תורה באפשר כאמור, ואסור בשבת. וביו"ט כשאין לו סוכה אחרת לאכול י"ל דמכשירי אוכל נפש... ", עכ"ל. מבואר דס"ל דהורדת סכך מסוכה מעובה, יש בו איסור תורה של סותר על מנת לבנות במקומו, ועובר בזה על מלאכת בונה.

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה: היכן מצינו האומר לחברו הכני, וצריך להכותו?

המוזיקאי
הודעות: 512
הצטרף: 03 יוני 2015, 11:56
קיבל תודה: 15 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי המוזיקאי »

עמי עשו כתב:
01 יוני 2021, 00:02
חידה: היכן מצינו האומר לחברו הכני, וצריך להכותו?
מלקות בערב יום כיפור לנוהגים

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

לא חייבים להלקות

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

התשובה היא: במעשה הנביא במלכים פ"כ

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מתי מברכים על פת מזונות וברכת המזון?

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

לחם מקמח הנעשה מחיטה שגדלה בעציץ שאינו נקוב, המהר"ל מבאר מדוע על לחם אנו מברכים המוציא לחם מן הארץ ואילו בירקות בורא פרי האדמה, וז"ל: אדמה נקראת גם לאחר שנתלש רגב מן הארץ. כמו עפר שנקרא עפר הארץ גם לאחר שנתלש. אבל ארץ לא נקרא כי אם כל הארץ יחד. וכתב השערים המצוינים בהלכה (על הש"ס, ברכות דף לח ע"א) ומזה נראה לפשוט שאם עשה לחם מחטים שגדלו בעציץ שאינו נקוב, שאינו מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, כי אם בורא פרי האדמה, שהרי לא גדלו מכלל הארץ, כי אם מרגב של עפר תלוש הנמצא בעציץ שאינו נקוב. ומ"מ מברך עליו בסוף ברכת המזון, כמבואר בברכות דף מז ע"ב דמוקי לה למתניתין (שבדף מה ע"א) 'אכל טבל לא מזמנים עליו' בעציץ שאינו נקוב.

וכן כשאופה לחם חמץ בפסח עבור חולה שיש בו סכנה, שמברכים עליו תחילה בורא פרי האדמה כי באפיתו לא נשתנה לשבח ולבסוף ברכת המזון, כי סוף אכל ושבע וחייב לברך שהרי חולה האוכל דבר איסור בגלל מחלתו מברך עליו.

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אימתי אמירה לגוי גרועה מאמירה ליהודי?

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כשגוי עושה בשבילו יש חשש שיבקש ממנו לעשות, וכשיהודי עושה לא חוששים שיקשיב לו ויחטא

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן דיין שטיהר את הטמא וגורם בכך נזק ממוני לבעל הממון?

רבנן בתראי
הודעות: 141
הצטרף: 04 ספטמבר 2013, 00:18
נתן תודה: 100 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי רבנן בתראי »

סנהדרין דף ל"ג: כשעירבן בין פירותיו.

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

תשובה נכונה. ועכשיו תירוץ נוסף בלא נשא ונתן ביד?

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

בדיין שהיו לפניו שתי קדירות אחת של איסור ואחת של היתר ונפל לו איסור דרבנן לאחד מהם, שתולים האיסור באיסור וההיתר נשאר מותר, ובא דיין והכשיר את הקדירה האסורה, ובשתיהם היתר שתיהם אסורות.

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן חתונה בהיתר והילדיפ יהיו ממזרים?

רבנן בתראי
הודעות: 141
הצטרף: 04 ספטמבר 2013, 00:18
נתן תודה: 100 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי רבנן בתראי »

עמי עשו כתב:
10 יוני 2021, 23:54
איך יתכן חתונה בהיתר והילדיפ יהיו ממזרים?
א. ממזר נושא ממזרת.
ב. גר נושא גיורת או גיורת שנישאת לממזר.

עמי עשו
הודעות: 3007
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 1037 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

שכחתי להוסיף, יהודי כשר ויהודיה כשרה.

שלח תגובה