חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

א. גנב משום פיקוח נפש - גזל אתרוג בגלל פקוח נפש והבעלים נתייאשו, יוצא בו הגנב ידי חובתו ביום טוב ראשון. שהרי הקצות שסא מבאר בדעת תוס' - הטעם שיאוש לא קני דאתי באיסורא, וכאן היה בהיתר.
ב. גנב והגדיל - קטן שגנב אתרוג והגדיל ביום טוב ראשון, נראה שיכול לצאת ידי חובתו באתרוג זה, מאחר וסתם גניבה יש בה יאוש בעלים כמבואר ברמ"א (חו"מ סימן שסח ס"א) יכול לצאת בו ידי חובתו כיון שלא נתחייב בהשבה בהיותו קטן, אלא לפנים משורת הדין כמבואר במשנ"ב (סימן שמג סק"ט), לכן יוצא בו ידי חובתו.
ג. הבא במחתרת - לשיטת רב הסובר בסנהדרין (דף עב ע"א) דהבא במחתרת זכה הגנב, אפילו נטל כלים והם בעין, משום דבדמים קנינהו, נמצא דכל גנב שפרץ מחסן אתרוגים יכול לצאת בהם ידי חובתו בחג. ואפילו אם מכרם אח"כ ללוקח גם יצא ידי חובתו, כמבואר ברש"י בבבא קמא (דף קיד ע"ב ד"ה בדמי קננהו).
ד. גנב ומכרו והחזירו לו - אם הבעלים נתייאשו, והגנב מכר את ד' המינים לאחר, דהאחר יצא כיון שהוי יאוש ושינוי רשות, ואם האחר שב והקנה את ד' המינים לגנב, יצא בו ידי חובתו, כמבואר במשנ"ב (סימן תנד ס"ק יז).
ה. גנב מאביו ומת - אם גנב מאביו, ואביו מת בסוכות, וירש אותו.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה דומה: גנב לולב ולא נתייאשו הבעלים ויוצא בו ידי חובה?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

בשו"ע (סימן תרלז ס"ב) "אם גזל עצים ועשה מהם סוכה, אף על פי שלא חיברן ולא שינה בהם כלום יצא, שתקנת חכמים שאין לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד". וא"כ אם סיכך בלולב ואח"כ נפל יכול לברך עליו. ראה ביאור הלכה תרלח בשם חתס שנפל בחוהמ אינו מוקצה.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה נוספת: מתי קורה שמנין יהודים רוצים להתקבץ יחד להתפלל ומפזרים אותם?

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1255
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
קיבל תודה: 133 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי חזן »

עמי עשו כתב:
06 יולי 2021, 23:50
חידה נוספת: מתי קורה שמנין יהודים רוצים להתקבץ יחד להתפלל ומפזרים אותם?
בזמן הקורונה ע"י המשטרה...

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

למ"ד שפיזור בקורונה הינו מעשה מצוה?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הכף החיים כותב דאין נכון לעשות כן שעשרה בכורים יתאספו ויאמרו עננו בערב פסח, ור"ל שאין מתאספין עשרה בכורות להתפלל מנחה ביחד, כדי לומר ענינו בחזרה, אלא מתפללים עם הפשוטים, עכ"ל. הנה פתרון החידה שאם מתאספים עשרה בכורים להתפלל יחד מפזרים אותם בין שאר הפשוטים, כדי שלא יצטרכו לומר עננו.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

באיזה אופן בשר שנשחט כדין, ואחרי חצי שעה עדיין יש עליו איסור אבר מן החי?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

בשו"ע (יו"ד סימן פד טז) כל תולעים הנמצאים בבהמה בין שהם בין עור לבשר בין שהם במעיה אסורים. וכתב הש"ך (ס"ק מב) משום דבהמה בשחיטה תליא מילתא, ואלו שגדלו בתוכם עד שלא נשחטו באו מאיסור אבר מן החי, ושחיטת הבהמה לא מהני להו שהרי יש להם חיות בפני עצמם. וא"כ אם היו תולעים כאלה עלהבשר לאחר שחיטה יש בו משום אמה"ח.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מתי צריך לסרב לבקשת הלואה מחבר?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כגון שהלווה סיפר למלוה, שהמלוה הראשון עומד לתבעו אלף שקל, וכך הוא באמת חייב לו, אלא שיש לו סיבה שהוא רוצה להודות לו רק על חמש מאות שקלים, ואם יודה לו על חמש מאות, הוא יחשב מודה במקצת ויתחייב בשבועה דאורייתא, ולכן מבקש הלואה של חמש מאות כדי להיות הילך ולהיות "מערים". ואם כן יש להפר את מחשבתו כדי שיתחייב בשבועה, ולא יפטר בגלל הילך.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איזו תקנה תיקן עתניאל בן קנז?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אף אחד לא יודע????.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

שיעורים של עונשים. יומא פ'.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יכול להיות שמתחייב בפדיון הבן בגיל 25?

סמל אישי של משתמש
פעמון זהב ורימון
הודעות: 5075
הצטרף: 28 ינואר 2014, 02:36
נתן תודה: 678 פעמים
קיבל תודה: 708 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי פעמון זהב ורימון »

עמי עשו כתב:
30 יוני 2021, 11:12
מה קשור? היורש מצווה על כך או לא?
אין מלקד"ה בלי שהושלש לשם כך!
לשון הרע, לא לדבר עלי
כ"ד הכו"ח עבדכם הנאמן בלונ"ח
פע'מון ז'הב ור'ימון (המכונה לפנים פע"ח),
הגאב"ד דק"ק פצלוחנה פופיטות יצ"ו

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

זו מחלוקת בחו"מ סימן ר"נ סכ"ג

whynot
הודעות: 598
הצטרף: 01 ספטמבר 2020, 01:53
נתן תודה: 1882 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי whynot »

עמי עשו כתב:
15 יולי 2021, 00:19
שיעורים של עונשים. יומא פ'.
שיעורים הללמ"מ, ואחרים אומרים שב"ד של יעבץ חזרו ויסדום, אחר ששכחום.

whynot
הודעות: 598
הצטרף: 01 ספטמבר 2020, 01:53
נתן תודה: 1882 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי whynot »

איך אפשר שע"י אמירת מזמור תהלים מקיימים מצות סוכה?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

whynot כתב:
15 יולי 2021, 01:27
איך אפשר שע"י אמירת מזמור תהלים מקיימים מצות סוכה?
אפשר כבר לגלות

whynot
הודעות: 598
הצטרף: 01 ספטמבר 2020, 01:53
נתן תודה: 1882 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי whynot »

עמי עשו כתב:
16 יולי 2021, 17:56
whynot כתב:
15 יולי 2021, 01:27
איך אפשר שע"י אמירת מזמור תהלים מקיימים מצות סוכה?
אפשר כבר לגלות
מי שעשה סוכה במבוי שיש לו לחי או ע"ג פסי ביראות, ואמר מזמור שיר ליום השבת, ובכך קיבל עליו שבת (סוכה דף ז').

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

יפה ומפתיע.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מי המפורסם שאחיו וחמיו היו צבעים?

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20451
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1084 פעמים
קיבל תודה: 1622 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

יעקב
אחיו אדום
חמיו לבן
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

עמי עשו כתב:
15 יולי 2021, 00:20
איך יכול להיות שמתחייב בפדיון הבן בגיל 25?
נשמח לתשובה גם על חידה זו.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

וחידה נוספת: איזו מצוה מדאורייתא, ספיקה מותר, הגם שספק דאורייתא לחומרא?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

התשובה היא: ערלה.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

עמי עשו כתב:
23 יולי 2021, 17:43
עמי עשו כתב:
15 יולי 2021, 00:20
איך יכול להיות שמתחייב בפדיון הבן בגיל 25?
נשמח לתשובה גם על חידה זו.
תשובה נחלקו הפוסקים בגוי הבא על בת ישראל אם הולד צריך גירות כמבואר בפתחי תשובה (אבן העזר סימן ד סק"א), ולשיטה זו, אם נתגייר בגיל עשרים וחמש, אף שעד אז היה פטור מפדיון הבן, כיון שמתייחס אחר אביו, אך לאחר הגירות מתחייב בפדיון הבן.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אימתי ימות אדם וירושתו תעבור ליורש רק לאחר מספר שנים?

סמל אישי של משתמש
חזן
הודעות: 1255
הצטרף: 17 ספטמבר 2014, 12:07
קיבל תודה: 133 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי חזן »

עמי עשו כתב:
25 יולי 2021, 02:40
אימתי ימות אדם וירושתו תעבור ליורש רק לאחר מספר שנים?
יבם קטן.

שלח תגובה