חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה חדשה: איך יתכן שהוריד משהו מהגג וחייב משום בונה?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כתב הפרמ"ג (סימן תרלח אשל אברהם סק"א): וז"ל: "אם סיכך מעובה כמין בית שאין הגשם יורד, אסור לומר לעכו"ם ביום טוב ושבת ליטול משם המותר כדי להכשיר סוכה, והא הוי ממש סותר על מנת לבנות במקומו, שעל ידי כך מוכשרת הסוכה, והוי איסור תורה באפשר כאמור, ואסור בשבת. וביו"ט כשאין לו סוכה אחרת לאכול י"ל דמכשירי אוכל נפש... ", עכ"ל. מבואר דס"ל דהורדת סכך מסוכה מעובה, יש בו איסור תורה של סותר על מנת לבנות במקומו, ועובר בזה על מלאכת בונה.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

חידה: היכן מצינו האומר לחברו הכני, וצריך להכותו?

המוזיקאי
הודעות: 512
הצטרף: 03 יוני 2015, 11:56
קיבל תודה: 15 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי המוזיקאי »

עמי עשו כתב:
01 יוני 2021, 00:02
חידה: היכן מצינו האומר לחברו הכני, וצריך להכותו?
מלקות בערב יום כיפור לנוהגים

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

לא חייבים להלקות

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

התשובה היא: במעשה הנביא במלכים פ"כ

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מתי מברכים על פת מזונות וברכת המזון?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

לחם מקמח הנעשה מחיטה שגדלה בעציץ שאינו נקוב, המהר"ל מבאר מדוע על לחם אנו מברכים המוציא לחם מן הארץ ואילו בירקות בורא פרי האדמה, וז"ל: אדמה נקראת גם לאחר שנתלש רגב מן הארץ. כמו עפר שנקרא עפר הארץ גם לאחר שנתלש. אבל ארץ לא נקרא כי אם כל הארץ יחד. וכתב השערים המצוינים בהלכה (על הש"ס, ברכות דף לח ע"א) ומזה נראה לפשוט שאם עשה לחם מחטים שגדלו בעציץ שאינו נקוב, שאינו מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, כי אם בורא פרי האדמה, שהרי לא גדלו מכלל הארץ, כי אם מרגב של עפר תלוש הנמצא בעציץ שאינו נקוב. ומ"מ מברך עליו בסוף ברכת המזון, כמבואר בברכות דף מז ע"ב דמוקי לה למתניתין (שבדף מה ע"א) 'אכל טבל לא מזמנים עליו' בעציץ שאינו נקוב.

וכן כשאופה לחם חמץ בפסח עבור חולה שיש בו סכנה, שמברכים עליו תחילה בורא פרי האדמה כי באפיתו לא נשתנה לשבח ולבסוף ברכת המזון, כי סוף אכל ושבע וחייב לברך שהרי חולה האוכל דבר איסור בגלל מחלתו מברך עליו.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אימתי אמירה לגוי גרועה מאמירה ליהודי?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כשגוי עושה בשבילו יש חשש שיבקש ממנו לעשות, וכשיהודי עושה לא חוששים שיקשיב לו ויחטא

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן דיין שטיהר את הטמא וגורם בכך נזק ממוני לבעל הממון?

רבנן בתראי
הודעות: 143
הצטרף: 04 ספטמבר 2013, 00:18
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי רבנן בתראי »

סנהדרין דף ל"ג: כשעירבן בין פירותיו.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

תשובה נכונה. ועכשיו תירוץ נוסף בלא נשא ונתן ביד?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

בדיין שהיו לפניו שתי קדירות אחת של איסור ואחת של היתר ונפל לו איסור דרבנן לאחד מהם, שתולים האיסור באיסור וההיתר נשאר מותר, ובא דיין והכשיר את הקדירה האסורה, ובשתיהם היתר שתיהם אסורות.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן חתונה בהיתר והילדיפ יהיו ממזרים?

רבנן בתראי
הודעות: 143
הצטרף: 04 ספטמבר 2013, 00:18
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי רבנן בתראי »

עמי עשו כתב:
10 יוני 2021, 23:54
איך יתכן חתונה בהיתר והילדיפ יהיו ממזרים?
א. ממזר נושא ממזרת.
ב. גר נושא גיורת או גיורת שנישאת לממזר.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

שכחתי להוסיף, יהודי כשר ויהודיה כשרה.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

קיבלה קידושין מאחר לאחר החתונה, ובעלה הראשון שלח גט וביטל שאפקעינהו רבנן לקידושיו, א"כ כל הילדים שנולדו מהראשון לאחר קידושי השני הם ממזרים.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן שהוא לא כהן ובנו כן?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אדם אומר על עצמו שהוא בן גרושה, וכבר היו לו בני בנים, דאז על עצמו הוא נאמן, ועל בנו ובן בנו אינו נאמן.

שאמר על בנו שהוא בן גרושה, ולבן הזה כבר היו ילדים, שעל הבן הוא נאמן, ועל בן בנו אינו נאמן.

אם עדים זוממים העידו על אחד שאביו אמר עליו שהוא בן גרושה אחרי שכבר נולדו לו בנים, העדים יפסלו מכהונה, וזרעם לא יפסל.

כשנודע שהסבא התחתן באיסור שלא ע"פ עדים, ובנו מאמינו, שאז נאסר, ובנו אינו מחויב להאמין.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איך יתכן שהציל אדם ממוות וחייב מלקות?????????

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20446
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 1622 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

הציל אדם ממיתת ב"ד?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

על איזה ל"ת עבר שמתחייב מלקות?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

תשובה: כשהציל מסית ומדיח.

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מי צם בפסח חוץ מזמן גזרת המן?

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

דניאל פרק י

(א) בִּשְׁנַת שָׁלוֹשׁ לְכוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַס דָּבָר נִגְלָה לְדָנִיֵּאל אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמוֹ בֵּלְטְשַׁאצַּר וֶאֱמֶת הַדָּבָר וְצָבָא גָדוֹל וּבִין אֶת הַדָּבָר וּבִינָה לוֹ בַּמַּרְאֶה:
(ב) בַּיָּמִים הָהֵם אֲנִי דָנִיֵּאל הָיִיתִי מִתְאַבֵּל שְׁלֹשָׁה שָׁבֻעִים יָמִים:
(ג) לֶחֶם חֲמֻדוֹת לֹא אָכַלְתִּי וּבָשָׂר וָיַיִן לֹא בָא אֶל פִּי וְסוֹךְ לֹא סָכְתִּי עַד מְלֹאת שְׁלֹשֶׁת שָׁבֻעִים יָמִים: פ
(ד) וּבְיוֹם עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַאֲנִי הָיִיתִי עַל יַד הַנָּהָר הַגָּדוֹל הוּא חִדָּקֶל:

עמי עשו
הודעות: 5300
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 410 פעמים
קיבל תודה: 1719 פעמים

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מתי רב יורה לברך ב"פ ברכת המזון?

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20446
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 1622 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

חידה קצת קשה אבל התשובה משעשעת...

מי הראשון שצעק "געוואלד!"?

מנין למדין שכשאין מה לענות כדאי להתקיף - ההגנה הכי טובה זו התקפה?

ומי החרש ששמע (חוץ מזו viewtopic.php?p=580402#p580402) ועשה כמעשה אחר במקרה אחר?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20446
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 1622 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

יאיר כתב:
19 יוני 2021, 23:24
חידה קצת קשה אבל התשובה משעשעת...

מי הראשון שצעק "געוואלד!"?

מנין למדין שכשאין מה לענות כדאי להתקיף - ההגנה הכי טובה זו התקפה?

ומי החרש ששמע (חוץ מזו viewtopic.php?p=580402#p580402) ועשה כמעשה אחר במקרה אחר?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 20446
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 1622 פעמים
יצירת קשר:

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

3 דברים ברורים:

שיהודה לא באמת צעק געוואלד,

שהשאלה השניה היתה ע"ד ההלצה

ושחושים כנראה היה כבד שמיעה ולא חרש לגמרי (אחרת איך שמע?)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

שלח תגובה