ודע מה שתשיב...

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

מטרתי: תחת מלהביא מה שגדול פלוני דיבר על גדול אלמוני, שחוץ ממח' אינו תורם כמעט לכלום. בוא נעסוק במה שגדולי ישראל לדורותיהם אמרו למשכילים [נ"א: מסכילים] ורפורמים ושאר מרעין בישין, בבחינת ודע מה שתשיב... גם נראה פקחותם של גדו"י במשך כל הדורות.
ומי יתן ויתעסקו בזה, וכל החברים יביאו עוד סיפורים עסיסיים.
וזה החלי:

מספרים על המגיד מדובנא, שפ"א הגיע למקום של לצים ואפיקורסים שלעגו לכל דבר שבקדושה, כשראוהו אמרו לו: ידוע ידענו שנודע שמך בשער בת רבים שאתה מספר משלים מאוד יפים ולבסוף מוסר השכל ע"פ פסוקי התורה ומדרשי חז"ל, אנחנו איננו מכירים בזה [ח"ו], וברצוננו לשמוע רק את המשל ולא הנמשל המשולב בפסוקי התורה.
נענה להם המגיד, וישא משלו ויאמר:
פ"א היה איזה מלמד תינוקות אשר החליט לקחת את תלמידיו יחד אתו לטיול ביער הסמוך לעיר. פחדו תלמידיו ואמרו לו: רבינו, כלבים מסתובבים ביער, וקול נביחתם מטיל מורא על כל בנ"א, ילדים לא כ"ש?! עצם המלמד את עיניו, פתח את עיניו ויאמר: הנה יש סגולה בדוק ומנוסה, לומר הפסוק: לא יחרץ כלב לשונו, ומיד הכלבים משתתקים. או אז נרגעו הרוחות והתחילו לטייל ביער. עוד הם מדברים ומתעסקים בדבר של מה בכך, ופתאום קול חבורת כלבים מהדהדת ביער וקול הכלב הולך וחזק מאוד. כשמוע המלמד את קולם וירא את אשר לפניו, כי סכנה נשקפת לחייו, ויברח וירץ העירה כל עוד נשמתו בו. ובהרגעת הרוחות שנית, וישאלו הילדים את המלמד לדעת מה זה ועל מה זה. הלוא הוא הוא בעל העצה לומר הפסוק: לא יחרץ כלב לשונו, וכשבא מעשה לידו ברח כילד ואילו ה'פסוק' לא אמר???
ענה המלמד: העצה עצה טובה היא, והסגולה סגולה היא, והפסוק פסוק הוא, אבל מה אעשה בראותי שאלו הכלבים [וכאן הראה המגיד מדובנא באצבעו על הלצים] אינם מניחים אותי אף לומר פסוק, אלא מיד הם נובחים...

:D

פעם נכנס איזה משכיל להאדמו"ר הראשון לשושלת סקווירא, הרה"ק ר' יצחק זי"ע, וא"ל: הביטה נא וראה, אנחנו המשכילים "מתקדמים", ואילו אתם נשארים בדרככם ה"ישן", לא נאורים אלא 'ישנים' [נשמע מוכר, הא?]. השיב לו הרבי על אתר: אדרבה איפכא מסתברא, אנחנו הרבה יותר מתקדמים ממכם, ואתם הולכים בדרך ה'ישן'. הרים המשכיל את עיניו בפליאה כתמה על דבריו. "בהגדה של פסח אומרים: מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, נמצא שאתם מאוד מאוד ישנים בדרככם, ואילו אנו - מתקדמים וממשיכים להתקדם" - סיים הרבי את דבריו...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

המגיד מקלם היה ידוע במלחמתו נגד המשכילים, בשונה משאר המגידים היה לו סגנון ציני וארסי שהשתמש בהם היטב נגד הפורצים בגדרי הדת (ואתכבד בזאת לבקש מחברים להביא קצת מתולדות חייו, כי הוא קיים בגאון מאמרם ז"ל ודע מה שתשיב, לפעמים גם כשהיה גובל במסי"נ).
פ"א היה ברכבת יחד עם שני "רבנים" רפורמים, קלי דעת ועזי מצח, והעיזו פניהם מולו להוכיחו על צדקת דרכם, ושהם מקפידים לקיים התורה וכו'.
באמצע הנסיעה ראה המגיד לחרדתו ששני צדיקים אלו משוחחים עם אשה זרה מתוך קלות ראש וד"ל. או אז פנה אליהם ואמר להם: נצחתני בני, צודקים הנכם בדרככם ולא עוד אלא שלפי מראית עיני גדולים אתם בדקדוק הדין ובגדרים וסייגים יותר מהחרדים לדבר ה', כי לפני החרם שתיקן רבינו גרשום מאור הגולה היה מותר לאדם לשאת יותר מאשה אחת, בא רבינו גרשום ותיקן שרק אשה אחת מותר לבעל א', באתם אתם והוספתם חומרא ע"ג חומרא ותיקנתם שאיש א' אסור באשה אחת, ויש להתיר רק אשה אחת לשני אנשים... ולבשו בושת וכלימה.

:D

מעשה בבנש"ק אחד, שלא התנהג כראוי והגדיל לעשות דברים אשר כל השומע ירגיש תיעוב ממנו וממעשיו. ונהג להסתופף בצל אחד מצדיקי דורו (שכחתי מי). אבל האיש לא שת לב לדברי תוכחה ואף התפאר ביחוסו הרם לעומת שאר בנ"א. כשראה הרבי שהאיש אטם את לבו כי הוא מחשיב את עצמו בהיותו מגזע היחס, החליט הרבי להסבירו כהוגן האבסורד שבהתנהגותו. פ"א קרא לו אליו ויאמר לו: מעשה יש לי לספר לך בוא ותקשיב. וישא משלו ויאמר: מלך גדול היה, שאהב מאוד לצאת לצייד ביערות כדרך המלכים ושרים מאז ומקדם, והיה לו כלב ציד אשר הריח חיות ובהמות מרחוק, וכשהתחיל לנבוח ידע המלך שציד לפניו. לימים נזדקן הכלב ולא עשה מלאכתו בשלימות כדרכו מימים ימימה, החליט המלך ליפטר ממנו. אבל לא נתנו לבו לעשות כן לכלבו המסור, החליט המלך ולקח עורות מאריות ונמרים ודובים, וילבישהו בכל עורות הללו, למען ייראו ממנו כל יושבי היערות. ושוב פטרוהו לחיים ולשלום לתוך היער בברכת אריכות ימים ושנים.
בראות החיות את החיה החדשה ומוזרה זו, שאלוהו מי אתה ולאיזה גזע אתה מתייחס, ענה הכלב אריה אני! אבל דא עקא, שהקול יצא בקול של כלב... ויפחדו החיות מאוד מחיה החדשה הזאת, אשר הקול קול כלב והידים ידי אריה... טיכסו עצה ביניהם ובאו לכלל החלטה: יש לנו מלך החיות, הוא האריה אשר נודע בחיות גדול שמו, הבה נשאל את פיו לדעת מה זה ועל מה זה.
כשמוע האריה את הסיפור, מיד נהם כארי ויבוא המלך בהופעה ממלכתית אל ה'חיה החדשה', ויהי כראות הכלב את האריה וכשמוע את קולו, וארכובותיו דא לדא נקשן. וישאל המלך את פיו: מי אתה? שיקר הכלב וענה: אריה אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך כקול האריה. שוב השיב לו כשטיפי זיעה נגרים על פניו: דוב אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך כקול הדוב. וינסה את מזלו עוד הפעם ויאמר: נמר אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך אף כקול הנמר, התפסיק להתל בי?!!
הוריד הכלב את ראשו, ויאמר בקול ענות חלושה: איני אלא כלב...
ואף הם ענו אחריו (וכאן היישיר הצדיק את מבטו והרים את קולו אל הבנש"ק): אכן העורות של אריות ונמרים הן, אבל אתה - כלב אתה ותו לא...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

שש משזר כתב: וישאל המלך את פיו: מי אתה? שיקר הכלב וענה: אריה אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך כקול האריה. שוב השיב לו כשטיפי זיעה נגרים על פניו: דוב אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך כקול הדוב. וינסה את מזלו עוד הפעם ויאמר: נמר אני. קפץ עליו רוגזו של המלך וידבר אתו קשות לאמר: אין קולך אף כקול הנמר, התפסיק להתל בי?!!
הוריד הכלב את ראשו, ויאמר בקול ענות חלושה: איני אלא כלב...
ואף הם ענו אחריו (וכאן היישיר הצדיק את מבטו והרים את קולו אל הבנש"ק): אכן העורות של אריות ונמרים הן, אבל אתה - כלב אתה ותו לא...
נוסח שנון אחר: וישאל המלך את פיו: מי אתה? א"ל הכלב: "עור של אריה יש עלי". א"ל המלך: בסדר, אבל מי "אתה"? התרומם הכלב ויאמר: בגדי נמרים יש עלי. א"ל המלך: אבל מי "אתה"??? ניסה הכלב את מזלו עוד פעם, ויאמר: גם הדוב האימתני - ממשפחתי הוא וגזע א' לנו. קצף עליו המלך: אבל אמור נא לי - למען ה', "מי אתה"?????? השפיל הכלב את עיניו ויאמר: אני, אכן איני אלא כלב...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

משכיל אחד רצה לשחוק ולצער את המלבי"ם, שכידוע עמד בראש הלוחמים נגד "בקורת המקרא", ולכן אף חיבר פירושיו וביאוריו הנפלאים על תנ"ך. ושלח לו משלוח מנות לכבוד פורים, יחד עם תמונה של חזיר. המלבי"ם לא אבד עשתונותיו, רק השיב לו משלוח מנות בצירוף תמונה ממנו (מדמות הדיוקן של המלבי"ם). על תמיהת המשכיל על פשר הדברים א"ל: אתה שלחת לי תמונה מדמות הדיוקן שלך, ואני שלחתי לך תמונה מדמות הדיוקן שלי...

:D

חקרן משכיל אחד מצא פעם את הבדחן הנודע ר' הרשל'ה אנסטרופולייר - משמשו של נכד הבעש"ט הרבי ר' ברוך ממז'בוז', יושב אל השולחן. נתישב כנגדו בצד השני ורצה להתל ממנו, ושאל: תגיד לי הרשל'ה, מה מפריד בינך לבין חמור? - "השולחן" ענה לו הרשל'ה, תוך כדי דיבור.

סמל אישי של משתמש
הפועלים
הודעות: 1738
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:38
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי הפועלים »

שש משזר כתב:למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...
אם עבודת כתיבתך כאן הם בעיקר על תודות, אזי חבל לך על המאמץ,
דאף שכבר תקבל שנים או שלשה תודות, הם בעיקר מאלו שעובדים קשה למלאות לעצמם את המונה משלוחי התודות...
אם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, (אוה"ח הק').

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13893
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 30 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

שש היקר. הפועלים בוודאי לא התכווין לתודות שלי שהם באמת מיועדות בשביל להראות שאני מסכים עם התגובה. (וראה שלא תמצא ששלחתי תודה להודעה שיש בה חשש דעות פסולות).

בכל מקרה, תוכל גם לבדוק לפי מספר כניסות לאשכול שלך, זה יראה לך עד כמה מתעניינים בזה.
(אני מתעניין, אמנם אין לי מקורות להביא מהם סיפורים משלי, אבל אני שמח לקרוא את דברי החיזוק של כל מי שכותב לחזק את דעת התורה ואת כבוד החכמים).

חנון
הודעות: 1194
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:55
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי חנון »

הפועלים כתב:
שש משזר כתב:למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...
אם עבודת כתיבתך כאן הם בעיקר על תודות, אזי חבל לך על המאמץ,
דאף שכבר תקבל שנים או שלשה תודות, הם בעיקר מאלו שעובדים קשה למלאות לעצמם את המונה משלוחי התודות...
קודם כל תודה רבה לר' "שש משזר" שמביא לנו דברים מעניינים ולא לשה"ר ורכילות וסתם מחלוקת [אין כוונתי פה ספציפית לאף אחד]
בקשר לשליחת תודה אולי ר' "הפועלים" צודק שיש גם כאלו אבל אני מאמין שרוב הנותנים תודה עושים זאת מתוך הכרת הטוב וזה גם נכלל [לדעתי] בנושא של מידות טובות

חנון
הודעות: 1194
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:55
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי חנון »

מסופר על אחד הגדולים לפני השואה [שמו פרח מזכרוני] שנסע ברכבת ובקרון שלו היו עוד 8 יהודים חרדים ושני משכילים ורצו לעשות מנין ולהתפלל מנחה וכששמעו זאת המשכילים יצאו מהקרון כך שלא היה מנין כשחזרו המשכילים לקרון אמר להם הרב
עכשיו נתישבה לי קושיא שהתחבטתי בה
כשיעקב שלח מנחה לעשו הרי בכל עדר שמים גם כלבים כדי לשמור על העדר שלא יתפזר ומדוע יעקב לא שלח כלבים?
ועכשיו אני מבין כי כשהכלבים שמעו "מנחה" הם ברחו

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 19424
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 776 פעמים
קיבל תודה: 1177 פעמים
יצירת קשר:

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

הובא כאן גם אתמול:
https://chl.co.il/viewtopic. ... =20#p85531
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חנון
הודעות: 1194
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:55
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי חנון »

יאיר כתב:הובא כאן גם אתמול:
https://chl.co.il/viewtopic. ... =20#p85531
צודק רק עכשיו ראיתי
כנראה שאני לא הייתי מספיק מתמיד גדול בפורום ולא עברתי על כל הנכתב אשתדל לתקן

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

הפועלים כתב:
שש משזר כתב:למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...
אם עבודת כתיבתך כאן הם בעיקר על תודות, אזי חבל לך על המאמץ,
דאף שכבר תקבל שנים או שלשה תודות, הם בעיקר מאלו שעובדים קשה למלאות לעצמם את המונה משלוחי התודות...
תודה רבה לך מר. פועלים, אתה בודאי פועל מתוך אהבה רבה רק בכדי שלא ארמה את עצמי שיש אנשים ששולחים תודה והם באמת מתכוונים למה שהודו לי, איזה חבר - ובן אדם - נפלא אתה!, מידת האמת הטבוע בך באמת הרשים אותי, אבל מה אעשה ואנחנו חיים וקיימים במה שנקרא "עולם השקר", ואף לאחר דברים ה'אמיתיים' שכתבת [וניכרים דברי אמ"ת], עוד העיזו כמה חברים מצח ושלחו תודה אף לאחר שיצא פס"ד מבית דינך שהם לא באמת מתכוונים להודות, והגדילו לעשות ברוב חוצפתם ובמצח נחושה עד שהתקיפו מקצתם את דבריך המחזקים היוצאים מן הלב [ומשום מה לא נכנסו אל הלב באופן הראוי]. ועל זאת יבכה כל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו, ולבי לבי על חלליהם את דבריך הקדושים, והנני מוחה על ביזוי האי גברא רבא ויקירא.
טרם אפנה לדרכי, מאוד תמהתי על המחזה הזה: הנה לפנינו אדם ששנה {נ"א:שנא] וקרא, ומידת האמת שהולך בשילוב ידים עם מידת החסד [חסד ואמת יקדמו פניך. הוי, כמה נוגע משפט זו למצבינו שהפועל הקדים אמת(?) לחסד] טבוע בו, ואיך יתכן שלא שלח תודה, לפחות הוא [שכל מעשיו ממידת האמת כנ"ל] היה צריך להודות "באמת". עד שנזכרתי במאמר חז"ל והוכח לי אמיתיתם (מסכת אבות): הפועלים עצלים... ונרגעה רוחי בקרבי.
בברכת: "ודע מה שתשיב".....

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 19424
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 776 פעמים
קיבל תודה: 1177 פעמים
יצירת קשר:

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ר' שש. לא צריך להיות כ"כ ציני.

איני חושב שהפועלים התכוון להתריס או להקניט מישהו ולענ"ד כבודו קצת הרחיק לכת.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

כשהדפיס רבי יהושע מסלונים (המכונה רבי אייזל חריף) את ספרו ״טל יהושע״, בא אליו אחד הרבנים של עיר סמוכה לבקרו, והיו יושבים משתעשעים בדברי תורה. נתגלגלה השיחה ונגעה בספר החדש.
אמר לו הרב לרבי יהושע:
תמה אני עליך, רבי, שלא נתקיימו בך דברי חכמינו, זכרונם לברכה, שאמרו: ״תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים חכמה נתוספת בהם״ (שבת,
נ״ב) כי ספרך הראשון ״בכורי יהושע״ עולה הרבה על האחרון ״טל יהושע״.
החזיר לו רבי יהושע:
אין זה תימה. להלן מה נאמר? ״ועמי הארץ כל זמן שמזקינים טפשות נתוספת בהם״ ומשום זה אין אתה ראוי להוציא משפט על ספרי.

:D

פעם נכנס אליו משכיל ושאלתו בפיו: איך זה שבתקופת הראשונים ואף אצל אחרונים מצינו, שאף גדולי ישראל שלמדו ולימדו תורה, עכ"ז ידעו מחכמות אוה"ע ג"כ, כגון הרמב"ם, הרלב"ג, אברבנאל, ר' חסדאי אבן שפרוט, ועוד. וגדולי ישראל שלנו חוץ מתורה אינם יודעים מאומה.
ענה רבי אייזל: גם אני מתקשה בזה כבר שנים הרבה, איך יתכן איך זה שבתקופת הראשונים ואף אצל אחרונים מצינו, שאף אלו שידעו והיו בקיאים בחכמות אוה"ע עכ"ז היו גדולי ישראל ג"כ שלמדו ולימדו תורה, כגון הרמב"ם, הרלב"ג, אברבנאל, ר' חסדאי אבן שפרוט, ועוד. ואילו הבקיאים בחכמות אוה"ע בזמנינו חוץ מחכמות אוה"ע אינם יודעים מאומה בתורה...
לתשומת לבכם דלי"ם [מזרחיים] וריקים [לפידנים]...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

יאיר כתב:ר' שש. לא צריך להיות כ"כ ציני.

איני חושב שהפועלים התכוון להתריס או להקניט מישהו ולענ"ד כבודו קצת הרחיק לכת.
אתה צודק, אבל מי כמוך יודע איך אפשר לקבל חבר חדש, וכ"ש שלא להעיר בעקיצה.
חוץ מזה הלא אין מקום מתאים יותר למושג "ודע מה שתשיב"...
וברצינות רציתי רק להעיר, והיות ועתי ועטי היו בידי נעשה בנין שלם מאליו ללא שהתכוונתי לזה מלכתחילה.
ומ"מ תודה על דבריך [פירוש חי לדברי חז"ל: דברי חכמים בנחת נשמעים], ואתה צודק בדבריך וחוזרני מעקיצותיי, והלואי ואזכה לזכור דברי המגיד מקאזניץ בכל עת [והוא כתוב בחתימתי]: "כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, תצטרפנה הידים ליד אחת המגעת עד לכסא הכבוד", ולפעול בהתאם.

סמל אישי של משתמש
הפועלים
הודעות: 1738
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:38
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי הפועלים »

שש משזר כתב:תודה רבה לך מר. פועלים, אתה בודאי פועל מתוך אהבה רבה רק בכדי שלא ארמה את עצמי שיש אנשים ששולחים תודה והם באמת מתכוונים למה שהודו לי, איזה חבר - ובן אדם - נפלא אתה!, מידת האמת הטבוע בך באמת הרשים אותי, אבל מה אעשה ואנחנו חיים וקיימים במה שנקרא "עולם השקר", ואף לאחר דברים ה'אמיתיים' שכתבת [וניכרים דברי אמ"ת], עוד העיזו כמה חברים מצח ושלחו תודה אף לאחר שיצא פס"ד מבית דינך שהם לא באמת מתכוונים להודות, והגדילו לעשות ברוב חוצפתם ובמצח נחושה עד שהתקיפו מקצתם את דבריך המחזקים היוצאים מן הלב [ומשום מה לא נכנסו אל הלב באופן הראוי]. ועל זאת יבכה כל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו, ולבי לבי על חלליהם את דבריך הקדושים, והנני מוחה על ביזוי האי גברא רבא ויקירא.
טרם אפנה לדרכי, מאוד תמהתי על המחזה הזה: הנה לפנינו אדם ששנה {נ"א:שנא] וקרא, ומידת האמת שהולך בשילוב ידים עם מידת החסד [חסד ואמת יקדמו פניך. הוי, כמה נוגע משפט זו למצבינו שהפועל הקדים אמת(?) לחסד] טבוע בו, ואיך יתכן שלא שלח תודה, לפחות הוא [שכל מעשיו ממידת האמת כנ"ל] היה צריך להודות "באמת". עד שנזכרתי במאמר חז"ל והוכח לי אמיתיתם (מסכת אבות): הפועלים עצלים... ונרגעה רוחי בקרבי.
בברכת: "ודע מה שתשיב".....
סליחה:
א. לא ידעתי שאתה אורח חדש.
ב. לא ידעתי שאתה אדם הנפגע מהר.
ג. לא ידעתי שאתה תובע בפה.
ד. לא ידעתי שאתה חכם גדול.
ה. לא ידעתי שאתה ליטאי וענק במוסר.
ה. לא ידעתי שאתה לא יודע ששלחתי לך תודה.
אם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, (אוה"ח הק').

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

הפועלים כתב:
שש משזר כתב:תודה רבה לך מר. פועלים, אתה בודאי פועל מתוך אהבה רבה רק בכדי שלא ארמה את עצמי שיש אנשים ששולחים תודה והם באמת מתכוונים למה שהודו לי, איזה חבר - ובן אדם - נפלא אתה!, מידת האמת הטבוע בך באמת הרשים אותי, אבל מה אעשה ואנחנו חיים וקיימים במה שנקרא "עולם השקר", ואף לאחר דברים ה'אמיתיים' שכתבת [וניכרים דברי אמ"ת], עוד העיזו כמה חברים מצח ושלחו תודה אף לאחר שיצא פס"ד מבית דינך שהם לא באמת מתכוונים להודות, והגדילו לעשות ברוב חוצפתם ובמצח נחושה עד שהתקיפו מקצתם את דבריך המחזקים היוצאים מן הלב [ומשום מה לא נכנסו אל הלב באופן הראוי]. ועל זאת יבכה כל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו, ולבי לבי על חלליהם את דבריך הקדושים, והנני מוחה על ביזוי האי גברא רבא ויקירא.
טרם אפנה לדרכי, מאוד תמהתי על המחזה הזה: הנה לפנינו אדם ששנה {נ"א:שנא] וקרא, ומידת האמת שהולך בשילוב ידים עם מידת החסד [חסד ואמת יקדמו פניך. הוי, כמה נוגע משפט זו למצבינו שהפועל הקדים אמת(?) לחסד] טבוע בו, ואיך יתכן שלא שלח תודה, לפחות הוא [שכל מעשיו ממידת האמת כנ"ל] היה צריך להודות "באמת". עד שנזכרתי במאמר חז"ל והוכח לי אמיתיתם (מסכת אבות): הפועלים עצלים... ונרגעה רוחי בקרבי.
בברכת: "ודע מה שתשיב".....
סליחה:
א. לא ידעתי שאתה אורח חדש.
ב. לא ידעתי שאתה אדם הנפגע מהר.
ג. לא ידעתי שאתה תובע בפה.
ד. לא ידעתי שאתה חכם גדול.
ה. לא ידעתי שאתה ליטאי וענק במוסר.
ה. לא ידעתי שאתה לא יודע ששלחתי לך תודה.
סליחה וכפרה:
א. לא ידעתי שאתה לא קורא את עצם התגובה עליה זכינו לתגובתך, וכך כתוב שם:
הודעה על ידי הפועלים » אתמול, 10:20
שש משזר כתב:
למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...

ב. עכשיו שב"ה ידעת אכן היית זהיר מאוד בתגובתך, ותודה.
ג. כחבר חדש חשבתי שככה נוהגים והיה הדבר תמוה בעיני שלא ראיתי הכרת הטוב.
ד. גם אני לא ידעתי עד כמה אתה חכם גדול, עכשיו בטח אני יודע... (רק שוחק במשחק מילים, אל תקח את זה ללב ואל תפגע מהר כמוני...).
ה. אתה עדיין לא יודע מה אני, ולא אכתוב על אדמורי"ם שאז אין תרופה לדברי ובודאי יגרור תגובה נגדית. וענק במוסר מעודי לא הייתי והלואי ואזכה לזכות בזה [לפחות בלהגיב על כגון דבריך].
ו. אכן צדקת ממני, ותודתך (במקום א') נבלע בין שאר המודים [שלא (או כ-) כחזיונך]. אגב אות ו' היא זו.
אין רצוני בהתווכחות ומצידי הדבר בעברינו, ובפרט כאשר חזרתי בי בתגובתי לדברי הרב יאיר המאיר עינינו.

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

אדם אחד בא אל הגאון רבי יעקב אורנשטיין בעל ה"ישועות יעקב", שהיה ראש הרבנים בלבוב, בירת גליציה, והראה לו ספר בכתב־יד שהיה בדעתו להדפיס, ובקש ממנו לכתוב לו הסכמה. פתח הרב את הספר ועיין בו וראה שאין בו לא תורה ולא חכמה.
שאלו למחבר: מה השם שתקרא לספרך?
החזיר לו המחבר: עדין לא גמרתי לדעתי ואבקשך לעוץ לי עצה.
אמר לו הרב: עצתי שתקרא לספר בשם ״פלאי פלאים״,
על שום מה? כידוע לך עושים מסמרטוטים נייר, ובאת אתה והפכת ועשית מנייר סמרטוטים...

:D

יום אחד בתקופת תמוז החלה רוח קרה מנשבת. לבש לבי יונתן אייבשיץ את אדרת החורף שלו ויצא לרחובה של עיר.
פגש אותו אדם אחד שהיה שונאו ואמר לו:
רבי, וכי אינך חושש לבריות שיאמרו: חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה (שבת נ״ג. ופירוש הדברים: חמור,קר לו אפילו בתמוז).
השיב לו רבי יונתן:
הלואי! וכי יודעים הם פירושם של הדברים הללו? כך אני מפרש מאמר זה: אדם שהוא פקח אינו לובש את בגדיו לפי התקופות, אלא לפי מזג האויר. לא כך השוטה הדומה לחמור. כשרוח קרה מנשבת בתקופת תמוז הריהו מתבייש ללבוש בגד חם, שמא יתקלסו בו הבריות, נמצא שקר לו אפילו בתמוז...

:D

הרה"ק רבי ישראל מריז'ין היה נוהג לנגן לעצמו ניגון חשאי בשעה ששקע בהרהורים, והטון היה נשמע לשומע מעין: בם.. בם.. בם..
שמע זאת אורח שבא מכרך גדול והוא עבריין, ואמר לו לצדיק:
רבי, טון זה מהו? למה אתה מתכוון ב״בם״ זה?
ענה לו הרבי:
וכי אינך יודע ש״בם״ זה קדוש הוא? וכי לא קראת בתורה ״ודברת בם״(דברים ו׳, ז׳)?
הלך לו העבריין.
לימים שב לבית הרבי ורצה לגרום לו נחת רוח ונגן בחשאי: ״בם.. בם.. בם..״
שאלו הרבי:
ניגון זה, מהו? למה אתה מתכוון ב"בם" זה?
השיב לו העברין בתמיהה:
וכי לא אמרת לי, רבי, שכתוב בתורה ״ודברת בם"?
החזיר לו רבי ישראל:
אינו דומה ״בם״ אחד למשנהו. וכך נאמר בנביאים (הושע י״ד, י׳): ״וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם״...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

פעם הגיע המגיד מקלם (או המגיד מדובנא) לאיזה עיר, ניגש אליו יהודי, מגולח, שלא היה נראה כבר אוריין ונתן לו שלום.
שאל המגיד את אנשי העיר אודותיו, מי האיש ומה טיבו. אמרו לו, עבריין הוא, נוול הוא, חצוף הוא, ואף אחד עוד לא נהנה ממנו כמלוא נימה.
רמז המגיד לאותו המגולח לבוא אליו שנית, וא"ל: מעשה נאה יש לי להגיד לך.
"פ"א הלכתי בבוקר בשוק, פגשה בי הפרה ונתנה לי שלום, אמרתי לה: עליכם שלום, אבל איזה קשר יש לי אליך? את פרה ואני בן אדם!
ענתה הפרה: עשית קפה בבוקר, האם לא השתמשת בשירותי, הלוא החלב - ממני הוא בא!
אמרתי לה: נכון, את צודקת.
המשכתי להלוך בשוק, פגשה בי התרנגולת ונתנה לי שלום, אמרתי לה: עליכם שלום, אבל איזה קשר יש לי אליך? את תרנגולת ואני בן אדם!
ענתה התרנגולת: קמת באשמורת הבוקר לעבודת הבורא, האם לא השתמשת בשירותי, הלוא ע"י קורקוריי עברו החבלי שינה מעפעפיך!
אמרתי לה: נכון, את צודקת.
המשכתי בדרכי, פגש בי הגדי ונתן לי שלום, אמרתי לו: עליכם שלום, אבל איזה קשר יש לי אליך? אתה גדי ואני בן אדם! ואני אף לא נהנה ממך כלל!
ענה הגדי: אכן אין לי משהו ממנו אתה נהנה, ועכ"ז שייכות יש לי אליך וחשיבות מיוחדת לי, שיש לי זקן...!
אמרתי לו: נכון, אתה צודק.
עוד לא נרגעה רוחי מכל המחזה הזה, ויפגשני החזיר ונתן לי שלום.
כאן לא יכולתי להבליג עוד וצעקתי עליו (וכאן הרים המגיד מקלם את קולו על אותו העבריין):
מה לי ולך שנתת לי שלום?! אין לי שום טובת הנאה ממך, בהמה טמאה אתה, ואף זקן אין לך, ועוד יש לך החוצפה לגשת אלי ולומר שלום...?!

:D

פעם הגיע המגיד מדובנא לאיזה עיר, נכנס לביהמ"ד ואמר שיש לו דרשה לדרוש. אבל מושב לצים היה, ומשכילים היו שלא האמינו בביאת משיח ובתחיית המתים [ענינים שלמעלה מהשכל].
אמרו לו: ידרוש מר במה שהוא רוצה, אבל אין ברצונינו לשמוע כלום בביאת המשיח ולעתיד לבוא! אין אנו מאמינים בזה! (ח"ו).
אמר להם המגיד, בסדר. והתחיל לספר כדרכו, בדרך משל:
הסתובב לו השועל - הפיקח שבחיות - מאוד רעב, ולא מצא טרף להביא לפיו. פתאום נפל לו רעיון במוחו, ופנה אל ציפור שישב לו בבטחה על ראש האילן, וא"ל: רד נא ציפור יקר, בוא נטייל יחדיו!
ויאמר לו הציפור: זהו השועל שאומרים עליו שהוא הפיקח שבחיות? הלוא ידוע אדע כי ברגע שאתן מנוח לכף רגלי על הארץ, כשאתה בקרבת מקום, אנכי אהיה סעודתך הדשנה! לא ולא, אני לא כ"כ טיפש לרדת.
ויען לו השועל בחלקלקות לשונו: האם לא ידעת ולא שמעת שהגיעו ימות המשיח, עליהם הכתוב אומר (ישעי' יא, ו): וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וגו', הלוא כריע כאח אתה לי, ורצוני לטייל אתך.
חכך הציפור בדעתו האם להאמין לו או לא, והשועל מבקש ומתחנן שאין כוונתו כ"א בחברתו.
עד שהציפור נתחכך בדעתו, והנה קול צהלת סוסים נשמע מרחוק, וקול כלבי ציד נשמעים בחוזק, ויירא השועל את הכלבים מאוד ויתחיל לברוח במהירות מן המקום.
מיד התחיל הציפור לצחק בו, ויאמר: הן אמרת לי שהגיעו ימות המשיח, עליהם הכתוב אומר (ישעי' יא, ו): וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וגו', ולמה לך לברוח מהם, הם לא ינגוע בך לרעה...
ענה לו השועל: אכן כן המציאות, אבל מה אעשה וכלבים הללו (וכאן הראה המגיד על חבורת המשכילים) אינם מאמינים במשיח?!!! ....

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

המשגיח המיתולוגי של ישיבת גור, הגה"צ ר' גד'ל איזנר זצ"ל, שחוץ מצדקתו וחסידותו וגאוניתו היה ידוע בתור פיקח עצום, עמד פעם באיזה תחנה והמתין לאוטובוס. יחד עמו היה עוד בחור גוראי.
והנה ניגשה אשה אל רבי גד'ל ושאלתו: "מה השעה"?
הבחור הגוראי עמד כמשתומם על החוצפה הזאת שאיזה "אשה" תיגש ותשאל משהו מהמשגיח הדגול של "גור".
ר' גד'ל הוציא את שעונו, הביט בו, והגיד לה מה השעה.
עברו כמה דקות, והאוטובוס עוד לא הגיע.
ניגשה האשה בשנית אל רבי גד'ל ושאלתו עוד פעם: "מה השעה"?
והבחור רועד מכעס, על ששוב פעם התחצפה אותה האשה להפריע להמשגיח.
עוד כמה דקות עברו , והם עדיין ממתינים להאוטובוס.
והנה אותה האשה ניגשה שוב אל רבי גד'ל ושאלתו: "מה השעה"?
ר' גד'ל הוציא את שעונו, הביט בו, והגיד לה מה השעה.
כאן אבד הבחור הגוראי את עשתונותיו, ניגש אל רבי גד'ל ואמר לו: הנה התחצפה אותה האשה שלש פעמים לשאול אתכם שאלה בלתי חשובה, ואתם עניתם לו שלש פעמים. האין זה "מוגזם" קצת?!
"מה?" - הגיב ר' גד'ל, "בכל השלש פעמים זאת היה אותה אשה? ואנכי לא ידעתי"... :D :D :D

סמל אישי של משתמש
יצחק הספרן
הודעות: 5694
הצטרף: 19 ינואר 2014, 09:54
קיבל תודה: 77 פעמים

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי יצחק הספרן »

שש משזר כתב:למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...
לא בכל עיצוב יש את זה
לי כבר תקופה ארוכה אין את כפתור התודה ולכן אני תקוע על 4 תודות בלבד.!

סמל אישי של משתמש
אין שם
הודעות: 1185
הצטרף: 09 נובמבר 2012, 00:27

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי אין שם »

יצחק הספרן כתב:
שש משזר כתב:למי שלא יודע איך להשתמש בפורום. הנה ממה שלמדתי היום [רק אתמול התחלתי]. כפתור קטן יש ו"תודה" שמו, מיקומו למעלה מכל תגובה. תודה - זה לא כ"כ קשה ללחוץ הכפתור ככתיבת תגובה שלימה. נכון? בוא נראה...
לא בכל עיצוב יש את זה
לי כבר תקופה ארוכה אין את כפתור התודה ולכן אני תקוע על 4 תודות בלבד.!
מאיזה סיבה ? נשמע קצת מוזר.
כשאדם יודע שכל מארעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. (ר' נחמן מברסלב)

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

משנכנס אדר מרבין בשמחה, א"כ זמנא גרמא למילתא דבדיחתא זו.
מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל איקלע פעם לביהמ"ד חסידי [במקום נופש], ולאחר התפילה דתפילת שחרית ראה שכמה יהודים טובים נתיישבו ל"לחיים" ואכלו "תיקון" ושתו יי"ש.
ניגש אליהם ר' יעקב ושאל אותם: מה ענין אכילה זו, שמא יא"צ יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא קידוש על הולדת הבת יש למישהו היום? ענו לו: לא.
שמא סיום מסכתא עורך מישהו היום? ענו לו: לא.
שמא יומא דהילולא של אדמו"ר כלשהו היום? ענו לו: לא.
או אז נתפלא עליהם פליאה גדולה ושאל: א"כ אכילה זו לשם מה היא?
ענה לו איזה אברך בהתלהבות: הנה במגילת אסתר כתוב: ותאמר המלך לאסתר המלכה במשתה היין מה שאלתך ומה בקשתך וגו', ויש לפרש כך – ותאמר המלך, פי' מלכו של עולם [כבחז"ל], לאסתר המלכה, פי' לכנסת ישראל המשולה לאסתר המלכה, במשתה היין כאשר יהודים מסובים באחדות ועושים לחיים, מה שאלתך וגו', שאז הוא עת רצון בו הקב"ה ממלא משאלות לבם לטובה!
"הפלא ופלא" – הסכימו כולם.
"פלא והפלא" – ענה אחריהם ר' יעקב, "אבל נפלא ממני להבין דבר קטן אחד. איך זה ש"המלך" אינו כפשוטו של מקרא אלא הקב"ה, "אסתר המלכה" אינו כפשוטו של מקרא אלא כנסת ישראל, אבל "משתה היין" זה אותו משתה היין כבפשוטו של מקרא (ולא על יינה של תורה וכדו') ?!...

האח הקטן
הודעות: 590
הצטרף: 10 ינואר 2013, 03:18

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי האח הקטן »

גדול

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

מרן הגר"א וסרמן זצ"ל הלך פעם ביחד עם א' מתלמידיו לטייל. הגיעו שניהם לגן עירוני אשר היו נמצאים שם ספסלים לישיבה בגינה. וישבו שם כמה יהודים פורקי עול רח"ל, המה ראו את רבי אלחנן נכנס, ואף אחד לקם ממקומו לכבד את הרב לשבת. הרב נשאר עומד.
נאנח תלמידו ואמר: נו, אנחנו כבר עקבתא דמשיחא עליהם אחז"ל: בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי...
נענה רבי אלחנן וא"ל: הנך חושב ש"זה כבר חוצפה של "עקבתא דמשיחא"? לא ולא!!
בעקבתא דמשיחא, כאשר יהודי שומתו"מ ישב על הספסל, ויכנס פורק עול, והשותו"מ יעז שלא לפנות מקומו בשבילו, ואז יאמר הפורק עול: איזה חוצפה מצידו, "אנחנו כבר בעקבתא דמשיחא"!.... או אז תדע שזהו דורו של משיח...

גרוינעם
הודעות: 194
הצטרף: 04 פברואר 2014, 19:08

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גרוינעם »

פעם הלך מאן דהו לקבץ נדבות בכרך גדול עבור ביתו שנשרף ועלה באש, וכשביקשו לראות מכתב המלצה שאכן נשרף לו הבית, אמר שהמכתב היה בבית ונשרף עמו.

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור »

בסדרת "חד וחלק" של אחד בשם פורוש יש רבים כאלו ואחד הפרקים בכל אחד מארבעת הכרכים הוא "דע מה שתשיב".
"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'."

גדול הדור
הודעות: 1315
הצטרף: 31 דצמבר 2012, 12:20
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי גדול הדור »

משנינותו של מרן הגאון רבי יהושע יצחק שפירא, הלא הוא רבי אייזל חריף:
על המלמד שלו בילדותו שהיה מבירז' שבליטא שהיה אמנם תלמיד חכם גדול אך לא מצא חן בעיניו, אמר: "מי שלא למד אצל המלמד מבירז' אינו יודע ללמוד והמלמד מבירז' בעצמו הרי לא למד אצל המלמד מבירז' ומשום כך איננו יודע ללמוד!"
לאחר שהוסיפו לשמו את הכינוי "חריף" אמר כי הכינוי הוא ראשי תיבות "חתן רבי יצחק פיין" והוסיף כי חותנו עשהו לחריף ואילו חותנתו עשתה אותו לבקי היות שמיררה את חייו בבית ובזכותה עשה לילות כימים בבית המדרש.
"רבי אייזל חריף חלה, והביאו אליו רופא מפורסם מווילנה. בדקו הרופא ואמר: 'אין עצה לנגד חרבו השלופה של מלאך-המוות'. לא היו ימים מועטים ואותו רופא מפורסם פגש את רבי אייזל מתהלך ברחובותיה של וילנה. תחילה תהה, ואחר-כך ניגש לרבי אייזל ואמר לו: 'רבי, ברוך המקום, שעשה לך נס והבראת'. החזיר לו רבי אייזל: 'בשתיים טעית: לא הבראתי, אלא מתי, ולא לי נעשה נס, אלא לך נעשה נס. ומעשה שהיה כך היה. כשמתי ועליתי לשמים שמעתי גוזרים שם גזירה: 'כל הרופאים לגיהנום', ואף אתה היית בכלל. נכמרו רחמי עליך והעידותי לפני פמליה של מעלה, שאתה אינך רופא כלל, ומיד הוציאו אותך מן הגזירה." ("ספר הבדיחה והחידוד", "רופאים וחולים", 916)
"רבי אייזל היה אומר: 'למה נקרא שמם רופאים? ללמדך, שהם דומים לרפאים: מה מתים אינם יודעים מאומה, אף הם אינם יודעים מאומה." (שם 917)
"הוא היה אומר: 'למה נקראת הלשון הלטינית לשון מתה? משום שהרופאים, שותפיו של מלאך-המוות, משתמשים בה'." (שם 918)
"רבי אייזל חריף היה אומר: 'למה נקראו בעלי-עגלות? ללמדך, שאם אתה נופל בידי אחד מהם, מיד ניתן עליך עול גלות: כשאתה מבקש לנסוע הוא אינו זז ממקומו, וכשאתה מבקש לנוח הוא טורדך ומכריחך לנסוע'." (שם, "אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים", 146)
"שאלו לרבי אייזל חריף: 'מפני מה עשירים מקדימים נדבה לעני בעל-מום ואינם מקדימים נדבה לעני תלמיד-חכם?' השיב רבי אייזל: 'הדין עימהם, משום שכל עשיר יכול לחשוש, שמא ייעשה גם הוא עני בעל-מום, ואינו יכול לחשוש, שמא ייעשה עני תלמיד-חכם'." (שם, "עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים", 215)
"אשה באה לרבי אייזל חריף ולבה עגום עליה: חלום חלמה, שבנה יחידה נשתגע. פתר לה רבי אייזל: 'בנך יתעשר, שכל העשירים משוגעים הם'." (שם, 218)
"ערב-פסח נכנס רבי אייזל אצל עשיר קמצן לבקש נדבה בשביל עניים לצורכי-החג. סירב הקמצן ולא נענה לו, ובשעת-מעשה עמד ובדק כיסיו משום חשש של פירורי-חמץ. אמר לו רבי אייזל: 'רבי פלוני כיסיך שלך אינם טעונים בדיקה.' תמה הלה: 'רבי, מה בין כיסי שלי לכיסיהם של אחרים?' החזיר לו רבי אייזל: 'זה עתה ענה פיך בך, שאין אתה יהודי אלא עד הכיס!'." (שם, 322)
"כל ימיו היה רבי אייזל חריף מקנתר את החסידים ואת אדמו"ריהם, אף-על-פי שהוא גופו בנו של חסיד היה. פעם אחת קינתרו החסידים אותו ואמרו לו: 'בוא וראה, שכוחו של אדמו"רנו גדול מכוחך שלך. אתה רב בסלונים ואין אתה בעל-מופת, ואילו רבי אברהם אדמו"ר הוא בסלונים ובעל-מופת הוא'. החזיר להם רבי אייזל: 'כך נאה לי וכך נאה לו'. כתוב בתורה: "כי יקום מקרבך נביא או חולם חלום, ונתן לך אות או מופת". וקשה: היה לו לכתוב "אות ומופת", ולא "אות או מופת". אלא ללמדך: כל שיודע אות אינו יודע מופת, וכל שיודע מופת אינו יודע אות'." (שם, "צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים", 636)
על החסידים אמר שבצדק הם לובשים את האבנט מעל המעיל כי הם כמו ספר תורה פסול שאת החגורה שלו שמים על המעיל ולא על הספר עצמו (כפי שזה בספר תורה כשר).
"רבי אייזל חריף יצא לרחוב וראה חברי ה'חברא קדישא' שבים מבית-הקברות ורגליהם כושלות מחמת שיכרות. תמה ואמר: 'הללו מעולם האמת הם באים, ורגליים אין להם כשקר'." (שם, "אכלנים ושתיינים", 876)
"שאלו לרבי אייזל חריף: 'ילמדנו רבנו, מה טעם סידר רבי במשנה "חרשׁ, שוטה וקטן", ולא סידר את השוטה בתחילה או בסוף?' השיב רבי אייזל: 'ללמדנו, שכל מקום שמצויים שניים, נכנס השוטה באמצע'." (שם, "טפשים שוטים ומשוגעים", 1149)


מעשיות הרשל'ה:
רבות מן הבדיחות המיוחסות להרשל'ה הן חידודי לשון שמקורן ביידיש ויוחסו לו. אולם ישנן בדיחות במתכונת תלמודית, ובהן מעין "מדרש" על פסוקים ותפילות. מעשיות אלו פחות נפוצות כיום, כאשר ההיכרות עם המקורות פחות חזקה. כמו כן, ההווי היהודי הוא מאפיין חזק במעשיות המבדחות המסופרות עליו: הסעודות שאכל הן בחגים יהודיים (למשל: פעם הטעה אשה פתיה, וסיפר לה שכעת ליל פורים, ואחר כך הגיע לאכול סעודה ב"ליל הסדר" כשבעלה היה מחוץ לעיר), התפילות (כמו קידוש הלבנה), המקווה, המעמדות בבית הכנסת ובעיירה היהודית, וכן היחסים בין הקהילות היהודיות (חסידים ומתנגדים) ובין היהודים בעיירה לנכרים ובייחוד לפריץ.

סיפורי גבורתו
הסיפור הבא דומה מאוד לסיפור התלמודי של גביהא בן פסיסא, אלא שבבסיפור של הרשל'ה ההתמודדות היא עם ההשכלה:
הפריץ שמע שבעיירה מז'יבוז' יש יהודי - רבי ברוך, אשר מעז ללבוש בגדי פריץ, כובע שיער (שטריימל) ואף נוהג בגינוני מלכות. מיד ציווה לאסור אותו. אך החיילים שהגיעו לעיירה מצאו שהרבי עזב את המקום לזמן מה. הם השאירו הודעה שעליו להתייצב תוך זמן נקוב. התלבטו החסידים מה לעשות, כדי לא למסור את רבם לשלטונות. הרשל'ה הציע את עצמו ואמר: "אם אצליח - מוטב, ואם לא - יהיה זה רק הרשל'ה שייתפס, ולא רבי ברוך".
הרשל'ה התייצב אצל הפריץ, ששאל אותו ארבע שאלות. אם ידע לענות עליהן יוכיח שאכן הוא ראוי ללבוש את הבגדים ולנהוג את מנהגי המלוכה.
א. האם מכיר אתה את מקום השלטון שלי? אם כן - מה בדיוק מידת האחוזה שלי?
ב. האם יודע אתה מדע? אם כן - מהו משקלה של הלבנה?
ג. האם אתה מבין איך שליט מתנהג? אם כן - כמה אני חשוב?
ד. האם אתה יכול להבין את רחשי הלב של אחרים? אם כן - מה אני חושב עתה?
ענה לו הרשל'ה:
מידת האחוזה שלך כמעט ידועה לי, אלא שעליך לתת לי פרט קטן, כי המים - האגמים והנהרות לעתים נוגסים באחוזותיך. אמור לי בדיוק מה מידת המים ואומר לך את מידת האחוזה.
- טוב יהודי עונה בשאלה לשאלה, צחק הפריץ. בתשובותיך הבאות לא אסכים לכך.
המשיך הרשל'ה: משקל הירח - בדיוק ליטרא ומחצה. ואם אינך מאמין, תמדוד בעצמך!
- ניצחתני בזאת, אמר הפריץ. המשך.
אתה חשוב יותר מאברהם אבינו, ואין לנו בעמנו גדול ממנו - המשיך הרשל'ה.
- יפה! אמר הפריץ, איך הגעת לזה?
אתה הרי הפריץ החשוב הלבוש בבגדי המלוכה, והרי אברהם אבינו אמר על עצמו "ואנוכי עפר ואפר" - ומי לנו בעמנו גדול מאברהם אבינו.
- טוב ענית לשלש השאלות, אך לאחרונה לא תוכל: מה אני חושב כרגע?
אתה חושב שעומד לפניך רבי ברוך ממז'יבוז', אבל לפניך עומד רק הרשל'ה מאוסטרופוליא - אחד מתלמידיו הפשוטים והנקלים ביותר!

סיפורים רבים מראים את ההתמודדות שלו עם הנשים (השתלטניות לטעמו): לדוגמה אשת הרבי, ואשתו שלו:
פעם כשהרבנית צעקה עליו וסילקה אותו מהחצר שלהם, התחנן בפניה ואמר שאשתו רוצה לפגוש אותה, אלא שאשתו מתביישת לבוא כי היא כבדת שמיעה. לאשתו, שצעקה עליו וכעסה על כך שאינו מתפרנס, סיפר ששוחח עם הרבנית, וזו רוצה לפגוש אותה ולברך אותה, אלא שהרבנית כבדת שמיעה. בפגישה התחבא והקשיב כיצד שתי הנשים צועקות אחת לשנייה, עד שהרבי שאל לפשר הצעקות, ואז נגלה קלונן.

סיפור אחר מראה את הסכנות בהן היה נתון:
שבת אחת ביקש הרשל'ה לברך 'הגומל'. כשנשאל מדוע, הסביר שאשתו תלתה את מעילו לייבוש לאחר הכביסה, המעיל נפל לארץ, ואילו היה הוא בתוך מעילו היה עלול להיפגע קשות.

פעם נתקל בעיר אחת בהלך ששאל אותו אם הוא יכול לפי מצב הלבנה באותו לילה לקבוע אם מותר לומר את ברכת קידוש לבנה או לא? "אינני מקומי!", ענה לו הרשל'ה בקול מתנצל.
בהתארחו אצל משפחה שהתמהמהה להגיש לו ארוחה, השמיע בנימת איום את המשפט "אם לא תגישו לי מיד אוכל, אעשה את מה שעשה אבי המנוח במקרה כזה!". המארחים המבוהלים הגישו לו את הארוחה מיד, ואחרי שסיים לאכול שאלו אותו בטון נפחד: "למה התכוונת באיומך? מה היה עושה אביך?" – "במקרה שכזה, היה אבי הולך לישון רעב..." השיב הרשל'ה בתמימות.

שבת אחת עבר אחד מהמשכילים בשעת הסעודה השלישית ליד בית המדרש שבו התפלל הרשל'ה והשתתף בסעודה. החסידים קראו לו "בוא, פטם את הנשמה היתרה שלך!" ענה המשכיל "לי יש נשמה אחת בלבד!" השיב לו הרשל'ה "כן, אבל היא יתרה!".

כאשר הרבי היה עצוב ניסו תלמידיו לעודד את רוחו אך לא הצליחו. לבסוף קראו להרשל'ה להתארח בבית הרבי. הרבי קיבל אותו בסבר פנים יפות והסכים לארחו לכמה ימים, אך ניכר היה שהוא עדיין שרוי בעצבות. בארוחת הצהריים הגדולה הכניס הרשל'ה כף אחת לכיסו. כעבור חצי שעה הכניס עוד כף לכיסו. שאל אותו הרבי "הרשל'ה, מדוע אתה מכניס כפות לכיסך?" והרשל'ה השיב "אדוני, אני קצת חולה והרופא רשם לי תרופה: לקחת כל חצי שעה כף". העלה הרבי חיוך על פניו ורוחו הטובה שבה אליו.
"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך'."

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

מסופר על רבי חיים - בנו של הגרי"ז, שפ"א ציערו אותו כמה אנשים, ושחקו ממנו.
א"ל ר' חיים: שאלה יש לי לשאול אתכם. ידוע שכאשר שבר משה רבינו את הלוחות הראשונות, מיד א"ל הקב"ה שיעשה לוחות שניות.
ויש להבין, מדוע הוצרכו ללוחות חדשות, הלוא היה אפשר לאסוף את כל השברי לוחות, ולחברם יחד עד שיהיו נראים כחדשים???
אלא מאי?
ראינו מזה לימוד לדורות "אז מיט א צובראכענעם טשעפעט מען ניט"!..... [נשמע רק באידיש].

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: ודע מה שתשיב...

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ »

גדול הדור, התודה לא כוללת את אמרות רא"ח נגד החסידים.

רבי חיים דער רב'ס המוזכר בהודעת שש משזר, לא החזיק ברשותו שעון. כששאלוהו מדוע, אמר שבשעות היום הוא יכול לשאול אנשים. שאלוהו, ומה תעשה בשעות הלילה? ענה רבי חיים, בלילה יש לי שופר. לתמיהת הסובבים, שופר מאי עבידתיה, אמר רבי חיים, בשעות הלילה, אני יוצא למרפסת ותוקע בשופר. חזקה היא, שיצא אדם כלשהו למרפסת ביתו ויצעק 'שתיים בלילה, מי תוקע כאן בשופר?!'...
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

שלח תגובה