*********אשכול הבדיחות *********

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:49

הלכות הנפת הדגל ובו י"ז סעיפים

א. מצוות הנפת הדגל, מצווה חביבה ואהובה היא על ישראל, וראוי להתאמץ בה עד מאוד, שנאמר "ודגלו עלי אהבה".

ב. נהגו רוב ישראל, לתלות דגל כחול לבן, על בתיהם, שלוש אמות מצד פתחי המרפסות, לפרסם כינון מלכות ישראל בא"י. יש שנוהגים לקבוע את עץ הדגל בברזל ודיבלים, ויש שנוהגים לתלות הדגל באטבים על חוטי המרפסת, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמים ולראש ממשלתו שבארץ.

ג. המניף בתוך ביתו לא יצא ידי חובה, ויש לו לשוב ולהניף מחדש מחוץ לביתו, שהרי כל ענינו של דגל להתנופף בחוץ על נס, כנאמר "על נס להתנוסס".

ד. נשים חייבות להניף, שאף על פי שדרכו של איש לכבוש, ואין דרכה של אשה לכבוש, אף הן היו באותו הנס.

ה. חסידים ראשונים נהגו לתלות הדגל מערב ראש חודש, ואנשי מעשה מערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, ויש להקל לכל הציבור, להניף את הדגל בו ביום, וזמנו עד יום ירושלים, וכל המשהה את הדגל לאחר מכן עובר על בל תוסיף.

ו. מעשה באשה כשרה אחת ב"קריית משה" שתלתה דגל בו ביום, ועף ברוח, ולאחר שעיינתי רבות, נוטה דעתי לומר שיצאה ידי חובת ההנפה, ואינה צריכה לחזור ולשנות.

ז. שיעור הדגל לכל הפחות, אמה על שתי אמות, מטעם פירסומא ניסא והמהדרים נהגו לתלות דגל שגודלו שתי אמות על ארבע אמות, ומעשה באחד מגדולי הדור, שתלה דגל שגודלו כחצי מרפסת, ושיבחוהו חכמים.

ח. צבע הפסים והמגן דוד בין תכלת לכרתי, ואם צבעם בצבע אחר הדגל פסול, ויש לגונזו. אמנם רוחב הפסים והמגן דוד בדגל שיעורם כ20 סנטימטרים. דגל ארוך שתולים על הבנינים, אעפ"י שאין לו מגן דוד - כשר, מכיוון שניכר בו שנעשה לשם מצוות דגל, הרי הוא בכלל דגלי ישראל הכשרים.

ט. יוצאים ידי חובה בדגל פלסטיק, והמהדרין בדגל בד צבוע, והמהדרין מן המהדרין בדגל בד רקום.
י. ועכשיו רווח המנהג, לתלות דגלון על המכונית, ומנהג ישראל דין הוא, ואין לפרוש מהציבור ויש לתלות בחלון ימין שכל פניות שאתה פונה יהיו לימין. אמנם, יש להסתפק האם גם אוטובוסים ומוניות חייבות בדגל, והמחמיר להניף דגל ישראל באוטובוס תבוא עליו הברכה, ובלבד שלא יריב עם הנהג, ולא ירבה מחלוקות בישראל. ומעשה בחסיד אחד שקנה מכונית ביותר מחומש, להניף עליה דגל ישראל, והעני.

יא. מי שיש לו שתי מכוניות, רבו התנאים ויש לו לעשות שאלת חכם, באיזה ראוי לתלות את הדגל. על אופניים או אופנוע, אין להניף דגלון, מפני שאינם ראויים לישיבת קבע.

יב. בעניין דגל שאול, כבר פסקו שיוצאים ידי חובה, שנאמר "ואנחנו בשם אלוקינו נדגול", ואעפ"כ יש לכל בן ישראל להחמיר ולקנות דגל משלו בעשרה שקלים, לקיים את הפסוק "איש על דגלו".
יג. בדין דגל שנעשה ע"י נוכריים, נהגו להקל ובלבד שיעמוד אצלו ישראל, בזמן רקימת המגן דוד. דגל עם מגן דוד של חמש צלעות, מנהג עובדי כוכבים ומזלות הוא, ויש לשורפו.

יד. נשים צדקניות נהגו לתפור שמלות מדגל ישראל, לקיים מה שנאמר "ודגלו עלי אהבה". ויש למחות בהם, ומכל שכן שאין לתפור בגד-ים מדגל ישראל, מפני ביזוי המצווה. ברם, נהגו לכסות את ארונות הרוגי המלכות בדגל ישראל, ויש למנהג זה שורשים עמוקים בספרים הקדושים.

טו. יש שנוהגים לתלות דגל עמא-ריקא לצד דגל ישראל ומנהג שטות הוא. ברם, בעניין תליית דגלי עכו"ם על מבני ציבור, יש להקל משום דרכי שלום.

טז. נהגו לתלות תמונות ראשי המדינה וסמל המדינה ודגלונים קטנים במרפסות, וכל המרבה הרי זה משובח, וכן נהגו גבאי בתי הכנסיות לתלות שרשרות נייר, ובהם תמונות הדגל וסמל המדינה, בליל התקדש חג. ומנהגים אלו יש לו שורשים עמוקים בקבלה, כידוע ליודעי ח"ן.

יז. דגל שנפל יש להרימו ולנשקו מפני קדושת המצווה. דגל שהתבלה יש לגונזו, ודבר פשוט הוא שאין לעשות עימו כל תשמיש בזוי, מפני כבוד המדינה. ואלו המבזים את הדגל, הרי זו דרך מינות וכל אלו המפרישים עצמם מן הציבור, אפילו הם כמשה וכשמואל, לא יראו בנחמת הציבור. וכל הרואה עובדי כוכבים ומזלות רשעים שורפים דגל ישראל, יש לו להוריד פלגי דמעות על חילול ד' ולקרוע בבגדו, ויאמר "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו".

יח. מי ששהה בחו"ל בשהיית ארעי יש לו להניף את הדגל במקומו, ובלבד שלא יתגרה בגויים. אמנם, אלה היורדים להשתקע, שדרים בגלות המרה בדירת קבע, אין להם להניף הדגל, מכיוון שפרשו מהציבור שוב אין עליהם חובת הנפה, עד שיעשו תשובה ויקבלו עליהם עול מלכות ישראל. ברם, אחרי שעיינתי רבות בדבר חשבתי שמא אוחזים הם בתשובת המשקל, כלפי אלו המכונים חרדים היושבים בארץ הקודש ואינם מניפים, ואילו הם נמצאים בגלות ומניפים, ויבואו אלו ויכפרו על אלו, וד' יעשה הטוב בעיניו.
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:51

יהודי אמריקאי נכנס לבנק בניו יורק, ופנה לפקיד במחלקת ההלוואות.
הוא אמר לפקיד שהוא טס לישראל בענייני עסקים, ומבקש ללוות לעסקיו – 5000$.
הפקיד אמר לו שאין בעיה אך הבנק צריך פיקדון, כדי לתת לו הלוואה.
היהודי נתן לפקיד מפתחות למכונית פרארי חדשה שחנתה ברחוב מול הבנק,
כפיקדון מול ההלוואה, והפקיד הסכים לקחת את הפרארי.
לאחר שהיהודי יצא לדרכו, מנהל הבנק וכל הפקידים צחקו
על האיש היהודי שהשתמש בפרארי שעולה - 250,000$ כפיקדון להלוואה של 5,000$.
מנהל הרכב של הבנק החנה את הפרארי בחניון של הבנק במקום בטוח ושמור.
כעבור שבועיים, היהודי חזר והחזיר את החוב - 5,000$
ובנוסף חויב בריבית של - 15.41$.
אז פנה הפקיד ליהודי: "אדוני, אנחנו מאוד שמחנו לעשות איתך עסקים,
והעסקה איתך עבדה נהדר, אך אנו קצת תמהים.
בזמן שהיית בישראל, ביררנו עליך פרטים, וגילינו שאתה מולטי-מיליונר.
מה שמפליא הוא - למה שמולטי מיליונר יצטרך הלוואה של 5,000$ מהבנק ?"
היהודי ענה בחיוך:" ,חשוב רק לרגע אדוני!! באיזה מקום אחר בניו יורק סיטי,
אני יכול להחנות את הפרארי שלי, לשבועיים, במחיר כה סמלי של 15.41$,
ולצפות שהיא תהיה שם כשאחזור"?
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:53

איזה בריון בגובה 2 מטר מלא בשרירים מנופח כולו עם פרצוף מפחיד נכנס לתוך באר, הוא ניגש לברמן ואומר לו : תביא לי בירה או ש.. הברמן נותן לו ומפחד לבקש ממנו חשבון, והבריון יוצא מבלי לשלם, יום למחרת אותו סיפור וככה עוברים כמה ימים עד שלברמן נמאס ובפעם הבאה שהבריון נכנס ואמר לו : תביא לי בירה או ש..
הברמן העיז ושאל : או ש.. מה ? אז הבריון ענה לו : או שתביא קולה או מיץ תפוזים, לא משנה לי, מה שיש לך..
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:53

גם אם ניסית למצוא דאודורנט ולא הצלחת, הכי חשוב זה לא להרים ידיים..!
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:56

סוכן מכירות מגיע לעיירה נידחת כדי לעשות קצת כסף, דופק בדלת הראשונה שהוא רואה, פותחת לו אישה מבוגרת ואומרת לו : כן אדוני מה אתה רוצה ? הוא אמר לו שהוא איש מכירות ושהוא בא למכור לה שואב אבק, האישה אמרה שאין לה צורך בשואב אבק, אך המוכר לא התייאש, לפתע בעט בדלת דחף את האישה לקח את פח הזבל שהיה ליד הכניסה והפך אותו על השטיח וכל המיץ והג'ורה נשפכו ונספגו בשטיח, האישה הסתכלה עליו וצעקה : משוגע ! אני מתקשר למשטרה, הסוכן לא היסס לרגע ואמר לה, גברתי שימי לב, אין צורך שתתקשרי למשטרה, עכשיו שואב האבק שלי יישאב לך את הכול עכשיו בבת אחת ואת קונה אותו מספרת לכל נשות הכפר, אך אם זה יצליח, עם כפית אני אוכל את כל הלכלוך, האישה אמרה לו : אין בעיה והלכה למטבח, הוא צעק לה מאחורה, למה את הולכת למטבח ? אז היא אמרה לו : להביא לך כפית, למה שאצלנו בכפר אין חשמל !
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 18:59

*מהדורת החדשות תמיד נפתחת במילים ערב טוב - ואז במשך חצי שעה הם מסבירים לך למה זה לא באמת ככה.
*שתיית תה מונעת שבץ, זה עובד גם הפוך, שבץ מונע שתיית תה.
*גם במצבים הכי קשים, לעולם אל תרימו ידיים, תמיד יכול לעבור איזה מטורף ולדגדג אתכם.
*למה רווק לוקח את החברה שלו לכותל לפני החתונה? - כדי שתלמד לדבר לקיר.
*בלי עורך הדין שלי, הייתי עדיין בבית הכלא. זה הולך הרבה יותר מהר כששני אנשים חופרים.
*הבחנתי בכך שאנשים שמאחרים תמיד נראים עליזים יותר מאשר האנשים שחיכו להם.
*חתול שחור זה מזל רע רק אם אתה עכבר.
*מצפון זה קול שאומר לך לא לעשות משהו אחרי שכבר עשית אותו.
*אל תפתח פה לשטן...הוא לא רופא שיניים.
*אם אנחנו תמיד נקיים כשאנחנו מתנגבים, למה צריך לכבס מגבות באמבטיה?
*אני לא מבין למה צריך ללמוד כל כך הרבה שפות ערבית,אנגלית וצרפתית.. במילא כל העולם לא רוצה לדבר איתנו.
*אם אתה אומר שיש מלא אנשים טובים כנראה אתה לא מספיק מכיר אנשים.
*זבוב אחד אומר לחברו: נראה לי שאני זבוב מאד מיוחד. שואל אותו חברו: למה נראה לך? עונה הזבוב: כי בכל פעם שאני עובר ליד אנשים, הם מוחאים לי כפיים.
*שהכיס ריק גם לעגבנייה יש טעם של סטייק..
*פעם סבלתי מפיצול אישיות. היום אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב.
*מוות הוא הדרך של החיים לפטר אותך.
*אתה יודע שאתה מזדקן כשהנרות עולים יותר מהעוגה.
*הלוואי שאגיע הביתה אני יגלה שהכביסה פיתחה נטיות אובדניות ותלתה את עצמה..
*לפעמים ניסים זה רק השרת של בית הספר.
*אתמול חלמתי חלום שבלעתי מרשמלו גדול, כשהתעוררתי .. הכרית שלי נעלמה.
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 19:02

דו שיח בין ילד צפונבון לאמא אחרי הבית ספר:

אמא, היום באו לבקר אותנו ילדים מהשטחים, מאזור רמאללה.

- : איזה יופי! שלום והידברות, כמה חינוכי, אני שמחה מאוד לשמוע!

- : אמא, את יודעת, הם היו לבושים כמונו-עם ג'ינס וסווטשרט, אבל לא ממש אופנתי.

- : לא נורא, אל תשים לב לקטנות. הם חיים בתנאים כלכליים קשים, יש להם הרבה ילדים במשפחה וקשה לקנות להרבה ילדים בגדים יקרים כמו שיש לך. מה עשיתם איתם?

- : אכלנו, שיחקנו משחקי חברה, כאלה שמשתפים את כל הילדים, ביחד כולנו.

- : יופי! זאת דרך טובה וחכמה לשבור מחיצות.

- : מה זה מחיצות?

- : זה כאילו שכל השנים הכניסו לכם לראש שיש בינכם לבין הילדים האלה קיר. הסבירו לכם שאתם בצד אחד והם בצד השני. עכשיו יש שלום, אז צריך לשבור את הקיר, לשחק עם הילדים מהשטחים, כאילו הם חברים שלך מהשכונה.

- : אמא, חלק אמרו שיש להם רובים בבית.

- : אה, זה בגלל שיש להם עכשיו משטרה חדשה וחזקה, ובטח אבא שלהם שוטר.

- : הם גם אמרו שהם מתפללים בבית הספר והם צמים בימי הצום.

- : טוב! הערבים שומרים על המסורת שלהם, וזה מכובד בעיניי. לא צריך לבוז למנהגים של אחרים, נכון? באמת חשוב מאוד שבית הספר שלכם הביא אותם, שתראו שהם ילדים בדיוק כמוכם.

- : אבל אמא, הם בכלל לא דברו ערבית והיו להם כיפות. אני חושב שהם יהודים דתיים כאלה, מהשטחים.

- : מה?? הם לא נורמאלים ההנהלה שלכם!
הזמינו חבורת פנאטים משיחיסטים לבית ספר ברמת אביב?
אולי אתה לא מבין, אבל זה דבר מאוד מסוכן,
לחשוב שבגלל שהם נראים בעיניך כדומים לך , הם כמוך ?!
הם לא !! הם ממש לא כמונו!
הם פשיסטים, מסוכנים לדמוקרטיה, ובגללם אין שלום.
איך העזו לארח אותם פה?
אני מיד הולכת להתקשר למנהלת, אתקשר לשלי יחימוביץ!
אני לא אשתוק!!
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:04

מספר דקות לפני שהטכס בכנסיה התחיל, ישבו חברי הקהילה במקומותיהם ושוחחו.
לפתע, השטן הופיע בקדמת הכנסייה.
כולם החלו לצרוח ולרוץ לכיוון אחורי הכנסייה, מכשילים איש את רעהו בניסיון נואש לברוח מהשטן בהתגלמותו.
די מהר התרוקנה הכנסייה, מלבד אדון זקן אחד שישב בשלווה במקומו מבלי לזוז,
השטן הלך לזקן ואמר, "אתה יודע מי אני?"
והזקן ענה, "כן בוודאי"
"אתה לא פוחד ממני?" שאל השטן.
"לא, בכלל לא", ענה הזקן.
"אתה לא מבין שאני יכול להרוג אותך במילה אחת?" שאל השטן.
"אין לי בכלל ספק בכך" ענה הזקן בקול אדיש.
האם ידוע לך שאני יכול לגרום לך סבל איום ונורא לנצח נצחים?" המשיך השטן.
"כן" ענה הזקן בשלווה.
"ואתה עדיין לא פוחד?" שאל השטן.
"לא" ענה הזקן.
ביותר מנימה של דאגה ובלבול, השטן שאל, "למה אתה לא פוחד ממני?"
הזקן השיב בשלווה: "אני נשוי לאחותך כבר 48 שנים".
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:09

אברך יהודי מאודסה, קיבל רשיון לבקר במוסקבה. הוא עלה על רכבת ומצא מושב ריק. בתחנה הבאה עלה בחור צעיר והתיישב לצידו.

האברך הביט בבחור הצעיר וחשב: הבחור הזה לא נראה כמו איכר, ואם הוא לא איכר סביר להניח שהוא מגיע מהמחוז בו אנו נמצאים. ואם הוא מגיע מהמחוז הזה, הוא מוכרח להיות יהודי, משום שזהו, לאחר הכול, מחוז יהודי. מצד שני, אם הוא יהודי, לאן הוא יכול לנסוע? אני היחיד בכל המחוז שזכיתי
באישור כניסה למוסקבה.

רגע - ממש ליד מוסקבה ישנו כפר קטן שנקרא סמווט, ולשם אין צורך באשרה מיוחדת.

אבל למה שהוא ייסע לסמווט? כנראה הוא נוסע לבקר את אחת המשפחות היהודיות שם. אבל כמה משפחות יהודיות יש בסמווט? רק שתיים - משפחת ברנשטיין ומשפחת שטיינברג. הברנשטיינים הם משפחה איומה, אז בטח הוא נוסע לבקר את שטיינברג.

אבל למה הוא נוסע? לשטיינברגים יש רק בנות, אז אולי הוא החתן שלהם. אבל אם זה מה שהוא, אז למי מהבנות הוא נשוי? שרה התחתנה עם עורך-דין נחמד מבודפשט, ואסתר נשואה לאיש עסקים מז'יטומיר. אז זה מוכרח להיות בעלה של שרה. מה שאומר שקוראים לו אלכסנדר כהן, אם אני לא טועה.

רגע, אם הוא מגיע מבודפשט, עם כל האנטישמים שיש שם, הוא בטח שינה את השם שלו. מה המקבילה ההונגרית לכהן? קובאץ'.

אבל אם הוא שינה את שמו, בטח יש לו מעמד מיוחד. מה זה יכול להיות? דוקטוראט מהאוניברסיטה.


בנקודה הזאת פונה האברך אל הבחור הצעיר ואומר "מה שלומך דוקטור קובאץ'?"

"טוב מאוד, תודה." עונה הנוסע, "אבל מאיפה אתה יודע איך קוראים לי"

"נו," משיב האברך, "זה הרי ברור מאליו
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:12

המנהל שואל את התלמיד: למה הרבצת למורה?
עונה התלמיד: היא אמרה לי "גש הלום" אז ניגשתי והלמתי
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:26

נמר דוב וארנב נופלים לבור. אחרי כמה שעות הנמר מסתכל על הארנב ואומר:
"אם אני אהיה רעב אני אצטרך לאכול מישהו...". עונה לו הארנב: "אם אתה נוגע
בדוב אני קורע אותך"....
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:26

גננת אחת החלה לקבל תלונות מההורים, שהם לא מרוצים ממה שהילדים מספרים
על קורותיהם בגן. כשהתלונות התרבו החליטה הגננת לכתוב מכתב תגובה להורים
וכך היא כתבה: "הורים יקרים, אני מבקשת מכם לא להאמין לסיפורים שהילדים
שלכם מספרים לכם על מה שקורה בגן. בתמורה אני מתחייבת לא להאמין
לסיפורים שהם מספרים על מה שקורה אצלכם בבית"...
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:28

ראש הממשלה מבקר בבית ספר, כדי להגביר את הפופולריות שלו.

לאחר ההרצאה הוא מזמין את התלמידים לשאול שאלות.


יוסי מרים את היד. "יש לי שלוש שאלות, אדוני ראש הממשלה.

שאלה ראשונה, מדוע קיבלת כסף מהאיש בדרום אפריקה ולא הצהרת על זה לפי החוק??

שאלה שניה, מדוע אנשי הליכוד קנו ומכרו קולות, בניגוד לחוק??

שאלה שלישית, מדוע לא קיימת את הבטחתך לתת לנו שלום ובטחון??"

באותו הרגע מצלצל הפעמון להפסקה וכולם יוצאים...

כאשר חוזרים, שואל ראש הממשלה: "עוד מישהו רוצה לשאול שאלות??"

קובי מצביע. "אדוני ראש הממשלה, יש לי חמש שאלות.

שאלה ראשונה, מדוע קיבלת כסף מהאיש בדרום אפריקה ולא הצהרת על זה לפי
החוק??

שאלה שניה, מדוע אנשי הליכוד קנו ומכרו קולות, בניגוד לחוק??

שאלה שלישית, מדוע לא קיימת את הבטחתך לתת לנו שלום ובטחון??

שאלה רביעית, מדוע הפעמון להפסקה צלצל עשר דקות לפני הזמן??

שאלה חמישית, איפה יוסי ??"...
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:36

שני אריות רואים עכבר שיכור לגמרי.
השניים נלחמים בניהם עד מוות על העכבר.
העכבר מתעורר למחרת ורואה שני אריות מוטלים מתים לידו.

אומר לעצמו העכבר, "וואלה, כשאני מסטול אני לא יודע מה אני עושה..."
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 09 אפריל 2013, 20:36

קמצן גילה שמתחבא עכבר בבית שלו. אז
הוא שאל מהשכן שלו מלכודת עכברים. רק
מה, התקמצן להשאיר לעכבר גבינה, אז הוא
שם במקום זה תמונה של גבינה.
למחרת, הוא קם לבדוק את המלכודת וגילה
שהעכבר שם לו בתוכה תמונה של עכבר...
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

מקסימה
הודעות: 95
הצטרף: 08 אפריל 2013, 16:45

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי מקסימה » 09 אפריל 2013, 20:44

המדהים הוא שמתי שאני נכנסת לםורום תמיד אתה מחובר
ובנוסף כמות הבדיחות שלך הם בקצב מחריד

dad
הודעות: 115
הצטרף: 24 מרץ 2013, 11:27

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי dad » 10 אפריל 2013, 01:27

שלמה קוסטליץ כתב:נמר דוב וארנב נופלים לבור. אחרי כמה שעות הנמר מסתכל על הארנב ואומר:
"אם אני אהיה רעב אני אצטרך לאכול מישהו...". עונה לו הארנב: "אם אתה נוגע
בדוב אני קורע אותך"....
תגיד לי אתה שומע את הרב פנגר
אוהב את הקב"ה

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 10 אפריל 2013, 08:04

dad כתב:
שלמה קוסטליץ כתב:נמר דוב וארנב נופלים לבור. אחרי כמה שעות הנמר מסתכל על הארנב ואומר:
"אם אני אהיה רעב אני אצטרך לאכול מישהו...". עונה לו הארנב: "אם אתה נוגע
בדוב אני קורע אותך"....
תגיד לי אתה שומע את הרב פנגר
כן, אבל את זה לא שמעתי ממנו...
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

YACOV
הודעות: 212
הצטרף: 12 נובמבר 2012, 21:44

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי YACOV » 10 אפריל 2013, 12:48

אמיתי:
דוד שלי נסע ליפן וישב עם קבוצת יפנים ושוחחו (באנגלית כמובן)
אומרים לו היפנים תגיד אתה בדיחה ישראלית ואנחנו נגיד בדיחה יפנית
דוד שלי אומר: רופא אחד בא לפציינט ואומר לו יש לי שני בשורות לומר לך אחת רעה ואחת טובה במה להתחיל? אומר לו בבשורה הטובה, אומר לו הרופא נותרו לך עוד ארבעים ושמונה שעות לחיות... אומר לו החולה אם כן מה הבשורה הרעה, אומר לו הרופא חיפשתי אותך אתמול...
היפנים הרצינו ו"ניסו להבין" עד שאחד מהם אומר "כנראה לא היה לו תא קולי"...
ואז היפנים סיפרו "בדיחה יפנית" ואמרו הסינים אוכלים כל מה שיש לו ארבע רגלים אבל שולחן הם לא אוכלים... ללמדך על חוש ההומור של היפנים

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 12 אפריל 2013, 09:32

משוגע נכנס למשרד של פסיכיאטר ופנה בהיסטריה למזכירה: "אני חייב בדחיפות לראות את הפסיכיאטר, כמה שיותר מהר!"
המזכירה: "מה הבעיה?" המשוגע: "הפכתי לבלתי נראה..."
המזכירה ביקשה ממנו לחכות בחדר ההמתנה, ופנתה לרופא: "יש כאן לקוח שצריך לפגוש אותך בדחיפות..."
הרופא: "אני בדיוק סיימתי היום, ואני בדרך החוצה, מה הבעיה שלו?"
המזכירה: "הוא טוען שהוא בלתי נראה..."
הרופא: "מצויין. תגידי לו שאני לא יכול לראות אותו..."
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 4 פעמים

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 14 אפריל 2013, 02:23

היה היה גבר מושלם ואישה מושלמת שאחרי כמה פגישות מושלמות החליטו להתחתן. החתונה שלהם כמובן הייתה מושלמת וכך גם הימים שאחרי החתונה. כמובן שהם קיבלו דירה מושלמת. בעצם שתיים. אחת מושלמת בירושלים ואחת מושלמת להשלמת הכנסה מושלמת בבני ברק.

יום אחד, סביב ערב חג החנוכה, הזוג המושלם נסע במכונית המושלמת לטייל. לפתע הם זיהו דמות מטושטשת בצידי הדרך.

כיוון שהיו זוג מושלם, הם החליטו לעצור ולהציע עזרה.
היה זה הרשלה עם שק ענק מלא בסופגניות עסיסיות נטולות שומן. הזוג המושלם הציע להרשלה שיעזרו לחלק איתו את הסופגניות. הוא הסכים והשלושה המשיכו בדרך.

אך תנאי הדרך הפכו פתאום קשים ולמרבה הצער, לזוג המושלם ולהרשלה קרתה תאונה.

רק אחד מהשלושה שרד!

חידה: מי שרד את התאונה? הגבר המושלם, האישה המושלמת או הרשלה?

גלגלו למטה כדי לגלות את התשובה...

כמובן שהאישה המושלמת שרדה!
היא היחידה שבאמת הייתה קיימת מלכתחילה.
כולם יודעים שאין דבר כזה הרשלה ואין דבר כזה גבר מושלם!

* נשים, הפסיקו לקרוא כאן. זו הייתה סופה של הבדיחה.
* גברים, המשיכו לגלול למטה...

כמובן שאם אין גבר מושלם ואין הרשלה, זה אומר שהאישה היא זו שנהגה וזה מסביר מדוע התרחשה תאונת הדרכים...

דרך אגב, אם את אישה והמשכת לקרוא עד למטה, כרגע הדגמת את הטענה הרווחת - נשים אף פעם לא מקשיבות!

ולא משנה אם אתה גבר או שאת אישה

חייב להשלים עם זה- אין סופגניות עסיסיות נטולות שומן!

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 14 אפריל 2013, 22:47

צרפתי, אנגלי וישראלי נתפסים על ידי קניבלים ומושלכים לסיר הבישול.
"אנחנו מודרניים", אומר הצ'יף, "ולכן ניתנת לכם זכות המשאלה האחרונה".
הצרפתי מבקש יין טוב ואחד הקניבלים נשלח אל מעבה הג'ונגל וחוזר עם היין המבוקש.
האנגלי מבקש 'פיש אנד צ'יפס', הקניבל רץ לג'ונגל וחוזר עם המבוקש.
הישראלי מבקש מהצ'יף שייתן לו בעיטה אדירה. "מה ?!!!", נדהם הצ'יף. הישראלי מתעקש. הצ'יף בועט בו ומעיף אותו למרחק. הישראלי מסתובב, מוציא אקדח, יורה בצ'יף ובאנשיו ומשחרר את הצרפתי והאנגלי.
"אם היה לך אקדח כל הזמן, למה לא השתמשת בו עד עכשיו ?" "השתגעתם ?", אומר הישראלי, "שיגידו שיריתי בלי שום התגרות ?"
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 14 אפריל 2013, 22:48

לפניך מבחן קטן המכיל ארבע שאלות שמטרתו לקבוע את רמת האינטלקט שלך. תגובותיך חייבות להיות ספונטאניות ומיידיות, בלי לבזבז זמן ובלי לשנות. למקומות היכון צא:
1. אתה מתחרה במרוץ, אתה עובר את הרץ שנמצא במקום השני, באיזה מקום אתה עכשיו?
הסתכל למטה אחרי שענית על השאלה
תשובה: אם ענית שעכשיו אתה ראשון אתה טועה לחלוטין. אתה עברת את הרץ השני ולכן לקחת את מקומו, מכאן שאתה עכשיו במקום השני.
לשאלה הבאה נסה להיות פחות נחרץ
2. אם עברת את הרץ האחרון, איזה מקום אתה עכשיו?
הסתכל למטה אחרי שתענה על השאלה
תשובה: אם ענית אחד אחד לפני אחרון, שוב- טעית לחלוטין . חשוב על זה- איך יתכן שעברת את הרץ האחרון? אם אתה מאחוריו- אתה האחרון. התשובה היא בלתי אפשרי!!!! עושה רושם שחשיבה זה לא הצד החזק שלך.
הנה ניסיון נוסף, אל תרשום ואל תשתמש במחשבון, וזכור תגובותיך חייבות להיות מיידיות.
3:
קח 1000
הוסף 40
הוסף עוד 1000
הוסף 30
1000 שוב
ועוד 20
ועוד 1000
ועוד 10
מה הסך הכול?
הורד למטה ובדוק את תשובתך.....
תשובה: 5000?????? שוב טעית!!!!! התשובה הנכונה היא 4100. נסה שוב עם מחשבון. זה בהחלט לא היום שלך! למרות שאתה אמור להסתדר עם השאלה האחרונה....
4. לאבא של מרי יש חמש בנות:
1.chacha
2. cheche
3. chichi
4. chocho
5.????????
שאלה: מה שמה של הבת החמישית? חשוב מהר.... אתה תמצא את התשובה למטה.....
תשובה: chuchu ????? טעות!!!!! ברור שזו מרי!!!! תקרא את השאלה כמו שצריך!!!!!!!
אתה החוליה החלשה! שלום!
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 14 אפריל 2013, 22:59

כומר משוחח עם רב ואומר לו: "תראה איך הנצרות עדיפה על היהדות, בשלושה דברים:
אצלנו התפילות מסודרות, יפות, בשקט, בצורה מאורגנת, ואילו אתם היהודים צועקים בקולי קולות.
אצלנו הכנסייה תמיד מסודרת ומצוחצחת, ואילו בבית הכנסת - בלגן...
ההלוויות שלנו מאוד מסודרות ומאורגנות, ואילו אצלכם, אין סדר ואין יופי."
השיב לו הרב: "אשיב לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון:
בקשר לתפילות - הרי אלוהיכם צעיר ואילו אלוקינו זקן כבר...
בקשר לכנסיה - הרי לאלוהיכם יש אמא שתבוא ותסדר, והיא הדואגת לסדר בכנסיה...
ובקשר להלוויות - גם אני מעדיף הלוויות של נוצרים...."
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 14 אפריל 2013, 23:03

מעת לעת אני שואל את עצמי:
איך מגיעים שלטי ה"לא לדרוך על הדשא",למרכז הדשא?
במידה ומילה כתובה לא נכון במילון, האם זה יוודע לנו אי פעם?
איך נדע כשנגמרת לנו הדיו הבלתי נראית?
אם פרוסה מרוחה בחמאה נופלת תמיד על צד החמאה וחתול נופל תמיד על רגליו, מה קורה כשמורחים לחתול חמאה על הגב?
האם העובדים של וויסוצקי מקבלים הפסקת קפה?
איך יודע בקבוק תרמוס אם המשקה צריך להשאר קר או חם?
איך דואגים לכך שהצבאים יחצו את הכביש היכן שמיקמו את שלטי האזהרה?
למה כבש לא מתכווץ בגשם?
כמה מעלות יהיו מחר, כשהיום אפס מעלות ומחר יהיה קר פי שניים?
למה צריכים לדפוק מסמרים במכסה ארון המתים?
מה סופרים הכבשים כשהם מתקשים להרדם?
האם ברווז עם רגל אחת ישחה במעגל?
שמן זית עושים מזיתים, - שמן תירס מתירס, מהיכן מגיע שמן תינוקות?
באיזה גיל הייתי כשנולדתי?
אם מגיעים עם כלי רכב למהירות האור, מה קורה כשמדליקים את האורות?
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 14 אפריל 2013, 23:10

בניסוי שנעשה בעיר רוטרדם שבהולנד הציגו שאלה זהה ל- 10 משתתפים: עקרת בית, מיילדת, רואה חשבון, איש מחשבים, פילוסוף, פיזיקאי, יהודי, בנקאי ועורך- דין.

הם נשאלו: "כמה הם 2 + 2?"

השיבה עקרת הבית: "בוודאי שזה 4."

ענתה המיילדת: "2+2 הם רביעייה."

ענה איש המחשבים: "אני חושב שזה 3 או 4. תנו לי להריץ את המספרים דרך התוכנה פעם נוספת."

ענה רואה החשבון: "תלוי אם זה סיכום של ההוצאות או של ההכנסות."

השיב הפילוסוף: "תלוי אם מדובר באנשים או בעצמים."

ענה הפיזיקאי: "תלוי מה מחברים. למשל, אם מחברים 2 טיפות מים עם 2 טיפות מים, מקבלים טיפה אחת!"

ענה היהודי: "למה אתה שואל?"

ענה הבנקאי: " 2+2 הם 4. אך בניכוי עמלה, דמי ניהול והוצאות מקבלים בסופו של דבר רק 3."

ומה ענה העשירי, עורך-הדין?

הוא סגר את הוילונות, עמעם את האורות ושאל את האיש שהציג בפניו את השאלה, בלחש: "כמה אתה רוצה שזה יהיה?"
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 18 אפריל 2013, 11:12

.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 18 אפריל 2013, 20:36

באברך מתקיימת המשנה "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים", שנה ראשונה "על התורה" לומד בכולל, שנה
שניה "על העבודה" איכשהו מוצא איזו עבודה, ומכאן ואילך: "על גמילות חסדים" מתגלגל מגמ"ח לגמ"ח.

(- חוט של חסד: http://ladaat.info/showgil.aspx?par=20130420&gil=110)
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 19 אפריל 2013, 17:34

שאלה: איך קוראים למכשיר ניווט לווייני של רועה צאן?
תשובה: ג'י פי עז...
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 19 אפריל 2013, 17:36

שאלה: מדוע לוקחים שתי חלות בשבת?
תשובה: כנגד ״בואי כ(ח)לה בואי כ(ח)לה"...
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 21 אפריל 2013, 03:56

שלמה קוסטליץ כתב: באברך מתקיימת המשנה "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים".
שנה ראשונה - "על התורה" לומד בכולל,
שנה שניה - "על העבודה" איכשהו מוצא איזו עבודה,
ומכאן ואילך - "על גמילות חסדים" מתגלגל מגמ"ח לגמ"ח.
שמעתי בגירסא אחרת:

בכל זוג מתקיימת המשנה : "על שלושה דברים העולם עומד" .
הוא - "על התורה" - לומד בכולל,
היא - "על העבודה" - איכשהו מוצאת איזו עבודה,
וההכנסה - "על גמילות חסדים" - מתגלגלים מגמ"ח לגמ"ח...
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
שלמה קוסטליץ
הודעות: 1721
הצטרף: 06 נובמבר 2012, 21:53
מיקום: בין חזון להגשמה
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי שלמה קוסטליץ » 24 אפריל 2013, 11:36

יהודי פעם נכנס להיכל הישיבה מוקדם מאוד בבוקר ללמוד,

והוא רואה שהביהמ"ד מלא מפה לפה, וכולם מדברים אחד עם השני.

ניגש לאחד מהם ושאל אותו לפשר המעשה.

ענה לו היהודי, "אתה לא יודע? היום יש תענית דיבור בישיבה, וכולם קמו לדבר לפני "עלות"
לחתום אינו רשאי שלא לחתום

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16740
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 102 פעמים
יצירת קשר:

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 24 אפריל 2013, 22:55

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 25 אפריל 2013, 23:18

לכבוד פסח שני...

פעם הוזמן מושל העיר ברלין אל ביתו של רב העיר ל"ליל הסדר".
לאחר ששאלו הילדים "מה נשתנה" שאל המושל :
מדוע שואלים אתם "מה נשתנה" בפסח ולא בחג הסוכות,
בו משתנים סדרי החיים וכולם מתגוררים בתוך מבנים ארעיים -ברחובות?

השיבו הרב : בזמן גלותנו , התרגלנו להתגורר בדירות ארעי,
מחמת שונאנו הקמים עלינו בכל פעם עם גזרות חדשות, דבר זה אינו תמוה לילדים.
אך כשלפתע יושבים אנו כאן - סביב שולחן מפואר ועמוס בכל טוב ,
מתעוררת תמיהתו של הילד ושואל הוא מיד - "מה נשתנה"?!...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 26 אפריל 2013, 16:10

איש אחד ראה את אשתו בשיא הלחץ של הניקיונות לשבת.
הוא ריחם עליה ושאל: "אני יכול לעזור לך?"
אשתו: "אם אתה רוצה לעזור, תצא מהבית... זו תהיה לי העזרה הכי גדולה!"
הסכים האיש ומיד יצא מהבית.
כעבור חצי שעה הופתעה האשה לגלות כי הבעל כבר שב הביתה.
"זהו?", היא שאלה באכזבה, "כבר חזרת?"
"תשמעי", הוא השיב לה, "יש גבול כמה גבר יכול לעזור"...
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 28 אפריל 2013, 16:46

אמר אחד :

"אינני מבין למה לו קוראים שווער ולה שוויגער, היא הרבה יותר שווער ממנו..."

(כמובן שבאידיש זה הרבה יותר טוב).
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
חומת מגן
הודעות: 6980
הצטרף: 11 דצמבר 2012, 21:03
מיקום: ארצות הברית.

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי חומת מגן » 28 אפריל 2013, 16:47

אילו הגברים היו מנקים לפסח והנשים היו בונות סוכה,
היינו אוכלים מצה מחוץ לבית , ומנענעים לולב בתוך הבית...
☺תן חיוך בן-אדם הכל לטובה☺

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:29

יום בהיר אחד נולד תינוק חדש לגביר של פלוצק, עיירה קטנה על גבול פולניה-רוסיה. ולד צח ובריא, נטול אוזניים לחלוטין, תולעת אמיתית.

כל השטעטל הוזמן לברית המילה, ובכלל זה גם משפחתו של מנדל הקטן, שכונה בפי כל "מנדל פה גדול".

מסתמא, שבברית הנערכת על ידי הגביר צפויים מטעמים רבים להיערם על השולחנות, ויהיה זה פשע נגד האנושות להיעדר מהאירוע, קל וחומר לפגוע בזדון בקיבה יהודית כשרה.

פייבל, אביו של "מנדל פה גדול", בקושי הצליח לבלוע את רוקו כששמע את שמרל האופה מתאר את הצפוי: יי"ש רוסי צלול, הרינג נוצץ מהים הצפוני, קעריות שמאלץ אווזים שרק ממתינות בציפיה דרוכה להימרח על פרוסת חלה חמה, פריכה ומתקתקה. קוגל עסיסי, חמין עב קישקע, ולקינוח קרפלעך הצופנים בחובם כבד קצוץ מבוצל בעדינות.

אלא שאליה וקוץ בה. מה יעשה פייבל עם בנו הסורר ולשונו המשתלחת לכשיראה האחרון את התינוק מחוסר האוזניים? ברור לכל בר בי רב, כי "מנדל פה גדול" לא ישלוט בפיו ויעליב חלילה וחס את הגביר, והמשפחה כולה תגורש בבושת פנים ולא תזכה לטעום מסעודת המצווה.

ביום המיועד, כשעה לפני פרוץ הברית בין התינוק לאברהם אבינו, נטל פייבל את "מנדל פה גדול" והראה לו את חגורת העור שעברה בירושה במשפחה. באופן שאינו משתמע לשתי פנים הבהיר האב לבנו, כי אם רק יעז להוציא מפיו ולו הברה אחת, מוטב יהיה לו להיפרד לגוד ביי..

"מנדל פה גדול" נשבע בנקיטת חפץ שלא להזכיר את עניין האוזניים הנעדרות, והמשפחה כולה עשתה את דרכה לבית הכנסת. מיד לאחר הברית, בשעה שכל האורחים התנפלו כארבה על השולחנות הערוכים, ניגש "מנדל פה גדול" לעריסת התינוק וליטף את כפתו הקטנה, "או, איזה תינוק קטן ויפה", אמר.

למראה "מנדל פה גדול" עומד סמוך לעריסה השתתקו כולם. פיות נפערו בציפיה דרוכה, לעיסות שבתו, מגדול ועד קטון הביטו הנוכחים באימה בעומד להתרחש.

רעיית הגביר התעלפה, ואילו הגביר עצמו צעד מיוסר בכאבו לעבר "מנדל פה גדול", חושש מהלבנת פניו ברבים. אך הפלא ופלא, "מנדל פה גדול" לא טרח להצדיק את שמו הרע. בקול מתוק מדבש שח: "לתינוק הזה יש ידיים קטנות מושלמות ורגליים יפות מושלמות. ואילו עיניים יפות יש לו, ממש כעין הענבר".

הגביר המופתע התעשת, ידו נשלחה בעדינות לעבר פדחתו של "מנדל פה גדול", ובקול חנוק מדמעות הקלה אמר: "זה מאוד יפה מצידך, מנדל".

"מנדל פה גדול" הביט בעיניים תמימות בגביר ושאל: "מה אמר הרופא על הראייה שלו?".

הגביר השתומם מעט על השאלה, אך ענה נמרצות: " הרופא אמר שהראייה שלו מצוינת, 6.-6 וכי למה אתה שואל?".

"נו כי...", המהם מנדל, "זה חשוב מאוד שהתינוק רואה טוב. כי מה שבטוח, זה שמשקפיים הוא לא יוכל להרכיב.
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:34

גנב עמד למשפט.
השופט: "האם גנבת"?
הנאשם: "כב' השופט יבין בבקשה כי בדיוק עברתי במקום ואז....."
השופט(בחוסר סבלנות): "גנבת או לא???"
הנאשם:"אבל כב' השופט רק ישמע רגע, בדיוק...."
רעם בקולו השופט: "תענה בכן או לא!!!"
הנאשם: "כב' יבין ,לא על כל שאלה ניתן לענות בכן או לא, אני אשאל את כב' שאלה ובאם יענה בכן או לא, גם אני אענה כך."
"נו, שאל מהר", ענהו השופט בכעסו.
הנאשם:"האם נכונה השמועה כי כב' הפסיק לקחת שוחד?"
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:35

יכולת הפקת לקחים:

גבר בתרדמת שוכב בבית החולים במשך חודשיים, כשכל הזמן הזה אשתו יושבת לצדו ומתפללת שיקיץ.

פתאום הוא מתעורר, מסמן לה להתקרב ואומר:

"היית לצדי כל הזמן. כשפיטרו אותי - היית שם לתמוך בי".
"כשהעסק שהקמתי פשט רגל - נשארת לצדי לחזק אותי".
"כשירו בי - ישבת ליד מיטתי כל הלילות".
"כשהפסדנו את הבית - עדיין המשכת להאמין בי".
"כשחליתי - לא הפסקת לרגע לאהוב ולקוות שאחלים".

האישה מתרגשת ודומעת קלות מהכרת התודה של אהובה.

"את יודעת מה אני חושב?", ממשיך הגבר.

האישה שואלת: "מה אתה חושב, יקירי?".

עונה הגבר: "אני חושב שאת מביאה לי מזל רע"...
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:36

להלן 10 שאלות אמיתיות שעורכי דין שאלו עדים במהלך משפטים שונים, לרבות חלק מהתשובות של אותם עדים:

1. אדוני הרופא, זה נכון שכאשר אדם מת בשנתו, הוא לא יידע על כך עד לבוקר שלמחרת?

2. היית נוכח כשתמונתך צולמה?

3. זה היית אתה או אחיך הצעיר שנהרג במלחמה?

4. מה היה המרחק בין שני הרכבים ברגע ההתנגשות ביניהם?

5. זה נכון שהיית במקום עד שהלכת משם?

6. היו לה 3 ילדים? - נכון. כמה מהם היו בנים? - אף אחד. כמה מהם היו בנות

7. כיצד הסתיימו נישואיך הראשונים? - במוות. המוות של מי סיים את הנשואים?

8. על כל תשובותיך להיות בעל פה! - בסדר. לאיזה בי"ס הלכת? - בעל פה.

9. תוכל לתת תיאור שלו? - הוא היה בגובה ממוצע ועם זקן. זה היה זכר או נקבה?

10. דוקטור, לפני שביצעת את הניתוח לאחר המוות, בדקת קיומו של דופק? - לא. בדקת קיומו של לחץ דם? - לא. בדקת נשימה? - לא. אז יכול להיות שהחולה היה בחיים כשהתחלת את הניתוח לאחר המוות? - לא. כיצד אתה יכול להיות בטוח דוקטור? - משום שהמוח שלו ישב בצנצנת על שולחני. אבל יכול להיות שלמרות זאת החולה היה עדיין בחיים? - יכול להיות שהוא היה בחיים ועסק בעריכת דין.
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:40

כורדי הסתכל במשך כמה דקות על קוביה של קרח

החבר שלו שואל אותו על מה אתה מסתכל?

הכורדי: "אני משתגע מאיפה הנזילה"...
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:41

החידות הקלות ביותר שיש:
צריך 3 תשובות נכונות כדי לעבור:
1) כמה זמן נמשכה מלחמת 100 השנים?
2)באיזו ארץ מיוצרים כובעי פנמה?
3)באיזה חודש חוגגים ברוסיה את מהפכת אוקטובר?
4)על שם איזו חיה קרויים האיים הקנריים?
5)מה היה שמו הפרטי של המלך ג'ורג' השישי?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשובות:
1) 116 שנים.
2) אקוודור.
3) נובמבר.
4) כלב.
5) אלברט.
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:47

"מר כהן, עיינתי בתיק שלך בעיון רב", אומר השופט למר כהן,
"והחלטתי לתת לאשתך סך של 2,000 ¤ לחודש".
"זה מאוד הוגן מצדך, כבודו" עונה מר כהן,
"מדי פעם אני אנסה לשלוח לה גם כמה שקלים נוספים בעצמי".
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:50

אישה אחת נכנסה לתומה בכביש, כשלפתע נכנסה בה משאית מאחור.
היגיעו האישה ונהג המשאית לבית משפט והשופט קבע: האישה אשמה, התפרצה האישה ושאלה:"אבל למה?, הרי הוא אשם??"
ענה השופט: מקומך הוא במטבח, מה עשית על הכביש?
התנגדה האישה והיגישה ערעור להשפט אצל שופט אחר ,וזה פסק: "הבעל אשם" שאלה האישה: מה הקשר והרי הוא כלל לא היה מעורב בתאונה?
ענה השופט:הוא אשם בכך שנתן לך לצאת מן הבית, מקומך במטבח.
ושוב התנגדה האישה להחלטה והיגישה ערעור בשנית להשפט אצל שופט שלישי.
היגיע מועד המשפט והשופט קבע: אכן, נהג המשאית אשם!!!
קפצה האישה מאושר ואמרה לשופט, כל הכבוד. אתה השופט השלישי כבר בענין שלי ואף אחד לא הוציא את האמת לאור, רק אתה!!! ואז שאלה האישה: איך כבוד השופט בחוכמתו כך בזמן קצר זיכה אותי במשפט???
ענה השופט: בוודאי שנהג המשאית אשם...מה הוא עשה אצלך במטבח???
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:55

נהג משאית יהודי באמריקה היה רגיל בכל יום חמישי לחזור מניו יורק הביתה בערב לאחר העבודה, אולם לאור זה שזה סוף השבוע היה נכנס לפאב עם החברים ושותה כוסית אחת ואחר כך נוסע.

שבוע אחד ישב קצת יותר זמן ושתה קצת יותר וכשעמד ללכת שם לב שהוא לא מאופס. החליט הלה שבכל זאת יסע הביתה.

יצא עם משאיתו לכביש המהיר והחל בנסיעה, אולם אופס הוא פיספס בכמה מאות מטר את היציאה שבה היה אמור לרדת ימינה הביתה, מה עשה? עצר בצד הדרך והחל לחשוב מה לעשות, אם ימשיך הלאה יצטרך לעשות סיבוב של עוד כשעה. מה עשה? הסתכל במראה אחורה וכשראה שאין הרבה תנועה החל בנסיעה לאחור (רוורס) נסע מאה, מאתיים, שלוש מאות מטר ופתאום בום, מישהו התנגש בו. לא עוברת שניה והוא רואה משטרה שעוצרת מאחורי המכונית שהתנגשה בו. הוא ממשיך להסתכל במראה והוא רואה את השוטר יוצא ומדבר עם הנהג שמאחריו, כשמגיע השוטר אליו ומבקש רשיונות התחיל נהג המשאית להתנצל לפני השוטר, תראה אני קצת שתוי...

אתה קצת שתוי?! הנהג שמאחוריך קצת שתוי, הוא מספר לי שנסעת ברוורס...
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 18:57

אברך אחד שואל את אשתו בספירת העומר:"מה יש לאכול היום?"
עונה לו האישה:"אתמול היה שניצל."
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 19:31

שלום רב

אני משה כהן מתגורר ברחוב התאנה 27 מציין את העובדות הבאות:

לפני הרבה שנים התחתנתי מתוך אהבה עם אלמנה שהייתה לה ילדה בת 18

אחרי החתונה אבי בקר כמה פעמים ופתאום התאהב בבתי החורגת והתחתן אתה ללא הסכמתי. כתוצאה מכך הבת החורגת שלי הפכה לאמי החורגת, ואבי לחתן שלי.
האישה של אבי ז"א בתי החורגת שבו זמנית היא גם אמי החורגת ילדה בן שהוא נכדי מפני שאני בעלה של אימא של בתי החורגת, וכך הבן הזה הוא גם אחי.
בו זמנית אשתי הפכה לסבתא מפני שהיא אם אשת אבי ואני נכד של אשתי.
זמן קצר אחרי זה אשתי ילדה בן שהפך להיות גיס של אבי, אח חורג של אשת אבי וכך גם דודי.

בני הוא גם אחיה של אמי החורגת ודרך אמי החורגת הפכה אשתי לסבתא ואני לסבי שלי .
לאור הדברים הנ"ל אני מבקש לדעת אם בני שהוא גם דודי וגם גיס של אבא ואחיה של אמי החורגת זכאי לקבל קצבת ילדים?
בכבוד רב

משה כהן
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 19:31

דוברי אמת..

הרב הודיע בדרשתו לקהל שישב בבית-הכנסת שבשבוע הבא יש בדעתו לדבר על אמת ושקר וביקש שכולם יקראו את פרק ל"ב בספר דברים. כשעבר שבוע וכל הקהל התכנס בבבית-הכנסת פתח הרב בתחילת הדרשה ושאל מי קרא את פרק ל"ב בספר דברים. כמעט כל הקהל הרים את ידו. "אוקיי" אמר הרב "בספר דברים יש רק ל' פרקים. עכשיו אתחיל בדרשתי על החטא שבשקר...".
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

סמל אישי של משתמש
ארטישוק
הודעות: 283
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 09:54

Re: *********אשכול הבדיחות *********

נושא שלא נקרא על ידי ארטישוק » 28 אפריל 2013, 19:44

רב ידוע נפטר והגיע לגן עדן.

להפתעתו ראה נהג מונית יושב במקום מכובד משלו.

"אני לא מבין זאת", פנה אל אחד המלאכים, "את כל חיי הקדשתי לקהילתי ולעבודת הבורא, ונהג המונית מקבל מקום מכובד יותר?!"

"אנו מתגמלים לפי תוצאות", ענה המלאך, "האם בכל פעם שנשאת דרשה כולם הקשיבו לך?"

"היו מקרים שמישהו בקהל נרדם", הודה הרב.

"אצל נהג המונית הזה לא רק שהנוסעים לא נרדמו", מספר המלאך בהתרגשות, "אלא הם גם התפללו במשך כל הנסיעה...
"אדם עצב, אל תאנח,
כי אחרי טירחא יבוא אתנח,
אל תתהדר, אדם גביר,
כי אחרי דרגא יבוא תביר"...
(של"ה דפוס אמשטרדם תנ"ח דף רמג, א)

שלח תגובה