שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

פטור בלא כלום אי אפשר, אעתיק ווארט ידוע שנאמר בשם כמה מגדולי ישראל במשך הדורות:

מתוך הספר אזניים לתורה (הרב זלמן סורוצקין):

וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום (תולדות כו, כט)

טובה גדולה היא ליהודי מנקודת מבט הגויים אם גרשו אותו "בשלום", אמנם לקחו ממנו את אדמתו הפוריה שעבדה הטיבה וזבלה בזיעת אפו, גזלו ממנו את הבארות שחפר ברוב עמל.

אבל שלחו אותו בשלום: לא הכו אותו מכות רצח לא שלחו אותו למחנה ריכוז להיענות ולעבוד שם עבודת פרך עד יציאת נשמה (כאשר לא נגענוך).
ובפרט כשהרשו לו לקחת עמו את רכושו דניידי, צאן ובקר (ונשלחך בשלום).

בוודאי כבר אפשר למושלי מדינה כזאת לאמר ליהודי שיצא מהם לרשות עצמו "כאשר עשינו עמך רק טוב" ולדרוש ממנו לכרות עמהם ברית על תנאים נאותים להם בתור תגמול על הטוב שעשו עמו.

וגם לנערי המלך משרתי אחשוורוש שענו לו על שאלתו "מה נעשה יקר וגדולה למרדכי" שהציל את המלך ממוות. ואמרו "לא נעשה עמו דבר" הם הצטדקו לפני המלך שבנוגע ליהודי הרי "לא נעשה עמו דבר", לא ערכו לו פוגרום לא הכו אותו מכת מוות לא בזזו את רכושו (בשעה שעשו כן לשאר היהודים) וזה מספיק לו בתור "יקר וגדולה על אשר הציל את המלך". היקר וגדולה למרדכי היהודי הוא מה שלא נעשה עמו דבר...

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

מתוך הספר במשנת רש"י (הרב יעקב שלמה שיינברגר):
אוצר החכמה_199682.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

עמי עשו
הודעות: 2439
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 808 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הרבי שליט"א מסאדיגורה הקשה, שנסיון ההשלכה לכבשן האש, שלכאורה הוא הנסיון הקשה, בפרט להאמור (שציווי מה' קל לקיים) שעליו לא נצטווה במפורש, ולא הוזכר מפורש בתורה. וביאר ע"פ הנ"ל, שעיקר הנסיונות היו במח אברהם, אם יקיים לך לך לשם שמים למרות שהובטח לו שיהיה להנאתו, אם יכעס על הרעב דוקא כשנצטווה לילך לכנען, אם יתפלא על ציווי העקידה כשהובטח לו שמיצחק יצא זרעו, אם יחזור כשיבין שוהעלהו לא כולל שחטהו (כמבואר ברש"י שנזרקה בו נבואה), ולפ"ז נסיון כבשן האש הינו נסיון קל, שאין בו שום ספיקות, ולכן לא נזכר בתורה ככל הנסיונות הקשים.

יוסף מאיר
הודעות: 118
הצטרף: 17 נובמבר 2020, 14:22
קיבל תודה: 43 פעמים

דברי תורה על פרשת השבוע

נושא שלא נקרא על ידי יוסף מאיר »

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
ופירש רש"י כאשר תריד" - לשון צער כמו (תהלים נה) אריד בשיחי כלומר כשיעברו ישראל על התורה ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות שנטל ופרקת עלו וגו'

ויש לדקדק מדוע רק אם יעברו ישראל על התורה יהיה לעשיו פתחון פה להצטער על הברכות

ויש לישב על פי מה שהקשו הראשונים איך הועיל מכירת הבכורה ליעקב הרי זה דבר שלא בא לעולם וקיי"ל במסכת ב"מ (דף טז ע"א): "מה שאירש מאבא מכור לך, לא אמר כלום" משום "שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ותירץ על זה בפנים יפות לפי שיטת הרמ"א בחו"מ ס. רנ שאם הוא מקנה דבר שבא לעולם ביחד אם דבר שלא בא לעולם קונה גם הדבר שלא בא לעולם ולכן בגלל שהבכורה הוא גם לגבי העבודה שאז היה העבודה בבכורות לכן קנה יעקב אבינו את הבכורה גם לגבי ירושה

ולפי זה מובן היטב דברי רש"י שהרי הסיבה שיצחק רצה לתת את הבכורה לעשיו כי הוא היה הבכור ולכן אם בני ישראל לא יקיימו את התורה ולא ירצו לקיים העבודה רק ירצו את הבכורה לגבי הברכות יהיה ח"ו לעשיו פתחון פה שכל מכירת הבכורה לא חל מכיון דהוי דבר שלא בא לעולם
שבת שלום
נערך לאחרונה על ידי יוסף מאיר ב 22 נובמבר 2020, 14:56, נערך פעם 1 בסך הכל.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

אשמח לביאור בכמה עניינים בפרשת תולדות:

א. "ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים" (כו לד). מדוע נתן לו יעקב אבינו גם לחם בעוד שעשיו ביקש רק נזיד עדשים?

ב. בפרשה מצינו שיצחק אבינו חשב שעשיו צדיק.

והנה על הפסוק "ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמושך" (כז כא) פירש''י: אמר יצחק בליבו, אין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו.

ולכאורה כיצד זה מסתדר עם זה שיצחק החזיקו בכשרות? ותירץ הגור אריה: שיצחק חשב שעשיו עובד ה' מיראה (כמידתו של יצחק) ולכן אינו מזכיר שם שמים מחמת פחד ה' ויראתו.

אך עדיין קשה מפירש''י על פסוק אחרי זה: קול יעקב שמדבר בלשון תחנונים ''קום נא''. אבל עשיו בלשון קנטוריא דיבר ''יקום אבי''.

וקצת צ''ע דאם עשיו מדבר בלשון כזו משמע שאינו צדיק?

ג. ''ראו ראינו כי היה ה' עמך'' (כו כח) מה התחדש מאז שאבימלך גירש את יצחק שלפתע חזר בו ואומר ''ראו ראינו כי היה ה' עמך''? (ואולי קשור להתגלות ה' אל יצחק ובניית המזבח.)

ד. ויחרד יצחק חרדה גדולה (כז לג) ופירש''י ראה גיהנום פתוחה מתחתיו.

מה התחדש אז שלפתע ראה גיהנום פתוחה תחתיו, מדוע והאם זה לא קרה בפעמים הקודמות בהם עשיו הגיע אל יצחק?

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

גרנולה כתב:
21 נובמבר 2020, 21:04
אשמח לביאור בכמה עניינים בפרשת תולדות:

א. "ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים" (כו לד). מדוע נתן לו יעקב אבינו גם לחם בעוד שעשיו ביקש רק נזיד עדשים? עי' בטעמא דקרא הנדפס מחדש תירוץ נפלא, כי לא מברכים על עדשים, עי"ש ותהנה.

ב. בפרשה מצינו שיצחק אבינו חשב שעשיו צדיק.

והנה על הפסוק "ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמושך" (כז כא) פירש''י: אמר יצחק בליבו, אין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו.

ולכאורה כיצד זה מסתדר עם זה שיצחק החזיקו בכשרות? ותירץ הגור אריה: שיצחק חשב שעשיו עובד ה' מיראה (כמידתו של יצחק) ולכן אינו מזכיר שם שמים מחמת פחד ה' ויראתו.

אך עדיין קשה מפירש''י על פסוק אחרי זה: קול יעקב שמדבר בלשון תחנונים ''קום נא''. אבל עשיו בלשון קנטוריא דיבר ''יקום אבי''.

וקצת צ''ע דאם עשיו מדבר בלשון כזו משמע שאינו צדיק?
למה זה ראיה שאינו צדיק, וכי לצדיק אין אפשרות לדבר חזק??

ג. ''ראו ראינו כי היה ה' עמך'' (כו כח) מה התחדש מאז שאבימלך גירש את יצחק שלפתע חזר בו ואומר ''ראו ראינו כי היה ה' עמך''? (ואולי קשור להתגלות ה' אל יצחק ובניית המזבח.)
עי' במדרש דברים נפלאים בזה.
ד. ויחרד יצחק חרדה גדולה (כז לג) ופירש''י ראה גיהנום פתוחה מתחתיו.

מה התחדש אז שלפתע ראה גיהנום פתוחה תחתיו, מדוע והאם זה לא קרה בפעמים הקודמות בהם עשיו הגיע אל יצחק?
משום שעשו הרי חשב כבר על הרעיון שיעקב יגנוב לו הברכות כמש"כ הבית הלוי שם, ולכן רצה להרגו, וממילא יש גיהנום פתוחה תחתיו דווקא אז.
הרב גרנולה היקר, אתה גאון הגאונים, איזה נפלא שאלותיך, חבל שאתה לא מעלה אותם כבר ביום ד' בשבוע, שנוכל להתארגן עם זה לכבוד שב"ק לחשוב ולעיין עד שב"ק.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

הרב גרנולה היקר כתבתי לך בגוף השאלות.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ועד כתב:
21 נובמבר 2020, 21:12
הרב גרנולה היקר כתבתי לך בגוף השאלות.
ישר כח גדול. הפלא ופלא לראות תשובות בהירות על כל השאלות. אעיין בעז''ה במראי מקומות.

לגבי ב. לכאורה אינו דרך ארץ לדבר כך כלפי אביו. ובפרט אשר ידוע הכיבוד אב של עשיו וצ''ע שמדבר בצורה כזו.

לצערי לא תמיד יוצא לי ללמוד כדבעי ולעיין בפרשה כ''כ במהלך השבוע. אלא בשבת קודש ובפרט בדיון עם אנשים נוספים שחלק מהשאלות נאמרו על ידם.

באמת יותר געשמאק להכין את הפרשה ולדון בה לפני שב''ק.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

הרב ועד נראה שאתה חי עם פרשת השבוע ולומדה היטב עם מפרשים. אשריך.

(ואיזו ענווה, התשובות שהבאת בבקיאות נפלאה יותר טובות מהשאלות...)

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

גרנולה כתב:
21 נובמבר 2020, 21:25
הרב ועד נראה שאתה חי עם פרשת השבוע ולומדה היטב עם מפרשים. אשריך.

(ואיזו ענווה, התשובות שהבאת בבקיאות נפלאה יותר טובות מהשאלות...)
הלוואי.
עוד עניו אחד כזה ואבדנו...
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ועד כתב:
21 נובמבר 2020, 21:12
הרב גרנולה היקר כתבתי לך בגוף השאלות.

עיון נוסף והרחבה לתשובות של הרב ועד:

א. לחם ונזיד עדשים. תירוץ הטעמא דקרא (הגר"ח קנייבסקי שליט"א):
אוצר החכמה_173771.jpg
ב.יקום אבי. צ"ל שלמרות כיבוד האב של עשיו היה מדבר בלשון גס וגבהות לב.

ג. וילך אליו אבימלך.
ציטוט המדרש רבה:
"ואבימלך הלך אליו מגרר" מגורר מלמד שנכנסו לסטים לתוך ביתו והיו מקרקרים (משחיתים) בו כל הלילה.
דבר אחר "מגרר" מגורר מלמד שעלו בו צמחים כמד"א (איוב ג, ח): "להתגרד בו".

וראיתי באוצר מפרשי התורה שהביאו בשם הרמב"ן שאחר התגלות ה' ליצחק, ה' הכניס בלב אבימלך שיתחרט וילך לכבד את יצחק וכו.
וכן הביאו שם מתיב"ע שהתייבשו בארותיהם והפסיקו עציהם לתת פירות והבינו שבשל גירוש יצחק הייתה זאת להם והלכו אליו לבקש שיתפלל בעדם.

ד. ראה גיהנום פתוחה תחתיו. לא מצאתי דברי בית הלוי בזה. אשמח למראה מקום מדוייק.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

גרנולה כתב:
19 נובמבר 2020, 19:11
פטור בלא כלום אי אפשר, אעתיק ווארט ידוע שנאמר בשם כמה מגדולי ישראל במשך הדורות:

מתוך הספר אזניים לתורה (הרב זלמן סורוצקין):

וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום (תולדות כו, כט)

טובה גדולה היא ליהודי מנקודת מבט הגויים אם גרשו אותו "בשלום", אמנם לקחו ממנו את אדמתו הפוריה שעבדה הטיבה וזבלה בזיעת אפו, גזלו ממנו את הבארות שחפר ברוב עמל.

אבל שלחו אותו בשלום: לא הכו אותו מכות רצח לא שלחו אותו למחנה ריכוז להיענות ולעבוד שם עבודת פרך עד יציאת נשמה (כאשר לא נגענוך).
ובפרט כשהרשו לו לקחת עמו את רכושו דניידי, צאן ובקר (ונשלחך בשלום).

בוודאי כבר אפשר למושלי מדינה כזאת לאמר ליהודי שיצא מהם לרשות עצמו "כאשר עשינו עמך רק טוב" ולדרוש ממנו לכרות עמהם ברית על תנאים נאותים להם בתור תגמול על הטוב שעשו עמו.

וגם לנערי המלך משרתי אחשוורוש שענו לו על שאלתו "מה נעשה יקר וגדולה למרדכי" שהציל את המלך ממוות. ואמרו "לא נעשה עמו דבר" הם הצטדקו לפני המלך שבנוגע ליהודי הרי "לא נעשה עמו דבר", לא ערכו לו פוגרום לא הכו אותו מכת מוות לא בזזו את רכושו (בשעה שעשו כן לשאר היהודים) וזה מספיק לו בתור "יקר וגדולה על אשר הציל את המלך". היקר וגדולה למרדכי היהודי הוא מה שלא נעשה עמו דבר...
שוב ראיתי שנקודת העניין כבר כתובה במדרש רבה. שמביא על זה מעשה בימי ר' יהושע בן חנניה ומשל החסידה שהוציאה את העצם מגרון האריה ודי לה במה שיצאה מגרונו בשלום.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

בעניין גיהנום פתוחה תחתיו מעניין להביא רשימת אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש (נקראת בשם רשימת שמעון הכופר)
על מעשה בזמן אדמו"ר הזקן על אחד ה'משכילים' בשם שמעון שהגיע לליאזנא על מנת ללכוד נערים לתנועת ההשכלה:


ימים ספורים לאחר הגיעו לליאזני חלה שמעון, והוא שכב מספר ימים במיטתו כאשר הוא קודח מחום. כאשר החלים, הגיע תורו להיכנס להיכלו של אדמו"ר הזקן.
"כשנכנסתי לחדר הרבי נפל עלי מורא ופחד ממחזה פני האיש", תיאר שמעון. אך הוא המשיך להעיז פנים ולהציג עצמו כמלמד מזאמוט, ואף ביקש מהרבי המלצה עבור לימוד ילדים את תורת הדקדוק. הרבי השיב לשמעון בביאור אודות היכל חכמת הדקדוק והיכל חכמת הלשון שבשמים אשר ביניהם נמצא היכל מגלי פנים בתורה שלא כהלכה.

אחר שאל הרבי את שמעון כיצד הוא מלמד לילדים את הפסוק "ויחרד יצחק חרדה גדולה". שמעון השיב שהוא לומד כפירוש הראשון ברש"י, "בלשון תימה". הרבי שאל את שמעון מדוע אינו מלמד את הפירוש השני ברש"י, שיצחק ראה גיהנום פתוחה לו מתחתיו ושמעון השיב שהוא אינו רוצה לבלבל את הילדים ולהפחידם.

"ומנין יודע המדרש", שאל הרבי, "שיצחק ראה גיהנום פתוחה תחתיו?". שמעון שתק, והרבי השיב שכאשר נכנס עשיו הוא אמר שהוא בנו בכורו של יצחק, אך על פי התורה הרי אינו עוד הבכור כי יעקב קנה ממנו את הבכורה. ומפני שעשיו שיקר – חרד יצחק על השקר, משום שהגיהנום פתוחה תחת השקרן.

לאחר שתיקה נוספת נטל הרבי את אחד משני הנרות שהיו מונחים על שולחנו, לצד חומש וספר הזוהר. וכשהנר בידו פנה הרבי אל שמעון הכופר ואמר לו.

"כשאדם הוא וילנאי", אמר הרבי, "ואומר שהוא מזאמוט; כשהוא מעביר בנים למולך ההשכלה והוא אומר שהוא מלמד – הרי גיהנום פתוחה מתחתיו. כמה נפשות איבדת והנך עומד במרדך? כן הדבר, נתפסת למינות, 'וכל באיה לא ישובון'".


מיד כשאמר הרבי את הדברים יצא שמעון בבהלה מחדר הרבי בהבינו כי התגלתה תרמיתו. בצאתו, אחזו בו החסידים ואף רקדו עמו את המחול השמור ליוצאים מיחידות בהיכל הרבי, ומיד לאחר מכן הוא נמלט מליאזני ולא שב אליה.


https://col.org.il/news/97812

עמי עשו
הודעות: 2439
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 808 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

ה"כנסת מרדכי" מסאדיגורה מבאר, שכל יום שהביא עשו אוכל לאביו, היה האור של המצוה מגן עליו, ולא יכל יצחק לראות את חטאיו, אבל באותו יום, מובא במדרש שלא הצליח לצוד כבש, לכן הביא כלב לביו לאכול, ובזה יצחק לא חפץ, וא"כ לא היה בו משום כיבוד אב, לכן ראה יצחק את הגהנם שתחתיו

עמי עשו
הודעות: 2439
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 808 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כמה שאלות בתולדות:
1. האם יש מקום ח"ו לטעון שכיון שהברכות נתנו ליעקב ברמיה על יצחק, והסכמתו היתה רק בדיעבד.
2. כשעשו כעס על יעקב, מיהרו הוריו לשלחו מפחד אחיו, למה לא ניסו לעצור בעד עשיו?
3. מה הקשר בין כעסו של עשיו, לבין כך שמיהר לקחת נשים על נשיו?

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

ד. ראה גיהנום פתוחה תחתיו. לא מצאתי דברי בית הלוי בזה. אשמח למראה מקום מדוייק.
[/quote]
מרן רבינו הרב גרנולה היקר, הבית הלוי שואל [פרשת תולדות פרק כז פסוק כב]
(כב) הקול קול יעקב והידים ידי עשו, ולא הכירו, ויברך אותו. לכאורה יש להבין כיון דההכרה של הקול היה נגד ההכרה של הידים במאי הכריע שהוא עשו וברכו. ולולא דמסתפינא היה אפשר לומר דהרי יצחק הרבה לבודקו אם הוא באמת עשו או הוא מטעה אותו. וי"ל דגם בתחילה נתיירא עשו מזה וקודם שהלך מיצחק אמר לאביו סימן שיוודע שהוא עשו שישנה קולו כקולו של יעקב ולדבר בנחת כיעקב ולהזכיר שם שמים וזהו סימן שהוא עשו דאם יבא יעקב להטעות הרי מסתמא ישנה הוא קולו שידמה כקול עשו. ועיין ברמב"ן שכתב על הא דאמר יעקב אולי ימושני אבי והא דלא נתיירא יותר שיכירו ע"י הקול משום דיכול לשנותו כקולו של עשו. וזהו שאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו הרי שני הסימנים מתאימים ולא הכירו וע"כ ויברך אותו. וי"ל עוד דיעקב בשכלו הבין גם את סוד זה ומש"ה לא שינה קולו ודבר כדרכו. וזהו שאמר הכתוב בא אחיך במרמה ותרגם אונקלוס בא אחוך בחוכמא, ולכאורה מרמה וחכמה הם שני עניינים, רק לפי הנ"ל הכל אחד דהמרמה הוא מה שלא עשה מרמה ודיבר כדרכו ולמרמה כזה לא יקרא מרמה רק חכמה שהבין כל זה שאין צריך לו לעשות מרמה רק ידבר כדרכו, ועשו נלכד ע"י ערמתו: עכל"ק.
זה מה שהבאתי שגם עשו היה לו צד שיעקב ינסה לגנוב הברכה.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

משה חיים 1
הודעות: 9
הצטרף: 22 נובמבר 2020, 17:33
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: דברי תורה על פרשת השבוע

נושא שלא נקרא על ידי משה חיים 1 »

יוסף מאיר כתב:
20 נובמבר 2020, 15:53
והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
ופירש רש"י כאשר תריד" - לשון צער כמו (תהלים נה) אריד בשיחי כלומר כשיעברו ישראל על התורה ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות שנטל ופרקת עלו וגו'

ויש לדקדק מדוע רק אם יעברו ישראל על התורה יהיה לעשיו פתחון פה להצטער על הברכות

ויש לישב על פי מה שהקשו הראשונים איך הועיל מכירת הבכורה ליעקב הרי זה דבר שלא בא לעולם וקיי"ל במסכת ב"מ (דף טז ע"א): "מה שאירש מאבא מכור לך, לא אמר כלום" משום "שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ותירץ על זה בפנים יפות לפי שיטת הרמ"א בחו"מ ס. רנ שאם הוא מקנה דבר שבא לעולם ביחד אם דבר שלא בא לעולם קונה גם הדבר שלא בא לעולם ולכן בגלל שהבכורה הוא גם לגבי העבודה שאז היה העבודה בבכורות לכן קנה יעקב אבינו את הבכורה גם לגבי ירושה

ולפי זה מובן היטב דברי רש"י שהרי הסיבה שיצחק רצה לתת את הבכורה לעשיו כי הוא היה הבכור ולכן אם בני ישראל לא יקיימו את התורה ולא ירצו לקיים העבודה רק ירצו את הבכורה לגבי הברכות יהיה ח"ו לעשיו פתחון פה שכל מכירת הבכורה לא חל מכיון דהוי דבר שלא בא לעולם
שבת שלום
יפה מאוד
שהרי אחרי שיצחק שמע מעשיו וַיַעְקְבֵנִי זֶה פַּעֲמַיִים. אמר גם ברוך יהיה כי הברכות מגיע לו בדין כי קנה את הבכורה וזה דוקא אם חל המכירה

עמי עשו
הודעות: 2439
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 808 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

ביאור מעניין מהרבי הכנסת מרדכי מסאדיגורה, על הנאמר בסוף הפרשה "רבקה אם יעקב ועשו" שהשאלה מובנת, הרי כל הפרשה דיברנו עליה ועל בניה, וכתב רש"י הק' "איני יודע מה מלמדנו", ושנשאל הרבי בילדותו (בערך בגיל 5) ע"י סבו מה היה צריך רש"י לכתוב זאת, והשיב בשתי אופנים:
1. רש"י בא ללמדנו- למד לשונך לומר איני יודע.
2. שיש להקשות על רבקה, איך העיזה לשלוח את יעקב לאחיה לבן, וכי לא חששה על רוחניות בנה, וע"ז מתרץ רש"י, שרבקה היתה אם יעקב ועשו, וראתה איך לא למד יעקב מאומה מאחיו- איני יודע מה מלמדנו, וא"כ גם ללבן יוכל ללכת...

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

עמי עשו כתב:
22 נובמבר 2020, 15:08
כמה שאלות בתולדות:
1. האם יש מקום ח"ו לטעון שכיון שהברכות נתנו ליעקב ברמיה על יצחק, והסכמתו היתה רק בדיעבד.
2. כשעשו כעס על יעקב, מיהרו הוריו לשלחו מפחד אחיו, למה לא ניסו לעצור בעד עשיו?
3. מה הקשר בין כעסו של עשיו, לבין כך שמיהר לקחת נשים על נשיו?
א. מהלשון הפשוט של רש"י (כז לג) "גם ברוך יהיה. שלא תאמר, אילולי שרימה יעקב לאביו לא נטל את הברכות, לכך הסכים וברכו מדעתו" ובפרט ע"פ רש"י (כז לו) "תנחומא (תולדות כג.), למה חרד יצחק, אמר, שמא עון יש בי שברכתי קטן לפני גדול, ושניתי סדר היחס, התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמים, אמר לו אביו מה עשה לך, אמר לו את בכורתי לקח, אמר, בכך הייתי מצר וחרד, שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גם ברוך יהיה."
משמע בפשטות שאין זו הסכמה שבדיעבד.

ומכל מקום ראה מדרש רבה סז יב:
"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו" – ר' אבהו אמר: לפי שהיו הברכות מפוקפקות בידו. והיכן נתאוששו בידו? כאן: "ויקרא יצחק אל יעקב". אמר ר' אלעזר: אין קיום הגט אלא בחותמיו. שלא תאמר: אילולי שרימה יעקב באביו לא נטל ברכותיו. תלמוד לומר: "ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו". אמר ר' ברכיה: משל לבן מלכים שהיה חותר לאביו ליטול ליטרא אחת של זהב. אמר לו: למה במטמוניות? בא וטול לך בפרהסיא!


ב. א) אולי אפשר לומר שלא היה שומע ליצחק בזה, ובפרט שאמר יקרבו ימי אבל אבי ולאחר שימות אביו יוכל לעשות מה שרוצה, וכן ראינו שהתחכם ושלח את אליפז להרוג את יעקב ולא חשש מצערו של יצחק. (ובדרך הדרוש אפשר לומר שסמך על זה ש"אין שליח לדבר עבירה" וממילא לא נחשב שהוא הורגו).

ב) מצינו מפרשים שאומרים שרבקה לא רצתה לגלות ליצחק שעשיו רוצה להרוג את יעקב.
אוצר מפרשי התורה:
אוצר החכמה_622075.jpg
אוצר החכמה_622075 (1).jpg
אוצר החכמה_622075 (3).jpg
ג. בפשטות התורה עצמה מפרשת שזה קשור לעניין אחר וירא עשיו כי וכו'.

ומכל מקום באוצר מפרשי התורה הביאו הסבר בזה בשם הרשב"ם:
אוצר החכמה_622075 (2).jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

ועד כתב:
22 נובמבר 2020, 17:18
ד. ראה גיהנום פתוחה תחתיו. לא מצאתי דברי בית הלוי בזה. אשמח למראה מקום מדוייק.

מרן רבינו הרב גרנולה היקר, הבית הלוי שואל [פרשת תולדות פרק כז פסוק כב]
(כב) הקול קול יעקב והידים ידי עשו, ולא הכירו, ויברך אותו. לכאורה יש להבין כיון דההכרה של הקול היה נגד ההכרה של הידים במאי הכריע שהוא עשו וברכו. ולולא דמסתפינא היה אפשר לומר דהרי יצחק הרבה לבודקו אם הוא באמת עשו או הוא מטעה אותו. וי"ל דגם בתחילה נתיירא עשו מזה וקודם שהלך מיצחק אמר לאביו סימן שיוודע שהוא עשו שישנה קולו כקולו של יעקב ולדבר בנחת כיעקב ולהזכיר שם שמים וזהו סימן שהוא עשו דאם יבא יעקב להטעות הרי מסתמא ישנה הוא קולו שידמה כקול עשו. ועיין ברמב"ן שכתב על הא דאמר יעקב אולי ימושני אבי והא דלא נתיירא יותר שיכירו ע"י הקול משום דיכול לשנותו כקולו של עשו. וזהו שאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו הרי שני הסימנים מתאימים ולא הכירו וע"כ ויברך אותו. וי"ל עוד דיעקב בשכלו הבין גם את סוד זה ומש"ה לא שינה קולו ודבר כדרכו. וזהו שאמר הכתוב בא אחיך במרמה ותרגם אונקלוס בא אחוך בחוכמא, ולכאורה מרמה וחכמה הם שני עניינים, רק לפי הנ"ל הכל אחד דהמרמה הוא מה שלא עשה מרמה ודיבר כדרכו ולמרמה כזה לא יקרא מרמה רק חכמה שהבין כל זה שאין צריך לו לעשות מרמה רק ידבר כדרכו, ועשו נלכד ע"י ערמתו: עכל"ק.
זה מה שהבאתי שגם עשו היה לו צד שיעקב ינסה לגנוב הברכה.

ביאור נפלא!

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

מדרש חז"ל נפלא (ולא נמצא מקומו) שמביא ר' אברהם אזולאי:


תמונה

מקור:
פורום אוצר החכמה. רבינו יאיר.
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=7101#p63332

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

מי יכול כבר להעלות שאלות מעניינות לפרשת ויצא?
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

גרנולה
הודעות: 4857
הצטרף: 11 ספטמבר 2019, 22:40
נתן תודה: 4841 פעמים
קיבל תודה: 2829 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי גרנולה »

שאלות בעלבתישע:

איך אליפז לא חשש מכעסו של אביו כשיתגלה לו (וכפי שאכן קרה) שיעקב עודנו חי?

איך עשיו ידע היכן יעקב נמצא וידע לשלוח אחריו את אליפז?

איך עשיו לא חשש מצערו של יצחק ("שלא אצער את אבא" (רש"י)) כאשר יהרוג את יעקב?

יוסף מאיר
הודעות: 118
הצטרף: 17 נובמבר 2020, 14:22
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי יוסף מאיר »

ועד כתב:
23 נובמבר 2020, 18:35
מי יכול כבר להעלות שאלות מעניינות לפרשת ויצא?
לבן אמר ליעקב לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה אבל מזה שיעקב כן רצה להתחתן עם רחל משמע דאין להקפיד על זה
ותמוה שהתוס בקידושין נב כתב דיש להקפיד בזה וכן מובא בב"ח ובש"ך י"ד סימן רמד דיש להקפיד וכתבו אסמכתא לזה מדברי לבן ולכאורה ממעשה יעקב יש ראיה להיפך
דאין להקפיד בזה בעז"ה בהמשך השבוע נכתב תרוץ יפה לזה
ובנתים תחפשו אתם תשובות על זה
בהצלחה

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

גרנולה כתב:
23 נובמבר 2020, 20:32
שאלות בעלבתישע:

איך אליפז לא חשש מכעסו של אביו כשיתגלה לו (וכפי שאכן קרה) שיעקב עודנו חי?

איך עשיו ידע היכן יעקב נמצא וידע לשלוח אחריו את אליפז?

איך עשיו לא חשש מצערו של יצחק ("שלא אצער את אבא" (רש"י)) כאשר יהרוג את יעקב?
רבינו הגדול מרן גרנולה שליט"א, יישר כח על העלאת שאלות כבר כעת.
לפום ריהטא עוד טרם עיינתי בפרשה עם מפרשיה נראה לענ"ד להעיר כך:
1. מי אמר שלא חשש, אולי חשש, אבל יותר חשש מלהרוג את יעקב.
מלבד זאת, יתכן שאליפז סיפר לעשו שניסה להרוג ולא הצליח, הנה אתה רואה אבא היקר שגם אתה ניסית כמה פעמים ולא הצלחת למה אתה חושב שאני כן יצליח?
2. יתכן שיצחק או רבקה אמרו לו, וכי זה היה סוד?
3. ברור שעקרונית לא רצה לצערו, אבל כאשר זה מגיע מבחינתו לחיים או מוות היינו לגנוב את הברכות, ברור שלא מתחשב בזה.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 19422
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 776 פעמים
קיבל תודה: 1176 פעמים
יצירת קשר:

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

"וַיַּרְא עֵשָׂו, כִּי-בֵרַךְ יִצְחָק אֶת-יַעֲקֹב, וְשִׁלַּח אֹתוֹ פַּדֶּנָה אֲרָם, לָקַחַת-לוֹ מִשָּׁם אִשָּׁה, בְּבָרְכוֹ אֹתוֹ--וַיְצַו עָלָיו לֵאמֹר, לֹא-תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן."
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 19422
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 776 פעמים
קיבל תודה: 1176 פעמים
יצירת קשר:

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

רש"י "איני יודע מה מלמדנו"

פירוש חסידי (איני יודע של מי)

איני יודע?! (שרבקה היא אם יעקב ועשו) [אלא]

מ"ה - מכירת הבכורה מלמדנו!

שהמכירה חלה ורבקה היא קודם אם יעקב ואח"כ אם עשו משום שיעקב הוא הבכור מעתה
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

ועד
הודעות: 1323
הצטרף: 28 ינואר 2016, 23:10
נתן תודה: 203 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי ועד »

יאיר כתב:
23 נובמבר 2020, 21:16
"וַיַּרְא עֵשָׂו, כִּי-בֵרַךְ יִצְחָק אֶת-יַעֲקֹב, וְשִׁלַּח אֹתוֹ פַּדֶּנָה אֲרָם, לָקַחַת-לוֹ מִשָּׁם אִשָּׁה, בְּבָרְכוֹ אֹתוֹ--וַיְצַו עָלָיו לֵאמֹר, לֹא-תִקַּח אִשָּׁה מִבְּנוֹת כְּנָעַן."
אין אבל אין על רבינו הענק יאיר הגדול.
מוריי ורבותיי אני מבקש ממכם תכבדו אחד את השני ותאהבו את הקב"ה ותעשו לו נחת רוח

פיקח עצום
הודעות: 209
הצטרף: 17 פברואר 2019, 16:20
נתן תודה: 178 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי פיקח עצום »

גרנולה כתב:
23 נובמבר 2020, 20:32
שאלות בעלבתישע:


איך עשיו לא חשש מצערו של יצחק ("שלא אצער את אבא" (רש"י)) כאשר יהרוג את יעקב?
לכאורה כל חששו היה שאז יקלל אותו יצחק על שציערו, משא"כ אם אליפז יעשה זאת, יוכל להכחיש השייכות אליו.

פיקח עצום
הודעות: 209
הצטרף: 17 פברואר 2019, 16:20
נתן תודה: 178 פעמים
קיבל תודה: 133 פעמים

Re: שאלות וביאורים על התורה - בראשית.

נושא שלא נקרא על ידי פיקח עצום »

יוסף מאיר כתב:
23 נובמבר 2020, 20:43
ועד כתב:
23 נובמבר 2020, 18:35
מי יכול כבר להעלות שאלות מעניינות לפרשת ויצא?
לבן אמר ליעקב לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה אבל מזה שיעקב כן רצה להתחתן עם רחל משמע דאין להקפיד על זה
ותמוה שהתוס בקידושין נב כתב דיש להקפיד בזה וכן מובא בב"ח ובש"ך י"ד סימן רמד דיש להקפיד וכתבו אסמכתא לזה מדברי לבן ולכאורה ממעשה יעקב יש ראיה להיפך
דאין להקפיד בזה בעז"ה בהמשך השבוע נכתב תרוץ יפה לזה
ובנתים תחפשו אתם תשובות על זה
בהצלחה
לפי הדעות שלאה ורחל היו תאומות (עי' סדר עולם), יש לומר שיעקב לשיטתו שהבכור לעיבור והמאוחר ללידה הוא הבכור, וא"כ רחל היא הבכירה.

וכבר אמרתי פעם ע"ד החידוד, שיש לומר שאצל בני ישראל המתייחסים אחר האב, יש צד לומר שהולכים אחר העיבור כין שאז נקרא אב כמבואר ברש"י מגילה י"ג.
ומבואר ברמב"ן שגם האבות לא שמרו את התורה רק בא"י ולא בחו"ל.
ולפי"ז יתבאר כמין חומר טענת לבן "לא יעשה כן במקומנו" שהוא בחו"ל "לתת את הצעירה לפני הבכירה" דהיינו לחשב את הצעירה בלידה לפני הבכירה ללידה, על סמך שקדמה בעיבור, כיון שבחו"ל לכו"ע אין דין ישראל קודם מתן תורה ודו"ק.

שלח תגובה