Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני - אב תשע"ט

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

פשטות המתחדשים
הודעות: 25
הצטרף: 22 אוקטובר 2018, 19:19

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני - אב תשע"ט

נושא שלא נקרא על ידי פשטות המתחדשים »

מתכבדים אנו להגיש למנויינו את הגיליון השמיני של 'פְּשטוׂת המתחדשים'.
המאמרים בגיליון עוסקים בחומשים במדבר ודברים, במגילת איכה ובענייני החורבן.

כדי להצטרף לרשימת התפוצה של 'פשטות' שלחו את המילים 'צרף אותי' לדוא"ל: pshatot@.

ניתן להוריד כאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 11#p567611

המאמר המרכזי מאת הרב מרדכי הלפרין שליט"א, עורך כתב העת 'אסיא', עוסק בגבולות הארץ שבפרשת ממסעי, בפשוטו של מקרא. המאמר הוא פרי עמל שנים של ניתוח ודקדוק המקראות ודברי חז"ל בנושא, והוא מבאר את הנושא בפירוט ובבהירות רבה.
מאמרו של הרב יצחק רצקר עוסק בפרשת איסור הבמות, והוא מאריך להתחקות אחר מהלכה של דרשת חז"ל בנושא.
העורך הרב שמואל בן שלום משלים את סדרת המאמרים על דרכו של רמב"ן בפירושי התורה, במאמר על דרך הרמז.
הרב משה גרינהוט מבאר את הפסוקים הסתומים ב'ספר מלחמות השם'.
והרב משה גינצלר מפרש את התעלמות התורה וספרי הנ"ך ממלחמות מדין והכנעני מלך ערד.

במדור הפולמוס נדון חידושו של הרב חיים מצגר על איסור הקרבת שרוע וקלוט, והמהלך הכללי של 'פשוטו לשעתו ומדרשו לדורות'. משתתפים במדור הרב יעקב שפירה, הרב חיים מצגר והרב צבי הלוי.

מדור ההערות הקצרות הורחב, בזכות היבול הנאה של הכותבים.

במדור הנ"ך, הרב חיים סבתו מזכה אותנו בפנינה נאה על פתיחתה של פרשת איכה וחתימתה. והרב יוסף מיכאל יוסקוביץ מנתח לעומקה את התנהלותו של המלך צדקיהו ומעלה בידו פירוש בהיר לפער בין יחסם של חז"ל לצדקיהו, לבין המפורש במקרא.

* * *
מאמרים והערות לגיליון הבא, על פרשיות ספר בראשית, מועדי תשרי במקרא, מגילת קהלת וספר יונה, יתקבלו בברכה עד ט"ו אלול תשע"ט.
משלוח מאמרים והערות, הצעות ובכל ענייני הגיליון, נא לפנות לכתובת המייל Pshatot@.

יהפוך לנו אלוקינו את אלה הימים לשמחה ולטוּב,
ונזכה להתענג על דברי תורה
בירושלים עיר בחירה
ערוכה לתלפיות למלכהּ אשר ישוּב

שלח תגובה