צעקת בעלי התשובה

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
מקצועי
הודעות: 773
הצטרף: 17 דצמבר 2018, 10:18
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מקצועי »

יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 16:22
מקצועי כתב:
10 יולי 2019, 15:59
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 15:51
מקצועי כתב:
10 יולי 2019, 15:24
גאליציאנער כתב:
10 יולי 2019, 15:06
מתלמידיו של אהרון כתב:
09 יולי 2019, 18:15
זה מחלוקת במציאות. אני מכיר את האנשים, וחי ביניהם, ויש להם אמונת חכמים גדולה וחזקה מאד בכל הצדיקים שבדורינו ובכל הצדיקים שוכני עפר.
העניין הוא כך:
גם חסיד ויז'ניץ חזק מאד שמאמין ברבי שלו בכל הכח, עדיין לא אוחז מרבו שהוא כמו הנועם אלימלך לדוגמא... הוא גדול וצדיק וקדוש אבל בהתאם לדורינו.
אז אם הוא מתקרב לברסלב - אז הרבי שלו במקומו נשאר, אבל רבינו בעיניו הרבה הרבה למעלה מזה.

אני יכול גם להעיד על עצמי כמקורב מהליטאים - יש לי אמונת חכמים בר' חיים קנייבסקי, אני מאמין שבו בחר השם להנהיג את עם ישראל בתקופה זו, ושהוא בעל רוח הקודש, וככל היוצא מפיו אשתדל לעשות בעניינים כמו בחירות וכד', ואני גם תורם לקופת העיר וקרן ההסעות. אבל בעניינים של עבודת השם יש לי את רבי נחמן זי"ע, ופשוט שאם ר' חיים יאמר אחרת מר' נחמן - אשמע בקול ר' נחמן זי"ע, גם כי אני מאמין שהוא יותר גדול וגם כי הוא הרבי שלי. וזה לא מפחית בכהוא זה מהאמונה בר' חיים.
לא רציתי להגיב יותר בעניין לע"ע כי אני רואה שפגעתי בול בנקודה הרגישה שלו והוא לא עשה לי כל רע שזה מגיע לו...
אבל הדברים ברורים ומחוורים אצלי ביותר ופשוטים אצל רבים שמשום מה מפחדים להצביע על הנקודה המרכזית הגלומה בעניין.

זאת ועוד, ראיתי שמשום מה בעת שהוא כותב על שיטת ברסלב - הגורסת שמורי ורבי שליט"א מדרגתו פחותה ממדריגת רביה"ק מברסלב ולמרות שמורי ורבי דורש והנהיג בחסידים שבר"ה צריכים להיות אצלו [ואכמ"ל], ולפי דבריך הברורים רואים שאתה חושב שעלי לא לציית לדברי מורי ורבי אלא לעשות כשיטת ברסלב, משמע שאתה אוחז שדברי רבי אינם שווים כלום מול דברי רבי נחמן !!!
ובעת שאתה כותב את זה - זה נחשב ל"להסביר את שיטתך", ומשום מה כשאני מסביר את מה שקיבלתי מרבותי זה נחשב להתקפה והשמצות וכדו', מדוע ??

ב"ה ויש לי אמונה פשוטה במורי ורבי ואני מאמין באמונה שלימה שהוא קדוש וטהור באותו מדריגה כמו צדיקי דורינו שהיו לפני מאתיים ויותר שנה.
יש כזה מושג שנקרא "יפתח בדורו כשמואל בדורו" ואכמ"ל.
הגבתי זאת רק שלא יאמרו ש"מ מדשתקו ש"מ ניחא ליה...
אני יוסיף רק עוד משהו קטן כדי לחזק את הנ"ל, ואביא בכאן ציטוט קטן מאגרת הקודש מהרה"ק רבי אלעזר זי"ע בנו של רביה"ק הרבי של כל הרעביס רבי אלימלך זי"ע מליזענסק:
וזה לשון קדשו:
וכך אמר אאמ"ו נ"י פי' על פסוק דור לדור ישבח מעשיך, כי איתא בגמ' עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל, עד שלא שקעה שמשו של רבי כו', כי אין הדור ריק מן הצדיקים בכל דור ודור, רק שאין מאמינים רק מי שיש לו נשמה קדושה ולא טנפה בעבירות, הגם שמביאין להם ראיה מן הצדיקים ומדורות הקדמונים, אומרים בזה הלא אנו מאמינים בחכמים קדמונים, שהיה להם מדריגת רוח הקודש, אבל עתה בדור הזה בלתי אפשר להיות זאת. וכן בכל דור ודור אומרים כך, כמו שמצינו בשאול המלך ע"ה כידוע.
אהובי אחי יהי לבך בטוח כי גם בימי הקדוש האר"י ז"ל היו ג"כ מתקוטטין עמו.
וזהו פי' הפסוק דור לדור ישבח מעשיך, ר"ל דור שהיא עתה מודים בעצמם שהדורות שהיו לפנים היה להם מדריגת רוה"ק, וזהו ישבח מעשיך שמשבחים ומודים שגדולים מעשה ד' שנותן לצדיקים, אבל לא בדור הזה, וזהו פי' הגמ' גדולים הצדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כי בחייהם היו מתקוטטים עמהם, ואחר מיתתם כולם מודים ומשבחים אותו שהי' לו מדריגות הנ"ל.

עכלה"ק
ידידי היקר
1. אם אתה כבר מצטט את המכתב ההוא, אז ראיה להיפך. רואים שם איזה מחלוקת היה על הרבה רבי מיילך. לכן אנו לא מתבלבלים מהמחלוקת על ברסלב.
2.גם רבי נחמן אמר שבכל דור יש צדיקים.
שיחות הר"ן - אות קצב
"פעם אחת דברתי עמו זכרונו לברכה מענין זה שאין העולם רוצים להאמין שיהיו נמצאים עכשיו צדיקים גדולים במעלה מאד כמו בדורות הראשונים. ענה ואמר: אם מאמינים בהשם יתברך צריכים להאמין שיש צדיקים גם כן. כי כמו שהשם יתברך נמצא בודאי כמו כן נמצאים צדיקים בודאי בכל דור ודור. והבן מאד":

אך זה לא אומר שמי שהוא בן של צדיק אוטומטי הוא ג"כ 'הצדיק הכי גדול בעולם'.

3. בברסלב שני שני ענינים
א. הדרך, שזה התבודדות, שמו דגש גדול על 'רצונות' - לרצות את המדריגה הכי גדולה, (כי רק ככה אכן נוכל לזכות אליה. וגם עכשיו ע"י הרצון זוכין לנגוע בדרגה הזה. ואכמ"ל). וכנגד, המון התחזקות. מי שלא מנסה להגיע גבוה, לא נופל. ולהיפך.
ב. ה'צדיק'. ענין הצדיק זה לא חידוש בברסלב. הנועם אלימלך, המאור ושמש ועוד ספרי חסידות מלאים מזה.
מה זה אומר? שאנו מחוייבים לעשות כל מה שבכוחינו בעבודת השם. אבל עם כל זה, איך נראה תפילה שלנו? כמה התורה שאנו לומדים היא אכן לשמה? האם המצוות שאנו מקיימים שלימים עם 'הכנפיים' של אהבה ויראה (כדברי הזוה"ק - שרק כך יכולים לעלות למעלה)?
זה חידש החסידות (פשוט שמקורו בזוה"ק ואריז"ל, אך לא היה כ"כ מפורש), שע"י התקשרות לצדיק, הצדיק יתכן ויעלה את מה שצריך. וכן יתעסק בכלליות תיקון נשמתו.

מי שמאמין שרבו מסוגל לזאת? ב"ה. אם לא, רבו יכול להיות צדיק, ת"ח ועובד השם מופלא. ויכול להיות טוב להדרכה, לעצה, לברכה. אך מה יהיה עם תיקון הנשמה?
זה שרבי נחמן אמר שבכל דור יש צדיקים זה אני יודע, ואין לי ספק בכך.
אלא ש"אתם" - כן אתם לא מאמינים בזה!!!!
אנו מאמינים באמונה שלימה, שצדיקי הדור ששתלם הקב"ה בינותינו, כן הצדיקים החיים אתנו כאן היום בדורנו דור שפל עני ואביון הזה, הם ורק הם יכולים להעלות ולתקן את נשמותינו, לאורם נחיה ונלך עד ביאת המשיח.

ועל זה כבר כתבתי בתחילה: 'טלו קורה מבין עיניכם'!
הכריזו בריש גלי, כי אינכם מאמינים במשה רבינו שבדור, ואמונת הצדיקים מהבחינה הזאת נמחקה אצלכם.

ואחזור שוב רובם [לא כולם] של אלו שעזבו מקורות באר מים חיים, לא עשו זאת מכיון שרצו להתעלות, וחיפשו מי שיתקן את נשמתם וכו', אלא חיפשו מקום שיוכלו לעשות ככל העולה על רוחם.
א. עכשיו שאני יודע להיכן אתה משתייך, אגלה את אזנך שבין שאר המקומות, זכיתי גם לחסות בצילו של 'השפע חיים'.
ב. אני לא מרמז על שום אדמו"ר אישי. אך באופן כללי, מטבע הדברים, בדרך כלל בן של אדמו"ר יודע להנהיג, להדריך וכו'. הרי הוא שימש אצל אביו.
אך מה עם כל מה שציינתי למעלה, שזה עיקר מה שמתקרבים לצדיק, שזה תיקון הנשמה שלנו (הרי הדרכה בעבודת השם, כל 'ראש חבורה' יכול לתת). את זה הוא גם יכול לעשות?
א. ב"ה היה לך הזכיה, ובטוחני שזה משפיע וישפיע לך על כל משך ימי חייך.

ב. ברצוני לגלות, כי גם כיום אנו זוכים להמשכיות ממלכתו ע"י בנו ממלא מקומו שליט"א, אשר הוא נושא את ראש בני ישראל, ואני מאמין באמונה שלימה שיש בכוחו לתקן את נשמתי. להוציאה מקרבי לכבסה ולטהרה כבורית ולהחזירה אלי נקיה בטהרתה.
ועל כך אני זוכה לשמוע וללמוד את דברי תורתו בו הוא משפיע עלינו שפע תורה קדושה וטהרה, מידי שבת בשבתו.

וכמו כן אני מאמין בשאר צדיקי הדור שליט"א שבכוחם לתקן כל הנשמות השייכים לשורש נשמתם ולהעלותם מדלי דלות ולהביאם שיהיו כתר ועטרה לראש אלוקי צבאו"ת.

ואני הקטן שזכיתי והבאני הבוכ"ע כאן להאי עלמא בבית הורי אשר המה אדוקים וקשורים לרבוה"ק לבית צאנז, הרי ששורש נשמתי הוא כאן בצאנז. ואת זאת אני כותב כדי לתרץ את כל אלו שטענו, וכי בגלל שאדם נולד בבית חסידות מסויימת, וכי הוא שייך לשם. והתשובה לכך ברורה ופשוטה, כן. וכמו שהארכתי בציטוט הארוך מכ"ק מורי ורבי מצאנז שליט"א.
אין כלום כי...

עקיב'לה
הודעות: 883
הצטרף: 21 יוני 2018, 09:06
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 136 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי עקיב'לה »

בוודאי שכן. הצדיקים של היום אינם יכולים לתקן נשמות? מי גילה לך רז זה, וכי בעולם הנשמות היית?
ובא נגיד שלפי ערך דורינו הצדיקים של היום אינם משתווים לצדיקים של פעם, נו, כמו שהיהודים הפשוטים של היום שונים במקצת מהיהודים של פעם, מה זה אומר לגבי תיקון הנשמה? שכולם חייבים לעזוב את הקהילות שלהם וללכת לברסלב, כי מה? והאם זה מה שרצו אבות השושלות של קהילות הקודש שנעשה? נניח יש לי כאן דיבור עם חסיד רוז'ין, האם הריזינער או ר' אברהם המלאך חסר להם משהו לתיקון נשמות, אם כבר הולכים לכיוון של צדיקים של פעם? ולקארלינער חסיד השואב חיותו מהרבי שלו ומאבות החסידות הקוה"ט הבית אהרן ור' אהרן הגדול וכו', או כל שושלת אחרת, אני עדיין לא מבין מה אמור לשכנע אותי כי אם הרבי הנוכחי אינו כמו ר' נחמן או הדגל מחנה אפרים אני חייב לעזוב אותו לטובת רבי קדוש עליון מלפני מאתיים שנה? הרי לכולנו היו רביים קדושי עליון לא פחות, לפני מאתיים שנה? לכן במחילה ממעכ"ת, אם נעם לכם דרך ברסלב ויש לכם ממנה חיות וחיזוק , אשריכם וטוב לכם בזה ובבא, אבל אל נא תפקפקו ב''תיקון הנשמות'' של רוב מניין ובניין של קהילות החסידים מזה מאתיים חמישים שנה אשר דרך אחרת היה עימהם.

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

זאת שאלתי
בוודאי שיש צדיקים בכל דור.
אך בגלל שפלוני נולד לאביו הצדיק, זה נותן לו גם את הכח של אביו?
מי גילה לך רז זה? הרי כבר בדורות הראשונים של החסידות, רוב החסידים הלכו אחרי הסתלקות רבם לתלמידים הגדולים.
ואף היכן שהלכו לבנים, בוודאי ראו ובדקו שהבנים ראויים לזה.
אך שבאופן אוטומטי, בן נולד לצדיק, כולם כבר יודעים שהוא הוא יהיה הצדיק של הדור הבא?
זה המושג צדיק שגילה הבעל שם טוב הקדוש?
בתור 'קהילה' זה טוב. אך האם חסידים הראשונים שעזבו את ביתי הוריהם והתחברו לצדיקים, התכוונו לזה?

ואם אתה כבר מדבר על צדיקים של פעם, בטוחני שמי שיהיה קשור אליהם בהתקשרות ממש, הצדיק יתקן אותו. ובכל זאת זה לא רבי נחמן שאמר מפורשות שימשיך לתקן גם לאחר הסתלקותו. ולכן ההתקשרות לצדיק אחר, מסתמא יבוא בקושי יותר.

יש עוד מה להוסיף, אך זה לא הזמן.

סמל אישי של משתמש
מקצועי
הודעות: 773
הצטרף: 17 דצמבר 2018, 10:18
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מקצועי »

הדבר ידוע מפי ספרים וסופרים.
כי הצדיק מקבל את כוחו מהקהל. גם לו יהא מקרה בו אין הבן ראוי לרשת מקום אביו, אעפ"כ בכח הציבור הוא מקבל את הכוחות מן השמים.
וכבר אמרו חז"ל דור דור ודורשיו - דור לפי דורשיו, דורשיו לפי דור.

ק"ו כאשר הצדיק מותיר אחריו בן או בנים הראויים לרשת את מקומו ולהתעטר באיצטלא זו, שאז על אחת כמה וכמה.
אין כלום כי...

סמל אישי של משתמש
אני פה
הודעות: 9113
הצטרף: 12 דצמבר 2015, 20:46
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 547 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי אני פה »

זהה כתוב מפורש בדרך פקודיך שכל אחד אפוא שנולד וגדל שם שורש נשמתו.

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

אי אפשר לענות על הדברים האלה כאן בפורום. כבוד אלוקים הסתר דבר, עניין גדולת רבינו, מהותו הנשגבה, תפקידו, הלא הם כתובים בספרים הקדושים של ברסלב. (עיין ח"י כללים לראב"ן מה הכוונה "צדיק" בליקוטי מוהר"ן) וכל עוד לא כותבים פה את הדברים כהוייתם - הרי שאנו נותרים כביכול בלי תשובה, והתמיהה עלינו נמשכת.

אולי יותר טוב להניח להם "לנצח" בויכוח, לחשוד בכשרים, להמשיך לתת להם לומר על חסידי ברסלב שהם חושבים על האחרים שהם עפר הארץ וכו', ובלבד שלא לחלל את קדושת הדברים ולמסרם למי שאינו ראוי, שמנסה כל רגע לתפוס במילה, שאסור לענות לו בחריפות כשהוא מלעיג על דברי חכמים, וניכר שאינו מחפש את האמת אלא מחפש כל טצדקי להוכיח שמשום מה האמת המוחלטת נמצאת בדיוק איפה שהוא נולד, כולל ה"אמת" שבשנאת והשמצת חסידים אחרים, והופכים פה את היוצרות - הצד המשמיץ והמלכלך ובמזלזל והמלעיג - זוכה לתמיכה גורפת ולהתיחסות כאילו הוא מדבר מעולה ויפה, והצד המושמץ, צריך לדעתם לספוג את כל השקרים ולהודות עליהם בהכנעה ולא להגן על עצמו חלילה.

אז גליציינר - אין בעיה, חסידי ברסלב הם מסיונרים ציידי נפשות, וכולנו מבזים את כל האדמורים האחרים ומאמינים שמי שלא ברסלב הוא כלום. ומה שכתוב ההיפך במפורש בחיי מוהר"ן, ומה שרואים בעיניים כל מי שמכיר את חסידי ברסלב - אל תתן לזה לקלקל לך את ה"מסורת" ה"קדושה" שלכם...

מקצועי - אצלך זה לגמרי שנאת חינם. אפילו לא מסורת בחסידות. כולם יודעים מה היה יחסו האמיתי של בעל ה"שפע חיים" לרביה"ק. (מורי ורבי, שקירב אותי לברסלב היה מקורב אליו מאד בחייו) אתה לא תהיה פחות צאנזער אם לא תתנגד לברסלב...

ממ"ש שאוחז שאנחנו (או חלק מאיתנו) נוסעים לאומן בשביל להתמסטל. אין ספק, כי אין מקומות יותר מעניינים לזה בארץ, וגם בדיוק יש לנו תמיד אלפי דולרים מיותרים כל שנה לבזבז על לנסוע לשם, וגם לקחת את הילדים כי אחרת מה זה שוה? הציון - הוא בכלל ריק בערב ראש השנה. אין שם אחד, כולם מתמסטלים להם...

יעבץ - מעניין על איזה התבטאות או צורת דיבור תתפוס אותי הפעם, כדי להתעלם מתוכן הדברים עצמם...

ר' עקיבלה - אם תפתח ליקוטי מוהר"ן במקומות המדברים על הנושא תראה ההיפך במפורש מדבריך. איני רוצה להביא את הדברים כאן, כנ"ל.

אז מי נשאר אדון נרשמתי... לא שוה תגובה. לא כתב שום דבר עם תוכן, סתם נהנה שיורדים על אחרים.

ומה שכתוב בחז"ל על העונשים הקשים והמרים של מי שמבזה ת"ח ומדבר על צדיקים (ומה שזה אומר על מצבו הרוחני), ומה שכתוב על המחזיק במחלוקת - מסתמא לא מדובר עליכם. זה רק ה"רבינו" הזה של ה"ברסלב" האלה (ח"ו עפ"ל).

אז תהנו לכם. הצרות הגדולות או המחלות הקשות (אין רפואה למכתו) שבודאי ללא שום ספק יבואו (כפי שמפורש בחז"ל וספרים הקדושים) - הן לא בגלל זה בכלל בכלל. והרי "לא מבינים חשבונות שמים" ואין דבר כזה חשבון נפש ומדה כנגד מידה. (ועכשיו הם יתקיפו אותי על ה"איומים" וה"קללות"... זה בסדר אין צורך, הבנתי. זה בכלל לא מחז"ל זה אני המצאתי)

ומי בכלל יכול לחלוק על "גדולי הדור" שהיו בימי דוד המלך ע"ה, ראשי הסנהדרין, ה"ה רשכבה"ג שר התורה רבי דואג האדומי, וגדול חכמי ישראל היועץ רבי אחיתופל, שכמה מזמורי תהילים מדברים בשבחם כידוע. וכ"ק הרה"ק רבי קורח, הרי אמר על הצדיק האמת שבדורו בדיוק את אותו מילים שלכם: "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'" (ההשוואה מקורה בליקוטי הלכות מפורש!!!)

אז יאללה, ניצחתם לעת עתה. עיכבתם עוד קצת את ביאת המשיח (כמ"ש בפירוש בחיי מוהר"ן), נתתם עוד קצת סיכוי לגזירת הגיוס (כמאמר רבי נפתלי זי"ע), לחיים לחיים!!

אבל בסוף בעז"ה יתקיימו דברי רביה"ק זי"ע, כפי שהתקיימו כבר עד היום דבריו שהיו פלאיים בזמנו ונראו לא הגיוניים.
"ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור"
וגם כעת בעז"ה אלפי רבבות עם ישראל ימשיכו לדבוק ברביה"ק ולשמוע לעצותיו ולקיים דבריו ולנסוע לציונו הקדוש על אפכם ועל חמתכם, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.
"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

לעקיבלה

א. בספר מסוים זה כתוב, והיום כולם יודעים לצטט ממנו. נוח להם להעלים עין מהציטוטים הללו: http://israel613.com/HA-ZOHAR/ZOHAR_ERE ... HRON_1.htm
ב. א"כ יש להם כוח לפי הקהל. ידוע הלצתו של הב"י מגור: הם - החסידים רוצים רבה כמו פעם, אך להיות חסידים של היום. ודוק.
ג. בלי להזכיר שמות, אך תשאל כל בעלזער מה הוא חושב על ...
וכל חסיד ויזניץ מה הוא חושב על ...
וכל חסיד סטמער מה הוא חושב על...
וחסיד צאנז מה הוא חושב על...
וסלאנים ובאבוב וכו' וכו'.
לפי דבריך, כל אחד מהחסידים הללו ממשיך להאמין שהאדמו"ר המסוים עליו הוא חולק, בכל זאת יש לו גם את הכח השמימי הזה?

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

אני פה כתב:
10 יולי 2019, 18:25
זהה כתוב מפורש בדרך פקודיך שכל אחד אפוא שנולד וגדל שם שורש נשמתו.
ואם הייתי נולד אצל הדתיים לאומיים, אז שם מקומך?

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

אני פה כתב:
10 יולי 2019, 18:25
זהה כתוב מפורש בדרך פקודיך שכל אחד אפוא שנולד וגדל שם שורש נשמתו.
מסתמא לאו דווקא. הרי כל ראשוני החסידות נולדו מתנגדים...
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

חברים
לברסלב אין כוח פוליטי. (ברסלב מורכב מנו"ק ועד חרדלים).
אין לנו מוסדות משותפים, אין ביגוד אחיד. אין 'איחוד המוסדות'.
לא נותן לי שום דבר גשמי, אם עוד מישהו יהיה ברסלבר או לא.

משכתם אותנו בלשון (תראו את תחילת האשכול, זאת בכלל לא אשכול על ברסלב).
רוצים תקבלו, לא רוצים, לא.
אך לטובתכם, נא ונא תתפללו בכוונה 'הורני השם דרכך, אהלך באמתך, יחד לבבי ליראה שמך'. ובדרך שאדם רוצה לילך, בו מוליכים אותו.

סמל אישי של משתמש
מקצועי
הודעות: 773
הצטרף: 17 דצמבר 2018, 10:18
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מקצועי »

יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 18:41
לעקיבלה

א. בספר מסוים זה כתוב, והיום כולם יודעים לצטט ממנו. נוח להם להעלים עין מהציטוטים הללו: http://israel613.com/HA-ZOHAR/ZOHAR_ERE ... HRON_1.htm
ב. א"כ יש להם כוח לפי הקהל. ידוע הלצתו של הב"י מגור: הם - החסידים רוצים רבה כמו פעם, אך להיות חסידים של היום. ודוק.
ג. בלי להזכיר שמות, אך תשאל כל בעלזער מה הוא חושב על ...
וכל חסיד ויזניץ מה הוא חושב על ...
וכל חסיד סטמער מה הוא חושב על...
וחסיד צאנז מה הוא חושב על...
וסלאנים ובאבוב וכו' וכו'.
לפי דבריך, כל אחד מהחסידים הללו ממשיך להאמין שהאדמו"ר המסוים עליו הוא חולק, בכל זאת יש לו גם את הכח השמימי הזה?
ברור שהצדיק מקבל את כוחו לפי הקהל, ועל כן גם אם קמו חולקים עדיין אין זה מוריד מהכח שמקבל מלעילא בעבור כן.

ולך רבי מתלמידיו של אהרן. אין כאן לא שנאת חינם ולא כלום, אני אוהב את כל אחד ואחד, אולם אני לא מסוגל לשבת שאנן, כאשר מדברים נגד גדולי הדור שליט"א הצדיקים שבדורנו.
ואכן כולם יודעים מה היה יחסו של מרן זי"ע להרה"ק מוהר"נ מברסלב זי"ע, וכמו כן כולם יודעים מה היה יחסו לאלו המדמים שצועדים בדרכו.
אני לא ירבה בציטוטים מדברי מו"ר כ"ק הגה"ק השפע חיים זי"ע, אסתפק בשני ציטוטים, שניהם שנשא בקדשו בעידן רעוא דרעוין, בפר' מצורע, האחד בשנת תשל"ט, והשני בשנת תש"מ ויותר מזה לא אכתוב כאן בנושא זה מאומה.
וכה דיבר בעידן רעד"ר פר' מצורע תשל"ט:
ויבואר הא דאיתא בזוה״ק (פרשת ויחי, ח"א ריט, ב) דעל חטא הידוע אין מועיל תשובה כלל, וכתבו שם לית לך חובה בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי, ובמקו"א (פרשת נח, ח"א סב, א) כתבו דמועיל לעון זה רק תיובתא סגי. וטעם הדבר, דכיון שנכשל בעון זה אזי גם את התשובה שלו והתעניות וי' מזמורי תהלים שאומר, תשדוד אותם הסטרא אחרא, ונמצא שבתשובתו הוא עוד מוסיף חטא על פשע. ולכן צריך תיובתא סגי לכל הפחות כמ״ש הרמב״ם (הלכות תשובה ב, ב) ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד וכו' ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם.
ובאמת יש לדקדק בלשון הרמב"ם ויעיד עליו יודע תעלומות וכו', דהלא הבוכ"ע ית"ש הוא דיין ומוכיח, ולמי הוא צריך להעיד. אלא שהוא מעיד בפני הקליפות, דכשרואה השי״ת דרצון הסטרא אחרא לחטוף שוב את התשובה שלו, אזי הוא מזהיר בהם לבלתי נגוע בו ומעיד עליו שלא ישוב לכסלה עוד, ומאי דהוה הוה מכאן ואילך חושבנא, ואינו מניח לכוחות הטומאה לשלוח יד בתהלים שלו ובתעניתו ובדמעותיו.
והאמת יאמר שאצלנו לא החזיקו מאמירת העשרה מזמורי תהלים של תיקון הכללי שיסד הרה״ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (ליקוטי מוהר"ן, מהדו"ק, סימן רה), ואף שבוודאי היה קדוש עליון, כי הוא לא תיקן זאת אלא לאנשים כערכו, וכידוע מה שסיפר דכשהיה אברך עשה פעם חשבון הנפש והתבונן על ערכו ומצבו בעבודת ה', ומגודל החרטה והצער הוציא אנחה כבידה ששברה את גופו, עד שבמשך מעת לעת שלם לא היה יכול להניע אצבעותיו, ואז הבין פשר מאמרם ז"ל (ברכות נח, ב) אנחה שוברת חצי גופו של אדם עכדה"ק.
וכשאומרים מזמורי תהלים באופן כזה בוודאי יש בכוחם להציל, משא"כ אדם פשוט שאומר פרקי תהלים כמצות אנשים מלומדה ומדמה בדעתו דבכך יסור עוונו וחטאו יכופר, שאין זה מועיל לו. ואם אחר שהתענה כל היום הוא יושב ואוכל סעודה דשינה, הלא מביא אסון על נפשו בזה ובבא, וחייב האדם לקיים בעצמו מאמר הכתוב (תהלים נא, ה) וחטאתי נגדי תמיד, ויבכה ויתחנן תמיד לפני השי״ת ויאמר הלא אתה כל יכול ולית אתר פנוי מינך, אנא תוציא מן הקליפות את המצוות שעשיתי ותחזירם אליך
.

ובשנת תש"מ, דיבר בקדשו:
כנודע שהרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע היה מדבר על הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע, ופעם אמר הרבי ר' ברוך שהמלאכים בשמים מקנאים בעבודתו של הרבי מבארדיטשוב ובזה שהוא מדבר עליו הוא משתיק את קנאת המלאכים מעליו. וכן היה בין הרה"ק משפאלי זי"ע להרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, דאין זה דברים פשוטים, והגם שאצלנו לא למדו כ"כ בספריו ולא הלכו בדרכיו של הרה"ק רבי נחמן, כיון שלא נמסרו אלא לאלו שירדו לסוף דעתו הק', אבל הרי ידוע שהיה נכד הבעש"ט והיה קדוש ה' כמו שהעיד עליו הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע בהסכמתו לספרו.
וראה שם עוד דברים נפלאים, בענין צדיקים שדיברו אודות צדיקים אחרים.
אין כלום כי...

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

מקצועי כתב:
10 יולי 2019, 18:57
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 18:41
לעקיבלה

א. בספר מסוים זה כתוב, והיום כולם יודעים לצטט ממנו. נוח להם להעלים עין מהציטוטים הללו: http://israel613.com/HA-ZOHAR/ZOHAR_ERE ... HRON_1.htm
ב. א"כ יש להם כוח לפי הקהל. ידוע הלצתו של הב"י מגור: הם - החסידים רוצים רבה כמו פעם, אך להיות חסידים של היום. ודוק.
ג. בלי להזכיר שמות, אך תשאל כל בעלזער מה הוא חושב על ...
וכל חסיד ויזניץ מה הוא חושב על ...
וכל חסיד סטמער מה הוא חושב על...
וחסיד צאנז מה הוא חושב על...
וסלאנים ובאבוב וכו' וכו'.
לפי דבריך, כל אחד מהחסידים הללו ממשיך להאמין שהאדמו"ר המסוים עליו הוא חולק, בכל זאת יש לו גם את הכח השמימי הזה?
ברור שהצדיק מקבל את כוחו לפי הקהל, ועל כן גם אם קמו חולקים עדיין אין זה מוריד מהכח שמקבל מלעילא בעבור כן.
לפי דבריך יש לנו סוג צדיק חדש.
הוא לא צריך לעבוד על המידות או התאוות. תורה ותפילה גם לא.
הוא יכול להיות עם הארץ, רודף שררה וכסף, מדבר לשה"ר על אחרים וכו' וכו' (תבדוק אצל החסידים הנ"ל מה הם אוחזים שהאדמורים הנ"ל עושים), העיקר שיש לו עדת צדיקים שאוחזת ממנו, זה כבר נותן לו כח לתקן את אנשיו...

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

מקצועי כתב:
10 יולי 2019, 18:57

על ציטוט בעל השפע חיים הראשון
מי שהכי ירד לסוף דעתו של רביה"ק הוא רבי נתן זי"ע. (רבינו עצמו אמר את זה)
וכל מי שרוצה ללכת בדרך רביה"ק - צריך להקשיב אך ורק למי שרביה"ק הסמיך - ה"ה רבי נתן זי"ע.

ובעניין תיקון הכללי, אף אחד בברסלב לא חושב שהוא מגיע במקום תשובה. לא מכיר שום דעה כזאת. אין. בל"נ 10,000 ש"ח למוסדות צאנז אם תמצא אחד!!!!
אבל אני נאלץ לחשוב שאולי בעל השפע חיים זי"ע חשש שיהיה מי שיחשוב כך ולכן אמר את דבריו.

אבל תגיד לי איזה רב מזקני אנ"ש בדורות האלה או בדורות הקודמים אחז שתיקון הכללי הוא במקום תשובה???
ואם כך היה אז בשביל מה חיבר רבי נתן זי"ע את התפילה שאחריו? ובשביל מה צריך התבודדות?

חסידי ברסלב עוסקים בתשובה כל ימיהם!!
ברסלב זה תשובה!

תיקון הכללי זה עניין של תיקון הפגם (של שוגג בלבד), ואולי בא במקום תעניות וכו'. ובודאי גם מועיל להבא - למנוע את החטא - והוא מרפא את הנשמה.
אך מעולם לא אחזו חסידי ברסלב שהוא פוטר מתשובה! (עזיבת החטא, וידוי וקבלה לעתיד)
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

סמל אישי של משתמש
4000
הודעות: 1094
הצטרף: 26 פברואר 2019, 11:29
נתן תודה: 153 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי 4000 »

בבקשה לנעול את האשקול לטובת כולנו!!!

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
ההבטחה הזאת היא רק למי שאומרם בציון. ומסתמא לזה התכוונת.
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

צריך להבין דבר נוסף.
השפע חיים היה אש להבות, בין בתורה בין בתפילה וקיום המצוות.
והוא דיבר לאנשים באופן של התעוררות.
אך אפילו הוא חזר בו בסוף ימיו מן הקו הקיצוני של תחילת ימיו.
רבי נחמן נמצא במקום אחר. מצד אחד הוא מגדולי גדולי הצדיקים, (רק כתפיים כאלו רחבים יכולים להוציא לאור תיקון הכללי כזה). מצד שני הוא הוריד את עצמו לנמוכים שבנמוכים.

סיפר לי ידיד שהינו מקובל גדול - לא ברסלבר.
פעם אחד משם איזה סיבה היה במוסך. וחיכו למשהו.
מה עושה תלמיד חכם? מחפש ספר. היה שם 'ליקוטי מוהר"ן', אז הוא הציע למוסכניק 'בא נלמד ביחד'.
והם למדו.
אז הוא מפטיר לי (לא זוכר את הלשון, אך זה תוכן הדברים), 'המוסכניק התלהב שם מהדיבורים הקדושים, אך אני הייתי בפלנטה אחרת. איך שרבי נחמן הוריד כזה תורה, וחכניס לזה עשרות דפים של עץ חיים, והכל למעשה ממש'.

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 19:16
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
ההבטחה הזאת היא רק למי שאומרם בציון. ומסתמא לזה התכוונת.
אכן, נשמט ממני המילים הללו.

א יודעלע
הודעות: 1994
הצטרף: 01 מרץ 2014, 20:40
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי א יודעלע »

יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול.

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום

א יודעלע
הודעות: 1994
הצטרף: 01 מרץ 2014, 20:40
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי א יודעלע »

וּבָאתָ֗ אֶל־הַכֹּהֲנִים֙ הַלְוִיִּ֔ם וְאֶ֨ל־הַשֹּׁפֵ֔ט אֲשֶׁ֥ר יִהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם וְדָרַשְׁתָּ֙ וְהִגִּ֣ידוּ לְךָ֔ אֵ֖ת דְּבַ֥ר הַמִּשְׁפָּֽט: (דברים פרק יז פסוק ט)

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול לא נכון
כמה פעמים אפשר לחזור על אותם שקרים?

אין מי שעוסק בתשובה יותר מחסידי ברסלב.

כל הספר הקדוש ליקוטי תפילות הוא תפילות שהן תשובה, תפילות לקב"ה שיקרבהו לעבודתו ויסעהו להתגבר על היצר!
רק חסידי ברסלב יוצאים כל יום לשעה התבודדות ועושים תשובה אמיתית בכל יום ויום!!!!!
כל ספרי רביה"ק מלאים מעצות ודרכים איך לתקן את דרכיו ואיך לחזור בתשובה!
כל מי שרק מתקרב באמת לרביה"ק, כל הזמן חושב מהתכלית, ומתבודד ומתחנן להקב"ה שיקרבהו לעבודתו.

ולומר תיקון הכללי, ולנסוע לצדיק - זה חלק ממעשה התשובה. וזו בדיוק ההשתדלות הנדרשת להנצל להבא ולתקן את העבר.

ולגבי עניין הצדיק מה שכתבת - כבר אמרתי שלא אתייחס לזה כאן. מי אתה שתחלוק על דבריו המפורשים של רביה"ק?
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו. נכון שימחל, אבל הפגם נשאר וצריך לתקן אותו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול. לא נכון. למה אתה כותב דברי נאצה על עובדי ה' אמיתיים?!

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא אין שום בעיות כאלה בברסלב. זה שקר שאתם חוזרים עליו שוב ושוב, וכל מי שמכיר את תורת ברסלב ואת חסידי ברסלב יודע שזה הפך האמת!~
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...המלעיג על דברי חכמים...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה וזו ההשתדלות - להתקרב לצדיקים!!!

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום
ינצל מגיהנום מי שיעשה תשובה. לנסוע לצדיק גורם לבן אדם לעשות תשובה.
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

סמל אישי של משתמש
4000
הודעות: 1094
הצטרף: 26 פברואר 2019, 11:29
נתן תודה: 153 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי 4000 »

מבקשים מההנהלה לנעוך את האשכול מממממממממממממייייייייייייייייייייייייייייידדדדדדדדדדדדדדדדדדייייייייייייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתת

א יודעלע
הודעות: 1994
הצטרף: 01 מרץ 2014, 20:40
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי א יודעלע »

מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:10
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו. נכון שימחל, אבל הפגם נשאר וצריך לתקן אותו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול. לא נכון. למה אתה כותב דברי נאצה על עובדי ה' אמיתיים?!

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא אין שום בעיות כאלה בברסלב. זה שקר שאתם חוזרים עליו שוב ושוב, וכל מי שמכיר את תורת ברסלב ואת חסידי ברסלב יודע שזה הפך האמת!~
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...המלעיג על דברי חכמים...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה וזו ההשתדלות - להתקרב לצדיקים!!!

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום
ינצל מגיהנום מי שיעשה תשובה. לנסוע לצדיק גורם לבן אדם לעשות תשובה.
בקיצור, הבנו.
רק חסידי ברסלב יכולים לעשות תשובה בשלימות.
כל מי שהוא לא חסיד ברסלב, יש לו פגמים שאינם יכולים לתקון.

אפשר כבר לסגור את האשכול.
הבנו את הנקודה.

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 20:23
מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:10
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו. נכון שימחל, אבל הפגם נשאר וצריך לתקן אותו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול. לא נכון. למה אתה כותב דברי נאצה על עובדי ה' אמיתיים?!

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא אין שום בעיות כאלה בברסלב. זה שקר שאתם חוזרים עליו שוב ושוב, וכל מי שמכיר את תורת ברסלב ואת חסידי ברסלב יודע שזה הפך האמת!~
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...המלעיג על דברי חכמים...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה וזו ההשתדלות - להתקרב לצדיקים!!!

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום
ינצל מגיהנום מי שיעשה תשובה. לנסוע לצדיק גורם לבן אדם לעשות תשובה.
בקיצור, הבנו.
רק חסידי ברסלב יכולים לעשות תשובה בשלימות.
כל מי שהוא לא חסיד ברסלב, יש לו פגמים שאינם יכולים לתקון.

אפשר כבר לסגור את האשכול.
הבנו את הנקודה.
איך הבנת את זה מדברי? כתבתי דברים אחרים לגמרי.
אתה רואה שאין לך מה לענות אז אתה מעות את הדברים שלי כדי לצאת צודק בכל זאת...
אתה מלעיג על דברי חכמים.
ושקרן.
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

סמל אישי של משתמש
מתלמידיו של אהרון
הודעות: 777
הצטרף: 30 דצמבר 2012, 10:47
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי מתלמידיו של אהרון »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 20:23
אפשר כבר לסגור את האשכול.
למה, כדי שהנאצות והשקרים שלך על רביה"ק ותלמידיו הקדושים ישארו ללא תגובה?

איך אתה לא מפחד לכתוב ככה נגד קדושי עליון??
מה אתה מחפש צרות?

רביה"ק זי"ע אמר וזהו.
תלמידיו מקיימים בפשיטות ותמימות.
מי אתם שתעבירו ביקורת על דבריו הקדושים!
"אנחנו דומין כמו מי שמנגן - והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון - היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדים, כך היא הפליאה אצל העולם - על מה אתם רצים אחריי" (חיי מוהר"ן)

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו.
אני מבין שאתה נמצא בין חברים שיכולים להיות בטוחים שעשו 'תיובתא סגי', כדברי השפע חיים בשם הזהר?

א יודעלע
הודעות: 1994
הצטרף: 01 מרץ 2014, 20:40
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי א יודעלע »

מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:26
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 20:23
מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:10
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו. נכון שימחל, אבל הפגם נשאר וצריך לתקן אותו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול. לא נכון. למה אתה כותב דברי נאצה על עובדי ה' אמיתיים?!

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא אין שום בעיות כאלה בברסלב. זה שקר שאתם חוזרים עליו שוב ושוב, וכל מי שמכיר את תורת ברסלב ואת חסידי ברסלב יודע שזה הפך האמת!~
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...המלעיג על דברי חכמים...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה וזו ההשתדלות - להתקרב לצדיקים!!!

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום
ינצל מגיהנום מי שיעשה תשובה. לנסוע לצדיק גורם לבן אדם לעשות תשובה.
בקיצור, הבנו.
רק חסידי ברסלב יכולים לעשות תשובה בשלימות.
כל מי שהוא לא חסיד ברסלב, יש לו פגמים שאינם יכולים לתקון.

אפשר כבר לסגור את האשכול.
הבנו את הנקודה.
איך הבנת את זה מדברי? כתבתי דברים אחרים לגמרי.
אתה רואה שאין לך מה לענות אז אתה מעות את הדברים שלי כדי לצאת צודק בכל זאת...
אתה מלעיג על דברי חכמים.
ושקרן.
במה בדיוק שקרתי?
אתם טוענים כאן לאורך כל האשכול שרק ר' נחמן הוא צדיק אמת
וכל שאר הצדיקים בדורינו אינם יכולים לתקן את הנשמה.
כתבתי את זה פשוט בצורה יותר ברורה ומובנת בלי פלסופים.

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:50
וּבָאתָ֗ אֶל־הַכֹּהֲנִים֙ הַלְוִיִּ֔ם וְאֶ֨ל־הַשֹּׁפֵ֔ט אֲשֶׁ֥ר יִהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם וְדָרַשְׁתָּ֙ וְהִגִּ֣ידוּ לְךָ֔ אֵ֖ת דְּבַ֥ר הַמִּשְׁפָּֽט: (דברים פרק יז פסוק ט)
משפט, נכון.
אך תיקוני נשמות, העלאת התפילה והמצוות?
איזה אדמו"ר מהיום יאמר על עצמו שהוא מעלה את העבודת השם של חסידיו?
הכי הרבה שהוא יאמר, זה 'בזכות אבותינו הק' ...'. אך שיבטיח משהו?

יהיה טוב
הודעות: 294
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים

Re: צעקת בעלי התשובה

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 20:59
מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:26
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 20:23
מתלמידיו של אהרון כתב:
10 יולי 2019, 20:10
א יודעלע כתב:
10 יולי 2019, 19:49
יהיה טוב כתב:
10 יולי 2019, 19:14
למקצועי

אתה באמת בבעיה.
כידוע שבנגלה, אם רב מתיר דבר מסוים, תלמידו יכול לאכול את זה, אף אם רב אחר יאסור זאת.
רבבות רבבות יהודים ניצולים בדברים חמורים ביותר בזכות אמירת תיקון הכללי - כי כן פסק רבי רבי נחמן והם סומכים עליו.
וזה היה מהדברים העיקריים שפעל בעולם, תיקון הכללי באותו יום. ונתינת פרוטה לצדקה בעבורו ואמירת תיקון הכללי (גם לא באותו היום) - שעל זה הבטיח עם שני עדים שיניח את עצמו לאורך ולרוחב ויוציא את האדם מן השאול.
אך אתה, (לא אתה אישית ח"ו, הכוונה מישהו מהקבוצה שלך), אם ח"ו ח"ו נכשל, מה יעשה?
יעשה תשובה וימחל לו. נכון שימחל, אבל הפגם נשאר וצריך לתקן אותו.
ברסלבר שח"ו נכשל- סומך על רבינו שיצלינו מן שאול. לא נכון. למה אתה כותב דברי נאצה על עובדי ה' אמיתיים?!

זהו אחת הבעיות בברסלב, שכל אחד יודע שיש 'תיקון כללי' לכל חטא אין שום בעיות כאלה בברסלב. זה שקר שאתם חוזרים עליו שוב ושוב, וכל מי שמכיר את תורת ברסלב ואת חסידי ברסלב יודע שזה הפך האמת!~
ורבינו יציל אותו מן הגיהנום בזכות שהיה על קברו בר"ה
וממילא יכול לעשות ככל העולה על רוחו...המלעיג על דברי חכמים...

מי שמאמין שיש דיוטות תחתונות שקשה יותר להתעלות משם,
עושה קצת יותר השתדלות לא להגיע לכשלונות האלה וזו ההשתדלות - להתקרב לצדיקים!!!

אגב, מובא גם שמי שהיה על קברו של הרבה ר' אלימלך גם ינצל מגיהנום.
ויש עוד כמה עיצות בחז"ל כיצד להנצל מגיהנום, החל מגמרא ועד ספרי חסידים
אכילת דג בשבת
אמירת שיר השירים בכוונה (יסוד ושורש העבודה)
צדקה
לימוד משניות
ועוד ועוד ועוד

כך שבס"ד גם מי שלא היה בר"ה באומן ינצל מגיהנום
ינצל מגיהנום מי שיעשה תשובה. לנסוע לצדיק גורם לבן אדם לעשות תשובה.
בקיצור, הבנו.
רק חסידי ברסלב יכולים לעשות תשובה בשלימות.
כל מי שהוא לא חסיד ברסלב, יש לו פגמים שאינם יכולים לתקון.

אפשר כבר לסגור את האשכול.
הבנו את הנקודה.
איך הבנת את זה מדברי? כתבתי דברים אחרים לגמרי.
אתה רואה שאין לך מה לענות אז אתה מעות את הדברים שלי כדי לצאת צודק בכל זאת...
אתה מלעיג על דברי חכמים.
ושקרן.
במה בדיוק שקרתי?
אתם טוענים כאן לאורך כל האשכול שרק ר' נחמן הוא צדיק אמת
וכל שאר הצדיקים בדורינו אינם יכולים לתקן את הנשמה.
כתבתי את זה פשוט בצורה יותר ברורה ומובנת בלי פלסופים.
א. יכולים להיות צדיק בלי יכולת לתקן נשמות.
ב. לא כתבנו שאין אחר, אלא תביא אסמכתות. רבי נחמן אמר על עצמו עשרות פעמים שיעשה זאת.
זה שקשה לך לעזוב חברה וממילא תולה זאת שהאדמו"ר שלך יתקן אותך, לא מבטיח לך כלום.
כל שכן שיש הרבה אדמורים שהחסידות האחרת מספרת עליהם דברים, שהם לא כאלה צדיקים. אז איך בכלל יוכלו לתקן את חסידיהם?

שלח תגובה