חומר לל"ג בעומר

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

מחנך
הודעות: 281
הצטרף: 22 אפריל 2013, 18:45

חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי מחנך » 24 אפריל 2013, 00:05

האם מישהו יכול להשיג תמונות של אדמורי"ם מדליקים מדורות / יורים בחץ וקשת / תמונות משמחת ההילולא במירון וכדו'
[וכן סיפורים יפים על רבי שמעון]
אני צריך את זה לצורך עלון היוצא לקראת הל"ג.
בתודה מראש לכולם.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 16740
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 102 פעמים
יצירת קשר:

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 24 אפריל 2013, 00:30

חשבתי לרגע שאתה מחפש קרשים ועצים...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

נחמן
הודעות: 1269
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:42

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי נחמן » 24 אפריל 2013, 01:18

ניסים ונפלאות במירון

נס שהיה לזקן המקובלים הרח"ש דוויק זצוק"ל אצל ציון הרשב"י

המקובל רבי אשר זעליג מרגליות מביא בספרו 'הילולא דרשב"י' (עמ' נ"ב): 'אספר מעשה ה' לפני עשרים שנה בערך, בא מכתב בקשה מחו"ל לכ"ק מו"ר המקובל האלוקי רבי חיים שאול הכהן דוויק זצוק"ל, שמושל העיר שבא מקרוב שם מציק ליהודים, ורבינו הקדוש זצוק"ל נסע למירון לשבת של סליחות לפני ר"ה עם עשרים מתלמידיו ואני הקטן עמהם, והיינו שם חמישה ימים, ובכל יום שעשינו שם הקפות סביב הציון הקדוש של רבי אלעזר עם ארבעת המינים הישנים של השנה שעברה בידינו, וכשחזרנו ירושלימה, מצא רבינו טלגרמה בביתו ונתבשר כי מושל העיר מת פתאום, וליהודים שם אורה ושמחה'.

נס אצל ציון רשב"י ע"י ח"י ראטיל משקה

בספר 'טל ירושלים' מהגרי"ל הארינשטיין זצ"ל [מחכמי ירושלים מלפני כמאה שנה] עמ' ט"ל, מביא: 'ראיתי בעיני שהיו שני אנשים שהיה להם משקה הרבה, והיו מבקשים לכל איש שישתה משקה שלהם, ושאלתי מה זה. ספרו לי, שאחד הביא קטן שלו לשמחת התגלחת והוא לא היו לו ילדים ארבע עשר שנים, ופעם אחת היה בל"ג בעומר, ובתוך השמחה ענה בקול גדול: אני מנדר שמונה עשר ראטיל משקה לשמחת רשב"י, שיעזור לי ה' בזו השנה בן זכר, וענו כל העם אמן. בשנה זו נתעברה זוגתו וילדה לו בן, וכעת הגיע זמן התגלחת ושילם נדרו כאשר נדר, ואיש השני לא היו לו ילדים עשר שנים, ענה אחריו כנ"ל ועזר לו ה' גם כן, שמעתי מפיהם בעצמם. ומי שהוא במירון מרגיש בחוש שהשמחה הוא בכח הרשב"י ושרוצה שיהיה משתה ושמחה בזה היום', עכ"ל.

נס תחית המתים אצל ציון רשב"י בשנת תרפ"ג

בספר 'הילולא דרשב"י' (עמ' ס"ג) מביא מעשה נורא, וכה דבריו: 'והנני עד ראיה לספר בקהל מעשה נס ופלא מה שראיתי בעיני בהיותי במירון על ל"ג בעומר בשנת תרפ"ג, שחל אז ל"ג בעומר נשארו אז במירון לשבות שם את יום השבת, וטעמנו אז טעם שמחת שבת עילאית פלאית, וביום שבת בבוקר, אחר תפילת מוסף שהתפללנו אז בבית המדרש על יד ציון קודש הקדשים הרשב"י בהמנין האחרון קרוב לחצי היום. ויהי נשמע כל רעש גדול, שילד אחד של אחינו הספרדים שאמו נדרה לעשות לו תגלחתו הראשונה, כמנהג הידוע, ואבי הבן לא יכול ליסע למירון, ואמו לבדה הביאתו למירון. ופתאום הילד אחזתו מחלת החולי רע ר"ל, ושבק חיים לנו. והילד היה מונח באחד החדרים הקטנים הבנוים למעלה עלי גגות הציונים בחצר הקודש, וציוו הרופאים שהיו שם מטעם הממשלה מצפת"ו שצריכין לעשות הסגר 'קראנטין' על כל אנשי החצר על איזו ימים, וכשנשמעה הפקודה הזאת, רבים מההמון נבהלו והתחילו לברוח מהחצר החוצה אל השדות וההרים והגבעות אשר שם, אבל מיד הגיעו צעקות וקולות ובכיות, והחצר נסגר ונשמר על ידי השוטרים, ועל כולם עלה ונשמע קול בכיה מהאשה ? אם הילד ? היות שבנה הראשון והיחידי שהביאה אותו לתגלחתו הראשון ? אין, ונהפך לתוגה שמחתה.

ואני בעיני ראיתי את הילד מונח בחדרו על הארץ ירוק ומת, וכולנו נצטערנו מאד מאד על נפש אחת מישראל, וצער אמו, ולא יכולנו בשום אופן מרוב צער לעשות קידוש ולסעוד את סעודת שבת בבוקר. והנה פתאום קמה אם הילד וחגרה מתניה כאשת חיל ולקחה הילד המת על ידיה ירדה עמו לבית הכנסת שעל יד הציון הקדוש, ובקול מר צורחת ובבכי צעקה אם הילד: אוי, צדיק, צדיק, רבי שמעון! הנני אמתך, באתי לכאן לכבודך לגלח בני הילד היחידי הראשון אשר נתן לי הש"י בזכותך, וקיימתי נדרי אשר נדרתי והביאותיו כאן על ל"ג בעומר. ואתמול הביאותיו ועשיתי לו התגלחת בשירים ובזמרה ובתוף ובכינור ומשתה ושמחה (כמו שנוהגים שם בזה), ועתה איך אסע מכאן בבושה וכלימה בלי הילד וכו' ובאיזה פנים אבוא הביתה! וקולותיה ובכיותיה היו נשמע על כל החצר הקדוש, ולב מי לא נמס כמים לשמוע את קול צעקת האשה מרת הלב ובתחנוניה וצערי לבה. ואחר כך קמה ואמרה: צדיק, צדיק! הנני מניחתו לפניך כמו שהוא, ואנא ממך, שאל תביישנו, ואל תחזיר פני ריקם ותחזירו לפני חי ובריא כמו שהבאתיו אתמול לפניך ואקדש שם שמים ושמך בעולם וידעו כי יש ה' וצדיקים שופטים בארץ!

ולסגולה סגרו שמה הביהכנ"ס על הציון הקדוש ולא נשאר שם רק הילד. וכעבור איזו רגעים, הקול נשמע מבית הכנסת צעקת הילד לאמו, והחכם שם פתח לה הפתח, והנה הילד קם על רגליו וצועק: אמי, תני לי מעט מים, כי צמא אני! ונתנו לו מים, והיא העלתו הגגה למקום חדרה מקודם, ונעשה שם רעש גדול מתחיית הילד המת וכל הקהל כולם באו לראות הילד החי, וגם הרופאים נאספו שמה ובדקו את הילד והודו ואמרו שאין זה בדרך הטבע כלל אלא מעשה נעשה תחיית המת ע"י התנא רבי שמעון, והתירו תיכף ומיד לפתוח שערי החצר ואמרו שאין צריך לעשות עוד 'קראנטין' והיה אז קידוש השם גדול מאד, וכולם שראו את הילד החי ברכו ברכת מחיה המתים'.

רבי שמעון מרפא חולה על קברו (מתוך ספר 'גדולת יהושע', נאסויד)

באחת השנים קנה נגיד מפורסם את זכות ההדלקה בעד הון עתק ? עשרת אלפים זהובים! הנגיד כובד בהדלקה, ותיכף פצחו העם ברננה ובזמרה: 'בר יוחאי נמשחת אשריך, שמן ששון מחבריך'. הכל רקדו וחוללו בשירים ובתשבחות. הצפיפות והדוחק היו גדולים מהרגיל, אבל הנאספים לא שתו לבם לכך, אלא זמרו ורקדו בהתלהבות ובהתרגשות דקדושה. בגודל הלחץ זה הדחק נפל העשיר בעל ההדלקה מן הגג, ומעוצמת הנפילה נשברו שתי רגליו. הנוכחים לא חשו בנפילתו מהגג, ומהמיית השירה לא שמעוהו זועק ביסוריו ומבקש שיבואו לחלצו ממצוקתו.

כך שכב שעה על גבי הקרקע, עד שעבר שם מאן דהו שהבחין בבכיו, ושאלו מה אירע לו. שח לו נעשיר על נפילתו ומכאוביו. הלה נטלו בידיו והרימו לאחד החדרים, הניחו על מטה, ויצא לבקש רופא שייקל מעליו את יסוריו. ברם, רופא לא היה אז במירון, והיהודי הלז נאלץ לנסוע בעגלה לכפר הסמוך למירון.

ביני לביני חלף זמן רב, עד שהיהודי חזר עם רופא שהואיל בטובו לעלות עמו למירון בחשכת הלילה, כדי להגיש עזרה לחולה שנשברו רגליו. היהודי נכנס לחדר בו הניח את העשיר הפגוע, ולבו פג בקרבו. החולה לא שכב בחדר, והלה לא ידע מה אירע עמו בעת היעדרו. הוא פנה כה וכה לחפשו, והגיע למעגלי הרוקדים. שם, במרכז המעגל, ראהו מרקד בהתלהבות גדולה.

הוא משכו הצידה ושאלו: כיצד הינך עומד ומרקד על רגליך השבורות? אמר לו העשיר בהתרגשות: לאחר שהלכת לבקש רופא, שכבתי מוטל כאבן דומם בחדרי, מתפתל במכאובי. לפתע נגלה עלי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לי: 'אתה עשית היום שמחה גדולה לכבודי, לפיכך עלי לשמחך ותהיה בריא' הוא הניח את ידיו הקדושות על רגלי המרוסקות ותיכף ומיד נעמדתי על רגלי כבתחילה. בראותי זאת, יצאתי החוצה לרקוד עם כולם לכבוד הילולא דרשב"י'.


תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו, אדונינו בר יוחאי

נחמן
הודעות: 1269
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:42

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי נחמן » 24 אפריל 2013, 01:22

003.jpg
002.jpg
001.jpg
[/size]
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

נחמן
הודעות: 1269
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:42

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי נחמן » 24 אפריל 2013, 01:26

153.jpg
ל''ג בעומר.gif
[/size]
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
דוד
הודעות: 170
הצטרף: 08 נובמבר 2012, 11:31

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי דוד » 24 אפריל 2013, 11:33

כמה חומר אתה רוצה ואיזה סוג?

מחנך
הודעות: 281
הצטרף: 22 אפריל 2013, 18:45

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי מחנך » 24 אפריל 2013, 12:14

לא צריך כ"כ הרבה, כי יש לי בסיס,
אני צריך עכשיו בעיקר תמונות טובות,
לדוגמא: תמונה של הקלויזנבורג יורה בחץ וקשת.

איש גמזו
הודעות: 28
הצטרף: 13 פברואר 2013, 22:45

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי איש גמזו » 28 אפריל 2013, 17:37

האם מישהו יכול להביא שירים לל''ג בעומר (בר יוחאי וכד')

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 4 פעמים

Re: חומר לל"ג בעומר

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 28 אפריל 2013, 21:01

מישהו יכול להעלות את הדלקת באיאן? (מאיזה שנה שלא תהיה, לא מצאתי את זה בשום מקום).

שלח תגובה