דיון אודות הר' קוק (והשגחה פרטית)

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

האני מאמין החדש "שמע ישראל הכותל כותלינו הכותל אחד", ושותפותו בפעולות שי"א שהביאו לרצח יהודים ופרעות תרפ"ט
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

ואגב בקשר למה שכתבתי בעבר עדות ששמעתי איש מפי איש עד הגרי"ז מבריסק בקשר למצבו הרוחני של קוק בצעירותו, יש להביא את מכתבו של הגאון מבריסק (רבי יצחק ירוחם דיסקין):

לו הי' לנגד עיני כתר"ה ספר האורות וראה בו הדברים הזרים המוזרים לא הי' אפשר
לו להתאפק מלמחות ולצאת בזרוע נגד זה
צר לנו כי קשה בעוה"ר בזמן הזה למנוע בעד דברים מסוכנים כאלו המטילים דופי
בשיטתנו המקובלה והמסורתית והנותנים כח ועוז להסטרא אחרא אנחנו לעצמנו מכירים
את הרב הזה עוד מנעוריו ורעיונותיו המשובשות ידועים לנו מאז ובכל מקום שהוא נמצא
הוא גרמא בנזקין להכניס רוחות זרות בצעירי ישראל ולהרחיקם מעל תורתנו הק'
ואם אנו מכסים טפחים הוא רק מפני שחוששים אנו לחלול שם שמים ומפני הכרתנו כי הוא לא
ישוב מדרכיו ומצוה שלא לאמור דבר שלא נשמע.

צילום המכתב מובא בספר הנ"ל ע' סט.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

לא נראה לי שמתאים לי להמשיך לכתוב בנושא זה, כי יש אנשים שמושפעים מצד אחד ששמעו, ותודות לכך מוכנים לכתוב השמצות זולות על אדם גדול מאוד, ולכן אני את נפשי הצלתי ואין לי שייכות לזה.

רק דבר אחד לסיום: מסופר על הרה"ק בעל שפע חיים מצאנז-קלויזנבורג זי"ע, שאמר פעם לליטאי אחד שהיה מגלח את זקנו, שכשיבוא משיח יגלה לנו האם היינו צריכים להשאיר הזקן או לא. אם יפסוק שהזקן מיותר, אני יכול לגזוז אותו בן רגע, אבל אם יפסוק שהיינו צריכים להשאיר הזקן - הלוא תתבייש להציג פניך ותהיה כלוא בביתך עד שהזקן יגדל...

לענינינו: כאשר נגיע לבי"ד של מעלה לאחר מאה ועשרים שנה, יש צד שהבי"ד יאמרו שהגרי"ח זוננפלד, רי"י דיסקין, רבני הונגריה וכו', צדקו בזה שאמרו שהרב קוק הוא אפיקורס וימ"ש'ניק, ואז אוכל לומר בפה מלא 'ימח שמו וזכרו' - הן לא פספסתי מאומה ב'אי-אמירת' רשע, אפיקורס, ימ"ש בעוה"ז. אבל הרי יש צד שהבי"ד יאמרו שהבעל הלשם, הגרח"ל אוירבך, החפץ חיים [כעדות חתנו ר' אהרן], ועוד צדקו בזה שאמרו שהוא איש גדול מאוד ובודאי לא רשע או נגוע באפיקורסיות, ואז נמצא דינך ברותחין על שהלעבת במלאך אלקים ללא הצדקה.

ולבוא ולומר שאתה סומך על הרבנים שהחרימוהו, אינה טענה ראויה לשמה. שהרי לכו"ע יש מח' בין הגדו"י בזה, וא"כ מה לך קרוץ מחומר שאינו מכיר השיח ושיג להביע דעתך - להרשיע מי שהוא ספק צדיק ספק רשע! ועוד, שהרי יש טענת 'היה לך ללמוד ולא למדת', שעכ"פ כהיום זה דבר ברור לכל מי שחקר באמת בקורות חייו ובספריו של הרב קוק [ושוחחתי עם רבים כאלו, שבתחילה הרשיעוהו או הסתפקו בצדקותו, ולאחר שליבנו הענין הצדיקו את הצדיק מעיקרא], שהיה צדיק ותמים במעשיו.

אי לכן אני רק מציע לכל מי שיראת אלקים נוגע ללבבו: סורו נא מתוארי 'רשעים' האלה! הלוא זה יכול לגרום לך לסבול הרבה בעולם האמת, ולמה לך להרשיע אדם שיש עכ"פ ספק בזה.


נ.ב. הרדידות בתגובות הנ"ל ניכרת באופן מפליא, ולכן אין פלא שאריות שבחבורה שהיו - אינם. וסליחה על ההתבטאות, אבל עם כל הכבוד להניקים כאן - אני קראתי פי עשר ומאה מהם, ולהעתיק מאתרים שקמו לנגחו [כמו אתר המלא שקר 'אזמרך בלאמים' (שבעבר גם אני חשבתיהו לאתר נפלא מלא דעה ואמת)], אינו חכמה ואינו מלאכה. אבל היות ואני רואה שאין כאן 'צד שני' אלא יש כאן חברה עם דעה מוקדמת, ואף כותבים בבוטות וחוצפה כלפי אדם גדול בישראל, מושך אני את ידי מן הענין במחאה גלויה.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

אני מתפלא שאתה מתעלם ממכתב מפורש של החפץ חיים וסומך על איזו עדות עלומה מחתנו. בכל אופן כמובן שהכי קל לומר כאילו הדבר ספק וכאילו יש כאן מחלוקת עצומה בין גדולי עולם, בעוד שהמכתבים של גדולי וענקי הדורות כמו החפץ חיים, הכף החיים, רבי יוסף רוז'ין, הגאון מבריסק, הרב אלפנדרי, הם מכתבים מפורשים שכתבו בעצמם ובשפה הכי ברורה שיש, ואתה מביא לי ראיות מאיזה מכתב שסך הכל ביקשו להתפלל לרפואתו, כאשר ברור לכל בר דעת שאין ביד כל אחד מהחותמים להשפיע בדיוק נמרץ על כל הנוסח שנכתב על ידי מעריציו, ואתה מדייק לי כל מילה כאילו נכתבה על ידיהם.

כאשר אתה מקרר את האמבטיה ומנסה להציגו כספק צדיק אתה גורם במו ידיך לאנשים להכשל בקריאת ספריו שגדולי ישראל כתבו בשפה הכי ברורה שיש שהם גרועים באופן נורא, ובהצדקת שיטתו האיומה והפסולה שגרמה להרס לא יתואר בכלל ישראל. אתה באמת בן אדם חכם, אבל אל תצדק הרבה! הרי זו היא שיטתו האיומה של אותו האיש שלא ידע להבדיל בין טוב לרע ובין טמא לטהור!

אתה מציג את הענין כאילו מדובר כאן בענין שבספקות שאתה מציג אתה כאילו מצדיק את עצמך בפני בית דין של מעלה, בעוד שההפך הוא הנכון. בכך שאתה מנסה להציג אותו כספק צדיק, אתה עתיד ליתן דין וחשבון לבית דין של מעלה על קירור האמבטיה הרותחת. אתה לא עומד מהצד, אלא מביע דעה בנחרצות ובתוקף כשאתה מציג את עצמך בקי וחכם פי אלף מכל האחרים.

ואגב: כל המכתבים שהובאו לעיל הם ממקורות מוסמכים, ולא מהאתר אזמרך בלאומים, וברובם יש את צילומי כתב היד, וגם אין הכחשות למכתבים האלה!
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
עטרת תפארת
הודעות: 1190
הצטרף: 02 מאי 2016, 21:00
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי עטרת תפארת »

קורח שפיקח היה לא ראה שהמן נופל רחוק מביתו והוא רשע? אלא שאמר שהסיבה לכך שהוא אינו משמיץ עוד. ההשוואה היא לענין קורח ומחלוקת !!!
אין עוד מלבדו!

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

דבריך המוזרים משוים את כל גדולי ישראל בשורת קורח ועדתו, ואת אותו האיש קו קוקו קוקוריקו בשורת משה רבינו. אוי לאזנים שכך שומעות
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
עטרת תפארת
הודעות: 1190
הצטרף: 02 מאי 2016, 21:00
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי עטרת תפארת »

אני באמת לא מבין גדול בהרב קוק. אבל אני לא אדבר נגד שום רב בישראל!!!!!!!!! ובוודאי לא אכניס את ראשי בין גדולי ישראל. ובדברי הנ"ל לא התיימרתי להביע דעה במה שגדולי ישראל אמרו. דברי כוונו נטו למר יהודה שיש לו את החוצפה להמשיך ולהיות מנהל פה בפורום ולהזהיר מחר חבר פורום שדיבר נגד גדול דור אחר..
אין עוד מלבדו!

סמל אישי של משתמש
רמה בים
הודעות: 496
הצטרף: 29 אוקטובר 2014, 23:51
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי רמה בים »

האם הנושא עדיין לא מוצה :?:
פורום לדעת זך ונקי, כי אין לנו פורום אחר!
הבה נשמור על רָמָה בְּיַם ההודעות...

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

yehuda כתב:אני מתפלא שאתה מתעלם ממכתב מפורש של החפץ חיים וסומך על איזו עדות עלומה מחתנו. בכל אופן כמובן שהכי קל לומר כאילו הדבר ספק וכאילו יש כאן מחלוקת עצומה בין גדולי עולם, בעוד שהמכתבים של גדולי וענקי הדורות כמו החפץ חיים, הכף החיים, רבי יוסף רוז'ין, הגאון מבריסק, הרב אלפנדרי, הם מכתבים מפורשים שכתבו בעצמם ובשפה הכי ברורה שיש, ואתה מביא לי ראיות מאיזה מכתב שסך הכל ביקשו להתפלל לרפואתו, כאשר ברור לכל בר דעת שאין ביד כל אחד מהחותמים להשפיע בדיוק נמרץ על כל הנוסח שנכתב על ידי מעריציו, ואתה מדייק לי כל מילה כאילו נכתבה על ידיהם.

כאשר אתה מקרר את האמבטיה ומנסה להציגו כספק צדיק אתה גורם במו ידיך לאנשים להכשל בקריאת ספריו שגדולי ישראל כתבו בשפה הכי ברורה שיש שהם גרועים באופן נורא, ובהצדקת שיטתו האיומה והפסולה שגרמה להרס לא יתואר בכלל ישראל. אתה באמת בן אדם חכם, אבל אל תצדק הרבה! הרי זו היא שיטתו האיומה של אותו האיש שלא ידע להבדיל בין טוב לרע ובין טמא לטהור!

אתה מציג את הענין כאילו מדובר כאן בענין שבספקות שאתה מציג אתה כאילו מצדיק את עצמך בפני בית דין של מעלה, בעוד שההפך הוא הנכון. בכך שאתה מנסה להציג אותו כספק צדיק, אתה עתיד ליתן דין וחשבון לבית דין של מעלה על קירור האמבטיה הרותחת. אתה לא עומד מהצד, אלא מביע דעה בנחרצות ובתוקף כשאתה מציג את עצמך בקי וחכם פי אלף מכל האחרים.

ואגב: כל המכתבים שהובאו לעיל הם ממקורות מוסמכים, ולא מהאתר אזמרך בלאומים, וברובם יש את צילומי כתב היד, וגם אין הכחשות למכתבים האלה!
הטיפשות שלך מרקיעה שחקים. לא הייתי אמור לענות כסיל כאוולתו, אבל משום שלא יאמרו מדשתקי שמע מינה דלית מאי למימר, אענה פעם אחת, וזהו. אח"כ תוכל להגיד את אשר עם לבבך, ואי"ה אני לא אענה יותר. כי גם עתה אין דבריי מכוונים אליך, אלא להעומד מן הצד וחושב שיש לך 'קייס' מוצדק.

קודם כל, המכתב של החפץ חיים אינו מדבר נגד הרב קוק, ובוודאי שאינו משמיצו. הוא מדבר נגד מי שהתבטא על האוניברסיטה העברית שהוא ביהמ"ק השלישי, וזה בדיוק העלילה שהעלילו על הרב קוק שאמר ככה. הוא לא אמר כן אלא קצת בסגנון חריף שהרוצה להקצין יכול להביא דיבתו רעה. החוצפה וההיתממות לומר 'עדות עלומה מחתנו', מקוממת ביותר. אבל לא אותי, כי כבר ראיתי לעיל שאינך מבין בין ימינך לשמאלך, ואינך יודע טיפת היסטוריה, כך שעדות חתנו הוא עדות עלומה. אז קודם כל תעשה איזה בירור מי הוא חתנו, מה כתב, והיכן כתב. שלישית, ידוע גם שהחפץ חיים עזב את הכנסיה הראשונה של אגו"י, כי קנאי ירושלים היו שם ודיברו סרה בהרב קוק, ועל חוצפתם לדבר בהרב קוק עזב את המקום במחאה. אבל אתה תתעקש עם מכתב שלא הפנה להרב קוק, ויתכן שלא דיבר ממנו אלא מהקיצוניים עוד יותר ממנו, ואף אם כן דיבר ממנו הרי רואים שדיברו לשה"ר בהרב קוק מה שלא היה בו, ואף אם תתעלם מכל זה לא תוכל להתעלם מזה שאף פעם לא כתב עליו תוארים שנתת לו.

מול המכתבים של שאר הרבנים שהבאת (מה גם שיש מבניהם המוטלים בספק, כגון הסב"ק אלפנדרי, ואכמ"ל), יש מכתבים רבים של רבנים שתמכו בו וכתבו אליו באהדה והערצה גלויה, אף לאחר שקנאי ירושלים פגעו בו [ולעיל הבאתי את הקול קורא להתפלל לרפואתו בשנתו האחרונה של הרב קוק, רק בכדי שנראה כמה גדו"י אחזו ממנו אף באותה שעה]. מחשבתי הראשון היתה להביא דברי הרבנים האלו, ולברר סיח וסיג מכל הטענות שעלו נגדו. אלא שהחמצת את השעה ברוב טיפשותך ועליבותך 'לפסוק' על גדול השנוי במחלוקת שהוא רשע ואפיקורס, וא"כ אתה לא מעוניין בבירור כלל, אלא בהשמצות. אז יערב וינעם לך ולא אגרר לדבריך.

החוצפה לדבר מאמבטיה רותחת כאילו מדובר בעמלק - כאשר כל גדולי הדור של זמן האחרונה ה"ה הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אוירבך, והגר"ע יוסף, אמרו עליו שהיה צדיק גדול, ומהם התבטאו באופן מבהיל על עלו שמדברים נגדו - הוא אבסורד במיטבו. גדולי ירושלים שהכופפו לדמותו הגדול, כמו הגרצ"פ פרנק, הגרי"מ טיקוצינסקי, הגרי"מ חרל"פ, הגר"א לוין, הגר"י הוטנר, הרב הנזיר, וכמובן עוד כמה גדולים שנעשו 'מזרוח'ניקים', וידידיו הגדולים כמו הגה"ק בעל הלשם והגרא"ז מלצר, כנראה לא הכירוהו מספיק, ול"ע נכשלו בקירור האמבטיה.

כמובן שהתעלמת מדבריי הנ"ל, שאתה עדיין יכול לברר הענין בכי טוב בין ע"י בירור הענין בהיסטוריה, ובין ע"י בירור דבריו שבספריו, ותוכל לראות אם יש בהם מינות ואפיקורסות. ועד שאתה עושה כן, תשתוק ולא תכווה בגחלתן של ת"ח. כמובן גם שהתעלמת מזה שיש צד גדול של גדו"י [יותר גדול מהצד השני] שהעריצוהו - על אף שהסתייגו משיטותיו הקצת מוזרות, ולכן לבוא ולהיתלות בצד קטן שאמרו שהיה אפיקורס, ועל סמך זה לדונו ברותחין, היא טיפשות גמורה ויכול לגרום לך לשלם ע"ז בעוה"ב.

ולפני שאני מסיים, יש יותר לומדים בספרי הגראי"ה קוק, מבספרי מתנגדיו. לא ראיתי שהבחורים בישיבת מרכז הרב (דוגלים ביותר בשיטתו, הגם שגם הם שינו ע"י בנו רצי"ה) יהיו אפיקורסים ח"ו, ואם שיטתם תמוה ומוזרה, אינני רואה איך יש בזה קירור איזושהי אמבטיה, והמציאות תוכיחה שהם מאמינים בה' בתכלית, ומצטרפים למנין וכו'. אז תחת מלדבר בהקצנה נוראה שמתאים - אולי - לתינוק במאה שערים, תתחיל להתבגר ולראות את הענין בכל רוחבו.


נקטתי לשון נוכח, אבל אני רואה על נכון לומר שנית שדבריי להדיא לא מופנים ליהודה, שהרי אין לי צל של ספק שיתחיל לדבר שוב פעם שטויות והזיות, שהרי לא רצה לעשות דיון באופן רגיל ונורמלי, אלא התחיל מיד לכתוב תוארים גסים שאינם נסבלים לכל מי שיראת אלקים נוגעת בלבבו. על כן לא כתבתי כאן אלא לשאר החברים שקראו את דבריו, והיו יכולים לחשוב שהוא מדבר לעניין, וכביכול אין מה לענות על חלומותיו ועל דבריו. לכן אזרתי חלציי ויצאתי נגד תגובתו מלאה טיפשות והקצנה, בכדי ששאר הקוראים ידעו על נכון שעל כל דבר שיוצא מפיו יש לי באמתחתי פי עשר מה לענות, ומה שלא אענה מכאן ולהבא איננה משום שאין לי מה לענות אלא משום שאינני רוצה להתווכח להמשיך הדיון, כאשר השמצות זולות ותוארים נבזים הם בפי צד המתנגד.

ואת והב בסופה.

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב »

לדעתי אם יוצאו כל הביטוים וה"תארים" יוכל להתפתח פה דיון מענין אודות האיש ושיטתו

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

שש משזר משום מה מאמין למכתב שהוא העלה וכל תיאור ותואר שיש שמה מקובלים עליו, אבל משום מה, כל שאר המכתבים המדברים בגנות [שיטת] הרב קוק או שהם לא אמינים או שהם לא הכירו אותו...
?????
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סבתא
הודעות: 63
הצטרף: 29 אוגוסט 2016, 21:43

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי סבתא »

הכתב והמכתב כתב:לדעתי אם יוצאו כל הביטוים וה"תארים" יוכל להתפתח פה דיון מענין אודות האיש ושיטתו
למישהו פה נראה שמתפתח כאן דיון?! מה שיש כאן זה פשוט ויכוח עקר ומיותר.
עקר- כי אף אחד לא זז כהוא זה ממקומו.
מיותר- כי לכל אחד מאיתנו יש רב, ומי שבאמת אכפת לו ילך לרב שלו וישאל (ולא 'רב בריח'... רב גדול באמת!).

אבל א"א להבין איך לא רועדים מפחד להשמיץ ככה אדם, שאין ספק שגם אם טעה, זו לא טעות בתפיסה שלנו בכלל, זה אדם בסדר גודל שאנו הקטנים בכלל לא יכולים להשיג ולהבין!

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב »

גאליציינער כתב:שש משזר משום מה מאמין למכתב שהוא העלה וכל תיאור ותואר שיש שמה מקובלים עליו, אבל משום מה, כל שאר המכתבים המדברים בגנות [שיטת] הרב קוק או שהם לא אמינים או שהם לא הכירו אותו...
?????
נכון. ככה גם אנחנו מתנהגים - במקרה אחר - בקשר להתנגדות לחסידות. את גדול"י שתמכו בחסידות (בזמן ההתנגדות) אנו מצטטים כמה אמרות לרוב בשבח החסידים בלי לבדוק. וכאשר יש התבטאות של מישהו נגד, אנחנו אומרים או שזה לא נכון - או שהביאו דיבת החסידים רעה אליו ולא הכיר אותם.
מה הסיבה. כי מתוך הבנה שהחסידות הוא דבר נכון וחיובי וכו'. קשה לנו לקבל ובצדק שהיו שהתנגדו. זה הלך המחשבה שלנו וזה בסדר גמור. שאם ההגיון אומר על משהו שהוא טוב אנחנו מנסים להצדיק אותו ולפרשן - לעקר כל ביקורת עליו.
גם אצל הרב קוק הוא כך (בלי להשוות), בדרך כלל מי שמכיר את האיש ושיחו מבין שהיה מדובר באדם גדול. כל תהלוכותיו בחיים היו בסדר גודל שגדול בישראל. ואמנם שדועתיו לא נראות לנו - מוזרות - לא מקובלות - מוטעות, קשה במחי יד לזלזל בו מפני כך, זולת מי שלא מכיר אותו (רק דרך סיפורי הביקורת נגדו), או מי שהראש שלו סלקטיבי ואינו מבין שאחרי טעות עדיין האדם לא פסול גמרי.
לכן יש מקום להאמין יותר לדברים שנאמרו בשבחו, ומה שנאמר בגנותו זה או מחמת המקום והשעה שלא להמשך אחריו, או מחוסר הכרה.
דרך אגב, לגבי הגרי"ש אלישיב הדבר ידוע ומפורסם שהחזיק את עצמו לתלמידו ממש. ומצד שני מדעותיו השנוית במחלוקת לא לקח עמו כלום.

סמל אישי של משתמש
שש משזר
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 03:21
מיקום: ארה"ב
קיבל תודה: 1 פעם

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי שש משזר »

הכתב והמכתב, אכן קלעת בול.
מילים בסלע.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

מכיון שהדיון הזה התחיל לגלוש ע"י שש משזר לפסים אישיים ביותר, איני רוצה להמשיך ולהגיב בעניין, מפני שהמטרה כאן היא לא להתנצח בין ניקים אלא לברר את דעת התורה ורצון הקב"ה. חבל וחבל. כל אחד יכול לשפוט בעצמו את האמת, ודי בכך.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סבתא
הודעות: 63
הצטרף: 29 אוגוסט 2016, 21:43

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי סבתא »

yehuda כתב:מכיון שהדיון הזה התחיל לגלוש ע"י שש משזר לפסים אישיים ביותר, איני רוצה להמשיך ולהגיב בעניין, מפני שהמטרה כאן היא לא להתנצח בין ניקים אלא לברר את דעת התורה ורצון הקב"ה. חבל וחבל. כל אחד יכול לשפוט בעצמו את האמת, ודי בכך.
כן, אתה צודק שהאשכול הזה ירד לפסים אישיים...
אבל בקשר למטרה... שכל אחד ייתן דין וחשבון לעצמו מה באמת המטרה שלו.
וממש לא! אף אחד לא יכול לשפוט בעצמו את האמת כי כולנו נגועים! בשביל זה יש את מאורי הדור,
אבל לשמוע דעת אמת ולא לסמוך על דברים שמופרחים באוויר.
(זוכרים מה ענה הרב קנייבסקי על שאמרו בשמו לערוך חתונה ב 9 הימים כי משיח בא?...)

לעניות דעתי, כיוון שבאשכול הזה נאמרו דברים שהאומרים אותם צריכים לקבור את עצמם מבושה- אולי עדיף להסיר את החרפה הזו מהאתר.

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב »

סבתא כתב:
yehuda כתב:מכיון שהדיון הזה התחיל לגלוש ע"י שש משזר לפסים אישיים ביותר, איני רוצה להמשיך ולהגיב בעניין, מפני שהמטרה כאן היא לא להתנצח בין ניקים אלא לברר את דעת התורה ורצון הקב"ה. חבל וחבל. כל אחד יכול לשפוט בעצמו את האמת, ודי בכך.
כן, אתה צודק שהאשכול הזה ירד לפסים אישיים...
אבל בקשר למטרה... שכל אחד ייתן דין וחשבון לעצמו מה באמת המטרה שלו.
וממש לא! אף אחד לא יכול לשפוט בעצמו את האמת כי כולנו נגועים! בשביל זה יש את מאורי הדור,
אבל לשמוע דעת אמת ולא לסמוך על דברים שמופרחים באוויר.
(זוכרים מה ענה הרב קנייבסקי על שאמרו בשמו לערוך חתונה ב 9 הימים כי משיח בא?...)

לעניות דעתי, כיוון שבאשכול הזה נאמרו דברים שהאומרים אותם צריכים לקבור את עצמם מבושה- אולי עדיף להסיר את החרפה הזו מהאתר.
הם בסך הכל מתיחסים לדעותיו שבאמת הורחקו על ידי הרבה. ולכן זה מובן שיתבטאו נגדו. כמובן היה עדיף שיפרידו בין האישיות לחלק הבעייתי

סבתא
הודעות: 63
הצטרף: 29 אוגוסט 2016, 21:43

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי סבתא »

הכתב והמכתב כתב: הם בסך הכל מתיחסים לדעותיו שבאמת הורחקו על ידי הרבה. ולכן זה מובן שיתבטאו נגדו. כמובן היה עדיף שיפרידו בין האישיות לחלק הבעייתי
כל הכבוד לך שאתה מנסה ללכת בדרכו של אהרון הכהן...
אבל אם אני האשמתי אותם בצמצום ובתמימות שאין כאן מקומה (כלומר: ששומעים דברים ומקבלים אותם בלי בדיקה אמיתית),
הרי שאתה מאשים אותם בתמימות.

עם כל ההערכה לדרכך, קשה לי לקבל אותה, כי ביזיון של גדול בתורה (ועל זה אין חולק שהיה כך), הוא דבר שא"א ללכת בו בדרך הפשרה.

סבתא
הודעות: 63
הצטרף: 29 אוגוסט 2016, 21:43

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי סבתא »

*סליחה, טעות דפוס: אתה מאשים אותם בטיפשות ובחוסר יכולת אבחנה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 20 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

לא ניתן להם למחוק את דעת גדולי ישראל:

העתק הדבק:

שלושים ושמונה סוגי כנויי גנאי אשר בהם גדולי הדורות כינו והאשימו את
א. י. קוק
כומר: הגאון רבי עקיבא י. שלזינגר (א'עז)
מיסיונר: הגאון בעל "קרן לדוד" (א'פז), הגאון רבי שאול בראך (א'קיב) גאב"ד קאשוי ונייטרא.
נוצרי: "המלאך" דאמריקה (א'קי).
יש"ו: מרן הגרי"י דיסקין (א'פ), קרוב ליש"ו – הגאון רבי שאול בראך (א'קיד).
טמא: גאון הגאונים מרן רבי יוסף ראזין (הרוגצ'אבי)קט., הגאון בעל "תורת יקותיאל" (א'קיג), הרב מבלז (א'פא)
רוח הטומאה: הגאון הגדול הרידב"ז אב"ד צפת ומגדולי מפרשי ה"ירושלמי" (א'עה), הרב מבלז (א'פא).
מין: הגאון בעל "קרן לדוד" (א'פז), הגאון רבי שאול בראך (א'קיב), הגאון הגדול בעל ה"מנחת אלעזר" ממונקטש (א'קטז), הגאון רבי ידיד הלוי ס"ט (א'קנא).
גוי גמור: הגאון בעל ה"קרן לדוד" -„אסור להתפלל בבית תיפלתם“ (א'פח).
שבתאי צבי: מרן המהר"ם אריק מטורנא (א'פג), הגאון רבי מאיר הלר (א'קסז).
שר"י: ה"קרן לדוד" (א'פז), "המלאך" דאמריקה (א'קי).
ימ"ש: מרן הגרי"ז מבריסק (א'עו) האדמו"ר מבלז (א'פב), הרב מבלז (א'פא). כששמע ה"חפץ חיים" אמירה זו לא הגיב כלל (א'קח), הגאון הקדוש רבי יואל מסאטמר (א'קלו).
כופר: מרן הגר"ח מבריסק (א'עו), הגאון רבי ישעיה אורנשטיין ראב"ד ירושלים (עוד ביפו) (א'עח), מרן רבי יוסף ראזין (א'קטז), הגאון רבי שאול בראך (א'קיב), מרן בעל ה"מנחת אלעזר" (א'קטז), הגאון הקדוש רבי יואל מסאטמר (א'קלא).
אפיקורס: מרן הגר"ח מבריסק (א'עו) - מרחם אמו (א'עז), האדמו"ר מבלז (א'פא), ה"קרן לדוד" (א'פז), הגאון משימלוי (א'קיח), הגאון רבי ידיד הלוי ס"ט (א'קנא).
רשע: גמור – הרב מבלז (א'פא), מרן רבי יוסף ראזין (א'קט), גדול תלמידיו של ה"חפץ חיים" – הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד (א'קיג).
מסית ומדיח: רבי שאול בראך (א'קיא), הגה"ק ה"שומר אמונים" (א'קכ), הגה"ק רבי יואל מסאטמר (א'קלא).
מחטיא הרבים: הגה"ק ר"א וסרמן (א'קיג).
זקן ממרא: הגאון ה"תורת יקותיאל" (א'קיג).
משוגע: ואין לפחד מאימתו – הגאון הגדול מרן הרידב"ז (א'עה).
שוטה ומטורף: מרן גאון הגאונים רבי יוסף ראזין (א'קט).
מחלל השם ומבזה תלמידי חכמים: הגאון הגדול רבינו חיים ברלין, הרומז על כך כי זה בשם אביו מרן הנצי"ב (א'עח), והתורה – הסבא קדישא מרן רבי אלישר אלפנדרי (א'צב).
צבוע: הרב מבלז (א'פא)
עוקר התורה ומצוותיה ומבזה הקודש: מרן ה"חפץ חיים" – אשר לא רצה גם לנגוע במכתב שנשלח אליו מקוק, כמוקצה מחמת מיאוס (א'קז).
מקולקל ומשכיל: מרן הגרי"ז בשם אביו מרן הגר"ח מבריסק (א'עו).
מעורר מדנים ומרבה במרד: הסבא קדישא מרן הרש"א אלפנדרי (א'צ, א'צא), ומחרחר ריב – הגאון רבינו חיים ברלין, הרומז על כך בשם אביו מרן הנצי"ב (א'עח).
חנפן, חוצפן, רודף ממון, אוהב ממון: הסבא קדישא מרן הרש"א אלפנדרי (א'צ, א'צב, א'צו)
אין לו חלק לעולם הבא: מרן ה"חזון אי"ש"–ואומרים לו אחרי פטירתו בשמים על ספריו - קוק (=תראה) (א'קכא).
ממוחין דקטנות, מבולבל והפכפך: הגאון רבי מאיר הלר (א'קע).

סבתא
הודעות: 63
הצטרף: 29 אוגוסט 2016, 21:43

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי סבתא »

משולש כתב:לא ניתן להם למחוק את דעת גדולי ישראל:
העתק הדבק:
אתה מוזמן, בהזמנת כבוד, למצוא מקור אמיתי לכל שורה שכתבת.
ואל תגיד "עשיתי העתק הדבק מאתר..."- כי זה לא מקור!
עבור כל שורה תן מקור מספיק מהימן, מקור שהיית סומך עליו בהלכות של "יהרג ואל יעבור".

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

סבתא כתב:
משולש כתב:לא ניתן להם למחוק את דעת גדולי ישראל:
העתק הדבק:
אתה מוזמן, בהזמנת כבוד, למצוא מקור אמיתי לכל שורה שכתבת.
ואל תגיד "עשיתי העתק הדבק מאתר..."- כי זה לא מקור!
עבור כל שורה תן מקור מספיק מהימן, מקור שהיית סומך עליו בהלכות של "יהרג ואל יעבור".
לבוא ולצעוק על כל דבר זה לא חוכמה, ברור שבד"כ כשמשהו מביא אוסף ציטוטים בד"כ הוא לא זה שמלקט את זה, ולכן אם יבקשו ממנו מקורות והוא לא יעלה, זה לא אומר שזה לא אמיתי, אם כי אני בעד חיפוש המקורות, וחלקם ידועים עד שאין צורך בהעלת המקורות שוב ושוב.
ומצד שני גם העלת המקורות לא יעזור, וכפי שהסבתא כבר כתב(ה), הרי היא דורש(ת) מקור אמיתי, כלשון ההודעה, וא"כ לך תוכיח שהמקור הזה הוא 'אמיתי' ??
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב »

גאלייצאנר.
הרבי מבעלזא התבטא ככה על הרב קוק? הרי לפי הידוע לי אפילו על פושעי ישראל הוא לימד זכות ולא הסכים להוציא עליהם שם דבר
האם בבעלזא יודעים מהבטוי הנ"ל שהתבטאו על הרב קוק?

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 86 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

כבר כתבתי לעיל על הרבי מבעלזא, עיין שם תגובת ר' יהודה...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

הכוונה לכ"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 824
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א »

ידוע אכן שהרה"ק רי"ד מבעלזא היה תקיף בקנאותו ויתכן שאמר כדברים אלה.

כמו"כ ידוע שהאדמו"ר מגור זצ"ל שבעת ביקורו בארה"ק ביקר את הרב דיפו, וכיבדו מאוד,
עד כדי כך שגדולי הקנאים הפיצו כתבי פלסתר בהם נכתב "אברהם אברהם לגזירה שוה"
ועוד כהנה לשונות, כידוע יחסם המכבד של הקנאים לגדולי ישראל...
ולאחר שחזר מביקורו בארה"ק לפולין, נפגש עמו אחד הרבנים הקנאים
ודיבר עמו בגנות הרב קוק והוכיחו על כך שנפגש עם רשע כזה (עפ"ל).
הגערער רבי שכידוע מיעט מאוד בדיבורו, שאל את אותו רב אם ראה או דיבר פעם עם הרב קוק
ענה אותו רב שלא אבל מספריו ניכרת השקפתו הקלוקלת וכו',
ענה האמרי אמת ב-3 מלים: "אני נפגשתי עמו",
כלומר אתה חושב שאתה מכירו מספריו ועל כן מוחה ומוכיח אתה את מי שלא סובר כמותך בעניין.
מה שאין כן אני נפגשתי עמו פנים בפנים ואשר על כן דעתי בעניין המפגש, שונה מדעתך
ודפח"ח
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

מרן ראש הישיבה, האם ראית את המכתב החריף של האמרי אמת שהובא לעיל?
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב »

אכן, ומהמכתב נראה שהעריך אותו מאוד וחשב שהוא טועה - בהשקפתו, וטעותו זו יכולה להביא נזק.
אין שום אזכור של פחיתות מעלתו או יראת שמים שלו. דוק היטב

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 824
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א »

מצו"ב מכתב האמרי אמת מהדפוס הישן של ה"אוסף מכתבים"
על הספינה.pdf
(קרעדיט לhebrewbooks.org)
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

סמל אישי של משתמש
מרן ראש הממשלה שליט''א
הודעות: 824
הצטרף: 13 יולי 2016, 05:50
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים

Re: השגחה פרטית - ואשכול דיעות במגוון נושאים (הר' קוק)

נושא שלא נקרא על ידי מרן ראש הממשלה שליט''א »

בעזה"י החילותי לשכתבו ואעלנו באשכול נפרד בכאן והעניינים הנוגעים לאשכול זה אעתיקם לכאן.
תלמידיי היקרים אנא מכם!
נצלו את הזמן, ואל תשתטו!

שלח תגובה