הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

לאור ההפגנות בימים האחרונים על קדוש אילת,
הא לכם מאמר מערכת שהתפרסם בשנת תשמ"ו תחת שרביטו של העורך דאז,
הרהגה"צ מורינו ר' נתן זאב גרוסמן שליט"א בעמח"ס פותח שער.

המאמר פורסם בתאריך כ"ז בכסלו תשמ"ו
כאשר עורך העיתון היה אז הרב נתן גרוסמן כיום עורך עיתון הפלס.
מאמר זה נכתב על פי בקשת מרן הגרא"מ שך,
שאף עבר על תוכן המאמר קודם הכנסתו לדפוס.לאחרונה התפרסם מחקר אשר בדק מה מידת האפקטיביות של הפגנות ובאיזו מידה גרמה ההפגנה להשגת יעדיה או לפחות חלק מהן.
והנה מתברר שרק לעיתים נדירות השיגו ההפגנות ולו מעט מכל מה שתבע צבור המפגינים. כל זה אמור כשההפגנה כוונה כנגד השלטון המרכזי. ברם כשיעד ההפגנה היה השלטון המוניציפלי ברוב הפעמים הושגו יערי ההפגנה או לפחות חלק מהן. אולם לא בנושא זה באנו לדון, אם כי גם סוגיא זו צריכה ליבון ועיון.
בעוד שאת צבור הפוליטיקאים החילוניים אני מאשים שהם יוזמים את כל אותן פרובוקציות מתוך כוונה לגרור את הדיים למאבק, הרי שאין אני מפנה אותה האשמה לצבור העסקנים והפוליטיקאים החרדים אשר מעשיהם לשם שמים. ברם לימדוני בעלי המוסר שברגע שיה לו לאדם נגיעה הרי כל מערכת חישוביו וחשבונותיו מתעוותת. יסלחו לי איפא הנוגעים בדבר, אבל הבה נהיה כנים.
יש לזכור שאנו חיים בעידן שבו התקשורת בונה, על פי תפישת הפוליטיקאים, את עתידו של הפוליטיקאי, ולכן כל כך חשובה להם כל מילה שאומרים או כותבים עליהם. וכבר ידועה אימרתו של אותו פוליטיקאי שאמר - 'שבח אותי או השמיץ אותי העיקר שתכתוב עלי'. ולצערי הרב, תפישות עולם החילוני הולכות ומשתרשות גם אצלינו. עלד כדי כך שלפני זמן מה הלכו שני אברכים מקרב בני ־העדה החרדית' והציגו עצמם כ־קציני מבצעים' של העדה וזאת על מגת שיראיינו אותם בעתון מעריב שם יוכלו להביע דעות שונות ומשונות ולא אל בני עדתם או אל הצבור החרדי אלא אל הצבור החילוני. זו כוחה סל פרסומת וזו המכשלה העומדת בפני מי שרודף אחריה. ואכן הנהלת העדה החרדית הסתייגה מאותם אברכים וגינתה את חשיפתם בפני התקשורת החילונית.
הגורם השלישי המפיק תועלת רבה מאד מכל הפגנה שהיא, הם כלי התקשורת. שכן יש להם ידיעות עסיסיות אותן יוכלו למסור בהרחבה ואם יוכלו להפיק גם כמה תמונות יפות יוכלו לקבל מאת עורר הלילה מקום בולט כעתון, ואולי אף כדף הראשון. על כן עושים כלי התקשורת כל שביכולתם על מנת לחררר ריב, על מנת לשסות איש באיש, מחנה במחנה מפלגה במפלגה, שכן אם הכל יתנהל על מי מנוחות העתון לא יהיה מעניין ואכן לתקופות המשעממות קוראים בשפה העתונאית 'עונת המלפפונים״. נמצאנו למדים שישנם שלשה גורמים המפיקים תועלת מכל הפגנה שהיא הפוליטיקאים שהם בעד הפוליטיקאים שהם נגד, והמתווכים - קרי כלי התקשורת.
החרדים מפסידים
ועתה הבה נבדוק מי הוא המפסיד, שהרי לא יתכן עסק שהכל ירוויחו, חייב להיות גם גורם כשלהו המפסיד בעסק.
ובכן המפסיד הראשון: היחיד החרדי, כל, אימת שמתקיימת הפגנה אשר מוגדרת כפי התקשורת כ־הפגנה אלימה' שופט הציבור כל אדם בעל חזות חרדית כאילו הוא עצמו השתתף בהפגנה וכאילו הוא זה שתקף את השוטרים וזה שידה את האבן. זוכר אני את ימי נעורי בעת שפרשת יוסלה שעוררה סערה. בכל פעם שעליתי לאוטובוס הייתי נתקל בשאלה "איפה יוסלה?! אני אותו נער צעיר, אלמוני הינו המטמין, המחביא או לפחות יורע היכן הוא, שהרי מן המפורטות הוא שכל החדרים ערבים זה לזה. כבר למדונו חז"ל 'גדולה שנאה ששונאים ע"ה ת"ח יותר משנאה ששונאים עכו"ם את ישראל׳. ודומה שאפשר להוסיף על אות ומשקל גדול ההכללה בה דנים החילונים כל אדם חרדי יותר מן ההכללה בה דנו והאשימו הגויים כל יהודי בפשע אותו בצע יהודי אלמוני.
אם מכים ארם חרדי במקום כלשהו, אם תולשים או גוזזים פאותיו של ילד כלשהו, דומני שאפשר לומר באופן די ודאי שלהפגנות חלק גדול בכר. מכיון שהן מאפשרות לכלי התקשורת לבצע שטיפת מח המונית לצבור החילוני שעסק להם עם צבור אלים המסוכן לצבור, ואשר שש לזרוק אבן ולפגוע כאדם חילוני. וחייב אני לומר שהסטיגמה הזאת אכן נוצרה, והיא הולכת ומעמיקה.
המפסיד השני: הציבור החרדי' בעוד אשר התועלת מן ההפגנות שואפת לאפס הרי שעמדת המיקוח של הצבור פוחתת ככל שההפגנות גוברות. ונבאר הדברים: אם המורים שובתים, אם עוברי התעשיה האוירית מפגינים, הרי שמאבקם מכוון כנגד הממשלה כגוף המנהל את המדינה אבל אין שום סקטור שרואה את עצמו כנפגע ישירות מעצם ההפגנה. אמנם באופן עקיף כולם ישלמו את המחיר באם ההפגנה תצליח. שהרי עליית שכר המורים יחייב את כלל האוכלוסיה בתשלום מיסים נוספים או בויתור על שירותים מסויימים וכמו כן כל יום שעדיין עברו על הלביא עלה למשלם המיסים מליון דולר, אכל הוא לא הרגיש עצמו כצד בסכסוך ודאי לא כנפגע. אולם בכל הפגנה בנושא דתי הרי רואה הצבור החלוני את עצמי כנפגע וכעשוק ואז מתחילה תסיסה שמשמעותה: הפעם לא נותר לדתיים 'די לסחטנות הדתית' נמצא שגם דברים שהיה ניתן להשיגם ע״י סחר־מכר פוליטי מתחת לשולחן ובחדרי הדרים, יקשה מאד להשיגם משעה שהפכו להיות סלע מאבק פומבי. יתר על כר אם אכן הצבור הדתי מוצג כרןצה לכפות את רצונו על הצביר החילוני נותן הדבר לגיטימציה לצבור החילוני לכפות את רצונו על הצבור החרדי וד"ל.
המפסיד השלישי: תנועת התשובה: לא סוד הוא שמאז התחילה ־סערת תחנות האוטובוסים', קולנע היכל וכר ירד מספר החוזרים כתשובה באופן דרסטי בכל הסקטורים. אקדמאי ועממי, בן כפי ובן עיר, הן הפונים לישיבות והן הפונים לסמינרים. הן הבאים לשמוע הרצאות והן המוכנים לארח חוגי בית, האם כל זה מקרה הוא .? לא ולא!! כל מי שירד ויורד אל העם אשר בשדות יודע שהשאלות הראשונות ששואל האדם החילוני אינם אם התורה ניתנה כסיני אלא למה הדתיים זורקים אבנים. הסטיגמה הזאת של צבור אלים מרתיעה רבים מקרב הצבור החילוני מכל רצון לקונטיקט עם הדת בכל צורה שהיא. אותה חובה קדושה שיהא שם שמים מתאהב על ידנו הולכת ומתרחקת מהישג ידנו.
אנו משקיעים אנרגיה עצומה כהפגנות שתכליתן למנוע כעד החילוניים מלעשות רע. אילו השקענו אותה אנרגיה בכסף ובכח אדם על מנת לגרים לחילוניים לעשות טוב, או לפחות לדעת מה הוא. היה הכל נראה אחרת.
וכבר אמר רבי ישראל סלנטר ״את החשך אין מגרשים עם מקלות אלא על ידי האור".
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן »

לא מבין מה ההשוואה.
אז ההפגנות לא שירתו אותו, והיום כן.
אז הוא לא היה בצד שצריך להוכיח שהוא שונה ושהוא שווה הכרה בקיומו.
כיום הוא בקבוצה שלא מכירים בה פוליטית ולכן הם צריכים להוכיח שהם שונים אידיאולוגית, כדי להצדיק את קיומם.
ושהם מסוגלים להזיק לכלל היהדות החרדית אם לא יזכו להכרה.

גילוי נאות, הגבתי על סמך הכותרת, לא קראתי את הכתבה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש, אולי אתה מוריד קצת את הטון הזה, מספיק, קצת הפסקה מזה, תכניס את הכל לאשכול הבדיחות וזהו.
עכשיו ימי ספירת העומר...

זה לא שאני לא סובר כמותך, רק את הטון תוריד קצת, תודה רבה מראש.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כל הכבוד!
תמשיך עם זה!
ליצנותא דע"ז.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כתב:
משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!
סיפור אמיתי שהתרחש לפני כ 50-60 שנה על חסיד שנחמץ ל"ע, ושלח את אישתו לקנות בפסח בייגלה, אך בשונה מכל השנה, ללא "שומשום", כי זה "קטניות".
נערך לאחרונה על ידי 1010 ב 10 מאי 2016, 14:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2825
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09
קיבל תודה: 4 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה »

משולש כתב:מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.
משולש היקר!
קח את זה כתזכורת עדינה ;)
אחרי הכול אנחנו בימי העומר...
בהצלחה
משולש כתב:
חוזר בתשובה כתב:חברים
אני לא חושב שיש מישהו שחושד בי בשייכות כל שהיא למפלגת ''בני תורה'' בכלל ולסניף אילת בפרט
אבל בכ''ז אני חושב שרמת השיח בנושא הזה הידרדרה פה מאד
ועל כן אני קורא לכם
ידידי ורעי אנא משכו את ידיכם מהתעסקות בנושא המביש הזה
אני אישית לא הולך להתבטאות פה בנושא הזה בכל צורה שהיא
בתקווה להבנה
חויזר הלמדן הלמדן
מצטרף. הגזמתי.
נקווה שבקרוב נוכל לדון עליהם באשכול הנוסטלגיה.
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

כל הכבוד הרב משולש האבסורד זועק...
ומצווה רבה לעשות צחוק מהם..
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2825
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09
קיבל תודה: 4 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה »

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
דין זה מבואר גם במשנה ברורה [המחבר של ספר "חפץ חיים"]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

עובדיה כתב:
משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
לא הבנתי כוונתך.

אם אתה מתכוין לדין שמי שלא מכוין לשם שמים אסור לו למחות. כמו הדין של "יכוין לתועלת", נ"ל שהח"ח לא כתב את ההסתייגות הזו שם. אלא רק בדין של לשה"ר לתועלת. (בין הז' תנאים הידועים).

ואם אתה מתכוין לדין ש"כל זה אם הוא לא חוטא כמותו", שזה דין כללי בכל אחד שמתקן חבירו. (כמו "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא" עיי"ש).
אם כן אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. שאם אדבר אענש, ואם אשתוק אענש. האפשרות הראשונה עדיפה לי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
א. כתוב בשע"ת ובח"ח שמי שלא נזהר מעבירה ידועה מותר "לשפוך בוז עליו". והכוונה לדבר נגדו בבוטות. ולא כמו שאמרת.
ב. אין לי חדשים בכל יום, אלא בד"כ זה בא רק בימים שהם לא לוקחים כדורים. אבל ההצעה השניה שאכנס הכל בהודעה אחת אנסה לקדם. (אם ההודעות תהיינה קשורות זו לזו).
ג. עניתי באות ב'.
ד. הפעם אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אין אף אחד שיכול לומר "אני עומד לצד גדול פלוני ובגלל זה אני אומר שהגדול השני הוא מנסה לחלן את הדור". וזה עוד נחשב אצלם שדיברו בכבוד גדול. עפרא לפומייהו.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
מה שייך לקחת צד בויכוח האם "לגרד" את גדולי ישראל או לא??

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 »

אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אלי 1 כתב:אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
1. אולי, אך זה עבר תחתו כעורך
2.עפ"י הפרסומים מרן הרב שך זצ"ל קרא את זה קודם הפרסום.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

העניין לדעתי בביזוי הסיטואציה המקוממת.
היא הקלות ראש והשלווה שבו התקבל שכשהותם של בחורים במקומות הכי מטונפים, ולא כ10 מטר ליד הישיבה אלא באילת הרחוקה, ולא בסתם טיול אלא בבילוי לילי.

המחילה על השהות באילת, והעלה שהבעיה היא סדר התייצבות לקבלת דיחוי כבן ישיבה לפי דעת מרנן ורבנן אינו דבר חמור ביותר.

דהיינו גילוי עריות וחילול ה' הוא כלום, ושמיעה לגדול הדור אחר הוא עוון חמור למאוד.
הרי כל רצונם של הצבא הוא שהתייצבו לא שהתגייסו.

וכשישעיהו ויין אומר שהוא בכלל מדגל, שהם יטפלו בו, זה אומר שעל עוון השהייה באילת הוא ס"ה איזו נפילה קטנה שיכול לקראות לכל בחור, אבל ההתייצבות לסדר דיחוי הוא עוון גדול מנשוא.

הקרירות שיכול להכניס מהאדישות על הבילוי בעיר מטונפת חמורה מאוד, שישיבה תגן על הבחורים האלו זה בלתי מתקבל על הדעת, זה מזעזע וצריך לזעזע ולצעוק ולצחוק על גודל האבסורד...
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:
משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.
ההקלטות הסותרות. מי כאן משקר?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

ההפגנות סביב מעצר בן הישיבה העריק: עיתון 'הפלס' של הפלג הירושלמי, קורא הבוקר (ד) למפגינים שלא לנקוט בצעדים אלימים. "אל תציתו פחים", אומר מאמר שפורסם בעיתון, "זה מזיק בהפגנות אותם הם מקיימים למען העצורים שלא התייצבו בלשכות הגיוס".

במאמר דווח כי משפטנים עמם מתייעצים ראשי הוועדה להצלת עולם התורה ביקשו להבהיר כי על פי נסיונם, והמידע שבידם, אין כל הצדקה למעצרים בגין עצם השתתפות בהפגנה, גם אם הדבר גורם לחסימת נתיבי תנועה.

"הניסיון הוכיח" כותבים בעיתון "שכל מי שנעצר בנסיבות אלה מצליחים לשחררו ממעצרו בנקל ובמהירות, הבעיה קיימת רק כאשר המשטרה מבקשת לטעון - פעמים רבות בעילות שוא - כי נעשו גם פעולות חריגות כמו דרדור פחי אשפה או הצתתם, השלכת אבנים, חפצים וכדומה".

המאמר מצטט את הגורמים המשפטיים: "מדובר בפעילות חריגות מיותרות ומזיקות ומן הראוי שכל המשתתפים במחאה הלגיטמית ימנעו ממעשים כאלה, יש לדעת כי הפגנה שמביאה המונים לכבישים ולצמתים, יש לה אפקטיביות רבה מצד עצמה, בשל השפעתה הסביבתית, ובמקרים כאלה גם ידי המשטרה כבולות ואינה יכולה להצדיק את מעצר המשתתפים המבטאים את זכותם הדמוקרטית, גם אם בשל כך נחסמה התנועה מפעם לפעם.

"לעומת זאת פעולות חריגות של התעסקות בפחי אשפה והשלכת חפצים, רק מזיקות וגם מסבכות מבחינה משפטית את מי שנעצר בהקשר זה, כאשר הדבר עלול להיות כרוך בסיכון במעצר ממושך ובעליות משפטיות כבדות".

כזכור בשבוע האחרון ובסוף השבוע שעבר, נערכו הפגנות סוערות ברחבי הארץ ונחסמו צמתים מרכזיים רבים במחאה נגד מעצר בן הישיבה שנתפס באילת

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הממ"ר היוצא הפתיע והודה ל... פלג
בשעות הבוקר נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם, שהפתיע והודה לפלג על ההפגנות וקבלת הפנים (חדשות)
ישראל כהן - כיכר השבת

בשעות הבוקר (שלישי) נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם.
בטקס השתתפו ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, סגנו מנחם שפירא, מנהל הפיקוח הערוני שלומי מלכא וכן עסקנים ואישי ציבור.
במהלך הטקס אמר בחיוך הממ"ר היוצא תת ניצב שמעון לביא: "אני רוצה להודות לפלג הירושלמי שעשו מסיבת הפתעה ויצאו לרחובות לקבלת פנים חגיגית לכבודו של שי אזולאי".
ניצב משנה אזולאי, המפקד הנכנס, קיבל מהמפקד היוצא לביא את סיכת המפקד וחמישה חומשי תורה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

מיומנו של הרב רפאל וולף:
היו הפגנות בפתח תקוה למען קדושת השבת והיו גדולי ישראל שעודדו זאת, אבל מרן זצוק"ל (הרב שך) לא היתה דעתו נוחה מזה כלל. אמר כמו יש איסור להתגרות בעכו"ם יש ג"כ איסור להתגרות בחילוניים!- והוסיף: אם ההפגנות יגרמו לגיוס של בחור ישיבה אחד - לא כדאי כל העניין!... בהפגנות אי אפשר שתהיה שליטה ואחריות על התנהגות של כל המשתתפים, כשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחנו וגופני עבורו לכל ימי חייו. ומי האדם גדול הלוקח אחריות ע"ז?!...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:מיומנו של הרב רפאל וולף:
היו הפגנות בפתח תקוה למען קדושת השבת והיו גדולי ישראל שעודדו זאת, אבל מרן זצוק"ל (הרב שך) לא היתה דעתו נוחה מזה כלל. אמר כמו יש איסור להתגרות בעכו"ם יש ג"כ איסור להתגרות בחילוניים!- והוסיף: אם ההפגנות יגרמו לגיוס של בחור ישיבה אחד - לא כדאי כל העניין!... בהפגנות אי אפשר שתהיה שליטה ואחריות על התנהגות של כל המשתתפים, כשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחנו וגופני עבורו לכל ימי חייו. ומי האדם גדול הלוקח אחריות ע"ז?!...
נ"ל שנפלה ט"ס וצ"ל למעצר.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הפיל המשוגע רודף את (זכר) הרב שך זצ''ל

זה מתחיל תמיד אחרי שקט יחסי.
שקט ומנוחת הנפש ציבורית, מעולם היוו אויב עבור אנרכיסטים. אנשי הכת הקרויה ''עץ'' סובלים ממנה במיוחד. כשיש שקט ועולם התורה שוקט על תלמודו במנוחה, מי זוכר אותם? הם ישקעו בתהום הנשיה? לא יקום ולא יהיה.
וכך פרצה החוצה לבת המחלוקת הפנימית בקהילת קנאי אשדוד והנלווים. אחרי בעבוע לוהט שהוחבא בכל הכוח פרץ הסכסוך העקוב לציבור.
שני הצדדים הנאמנים בכל נפשם למורשת צור מחצבתם הלא היא סוגיית ''מי בראש'', שכבר שרפה אצלם כל שארית היגיון ומוסר משך קרוב לשלושה עשורים, פשטה בתוך תוכם כאש בשדה קוצים, וכמיטב מורשת הקרב הפעילו הצדדים הלוחמים את כל כלי המלחמה.
הפארסה והתמונה הנלעגת שבשיאה , היא הנאומים ההיסטריים וחסרי השליטה על איבוד אמונת חכמים והתעוזה, של הצד השני כמובן שלא לקבל מרות של מרן ''גדול הדור''.

לקרוא, לשמוע, ולא להאמין. או טירוף מוחלט והתייבשות מוחלטת של שרידי תאי התבונה במוח, או צביעות שאין לה דוגמה בתולדות האנושות.
ההד התקשורתי והמדרון התדמיתי של כת העץ לא הותיר לראשיה ברירה אלא לחפש מוצא נואש. אייטם תקשורתי ועיסוק אינטסיבי בחדשות אחרות הוא הפתרון.
גם להשכיח את הביזיון והעירום האנושי של פראי הכת, וגם להעלות לאוויר מלחמה חדשה ממושכת, מתוקשרת בה תוצג שוב משנתה של הכת ומלחמותיה על "מסורת ומורשת הרב שך" והצלת התורה והיהדות. שתי ציפורים אחת לעולה ואחת לחטאת.

מי עוד יועלה על מזבח הכת? לא-לקים פתרונים.

קוראים לו ''קרייזי אליפנט''. הפיל המשוגע !
ודאי לא שמעתם. אלף, כי לא הייתם ולא תהיו באילת. בית, גם אם הפיל היה במקום אחר הייתם מתרחקים ממנו כמעט כמו שאנחנו מתרחקים מהעץ ואנשיו.
אז טוב. לא נספק לסקרנים מה עושים אצל הפיל המשוגע ומי באי שעריו. הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
אבל מה לעשות שלפעמים דבר קטן כמו פרינציפ (עיקרון) של חמישה שקלים מוציא את הפיל מהבקבוק? וכך מצא עצמו תלמיד ישיבה עציצית נוסח עדות המזרח, שזכה לקבל מנת השקפה גדושה שעיקרה שהסדרת דחייה לשנה מגיוס לצורך המשך השטייגען בתוה''ק וביקור קצרצר בלשכת הגיוס לשם כך, היא עבירה שדינה יהרג ואל יעבור,
כך מצא את עצמו המשקיף הנ''ל מתגלה לעולם כולו כ''אסיר עולם התורה'' שנלקח באישון לילה למעצר מתחומי הבילוי הלילי האילתי בגין עריקות מהצבא. לא בן תורה שתורתו אומנותו והגיע להצהיר על כך במדור בני ישיבות ולחזור ללמוד, אלא עריק שמשתמט מגיוס כי איננו מוכן להודיע לצבא שתורתו אומנותו.
אולי לא רצה להיות דובר שקרים. כי מי שתורתו אומנותו אין לו קשר לפילים משוגעים.
כך או כך, היה זה יכול להיות עניינו הפרטי בינו לבין קונו, ואמרו ז''ל "ומי שחטא ישוב וירפא לו".

אבל מי ישקה את העץ? ומסורת הרב שך מה תהא עליה.

וכך מצא עצמו הפיל המשוגע ה''קרייזי אליפנט'' מצעיד מאות "משקיפים" מיונק עד איש שיבה למסע של פילים משוגעים בחוצות הערים והכבישים כדי לקדש שם שמים במסורת דרכו של הרב שך. הטירוף וההשנאה של התורה ולומדיה הגיעו לשיאים חדשים. הפקקים, ההתכתשויות, הגידופים "הנאצים" עימותים פיזיים עם שקוצ'ס, הקללות ההדדיות, המעצרים והקלון הנלעג והמקומם מול רבבות חילוניים רובם תינוקות שנשבו, קשה לתיאור. סבלם של רבבות חפים מפשע שאין להם קשר לגיוס או לפילים משוגעים כלשהם הוסיף דלק רב לשנאת התורה ולומדיה.
ההד הציבורי גם בתקשורת החילונית על מסע הפיל המשוגע למען 'אסיר עולם התורה' בגירסתו החדשנית והמעודכנת לא הטיבו לעם ישראל. מי שלא נחשף עד הנה למאורעות הימים האחרונים לא יוסיף לקח רב משורות אלו.
משיצאו לאור מסמכי המשטרה ועדויות המעורבות על אופי המעצר מקומו ונסיבותיו נרתעו לרגע אדריכלי הכת. יממה או יממה וחצי נעצרה השיירה במבוכה רבתי.

אבל מהפכנים ואנרכיסטים לא מתבלבלים מעובדות. הפיל המשוגע נתפס היטב בחטיו, והפך למרכבה רבתי ללוחמי העץ. לא יבלבלו אותם. כי מי שבידו ההשקפה ומי שקיבל מהרב שך את המושכות, ירכב על הפיל בבטחה.

חלק אחד נשלח לבלבל את הציבור ולזרוע טשטוש. זה לא היה באילת זה היה בצפון. לא לא בצפון. בים המלח. אה זה היה באילת, כן עם המשפחה בסיור נופש. הנה ראש הישיבה מעיד שזה בחור צדיק. (יכול להיות אחרת?) יש לו זקן. מי שמפיץ שמועות יתבע ואין לו מחילה. המשטרה משקרת. הנהג משקר. סתם עלילה. לך תוכיח שאין לך אחות.

החלק השני נשלח לתקשורת להטיל בוץ על הציבור כולו. הוא לא שייך אלינו. הפוך הוא שייך לכם. הפוך. הוא מאלה שמתייצבים. ואפילו בשבילם אנחנו נמסור נפש..

אבל המסר המרכזי ממטה הסברה והאסטרטגיה הנחה את הפילים להילחם בעוז ובתעצומות שכל בן ישיבה אפילו מאילת ואפילו מהפיל המשוגע הוא אסיר עולם התורה והעולם יעצור עד שישוחרר. כי להתייצב להגיש דחיה זה יהרג ואל יעבור. כך אמר לנו הרב שך.

אפילו הרבנים שדברו איתו בטלפון לאזני כל ישראל שמעו איהוא עושה שטייגען בכלא בבבא מציעא.. לך תתווכח.

אז הנה בקשתנו שטוחה בפניכם. היא מופנית לאלו שהפיל המשוגע עוד לא סתם את מוחם לחלוטין, ועדיין יש בהם שרידי היגיון ואמונה.
אנא נתקו והסירו את הפיל המשוגע שלכם משמו הקדוש והטהור של מרן הרב שך.
אם הוא זצ''ל היה פה כאן ועכשיו, הוא היה גדול הלוחמים נגדכם ונגד מסע הפילים המשוגעים שלכם. הפסיקו לצערו צער רב בעלמא דקשוט. אנא כבדו את רבנו הגדול זצ''ל.

מצורפים שלושה סרטונים. 1. איש הפילים המשוגעים דוחף עגלת תאומים למרכז כביש בינעירוני לחסום בתינוקות את הנועה למען דרך הרב שך.
2. תיעוד עדר פילים משוגעים רובצים על כביש בינעירוני למען דרך הרב שך. הם לא נרתעים מדחיפות השקוצ'ס ומתייצבים על משמרתם.
3. ילדי כת הפילים המשוגעים מיישמים את השקפת הרב שך על הכביש הסואן בהתקפה על מכוניות של פשרנים.

הסרטונים בינתיים לא מצורפים. יתכן שישלחו למנהל לביקורת ואם יקבלו אישור יועלו לכאן.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

מי הוא הכותב המושחז???
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

זה הוא כתב:מי הוא הכותב המושחז???
השם שרשום לי זה "יפוצו נאמנו" ואיני יודע מי הוא ומה הוא.

בינתיים ראיתי שסרטונים 1 ו 3 נראים בסדר.
בסרטון 2 רואים את הפילים המשוגעים נאבקים פיזית עם שקוצ'ס, ועל כן אני צריך אישור מיוחד מאת הרב יאיר.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

העלתי לדרופבוקס.
הקישור השני נשלח ליאיר בפרטי.

עציצונים קטנים חוסמים כבישים. אלו ילמדו עם הילדים שלנו בת"ת??

בסוף ראיתי שגם בקישור של מוסר נפש ילדיו למיתה יש איזה אשה, אעביר גם אותו ליאיר.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הלם וזעזוע עמוק בציבור החרדי, המשך מסע רדיפות הרבנים נמשך.
רדיפת הרבנים נמשכת ומעמיקה. מסע ההטרדות הטלפוניות מאורגן ומתוזמן.

עידו גולדברג - מרכז החדשות

עם הקמת תנועת עץ והיפרדות אנשי הרב שמואל אוירבך מהציבור הליטאי החל מסע רדיפות על ידי הפלג הקיצוני נגד רבנים וגדולי ישראל.
בתחילה מסע הרדיפות היה ממוקד נגד מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ונגד מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, והגאון הגדול ראש ישיבת פונביז' רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, אולם ככל שמסע היפרדות אנשי עץ מתוך הציבור הליטאי מעמיק כך גם גובר מסע הרדיפות נגד עשרות ראשי ישיבות ורבני שכונות, אותם רודפים ידועים לא בוחלים בשום צורה להכפיש רבנים ולא נרתעים מלדבר בהם סרה כאשר כל הדברים בשקר יסודם.
אותם אנשים ידועים גם כמי שעומדים מאחורי גל הטרדות טלפוניות לרבני קהילות, ראשי ישיבות, גבאי שכונות, ואף בכירים ועסקנים נכבדים מקרב הציבור הליטאי, ואף ידועים כמי שקראו בעבר לאנשיהם לבא להפריע ולהתפרע באמצע דרשות של רבנים ודיינים חשובים.
כמו כן ישנה התארגנות של קבוצת מטרידים, אשר מתקשרים באופן שיטתי ומטרידים את מנהלי ועובדי החברות במשק בכדי לסחוט מחברות תקציב לפרסום בעיתון הפלס, עיתון שנתפס בציבור הליטאי כמי שחרט על דגלו את המלחמה בגדולי ישראל ובציבור הליטאי הכללי.
בשבועות האחרונים אותם גורמים החלו ברדיפות איומות נגד רב קהילת שערי תבונה ברמות הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א, ובעזות נוראה בערב שבת הפיצו פשקווילים מכוערים נגדו, באשמות שווא אשר אין להם שום בסיס מלבד אינטרס המלחמה בציבור הליטאי בהנהגתם של גדולי ישראל שליט"א.
בעקבות כך מאות מבני הקהילה יצאו בליל שבת לאחר התפילה ללוות את הרב ברחובות השכונה בדרך לביתו בשירת "לאורו ניסע" ו"כי אורך ימים", כמחאה על ביזוי כבוד חכמים.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

[ניתן לקבל את סרטון 2 ממשולש בפרטי]
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

משה חיים
הודעות: 527
הצטרף: 28 דצמבר 2012, 02:32

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה חיים »

משולש כתב:העלתי לדרופבוקס.
הקישור השני נשלח ליאיר בפרטי.

עציצונים קטנים חוסמים כבישים. אלו ילמדו עם הילדים שלנו בת"ת??

בסוף ראיתי שגם בקישור של מוסר נפש ילדיו למיתה יש איזה אשה, אעביר גם אותו ליאיר.
איפה הסרטון השלישי ?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

שאל את יאיר.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

סרטון מס' 3 הובא לעיל ע"י משולש.

סרטון 1 שתי שניות ומיותר - עגלת התאומים ו - #.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

ולא תחללו את שם קדשי:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 »

אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אכן, מעל הכל......
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 »

משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אני רואה ויודע את ההבדל ואין צורך לשכנעני.
דברתי על החילוני הממוצע שלא משנה לו אם יש שוטרים או שאין, ואם זה ספונטנית או חוקית בעיניו כולנו משתמטים וכולנו הארכנו לו את הדרך הבייתה בסוף יום העבודה שהוא הולך לעבוד כדי להחזיק אותנו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אכן, מעל הכל......
מה אתה חושב, שהחילונים סתומים לגמרי ולא יודעים שהעריק נתפס בין מועדונים?
הנה לשדרנים בערוץ 20 כבר כאב הבטן מהצחוק, בבקשה: https://mega.nz/#!HcNQXKRY!a9x9KdXi26sN ... uDSmwQ-23Q

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

אלי 1 כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אני רואה ויודע את ההבדל ואין צורך לשכנעני.
דברתי על החילוני הממוצע שלא משנה לו אם יש שוטרים או שאין, ואם זה ספונטנית או חוקית בעיניו כולנו משתמטים וכולנו הארכנו לו את הדרך הבייתה בסוף יום העבודה שהוא הולך לעבוד כדי להחזיק אותנו.
אז זהו שלא.
עצרות תפילה מאריכות את הדרך בכמה דקות, ומתואמות עם המשטרה וחוקיות. כל חילוני מסכים לזה, כי הוא יודע שגם הוא חוסם כבישים כשהוא צריך משהו. (למשל המרתון בירושלים).
אבל התפרעות בלתי חוקית שתוקעת אנשים כמה שעות בלי אפשרות להחלץ זה משהו אחר.
(אחרי כל ההסתה של התקשורת נגד "עצרת המליון" הצופים הבינו, וגם ראו איך זה מסודר ומכובד. התקשורת חיפשה איזה צמיג חרוך ולא מצאה).

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 »

ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
נראה לי שרוב היהודים יוצאי ליטא הם חילונים. (כבר בליטא היה המצב כך).
אבל "ליטוואק" חילוני הוא שותה קוקה קולה בהכשר לנדא. ובזה הוא הופך לחילוני גמור.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:
גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
נראה לי שרוב היהודים יוצאי ליטא הם חילונים. (כבר בליטא היה המצב כך).
אבל "ליטוואק" חילוני הוא שותה קוקה קולה בהכשר לנדא. ובזה הוא הופך לחילוני גמור.
אתה נוהג ככה ?
חחחח
אתה דיברת מה היית עושה אם היית ח"ו חילוני ולכן שאלתי מה ששאלתי, כוונתי לומר שהדאגות של הליטאים והדאגות של החילוניים הם לא כ"כ הולכים ביחד... אם אתה היית ח"ו חילוני לא היית עסוק כל היום בזה [בפלג הירושלמי] כך שאין מקום לשאלה זו כלל לחול...

:lol:: :lol:: :lol::
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שאוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

1010 כתב:שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שרוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
בוגרי הישיבות דשם........
[וואלוז'ין וכו']
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

גאליציינער כתב:
1010 כתב:שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שרוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
בוגרי הישיבות דשם........
[וואלוז'ין וכו']
לאו דוקא בוגרי ישיבות, אף חילונים מכמה דורות [כמו ביבי]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי yehuda »

אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

yehuda כתב:אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
וכל החסידים הם צאצאים של "לא חסידים" (בלשונך "ליטאים") בדור השלישי או הרביעי. (מקסימום חמישי שישי)
אתה צודק שישנם הרבה צאצאי חסידים בציבור ה"ליטאי", אבל הייתי מסתייג מקביעת "רוב".

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

yehuda כתב:אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
הסטייפלר קרוי ע"ש העיר הורנסטייפל.

[באם כוונתך לגפני, הרי ששמו המקורי הוא וויינטרוב]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

בחור מישיבת מרקוביץ עצור זה עשרה ימים על הצתת פחים, אבנים על שוטרים, תקיפת שוטר במילוי תפקידו, פציעת שוטר, התנגדות למאסר, ועוד שורה של עבירות שיכולות לסבך אותו רציני.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

ב"ה לכל מבוכה יש סוף, וגם הפאדיחה של אילת בע"ה הולכת להגמר עם שחרורו הקרוב של אסיר עולם הגיוס לביתו.
בתקווה שלקראת בין הזמנים של אב הועד להצלת גזירת הגיוס ימצאו בחור ישיבה אמיתי שיסכים לא להתייצב, ולא לקבל תעודת חוגר, (כי כידוע כל ההוראה לא להתייצב היא בגדר "הוראה לציבור" בלבד, דהיינו לחלשים = ספרדים ותמימים).

ביחד נרים את הרייטינג של הפסל!!!

אנו קיימים יען כי אנו מפגינים!!!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גורמי ביטחון ורווחה מביעים דאגה בנוגע להורים שמפקירים את ילדיהם לחסום כבישים ולהאחז ברכבים נוסעים. (ומשליכים עגלות תינוקות לכבישים סואנים).
הכביש אינו מגרש משחקים למבוגרים וכ"ש לילדים.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

היום היה רעידת אדמה באילת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן »

יאיר כתב:מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
גם נהגי מוניות כבר התחילו לכתוב 4.9 במקום 5 ש"ח? :)

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1798
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש »

הרב חזן שליט"א
s2ej38qu__w470h368q95.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1798
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש »

k1o7ii4y__w470h352q95.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

אישום: יידה אבנים, הצית פחי אשפה ותקף שוטר
כתב אישום ראשון נגד משתתף בהפגנות 'אסיר אילת': הצית פחי אשפה, יידה אבנים ותקף שוטר שניסה לעוצרו
אלי שלזינגר - בחדרי חרדים
הנזק שאחרי ההפגנות - כתב אישום לבחור ישיבה: גל המחאות נגד מעצרו של תלמיד ישיבה, שנעצר על אי התייצבות באילת, גרר עשרות מעצרים בעיקר בירושלים ובבני ברק. אמנם רובם שוחררו, אך נגד חלקם הוגשו כתב אישום.
כזכור, ב'בחדרי חרדים' נחשף לפני כשבועיים, כי "אסיר עולם התורה" מישיבת "שערי תבונה" שבעקבות מעצרו, יצאו מאות להפגין ברחבי הארץ - נעצר לאחר שנהג מונית הסיע אותו ממועדון 'קרייזי אלפנט' באילת. הסלקטורים לא הכניסו אותו, והוא יחד עם שלושה מחבריו ביקש להגיע לאזור בילויים אחר, אך ויכוח עם נהג המונית על 5 שקלים הביא למעצרו.
עם מעצרו, התברר כי הוא משתמט משירות צבאי ואינו מגיש דיחוי על פי הוראת רבותיו. שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לתחנת המשטרה ולקחו אותו לכלא 4, שם נשפט לשלושה עשר ימי מאסר, שיסתיינו מחר בשעה 8:00 בבוקר.
בעקבות מעצרו, נערכו במשך מספר ימים הפגנות בירושלים, בני ברק, צומת שילת, אשדוד, צפת מירון ובמיקומים נוספים. במהלך ההפגנות נחסמו צמתים, הובערו פחי אשפה ושוטרים נפצעו קל. למעלה מחמישים מפגינים נעצרו, ורובם גם שוחררו. גד אחד מהם, שלמה פרידמן בן 22 תושב שכונת רמות בירושלים ותלמיד ישיבת הרב מרקוביץ, הוגש כתב אישום. לפי האישומים, ברביעי בלילה לפני שבועיים וחצי, נערכה הפגנה בסמוך לכיכר השבת בירושלים וברחובות הסמוכים.
בסמוך לשעה 1:00 חסמו המפגינים את צומת הרחובות בר אילן ואביתר הכהן עם פחי אשפה. לוחמי אש שהגיעו למקום הרטיבו את תכולת הפחים על מנת שלא יוכלו להציתם שוב. במהלך ההפגנה, דחף פרידמן פח אשפה גדול ממתכת למרכז הצומת, לאחר מכן החזיק בידו דבר מה בוער וניסה להדליק באמצעותו את הפסולת שגלשה משפת הפח, ללא הצלחה. משלא הצליח, חזר לעמוד ליד בניין בשולי הצומת.
עוד פורט בכתב האישום, כי לאחר שהגיעו כוחות משטרה לצומת, פרידמן יידה לעברם שתי אבנים, וכן לעבר מכוניות שעברו במקום. בעקבות כך החלו השוטרים עידן וחן לרדוף אחריו, הוא נמלט לתוך בית כנסת שם נלכד על ידי שוטר.
אך בכך לא הסתיימה המהומה: פרידמן הצליח להשתחרר מאחיזת השוטר, וברח לקומה השנייה במבנה בית הכנסת והסתגר בתוך תא שירותים. השוטר הורה לו לפתוח את הדלת, ומשסירב פרץ את הדלת, וניסה לעצור בשנית את פרידמן. פרידמן דחף את השוטר לעבר משקוף הדלת, ובעקבות כך נגרמה לשוטר חבלה ושריטה בכתף שמאל.
השוטרים עידן וחן השתלטו על פרידמן והובילו אותו מחוץ למבנה בית הכנסת, שם ניסה בשלישית לברוח מהשוטרים. לאחר מספר מטרים, נתפס, נעצר והוכנס לניידת משטרה.
פרידמן שוחרר בתנאים מגבילים והתהליך המשפטי נגדו נמשך. ל'בחדרי' נודע כי ישנם עוד מספר כתבי אישום שהוגשו נגד מפגינים, ואלה יפורסמו בימים הקרובים.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הרב זילברברג על מפגיני אילת: "סיטרא אחרא פוגעים בחפים מפשע"
הפגנות 'הפלג' על מעצר העריק מאילת ממשיכות לעורר סערה, הגרמ"ב זילברברג רב שכונת שיכון ה' בבני ברק וממקורביו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן בדרשה פנימית התבטא בחריפות נגד קבוצת 'הפלג': "אנשים משועממים שחוסמים כבישים - הם סיטרא אחרא, הם הרחיבו את גבולות מאה שערים עבור בליין מאילת שבילה בלי כיפה במכנסי ג'ינס".
מוטי סגל קוקר
הפגנות 'הפלג' על מעצר העריק מאילת ממשיכות לעורר סערה, הגרמ"ב זילברברג רב שכונת שיכון ה' בבני ברק וממקורביו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן בדרשה פנימית התבטא בחריפות נגד קבוצת 'הפלג': "אנשים משועממים שחוסמים כבישים – הם סיטרא אחרא, הם הרחיבו את גבולות מאה שערים עבור בליין מאילת שבילה בלי כיפה במכנסי ג'ינס".
בדברים שנשא הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג הנמנה על מקורבי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בפני תלמידיו בסוף השבוע, דיבר בחריפות על גל ההפגנות של אנשי 'הפלג' בעקבות מעצר בחור הישיבה מ'שערי תבונה' שלא הגיש דיחוי כנדרש בלשכת הגיוס, ונלכד בעת בילוי בעיר אילת.
"אמר לי הרב שטיינמן אם יהודי אחד יהיה אכפת לו באמת הגזירה תתבטל והיא התבטלה, יש אנשים משועממים שחוסמים לנו את הכבישים זה סיטרא אחרא! הגזירה התבטלה ברוך ה' מי שהולך לאורם של גדולי ישראל יודע שכל בחור ישיבה שרוצה ללמוד יכול ללמוד תורה כל אחד, אלה שמפגינים הם אנשים שפוגעים בחפים מפשע". אמר הרב זילברברג.
"אמר לי אדם זקן: שעתיים וחצי המתנתי להגיע לקופת חולים, בגלל שהחלטתם להרחיב את מאה שערים לכל הארץ, אנחנו צריכים לסבול? קמו לנו אנשים קנאים תמיד ידענו שקנאים נראים קנאים, הבליין מאילת בחור שמבלה מאילת בלי כובע בלי כיפה עם ג'ינס מחלל שם שמים וסוגרים את הכבישים בשבילו אוי לו לדור שכך עלתה בימיו".
"זה אנשים שכל המחשבה שלהם היא עקומה מי ששומע לחכמי ישראל לא הולך בדרך הזאת האנשים האלה מעולם לא עשו בעל תשובה אחד, אחד לא! היינו בלב לאחים התרגשנו כאשר עלו שם בחורים שהיו חילונים לפני שנתיים עם חידושי תורה, זה לעשות למען עם ישראל, כל דבר צריך לעשות בדקדוק ובמחשבה".

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן »

הפלג האילתי הפסיד הרבה מאד בדעת הקהל אצל החרדים שאינם בליבת המחלוקת.
גם מי שלא ראה חסרון בפלג, לא יכול לקבל הפיכת בליין למקדש שם שמים.
החילול השם זועק מההתנהגות שלהם, ואם הם מקווים להכרה, בהשתוללות האחרונה הם עשו כמה צעדים אחורה.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

כתבן כתב:
יאיר כתב:
1010 כתב: היום היה רעידת אדמה באילת.
מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
גם נהגי מוניות כבר התחילו לכתוב 4.9 במקום 5 ש"ח? :)
חוץ מהרעש הראשון, היה רעש נוסף היום בעיר אילת.


[כנראה מרוב התרגשות על השחרור]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

שאלתם:

המשטרה לא יכולה לעצור כל אחד שמפריע לתנועה?
(בתור התחלה יקחו מנין).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

יאיר כתב:שאלת תם:

המשטרה לא יכולה לעצור כל אחד שמפריע לתנועה?
(בתור התחלה יקחו מנין).
הם יכולים לעצור, אך בכדי להאריך מעצר, צריכים יותר מכך.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

אני מאמין שאם כל פעם יקחו 10-20, ההפגנות ידעכו. מאמין, לא בטוח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

יאיר כתב:אני מאמין שאם כל פעם יקחו 10-20, ההפגנות ידעכו. מאמין, לא בטוח.
זה מה שהם עושים, https://chl.co.il/viewtopic. ... 17#p267717
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

תודה. פשוט כרגע ראיתי סרטון והמשטרה עמדה בצד ולא עשתה כלום.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

כנראה ראית סרטון מסוף השבוע...
בהתחלת השבוע עשו פגנות ללא רישיון, ואחרי זה עשו הסכם עם המשטרה והיו יומיים ללא הפגנות,
ולאחמ"כ ביום חמישי עשו הפגנה מול מקום המקדש, [כלא 6] כנראה שהסרטון משם.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

ההסכם היה יומיים ללא הפגנות ואח"כ הפגנה מתואמת עם המשטרה?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

יאיר כתב:ההסכם היה יומיים ללא הפגנות ואח"כ הפגנה מתואמת עם המשטרה?
אכן.
[אגב, מעשים שבכל יום, גם העדה החרדית מתאמת בהרבה מקרים את הפגנותיה עם המשטרה]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17440
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

תודה על המידע.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

מי שרוצה את הסרטון איך נהגים חילונים מתקוטטים עם ה'מהם ומהמונם' (ומרויחים 2 צפורים במכה: גם קידוש השם שאין כמוהו, שבחורים שלא מתייצבים יכולים גם לריב מכות, וגם הם קונים להם חברים נפלאים ההולמים את התנהגותם ומידותיהם).
יכול לפנות אלי בפרטי ולקבל.

#
מתואם עם ההנהלה. אל תדאגו.

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש »

בליל שבת העעל"ט צעדתי לי לתומי בעוד מעיי העמוסות משוררות שירה חדשה לה'.., ובעודי מהדס לי ברחובה של עיר הקודש ירושלים תובב"א לפתע צדה את עיניי מודעת חוצות מזן הפינגווין הנפוץ ("פאשקעווי"ל" בלע"ז) בכותרתה השחרחרה הזועקת למרחקים, ובניסוח צעקני אופייני.
כמנהג בעלי בתים חשובים בשעות אחר החמין עצרתי על עומדי רגל-כביש-מדרכה כידוע ליודעי ח"ן ואכהמ"ל והחילותי קרוא בעיון מרפרף את דברי קודשם של הבאים על החתום תחת התואר "חכמי ורבני הישיבות", לא פחות..., עדיין מחפש אנוכי את "ח כ ם הישיבה" אשר אף זכה לחתום על מודעה נלבבת זו... אסובבה בכרמים... חיפשתיו ולא מצאתיו... מה שכן זכיתי למצוא המה "שועלים מחבלים בכרמים"...
לא הייתי מקשר בין החיה הנחשבת למשכילה והנבונה מחברותיה לבין כותבי הפאשקעוויל הנלוז אך ניחא...
על כל פנים,
הואיל ומוחי ועיניי היו מעט מעורפלים, מעורבלים ועטויי דוק ה"חשיש היהודי" הידוע לכל צ'יווצ'ער מתחיל בטירונות.. אשר גרם להן מעט לפלבל ולבלבל בין האותיות ועל כן נאלצתי להתאמץ כהוגן על מנת לקשר אות לאות, תיבה לתיבה, ומשפט לשכנו, ואחר כל זאת לקשרם לפרשת השבוע.. ובוודאי כי אין זכרוני הלאה מסוגל לזכור מילה במילה אך עצם רעיון המודעה הנ"ל מונח לו בקופת השרצים התלויה באחורי עיניי..
וכדלהלן:
אנו מוחים נמרצות כנגד מעצרו של הבחור החשוב ממצוייני ישיבת "... התורה" אשר בעיר אלעד יצ"ו אשר נעצר על לא עוול בכפו אך ורק הואיל ולא התייצב בלשכותיהם המאוסות והטמאות.
ואנו מודיעים בזאת כי נרעיש תבל ומלואה עד כי ישוחרר ותסור חרב הגיוס מעל ראשו הטהור וכו' וכו'...

אנו מוחים בתוקף כנגד כל ניסיון נלוז להשמיץ את שמ ו הטוב של הבחור בקשירת פרשיות שונות ומשונות בנסיבות מעצרו והדברים הינם שקר גס וכו'.

על החתום כאמור "חכמי ורבני הישיבות"..
(קיצרתי בדבריהם המחכימים מפאת קוצר היריעה, הזמן והזיכרון..)

לשמע ולאור דבריהם המאירים כנתינתם מסיני, לא יכולתי להתאפק ופרצתי בצחוק רועם אשר טלטל את כל גופי אדיר הממדים וגרם לתגובת שרשרת חריפה לאור המצב המיוחד בו שהיתי כאמור לעיל בפתיחת דבריי.. בו בעת לפתע הופיעה לה במבע כעוס שוויגערתי היקרה - שתחי' לנצח נצחים הרחק הרחק מכאן.. - ולמבטה הנזעם פסק צחוקי המתגלגל באחת ובכך גרם לשרשרת גיהוקים חריפה ותופעות לוואי קשות נוספות אשר מפאת כבוד האדם וחירותו אחסוך מן הקוראים הנכבדים והמפוהקים אשר צלחו את גיבוב דברי ההבל הנ"ל עד כה...

לאור כל הנ"ל הנני מתעתד להגיש תביעה ייצוגית כנגד חכמי הישיבות הנ"ל חכם חכם ופשטיה או שמא חכם חכם לגזירה שווה מן ההגדה מה התם חכם סמוך לרשע אף כאן..
וכנגד כל מנסחי המודעה, מקלידיה, עורכיה, מעמדיה, מעצביה, יועציה, מדפיסיה, מחתכיה, מפיציה, מדביקיה וכל שם וחניכא דאית להון..
כל המבקש להצטרף לתביעה יפנה כאן או בכל מקום אחר אשר ימצא לנכון...

ורק זאת אציין לסיום
כי אכן יש למחות עבור אותו בחור חשוב מקדש שם שמים בגופו, נפ]שו, רוחו ונשמתו (להלן "המקדש") אשר תחת הלוך קמיה לשכת הגיוס הטריפה מחשש שמא יחטא במראות אסורות, קם ועשה מעשה ולבש שחורים ועטה שחורים והלך למקום אשר אין מכירין אותו וילך משה הלוך ונסוע הנגבה ויבוא אילתה על מנת לחטוא בשיוך רעיוני לחב"ד ולהניח תפילין לבאי מועדון "הפיל המשוגע"..
אך דא עקא כי סלקטורי המועדון מחריבי הדת זיהוהו כמשתייך למפלגה הלא נכונה וע"כ לא הניחוהו כנוס המועדונה, ועל כן אלוץ נאלץ בעל המסירות נפש מיודענו חלוף בגדיו למען לא יכירוהו וכחרבונה בשעתו בא בלבוש מושאל ויורה את עיניהם כי "גם הנה העץ אשר עשה המן .. עומד בחצר..." אך עדיין לא הניחוהו כנוס, על כן נאלץ אותו צדיק להיכנע למתפשרים לילך בתר רוב מועדונאי דבני ארץ אדום בואכה קדש ברנע, ויתאזר בעוז ותעצומות ומיד בא אנדריאן שר הטבחים הנוהג בחסדו בעגלתו אשר לחמורו דלא כדר' פינחס בן יאיר ויקחהו למחוזא דחפצו אחר אשר סיכמו את דבר החמישה ועשרים כסף בשקל הקודש אשר ישקול לידי עושי המלאכה, האחדרפנים יצאו דחופים ובדרכם כדרך בעלי מוניות חשובים חנטרשו בלשונם ויגבבו הבול על דא והא עד כי הגיעו לסוגיית הגיוס הטמא והנה הוברר הדבר כי אנדריא"ן הלז חוטא ומחטיא הוא בהולכו לצבוא צבא ובתמיכתו בצבא השמד וע"כ בעזות דקדושה חלוט החליטו המקדש (שם שמים) בפרוטה או שמא בשקל כי ימעיטו משכרו של זה חמישה כיכר כסף למען לא יחזקו חלילה ידיהם של עוברי עבירה,
דא עקא כי בן הרמך הלז לא הכיר כי הוא יהודי דהרי בעניין ההסתרה שבתוך ההסתרה פעל אותו מקדש בפעילותו ההרואית ועל כן ובשל סימוי עיניו מחשכות טומאת גזירת הגיוס לא הכיר והבין בגודל יקר מעלת ושכרו של המסייע בידי צדיקים אלו, ועל כן רץ והזעיק את קלגסי הק.ג.ב. הציוני ימ"ש אשר לא די בזאת כי לא הניחו לאותו מקדש קדוש יאמר לו להמשיך בפעילות הקודש דידו, אלא אף חקרו בבירור בתר בירור ומצאו כי מקדש זה אף קידש ש"ש באי התייצבותו בלשכת הגיוס הטריפה דדלהון ומיד השליכוהו לצינוק טחוב למען לא יגעל באווירה של מדיין.. ובכך נתקיים באותו מקדש: כל המקדש שם שמים בסתר נפרעין לו בגלוי... ויולך עוף השמים (דאינו אלא בני התורה המזיקין כדאי' בברכות אליבא דב' השיטות יעויי"ש בפירוש "ובני רשף יגביהו עוף"..) את קול התיירה הזועקת על כבודה המחולל, ויוודע הדבר למרדכי אנילביץ מחולל המרד ויקם קול זעקה במחנה לאמור אהה! נבעו מצפונינו וחרבה עירנו וטירותינו היו לשמה...
ויצאו בששון כל המוני מקדשי שם שמים לרחובה של עיר ויוציאו את התיבה לרחובה של עיר ומחוצה לה ולא רק תיבה הוציאו אלא אף עגלות צב ובהן זאטוטי בני ישראל הוציאו עמהם ויצאו ברכוש גדול, וילבשו שק ואפר מתוצרת אדידס וקלווין קליין ויזעקו זעקה גדולה ומרה בקדשם כדרכו ושלא כדרכו שם שמים ברבים...

שוין,
כאבי הבטן השתחררו מעט..
רץ לקיים מצוות יציאות השבת ולפלל מנחה
שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה...

וזכור אזכרנו כי בכל דור ודור עומדים עלינו ללכלכנו ולכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם!!!.. אכי"ר.
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

חזק ביותר...
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

היום, יום שחרורו של אסיר המועדון, בתוך שעות ספורות הורגשו שתי רעידות אדמה בעיר אילת.
(זה לא בדיחה, זה אמיתי).

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1798
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש »

איי איי איי, מיירי ורבייתי.
תראו מה זה כויאח של צבא!

מגיע לכלא צבאי איזה פרחח שבעבניאק מאילת - ממ"ט שיירי טומאה, איי איי איי, מהקרעייזע עלעפנט, ואחרי שבוע בכלא צבואי נראה כמו א גיוולדיקער חעברונער מיט א רעקעל און א קאפילוטש ועם גמורע ביד, כמו איזה צדיק, איי איי איי, וזה אחרי שבוע בכלא צבאי - לא צבא ממש.

עכשיו, רבייתי, תתארו לעצמייכם איך הוא היה נראה אחרי שלוש שנים של שירות מלא?

א פראק, עם א גיוולאדיקע נצנצים וארבע כפתורים, והמבורג עד הנברשת, וזקן כמו של מורון הרב הרצל שר"י...

כוחו של צבא!

מי לה' - אחרי!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

נכון,
גם ישעי' ויין היה חוגר בצבא ותראו איזה צדיק ובעל השקפה הוא נהיה.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

איי איי, עכשיו כל בחור בעל השקפה טהורה יאמר לעצמו שהדרך להיות ת"ח שכל גדולי הדור האמיתיים יכבדוהו הוא רק אם ילך לאילת ומשם לצבא, אני בטוח שבעקבותיו כבר נמצאים עוד שם, הם מחכים למונית ולמשטרה כנראה שבוששים מלהגיע
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הדרך היחידה לשמור על עולם התורה זה לפתוח עוד מועדון ועוד פאב, עוד צומת ועוד הפגנה. רק ככה נצמיח בעלי השקופה טהוירה שיכולים להכריע בשאלות הרות גורל של חילון הדור.

סמל אישי של משתמש
שפיץ
הודעות: 367
הצטרף: 17 יולי 2014, 11:26

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שפיץ »

היום מישהו נתן לי את המספר של הקו של הסיקריקים, שם הם מתארים ברתק רב את כל הקידוש השם שהם עושים בתוך הדברים הקריין מתאר שם איך שברוב אומץ שרפו את הפחים הציוניסטים...
0722164502 שמעו ותחי נפשכם...

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1798
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש »

IMG-20160516-WA0060.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

על זה אני כבר מוחה זה כבר יותר מידי
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש »

ישיביש כתב:איי איי איי, מיירי ורבייתי.
תראו מה זה כויאח של צבא!

מגיע לכלא צבאי איזה פרחח שבעבניאק מאילת - ממ"ט שיירי טומאה, איי איי איי, מהקרעייזע עלעפנט, ואחרי שבוע בכלא צבואי נראה כמו א גיוולדיקער חעברונער מיט א רעקעל און א קאפילוטש ועם גמורע ביד, כמו איזה צדיק, איי איי איי, וזה אחרי שבוע בכלא צבאי - לא צבא ממש.

עכשיו, רבייתי, תתארו לעצמייכם איך הוא היה נראה אחרי שלוש שנים של שירות מלא?

א פראק, עם א גיוולאדיקע נצנצים וארבע כפתורים, והמבורג עד הנברשת, וזקן כמו של מורון הרב הרצל שר"י...

כוחו של צבא!

מי לה' - אחרי!
גוווווט!!!

ובדרך זו או אחרת שמעתי פעם מעשה באחד ממהרסי הכרמים הידועים שר"י נכנס פעם למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א וגרמופון זעיר (טעי"פ רעקארדע"ר בלע"ז) בכיסו-כיס תלוי..
וישאל בחלומו כי אינו מסוגל כמעט ללמוד ומה יעשה הבן ולא יחטא, וינאם הלוך ופרוט את כל מעשיו הרעים הואיל ואינו לומד ויבקש עצה וברכה,
ויציע מרן לפניו כי ילמד בכל יום דף גמרא בבקיאות, ויאמר אי אפשי בכך,
וינסה מרן בחמלתו להציע לפניו כי ילמד מדי יום משניות ומעט מוסר ואף לזאת לא שת ליבו,
וינסה מרן שוב דשמא יחפוץ לבבך בלימוד חומרש"י ומעט מפרשים מדי יום ביומו? ואף בזאת הקשה ליבו וימאן,
מרן שליט"א בחכמתו כבר הרגיש כי אותו רשע ברצונו למשכו בלשונו כי יורנו הלוך לצבאם ויאמר לו בדרך קיצור:
"אין לך כח ללמוד?!, נו, אז תלך לגרודנא או לחדרה..."

ועל זאת נאמר ענה כסיל כאיוולתומה אומר ומה אדבר..
נתתם לי תאווה לשוב לכאן בתדירות גבוהה יותר...
משולש כתב:היום, יום שחרורו של אסיר המועדון, בתוך שעות ספורות הורגשו שתי רעידות אדמה בעיר אילת.
(זה לא בדיחה, זה אמיתי).
אהה!

כוחות הטומאה חוששים כי עתה באבוד שכלם של מקיימי ההפגנות ובמחאתם בעבור"המקדש" בעבור שאלך למועדונים דמוכח דאין קידושיו קידושין דהא עבר על דברי חכמים, ועתה במפגני תמיכתם באותו הנ"ל תאבד שארית התמיכה אשר שמא נותרה בהם ובשכמותם בקרב הציבור, וע"כ משדדים מערכות תבל ומחרידים את העולם...

או יאמר כאותו המעשה הידוע בשניים מחסידי א' מצדיקי הדורות זיע"א וכמדומני דבהרה"ק מראפשיץ זיע"א אשר בשבוע זה חל יומא דהילולא דילהוי הווי מעשה דנן:
וכך הווי המעשה בב' מחסידיו אשר היו מהלכים בדרך למושב רבם הק' הנ"ל זיע"א ותרגז עליהם בטנם בדרך ויתאוו תאווה ברצותם אכול ושתו מעט ממעט להשיב את נפשם ויאמר חד מינייהו לחבריה: "הנה בורכת מן שמיא בבטן נאה* המשתפלת לה עד לקצווי ארץ, ואף זקנך נתמלא ולא בקוצים ודרדים אלא ככלי מילת הנאים וככתונת הפסים דיוסף צדיקא, ואם כן נלכה נא כדרכם של רעבי'ס חשובים ואכריזה נא בכל מקום ועת כי אנו בניך ואתה אבינו אנו צאנך ואתה רוענו, ופועל ישועות מפורסם הוא הרה"ק מטשארטיקנאוו שליט"א, מחיה מתים במאמרו, ובמאמרו ברא שחוקים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, וכך יכבודונו ויעניקו מעט מצלצלים ומזון למען נוכל להמשיך בדרכנו לרבינו הק'."
בתחילה נתבהל אותו צדיק מדיבורים אלו וידחם ברוגזה אך אט אט טפטפו לתוככי אוזניו ומוחו ויסכם לדבריו, וילבש בהסתר מלכות ויכרז גיחזי מלפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ואמר כל העם אמן, ויבואו עד קרעטשמע אחד (אשר כבר אמרו צדיקים דבכל מעשה חסידים חייב אדם לומר לכה"פ ג''פ קרעטשמע ואם לאו יאמר בסופו בנשימה אחת "קרעטשמע, קרעטשמע, קרעטשמע"!) ובו יהודי קרתני אחד ויכנוס גיחזי בראשונה וילחשהו באוזנו בהתלהבות עצומה: "הנה זכה זכית כי בה הרה"ק מטשארטיקאוו שליט"א בצל קורתך והוא בנש"ק משיירי כנה"ג וכו' וכו' כהנה וכהנה תוארים שונים ומשונים (וכדאמרו חכמים דאמר דוד המלך ע"ה "שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים" והקשו מדבריהם ז"ל דמדוע איצטריך ליה בשיר חדש?!, מאי גרע בשירה קדמוניתא?!, אלא תי' חד מן החכמים: "שירו לה' שיר חדש" - אמאי? אין זאת אלא משום ד"תהילתו בקהל חסידים" - כל תשבחות דאיכא בעולם כבר עטרוהו חסידים לרבם באלף אלפים עטרות זהב וע"כ אצטריכא ליה לשירה חדשה.. וק"ל) ויתרעם בעלה"ב עליו ויחליפו פניו גונם כתחש דמשה אליבא דמ"ד בריה לשעתא הווי ויצעק בקול גדול עלייהו ויאמר: "הכי בחינם באתם לעשוק אותי ואת ממוני ביום אחד?? כבר רעבי'ס רבים ראיתי במו עיני ונוכלים מהודרים ללא זריקות דגלאטעוף הינם כולם! הנה נוות ביתי מנב"ת שתחי' עקרה הינה מזה 20 שנה ודרוש דרשתי בכל הני צדיקאי וחכימאי ואף פיזרתי ממון רב על שולחנם ועיטרתים בזהובים רבים ולא הועילו ולו כלום!!! ועתה כלך לך לך קודם שאכלה בך זעמי ואשסה בכם את כלביי הנלבבים!" גיחזי אחר אשר "נתבלז" (מועף ביעף בלע"ז) מעוצם זעקתו של אותו יהודי (כאותם אשר היו מהלכים בדרך בפניא דמעלי שבתא בין קרעטשניף לסיגעט בעת גניחת הרה"ק הזיידע ר' לייזער-וואלף זיע"א את גניחתו הק' אחר אכילת 300 בורות דלאקשען קוגעל וקארטפיל קוגעל כפי אשר העידו נכדיו הרה"ק מקרעטשניף ירושלים זיע"א ושליט"א כי כל מאן דהווי קא מעייל בהך דוכתא איז אוועק געבלאזען געווארן, און יעדער איינער וואס ער האט געהערט דאס גניחה האט גלייך געכאפט א הרהור תשובה.. ומי יעמוד בסוד קדושים..) שב למקומו כבתחילה ובחשש מה הציע באוזניו של אותו יהודי מרכולתו באומרו כאומרו: "הנה רבי זה אינו כשאר הרעביס, גדול ורם ונישא הוא עד למאוד, אך אינו נוטל מאומה כי אם מעט מאכל ומשתה ומקום ללון, וכבר פקד עקרות רבות בקמיעותיו הק', ועתה שנס מתניך ואזור כגבר חלציך ומהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברתי והכן סעודה גדולה ומיד תיפקד!.."
ויאמר הקרתני בליבו הנה ברעביס איני מאמין אך מקמיעות עדיין לא אבדה תקווה, ומיד קיים היהודי הנ"ל בעצמו ואל הבקר רץ אברהם, ויערוך לפניהם את שולחן הפנים, ויגש לפניהם-בפניהם לשונות בחרדל וכל מיני מעדנים ומטעמים, וה"רבי" אחר אשר נתפחד עד למאוד מהזכרה קשה זו אשר הונחה לפניו וירגיעהו גיחזי לאמור הנה לרבינו אנו הולכים ובכוחו נצילהו מצרה זו, בירכו מעומק ליבו הרחב ויצווהו לאמור הנה הגש בפניי קלף ולא דוכסוסטוס, קולמוס ולא נוצת טווס, ודיו עפצים כשרה והיפרד נא מעליי משום דצריכא לי בהתבודדות מעליא בכתיבת הקמיע ביחודין עילאין, ויחרד האיש חרדה גדולה ויעש ככל אשר ציווהו ובעת סיימו כתוב הקמיע ציווהו לאמור "תן לאשתך קמיע זו ותתלהו בצווארה וכעת חיה ולקריינצא בן!" ויגל וישמח האיש עד למאוד ויבקש לעטרו בזהובים וימאן טולם, ויפצר האיש מאוד עד כי רימז לו גיחזי הצדיק בעיניו כי יתנם לו והוא כבר יעניקם לאותו צדיקא...
ויצאו ה"רבי" מטשארטיקוב וגיחזאו שמחים וטובי לבב וילכו ראפשיצה וישהו שם בימי הימים טובים וישובו לפני פי החירות לביתם נאווה קודש ולתקופת השנה שוב אנו פוגשים במיודעינו מטשארטיקוב ומשבק"ו על אם הדרך ראפשיצה אך עתה עקמו במכוון דרכם לבל יעברו בם מקרי רעה בעוברם-כעוברם על פתחו של אותו מחוסר בנים...
כבואם ראפשיצה אחר אשר הניחו עצמם ומשארותיהם וחילצו עצמותיהם ב'סטאנציע' אשר לרשות קהל הקודש יצאו לתור את הארץ ויפנו כה וכה ולפתע נתרעש ה"רבי" מטשארטיקאוו מאוד וחרדה עצומה נפלה עליו ויאמר לגיחזאו מן אשתקד: "הנה ראיתי לאותו כפרי ממתין טרום דלתו של רבינו למען כנוס קמיה דרבינו, ובוודאי בא זה להתלונן עלינו על כי לצוץ נילוצצנו ממנו אשתקד!, ויחרד אף גיחזינו מאוד ותפול על שניהם אימתה ופחד ולא ידעו מה לעשות, ויצץ הטשארטיקאווער ציץ ולא ציץ קוק ולא קוק, ויאמר לפתע, מוזר הוא לאחי!, הנה הכפרי הלז אינו נראה כבעל קפידה וכבא בטרוניא, אלא להיפך פניו נוהרות בצהלה ובשמחה! מאי האי?, ולא ידענא.
ויקיימו בעצמם 'פליטה' ויסתגרו באכסנייתם ולא יצאו עוד עד למחרת בעת תפילת שחרית, ויצאו לתפילתם בלית ברירה נרעשים ונפחדים ויחביאו עצמם בצידי הבית ומחשבתם טרודה הייתה בכיצד ימלטו מן הרעה הזאת דבוודאי רבם זיע"א אשר עיניו צופיות למרחוק יירא מיד מי הוא זה ואיזהו אשר חפץ עשות הרעה הזאת...
ויבקשו בנפשם כי יגאלו כבר בסיום התפילה ויוכלו לשוב לאכסנייתם, ולפתע קודם אשרי ובא לציון שמעו את החזן מכריז "קוואטער" ומיד אחר כך נתכבד אבי הבן באמירת הפסוקים הנהוגים, ומה מאוד נתרעשו ונתפעלו בראותם כי אותו אב אינו כי אם אותו יהודי אשר ברוך ברכוהו בקמיעם לשנה הקודמת, וישתוממו עד למאוד, ומיד אחר הברית בעת הלחיים שמוע שמעו כיצד מספר בקול אותו יהודי את נפלאות הצדיק הק' מטשארטיקאו שלי"טא אשר פעל ישועה זו וכח מעשיו הגיד לעמו והואיל ולא נודע מקומו על כן בא להרה"ק מראפשיץ..

ויקומו שוב וישאו רגליהם החדרה בטרם יכירם הנושע ויכריז בקול גדול וישחקו כל הנוכחים וירב בזיונם...
ויסתגרו בחדרם עד הערב בהמתינם עד יעבור עם זו..
והנה בא רץ קל ויאמר להם הנה ביקשתיכם ולא מצאתיכם ואחר אשר גמרתי חיפוש מחיפוש ונר מנר מצאתיכם ועתה אחזתי בכם ולא ארפה עד כי תבואו בצל קורת רבינו הק' מראפשיץ הואיל ושלחני לפניכם לקרותכם לפניו!"
ותיפול חרדה גדולה עליהם וילכו בחששם ויבואו אל הקודש פנימה
ובהיכנסם גער בהם הרה"ק מראפשיץ זיע"א על אשר נואלו ואשר חטאו וייסרם בשבט לשונו ויגמרו בדעתם לשוב בתשובה שלימה.
אחר כל הנ"ל אזר עוז חד מינייהו וישאל בחשש:
הנה ילמדנו רבינו, בקמיע אשר כתבנו נכתב "סקדא" ותו לאו, והנה בעינינו ראינו כי יהודי זה נושע1, ועתה ילמדנו רבינו כיצד?!...

ויצהבו פני הראפשיצער ויאמר בחיוך:
הנה יהודי זה, חילה פניהם של כל גדולי צדיקי הדור, וכולם שפכו שיח והעתירו בעדו, אך מחיצה של ברזל הייתה מבדלת בינו ובין אביו שבשמים ועל כ לא כנסו תפילתיהם עליו כלל ועל כן לא נושע,
ועתה בעת אשר כתבתם בליצנותכם קמיע זה ובא כלפי שמיא ופתחוהו ועיינו בו ומצאו כתוב "סקדא" דהוא ר"ת בפוילי"ש של "גם פרה זקנה נותנת חלב" נתפרצו כל פמליא של מעלה בשחוק עז למראה הכתוב ומכח צחוקם ומכח השמחה נזדעזעה אותה מחיצה של ברזל ונסדקה ומייד נכנסו כל תפילותיהם של הצדיקים היישר תחת כיסא הכבוד וכך נושע אותו יהודי!...


וע"ז הדרך אפשר לומר דאף בכאן בראות שוכני עפר ושאר ברואי מעלה כי מפגינים המה בעבור בליין אילתי בטוענם בשעורים כי מקדש שם שמים הוא
שחקו כולם ואמרו הנה גם פרה זקינה נותנת חלב.. ובאין מקדש אחר אף זה יהא ראוי לקידוש ואם לא כדעת מרן הב"י, יהא לקידוש ידים ורגלים...
ומשחוקם נזדעזעה הארץ ב' פעמים...


*נזכיר בקצרה מעשה בהאדמו"ר מסטריקוב שליט"א אשר נסע פעם על אם הדרך עם חד מגבאיו ועצרם שוט"ר (דכבר אמרו חכמים שוטר נוטריקון שוטר-רע ודפח"ח) וניסה חד מן הגבאים לבקשו כי יחוס עליהם באמרו כאמרו כי "יש אדמו"ר גדול ברכב הוא יתן לך ברכה" ויסכם השוטר הנ"ל לוותר על כך ובצאת הרבי מן הרכב בגשתו לברכו נתעלב השוטר וחמתו בערה בו בגערתו:
"זה אדמו"ר זה?? איפה הזקן איפה הבטן??..."
ולא נתקררה דעתו עד שכתב להם דו"חות על העלבת שוטר, הונאת עובד ציבור, הפרעה לשוטר וכו' וכו'...
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש »

שפיץ כתב:היום מישהו נתן לי את המספר של הקו של הסיקריקים, שם הם מתארים ברתק רב את כל הקידוש השם שהם עושים בתוך הדברים הקריין מתאר שם איך שברוב אומץ שרפו את הפחים הציוניסטים...
0722164502 שמעו ותחי נפשכם...
קחו בחשבון שהם מטרידים לאחר מכן לבלי סוף בצינתוקים שונים..
ירא הציבור ויזהר!
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

מאור ושמש, אתה מכניס רוח חיה, לפורום!
כה לחי!!!

[אגב, הסיפור על האדמו"ר מסטריקוב הובא כאן בהיסטוריה הרחוקה: https://chl.co.il/viewtopic. ... 36#p138036 , ואלי לכך נתכוונת במילה "ונזכיר"]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק »

הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
רצון חזק!
[אגב, אתה נראה כמו וותיק]
מי שהעלה את זה לכותרות הם לא אחרים מהוועדה להצלת עולם הגיוס, בלעדיהם אף אחד לא היה יודע מזה, ואף כשהנושא החל כבר לדעוך, הם עוררו שוב את הנושא, ביודעם כי ללא זה, הם לא רלוונטיים.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שיושבים במועדונים.
משתפי הפעולה זה אלו שהכניסו מנדט ללפיד על חשבון מיהדות התורה. זה אלו ששמו ראש עיריה שיחלן את ירושלים.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק »

משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 1 פעם

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.
אגב, הדגשת את דבריך בגופן 150, אם תדגיש בגופן 200, תצא כמנצח, ולא נוכל להשיב לך כלום...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק »

[quote="1010"][quote=


ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13889
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 9 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הם רודפים יהודים בליינים, לא יהודים נאמנים שעושים את הוראת גדולי ישראל מכל החוגים ומסדירים את מעמדם כבן ישיבה. (וכמו טפסי הדיחוי שחולקו בישיבת מעלות התורה ושאר ישיבות הסניפים שלה).

שלח תגובה