הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 33 פעמים

הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

לאור ההפגנות בימים האחרונים על קדוש אילת,
הא לכם מאמר מערכת שהתפרסם בשנת תשמ"ו תחת שרביטו של העורך דאז,
הרהגה"צ מורינו ר' נתן זאב גרוסמן שליט"א בעמח"ס פותח שער.

המאמר פורסם בתאריך כ"ז בכסלו תשמ"ו
כאשר עורך העיתון היה אז הרב נתן גרוסמן כיום עורך עיתון הפלס.
מאמר זה נכתב על פי בקשת מרן הגרא"מ שך,
שאף עבר על תוכן המאמר קודם הכנסתו לדפוס.לאחרונה התפרסם מחקר אשר בדק מה מידת האפקטיביות של הפגנות ובאיזו מידה גרמה ההפגנה להשגת יעדיה או לפחות חלק מהן.
והנה מתברר שרק לעיתים נדירות השיגו ההפגנות ולו מעט מכל מה שתבע צבור המפגינים. כל זה אמור כשההפגנה כוונה כנגד השלטון המרכזי. ברם כשיעד ההפגנה היה השלטון המוניציפלי ברוב הפעמים הושגו יערי ההפגנה או לפחות חלק מהן. אולם לא בנושא זה באנו לדון, אם כי גם סוגיא זו צריכה ליבון ועיון.
בעוד שאת צבור הפוליטיקאים החילוניים אני מאשים שהם יוזמים את כל אותן פרובוקציות מתוך כוונה לגרור את הדיים למאבק, הרי שאין אני מפנה אותה האשמה לצבור העסקנים והפוליטיקאים החרדים אשר מעשיהם לשם שמים. ברם לימדוני בעלי המוסר שברגע שיה לו לאדם נגיעה הרי כל מערכת חישוביו וחשבונותיו מתעוותת. יסלחו לי איפא הנוגעים בדבר, אבל הבה נהיה כנים.
יש לזכור שאנו חיים בעידן שבו התקשורת בונה, על פי תפישת הפוליטיקאים, את עתידו של הפוליטיקאי, ולכן כל כך חשובה להם כל מילה שאומרים או כותבים עליהם. וכבר ידועה אימרתו של אותו פוליטיקאי שאמר - 'שבח אותי או השמיץ אותי העיקר שתכתוב עלי'. ולצערי הרב, תפישות עולם החילוני הולכות ומשתרשות גם אצלינו. עלד כדי כך שלפני זמן מה הלכו שני אברכים מקרב בני ־העדה החרדית' והציגו עצמם כ־קציני מבצעים' של העדה וזאת על מגת שיראיינו אותם בעתון מעריב שם יוכלו להביע דעות שונות ומשונות ולא אל בני עדתם או אל הצבור החרדי אלא אל הצבור החילוני. זו כוחה סל פרסומת וזו המכשלה העומדת בפני מי שרודף אחריה. ואכן הנהלת העדה החרדית הסתייגה מאותם אברכים וגינתה את חשיפתם בפני התקשורת החילונית.
הגורם השלישי המפיק תועלת רבה מאד מכל הפגנה שהיא, הם כלי התקשורת. שכן יש להם ידיעות עסיסיות אותן יוכלו למסור בהרחבה ואם יוכלו להפיק גם כמה תמונות יפות יוכלו לקבל מאת עורר הלילה מקום בולט כעתון, ואולי אף כדף הראשון. על כן עושים כלי התקשורת כל שביכולתם על מנת לחררר ריב, על מנת לשסות איש באיש, מחנה במחנה מפלגה במפלגה, שכן אם הכל יתנהל על מי מנוחות העתון לא יהיה מעניין ואכן לתקופות המשעממות קוראים בשפה העתונאית 'עונת המלפפונים״. נמצאנו למדים שישנם שלשה גורמים המפיקים תועלת מכל הפגנה שהיא הפוליטיקאים שהם בעד הפוליטיקאים שהם נגד, והמתווכים - קרי כלי התקשורת.
החרדים מפסידים
ועתה הבה נבדוק מי הוא המפסיד, שהרי לא יתכן עסק שהכל ירוויחו, חייב להיות גם גורם כשלהו המפסיד בעסק.
ובכן המפסיד הראשון: היחיד החרדי, כל, אימת שמתקיימת הפגנה אשר מוגדרת כפי התקשורת כ־הפגנה אלימה' שופט הציבור כל אדם בעל חזות חרדית כאילו הוא עצמו השתתף בהפגנה וכאילו הוא זה שתקף את השוטרים וזה שידה את האבן. זוכר אני את ימי נעורי בעת שפרשת יוסלה שעוררה סערה. בכל פעם שעליתי לאוטובוס הייתי נתקל בשאלה "איפה יוסלה?! אני אותו נער צעיר, אלמוני הינו המטמין, המחביא או לפחות יורע היכן הוא, שהרי מן המפורטות הוא שכל החדרים ערבים זה לזה. כבר למדונו חז"ל 'גדולה שנאה ששונאים ע"ה ת"ח יותר משנאה ששונאים עכו"ם את ישראל׳. ודומה שאפשר להוסיף על אות ומשקל גדול ההכללה בה דנים החילונים כל אדם חרדי יותר מן ההכללה בה דנו והאשימו הגויים כל יהודי בפשע אותו בצע יהודי אלמוני.
אם מכים ארם חרדי במקום כלשהו, אם תולשים או גוזזים פאותיו של ילד כלשהו, דומני שאפשר לומר באופן די ודאי שלהפגנות חלק גדול בכר. מכיון שהן מאפשרות לכלי התקשורת לבצע שטיפת מח המונית לצבור החילוני שעסק להם עם צבור אלים המסוכן לצבור, ואשר שש לזרוק אבן ולפגוע כאדם חילוני. וחייב אני לומר שהסטיגמה הזאת אכן נוצרה, והיא הולכת ומעמיקה.
המפסיד השני: הציבור החרדי' בעוד אשר התועלת מן ההפגנות שואפת לאפס הרי שעמדת המיקוח של הצבור פוחתת ככל שההפגנות גוברות. ונבאר הדברים: אם המורים שובתים, אם עוברי התעשיה האוירית מפגינים, הרי שמאבקם מכוון כנגד הממשלה כגוף המנהל את המדינה אבל אין שום סקטור שרואה את עצמו כנפגע ישירות מעצם ההפגנה. אמנם באופן עקיף כולם ישלמו את המחיר באם ההפגנה תצליח. שהרי עליית שכר המורים יחייב את כלל האוכלוסיה בתשלום מיסים נוספים או בויתור על שירותים מסויימים וכמו כן כל יום שעדיין עברו על הלביא עלה למשלם המיסים מליון דולר, אכל הוא לא הרגיש עצמו כצד בסכסוך ודאי לא כנפגע. אולם בכל הפגנה בנושא דתי הרי רואה הצבור החלוני את עצמי כנפגע וכעשוק ואז מתחילה תסיסה שמשמעותה: הפעם לא נותר לדתיים 'די לסחטנות הדתית' נמצא שגם דברים שהיה ניתן להשיגם ע״י סחר־מכר פוליטי מתחת לשולחן ובחדרי הדרים, יקשה מאד להשיגם משעה שהפכו להיות סלע מאבק פומבי. יתר על כר אם אכן הצבור הדתי מוצג כרןצה לכפות את רצונו על הצביר החילוני נותן הדבר לגיטימציה לצבור החילוני לכפות את רצונו על הצבור החרדי וד"ל.
המפסיד השלישי: תנועת התשובה: לא סוד הוא שמאז התחילה ־סערת תחנות האוטובוסים', קולנע היכל וכר ירד מספר החוזרים כתשובה באופן דרסטי בכל הסקטורים. אקדמאי ועממי, בן כפי ובן עיר, הן הפונים לישיבות והן הפונים לסמינרים. הן הבאים לשמוע הרצאות והן המוכנים לארח חוגי בית, האם כל זה מקרה הוא .? לא ולא!! כל מי שירד ויורד אל העם אשר בשדות יודע שהשאלות הראשונות ששואל האדם החילוני אינם אם התורה ניתנה כסיני אלא למה הדתיים זורקים אבנים. הסטיגמה הזאת של צבור אלים מרתיעה רבים מקרב הצבור החילוני מכל רצון לקונטיקט עם הדת בכל צורה שהיא. אותה חובה קדושה שיהא שם שמים מתאהב על ידנו הולכת ומתרחקת מהישג ידנו.
אנו משקיעים אנרגיה עצומה כהפגנות שתכליתן למנוע כעד החילוניים מלעשות רע. אילו השקענו אותה אנרגיה בכסף ובכח אדם על מנת לגרים לחילוניים לעשות טוב, או לפחות לדעת מה הוא. היה הכל נראה אחרת.
וכבר אמר רבי ישראל סלנטר ״את החשך אין מגרשים עם מקלות אלא על ידי האור".
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן »

לא מבין מה ההשוואה.
אז ההפגנות לא שירתו אותו, והיום כן.
אז הוא לא היה בצד שצריך להוכיח שהוא שונה ושהוא שווה הכרה בקיומו.
כיום הוא בקבוצה שלא מכירים בה פוליטית ולכן הם צריכים להוכיח שהם שונים אידיאולוגית, כדי להצדיק את קיומם.
ושהם מסוגלים להזיק לכלל היהדות החרדית אם לא יזכו להכרה.

גילוי נאות, הגבתי על סמך הכותרת, לא קראתי את הכתבה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש, אולי אתה מוריד קצת את הטון הזה, מספיק, קצת הפסקה מזה, תכניס את הכל לאשכול הבדיחות וזהו.
עכשיו ימי ספירת העומר...

זה לא שאני לא סובר כמותך, רק את הטון תוריד קצת, תודה רבה מראש.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 33 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כל הכבוד!
תמשיך עם זה!
ליצנותא דע"ז.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 33 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כתב:
משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!
סיפור אמיתי שהתרחש לפני כ 50-60 שנה על חסיד שנחמץ ל"ע, ושלח את אישתו לקנות בפסח בייגלה, אך בשונה מכל השנה, ללא "שומשום", כי זה "קטניות".
נערך לאחרונה על ידי 1010 ב 10 מאי 2016, 14:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2835
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 54 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה »

משולש כתב:מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.
משולש היקר!
קח את זה כתזכורת עדינה ;)
אחרי הכול אנחנו בימי העומר...
בהצלחה
משולש כתב:
חוזר בתשובה כתב:חברים
אני לא חושב שיש מישהו שחושד בי בשייכות כל שהיא למפלגת ''בני תורה'' בכלל ולסניף אילת בפרט
אבל בכ''ז אני חושב שרמת השיח בנושא הזה הידרדרה פה מאד
ועל כן אני קורא לכם
ידידי ורעי אנא משכו את ידיכם מהתעסקות בנושא המביש הזה
אני אישית לא הולך להתבטאות פה בנושא הזה בכל צורה שהיא
בתקווה להבנה
חויזר הלמדן הלמדן
מצטרף. הגזמתי.
נקווה שבקרוב נוכל לדון עליהם באשכול הנוסטלגיה.
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

כל הכבוד הרב משולש האבסורד זועק...
ומצווה רבה לעשות צחוק מהם..
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2835
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 54 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה »

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 33 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
דין זה מבואר גם במשנה ברורה [המחבר של ספר "חפץ חיים"]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

עובדיה כתב:
משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
לא הבנתי כוונתך.

אם אתה מתכוין לדין שמי שלא מכוין לשם שמים אסור לו למחות. כמו הדין של "יכוין לתועלת", נ"ל שהח"ח לא כתב את ההסתייגות הזו שם. אלא רק בדין של לשה"ר לתועלת. (בין הז' תנאים הידועים).

ואם אתה מתכוין לדין ש"כל זה אם הוא לא חוטא כמותו", שזה דין כללי בכל אחד שמתקן חבירו. (כמו "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא" עיי"ש).
אם כן אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. שאם אדבר אענש, ואם אשתוק אענש. האפשרות הראשונה עדיפה לי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
א. כתוב בשע"ת ובח"ח שמי שלא נזהר מעבירה ידועה מותר "לשפוך בוז עליו". והכוונה לדבר נגדו בבוטות. ולא כמו שאמרת.
ב. אין לי חדשים בכל יום, אלא בד"כ זה בא רק בימים שהם לא לוקחים כדורים. אבל ההצעה השניה שאכנס הכל בהודעה אחת אנסה לקדם. (אם ההודעות תהיינה קשורות זו לזו).
ג. עניתי באות ב'.
ד. הפעם אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אין אף אחד שיכול לומר "אני עומד לצד גדול פלוני ובגלל זה אני אומר שהגדול השני הוא מנסה לחלן את הדור". וזה עוד נחשב אצלם שדיברו בכבוד גדול. עפרא לפומייהו.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 8633
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער »

קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

גאליציינער כתב:קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
מה שייך לקחת צד בויכוח האם "לגרד" את גדולי ישראל או לא??

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05
קיבל תודה: 2 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 »

אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 33 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

אלי 1 כתב:אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
1. אולי, אך זה עבר תחתו כעורך
2.עפ"י הפרסומים מרן הרב שך זצ"ל קרא את זה קודם הפרסום.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא »

העניין לדעתי בביזוי הסיטואציה המקוממת.
היא הקלות ראש והשלווה שבו התקבל שכשהותם של בחורים במקומות הכי מטונפים, ולא כ10 מטר ליד הישיבה אלא באילת הרחוקה, ולא בסתם טיול אלא בבילוי לילי.

המחילה על השהות באילת, והעלה שהבעיה היא סדר התייצבות לקבלת דיחוי כבן ישיבה לפי דעת מרנן ורבנן אינו דבר חמור ביותר.

דהיינו גילוי עריות וחילול ה' הוא כלום, ושמיעה לגדול הדור אחר הוא עוון חמור למאוד.
הרי כל רצונם של הצבא הוא שהתייצבו לא שהתגייסו.

וכשישעיהו ויין אומר שהוא בכלל מדגל, שהם יטפלו בו, זה אומר שעל עוון השהייה באילת הוא ס"ה איזו נפילה קטנה שיכול לקראות לכל בחור, אבל ההתייצבות לסדר דיחוי הוא עוון גדול מנשוא.

הקרירות שיכול להכניס מהאדישות על הבילוי בעיר מטונפת חמורה מאוד, שישיבה תגן על הבחורים האלו זה בלתי מתקבל על הדעת, זה מזעזע וצריך לזעזע ולצעוק ולצחוק על גודל האבסורד...
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

משולש כתב:
משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.
ההקלטות הסותרות. מי כאן משקר?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

ההפגנות סביב מעצר בן הישיבה העריק: עיתון 'הפלס' של הפלג הירושלמי, קורא הבוקר (ד) למפגינים שלא לנקוט בצעדים אלימים. "אל תציתו פחים", אומר מאמר שפורסם בעיתון, "זה מזיק בהפגנות אותם הם מקיימים למען העצורים שלא התייצבו בלשכות הגיוס".

במאמר דווח כי משפטנים עמם מתייעצים ראשי הוועדה להצלת עולם התורה ביקשו להבהיר כי על פי נסיונם, והמידע שבידם, אין כל הצדקה למעצרים בגין עצם השתתפות בהפגנה, גם אם הדבר גורם לחסימת נתיבי תנועה.

"הניסיון הוכיח" כותבים בעיתון "שכל מי שנעצר בנסיבות אלה מצליחים לשחררו ממעצרו בנקל ובמהירות, הבעיה קיימת רק כאשר המשטרה מבקשת לטעון - פעמים רבות בעילות שוא - כי נעשו גם פעולות חריגות כמו דרדור פחי אשפה או הצתתם, השלכת אבנים, חפצים וכדומה".

המאמר מצטט את הגורמים המשפטיים: "מדובר בפעילות חריגות מיותרות ומזיקות ומן הראוי שכל המשתתפים במחאה הלגיטמית ימנעו ממעשים כאלה, יש לדעת כי הפגנה שמביאה המונים לכבישים ולצמתים, יש לה אפקטיביות רבה מצד עצמה, בשל השפעתה הסביבתית, ובמקרים כאלה גם ידי המשטרה כבולות ואינה יכולה להצדיק את מעצר המשתתפים המבטאים את זכותם הדמוקרטית, גם אם בשל כך נחסמה התנועה מפעם לפעם.

"לעומת זאת פעולות חריגות של התעסקות בפחי אשפה והשלכת חפצים, רק מזיקות וגם מסבכות מבחינה משפטית את מי שנעצר בהקשר זה, כאשר הדבר עלול להיות כרוך בסיכון במעצר ממושך ובעליות משפטיות כבדות".

כזכור בשבוע האחרון ובסוף השבוע שעבר, נערכו הפגנות סוערות ברחבי הארץ ונחסמו צמתים מרכזיים רבים במחאה נגד מעצר בן הישיבה שנתפס באילת

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

הממ"ר היוצא הפתיע והודה ל... פלג
בשעות הבוקר נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם, שהפתיע והודה לפלג על ההפגנות וקבלת הפנים (חדשות)
ישראל כהן - כיכר השבת

בשעות הבוקר (שלישי) נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם.
בטקס השתתפו ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, סגנו מנחם שפירא, מנהל הפיקוח הערוני שלומי מלכא וכן עסקנים ואישי ציבור.
במהלך הטקס אמר בחיוך הממ"ר היוצא תת ניצב שמעון לביא: "אני רוצה להודות לפלג הירושלמי שעשו מסיבת הפתעה ויצאו לרחובות לקבלת פנים חגיגית לכבודו של שי אזולאי".
ניצב משנה אזולאי, המפקד הנכנס, קיבל מהמפקד היוצא לביא את סיכת המפקד וחמישה חומשי תורה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13892
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24
קיבל תודה: 22 פעמים

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש »

מיומנו של הרב רפאל וולף:
היו הפגנות בפתח תקוה למען קדושת השבת והיו גדולי ישראל שעודדו זאת, אבל מרן זצוק"ל (הרב שך) לא היתה דעתו נוחה מזה כלל. אמר כמו יש איסור להתגרות בעכו"ם יש ג"כ איסור להתגרות בחילוניים!- והוסיף: אם ההפגנות יגרמו לגיוס של בחור ישיבה אחד - לא כדאי כל העניין!... בהפגנות אי אפשר שתהיה שליטה ואחריות על התנהגות של כל המשתתפים, כשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחנו וגופני עבורו לכל ימי חייו. ומי האדם גדול הלוקח אחריות ע"ז?!...

שלח תגובה