הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: אחד, יאיר

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 09 מאי 2016, 11:16

לאור ההפגנות בימים האחרונים על קדוש אילת,
הא לכם מאמר מערכת שהתפרסם בשנת תשמ"ו תחת שרביטו של העורך דאז,
הרהגה"צ מורינו ר' נתן זאב גרוסמן שליט"א בעמח"ס פותח שער.

המאמר פורסם בתאריך כ"ז בכסלו תשמ"ו
כאשר עורך העיתון היה אז הרב נתן גרוסמן כיום עורך עיתון הפלס.
מאמר זה נכתב על פי בקשת מרן הגרא"מ שך,
שאף עבר על תוכן המאמר קודם הכנסתו לדפוס.לאחרונה התפרסם מחקר אשר בדק מה מידת האפקטיביות של הפגנות ובאיזו מידה גרמה ההפגנה להשגת יעדיה או לפחות חלק מהן.
והנה מתברר שרק לעיתים נדירות השיגו ההפגנות ולו מעט מכל מה שתבע צבור המפגינים. כל זה אמור כשההפגנה כוונה כנגד השלטון המרכזי. ברם כשיעד ההפגנה היה השלטון המוניציפלי ברוב הפעמים הושגו יערי ההפגנה או לפחות חלק מהן. אולם לא בנושא זה באנו לדון, אם כי גם סוגיא זו צריכה ליבון ועיון.
בעוד שאת צבור הפוליטיקאים החילוניים אני מאשים שהם יוזמים את כל אותן פרובוקציות מתוך כוונה לגרור את הדיים למאבק, הרי שאין אני מפנה אותה האשמה לצבור העסקנים והפוליטיקאים החרדים אשר מעשיהם לשם שמים. ברם לימדוני בעלי המוסר שברגע שיה לו לאדם נגיעה הרי כל מערכת חישוביו וחשבונותיו מתעוותת. יסלחו לי איפא הנוגעים בדבר, אבל הבה נהיה כנים.
יש לזכור שאנו חיים בעידן שבו התקשורת בונה, על פי תפישת הפוליטיקאים, את עתידו של הפוליטיקאי, ולכן כל כך חשובה להם כל מילה שאומרים או כותבים עליהם. וכבר ידועה אימרתו של אותו פוליטיקאי שאמר - 'שבח אותי או השמיץ אותי העיקר שתכתוב עלי'. ולצערי הרב, תפישות עולם החילוני הולכות ומשתרשות גם אצלינו. עלד כדי כך שלפני זמן מה הלכו שני אברכים מקרב בני ־העדה החרדית' והציגו עצמם כ־קציני מבצעים' של העדה וזאת על מגת שיראיינו אותם בעתון מעריב שם יוכלו להביע דעות שונות ומשונות ולא אל בני עדתם או אל הצבור החרדי אלא אל הצבור החילוני. זו כוחה סל פרסומת וזו המכשלה העומדת בפני מי שרודף אחריה. ואכן הנהלת העדה החרדית הסתייגה מאותם אברכים וגינתה את חשיפתם בפני התקשורת החילונית.
הגורם השלישי המפיק תועלת רבה מאד מכל הפגנה שהיא, הם כלי התקשורת. שכן יש להם ידיעות עסיסיות אותן יוכלו למסור בהרחבה ואם יוכלו להפיק גם כמה תמונות יפות יוכלו לקבל מאת עורר הלילה מקום בולט כעתון, ואולי אף כדף הראשון. על כן עושים כלי התקשורת כל שביכולתם על מנת לחררר ריב, על מנת לשסות איש באיש, מחנה במחנה מפלגה במפלגה, שכן אם הכל יתנהל על מי מנוחות העתון לא יהיה מעניין ואכן לתקופות המשעממות קוראים בשפה העתונאית 'עונת המלפפונים״. נמצאנו למדים שישנם שלשה גורמים המפיקים תועלת מכל הפגנה שהיא הפוליטיקאים שהם בעד הפוליטיקאים שהם נגד, והמתווכים - קרי כלי התקשורת.
החרדים מפסידים
ועתה הבה נבדוק מי הוא המפסיד, שהרי לא יתכן עסק שהכל ירוויחו, חייב להיות גם גורם כשלהו המפסיד בעסק.
ובכן המפסיד הראשון: היחיד החרדי, כל, אימת שמתקיימת הפגנה אשר מוגדרת כפי התקשורת כ־הפגנה אלימה' שופט הציבור כל אדם בעל חזות חרדית כאילו הוא עצמו השתתף בהפגנה וכאילו הוא זה שתקף את השוטרים וזה שידה את האבן. זוכר אני את ימי נעורי בעת שפרשת יוסלה שעוררה סערה. בכל פעם שעליתי לאוטובוס הייתי נתקל בשאלה "איפה יוסלה?! אני אותו נער צעיר, אלמוני הינו המטמין, המחביא או לפחות יורע היכן הוא, שהרי מן המפורטות הוא שכל החדרים ערבים זה לזה. כבר למדונו חז"ל 'גדולה שנאה ששונאים ע"ה ת"ח יותר משנאה ששונאים עכו"ם את ישראל׳. ודומה שאפשר להוסיף על אות ומשקל גדול ההכללה בה דנים החילונים כל אדם חרדי יותר מן ההכללה בה דנו והאשימו הגויים כל יהודי בפשע אותו בצע יהודי אלמוני.
אם מכים ארם חרדי במקום כלשהו, אם תולשים או גוזזים פאותיו של ילד כלשהו, דומני שאפשר לומר באופן די ודאי שלהפגנות חלק גדול בכר. מכיון שהן מאפשרות לכלי התקשורת לבצע שטיפת מח המונית לצבור החילוני שעסק להם עם צבור אלים המסוכן לצבור, ואשר שש לזרוק אבן ולפגוע כאדם חילוני. וחייב אני לומר שהסטיגמה הזאת אכן נוצרה, והיא הולכת ומעמיקה.
המפסיד השני: הציבור החרדי' בעוד אשר התועלת מן ההפגנות שואפת לאפס הרי שעמדת המיקוח של הצבור פוחתת ככל שההפגנות גוברות. ונבאר הדברים: אם המורים שובתים, אם עוברי התעשיה האוירית מפגינים, הרי שמאבקם מכוון כנגד הממשלה כגוף המנהל את המדינה אבל אין שום סקטור שרואה את עצמו כנפגע ישירות מעצם ההפגנה. אמנם באופן עקיף כולם ישלמו את המחיר באם ההפגנה תצליח. שהרי עליית שכר המורים יחייב את כלל האוכלוסיה בתשלום מיסים נוספים או בויתור על שירותים מסויימים וכמו כן כל יום שעדיין עברו על הלביא עלה למשלם המיסים מליון דולר, אכל הוא לא הרגיש עצמו כצד בסכסוך ודאי לא כנפגע. אולם בכל הפגנה בנושא דתי הרי רואה הצבור החלוני את עצמי כנפגע וכעשוק ואז מתחילה תסיסה שמשמעותה: הפעם לא נותר לדתיים 'די לסחטנות הדתית' נמצא שגם דברים שהיה ניתן להשיגם ע״י סחר־מכר פוליטי מתחת לשולחן ובחדרי הדרים, יקשה מאד להשיגם משעה שהפכו להיות סלע מאבק פומבי. יתר על כר אם אכן הצבור הדתי מוצג כרןצה לכפות את רצונו על הצביר החילוני נותן הדבר לגיטימציה לצבור החילוני לכפות את רצונו על הצבור החרדי וד"ל.
המפסיד השלישי: תנועת התשובה: לא סוד הוא שמאז התחילה ־סערת תחנות האוטובוסים', קולנע היכל וכר ירד מספר החוזרים כתשובה באופן דרסטי בכל הסקטורים. אקדמאי ועממי, בן כפי ובן עיר, הן הפונים לישיבות והן הפונים לסמינרים. הן הבאים לשמוע הרצאות והן המוכנים לארח חוגי בית, האם כל זה מקרה הוא .? לא ולא!! כל מי שירד ויורד אל העם אשר בשדות יודע שהשאלות הראשונות ששואל האדם החילוני אינם אם התורה ניתנה כסיני אלא למה הדתיים זורקים אבנים. הסטיגמה הזאת של צבור אלים מרתיעה רבים מקרב הצבור החילוני מכל רצון לקונטיקט עם הדת בכל צורה שהיא. אותה חובה קדושה שיהא שם שמים מתאהב על ידנו הולכת ומתרחקת מהישג ידנו.
אנו משקיעים אנרגיה עצומה כהפגנות שתכליתן למנוע כעד החילוניים מלעשות רע. אילו השקענו אותה אנרגיה בכסף ובכח אדם על מנת לגרים לחילוניים לעשות טוב, או לפחות לדעת מה הוא. היה הכל נראה אחרת.
וכבר אמר רבי ישראל סלנטר ״את החשך אין מגרשים עם מקלות אלא על ידי האור".
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 מאי 2016, 17:10

בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן » 09 מאי 2016, 18:09

לא מבין מה ההשוואה.
אז ההפגנות לא שירתו אותו, והיום כן.
אז הוא לא היה בצד שצריך להוכיח שהוא שונה ושהוא שווה הכרה בקיומו.
כיום הוא בקבוצה שלא מכירים בה פוליטית ולכן הם צריכים להוכיח שהם שונים אידיאולוגית, כדי להצדיק את קיומם.
ושהם מסוגלים להזיק לכלל היהדות החרדית אם לא יזכו להכרה.

גילוי נאות, הגבתי על סמך הכותרת, לא קראתי את הכתבה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 13:58

משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 14:02

בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 14:03

משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 14:07

משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 14:13

מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 10 מאי 2016, 14:20

משולש, אולי אתה מוריד קצת את הטון הזה, מספיק, קצת הפסקה מזה, תכניס את הכל לאשכול הבדיחות וזהו.
עכשיו ימי ספירת העומר...

זה לא שאני לא סובר כמותך, רק את הטון תוריד קצת, תודה רבה מראש.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 10 מאי 2016, 14:36

משולש כל הכבוד!
תמשיך עם זה!
ליצנותא דע"ז.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 10 מאי 2016, 14:38

משולש כתב:
משולש כתב:בדבריו דיבר הבחור על "ההשקופה הטהורה והאמיתית" שבשמה הוא מוכן לשבת בכלא.

מה שמזכיר את הסיפור הידוע:
סאטמר נלחמו בתוקף נגד העירוב בויליאמסבורג בטענה שהוא פסול לחלוטין. שבת אחת אשה הולכת ברחוב עם עגלה, עוצר לידה רכב בחריקה והנהג צועק עליה: "שאבעס!!!"
מזכיר לי את הזקנה בקיבוץ שהזדעזעה בליל הסדר לראות במרק מבין האטריות מבצבץ קניידל, וצעקה שבקעבוץ שלי יגישו געברוקט?!
סיפור אמיתי שהתרחש לפני כ 50-60 שנה על חסיד שנחמץ ל"ע, ושלח את אישתו לקנות בפסח בייגלה, אך בשונה מכל השנה, ללא "שומשום", כי זה "קטניות".
נערך לאחרונה על ידי 1010 ב 10 מאי 2016, 14:53, נערך פעם 1 בסך הכל.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2820
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה » 10 מאי 2016, 14:44

משולש כתב:מועדון האלפנט באילת שמח להשיק ליין מסיבות 'סיום מסכת' הנלמדים בדיבוק חברים ע"י 'אסירי עולם התורה'.
תחבורה למקום - מוניות (ניתן לקבל הנחה של 5 שקלים).
ג'ינס קרוע יהלום את האירוע.
במהלך האירוע יושמעו הלהיטים 'אשרך שנתפסת' ו'מרדכי לא יכרע'.
בכל מהלך האירוע שתיה חריפה כדורים ומשיכת זנבות חופשי.
משולש היקר!
קח את זה כתזכורת עדינה ;)
אחרי הכול אנחנו בימי העומר...
בהצלחה
משולש כתב:
חוזר בתשובה כתב:חברים
אני לא חושב שיש מישהו שחושד בי בשייכות כל שהיא למפלגת ''בני תורה'' בכלל ולסניף אילת בפרט
אבל בכ''ז אני חושב שרמת השיח בנושא הזה הידרדרה פה מאד
ועל כן אני קורא לכם
ידידי ורעי אנא משכו את ידיכם מהתעסקות בנושא המביש הזה
אני אישית לא הולך להתבטאות פה בנושא הזה בכל צורה שהיא
בתקווה להבנה
חויזר הלמדן הלמדן
מצטרף. הגזמתי.
נקווה שבקרוב נוכל לדון עליהם באשכול הנוסטלגיה.
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 10 מאי 2016, 16:18

כל הכבוד הרב משולש האבסורד זועק...
ומצווה רבה לעשות צחוק מהם..
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 17:07

תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש

סמל אישי של משתמש
עובדיה
הודעות: 2820
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 11:09

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עובדיה » 10 מאי 2016, 17:31

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
שעה שעוברת - אינה חוזרת, ולכן תמיד לנסות ולהשתדל לעשות רק טוב - שלכם עובדיה!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 10 מאי 2016, 17:54

משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
דין זה מבואר גם במשנה ברורה [המחבר של ספר "חפץ חיים"]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 18:15

עובדיה כתב:
משולש כתב:תודה רבה לכל המעירים, אני אוהב אתכם אהבת נפש. כמש"כ אהב את המוכיחים ושנא את המשבחים. (הרב 'זה הוא' אני לא שונא אותך :) )

עם זאת אני חושב שעדיין מוטלת על כ"א החובה למחות על כבוד שמיים שמחולל ע"י העדה הרעה הזאת, והרי הם ממש בכלל "כת אויבי השם" אשר דינם מבואר בשערי תשובה שער ג' אות קנט.
ועל כן, היות ורובם (ובפרט מנהיגיהם הלבלרים) אינם נזהרים במצווה אחת המפורסמת בכל כלל ישראל, והיא כבוד ת"ח, (אשר אפי' חילונים מכבדים את גדולי ישראל יותר מהם רח"ל). הרי מצווה לשפוך בוז עליהם ולהכלימם ברבים עד שישובו ומפרסמים את החנפים מפני חילול השם, וכל הנ"ל מבואר גם שם באות ריט.

וכשהבטחתי למשוך ידי חשבתי שמרוב הפאדיחה הם יפסיקו את ההפגנות למען המועדון. אבל מתברר שהם לא יכלו לרדת מהעץ, על כן המשכתי לרדת עליהם.

בברכה ובתפילה למען כבוד שמים ות"ח
עבדכם המשולש
מה שבטוח שאם כוונתך אך ורק לשם שמים.....
לא הבנתי כוונתך.

אם אתה מתכוין לדין שמי שלא מכוין לשם שמים אסור לו למחות. כמו הדין של "יכוין לתועלת", נ"ל שהח"ח לא כתב את ההסתייגות הזו שם. אלא רק בדין של לשה"ר לתועלת. (בין הז' תנאים הידועים).

ואם אתה מתכוין לדין ש"כל זה אם הוא לא חוטא כמותו", שזה דין כללי בכל אחד שמתקן חבירו. (כמו "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא" עיי"ש).
אם כן אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. שאם אדבר אענש, ואם אשתוק אענש. האפשרות הראשונה עדיפה לי.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 10 מאי 2016, 18:41

רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 19:18

גאליציינער כתב:רבינו משולש, אני מבין אותך ביותר, אני גם יש לי פעמים שאני רוצה להפגיז ולהשמיץ איזה חוג או קהילה מסויימת ופעמים שאכן אני לא מתאפק ו'מפגיז' אותם, אבל, מצד שני צריך לזכור שאפילו אם נאמר שזהו לש"ש, ואני מאמין שאתה מתכוון לעשות זאת לש"ש, הסגנון, הניסוח הזה לא צריך להיות כ"כ בוטה בזה, ומספיק הערה אחת ליום כדי לצאת יד"ח מחאה על ביזוי כבוד התורה ומרנן ורבנן גדו"י...
אתה צריך לזכור שהדברים שאתה כותב כאן מגיעים לעיני אלפי אנשים שאני מאמין שרובם לא מעוניינים להתערב במחלוקת הגדולים הזאת, ומספיק להם גם ככה...
ומש"כ על אוי לי מיצרי אוי לי וכו' שהינך משוכנע שאתה מחויב לבזותם בכל אופן ששייך, נראה לי שאם תשאל רב מור"ה אם הינך מחויב בדבר - דהיינו, לבזותם בכל אופן שהוא מעל גבי האתר הלז, לא נראה לי שהוא יחייבך, ואם הנך סובר שאם תשתוק - תיענש, הלא די בזה שפעם אחת ביום תצא יד"ח מצוות מחאה ודי בזה.
[מספיק מה שהם עצמם עושים להם, הם לא צריכים עזרה בלהשמיץ ולהשניא את עצמם...]
כן נראה לי, וסבורנו שכן חושבים פה עוד רבים אשר אינם רוצים להזדהות.
בידידות ובהערכה: גאליציינר.

1010, ראה פרטי, תודה רבה.
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 10 מאי 2016, 19:36

משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 19:46

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
גאליציינער כתב:]
א. "לשפוך בוז עליהם" זה מתפרש גם בבוטות.
ב. מה שכתבת על "הערה אחת ליום" לשמור הערות כאלו לעוד יומיים זה כמו אתרוגים לאחרי סוכות. כשהנושא על הפרק מדברים עליו, כשהוא יורד לא. ראית שכמה חודשים לא כתבתי כאן כלום.
ג. לכתוב בשביל "לצאת חובת מחאה" משיג את התוצאה ההפוכה. כי כשמצד אחד עומדים בעלי לשון חלקלקה כקורח, ומצד שני עומד מישהו ואומר "אני מויחה" אז ההמון משתכנע מהלבלרים המומחים בדעת קהל, ולא מזה שרוצה "לצאת ידי חובת מחאה". (והלואי שמילים בוטות היו יכולות כן לעזור).
ד. חבל שאתה חושב שחבורת השקרנים האלו ש"מגרדים" את גדולי הדור זה "מחלוקת הגדולים", והרי הם בעצמם אומרים שלא, כמ"ש אחד מפעיליהם: "יש כאן מח' בין משפחת גרוסמן ליהודי מבני ברק". זה הכל. וכנראה גם אינך יודע באיזה רמה נוראית של ביזוי ת"ח הם אוחזים.
א, לא הבנתי מה כוונתך בא. שמא תואיל לבאר כוונתך ? תודה.
ב. ב"ה אני רואה שאתה לא צריך לשמור עליהם, אתה כמעין המתגבר ובכל יום יתחדש לך חדשים... [אולי תוציא הודעה אחת בעניין עם כל ההודעות].
ג. לא חשבתי לרגע שתבוא ותצעק בכל יום 'מוחה' 'מוחה', אלא כוונתי היא שתעלה הודעה אחת מכל אלו היוצאות לך מתחת ידך במקום 10 הודעות בעניין - 1 הודעה.
ד. ח"ו מלחשוב שמדובר שחבורת הנוכלים האלו הם הם הגדולים - בדרגת גדו"י, אלא שלא כל מי שמתערב במחלוקת יכול לומר, אני עומד לצד גדול זה, אני עומד לצד גדול זה, שזהו כפי שאתה ציינת לעיל מימרת אחד מהפלג.
תודה רבה על הכל בכלל ובפרט על ההתחשבות.
א. כתוב בשע"ת ובח"ח שמי שלא נזהר מעבירה ידועה מותר "לשפוך בוז עליו". והכוונה לדבר נגדו בבוטות. ולא כמו שאמרת.
ב. אין לי חדשים בכל יום, אלא בד"כ זה בא רק בימים שהם לא לוקחים כדורים. אבל ההצעה השניה שאכנס הכל בהודעה אחת אנסה לקדם. (אם ההודעות תהיינה קשורות זו לזו).
ג. עניתי באות ב'.
ד. הפעם אני לא הבנתי מה שאתה אומר. אין אף אחד שיכול לומר "אני עומד לצד גדול פלוני ובגלל זה אני אומר שהגדול השני הוא מנסה לחלן את הדור". וזה עוד נחשב אצלם שדיברו בכבוד גדול. עפרא לפומייהו.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 10 מאי 2016, 19:54

קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 מאי 2016, 19:59

גאליציינער כתב:קודם כל תודה רבה ושוב תודה רבה, אני רק רוצה להאיר, שב-ג. התכוונתי לתוכן ההודעה ובב' לכמות ההודעות.
ולד. נראה לי שאסור בכלל לקחת צד, ואני לא מדבר על הפלג הירושלמי, אני מדבר על רוב רובו של הציבור - בני התורה הנשמעים לדעת גדו"י, צריך לשמוע לקול גדו"י, אך אסור 'לקחת צד' בנושא, וזה היתה כוונתי.
מה שייך לקחת צד בויכוח האם "לגרד" את גדולי ישראל או לא??

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 » 10 מאי 2016, 21:44

אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 10 מאי 2016, 21:47

אלי 1 כתב:אגב המאמר, לענ"ד נתי לא כתב את זה זה לא סגנון הכתיבה שלו.
1. אולי, אך זה עבר תחתו כעורך
2.עפ"י הפרסומים מרן הרב שך זצ"ל קרא את זה קודם הפרסום.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 10 מאי 2016, 22:19

העניין לדעתי בביזוי הסיטואציה המקוממת.
היא הקלות ראש והשלווה שבו התקבל שכשהותם של בחורים במקומות הכי מטונפים, ולא כ10 מטר ליד הישיבה אלא באילת הרחוקה, ולא בסתם טיול אלא בבילוי לילי.

המחילה על השהות באילת, והעלה שהבעיה היא סדר התייצבות לקבלת דיחוי כבן ישיבה לפי דעת מרנן ורבנן אינו דבר חמור ביותר.

דהיינו גילוי עריות וחילול ה' הוא כלום, ושמיעה לגדול הדור אחר הוא עוון חמור למאוד.
הרי כל רצונם של הצבא הוא שהתייצבו לא שהתגייסו.

וכשישעיהו ויין אומר שהוא בכלל מדגל, שהם יטפלו בו, זה אומר שעל עוון השהייה באילת הוא ס"ה איזו נפילה קטנה שיכול לקראות לכל בחור, אבל ההתייצבות לסדר דיחוי הוא עוון גדול מנשוא.

הקרירות שיכול להכניס מהאדישות על הבילוי בעיר מטונפת חמורה מאוד, שישיבה תגן על הבחורים האלו זה בלתי מתקבל על הדעת, זה מזעזע וצריך לזעזע ולצעוק ולצחוק על גודל האבסורד...
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 11 מאי 2016, 14:13

משולש כתב:
משולש כתב:
משולש כתב:בשביל למצוא סתירה אינך צריך לחפש לפני 20 שנה. מספיק שתפתח את העיתון של אתמול.
ואכן, אתמול התראיין "אסיר עולם המועדונים" וסיפר שהוא לא התייצב לשום צו ושום דיחוי כהוראת הרב אוירבך, זאת בניגוד לדבריו הנלהבים של וויין שמדובר בבחור דגל שהתייצב חוץ מבדיקות רפואיות "כמו שדורשים בצד השני". ודגל הפקירו אותו לנפשו...
ישעיה ויין: "הוא התייצב" הבחור: "לא התייצבתי"
בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב" איפה האמת?
מוטי סגל - קוקר

בצל ההפגנות הסוערות בגין מעצרו של הבחור תלמיד ישיבת 'שערי תבונה' שלא התייצב בלשכת הגיוס ונלכד בעת שבילה במקום מפוקפק באילת נוצר קרב גרסאות ב'פלג הירושלמי' עצמו. סגן עורך 'הפלס' ישעיהו ויין: "הבחור התייצב כמו שמורים בצד השני, ב'דגל התורה' זרקו אותו לכלבים". הבחור עצמו הכחיש את דברי ויין: "לא התייצבתי, ההשקפה היא לא להתייצב".
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמר ישעיהו ויין: "הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי הוא בן תורה ספרדי, הבחור התייצב לכל הצווים מה שהוא לא התייצב זה רק לבדיקות הרפואיות ולכן הוא נעצר, הוא עבר את כל התהליך כמו שהצד השני דורש הוא לא נמנה על הפלג הירושלמי ולא נמנה על המחנה שלא מתייצבים".

ויין הוסיף: "הוא בחור פעיל של 'דגל התורה' בבחירות האחרונות הוא נזרק לכלבים על ידי דגל התורה הוא התייצב בלשכת הגיוס בניגוד להוראות של הרב אוירבך הם זרקו אותו אחרי שהוא לא התייצב לבדיקות רפואיות. חשבו שהוא נמנה על הפלג שלנו אבל הוא לא קשור אלינו" אמר ויין.
מנגד הבחור עצמו בראיון מתככי הכלא לקו ההגנה של 'הפלג' הכחיש ואמר כי ממניעים אידיאולוגים לא התייצב בלשכות הגיוס: "אני לומד בישיבת 'שערי תבונה' שההשקפה שמנחילים לנו בישיבה זה שלא להתייצב מאז שהחוק הקודם חוק טל בוטל אני לא מתייצב, זה גם הגיוני שלא להתייצב בלשכות הגיוס, מתככי הכלא אני מבין שזה דרך הישר". אמר הבחור.
ההקלטות הסותרות. מי כאן משקר?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 11 מאי 2016, 14:29

ההפגנות סביב מעצר בן הישיבה העריק: עיתון 'הפלס' של הפלג הירושלמי, קורא הבוקר (ד) למפגינים שלא לנקוט בצעדים אלימים. "אל תציתו פחים", אומר מאמר שפורסם בעיתון, "זה מזיק בהפגנות אותם הם מקיימים למען העצורים שלא התייצבו בלשכות הגיוס".

במאמר דווח כי משפטנים עמם מתייעצים ראשי הוועדה להצלת עולם התורה ביקשו להבהיר כי על פי נסיונם, והמידע שבידם, אין כל הצדקה למעצרים בגין עצם השתתפות בהפגנה, גם אם הדבר גורם לחסימת נתיבי תנועה.

"הניסיון הוכיח" כותבים בעיתון "שכל מי שנעצר בנסיבות אלה מצליחים לשחררו ממעצרו בנקל ובמהירות, הבעיה קיימת רק כאשר המשטרה מבקשת לטעון - פעמים רבות בעילות שוא - כי נעשו גם פעולות חריגות כמו דרדור פחי אשפה או הצתתם, השלכת אבנים, חפצים וכדומה".

המאמר מצטט את הגורמים המשפטיים: "מדובר בפעילות חריגות מיותרות ומזיקות ומן הראוי שכל המשתתפים במחאה הלגיטמית ימנעו ממעשים כאלה, יש לדעת כי הפגנה שמביאה המונים לכבישים ולצמתים, יש לה אפקטיביות רבה מצד עצמה, בשל השפעתה הסביבתית, ובמקרים כאלה גם ידי המשטרה כבולות ואינה יכולה להצדיק את מעצר המשתתפים המבטאים את זכותם הדמוקרטית, גם אם בשל כך נחסמה התנועה מפעם לפעם.

"לעומת זאת פעולות חריגות של התעסקות בפחי אשפה והשלכת חפצים, רק מזיקות וגם מסבכות מבחינה משפטית את מי שנעצר בהקשר זה, כאשר הדבר עלול להיות כרוך בסיכון במעצר ממושך ובעליות משפטיות כבדות".

כזכור בשבוע האחרון ובסוף השבוע שעבר, נערכו הפגנות סוערות ברחבי הארץ ונחסמו צמתים מרכזיים רבים במחאה נגד מעצר בן הישיבה שנתפס באילת

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

שריפת פחים, את מי הם משרתים ובמי הם פוגעים?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 11 מאי 2016, 14:34

הממ"ר היוצא הפתיע והודה ל... פלג
בשעות הבוקר נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם, שהפתיע והודה לפלג על ההפגנות וקבלת הפנים (חדשות)
ישראל כהן - כיכר השבת

בשעות הבוקר (שלישי) נערך טקס חגיגי לרגל כניסתו לתפקיד של ממ"ר דן החדש שי אזולאי ופרישתו מהתפקיד של שמעון לביא הממ"ר הקודם.
בטקס השתתפו ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, סגנו מנחם שפירא, מנהל הפיקוח הערוני שלומי מלכא וכן עסקנים ואישי ציבור.
במהלך הטקס אמר בחיוך הממ"ר היוצא תת ניצב שמעון לביא: "אני רוצה להודות לפלג הירושלמי שעשו מסיבת הפתעה ויצאו לרחובות לקבלת פנים חגיגית לכבודו של שי אזולאי".
ניצב משנה אזולאי, המפקד הנכנס, קיבל מהמפקד היוצא לביא את סיכת המפקד וחמישה חומשי תורה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 11 מאי 2016, 19:28

מיומנו של הרב רפאל וולף:
היו הפגנות בפתח תקוה למען קדושת השבת והיו גדולי ישראל שעודדו זאת, אבל מרן זצוק"ל (הרב שך) לא היתה דעתו נוחה מזה כלל. אמר כמו יש איסור להתגרות בעכו"ם יש ג"כ איסור להתגרות בחילוניים!- והוסיף: אם ההפגנות יגרמו לגיוס של בחור ישיבה אחד - לא כדאי כל העניין!... בהפגנות אי אפשר שתהיה שליטה ואחריות על התנהגות של כל המשתתפים, כשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחנו וגופני עבורו לכל ימי חייו. ומי האדם גדול הלוקח אחריות ע"ז?!...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 11 מאי 2016, 20:37

משולש כתב:מיומנו של הרב רפאל וולף:
היו הפגנות בפתח תקוה למען קדושת השבת והיו גדולי ישראל שעודדו זאת, אבל מרן זצוק"ל (הרב שך) לא היתה דעתו נוחה מזה כלל. אמר כמו יש איסור להתגרות בעכו"ם יש ג"כ איסור להתגרות בחילוניים!- והוסיף: אם ההפגנות יגרמו לגיוס של בחור ישיבה אחד - לא כדאי כל העניין!... בהפגנות אי אפשר שתהיה שליטה ואחריות על התנהגות של כל המשתתפים, כשאחד נעצר והוא בבית האסורים - זה כתם רוחנו וגופני עבורו לכל ימי חייו. ומי האדם גדול הלוקח אחריות ע"ז?!...
נ"ל שנפלה ט"ס וצ"ל למעצר.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 14 מאי 2016, 22:21

הפיל המשוגע רודף את (זכר) הרב שך זצ''ל

זה מתחיל תמיד אחרי שקט יחסי.
שקט ומנוחת הנפש ציבורית, מעולם היוו אויב עבור אנרכיסטים. אנשי הכת הקרויה ''עץ'' סובלים ממנה במיוחד. כשיש שקט ועולם התורה שוקט על תלמודו במנוחה, מי זוכר אותם? הם ישקעו בתהום הנשיה? לא יקום ולא יהיה.
וכך פרצה החוצה לבת המחלוקת הפנימית בקהילת קנאי אשדוד והנלווים. אחרי בעבוע לוהט שהוחבא בכל הכוח פרץ הסכסוך העקוב לציבור.
שני הצדדים הנאמנים בכל נפשם למורשת צור מחצבתם הלא היא סוגיית ''מי בראש'', שכבר שרפה אצלם כל שארית היגיון ומוסר משך קרוב לשלושה עשורים, פשטה בתוך תוכם כאש בשדה קוצים, וכמיטב מורשת הקרב הפעילו הצדדים הלוחמים את כל כלי המלחמה.
הפארסה והתמונה הנלעגת שבשיאה , היא הנאומים ההיסטריים וחסרי השליטה על איבוד אמונת חכמים והתעוזה, של הצד השני כמובן שלא לקבל מרות של מרן ''גדול הדור''.

לקרוא, לשמוע, ולא להאמין. או טירוף מוחלט והתייבשות מוחלטת של שרידי תאי התבונה במוח, או צביעות שאין לה דוגמה בתולדות האנושות.
ההד התקשורתי והמדרון התדמיתי של כת העץ לא הותיר לראשיה ברירה אלא לחפש מוצא נואש. אייטם תקשורתי ועיסוק אינטסיבי בחדשות אחרות הוא הפתרון.
גם להשכיח את הביזיון והעירום האנושי של פראי הכת, וגם להעלות לאוויר מלחמה חדשה ממושכת, מתוקשרת בה תוצג שוב משנתה של הכת ומלחמותיה על "מסורת ומורשת הרב שך" והצלת התורה והיהדות. שתי ציפורים אחת לעולה ואחת לחטאת.

מי עוד יועלה על מזבח הכת? לא-לקים פתרונים.

קוראים לו ''קרייזי אליפנט''. הפיל המשוגע !
ודאי לא שמעתם. אלף, כי לא הייתם ולא תהיו באילת. בית, גם אם הפיל היה במקום אחר הייתם מתרחקים ממנו כמעט כמו שאנחנו מתרחקים מהעץ ואנשיו.
אז טוב. לא נספק לסקרנים מה עושים אצל הפיל המשוגע ומי באי שעריו. הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
אבל מה לעשות שלפעמים דבר קטן כמו פרינציפ (עיקרון) של חמישה שקלים מוציא את הפיל מהבקבוק? וכך מצא עצמו תלמיד ישיבה עציצית נוסח עדות המזרח, שזכה לקבל מנת השקפה גדושה שעיקרה שהסדרת דחייה לשנה מגיוס לצורך המשך השטייגען בתוה''ק וביקור קצרצר בלשכת הגיוס לשם כך, היא עבירה שדינה יהרג ואל יעבור,
כך מצא את עצמו המשקיף הנ''ל מתגלה לעולם כולו כ''אסיר עולם התורה'' שנלקח באישון לילה למעצר מתחומי הבילוי הלילי האילתי בגין עריקות מהצבא. לא בן תורה שתורתו אומנותו והגיע להצהיר על כך במדור בני ישיבות ולחזור ללמוד, אלא עריק שמשתמט מגיוס כי איננו מוכן להודיע לצבא שתורתו אומנותו.
אולי לא רצה להיות דובר שקרים. כי מי שתורתו אומנותו אין לו קשר לפילים משוגעים.
כך או כך, היה זה יכול להיות עניינו הפרטי בינו לבין קונו, ואמרו ז''ל "ומי שחטא ישוב וירפא לו".

אבל מי ישקה את העץ? ומסורת הרב שך מה תהא עליה.

וכך מצא עצמו הפיל המשוגע ה''קרייזי אליפנט'' מצעיד מאות "משקיפים" מיונק עד איש שיבה למסע של פילים משוגעים בחוצות הערים והכבישים כדי לקדש שם שמים במסורת דרכו של הרב שך. הטירוף וההשנאה של התורה ולומדיה הגיעו לשיאים חדשים. הפקקים, ההתכתשויות, הגידופים "הנאצים" עימותים פיזיים עם שקוצ'ס, הקללות ההדדיות, המעצרים והקלון הנלעג והמקומם מול רבבות חילוניים רובם תינוקות שנשבו, קשה לתיאור. סבלם של רבבות חפים מפשע שאין להם קשר לגיוס או לפילים משוגעים כלשהם הוסיף דלק רב לשנאת התורה ולומדיה.
ההד הציבורי גם בתקשורת החילונית על מסע הפיל המשוגע למען 'אסיר עולם התורה' בגירסתו החדשנית והמעודכנת לא הטיבו לעם ישראל. מי שלא נחשף עד הנה למאורעות הימים האחרונים לא יוסיף לקח רב משורות אלו.
משיצאו לאור מסמכי המשטרה ועדויות המעורבות על אופי המעצר מקומו ונסיבותיו נרתעו לרגע אדריכלי הכת. יממה או יממה וחצי נעצרה השיירה במבוכה רבתי.

אבל מהפכנים ואנרכיסטים לא מתבלבלים מעובדות. הפיל המשוגע נתפס היטב בחטיו, והפך למרכבה רבתי ללוחמי העץ. לא יבלבלו אותם. כי מי שבידו ההשקפה ומי שקיבל מהרב שך את המושכות, ירכב על הפיל בבטחה.

חלק אחד נשלח לבלבל את הציבור ולזרוע טשטוש. זה לא היה באילת זה היה בצפון. לא לא בצפון. בים המלח. אה זה היה באילת, כן עם המשפחה בסיור נופש. הנה ראש הישיבה מעיד שזה בחור צדיק. (יכול להיות אחרת?) יש לו זקן. מי שמפיץ שמועות יתבע ואין לו מחילה. המשטרה משקרת. הנהג משקר. סתם עלילה. לך תוכיח שאין לך אחות.

החלק השני נשלח לתקשורת להטיל בוץ על הציבור כולו. הוא לא שייך אלינו. הפוך הוא שייך לכם. הפוך. הוא מאלה שמתייצבים. ואפילו בשבילם אנחנו נמסור נפש..

אבל המסר המרכזי ממטה הסברה והאסטרטגיה הנחה את הפילים להילחם בעוז ובתעצומות שכל בן ישיבה אפילו מאילת ואפילו מהפיל המשוגע הוא אסיר עולם התורה והעולם יעצור עד שישוחרר. כי להתייצב להגיש דחיה זה יהרג ואל יעבור. כך אמר לנו הרב שך.

אפילו הרבנים שדברו איתו בטלפון לאזני כל ישראל שמעו איהוא עושה שטייגען בכלא בבבא מציעא.. לך תתווכח.

אז הנה בקשתנו שטוחה בפניכם. היא מופנית לאלו שהפיל המשוגע עוד לא סתם את מוחם לחלוטין, ועדיין יש בהם שרידי היגיון ואמונה.
אנא נתקו והסירו את הפיל המשוגע שלכם משמו הקדוש והטהור של מרן הרב שך.
אם הוא זצ''ל היה פה כאן ועכשיו, הוא היה גדול הלוחמים נגדכם ונגד מסע הפילים המשוגעים שלכם. הפסיקו לצערו צער רב בעלמא דקשוט. אנא כבדו את רבנו הגדול זצ''ל.

מצורפים שלושה סרטונים. 1. איש הפילים המשוגעים דוחף עגלת תאומים למרכז כביש בינעירוני לחסום בתינוקות את הנועה למען דרך הרב שך.
2. תיעוד עדר פילים משוגעים רובצים על כביש בינעירוני למען דרך הרב שך. הם לא נרתעים מדחיפות השקוצ'ס ומתייצבים על משמרתם.
3. ילדי כת הפילים המשוגעים מיישמים את השקפת הרב שך על הכביש הסואן בהתקפה על מכוניות של פשרנים.

הסרטונים בינתיים לא מצורפים. יתכן שישלחו למנהל לביקורת ואם יקבלו אישור יועלו לכאן.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 14 מאי 2016, 22:32

מי הוא הכותב המושחז???
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 14 מאי 2016, 22:36

זה הוא כתב:מי הוא הכותב המושחז???
השם שרשום לי זה "יפוצו נאמנו" ואיני יודע מי הוא ומה הוא.

בינתיים ראיתי שסרטונים 1 ו 3 נראים בסדר.
בסרטון 2 רואים את הפילים המשוגעים נאבקים פיזית עם שקוצ'ס, ועל כן אני צריך אישור מיוחד מאת הרב יאיר.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 14 מאי 2016, 22:41

העלתי לדרופבוקס.
הקישור השני נשלח ליאיר בפרטי.

עציצונים קטנים חוסמים כבישים. אלו ילמדו עם הילדים שלנו בת"ת??

בסוף ראיתי שגם בקישור של מוסר נפש ילדיו למיתה יש איזה אשה, אעביר גם אותו ליאיר.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 01:11

הלם וזעזוע עמוק בציבור החרדי, המשך מסע רדיפות הרבנים נמשך.
רדיפת הרבנים נמשכת ומעמיקה. מסע ההטרדות הטלפוניות מאורגן ומתוזמן.

עידו גולדברג - מרכז החדשות

עם הקמת תנועת עץ והיפרדות אנשי הרב שמואל אוירבך מהציבור הליטאי החל מסע רדיפות על ידי הפלג הקיצוני נגד רבנים וגדולי ישראל.
בתחילה מסע הרדיפות היה ממוקד נגד מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ונגד מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, והגאון הגדול ראש ישיבת פונביז' רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, אולם ככל שמסע היפרדות אנשי עץ מתוך הציבור הליטאי מעמיק כך גם גובר מסע הרדיפות נגד עשרות ראשי ישיבות ורבני שכונות, אותם רודפים ידועים לא בוחלים בשום צורה להכפיש רבנים ולא נרתעים מלדבר בהם סרה כאשר כל הדברים בשקר יסודם.
אותם אנשים ידועים גם כמי שעומדים מאחורי גל הטרדות טלפוניות לרבני קהילות, ראשי ישיבות, גבאי שכונות, ואף בכירים ועסקנים נכבדים מקרב הציבור הליטאי, ואף ידועים כמי שקראו בעבר לאנשיהם לבא להפריע ולהתפרע באמצע דרשות של רבנים ודיינים חשובים.
כמו כן ישנה התארגנות של קבוצת מטרידים, אשר מתקשרים באופן שיטתי ומטרידים את מנהלי ועובדי החברות במשק בכדי לסחוט מחברות תקציב לפרסום בעיתון הפלס, עיתון שנתפס בציבור הליטאי כמי שחרט על דגלו את המלחמה בגדולי ישראל ובציבור הליטאי הכללי.
בשבועות האחרונים אותם גורמים החלו ברדיפות איומות נגד רב קהילת שערי תבונה ברמות הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א, ובעזות נוראה בערב שבת הפיצו פשקווילים מכוערים נגדו, באשמות שווא אשר אין להם שום בסיס מלבד אינטרס המלחמה בציבור הליטאי בהנהגתם של גדולי ישראל שליט"א.
בעקבות כך מאות מבני הקהילה יצאו בליל שבת לאחר התפילה ללוות את הרב ברחובות השכונה בדרך לביתו בשירת "לאורו ניסע" ו"כי אורך ימים", כמחאה על ביזוי כבוד חכמים.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 15 מאי 2016, 01:33

[ניתן לקבל את סרטון 2 ממשולש בפרטי]
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

משה חיים
הודעות: 527
הצטרף: 28 דצמבר 2012, 02:32

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה חיים » 15 מאי 2016, 02:19

משולש כתב:העלתי לדרופבוקס.
הקישור השני נשלח ליאיר בפרטי.

עציצונים קטנים חוסמים כבישים. אלו ילמדו עם הילדים שלנו בת"ת??

בסוף ראיתי שגם בקישור של מוסר נפש ילדיו למיתה יש איזה אשה, אעביר גם אותו ליאיר.
איפה הסרטון השלישי ?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 02:20

שאל את יאיר.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 15 מאי 2016, 02:25

סרטון מס' 3 הובא לעיל ע"י משולש.

סרטון 1 שתי שניות ומיותר - עגלת התאומים ו - #.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 14:01

ולא תחללו את שם קדשי:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 » 15 מאי 2016, 14:31

אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 14:39

אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 15 מאי 2016, 14:42

משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אכן, מעל הכל......
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 » 15 מאי 2016, 14:44

משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אני רואה ויודע את ההבדל ואין צורך לשכנעני.
דברתי על החילוני הממוצע שלא משנה לו אם יש שוטרים או שאין, ואם זה ספונטנית או חוקית בעיניו כולנו משתמטים וכולנו הארכנו לו את הדרך הבייתה בסוף יום העבודה שהוא הולך לעבוד כדי להחזיק אותנו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 14:47

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אכן, מעל הכל......
מה אתה חושב, שהחילונים סתומים לגמרי ולא יודעים שהעריק נתפס בין מועדונים?
הנה לשדרנים בערוץ 20 כבר כאב הבטן מהצחוק, בבקשה: https://mega.nz/#!HcNQXKRY!a9x9KdXi26sN ... uDSmwQ-23Q

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 14:50

אלי 1 כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:אתה יכול להחליף את כל השלטים בשלטי התקבצו לבחירות או הפגנת המליון וכו'... בעיני החילוני הממוצע אין הבדל בין חסימת הכבישים שלך לשלהם.
אתה לא רואה הבדל בין עצרת תפילה בתיאום עם המשטרה (שמפנים את הרכבים לנתיבים חילופיים בצורה מסודרת מראש).
לבין התפרעות ספונטנית אנטי חוקית של חסימת כבישים של אנשים שבאמצע הדרך לבית או לעבודה? (כולל שריפת פחים, התקוטטות עם שוטרים ושקוצס, ומעל הכל: המועדון באילת.)
אני רואה ויודע את ההבדל ואין צורך לשכנעני.
דברתי על החילוני הממוצע שלא משנה לו אם יש שוטרים או שאין, ואם זה ספונטנית או חוקית בעיניו כולנו משתמטים וכולנו הארכנו לו את הדרך הבייתה בסוף יום העבודה שהוא הולך לעבוד כדי להחזיק אותנו.
אז זהו שלא.
עצרות תפילה מאריכות את הדרך בכמה דקות, ומתואמות עם המשטרה וחוקיות. כל חילוני מסכים לזה, כי הוא יודע שגם הוא חוסם כבישים כשהוא צריך משהו. (למשל המרתון בירושלים).
אבל התפרעות בלתי חוקית שתוקעת אנשים כמה שעות בלי אפשרות להחלץ זה משהו אחר.
(אחרי כל ההסתה של התקשורת נגד "עצרת המליון" הצופים הבינו, וגם ראו איך זה מסודר ומכובד. התקשורת חיפשה איזה צמיג חרוך ולא מצאה).

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 » 15 מאי 2016, 14:58

ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 15:06

אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 15 מאי 2016, 18:43

משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 18:53

גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
נראה לי שרוב היהודים יוצאי ליטא הם חילונים. (כבר בליטא היה המצב כך).
אבל "ליטוואק" חילוני הוא שותה קוקה קולה בהכשר לנדא. ובזה הוא הופך לחילוני גמור.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 15 מאי 2016, 19:32

משולש כתב:
גאליציינער כתב:
משולש כתב:
אלי 1 כתב:ומניין לך שעכשיו הצופים התעצבנו יותר... גם אצליהם יש הפגנות מחאה של ההסתדרות והמחאה החברתית שהיה בתל אביב, אני בטוח שגם כעת הם מקבלים את זה בהבנה..
הסברתי לך את ההבדל הענק. איני נכנס לבדוק מי מתעצבן יותר. אם אני הייתי ח"ו חילוני הייתי רואה מיד את ההבדל בין התפרעות לעצרת תפילה.
יש כזה דבר 'ליטאי חילוני' ?

:lol:: :lol:: :lol::
[לא ברצינות ח"ו]
נראה לי שרוב היהודים יוצאי ליטא הם חילונים. (כבר בליטא היה המצב כך).
אבל "ליטוואק" חילוני הוא שותה קוקה קולה בהכשר לנדא. ובזה הוא הופך לחילוני גמור.
אתה נוהג ככה ?
חחחח
אתה דיברת מה היית עושה אם היית ח"ו חילוני ולכן שאלתי מה ששאלתי, כוונתי לומר שהדאגות של הליטאים והדאגות של החילוניים הם לא כ"כ הולכים ביחד... אם אתה היית ח"ו חילוני לא היית עסוק כל היום בזה [בפלג הירושלמי] כך שאין מקום לשאלה זו כלל לחול...

:lol:: :lol:: :lol::
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 15 מאי 2016, 19:32

שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שאוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 15 מאי 2016, 19:35

1010 כתב:שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שרוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
בוגרי הישיבות דשם........
[וואלוז'ין וכו']
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 15 מאי 2016, 19:48

גאליציינער כתב:
1010 כתב:שמעתי פעם מחיים וולדר, הוא דיבר על "מוכשרותם" של יוצאי ליטא.
הוא טוען שרוב ראשי הממשלות בישראל הם ליטוואקעס.
בוגרי הישיבות דשם........
[וואלוז'ין וכו']
לאו דוקא בוגרי ישיבות, אף חילונים מכמה דורות [כמו ביבי]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
yehuda
הודעות: 1274
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי yehuda » 15 מאי 2016, 20:24

אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 15 מאי 2016, 21:05

yehuda כתב:אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
וכל החסידים הם צאצאים של "לא חסידים" (בלשונך "ליטאים") בדור השלישי או הרביעי. (מקסימום חמישי שישי)
אתה צודק שישנם הרבה צאצאי חסידים בציבור ה"ליטאי", אבל הייתי מסתייג מקביעת "רוב".

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 15 מאי 2016, 21:37

yehuda כתב:אומרים שרוב החילונים הם ליטאים, ורוב החרדים הליטאים הם צאצאים של חסידים בדור שני או שלישי, או חסידים בעצמם לשעבר. בין הליטאים הידועים שהם צאצאים של חסידים ניתן למנות את אחד מגדולי הדור שליט"א שסבו היה חסיד הורנסטייפל ושאביו נולד בזכות ברכת הרבי, וכן את אחד מהחכי"ם של דגל התורה.
הסטייפלר קרוי ע"ש העיר הורנסטייפל.

[באם כוונתך לגפני, הרי ששמו המקורי הוא וויינטרוב]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 01:44

בחור מישיבת מרקוביץ עצור זה עשרה ימים על הצתת פחים, אבנים על שוטרים, תקיפת שוטר במילוי תפקידו, פציעת שוטר, התנגדות למאסר, ועוד שורה של עבירות שיכולות לסבך אותו רציני.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 01:54

ב"ה לכל מבוכה יש סוף, וגם הפאדיחה של אילת בע"ה הולכת להגמר עם שחרורו הקרוב של אסיר עולם הגיוס לביתו.
בתקווה שלקראת בין הזמנים של אב הועד להצלת גזירת הגיוס ימצאו בחור ישיבה אמיתי שיסכים לא להתייצב, ולא לקבל תעודת חוגר, (כי כידוע כל ההוראה לא להתייצב היא בגדר "הוראה לציבור" בלבד, דהיינו לחלשים = ספרדים ותמימים).

ביחד נרים את הרייטינג של הפסל!!!

אנו קיימים יען כי אנו מפגינים!!!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 02:01

גורמי ביטחון ורווחה מביעים דאגה בנוגע להורים שמפקירים את ילדיהם לחסום כבישים ולהאחז ברכבים נוסעים. (ומשליכים עגלות תינוקות לכבישים סואנים).
הכביש אינו מגרש משחקים למבוגרים וכ"ש לילדים.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 10:46

היום היה רעידת אדמה באילת.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 11:18

מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן » 16 מאי 2016, 11:28

יאיר כתב:מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
גם נהגי מוניות כבר התחילו לכתוב 4.9 במקום 5 ש"ח? :)

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 13:56

הרב חזן שליט"א
s2ej38qu__w470h368q95.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 13:57

k1o7ii4y__w470h352q95.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 14:52

אישום: יידה אבנים, הצית פחי אשפה ותקף שוטר
כתב אישום ראשון נגד משתתף בהפגנות 'אסיר אילת': הצית פחי אשפה, יידה אבנים ותקף שוטר שניסה לעוצרו
אלי שלזינגר - בחדרי חרדים
הנזק שאחרי ההפגנות - כתב אישום לבחור ישיבה: גל המחאות נגד מעצרו של תלמיד ישיבה, שנעצר על אי התייצבות באילת, גרר עשרות מעצרים בעיקר בירושלים ובבני ברק. אמנם רובם שוחררו, אך נגד חלקם הוגשו כתב אישום.
כזכור, ב'בחדרי חרדים' נחשף לפני כשבועיים, כי "אסיר עולם התורה" מישיבת "שערי תבונה" שבעקבות מעצרו, יצאו מאות להפגין ברחבי הארץ - נעצר לאחר שנהג מונית הסיע אותו ממועדון 'קרייזי אלפנט' באילת. הסלקטורים לא הכניסו אותו, והוא יחד עם שלושה מחבריו ביקש להגיע לאזור בילויים אחר, אך ויכוח עם נהג המונית על 5 שקלים הביא למעצרו.
עם מעצרו, התברר כי הוא משתמט משירות צבאי ואינו מגיש דיחוי על פי הוראת רבותיו. שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לתחנת המשטרה ולקחו אותו לכלא 4, שם נשפט לשלושה עשר ימי מאסר, שיסתיינו מחר בשעה 8:00 בבוקר.
בעקבות מעצרו, נערכו במשך מספר ימים הפגנות בירושלים, בני ברק, צומת שילת, אשדוד, צפת מירון ובמיקומים נוספים. במהלך ההפגנות נחסמו צמתים, הובערו פחי אשפה ושוטרים נפצעו קל. למעלה מחמישים מפגינים נעצרו, ורובם גם שוחררו. גד אחד מהם, שלמה פרידמן בן 22 תושב שכונת רמות בירושלים ותלמיד ישיבת הרב מרקוביץ, הוגש כתב אישום. לפי האישומים, ברביעי בלילה לפני שבועיים וחצי, נערכה הפגנה בסמוך לכיכר השבת בירושלים וברחובות הסמוכים.
בסמוך לשעה 1:00 חסמו המפגינים את צומת הרחובות בר אילן ואביתר הכהן עם פחי אשפה. לוחמי אש שהגיעו למקום הרטיבו את תכולת הפחים על מנת שלא יוכלו להציתם שוב. במהלך ההפגנה, דחף פרידמן פח אשפה גדול ממתכת למרכז הצומת, לאחר מכן החזיק בידו דבר מה בוער וניסה להדליק באמצעותו את הפסולת שגלשה משפת הפח, ללא הצלחה. משלא הצליח, חזר לעמוד ליד בניין בשולי הצומת.
עוד פורט בכתב האישום, כי לאחר שהגיעו כוחות משטרה לצומת, פרידמן יידה לעברם שתי אבנים, וכן לעבר מכוניות שעברו במקום. בעקבות כך החלו השוטרים עידן וחן לרדוף אחריו, הוא נמלט לתוך בית כנסת שם נלכד על ידי שוטר.
אך בכך לא הסתיימה המהומה: פרידמן הצליח להשתחרר מאחיזת השוטר, וברח לקומה השנייה במבנה בית הכנסת והסתגר בתוך תא שירותים. השוטר הורה לו לפתוח את הדלת, ומשסירב פרץ את הדלת, וניסה לעצור בשנית את פרידמן. פרידמן דחף את השוטר לעבר משקוף הדלת, ובעקבות כך נגרמה לשוטר חבלה ושריטה בכתף שמאל.
השוטרים עידן וחן השתלטו על פרידמן והובילו אותו מחוץ למבנה בית הכנסת, שם ניסה בשלישית לברוח מהשוטרים. לאחר מספר מטרים, נתפס, נעצר והוכנס לניידת משטרה.
פרידמן שוחרר בתנאים מגבילים והתהליך המשפטי נגדו נמשך. ל'בחדרי' נודע כי ישנם עוד מספר כתבי אישום שהוגשו נגד מפגינים, ואלה יפורסמו בימים הקרובים.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 14:54

הרב זילברברג על מפגיני אילת: "סיטרא אחרא פוגעים בחפים מפשע"
הפגנות 'הפלג' על מעצר העריק מאילת ממשיכות לעורר סערה, הגרמ"ב זילברברג רב שכונת שיכון ה' בבני ברק וממקורביו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן בדרשה פנימית התבטא בחריפות נגד קבוצת 'הפלג': "אנשים משועממים שחוסמים כבישים - הם סיטרא אחרא, הם הרחיבו את גבולות מאה שערים עבור בליין מאילת שבילה בלי כיפה במכנסי ג'ינס".
מוטי סגל קוקר
הפגנות 'הפלג' על מעצר העריק מאילת ממשיכות לעורר סערה, הגרמ"ב זילברברג רב שכונת שיכון ה' בבני ברק וממקורביו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן בדרשה פנימית התבטא בחריפות נגד קבוצת 'הפלג': "אנשים משועממים שחוסמים כבישים – הם סיטרא אחרא, הם הרחיבו את גבולות מאה שערים עבור בליין מאילת שבילה בלי כיפה במכנסי ג'ינס".
בדברים שנשא הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג הנמנה על מקורבי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בפני תלמידיו בסוף השבוע, דיבר בחריפות על גל ההפגנות של אנשי 'הפלג' בעקבות מעצר בחור הישיבה מ'שערי תבונה' שלא הגיש דיחוי כנדרש בלשכת הגיוס, ונלכד בעת בילוי בעיר אילת.
"אמר לי הרב שטיינמן אם יהודי אחד יהיה אכפת לו באמת הגזירה תתבטל והיא התבטלה, יש אנשים משועממים שחוסמים לנו את הכבישים זה סיטרא אחרא! הגזירה התבטלה ברוך ה' מי שהולך לאורם של גדולי ישראל יודע שכל בחור ישיבה שרוצה ללמוד יכול ללמוד תורה כל אחד, אלה שמפגינים הם אנשים שפוגעים בחפים מפשע". אמר הרב זילברברג.
"אמר לי אדם זקן: שעתיים וחצי המתנתי להגיע לקופת חולים, בגלל שהחלטתם להרחיב את מאה שערים לכל הארץ, אנחנו צריכים לסבול? קמו לנו אנשים קנאים תמיד ידענו שקנאים נראים קנאים, הבליין מאילת בחור שמבלה מאילת בלי כובע בלי כיפה עם ג'ינס מחלל שם שמים וסוגרים את הכבישים בשבילו אוי לו לדור שכך עלתה בימיו".
"זה אנשים שכל המחשבה שלהם היא עקומה מי ששומע לחכמי ישראל לא הולך בדרך הזאת האנשים האלה מעולם לא עשו בעל תשובה אחד, אחד לא! היינו בלב לאחים התרגשנו כאשר עלו שם בחורים שהיו חילונים לפני שנתיים עם חידושי תורה, זה לעשות למען עם ישראל, כל דבר צריך לעשות בדקדוק ובמחשבה".

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן » 16 מאי 2016, 16:27

הפלג האילתי הפסיד הרבה מאד בדעת הקהל אצל החרדים שאינם בליבת המחלוקת.
גם מי שלא ראה חסרון בפלג, לא יכול לקבל הפיכת בליין למקדש שם שמים.
החילול השם זועק מההתנהגות שלהם, ואם הם מקווים להכרה, בהשתוללות האחרונה הם עשו כמה צעדים אחורה.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 16:39

כתבן כתב:
יאיר כתב:
1010 כתב: היום היה רעידת אדמה באילת.
מוקד הרעש בעוצמה 4.9 היה כ-100 ק"מ דרומית לאילת.
גם נהגי מוניות כבר התחילו לכתוב 4.9 במקום 5 ש"ח? :)
חוץ מהרעש הראשון, היה רעש נוסף היום בעיר אילת.


[כנראה מרוב התרגשות על השחרור]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 17:33

שאלתם:

המשטרה לא יכולה לעצור כל אחד שמפריע לתנועה?
(בתור התחלה יקחו מנין).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 17:36

יאיר כתב:שאלת תם:

המשטרה לא יכולה לעצור כל אחד שמפריע לתנועה?
(בתור התחלה יקחו מנין).
הם יכולים לעצור, אך בכדי להאריך מעצר, צריכים יותר מכך.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 17:38

אני מאמין שאם כל פעם יקחו 10-20, ההפגנות ידעכו. מאמין, לא בטוח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 17:39

יאיר כתב:אני מאמין שאם כל פעם יקחו 10-20, ההפגנות ידעכו. מאמין, לא בטוח.
זה מה שהם עושים, http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 17#p267717
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 17:41

תודה. פשוט כרגע ראיתי סרטון והמשטרה עמדה בצד ולא עשתה כלום.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 17:43

כנראה ראית סרטון מסוף השבוע...
בהתחלת השבוע עשו פגנות ללא רישיון, ואחרי זה עשו הסכם עם המשטרה והיו יומיים ללא הפגנות,
ולאחמ"כ ביום חמישי עשו הפגנה מול מקום המקדש, [כלא 6] כנראה שהסרטון משם.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 17:47

ההסכם היה יומיים ללא הפגנות ואח"כ הפגנה מתואמת עם המשטרה?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 17:49

יאיר כתב:ההסכם היה יומיים ללא הפגנות ואח"כ הפגנה מתואמת עם המשטרה?
אכן.
[אגב, מעשים שבכל יום, גם העדה החרדית מתאמת בהרבה מקרים את הפגנותיה עם המשטרה]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 16 מאי 2016, 17:49

תודה על המידע.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 18:14

מי שרוצה את הסרטון איך נהגים חילונים מתקוטטים עם ה'מהם ומהמונם' (ומרויחים 2 צפורים במכה: גם קידוש השם שאין כמוהו, שבחורים שלא מתייצבים יכולים גם לריב מכות, וגם הם קונים להם חברים נפלאים ההולמים את התנהגותם ומידותיהם).
יכול לפנות אלי בפרטי ולקבל.

#
מתואם עם ההנהלה. אל תדאגו.

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 19:28

בליל שבת העעל"ט צעדתי לי לתומי בעוד מעיי העמוסות משוררות שירה חדשה לה'.., ובעודי מהדס לי ברחובה של עיר הקודש ירושלים תובב"א לפתע צדה את עיניי מודעת חוצות מזן הפינגווין הנפוץ ("פאשקעווי"ל" בלע"ז) בכותרתה השחרחרה הזועקת למרחקים, ובניסוח צעקני אופייני.
כמנהג בעלי בתים חשובים בשעות אחר החמין עצרתי על עומדי רגל-כביש-מדרכה כידוע ליודעי ח"ן ואכהמ"ל והחילותי קרוא בעיון מרפרף את דברי קודשם של הבאים על החתום תחת התואר "חכמי ורבני הישיבות", לא פחות..., עדיין מחפש אנוכי את "ח כ ם הישיבה" אשר אף זכה לחתום על מודעה נלבבת זו... אסובבה בכרמים... חיפשתיו ולא מצאתיו... מה שכן זכיתי למצוא המה "שועלים מחבלים בכרמים"...
לא הייתי מקשר בין החיה הנחשבת למשכילה והנבונה מחברותיה לבין כותבי הפאשקעוויל הנלוז אך ניחא...
על כל פנים,
הואיל ומוחי ועיניי היו מעט מעורפלים, מעורבלים ועטויי דוק ה"חשיש היהודי" הידוע לכל צ'יווצ'ער מתחיל בטירונות.. אשר גרם להן מעט לפלבל ולבלבל בין האותיות ועל כן נאלצתי להתאמץ כהוגן על מנת לקשר אות לאות, תיבה לתיבה, ומשפט לשכנו, ואחר כל זאת לקשרם לפרשת השבוע.. ובוודאי כי אין זכרוני הלאה מסוגל לזכור מילה במילה אך עצם רעיון המודעה הנ"ל מונח לו בקופת השרצים התלויה באחורי עיניי..
וכדלהלן:
אנו מוחים נמרצות כנגד מעצרו של הבחור החשוב ממצוייני ישיבת "... התורה" אשר בעיר אלעד יצ"ו אשר נעצר על לא עוול בכפו אך ורק הואיל ולא התייצב בלשכותיהם המאוסות והטמאות.
ואנו מודיעים בזאת כי נרעיש תבל ומלואה עד כי ישוחרר ותסור חרב הגיוס מעל ראשו הטהור וכו' וכו'...

אנו מוחים בתוקף כנגד כל ניסיון נלוז להשמיץ את שמ ו הטוב של הבחור בקשירת פרשיות שונות ומשונות בנסיבות מעצרו והדברים הינם שקר גס וכו'.

על החתום כאמור "חכמי ורבני הישיבות"..
(קיצרתי בדבריהם המחכימים מפאת קוצר היריעה, הזמן והזיכרון..)

לשמע ולאור דבריהם המאירים כנתינתם מסיני, לא יכולתי להתאפק ופרצתי בצחוק רועם אשר טלטל את כל גופי אדיר הממדים וגרם לתגובת שרשרת חריפה לאור המצב המיוחד בו שהיתי כאמור לעיל בפתיחת דבריי.. בו בעת לפתע הופיעה לה במבע כעוס שוויגערתי היקרה - שתחי' לנצח נצחים הרחק הרחק מכאן.. - ולמבטה הנזעם פסק צחוקי המתגלגל באחת ובכך גרם לשרשרת גיהוקים חריפה ותופעות לוואי קשות נוספות אשר מפאת כבוד האדם וחירותו אחסוך מן הקוראים הנכבדים והמפוהקים אשר צלחו את גיבוב דברי ההבל הנ"ל עד כה...

לאור כל הנ"ל הנני מתעתד להגיש תביעה ייצוגית כנגד חכמי הישיבות הנ"ל חכם חכם ופשטיה או שמא חכם חכם לגזירה שווה מן ההגדה מה התם חכם סמוך לרשע אף כאן..
וכנגד כל מנסחי המודעה, מקלידיה, עורכיה, מעמדיה, מעצביה, יועציה, מדפיסיה, מחתכיה, מפיציה, מדביקיה וכל שם וחניכא דאית להון..
כל המבקש להצטרף לתביעה יפנה כאן או בכל מקום אחר אשר ימצא לנכון...

ורק זאת אציין לסיום
כי אכן יש למחות עבור אותו בחור חשוב מקדש שם שמים בגופו, נפ]שו, רוחו ונשמתו (להלן "המקדש") אשר תחת הלוך קמיה לשכת הגיוס הטריפה מחשש שמא יחטא במראות אסורות, קם ועשה מעשה ולבש שחורים ועטה שחורים והלך למקום אשר אין מכירין אותו וילך משה הלוך ונסוע הנגבה ויבוא אילתה על מנת לחטוא בשיוך רעיוני לחב"ד ולהניח תפילין לבאי מועדון "הפיל המשוגע"..
אך דא עקא כי סלקטורי המועדון מחריבי הדת זיהוהו כמשתייך למפלגה הלא נכונה וע"כ לא הניחוהו כנוס המועדונה, ועל כן אלוץ נאלץ בעל המסירות נפש מיודענו חלוף בגדיו למען לא יכירוהו וכחרבונה בשעתו בא בלבוש מושאל ויורה את עיניהם כי "גם הנה העץ אשר עשה המן .. עומד בחצר..." אך עדיין לא הניחוהו כנוס, על כן נאלץ אותו צדיק להיכנע למתפשרים לילך בתר רוב מועדונאי דבני ארץ אדום בואכה קדש ברנע, ויתאזר בעוז ותעצומות ומיד בא אנדריאן שר הטבחים הנוהג בחסדו בעגלתו אשר לחמורו דלא כדר' פינחס בן יאיר ויקחהו למחוזא דחפצו אחר אשר סיכמו את דבר החמישה ועשרים כסף בשקל הקודש אשר ישקול לידי עושי המלאכה, האחדרפנים יצאו דחופים ובדרכם כדרך בעלי מוניות חשובים חנטרשו בלשונם ויגבבו הבול על דא והא עד כי הגיעו לסוגיית הגיוס הטמא והנה הוברר הדבר כי אנדריא"ן הלז חוטא ומחטיא הוא בהולכו לצבוא צבא ובתמיכתו בצבא השמד וע"כ בעזות דקדושה חלוט החליטו המקדש (שם שמים) בפרוטה או שמא בשקל כי ימעיטו משכרו של זה חמישה כיכר כסף למען לא יחזקו חלילה ידיהם של עוברי עבירה,
דא עקא כי בן הרמך הלז לא הכיר כי הוא יהודי דהרי בעניין ההסתרה שבתוך ההסתרה פעל אותו מקדש בפעילותו ההרואית ועל כן ובשל סימוי עיניו מחשכות טומאת גזירת הגיוס לא הכיר והבין בגודל יקר מעלת ושכרו של המסייע בידי צדיקים אלו, ועל כן רץ והזעיק את קלגסי הק.ג.ב. הציוני ימ"ש אשר לא די בזאת כי לא הניחו לאותו מקדש קדוש יאמר לו להמשיך בפעילות הקודש דידו, אלא אף חקרו בבירור בתר בירור ומצאו כי מקדש זה אף קידש ש"ש באי התייצבותו בלשכת הגיוס הטריפה דדלהון ומיד השליכוהו לצינוק טחוב למען לא יגעל באווירה של מדיין.. ובכך נתקיים באותו מקדש: כל המקדש שם שמים בסתר נפרעין לו בגלוי... ויולך עוף השמים (דאינו אלא בני התורה המזיקין כדאי' בברכות אליבא דב' השיטות יעויי"ש בפירוש "ובני רשף יגביהו עוף"..) את קול התיירה הזועקת על כבודה המחולל, ויוודע הדבר למרדכי אנילביץ מחולל המרד ויקם קול זעקה במחנה לאמור אהה! נבעו מצפונינו וחרבה עירנו וטירותינו היו לשמה...
ויצאו בששון כל המוני מקדשי שם שמים לרחובה של עיר ויוציאו את התיבה לרחובה של עיר ומחוצה לה ולא רק תיבה הוציאו אלא אף עגלות צב ובהן זאטוטי בני ישראל הוציאו עמהם ויצאו ברכוש גדול, וילבשו שק ואפר מתוצרת אדידס וקלווין קליין ויזעקו זעקה גדולה ומרה בקדשם כדרכו ושלא כדרכו שם שמים ברבים...

שוין,
כאבי הבטן השתחררו מעט..
רץ לקיים מצוות יציאות השבת ולפלל מנחה
שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה...

וזכור אזכרנו כי בכל דור ודור עומדים עלינו ללכלכנו ולכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם!!!.. אכי"ר.
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 16 מאי 2016, 19:37

חזק ביותר...
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 19:55

היום, יום שחרורו של אסיר המועדון, בתוך שעות ספורות הורגשו שתי רעידות אדמה בעיר אילת.
(זה לא בדיחה, זה אמיתי).

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 19:56

איי איי איי, מיירי ורבייתי.
תראו מה זה כויאח של צבא!

מגיע לכלא צבאי איזה פרחח שבעבניאק מאילת - ממ"ט שיירי טומאה, איי איי איי, מהקרעייזע עלעפנט, ואחרי שבוע בכלא צבואי נראה כמו א גיוולדיקער חעברונער מיט א רעקעל און א קאפילוטש ועם גמורע ביד, כמו איזה צדיק, איי איי איי, וזה אחרי שבוע בכלא צבאי - לא צבא ממש.

עכשיו, רבייתי, תתארו לעצמייכם איך הוא היה נראה אחרי שלוש שנים של שירות מלא?

א פראק, עם א גיוולאדיקע נצנצים וארבע כפתורים, והמבורג עד הנברשת, וזקן כמו של מורון הרב הרצל שר"י...

כוחו של צבא!

מי לה' - אחרי!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 20:17

נכון,
גם ישעי' ויין היה חוגר בצבא ותראו איזה צדיק ובעל השקפה הוא נהיה.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 16 מאי 2016, 20:28

איי איי, עכשיו כל בחור בעל השקפה טהורה יאמר לעצמו שהדרך להיות ת"ח שכל גדולי הדור האמיתיים יכבדוהו הוא רק אם ילך לאילת ומשם לצבא, אני בטוח שבעקבותיו כבר נמצאים עוד שם, הם מחכים למונית ולמשטרה כנראה שבוששים מלהגיע
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 20:32

הדרך היחידה לשמור על עולם התורה זה לפתוח עוד מועדון ועוד פאב, עוד צומת ועוד הפגנה. רק ככה נצמיח בעלי השקופה טהוירה שיכולים להכריע בשאלות הרות גורל של חילון הדור.

סמל אישי של משתמש
שפיץ
הודעות: 367
הצטרף: 17 יולי 2014, 11:26

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שפיץ » 16 מאי 2016, 20:39

היום מישהו נתן לי את המספר של הקו של הסיקריקים, שם הם מתארים ברתק רב את כל הקידוש השם שהם עושים בתוך הדברים הקריין מתאר שם איך שברוב אומץ שרפו את הפחים הציוניסטים...
0722164502 שמעו ותחי נפשכם...

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 21:20

IMG-20160516-WA0060.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

זה הוא
הודעות: 261
הצטרף: 07 אוקטובר 2015, 14:13

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זה הוא » 16 מאי 2016, 21:30

על זה אני כבר מוחה זה כבר יותר מידי
גם אני לא גולש בכיכר השבת.
כיכר השבת האתר שהרס את העולם החרדי ואכמ"ל (הציבור מוזמן להצטרף למחאה ולקידוש השם)

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 21:46

ישיביש כתב:איי איי איי, מיירי ורבייתי.
תראו מה זה כויאח של צבא!

מגיע לכלא צבאי איזה פרחח שבעבניאק מאילת - ממ"ט שיירי טומאה, איי איי איי, מהקרעייזע עלעפנט, ואחרי שבוע בכלא צבואי נראה כמו א גיוולדיקער חעברונער מיט א רעקעל און א קאפילוטש ועם גמורע ביד, כמו איזה צדיק, איי איי איי, וזה אחרי שבוע בכלא צבאי - לא צבא ממש.

עכשיו, רבייתי, תתארו לעצמייכם איך הוא היה נראה אחרי שלוש שנים של שירות מלא?

א פראק, עם א גיוולאדיקע נצנצים וארבע כפתורים, והמבורג עד הנברשת, וזקן כמו של מורון הרב הרצל שר"י...

כוחו של צבא!

מי לה' - אחרי!
גוווווט!!!

ובדרך זו או אחרת שמעתי פעם מעשה באחד ממהרסי הכרמים הידועים שר"י נכנס פעם למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א וגרמופון זעיר (טעי"פ רעקארדע"ר בלע"ז) בכיסו-כיס תלוי..
וישאל בחלומו כי אינו מסוגל כמעט ללמוד ומה יעשה הבן ולא יחטא, וינאם הלוך ופרוט את כל מעשיו הרעים הואיל ואינו לומד ויבקש עצה וברכה,
ויציע מרן לפניו כי ילמד בכל יום דף גמרא בבקיאות, ויאמר אי אפשי בכך,
וינסה מרן בחמלתו להציע לפניו כי ילמד מדי יום משניות ומעט מוסר ואף לזאת לא שת ליבו,
וינסה מרן שוב דשמא יחפוץ לבבך בלימוד חומרש"י ומעט מפרשים מדי יום ביומו? ואף בזאת הקשה ליבו וימאן,
מרן שליט"א בחכמתו כבר הרגיש כי אותו רשע ברצונו למשכו בלשונו כי יורנו הלוך לצבאם ויאמר לו בדרך קיצור:
"אין לך כח ללמוד?!, נו, אז תלך לגרודנא או לחדרה..."

ועל זאת נאמר ענה כסיל כאיוולתומה אומר ומה אדבר..
נתתם לי תאווה לשוב לכאן בתדירות גבוהה יותר...
משולש כתב:היום, יום שחרורו של אסיר המועדון, בתוך שעות ספורות הורגשו שתי רעידות אדמה בעיר אילת.
(זה לא בדיחה, זה אמיתי).
אהה!

כוחות הטומאה חוששים כי עתה באבוד שכלם של מקיימי ההפגנות ובמחאתם בעבור"המקדש" בעבור שאלך למועדונים דמוכח דאין קידושיו קידושין דהא עבר על דברי חכמים, ועתה במפגני תמיכתם באותו הנ"ל תאבד שארית התמיכה אשר שמא נותרה בהם ובשכמותם בקרב הציבור, וע"כ משדדים מערכות תבל ומחרידים את העולם...

או יאמר כאותו המעשה הידוע בשניים מחסידי א' מצדיקי הדורות זיע"א וכמדומני דבהרה"ק מראפשיץ זיע"א אשר בשבוע זה חל יומא דהילולא דילהוי הווי מעשה דנן:
וכך הווי המעשה בב' מחסידיו אשר היו מהלכים בדרך למושב רבם הק' הנ"ל זיע"א ותרגז עליהם בטנם בדרך ויתאוו תאווה ברצותם אכול ושתו מעט ממעט להשיב את נפשם ויאמר חד מינייהו לחבריה: "הנה בורכת מן שמיא בבטן נאה* המשתפלת לה עד לקצווי ארץ, ואף זקנך נתמלא ולא בקוצים ודרדים אלא ככלי מילת הנאים וככתונת הפסים דיוסף צדיקא, ואם כן נלכה נא כדרכם של רעבי'ס חשובים ואכריזה נא בכל מקום ועת כי אנו בניך ואתה אבינו אנו צאנך ואתה רוענו, ופועל ישועות מפורסם הוא הרה"ק מטשארטיקנאוו שליט"א, מחיה מתים במאמרו, ובמאמרו ברא שחוקים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, וכך יכבודונו ויעניקו מעט מצלצלים ומזון למען נוכל להמשיך בדרכנו לרבינו הק'."
בתחילה נתבהל אותו צדיק מדיבורים אלו וידחם ברוגזה אך אט אט טפטפו לתוככי אוזניו ומוחו ויסכם לדבריו, וילבש בהסתר מלכות ויכרז גיחזי מלפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ואמר כל העם אמן, ויבואו עד קרעטשמע אחד (אשר כבר אמרו צדיקים דבכל מעשה חסידים חייב אדם לומר לכה"פ ג''פ קרעטשמע ואם לאו יאמר בסופו בנשימה אחת "קרעטשמע, קרעטשמע, קרעטשמע"!) ובו יהודי קרתני אחד ויכנוס גיחזי בראשונה וילחשהו באוזנו בהתלהבות עצומה: "הנה זכה זכית כי בה הרה"ק מטשארטיקאוו שליט"א בצל קורתך והוא בנש"ק משיירי כנה"ג וכו' וכו' כהנה וכהנה תוארים שונים ומשונים (וכדאמרו חכמים דאמר דוד המלך ע"ה "שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים" והקשו מדבריהם ז"ל דמדוע איצטריך ליה בשיר חדש?!, מאי גרע בשירה קדמוניתא?!, אלא תי' חד מן החכמים: "שירו לה' שיר חדש" - אמאי? אין זאת אלא משום ד"תהילתו בקהל חסידים" - כל תשבחות דאיכא בעולם כבר עטרוהו חסידים לרבם באלף אלפים עטרות זהב וע"כ אצטריכא ליה לשירה חדשה.. וק"ל) ויתרעם בעלה"ב עליו ויחליפו פניו גונם כתחש דמשה אליבא דמ"ד בריה לשעתא הווי ויצעק בקול גדול עלייהו ויאמר: "הכי בחינם באתם לעשוק אותי ואת ממוני ביום אחד?? כבר רעבי'ס רבים ראיתי במו עיני ונוכלים מהודרים ללא זריקות דגלאטעוף הינם כולם! הנה נוות ביתי מנב"ת שתחי' עקרה הינה מזה 20 שנה ודרוש דרשתי בכל הני צדיקאי וחכימאי ואף פיזרתי ממון רב על שולחנם ועיטרתים בזהובים רבים ולא הועילו ולו כלום!!! ועתה כלך לך לך קודם שאכלה בך זעמי ואשסה בכם את כלביי הנלבבים!" גיחזי אחר אשר "נתבלז" (מועף ביעף בלע"ז) מעוצם זעקתו של אותו יהודי (כאותם אשר היו מהלכים בדרך בפניא דמעלי שבתא בין קרעטשניף לסיגעט בעת גניחת הרה"ק הזיידע ר' לייזער-וואלף זיע"א את גניחתו הק' אחר אכילת 300 בורות דלאקשען קוגעל וקארטפיל קוגעל כפי אשר העידו נכדיו הרה"ק מקרעטשניף ירושלים זיע"א ושליט"א כי כל מאן דהווי קא מעייל בהך דוכתא איז אוועק געבלאזען געווארן, און יעדער איינער וואס ער האט געהערט דאס גניחה האט גלייך געכאפט א הרהור תשובה.. ומי יעמוד בסוד קדושים..) שב למקומו כבתחילה ובחשש מה הציע באוזניו של אותו יהודי מרכולתו באומרו כאומרו: "הנה רבי זה אינו כשאר הרעביס, גדול ורם ונישא הוא עד למאוד, אך אינו נוטל מאומה כי אם מעט מאכל ומשתה ומקום ללון, וכבר פקד עקרות רבות בקמיעותיו הק', ועתה שנס מתניך ואזור כגבר חלציך ומהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברתי והכן סעודה גדולה ומיד תיפקד!.."
ויאמר הקרתני בליבו הנה ברעביס איני מאמין אך מקמיעות עדיין לא אבדה תקווה, ומיד קיים היהודי הנ"ל בעצמו ואל הבקר רץ אברהם, ויערוך לפניהם את שולחן הפנים, ויגש לפניהם-בפניהם לשונות בחרדל וכל מיני מעדנים ומטעמים, וה"רבי" אחר אשר נתפחד עד למאוד מהזכרה קשה זו אשר הונחה לפניו וירגיעהו גיחזי לאמור הנה לרבינו אנו הולכים ובכוחו נצילהו מצרה זו, בירכו מעומק ליבו הרחב ויצווהו לאמור הנה הגש בפניי קלף ולא דוכסוסטוס, קולמוס ולא נוצת טווס, ודיו עפצים כשרה והיפרד נא מעליי משום דצריכא לי בהתבודדות מעליא בכתיבת הקמיע ביחודין עילאין, ויחרד האיש חרדה גדולה ויעש ככל אשר ציווהו ובעת סיימו כתוב הקמיע ציווהו לאמור "תן לאשתך קמיע זו ותתלהו בצווארה וכעת חיה ולקריינצא בן!" ויגל וישמח האיש עד למאוד ויבקש לעטרו בזהובים וימאן טולם, ויפצר האיש מאוד עד כי רימז לו גיחזי הצדיק בעיניו כי יתנם לו והוא כבר יעניקם לאותו צדיקא...
ויצאו ה"רבי" מטשארטיקוב וגיחזאו שמחים וטובי לבב וילכו ראפשיצה וישהו שם בימי הימים טובים וישובו לפני פי החירות לביתם נאווה קודש ולתקופת השנה שוב אנו פוגשים במיודעינו מטשארטיקוב ומשבק"ו על אם הדרך ראפשיצה אך עתה עקמו במכוון דרכם לבל יעברו בם מקרי רעה בעוברם-כעוברם על פתחו של אותו מחוסר בנים...
כבואם ראפשיצה אחר אשר הניחו עצמם ומשארותיהם וחילצו עצמותיהם ב'סטאנציע' אשר לרשות קהל הקודש יצאו לתור את הארץ ויפנו כה וכה ולפתע נתרעש ה"רבי" מטשארטיקאוו מאוד וחרדה עצומה נפלה עליו ויאמר לגיחזאו מן אשתקד: "הנה ראיתי לאותו כפרי ממתין טרום דלתו של רבינו למען כנוס קמיה דרבינו, ובוודאי בא זה להתלונן עלינו על כי לצוץ נילוצצנו ממנו אשתקד!, ויחרד אף גיחזינו מאוד ותפול על שניהם אימתה ופחד ולא ידעו מה לעשות, ויצץ הטשארטיקאווער ציץ ולא ציץ קוק ולא קוק, ויאמר לפתע, מוזר הוא לאחי!, הנה הכפרי הלז אינו נראה כבעל קפידה וכבא בטרוניא, אלא להיפך פניו נוהרות בצהלה ובשמחה! מאי האי?, ולא ידענא.
ויקיימו בעצמם 'פליטה' ויסתגרו באכסנייתם ולא יצאו עוד עד למחרת בעת תפילת שחרית, ויצאו לתפילתם בלית ברירה נרעשים ונפחדים ויחביאו עצמם בצידי הבית ומחשבתם טרודה הייתה בכיצד ימלטו מן הרעה הזאת דבוודאי רבם זיע"א אשר עיניו צופיות למרחוק יירא מיד מי הוא זה ואיזהו אשר חפץ עשות הרעה הזאת...
ויבקשו בנפשם כי יגאלו כבר בסיום התפילה ויוכלו לשוב לאכסנייתם, ולפתע קודם אשרי ובא לציון שמעו את החזן מכריז "קוואטער" ומיד אחר כך נתכבד אבי הבן באמירת הפסוקים הנהוגים, ומה מאוד נתרעשו ונתפעלו בראותם כי אותו אב אינו כי אם אותו יהודי אשר ברוך ברכוהו בקמיעם לשנה הקודמת, וישתוממו עד למאוד, ומיד אחר הברית בעת הלחיים שמוע שמעו כיצד מספר בקול אותו יהודי את נפלאות הצדיק הק' מטשארטיקאו שלי"טא אשר פעל ישועה זו וכח מעשיו הגיד לעמו והואיל ולא נודע מקומו על כן בא להרה"ק מראפשיץ..

ויקומו שוב וישאו רגליהם החדרה בטרם יכירם הנושע ויכריז בקול גדול וישחקו כל הנוכחים וירב בזיונם...
ויסתגרו בחדרם עד הערב בהמתינם עד יעבור עם זו..
והנה בא רץ קל ויאמר להם הנה ביקשתיכם ולא מצאתיכם ואחר אשר גמרתי חיפוש מחיפוש ונר מנר מצאתיכם ועתה אחזתי בכם ולא ארפה עד כי תבואו בצל קורת רבינו הק' מראפשיץ הואיל ושלחני לפניכם לקרותכם לפניו!"
ותיפול חרדה גדולה עליהם וילכו בחששם ויבואו אל הקודש פנימה
ובהיכנסם גער בהם הרה"ק מראפשיץ זיע"א על אשר נואלו ואשר חטאו וייסרם בשבט לשונו ויגמרו בדעתם לשוב בתשובה שלימה.
אחר כל הנ"ל אזר עוז חד מינייהו וישאל בחשש:
הנה ילמדנו רבינו, בקמיע אשר כתבנו נכתב "סקדא" ותו לאו, והנה בעינינו ראינו כי יהודי זה נושע1, ועתה ילמדנו רבינו כיצד?!...

ויצהבו פני הראפשיצער ויאמר בחיוך:
הנה יהודי זה, חילה פניהם של כל גדולי צדיקי הדור, וכולם שפכו שיח והעתירו בעדו, אך מחיצה של ברזל הייתה מבדלת בינו ובין אביו שבשמים ועל כ לא כנסו תפילתיהם עליו כלל ועל כן לא נושע,
ועתה בעת אשר כתבתם בליצנותכם קמיע זה ובא כלפי שמיא ופתחוהו ועיינו בו ומצאו כתוב "סקדא" דהוא ר"ת בפוילי"ש של "גם פרה זקנה נותנת חלב" נתפרצו כל פמליא של מעלה בשחוק עז למראה הכתוב ומכח צחוקם ומכח השמחה נזדעזעה אותה מחיצה של ברזל ונסדקה ומייד נכנסו כל תפילותיהם של הצדיקים היישר תחת כיסא הכבוד וכך נושע אותו יהודי!...


וע"ז הדרך אפשר לומר דאף בכאן בראות שוכני עפר ושאר ברואי מעלה כי מפגינים המה בעבור בליין אילתי בטוענם בשעורים כי מקדש שם שמים הוא
שחקו כולם ואמרו הנה גם פרה זקינה נותנת חלב.. ובאין מקדש אחר אף זה יהא ראוי לקידוש ואם לא כדעת מרן הב"י, יהא לקידוש ידים ורגלים...
ומשחוקם נזדעזעה הארץ ב' פעמים...


*נזכיר בקצרה מעשה בהאדמו"ר מסטריקוב שליט"א אשר נסע פעם על אם הדרך עם חד מגבאיו ועצרם שוט"ר (דכבר אמרו חכמים שוטר נוטריקון שוטר-רע ודפח"ח) וניסה חד מן הגבאים לבקשו כי יחוס עליהם באמרו כאמרו כי "יש אדמו"ר גדול ברכב הוא יתן לך ברכה" ויסכם השוטר הנ"ל לוותר על כך ובצאת הרבי מן הרכב בגשתו לברכו נתעלב השוטר וחמתו בערה בו בגערתו:
"זה אדמו"ר זה?? איפה הזקן איפה הבטן??..."
ולא נתקררה דעתו עד שכתב להם דו"חות על העלבת שוטר, הונאת עובד ציבור, הפרעה לשוטר וכו' וכו'...
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 21:48

שפיץ כתב:היום מישהו נתן לי את המספר של הקו של הסיקריקים, שם הם מתארים ברתק רב את כל הקידוש השם שהם עושים בתוך הדברים הקריין מתאר שם איך שברוב אומץ שרפו את הפחים הציוניסטים...
0722164502 שמעו ותחי נפשכם...
קחו בחשבון שהם מטרידים לאחר מכן לבלי סוף בצינתוקים שונים..
ירא הציבור ויזהר!
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 21:51

מאור ושמש, אתה מכניס רוח חיה, לפורום!
כה לחי!!!

[אגב, הסיפור על האדמו"ר מסטריקוב הובא כאן בהיסטוריה הרחוקה: http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 36#p138036 , ואלי לכך נתכוונת במילה "ונזכיר"]
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק » 16 מאי 2016, 21:55

הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 21:58

רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
רצון חזק!
[אגב, אתה נראה כמו וותיק]
מי שהעלה את זה לכותרות הם לא אחרים מהוועדה להצלת עולם הגיוס, בלעדיהם אף אחד לא היה יודע מזה, ואף כשהנושא החל כבר לדעוך, הם עוררו שוב את הנושא, ביודעם כי ללא זה, הם לא רלוונטיים.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 22:00

רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שיושבים במועדונים.
משתפי הפעולה זה אלו שהכניסו מנדט ללפיד על חשבון מיהדות התורה. זה אלו ששמו ראש עיריה שיחלן את ירושלים.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק » 16 מאי 2016, 22:02

משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: גורו לכם מיום הדין

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 22:05

רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.
אגב, הדגשת את דבריך בגופן 150, אם תדגיש בגופן 200, תצא כמנצח, ולא נוכל להשיב לך כלום...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק » 16 מאי 2016, 22:08

[quote="1010"][quote=


ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 22:09

הם רודפים יהודים בליינים, לא יהודים נאמנים שעושים את הוראת גדולי ישראל מכל החוגים ומסדירים את מעמדם כבן ישיבה. (וכמו טפסי הדיחוי שחולקו בישיבת מעלות התורה ושאר ישיבות הסניפים שלה).

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re:

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 22:16

רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה. שפעם בשנה מגישים טופס הצהרה שהם לומדים יומם ולילה.
ויש ישיבות שפעילות בעיקר בצמתים מול שקוצ'ס ונהגים. ואינם מוכנים להגיש טופס הנ"ל. (כנראה מחשש שקר).

איני יודע מה מביניהם המצווה הכי גדולה.

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק » 16 מאי 2016, 22:20

משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אינך יודע מהחוק שחתמו עלי' המשתפי"ם?? עור ישן משינתך
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה..
כשבאו להיהודים בפולין ובהונגריא לספר להם על המעשה השוד וההרס בכלל ישראל הנעשה ע"י צורר היהודים היטלר ימש"ו הי' עפ"י רוב התירוץ כדבריך

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 22:22

רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אינך יודע מהחוק שחתמו עלי' המשתפי"ם?? עור ישן משינתך
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה..
כשבאו להיהודים בפולין ובהונגריא לספר להם על המעשה השוד וההרס בכלל ישראל הנעשה ע"י צורר היהודים היטלר ימש"ו הי' עפ"י רוב התירוץ כדבריך
המשתפי"ם האלו הם שליחים הפועלים בהוראות ישירות ממרן הרב שטיינמן, ממרן חכם שלום כהן, ממרן האדמורי"ם מגור בעלזא וויז'ניץ, צאנז, נדבורנה, מודז'יץ, סדיגורא ועוד...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 22:23

איני יודע מחוק הפיתויים. ואיזה משת"פים חתמו עליו.
אני יודע על משת"פים שחתמו על הסכם עם ברקת.

רצון חזק, הראש שלך שטוף עמוק עמוק מהתעמולה של גרוסמן שם רשעים ירקב. אין לך מושג בכלל מה קורה בעולם האמיתי, וגם אם תראה את החוק בעיניך בלי שום פיתויים לא תאמין.

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 22:29

1010 כתב:מאור ושמש, אתה מכניס רוח חיה, לפורום!
כה לחי!!!

[אגב, הסיפור על האדמו"ר מסטריקוב הובא כאן בהיסטוריה הרחוקה: http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 36#p138036 , ואלי לכך נתכוונת במילה "ונזכיר"]
ישר כחכם!

בעניין המעשה אשר הובא..
מכירני בי מעט מכותב המעשה פה בפורום ואכן מפיו הק' שמעתיו..
1010 כתב:
רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.
אגב, הדגשת את דבריך בגופן 150, אם תדגיש בגופן 200, תצא כמנצח, ולא נוכל להשיב לך כלום...
ומוכח הוא מדברי חכמינו דאמרו המוכיח הרוצה שיהו דבריו נשמעים יוכיחם ברמז
והיות ורצונו ח ז ק כי יאזינו לאמרי פיו
ראה זה לנכון לנאום דבריו ברמז ע ב ה - - -
או שמא נאמר כי הוא ושכמותו אינו חפץ כי יהו דבריו נשמעים אלא להשמיע בא ותו לאו...


על כל פנים
רצון חזק אשר מסתמא הנך מסתתר כעת מאחורי הדברים הקשים הללו ובעבר סתור סתרת עצמך תרתי משמע באצטלת "חוקר האמת" "הגיון" ועוד שלל הרפתקאות שונות ומשונות כהנ"ל..
אין לי אלא לומר לך:
בריך מתייך לשלום!
יערב לך ויבושם לך ותערב עליך שנתך..
בעת אשר תגיב בטענות הגיוניות וראויות למענה ולא תסתתר מאחורי טענות מפושקוואלות וכותרות מוגדלות
או אז באם אמצא לנכון אגיב על דברי חכמתך...
משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה. שפעם בשנה מגישים טופס הצהרה שהם לומדים יומם ולילה.
ויש ישיבות שפעילות בעיקר בצמתים מול שקוצ'ס ונהגים. ואינם מוכנים להגיש טופס הנ"ל. (כנראה מחשש שקר).

איני יודע מה מביניהם המצווה הכי גדולה.
הגה: והמהדרין מן המהדרין יוצאין לרחובה דארבע מאה וארבעין ותלת דסמכי אעיליתא דמודיעים וקא יתבי בקרקע ומחליין שמי שמים, ומשליכין טפם וצאציהם לביני הני רכבי דקא נסעי מהכא להתם, וקא יתבי ומצעקי בלשון ירשלמי "גיוואלד" עד כי יבואו נ ה ג ו ת ויעשו מה שיעשו
וכל העושה כך זוכה לתיקים במשטרת מחוז ש"י עולמות...
וגדול הוא מנשוא עד כי ירכיבוהו ע"ג הסוס וימשכו בזנבו משיכה מרובה
ואם תיקשי לך דהא אמאי מותר למשוך בזנבו? והא צער בעלי חיים איכא בהון?
ומתרצינן דאיירי במכירי כהנה... ובעומדין למשיכה..
ועיין בשו"ת הגרנ"ז סי' כ"ח ד"ה הפלס וכו' בא"ד משך ואח"כ נתברר דהווי חמור מאי תקנתיה וכו' ובהמשך דבריו משך ומת בתוך ג' ימים פטור דאדעת דחכמים קא משכא ליה וכו' עיי"ש.
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
עטרת תפארת
הודעות: 884
הצטרף: 02 מאי 2016, 21:00

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עטרת תפארת » 16 מאי 2016, 22:33

איזה יופי מאור ושמש . ממש א מחייה צו ליינען.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 16 מאי 2016, 22:39

מאור ושמש כתב:
1010 כתב:מאור ושמש, אתה מכניס רוח חיה, לפורום!
כה לחי!!!

[אגב, הסיפור על האדמו"ר מסטריקוב הובא כאן בהיסטוריה הרחוקה: http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 36#p138036 , ואלי לכך נתכוונת במילה "ונזכיר"]
ישר כחכם!

בעניין המעשה אשר הובא..
מכירני בי מעט מכותב המעשה פה בפורום ואכן מפיו הק' שמעתיו..
1010 כתב:
רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב:הליצני הדור המעודדים את גזירת שמד הגיוס, התירו לעצמם לבזות ולהשמיץ יהודים באופן מבהיל אך ורק משום שלא משרתים את רצונם הבזויה והשפילה לשתף פעולה עם צבא השמד הציוני

בושו לכם ! ! !
ליצני הדור זה אלו שנתנו יד לחוק הנפשע של עידוד לגייס בני הישיבות.
משתפי הפעולה זה אלו שנהנים מפעולת הצבא השמד הציוני כשרודפים יהודים נאמנים לד' שאינם רוצים לשרת בצבא השמד.
אגב, הדגשת את דבריך בגופן 150, אם תדגיש בגופן 200, תצא כמנצח, ולא נוכל להשיב לך כלום...
ומוכח הוא מדברי חכמינו דאמרו המוכיח הרוצה שיהו דבריו נשמעים יוכיחם ברמז
והיות ורצונו ח ז ק כי יאזינו לאמרי פיו
ראה זה לנכון לנאום דבריו ברמז ע ב ה - - -
או שמא נאמר כי הוא ושכמותו אינו חפץ כי יהו דבריו נשמעים אלא להשמיע בא ותו לאו...


על כל פנים
רצון חזק אשר מסתמא הנך מסתתר כעת מאחורי הדברים הקשים הללו ובעבר סתור סתרת עצמך תרתי משמע באצטלת "חוקר האמת" "הגיון" ועוד שלל הרפתקאות שונות ומשונות כהנ"ל..
אין לי אלא לומר לך:
בריך מתייך לשלום!
יערב לך ויבושם לך ותערב עליך שנתך..
בעת אשר תגיב בטענות הגיוניות וראויות למענה ולא תסתתר מאחורי טענות מפושקוואלות וכותרות מוגדלות
או אז באם אמצא לנכון אגיב על דברי חכמתך...
משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה. שפעם בשנה מגישים טופס הצהרה שהם לומדים יומם ולילה.
ויש ישיבות שפעילות בעיקר בצמתים מול שקוצ'ס ונהגים. ואינם מוכנים להגיש טופס הנ"ל. (כנראה מחשש שקר).

איני יודע מה מביניהם המצווה הכי גדולה.
הגה: והמהדרין מן המהדרין יוצאין לרחובה דארבע מאה וארבעין ותלת דסמכי אעיליתא דמודיעים וקא יתבי בקרקע ומחליין שמי שמים, ומשליכין טפם וצאציהם לביני הני רכבי דקא נסעי מהכא להתם, וקא יתבי ומצעקי בלשון ירשלמי "גיוואלד" עד כי יבואו נ ה ג ו ת ויעשו מה שיעשו
וכל העושה כך זוכה לתיקים במשטרת מחוז ש"י עולמות...
וגדול הוא מנשוא עד כי ירכיבוהו ע"ג הסוס וימשכו בזנבו משיכה מרובה
ואם תיקשי לך דהא אמאי מותר למשוך בזנבו? והא צער בעלי חיים איכא בהון?
ומתרצינן דאיירי במכירי כהנה... ובעומדין למשיכה..
ועיין בשו"ת הגרנ"ז סי' כ"ח ד"ה הפלס וכו' בא"ד משך ואח"כ נתברר דהווי חמור מאי תקנתיה וכו' ובהמשך דבריו משך ומת בתוך ג' ימים פטור דאדעת דחכמים קא משכא ליה וכו' עיי"ש.
תודה רבה רבינו מאור ושמש, אתה ממש מחיה אותי ושאר הניקים דפה,
תגיד אתה אולי '340' - מאיישישוק ?
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 16 מאי 2016, 22:42

א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 16 מאי 2016, 22:45

1010 כתב:שוב פעם איישישוק?
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... A7#p219354
זה איישישוק חסידי וזה איישישוק ליטאי...

:lol:: :lol:: :lol::
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 22:52

1010 כתב:
רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אינך יודע מהחוק שחתמו עלי' המשתפי"ם?? עור ישן משינתך
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה..
כשבאו להיהודים בפולין ובהונגריא לספר להם על המעשה השוד וההרס בכלל ישראל הנעשה ע"י צורר היהודים היטלר ימש"ו הי' עפ"י רוב התירוץ כדבריך
המשתפי"ם האלו הם שליחים הפועלים בהוראות ישירות ממרן הרב שטיינמן, ממרן חכם שלום כהן, ממרן האדמורי"ם מגור בעלזא וויז'ניץ, צאנז, נדבורנה, מודז'יץ, סדיגורא ועוד...
מורי ורבותיי!

עורו נא התעוררו נא!

גלה נגלה את אוזנכם כי מזה מספר שנים הוגים גדולי צוררי היהודים ה''ה פרוש&ליצמן&גפני (וסימנך פל"ג..) במסתרים מזימה נוראה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים טף ונשים ולהעבירם על דתם, דעתם ודעת קונם!!!
וכבר חקקו חוק נורא אשר המה יכנוהו חוק הגיוס המתוקן והאמת הוא כי הוא חוק הגיוס המסוכן!!
הואיל וחלילה וחס כיוצא מן החוק יקבלו כל בני ישיבותיהם המתייצבים בלשכותיהם הארורות דיחוי ולא יגוייסו כלל למשך כמה וכמה שנים!!!
ונורא הדבר מאוד!!!
דאם כן לא גזירה ולא גזירה לגזירה איכא, אלא כל הנשמע לדעתם הכפרנית יצא מכלל גיוס, וא"כ נמצינו חסרי משמעות למחלוקת, ואיכא חשש דשמא יאבד פך השמן הטהור והיאך נסוך משמנינו באבוד רינת רשעים???
ולא עוד, אלא אף כל פושעי שאבאבניקי הרחובות, אשר עד לפני כמה שנים ברחובות ביתר עילית יע"א לא ניתן היה לסבוב ברחובות אחר תשע בערב, ועתה נטלו את כל נושריהם ונושרינו ושילחום לצבאם הטמא למען יזיקו ברחובות הערביים ולא ברחובות ישראל, וקול זעקת מצביעי ע"ץ משכונת בית חנינא תובב"א עלה אל הקו"פ למרן שליט"א על אודות החרד''קים הטמאים הממלאים שכונותיהם ומבלבלים את ילדיהם הטהורים..

על כן נצא כולנו בזעקה אדירה קדם ישיבת מהר''ם מרוטנבורג כלא 6 ביום ג' הבעל"ט בקול זעקה!.

הסעות יצאו ממועדוני עיה"ק אילתובב"א, חוות הסוסים הטיפולית שערי חסד, המרכז לייצור פחי שמן טהורים קריית הישיבה ב"ב, תחנת הכח "עורות רבן" חדרה, מתחם אל-תא אשדוד סניף הבונקר לירי טילים וסניף גראד-נא ובית המדרש המרכזי לדעת תיירה מאחר-עלות התורה ירושלים.

הטרם תדעו כי אבדה מצרים????
הכונו למלחמה!!!
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 22:55

מאור ושמש כתב:
1010 כתב:
רצון חזק כתב:
משולש כתב:
רצון חזק כתב: ואם תעשה עוד ליצנות אחד אז גם לגייס בנות ישראל יהא מותר ויהי' המצוה הכי גדולה
וכ"א שרק יהרהר אחרת יהא דמו הפקר לכל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אינך יודע מהחוק שחתמו עלי' המשתפי"ם?? עור ישן משינתך
אני יודע שיש ישיבות שמלאות בבחורים עמלים בתורה..
כשבאו להיהודים בפולין ובהונגריא לספר להם על המעשה השוד וההרס בכלל ישראל הנעשה ע"י צורר היהודים היטלר ימש"ו הי' עפ"י רוב התירוץ כדבריך
המשתפי"ם האלו הם שליחים הפועלים בהוראות ישירות ממרן הרב שטיינמן, ממרן חכם שלום כהן, ממרן האדמורי"ם מגור בעלזא וויז'ניץ, צאנז, נדבורנה, מודז'יץ, סדיגורא ועוד...
מורי ורבותיי!

עורו נא התעוררו נא!

גלה נגלה את אוזנכם כי מזה מספר שנים הוגים גדולי צוררי היהודים ה''ה פרוש&ליצמן&גפני (וסימנך פל"ג..) במסתרים מזימה נוראה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים טף ונשים ולהעבירם על דתם, דעתם ודעת קונם!!!
וכבר חקקו חוק נורא אשר המה יכנוהו חוק הגיוס המתוקן והאמת הוא כי הוא חוק הגיוס המסוכן!!
הואיל וחלילה וחס כיוצא מן החוק יקבלו כל בני ישיבותיהם המתייצבים בלשכותיהם הארורות דיחוי ולא יגוייסו כלל למשך כמה וכמה שנים!!!
ונורא הדבר מאוד!!!
דאם כן לא גזירה ולא גזירה לגזירה איכא, אלא כל הנשמע לדעתם הכפרנית יצא מכלל גיוס, וא"כ נמצינו חסרי משמעות למחלוקת, ואיכא חשש דשמא יאבד פך השמן הטהור והיאך נסוך משמנינו באבוד רינת רשעים???
ולא עוד, אלא אף כל פושעי שאבאבניקי הרחובות, אשר עד לפני כמה שנים ברחובות ביתר עילית יע"א לא ניתן היה לסבוב ברחובות אחר תשע בערב, ועתה נטלו את כל נושריהם ונושרינו ושילחום לצבאם הטמא למען יזיקו ברחובות הערביים ולא ברחובות ישראל, וקול זעקת מצביעי ע"ץ משכונת בית חנינא תובב"א עלה אל הקו"פ למרן שליט"א על אודות החרד''קים הטמאים הממלאים שכונותיהם ומבלבלים את ילדיהם הטהורים..

על כן נצא כולנו בזעקה אדירה קדם ישיבת מהר''ם מרוטנבורג כלא 6 ביום ג' הבעל"ט בקול זעקה!.

הסעות יצאו ממועדוני עיה"ק אילתובב"א, חוות הסוסים הטיפולית שערי חסד, המרכז לייצור פחי שמן טהורים קריית הישיבה ב"ב, תחנת הכח "עורות רבן" חדרה, מתחם אל-תא אשדוד סניף הבונקר לירי טילים וסניף גראד-נא ובית המדרש המרכזי לדעת תיירה מאחר-עלות התורה ירושלים.

הטרם תדעו כי אבדה מצרים????
הכונו למלחמה!!!
:lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol::

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 23:01

חן חן לכל המחזקים והמתחזקים בצוותא חדא עימנו.

בעניין תלת מאה וארבעין, ביודעו ומכירו קאמינא, אינני ממש הוא אך ממקורביו אחשב..
ובדרך רמז:
עיין בלימודא דנזיר במגילה אמר רבא וכו'
ובדברי הט"ז והש"ך הל' תערובות סי' צ"ח סעיף ג' דוק בדבריהם בעניין החילוק מדברי הב"י אליבא דהר"ן,
ובתוס' בהשותפין ד"ה השותפין שרצו וכו'..
וברמב"ם הל' ירושה פ"ב הלכה ג'
וביש נוחלין קכ"ג: במכירי כהונה אליבא דהתוס' בחולין ק"ל: בא"נ.


ובעניין האיישישוק,
כבר אמרו כמה מצדיקי הדור אשר חגג ביום ה' העעל"ט
"אצא לי האיישישוקה סוסון קטן אקנה לי..." ואכהמ"ל..
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 16 מאי 2016, 23:33

אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 16 מאי 2016, 23:39

משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
וגם מעדות המזרח :shock: :shock:

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 16 מאי 2016, 23:58

משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
חכה חכה...

זה עוד יבוא
ילווהו במחאות חריפות לכלא ויסבירו כי משמיצים אותו על מנת לקלקל את המאבק נגד הגיוס...
את "כי מציון" יחליפו ב"בלבלו אותו" שבתכל'ס יותר מתאים לנעשה שם עם הגדוילים...
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב » 17 מאי 2016, 00:25

השמש הזה מעלה מאור כשמש על פני כל אימת שאני קורא את לשונו התלמודית הנפלאה

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 07:38

הגר"ש אנגלנדר ראש ישיבת בית שמעיה בדברים חריפים על הפלג
מרכז החדשות

בעקבות ההפגנות הפרועות של אנשי הפלג על העריק מאילת, התעורר שוב הנידון אודות שיטת ההפגנות.
כפי המקובל בידינו מגדולי ישראל זיע''א אין לעשות הפגנות כאלו ובפרט על ענין הגיוס, וכפי אשר חזר והזהיר ע"ז רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל.
מה גם שלבחורים בפרט הזהירונו גדולי ישראל זיע"א שלא לתת להם ללכת להפגנות, וכבר הורה כן מרנא הגרי"ז זיע"א, ועמדו על כך כל רבותינו זיע"א.
בהתאם לכך, מורים ראשי הישיבות שלא ללכת לשם אפילו בשביל להסתכל בלבד.
הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט''א ראש ישיבת בית שמעיה, נשא דברים חריפים בשבוע שעבר לבני הקיבוץ בישיבתו, בהם הזהיר על כך, ותקף את אנשי הפלג:
''מי שידרוך בהפגנות שלהם אין מקומו אצלינו!. ההפגנות שלהם זה פיקוח נפש ממש, והם לא ירגעו עד שאחד מהם יהרג".
והוסיף והבהיר בהתייחסות למנהיג הפלג הרב אוירבך: "החזון איש והרב שך מעולם התנגדו להפגנות, וזה דרך חדשה, ואין להם מנהיגים! אל תלמדו אותי מי זה, הוא תלמיד חכם גדול, אבל הוא לא מנהיג, הוא לא קיבל הנהגה מאף אחד, כל ההנהגה שלהם זה בדרך של ילדים''.

ידיד ותיק
הודעות: 8
הצטרף: 22 פברואר 2016, 12:33

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ידיד ותיק » 17 מאי 2016, 09:53

החליפו שם לפלג הירושלמי,
הפלג האיילתי...

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן » 17 מאי 2016, 10:27

ידיד ותיק כתב:החליפו שם לפלג הירושלמי,
הפלג האיילתי...
כבר מזמן
כתבן כתב:הפלג האילתי הפסיד הרבה מאד בדעת הקהל אצל החרדים שאינם בליבת המחלוקת.
גם מי שלא ראה חסרון בפלג, לא יכול לקבל הפיכת בליין למקדש שם שמים.
החילול השם זועק מההתנהגות שלהם, ואם הם מקווים להכרה, בהשתוללות האחרונה הם עשו כמה צעדים אחורה.

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 17 מאי 2016, 11:11

'בחדרי': המשטרה הודיעה על תחקיר מבצעי בנוגע לשוטר ששלף אקדח על חרדים. פנייה מארגון 'לביא' למח"ש, העבירה החקירה לסמכות משרד המשפטים.

מאיר מאיר מאיר
הודעות: 18
הצטרף: 30 אוקטובר 2014, 13:14

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאיר מאיר מאיר » 17 מאי 2016, 12:40

ברור שכל הבחורים שיושבים ולמדים בישיבות ללא מורא ופחד מהצבא זה בזכותם של הפלג הירושלמי שנאבקים בחוק הגיוס ובהפגנות אלימות
וזה מה שגורם לצבא להבין שלא כדאי להם להתעסק עם הציבור החרדי ולגעת בבחורים בישיבות
והראייה שהם לא עוצרים עריקין ולא מחפשים לעצור כי הם רואים את הבלאגן שנוצר מכך במגזר החרדי

נ.ב. אני ממש לא משתייך לפלג הירושלמי וגם לא למגזר הלטאי

בהצלחה

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 מאי 2016, 13:45

משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
סליחה על הבורות... אבל מה הסיפור ?
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 14:40

גאליציינער כתב:
משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
סליחה על הבורות... אבל מה הסיפור ?
זה בדיחה שקיבלתי במייל. וכאן זה אשכול הבדיחות העצובות. (שאם הם לא היו אמיתיות היינו צוחקים).

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 מאי 2016, 14:42

משולש כתב:
גאליציינער כתב:
משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
סליחה על הבורות... אבל מה הסיפור ?
זה בדיחה שקיבלתי במייל. וכאן זה אשכול הבדיחות העצובות. (שאם הם לא היו אמיתיות היינו צוחקים).
תודה רבה, זה מסוג הבדיחות שאני לא מבין [יש לי סבתא אחת הונגרית... כך שאני גם רבע הונגרי...]
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 14:42

מאיר מאיר מאיר כתב:ברור שכל הבחורים שיושבים ולמדים בישיבות ללא מורא ופחד מהצבא זה בזכותם של הפלג הירושלמי שנאבקים בחוק הגיוס ובהפגנות אלימות
וזה מה שגורם לצבא להבין שלא כדאי להם להתעסק עם הציבור החרדי ולגעת בבחורים בישיבות
והראייה שהם לא עוצרים עריקין ולא מחפשים לעצור כי הם רואים את הבלאגן שנוצר מכך במגזר החרדי

נ.ב. אני ממש לא משתייך לפלג הירושלמי וגם לא למגזר הלטאי

בהצלחה
כולם יודעים שמדובר במיעוט אלים ומשועמם. כמה חרדים זורקי אבנים לא "מפחידים" את הצבא שמתמודד מול בעיות קצת יותר גדולות מזה...
הסיבה שלומדים ללא מורא ופחד הוא בגלל שממשיכים את ההסדר של תורתו אומנותו כב 68 השנים האחרונות.

אלי 1
הודעות: 304
הצטרף: 01 יולי 2014, 20:05

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אלי 1 » 17 מאי 2016, 14:48

גאליציינער כתב:
משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
סליחה על הבורות... אבל מה הסיפור ?
זמר חלוני מזרחי גדול מאוד שהעלים מס וקיבל שנתיים מאסר. אתמול היה משפטו.
כשזה משתלם - מחלוקת
ומתי שלא - רוצים שלום...

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 מאי 2016, 14:50

אלי 1 כתב:
גאליציינער כתב:
משולש כתב:אני לא מבין למה הפלג הירושלמי לא מפגינים בשביל קובי פרץ?! הוא גם הולך למועדונים וגם לא עשה צבא...
סליחה על הבורות... אבל מה הסיפור ?
זמר חלוני מזרחי גדול מאוד שהעלים מס וקיבל שנתיים מאסר. אתמול היה משפטו.
תודה על העידכון.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 15:08

לפני כשנה שנתיים הפגינו האילתים בעד בחור מקרית מלאכי (שכחתי את שמו) שנעצר כעריק.
אמו הסבירה בראיון עד כמה שהבן שלה הוא צדיק וכו', עד כדי כך שהוא אפילו "לא הולך למועדונים"...
ניבאה ולא ידעה מה ניבאה...

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 17 מאי 2016, 16:55

כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 17 מאי 2016, 18:41

1010 כתב:כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
שכחת להוסיף שלהם יש בדיקות רפואיות, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שזה וודאי דבר בעייתי בעיני גדו"י.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

רצון חזק
הודעות: 78
הצטרף: 07 מרץ 2016, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי רצון חזק » 17 מאי 2016, 19:41

משולש כתב:איני יודע מחוק הפיתויים. ואיזה משת"פים חתמו עליו.

אתמול הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי משולם דוד הלוי שליט"א בן הגרי"ז זצוק"ל ביטא עצמו בדיבורים נוראים ומחרידים נגד הני רשעי עמינו שמשתפים פעולה עם הצבא השמד ומסייעים לפיתויי הערב רב לבולל עם החרדי עם החילוניים רח"ל, אבל משולש דנן אינו יודע מפיתויים בכלל [הקונטרס שגילה שמות הציידים שעושים מסחר בנשמות יקרות לא הגיע להרב משולש]

סמל אישי של משתמש
שפיץ
הודעות: 367
הצטרף: 17 יולי 2014, 11:26

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שפיץ » 17 מאי 2016, 20:14

יש למישהו את הסרטון איך שהשוטר מוציא אקדח למפגין?

סמל אישי של משתמש
ישיביש
הודעות: 1793
הצטרף: 27 מאי 2013, 19:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי ישיביש » 17 מאי 2016, 21:22

הבאזז בציבור החרדי סביב מעצרו ושחרורו של תלמיד הישיבה משה חזן שנעצר בעיר אילת סמוך למועדון חילוני לאחר שהתווכח עם נהג מונית מקומי ובעקבות כך נתגלה ע"י המשטרה שהינו עריק שלא התייצב בלשכת הגיוס - נמשך.

אמש (שני) הגיע חזן אל מעונם של רבנים שונים בהם הגרמ"ד סולובייציק, ראש ישיבת בריסק, לקבל את ברכתם.

רגע מחוייך נרשם כאשר הרב סולובייציק ראש ישיבת בריסק שאל את הבחור האם הוא "מתגורר בעיר אילת", זאת ככל הנראה בשל העובדה שנתפס על ידי הרשויות בבילוי בעיר. אביו והרב ברנד השיבו מיד כי המשפחה מתגוררת בנתניה.

גורמים המקורבים לרב טענו עם זאת כי שאל האם הבחור מתגורר באלעד, שכן ישיבת "שערי תבונה" בה הוא למד נמצאת בעיר אלעד.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 23:01

סכם פשרה בין הנחומייניסטים לשמידעאשיסטים באשדוד!!

הסכם הפשרה הוא שהרב רוזנבלט יפתח סניף חדש לישיבה:
'גרודנא אילת'

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 23:06

ישיביש כתב:הבאזז בציבור החרדי סביב מעצרו ושחרורו של תלמיד הישיבה משה חזן שנעצר בעיר אילת סמוך למועדון חילוני לאחר שהתווכח עם נהג מונית מקומי ובעקבות כך נתגלה ע"י המשטרה שהינו עריק שלא התייצב בלשכת הגיוס - נמשך.

אמש (שני) הגיע חזן אל מעונם של רבנים שונים בהם הגרמ"ד סולובייציק, ראש ישיבת בריסק, לקבל את ברכתם.

רגע מחוייך נרשם כאשר הרב סולובייציק ראש ישיבת בריסק שאל את הבחור האם הוא "מתגורר בעיר אילת", זאת ככל הנראה בשל העובדה שנתפס על ידי הרשויות בבילוי בעיר. אביו והרב ברנד השיבו מיד כי המשפחה מתגוררת בנתניה.

גורמים המקורבים לרב טענו עם זאת כי שאל האם הבחור מתגורר באלעד, שכן ישיבת "שערי תבונה" בה הוא למד נמצאת בעיר אלעד.
בבקשה הסרטון:
https://www.dropbox.com/s/nmo6xphb47xlg ... A.mp4?dl=0

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 23:16

רצון חזק כתב:
משולש כתב:איני יודע מחוק הפיתויים. ואיזה משת"פים חתמו עליו.
אתמול הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי משולם דוד הלוי שליט"א בן הגרי"ז זצוק"ל ביטא עצמו בדיבורים נוראים ומחרידים נגד הני רשעי עמינו שמשתפים פעולה עם הצבא השמד ומסייעים לפיתויי הערב רב לבולל עם החרדי עם החילוניים רח"ל, אבל משולש דנן אינו יודע מפיתויים בכלל [הקונטרס שגילה שמות הציידים שעושים מסחר בנשמות יקרות לא הגיע להרב משולש]
במקום לענות פתחת שוב את ביב השופכין שזורם אליך ישירות מהזבלון המזוהם.
אין שום "חוק פיתויים", וממילא אף משת"פ לא יכול לחתום על חוק שאינו קיים.

ואם כבר הזכרת את בריסק, ראש ישיבת בריסק ר' אברהם יהושע דיבר במילים חריפות על הקנאים המזויפים ואמר שהם מסוגלים לדאוג שיגייסו בחורים רק בשביל להראות שהם צדקו.

פך שמן
הודעות: 2181
הצטרף: 25 נובמבר 2013, 21:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי פך שמן » 17 מאי 2016, 23:27

רצון חזק כתב:
משולש כתב:איני יודע מחוק הפיתויים. ואיזה משת"פים חתמו עליו.

אתמול הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי משולם דוד הלוי שליט"א בן הגרי"ז זצוק"ל ביטא עצמו בדיבורים נוראים ומחרידים נגד הני רשעי עמינו שמשתפים פעולה עם הצבא השמד ומסייעים לפיתויי הערב רב לבולל עם החרדי עם החילוניים רח"ל, אבל משולש דנן אינו יודע מפיתויים בכלל [הקונטרס שגילה שמות הציידים שעושים מסחר בנשמות יקרות לא הגיע להרב משולש]
רק תסביר לי למען ה' מה הקשר בין הפיתויים להתייצבות והצהרה על מעמד בן ישיבה

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 17 מאי 2016, 23:36

פך שמן כתב:
רצון חזק כתב:
משולש כתב:איני יודע מחוק הפיתויים. ואיזה משת"פים חתמו עליו.

אתמול הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי משולם דוד הלוי שליט"א בן הגרי"ז זצוק"ל ביטא עצמו בדיבורים נוראים ומחרידים נגד הני רשעי עמינו שמשתפים פעולה עם הצבא השמד ומסייעים לפיתויי הערב רב לבולל עם החרדי עם החילוניים רח"ל, אבל משולש דנן אינו יודע מפיתויים בכלל [הקונטרס שגילה שמות הציידים שעושים מסחר בנשמות יקרות לא הגיע להרב משולש]
רק תסביר לי למען ה' מה הקשר בין הפיתויים להתייצבות והצהרה על מעמד בן ישיבה
הקשר הוא פשוט מאוד:
שניהם משמשים כמרכיבים בסלט ארסי המוגש לצלחתו של כל בעל "השקופה טהוירה" כדי לסלק מראשו את שאריות השכל שעדיין נשארו שם.

סמל אישי של משתמש
חוסיד
הודעות: 420
הצטרף: 14 אפריל 2013, 18:58

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי חוסיד » 18 מאי 2016, 10:01

גאליציינער כתב:
1010 כתב:כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
שכחת להוסיף שלהם יש בדיקות רפואיות, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שזה וודאי דבר בעייתי בעיני גדו"י.
הוא לא שכח, הוא כתב את זה.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 18 מאי 2016, 14:04

חוסיד כתב:
גאליציינער כתב:
1010 כתב:כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
שכחת להוסיף שלהם יש בדיקות רפואיות, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שזה וודאי דבר בעייתי בעיני גדו"י.
הוא לא שכח, הוא כתב את זה.
אני לא חשבתי שזה נכלל בכלל "ראיונות ובדיקות", אבל ניחא, יהי כן.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6196
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי 1010 » 18 מאי 2016, 16:26

גאליציינער כתב:
חוסיד כתב:
גאליציינער כתב:
1010 כתב:כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
שכחת להוסיף שלהם יש בדיקות רפואיות, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שזה וודאי דבר בעייתי בעיני גדו"י.
הוא לא שכח, הוא כתב את זה.
אני לא חשבתי שזה נכלל בכלל "ראיונות ובדיקות", אבל ניחא, יהי כן.
הריני להעיד שאכן התכוונתי לבדיקות רפאויות.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 18 מאי 2016, 19:22

1010 כתב:
גאליציינער כתב:
חוסיד כתב:
גאליציינער כתב:
1010 כתב:כל הבחורים הנעצרים בסיטואציות כאלו ואחרות, נעצרים כמשתמטים מהצבא, הואיל ולא הלכו לבקו"ם, ועל זה הם מרצים מאסר של כמה ימים בכלא הצבאי.
לאחמ"כ הם צריכים להתייצב להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, או להתגייס,
מי שישתמט, לאחר המעצר בכלא הצבאי, מוגדר כעריק מהצבא, וזה יותר חמור בעיני הצבא.

משתמטים יש כמה אלפים מידי שנה [יש הרבה שמאלנים עצלנים וכדו']
עריקים מוגדר אחד שהתחייל וברח, וכאלו יש בודדים ממש, והצבא מחפש אחריהם בנרות...

בקיצור כל אסירי עולם התורה עד אז, נאלצו אחר כבור להסדיר את מעמדם כבן ישיבה, התייצבו הלשכת הגיוס והסדירו את מעמדם,

כך שההבדל בין כל בחור ישיבה לבינם הוא,
1. שכל אחד מגיד דיחוי בזמן, והולך במרוכז עם ישיבתו, ביום שיש רק חיילים ולא חיילות.
והוא צריך לבוא ביום שיועד עבורו כמו כל אחד אחר, מחכה עם חילונים וחילוניות ביחד, וצריך להתראיין ולעבור בדיקות ע"י חיילים וחיילות, ולהגיש דיחוי.
2. שכל אחד מגיש כרגיל, והוא צריך קודם להתבשם כמה ימים מאורה של בית המעצר הצבאי...
3. שלכל אחד זה קצת יור קל מהם, ולהם עושים קצת בעיות, אך בדר"כ זה עובד.
שכחת להוסיף שלהם יש בדיקות רפואיות, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, שזה וודאי דבר בעייתי בעיני גדו"י.
הוא לא שכח, הוא כתב את זה.
אני לא חשבתי שזה נכלל בכלל "ראיונות ובדיקות", אבל ניחא, יהי כן.
הריני להעיד שאכן התכוונתי לבדיקות רפאויות.
אתה פסול לעדות משום שאתה נוגע בדבר.

:lol:: :lol:: :lol::
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 18 מאי 2016, 21:53

שטרי הדיוטות! וד"ל ודל"ב (ולש"ב) והמ"י...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

כתבן
הודעות: 785
הצטרף: 13 ינואר 2015, 15:15

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי כתבן » 19 מאי 2016, 20:05

דובר כב"ה מחוז יו"ש :
היום בשעות אחה"צ הגיעו אב ובנו לתחנת הכיבוי במתתיהו כשבפיהם התנצלות ומכתב לאור המקרה האחרון שהתרחש במודיעין עילית כאשר מספר נערים התגודדו והשליכו אבנים ואף דרדרו סלעים לעבר צוותי הכיבוי והמתנדבים שפעלו לכיבוי הדליקה,לוחמי האש קבלו את ההתנצלות הכנה ומקווים כי הורים נוספים יעבירו את המסר לילדיהם לאור חומרת המעשה.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 19 מאי 2016, 21:30

כל הכבוד לאבא!

(גם נראה שהוא ניסח וכתב...)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 19 מאי 2016, 22:03

עכשיו מכתב זהה לשוטרים. (ולשקוצ'ס) וגם לנהגים.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 20 מאי 2016, 11:21

יבש. יבש מאוד...
מוישי שוחרר כבר מזמן, דו"ח המנכ"לים כבר לא רלוונטי, ובאשדוד עדיין לא ראינו דם אמיתי.

מה עושים?

חוזרים להטריד במלא הקיטור!!! מקללים, מאיימים ברצח, מנבלים את הפה, ומעירים נשים וילדים בשתיים בלילה.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 20 מאי 2016, 11:33

הכחשה ב"עדה": לא התראיינתי להפלס
זו לא הפעם הראשונה בה עיתון 'הפלס' מתמודד מול הכחשות גורפות אל ראיונות ומכתבים שפורסמו בעיתונם: הגה"צ רבי יעקב דוד דאמב מגדולי רבני סאטמר בלונדון שראיון עמו פורסם בגיליון החג של העיתון יוצא בהכחשה גורפת המתפרסמת הבוקר בגיליון 'העדה' "לא מכניס לביתי עיתונאים"

מוטי סגל - קוקר


זו לא הפעם הראשונה בה עיתון 'הפלס' מתמודד מול הכחשות גורפות על ראיונות ומכתבים שפורסמו בעיתונם: הגה"צ רבי יעקב דוד דאמב מגדולי רבני סאטמר בלונדון שראיון עמו פורסם בגיליון החג של העיתון יוצא בהכחשה גורפת המתפרסמת הבוקר בגיליון 'העדה'.
בגיליון הרשמי של 'העדה החרדית' פרסמו הבוקר ההכחשה מהגאון רבי יעקב דוד דומב לאחר שראיון עמו עבור גיליון החג של עיתון 'הפלס' נעשה במרמה.
וכה דבריו של הרב דאמב: "מעולם לא נתתי ראיון לעיתון 'הפלס' ובאו כמה אנשים אל ביתי בעניין גיוס כספים לכוללים ונתארך שיחה בעניין יוסלע' שוכמכר גם כן ויצאו מביתי ולא ידעתי סופו וכנראה צילמו באמצע השיחה אבל לא נתתי ראיון ואין בדעתי לתת ראיון ואין אני מכניס לביתי שום עורכי עיתונים". כתב.


https://www.dropbox.com/s/hy1twig621vy4 ... 1.mp3?dl=0


עוד קודם חג הפסח התראיין סגן עורך עיתון 'הפלס' ישעיהו ויין לקו הנייעס הפנימי של 'הפלג' וסיפר כי הולך להיות ראיון בלעדי עם הרב דאמב, אך למפרע מתברר כמובן כי הראיון לא התקיים והציטוטים בשמו של הרב דאמב היו ללא היתר.
יצויין כי זו לא הפעם הראשונה בה 'העדה החרדית' נאלצת לצאת במסע הכחשות בעקבות 'הפלס', בעיתון חג הסוכות האחרון פורסם כי נציגם חיים אפשטיין נכנס להתברך אצל גאב"ד 'העדה' הגרי"ט וייס כנציג מפלגתי מה שהתברר כלא נכון.
אמנם בעבר כבר עלו טענות שונות כנגד עיתון 'הפלס' על-כך שמפרסמים מודעות שלא נמסרו לידם, ואף יצאו הכחשות על ידי חברות, ארגונים ומפעלים שונים, אך במקרה הנ"ל, מדובר בהכחשה גורפת מהגורם המדובר בעצמו.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 22 מאי 2016, 14:01

משולש כתב:הכחשה ב"עדה": לא התראיינתי להפלס
זו לא הפעם הראשונה בה עיתון 'הפלס' מתמודד מול הכחשות גורפות אל ראיונות ומכתבים שפורסמו בעיתונם: הגה"צ רבי יעקב דוד דאמב מגדולי רבני סאטמר בלונדון שראיון עמו פורסם בגיליון החג של העיתון יוצא בהכחשה גורפת המתפרסמת הבוקר בגיליון 'העדה' "לא מכניס לביתי עיתונאים"

מוטי סגל - קוקר


זו לא הפעם הראשונה בה עיתון 'הפלס' מתמודד מול הכחשות גורפות על ראיונות ומכתבים שפורסמו בעיתונם: הגה"צ רבי יעקב דוד דאמב מגדולי רבני סאטמר בלונדון שראיון עמו פורסם בגיליון החג של העיתון יוצא בהכחשה גורפת המתפרסמת הבוקר בגיליון 'העדה'.
בגיליון הרשמי של 'העדה החרדית' פרסמו הבוקר ההכחשה מהגאון רבי יעקב דוד דומב לאחר שראיון עמו עבור גיליון החג של עיתון 'הפלס' נעשה במרמה.
וכה דבריו של הרב דאמב: "מעולם לא נתתי ראיון לעיתון 'הפלס' ובאו כמה אנשים אל ביתי בעניין גיוס כספים לכוללים ונתארך שיחה בעניין יוסלע' שוכמכר גם כן ויצאו מביתי ולא ידעתי סופו וכנראה צילמו באמצע השיחה אבל לא נתתי ראיון ואין בדעתי לתת ראיון ואין אני מכניס לביתי שום עורכי עיתונים". כתב.


https://www.dropbox.com/s/hy1twig621vy4 ... 1.mp3?dl=0


עוד קודם חג הפסח התראיין סגן עורך עיתון 'הפלס' ישעיהו ויין לקו הנייעס הפנימי של 'הפלג' וסיפר כי הולך להיות ראיון בלעדי עם הרב דאמב, אך למפרע מתברר כמובן כי הראיון לא התקיים והציטוטים בשמו של הרב דאמב היו ללא היתר.
יצויין כי זו לא הפעם הראשונה בה 'העדה החרדית' נאלצת לצאת במסע הכחשות בעקבות 'הפלס', בעיתון חג הסוכות האחרון פורסם כי נציגם חיים אפשטיין נכנס להתברך אצל גאב"ד 'העדה' הגרי"ט וייס כנציג מפלגתי מה שהתברר כלא נכון.
אמנם בעבר כבר עלו טענות שונות כנגד עיתון 'הפלס' על-כך שמפרסמים מודעות שלא נמסרו לידם, ואף יצאו הכחשות על ידי חברות, ארגונים ומפעלים שונים, אך במקרה הנ"ל, מדובר בהכחשה גורפת מהגורם המדובר בעצמו.
נא לא להגזים...
הוא בנו של ר' ירחמיאל ישראל יצחק דאמב ע"ה - מההוגי דיעות והסופר של נטורי קרתא [הקיצוניים, תורה ויראה] ובמקור חסיד סטריקוב.
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 25 מאי 2016, 14:07

"הפסקת אש" בישיבת הורדנא באשדוד בין פלג הרב שמידע לפלג הרב רוזנבלט.

מרכז החדשות

לאחר סכסוך ארוך ומתמשך והתקפות קשות בין שני המחנות הניצים בישיבת הורדנא באשדוד, כעת הוחלט בין הצדדים על הפסקת אש בין המחנות.
בישיבה שהתקיימה בליל שישי השתתפו נציג מצד ישיבת הרב שמידע "הורדנא הישנה", ונציג מצד הרב רוזנבלט היא "הורדנא החדשה", ויעקב לבין מנכ"ל יתד והפלס בעבר, שהוא מסייע במשך השנים לישיבת הורדנא באשדוד וכיום מסייע באחזקת 2 הישיבות.
ע"פ מידע הנפוץ בין חברי הקהילה באשדוד, יעקב לבין הודיע לנציג ה' שמידע כי עליהם להשלים עם קיומה של ישיבת ה' רוזנבלט ובמידה והרדיפות וההשמצות כנגדה יימשכו הוא יפרוש מניהול ישיבת הרב שמידע, איום שמשמעותו סגירת הישיבה.
בתגובה ביקש נציג ה' שמידע שרשמי ישיבת הרב רוזנבלט יפסיקו למשוך אליהם בחורים מהורדנא הישנה ושלא יפתחו בשנה הקרובה שיעור א', והוחלט לקבל את בקשתו (הרוזנבלטים טוענים שיש להם כל מיני אפשרויות איך להתגבר על האיסורים שהסכימו עליהם, כגון מעבר לישיבת רוזנבלט דרך ישיבה שלישית, וכנ"ל קבלת בחורים מישי"ק ישירות לשיעור ב', וכפי שלא קיימו התחייבות קיימת דומה עד היום).
סעיף אחד בהסכם קובע כי הגר"ש אוירבך לא יורשה להתערב בסכסוך ולהביע דעתו, מאחר והוא שייך לצד של הרב שמידע.
עוד הודיע לבין וכך הוסכם, כי ההרכב הזה (כלומר, לבין ו2 נציגי הצדדים) הוא בלבד יהיה המוסמך להכריע בויכוחים עתידיים, והתערבות של גורמים נוספים כולל כזו של הגר"ש אוירבך תביא במיידי לפרישתו של לבין מניהול הישיבה, לדברי מקורבים לישיבות אמר לבין: "שהגר"ש יחזיק את גרודנא מהעודפים שנשאר לו מהפלס".
כל זה כאמור על פי מידע הנפוץ בקהילה באשדוד ונמסר לנו ע"י חברים משם.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 25 מאי 2016, 14:08

הסכסוך בישיבת הרב מרקוביץ
הדי המאבק בישיבת הורדנא באשדוד עדיין באוזנינו וכעת תופי מלחמה נשמעים גם מכיוון ישיבת מסורת התורה - פוניבז' הרב מרקוביץ'.
לאחר שבתחילת הזמן מינה הרב מרקוביץ' את חתנו הרב מיכאל קופמן לתפקיד נו"נ בישיבה, ועל פי המפורסם בישיבת פוניבז' הדבר נתקל בהתנגדות מצד שאר חברי הצוות בישיבה, מה שהביא להיעדרות מופגנת של חלק מהם משיעור הפתיחה בתחילת הזמן בישיבה, ועימם נעדרו אף חלק נכבד מתלמידיהם.
כעת מתברר כי הרב יונה זלושינסקי מחשובי הרמי"ם בישיבה, אשר מתנגד בצורה נחרצת למינויו לתפקיד בישיבה ולפיכך נעדר מהפתיחה, הפסיק גם למסור שיעורים בישיבה כהרגלו כמחאה על מינוי זה אליו הוא מתנגד, ראש ישיבת מסורת התורה הרב מרקוביץ' הורה כי עד שהרב זלושינסקי יחזור למסור שיעורים מי שימלא את מקומו יהיה הרב קופמן חתנו אשר למינויו התנגד ה' זלושינסקי.

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 21 נובמבר 2016, 20:38

הכתב והמכתב כתב:השמש הזה מעלה מאור כשמש על פני כל אימת שאני קורא את לשונו התלמודית הנפלאה
ישר"כ!!

הנה שבתי לזמן מועט אל בין כותלי אכסניא נאה זו...

כה לחי!
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 21 נובמבר 2016, 20:51

מאור ושמש כתב:
הכתב והמכתב כתב:השמש הזה מעלה מאור כשמש על פני כל אימת שאני קורא את לשונו התלמודית הנפלאה
ישר"כ!!

הנה שבתי לזמן מועט אל בין כותלי אכסניא נאה זו...

כה לחי!
היכן זה (הציטוט של 'הכתב והמכתב') נכתב???
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
מאור ושמש
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאור ושמש » 22 נובמבר 2016, 10:07

יאיר כתב:
מאור ושמש כתב:
הכתב והמכתב כתב:השמש הזה מעלה מאור כשמש על פני כל אימת שאני קורא את לשונו התלמודית הנפלאה
ישר"כ!!

הנה שבתי לזמן מועט אל בין כותלי אכסניא נאה זו...

כה לחי!
היכן זה (הציטוט של 'הכתב והמכתב') נכתב???
עיין מס' עמודים למעלה הימך..
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 22 נובמבר 2016, 14:24

מחילה. משום מה, החיפוש בגוגל (ובפורום) לא מזהה את זה.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב » 22 נובמבר 2016, 16:42

שמח שדנים בתגובותי...

סמל אישי של משתמש
אבן הפינה
הודעות: 985
הצטרף: 06 ינואר 2015, 17:29

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אבן הפינה » 22 נובמבר 2016, 17:27

לא הבנתי את תוכן המכתב שנשלח למכבי האש
"שלא התכוונתי לזרוק עליכם" מה ? סתם באמצע היום בא לו לזרוק אבנים ? על מי ? על הולכי רגל ?
מקומו בבית חולים דחוף !!! זה מפגע מסוכן שמסתובב ביננו !!!!!
ובהמשך "ולא שמתי לב שזה מפריע לכם לעבוד " מה חשבת ? שזה עוזר להם לכבות את האש ??????????
משהו רעה חולה עובר על אנשים שחושבים שלמען הקנאות מותר להרוס ולעשות כל דבר רע
הייתה לראש פינה

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 08 ינואר 2017, 00:35

עכשיו מגיעה גזירה חדשה:
גזירת פח הזבל הטהור.
עיריית ירושלים מנסה לגזור גזירה נגד עיקרי היהדות שלא יהיו יותר פחי "צפרדע" הנהוגים בירושלים מזה דורי דורות לצורך שריפה ודחיפה על ניידות משטרה, ועוברים לפחים מוטמנים בטענה כאילו זה יותר טוב לסביבה, וכוונתם ידועה ששוב לא ישמע קולם של שלומי אמוני ישראל במערכה על שמירת גזירת הגיוס רח"ל. (ועוד הצעת חוק שעלתה חמורה מקודמתה, להחליף את סוסי המשטרה בסוסים ללא זנבות רח"ל וח"ו תשתכח תורת ההפגנות מישראל!!!).

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 08 ינואר 2017, 00:44

:lol::
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 08 ינואר 2017, 18:52

קראתי את האשכול הזה היום מהחל ועד סוף, ויש לי כמה שאלות להרב משולש שיחי', ואתו עמו מרעיו הלוחמים את מלחמת התורה נגד אלו שאינם בעד התורה.

א. התגובות שלכם, את מי הם משמשות? האם עלול מישהו מהצד השני (שאכן אינה קיימת) להשתכנע מהסיפור שלכם? ובאמת, בא נחשוב. יש בן אדם שמשוכנע שהגדול של הצד השני רוצה לחלן את הציבור החרדי. האם משנה במשהו מה שתפסו בחור באילת עם ג'ינס? האם המצב מעכשיו שונה?
ב. אלא מאי? הבדיחות והבאת המראה מקומות משרתת הרצון שלכם לפרק עצבים. אתם רואים שעם כל מה שאתם יודעים, הצד שכנגד אינם סוגרים את עסקם, וזה מפריע לכם, ולכן אתם פורקים את העצבים שלכם ע"י הבדיחות האלו.
ג. ואם הגענו למקום זה בשטיקעל תורה, אולי נרחיב ונגיד שגם ההפגנות והעסקים של הצד שכנגד היא פירוק עצבים. אין בזה שום תוכנית ולא שכל, רק פירוק עצבים, תאווה שאתם אמורים להיות מודע לה. ולכן אין לכם להביא ראיות ממאמרים ישנים על ענין ההפגנות האם הם משנים את החוקים והממסד החילוני, בשעה שאין זה התכלית כלל.
ד. אמנם אין זה מספיק. כי בשלמא הם, אין להם שום תורה ולא דעת תורה, ולכן הם עושים מה שבא להם. אבל אתם הרי בצד התורה אתם עומדים, וגדולי תורה הם המכוונים אתכם. אתם לא עושים כפי התאוות, רק כפי מה שצריכים לעשות. והגדולים שלכם אמרו לכם שלא להתעסק בזה, שלא לריב עם הצד שכנגד ולהתעלם כליל. ואיך התרתם לעצמכם מה שאתם אוסרים על אחרים. אתם אינכם עושים רק מה שצריכים לעשות, ואיך אתם פורקים עצבים סתם? לכו לשחק כדור סל, ובזה תפרקו את העצבים שלכם.
ה. ועכשיו הגענו לשלשב חדש. שכל האיסור של ביזוי גדולים, בזיון התורה ועלבון תלמיד חכם אינו מפריע לכם, ולא לאף אחד. אני יודע כל הציטוטים שלכם מאת רבינו יונה ואחרים, ועכ"ז אין זה משנה כלום. איך אפשר לשפוט בן אדם על עברו איסור שכל הציבור עוברת עליו? אי דייקינן כולי האי לא תנינן, וכמו שאיסור לשה"ר, על אף חומרו בחז"ל, איננה קנה מדה במדת החרדיות של העובר עליו, כמו"כ איסור בזיון ת"ח. לדאבונינו כלנו מוכנים לעבור על איסור זה עבור המפלגה שלנו, וכמו שעברו לשעבר, שהנוסח המרווח ברחוב הוא בזיון על הרב קוק, על אף חכמתו וכן עוד תלמידי חכמים. וזה שהרב אויערבאך נודע כתלמיד חכם מופלג, גם אצל מתנגדיו, אינו עומדת כנגדם כאשר מדובר על פעולותיו של היום. ולכן תפסיקו עם הנשק הזה, שאינו משנה כלל.

בקיצור, המערכה שלכם אולי צודקת, אבל תכסיסי המלחמה שלכם לוקה בצביעות. תשמרו את עצמכם ממה שאתם תובעים מהצד השני.

ועכשיו לשלב השני של המאמר.
אני אישית לא מזדהה עם הצד הנקרא ה'ירושלמי' כלל. ובהתחלת העסק לא הייתי ככה, וקצת הזדהתי אתם, עד שדיברתי עם כמה מהם והבחנתי שאין להם תוכנית, אין להם גישה מגובשת כלל, ואין להם שום עתיד. אמנם מכל חוברות ההסברה שהוציאו אנשי ג' לא השתכנעתי כלל. כל דבריהם לא נראו כלל, ולא היה בהם כדי לשכנע אותי. אדרבא, דברי הפלג ה'ירושלמי' הם היחידים שיש בהם הכח לשכנע בן אדם כמוני.
אם רצונכם לעשות משהו בענין שיש בו כדי לעזור לעתיד, תצטרכו לשנות כיוון.

ולאחרונה דיברתי עם אחד חסיד סאטמאר מארה"ב בערך בגיל החמישים, שסיפר לי שהוא היה בישיבות סאטמאר כאשר רבו אנשי בני יואל עם אנשי הממסד מחסידי סאטמאר, והוא אמר לי בערך בזה"ל "תגיד לחבירכם הליטאים בארץ ישראל. אני ראיתי מה שקורה שם ומה שקרה שם, ואני אומר לכם שאני יכול להצביע על כמה וכמה מחללי שבת שהושפעו מהמחלוקת. יש הרבה שאינם בתוך העניינים, אינם רבים בעצמם, ואין להם דיעה כלל בענין. וכאשר הם רואים את המחלוקת, כבר נמאס להם כל הענין והם בורחים מהתורה כליל. לא רואים את זה מיד, אבל לאחר זמן ראו את זה. אל תחזרו על הטעות שלנו". שם המצב היה שונה קצת, כי אנשי הריב ומדון מבני יואל לא היו האלימים, אלא אדרבא, אנשי הממסד היו האלימים שוברי הזגגות וזורקי האבנים, אבל למעשה כולם סבלו מזה.
אתם האנשים השפויים פה, המבוגרים בחדר, תלמדו מהם לקח, אחרת תסבלו בגדול. ושני הצדדים יסבלו. העתיד של ילדכם עומד פה על המשקל.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 ינואר 2017, 00:03

א. חשיפת הצביעות שלהם בהחלט יכולה לעזור לאנשים מהצד שלנו שלא להשתכנע מהדמגוגיה כפי שאתה השתכנעת.

ב. כפי שהסברתי: מטרתי היחידה היא לחשוף צביעות. (בדומה למה שאמרו חז"ל שמותר לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת, כשכוונתו להשקיט את המחלוקת ע"י שיראה גנותם של הרשעים). ואין כאן שום פירוק עצבים.

ג. התכלית של ההפגנות שלהם אינה פירוק עצבים אלא מלחמה נגד גדולי הדור, וכל מה שגדולי הדור יאמרו הם ילכו הפוך.

ד. גדולי הדור לא אמרו להתעלם כליל מהם, ואין היתר לשתוק על ביזוי ת"ח, והרי רבים מגדולי ישראל הביעו דעתם עליהם בבירור במכתביהם, מאמרים בעיתונות, בדרשות, ובפורומים רבים. ואני בעצמי שמעתי מכמה גדולי הפוסקים וראשי ישיבות מה שאמרו וכתבו על בעלי המחלוקת של דורנו.

ה. איך "הוכחת" שמי שמביא דברי גדולי ישראל מה שאמרו וכתבו על הרב קוק כדי להרחיק מדעותיו הפסולות והאפיקורסיות, סימן שלא איכפת לו ביזוי ת"ח. וכי אתה חושד את החזו"א, ר' אלחנן וסרמן, הסטייפלר ועוד עשרות גדולי ישראל בביזוי ת"ח??
וכי ראית אותי מבזה את הגר"ש אוירבך כאן בפורום? או גדול אחר מגדולי ישראל?
בוודאי שאתה חושב ש"כל הציבור עוברת עליו" כי אתה מושפע מכתביהם של בלייני אילת וקפה-נט, ולבך עמהם כמו שפיך ענה בך. אבל כל שלומי אמוני ישראל שאינם קוראים את כתביהם המשוקצים מכבדים את כל גדולי ישראל מכל עדה וחוג שלא יהיה.

ממילא מתברר שאין כאן שום צביעות אלא רק דמגוגיה ריקה מתוכן.


ועכשיו לשלב השני:
מאוד מעניין אותי מהי הטענה הניצחת של הפלג "שיש בה כוח לשכנע אדם כמוך". ומה הם טוענים כדי להסביר מדוע היה צריך לפתוח מפלגה חדשה בעיריות למען גזירת הגיוס, ומדוע נציגיהם בעיריות מצביעים למען עידוד גיוס חרדים.
ומאידך מדוע "חוברות ההסברה" של אנשי ג' (איני יודע אילו חוברות אתה מתכוין) לא הצליחו לשכנע אותך שאסור לבזות תלמידי חכמים.

אנו לא כרתנו את הענף שעליו אנו יושבים, ולכן איננו צריכים אנשים חכמים ובעלי ניסיון מסאטמר בארה"ב ׁ(שאנשי הפלג הצליחו להוליך אותם שולל כאילו הם לא לוקחים תקציבים, עד שהתברר שהם באמת לא לוקחים תקציבים כמו כולם אלא פי שניים). יש לנו פה ב"ה מנהיגים וגדולי תורה והם יורו אותנו מה הדרך שצריך ללכת בה.

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 09 ינואר 2017, 08:21

כנראה שלא הבנת את עמדתי.

הסבה שעכשיו אני לא מזדהה עם הפלג הירושלמי היא מדיבוריהם, ולא דיבורכם. אם הם היו צודקים בטענתם על הרב שטיינמן, אין בסיפור אילתי להפריך אותם. אבל הואיל ושומעים מהם שאינם צודקים, לכן אינם צודקים. מה שהזדהתי אתם בשנים שעברו (בערך תחלת שנות הס׳, לפני השלב העכשוית בהמחלוקת) אינה קשורה להדברים שאמרתם. חשבתי שיש פה שתי דעות מגובשות, ואין לי עסק עם דברים שאני לא מבין כדי להוכיח כצד זה או אחר, ולכן לא הבנתי את רדיפת הצדדים, כאילו הם רשעים, בשעה שאינם אלא דעה אחרת. עכשיו הבנתי יותר שאין זה דעה אחרת אלא מחלוקת נטו. והבהרה זאת לא באה מליצנותכם, שכאמור אין לה שום קשר לענין.


אמנם זה שאתם מוכנים לבנות גג על גג, שהואיל והאיש שדברתי אתו הוא סאטמארער, וגזירה שווה סאטמאר סאטמאר שהם האנשים שאנשי יריבך עומדים עליהם ומוליכים אותם שולל וכו׳ וכו׳, לכן החוויה שהוא עבר כבר אינו אמת, וכבר אין מה ללמוד ממה שהוא עבר עליו, ואין לסיפורו שום שוויות. זהו כחה של מחלוקת. השכל פרחה לה, ההגיון נסגרה, אין כלום רק הצד שלנו.

תדעו לכם, שאיסור בזיון גדולים איננה האיסור הכי חמור בתורה, ולאיזה גדול אתה משתייך לא משנה לגבי אישיותך, ויש מושחתים בצד שלכם ויש תמימים שחושבים שהצד השני היא צודקת, ואכן אפשר להגיד עליהם שטעו. אבל זה שנתרוקנה הכל לתוך המחלוקת, שהקנה מדה של יראת שמים היא השייכות המפלגתית, היא היא ההורסת את עולם התורה. חוצפה נגד גדולים זה בעיא, אבל הרקבון היא תפיסת עולם מפלגתית נטו.

אני כבר לא מדבר אליך, אבל אחרים מאוזנים יותר יבינו מה שאני אומר. תלמדו מנסיון של אחרים, אל תחכו ללמוד על בשרכם.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 ינואר 2017, 14:38

משה פיניירו כתב: תדעו לכם, שאיסור בזיון גדולים איננה האיסור הכי חמור בתורה,
לא הכי חמור.
רק נקרא אפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא ואין רפואה למכתו וחייב נידוי.
אבל אתה מאמין שיש אפשרות ש"הם היו צודקים" בביזוי הרב שטינמן. ועמו שאר גדולי ישראל.

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב » 09 ינואר 2017, 15:13

נו.. באמת חמור מאוד.
אבל לוקים בה כולם. גם אלה מכאן ומכאן. וחוצפה להאשים משהו אחר במה שאתה (לא אישית ח"ו) לקוי, ועוד ליטול לעצמך את הזכות לצטט את מאמרי חז"ל בנושא, מה שמייצר מצג כאילו רק הצד האחד לקוי בו.
הצד שכנגדך מנסה להבהיר דבר פשוט. שהפלג הירושלמי עושה בסך הכל את אותם דברים שהציבור שלכם עושה. ולכן יש להסתכל על הכל כהסחפות של מחלוקת ותו לא. ולגבי עצם הויכוח עליו מתוכחים, זכותם להחזיק בדעה אחרת.
גלוי נאות: אני חסיד. לא שייך לאף אחד מהצדדים

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 ינואר 2017, 15:30

אני מבין ממך שעורכי יתד נאמן וסגניהם ביזו וכתבו מאמרים משתלחים נגד הגר"ש אוירבך.
רק אם תוכל להפנות אותי לאסמכתא כלשהי לדבריך.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 21 ינואר 2017, 22:50

ההפגנות אמש .... הנטורי קרתא והעציצים הלכו לישון ומשועממים נשארו


-אחד צועק "אננס כן הולך טוב על פיצה" וכולם צועקים ביחד "גיוולד"

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 22 ינואר 2017, 21:21

בשבת פרצו קנאים ישנים לישיבת הקנאים החדשים למחות על שמנהיגם אינו מורה להצטרף למלחמת המותג החדש שהמציאו: "גיוס נשים" ואינו שולח את תלמידיו לשרוף פחים ולמשוך זנבות כמקודם.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 07 פברואר 2017, 20:27

"אנחנו נגיב בזמן המתאים ובאופן המתאים".

השתוללויות והתפרעויות הערב בירושלים בני ברק וצ. שילת. באשדוד אין הפגנה מכיון שהתפרעויות יגרמו לעצירת תקציבים ח"ו ופיקוח כסף דוחה את כל התורה. (לתשומת לב הגולש ניר ברקת...)

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 08 פברואר 2017, 01:12

כסף יענה את הכל.

גם על הרמב"ם יש קושיות אבל 'כסף משנה' מתרץ הכל...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
לייבל'ה
הודעות: 3927
הצטרף: 15 פברואר 2016, 19:43

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי לייבל'ה » 08 פברואר 2017, 02:17

'אלו ואלו'

אלו בתפילה זועקים
לרפואת מרן ראש הדור זועקים

ואלו בסוסים מושכים
פחים מבעירים

אלו בדמעות שליש בוכים
למען יושיענו מתחננים

ואלו חוסמים כבישים
שם שמים מחללים

סמל אישי של משתמש
זעיר שם
הודעות: 300
הצטרף: 09 ינואר 2017, 10:32

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זעיר שם » 08 פברואר 2017, 10:27

זה שבאשדוד הם לא מפגינים זה מבליט את הרוע והגועל
הרי בהפגנות אלה הם גוזלים זמן וכסף להמון אנשים ובעיקר לחרדים, אני התעכבתי אתמול באיזור ההפגנות ויצא לי מכך גזל זמן גזל שינה וחסרון כיס, ובוודאי שישנם עוד הרבה כאלו, חשבתי אמנם אני מצטער אבל הם פועלים לפי שיטתם והבנתם שזה מועיל ומשתלם להפסיד על זה, אבל מאחר ששמעתי שעל עצמם וממונם הם חסים גם בשעת השמד (עפ"ל) וע"כ הם לא מפגינים באשדוד מפני שבעירייה איימו להם בתקציבים, אני מתקשה למצוא להם לימוד זכות ואני שואל אם ישנו אחד שיכול להסביר לי את זה.

שיך
הודעות: 1726
הצטרף: 24 ינואר 2016, 12:49

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שיך » 08 פברואר 2017, 11:25

זעיר שם כתב:זה שבאשדוד הם לא מפגינים זה מבליט את הרוע והגועל
הרי בהפגנות אלה הם גוזלים זמן וכסף להמון אנשים ובעיקר לחרדים, אני התעכבתי אתמול באיזור ההפגנות ויצא לי מכך גזל זמן גזל שינה וחסרון כיס, ובוודאי שישנם עוד הרבה כאלו, חשבתי אמנם אני מצטער אבל הם פועלים לפי שיטתם והבנתם שזה מועיל ומשתלם להפסיד על זה, אבל מאחר ששמעתי שעל עצמם וממונם הם חסים גם בשעת השמד (עפ"ל) וע"כ הם לא מפגינים באשדוד מפני שבעירייה איימו להם בתקציבים, אני מתקשה למצוא להם לימוד זכות ואני שואל אם ישנו אחד שיכול להסביר לי את זה.
בכל מקום בעולם הדבר היחידי שמדבר זה כסף ולכן אני מבין אותם למרות שאני לא מסכים איתם

סמל אישי של משתמש
זעיר שם
הודעות: 300
הצטרף: 09 ינואר 2017, 10:32

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי זעיר שם » 08 פברואר 2017, 12:22

ומה עם כסף של אחרים. אם הם לא מסוגלים להתחשב בזולת אז למה הם יוצאים להפגין לטובת הבחור העצור?

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 08 פברואר 2017, 20:15

בירושלים זה עובד יופי.
ניר ברקת מפזר את הזבל, וחיים אפשטיין שורף אותו...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 08 פברואר 2017, 23:15

אולי נמצא הפתרון להפגנות:

שר הביטחון אביגדור ליברמן הנחה לבחון את הפסקת הסדר דחיית הגיוס עם ישיבות מעלות התורה וגרודנא, שבראשן עומד הרב שמואל אוירבך, וכן ביקש מחבר סיעתו, חה״כ עודד פורר, לפעול בכנסת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת להפסיק את תקצוב הישיבות הללו, זאת בעקבות ההתפרעויות והפגנות ההסתה שקיימו אתמול תלמידי הרב אוירבך בשל מעצר של תלמיד ישיבה עריק מצה"ל.
השר ליברמן אומר כי הוא לא יסכים בשום אופן לעבור לסדר היום על ההתפרעויות הללו ועל ההסתה הקשה שהתרחשה בהן נגד חיילי וחיילות צה"ל. עצם קיום ההפגנות הללו שמתריסות נגד הגיוס לצה"ל ובאות לקעקע את סמכותה של המדינה לגייס לצבא, היא דבר בלתי מתקבל על הדעת ולא נשלים עם תופעות כאלו שגם מנסות להלך אימים על אותם אלו שכן רוצים להתגייס. נפעל במסגרת האפשרויות העומדות בפנינו במשרד הביטחון ועם משרדי הממשלה האחרים על-מנת שאלו שלוקחים חלק בהסתה המתמשכת נגד צה״ל לא יזכו לשום הקלה, הטבה או שיתוף פעולה כלשהו, אמר השר ליברמן.

סמל אישי של משתמש
אנכי הקטן
הודעות: 154
הצטרף: 19 אוקטובר 2016, 01:55

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי אנכי הקטן » 08 פברואר 2017, 23:49

משולש כתב:אולי נמצא הפתרון להפגנות:

שר הביטחון אביגדור ליברמן הנחה לבחון את הפסקת הסדר דחיית הגיוס עם ישיבות מעלות התורה וגרודנא, שבראשן עומד הרב שמואל אוירבך, וכן ביקש מחבר סיעתו, חה״כ עודד פורר, לפעול בכנסת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת להפסיק את תקצוב הישיבות הללו, זאת בעקבות ההתפרעויות והפגנות ההסתה שקיימו אתמול תלמידי הרב אוירבך בשל מעצר של תלמיד ישיבה עריק מצה"ל.
השר ליברמן אומר כי הוא לא יסכים בשום אופן לעבור לסדר היום על ההתפרעויות הללו ועל ההסתה הקשה שהתרחשה בהן נגד חיילי וחיילות צה"ל. עצם קיום ההפגנות הללו שמתריסות נגד הגיוס לצה"ל ובאות לקעקע את סמכותה של המדינה לגייס לצבא, היא דבר בלתי מתקבל על הדעת ולא נשלים עם תופעות כאלו שגם מנסות להלך אימים על אותם אלו שכן רוצים להתגייס. נפעל במסגרת האפשרויות העומדות בפנינו במשרד הביטחון ועם משרדי הממשלה האחרים על-מנת שאלו שלוקחים חלק בהסתה המתמשכת נגד צה״ל לא יזכו לשום הקלה, הטבה או שיתוף פעולה כלשהו, אמר השר ליברמן.
במקום שזה יהיה פתרון, זה רק יכניס לסחרור את כל עולם החרדי ועולם התורה, כמו שהם ציינו שם בכתבה שזה בעייתי כי ברגע שיש כזה מציאות להחליט יום אחד על ישיבה שהיא מחוץ להסדר, אז מחר יחילטו מכל סיבה שלא תהיה גם על ישיבה אחרת ואח"כ על פוניב'ז בגלל שיש שם מחלוקות וכעזה"ד...
מה גם שגדולי ישראל, אפילו אם הם מתנגדים לדרך של 'הפלג', סוף כל סוף הפלג הם אחינו בני ישראל, וגדול"י לא ישבו בשקט בשעה שתתרחש גזירה כ"כ קשה על אחיהם, וממילא כולם יינשבו בסוף לתוך כל הקלחת.

הסברא אומרת שלמדינה זה הרבה יותר גרוע לעשות מהלך כזה מאשר לנו, כי הם יודעים שההצלחה שלהם תלויה בזה שלא מועררים רעש ופרובוקציות, אז הציבור שלנו - לדאבונינו - נרדם על השמירה, משא"כ וכו'...

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 פברואר 2017, 01:12

זה פשוט מאוד:
בישיבות הפלג מניפים כרזות של 'יהרג ואל יעבור' ביד אחת, וביד השניה מחזיקים (עמוק בכיס) את הדיחויים (או את תעודות החוגר) חתומים ע"י כל מיני "גויים של שבת". (ואת ה"סחורה" של העריקים הם מספקים מתוך התמימים בישיבות הספרדיות).

האנשים האלו הם מאוד פרגמטיים, וכמו שראינו באשדוד שקצת דגדוג בכיס עצר את ההפגנות שלהם לחלוטין, ככה ליברמן יכול לדגדג את כל ישיבות הפלג בכיסן (שישיבה ששולחת מפגינים ישלל התקצוב (של עוז לתמורה או התקצוב העקיף דרך ישיבות גור) על הבחורים המפגינים וכדומה), וכך יש סיכוי שלא תשמע מהם אפילו ציוץ.

לגדולי ישראל לכאורה לא תהיה בעיה עם זה, שהרי הם דואגים שלומדי תורה לא יתגייסו, ואלו הרי יושבים כל היום בצמתים ורבים עם שקוצעס.

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 09 פברואר 2017, 01:13

שנאה מקלקלת את השורה.

עצת ליברמן הוא סכנה עצומה לכלנו, וגם הכרזת מלחמה נגד סדר הגיוס וזכותם של אנשים להתנגד לגיוס בני הישיבות, דבר שאין חילוק בין הפלג הזה להאחר. רק הואיל ומדובר על הפלג השנאוי, יש לשמוח עליו.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 פברואר 2017, 01:19

אין שום סכנה.
במדינת חוק כל פורע ומתפרע מוצא את עצמו מהר מאוד במקומו הראוי לו, ואין שום סיבה שבגלל שהוא "עלאק" בחור ישיבה הוא יוכל לשבש את החיים של אלפי אנשים בלי לשלם על זה בכיסו.

בחורי ישיבה שיושבים ולומדים לא אמורים להפגע מחוק נגד פורעים ושורפי פחים. מה הקשר?

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 09 פברואר 2017, 01:24

הענין כאן אינו לעצור את המפגינים אלא לרדוף את הישיבות אשר לפי החוק מפריעים את סדר הגיוס. כפי מה שדווח לי, יש הרבה יותר מ׳הפלג הירושלמי׳ שמתנגדים לגיוס.

שנאה מקלקלת את השורה

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 09 פברואר 2017, 01:33

אולי לפתוח אשכול על דרך יעיל איך להתמודד עם הפלג הזה, אשר לא מרגישים מיוצגים ע"י אלו שמייצגים את רוב החרדים. איך הגענו לזה? מה אנחנו יכולים לתקן? להעביר את כל האשמה על הילדים האלה הוא פירוק אחריות. אנחנו המבוגרים בחדר, ויש למצוא דרך איך להגיע ללבבם. ודוקא משום שזה עלול להסתיים באסון, או שיגייסו אותם. מי שלבו מלא שנאה ואין כוונתו לש"ש, הוא ישמח כאשר ינחלו מפלה. אבל מי שכואב לו באמת את עולם התורה, ולא מרוצה מהמצב של היום, יחפש דרך התמודדות ולא מחלוקת.

סמל אישי של משתמש
RUSHL
הודעות: 1101
הצטרף: 02 מאי 2016, 14:26

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי RUSHL » 09 פברואר 2017, 02:06

אחד מאלו שהלך אתמול להפגנות אמר לאשתו שתקח בחשבון שהוא ייעצר! אמרה לו אשתו שבבקשה ישתדל שזה לא יהיה מעצר בית!
האמת שצריכים להציע למשטרה שתדרוש מעצר בית במקום בית מעצר, נראה לי שהמפגינים יחשבו פעמיים
אם אתה לא מנסה להבין בן אדם מקרוב אל תשפוט אותו מרחוק

שיך
הודעות: 1726
הצטרף: 24 ינואר 2016, 12:49

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שיך » 09 פברואר 2017, 10:36

משולש כתב:אולי נמצא הפתרון להפגנות:

שר הביטחון אביגדור ליברמן הנחה לבחון את הפסקת הסדר דחיית הגיוס עם ישיבות מעלות התורה וגרודנא, שבראשן עומד הרב שמואל אוירבך, וכן ביקש מחבר סיעתו, חה״כ עודד פורר, לפעול בכנסת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת להפסיק את תקצוב הישיבות הללו, זאת בעקבות ההתפרעויות והפגנות ההסתה שקיימו אתמול תלמידי הרב אוירבך בשל מעצר של תלמיד ישיבה עריק מצה"ל.
השר ליברמן אומר כי הוא לא יסכים בשום אופן לעבור לסדר היום על ההתפרעויות הללו ועל ההסתה הקשה שהתרחשה בהן נגד חיילי וחיילות צה"ל. עצם קיום ההפגנות הללו שמתריסות נגד הגיוס לצה"ל ובאות לקעקע את סמכותה של המדינה לגייס לצבא, היא דבר בלתי מתקבל על הדעת ולא נשלים עם תופעות כאלו שגם מנסות להלך אימים על אותם אלו שכן רוצים להתגייס. נפעל במסגרת האפשרויות העומדות בפנינו במשרד הביטחון ועם משרדי הממשלה האחרים על-מנת שאלו שלוקחים חלק בהסתה המתמשכת נגד צה״ל לא יזכו לשום הקלה, הטבה או שיתוף פעולה כלשהו, אמר השר ליברמן.
חברה! הוא גם הבטיח לחסל את איסמעיל הנייה תוך24שעות

שיך
הודעות: 1726
הצטרף: 24 ינואר 2016, 12:49

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שיך » 09 פברואר 2017, 11:15

1בני ברק: צומת גהה / ז'בוטינסקי
2מודיעין עילית: צומת שילת
3ירושלים: פינת הרחובות בר אילן ושמואל הנביא
4ירושלים: רחוב שבטי ישראל פינת כביש 1
5בית שמש: כביש 38
6אשדוד: צומת הכניסה לעיר
7אלעד: צומת הכניסה לעיר
8ביתר עילת: בכניסה לעיר
במקומות האלו יהיה היום בצהריים בשעה 15:30 הפגנות הפלג

שיך
הודעות: 1726
הצטרף: 24 ינואר 2016, 12:49

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שיך » 09 פברואר 2017, 11:38

מאן דאמר כתב:ימח שמם וזכרם
בכל זאת יהודים

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 09 פברואר 2017, 13:05

הקיצוניות היא היא הסכנה! לא פריקת עול גדול זה או אחר. הסיסמא ׳ימח שמם׳ על יהודים, ועוד יותר, יהודים שהם בדיוק כמונו ורק משום חילוקי דעות זו או אחרת רוצים לדחות אותם מכלל ישראל, היא היא בעוכרינו ומזה נסבול עוד רבות בשנים אחרי גמר הבעלעגן הזה.
נכון, הם אינם צודקים בחסימת כבישים, הם מפריעים את המערכה האמיתית ומגדלים את המדות הרעות שלהם. ועל כל זה יש לאלו היכולים לפעול להתריע ולהזהיר, ואין לנו להשחף אתם. אבל מכאן ועד קללות יש להיות עדיין דרך ארוכה

שיך
הודעות: 1726
הצטרף: 24 ינואר 2016, 12:49

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי שיך » 09 פברואר 2017, 13:08

[quote="משה פיניירו"]הקיצוניות היא היא הסכנה!
רק עם זה אני מסכים

עלה זית
הודעות: 877
הצטרף: 23 אוקטובר 2014, 15:37

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עלה זית » 09 פברואר 2017, 13:44

התגובה הכי יעילה נגד הפורעים היא הטלת קנס כספי אישי על כל אברך שמפריע לתנועה.
או אז נראה היכן היא מסירות הנפש הנפלאה שרוממותיה בפיהם.
כל דרך אחרת - רק משלהבת אותם.

סמל אישי של משתמש
גאליציאנער
הודעות: 7578
הצטרף: 21 מרץ 2016, 13:54

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי גאליציאנער » 09 פברואר 2017, 15:02

מאן דאמר כתב:ימח...

ח"ו מלומר כן על יהודים !!!

לעניות דעתי צריך לחסום ניקים כאלו מפורמינו !!!
אנא עבדא דקודשא בריך הוא

מאן דאמר
הודעות: 35
הצטרף: 08 פברואר 2017, 15:30

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי מאן דאמר » 09 פברואר 2017, 15:47

גאליציינער כתב:
מאן דאמר כתב:ימח...

ח"ו מלומר כן על יהודים !!!

לעניות דעתי צריך לחסום ניקים כאלו מפורמינו !!!
אני רוצה להתנצל על מה שכתבתי אבל אתם צריכים להבין אותי אתמול בגלל ההפגנה הייתי צריך לסחב עם הילדים שלי כמעט חצי שעה עם הרבה הרבה חבילות שבדרך כלל אני לא לוקח עגלה עגלה אני גר לא רחוק מהתחנה, ובדיוק היום הייתי צריך לנסוע לבית שמש בצהריים, וכש"שיך" כתב שהיום בצהריים ג"כ צריך להיות הפגנות ובבית שמש זה צריך להיות בכביש 38 מאוד הצבענתי וזה שיבש אותי כל התוכנית, ובאמת תודה רבה בשבילו שככה לא נסעתי היום ודחפתי את זה לשבוע הבא ומקווה שאז לא יהיה הפגנות, ועד הפעם אני מתנצל על הדברים האלה שכתבתי ותודה רבה ל"שיך"

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 09 פברואר 2017, 22:33

משה פיניירו כתב:אולי לפתוח אשכול על דרך יעיל איך להתמודד עם הפלג הזה, אשר לא מרגישים מיוצגים ע"י אלו שמייצגים את רוב החרדים. איך הגענו לזה? מה אנחנו יכולים לתקן? להעביר את כל האשמה על הילדים האלה הוא פירוק אחריות. אנחנו המבוגרים בחדר, ויש למצוא דרך איך להגיע ללבבם. ודוקא משום שזה עלול להסתיים באסון, או שיגייסו אותם. מי שלבו מלא שנאה ואין כוונתו לש"ש, הוא ישמח כאשר ינחלו מפלה. אבל מי שכואב לו באמת את עולם התורה, ולא מרוצה מהמצב של היום, יחפש דרך התמודדות ולא מחלוקת.
גדולי ישראל התוו את הדרך:
להפרד ולהתרחק מהם ומהמונם.

יש הרבה אנשים מתוסכלים במאה שערים כבר מאה שנה, אבל הציבור החרדי הרחב לא הרגיש מוטרד מהם כי הזבלונים שלהם לא מעניינים אף אחד, וגם העגבניות שהם זרקו על הגרי"ש אלישיב.

עכשיו יש עוד קבוצה בציבור החרדי שרוצים להצטרף אליהם, בכבוד, תצטרפו!! רק אל תנסו לרקוד על שני החתונות. ואכמ"ל.

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 15880
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
יצירת קשר:

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי יאיר » 09 פברואר 2017, 22:37

שתי* :P
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

סמל אישי של משתמש
עטרת תפארת
הודעות: 884
הצטרף: 02 מאי 2016, 21:00

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי עטרת תפארת » 10 פברואר 2017, 01:25

התנהגותם פשוט מרתיחה את ה(א)דם!!
אין עוד מלבדו!

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 10 פברואר 2017, 01:47

גדולים בלי שם של משולש יכולים להנחות ולהגיד מה שהם רוצים. גם אני גדול בלי שם.

ואם אתם רוצים לראות איך בני אדם מבוגרים דנים בענין זה, אתם מוזמנים לעיין כאן http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 51&t=31792

להפרד זה לא להשמיץ. להפרד זה לא לחטט אחרי העבירות שלהם. להפרד זה לא לשנוא. להפרד זה לא לקלל. להפרד זה לא להתעסק יום ולילה בזה.
וכ"ז אם היה הוראה כזאת ׳להפרד׳.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 פברואר 2017, 11:53

שוב הפלג בהתפרעויות וחסימת כבישים: עשרות נעצרו
מאות בחורים התייצבו בצומת בר אילן בי-ם, ב"ב, אלעד, מחלף לטרון בכביש מס' 1 והצמתים שילת וכנות, להפגנת 'הפלג' על מעצר העריק • שוב: התפרעויות אלימות וגרימת סבל רב לכלל הציבור החרדי
כיכר השבת
מאות בחורי ישיבות התייצבו בשעה האחרונה (חמישי) בצומת בר אילן בירושלים, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, בכניסה לאלעד ב"ב, במחלף לטרון בכביש מס' 1, בצומת שילת ובצומת כנות, להפגנת 'הפלג' נגד מעצרו של העריק.
מספר המעצרים שביצעה המשטרה עומד על לפחות למעלה מ- 30. רובם בירושלים. כצפוי, גם הם ישתחררו מחר.
במשך דקות ארוכות המשטרה לא התערבה וקראה למפגינים באמצעי הכריזה לפנות את הכביש, אך המפגינים המשיכו בחסימת הכבישים, תוך שהם מתיישבים על הכביש ומתעמתים עם המפגינים. ההפגנות הפעם היו פרועות וסוערות מתמיד.
כעבור זמן מה פרצה המשטרה לכביש והחלה להתעמת עם המפגינים תוך שהיא עוצרת אחדים מהם שהפריעו לתנועה.
בעקבות ההפגנה, שררו עומסי תנועה כבדים שעות ארוכות בכל הרחובות המובילים לצומת בר אילן - שמואל הנביא, בר אילן, שדרות אשכול ושדרות גולדה מאיר, בירושלים. כך גם בכל רחבי הארץ.
למשל, בהפגנות בב"ב, ממשטרת מרחב דן נמסר כי "בעקבות הפגנות הפלג נחסם לתנועה רחוב רבי עקיבא לכל אורכו. ציבור הנהגים מתבקש להשתמש בדרכים חלופיות".
הבוקר (חמישי) קיבלו פעילי 'הפלג' הודעה קולית בה נאמר כי עקב המשך המעצר של העריק, הרי שבהוראתו של מנהיג הפלג הרב שמואל אוירבך נקראים כולם לצאת היום להפגנות סוערות בכל רחבי הארץ. בהודעה נאמר: "בהוראתו הברורה והנחרצת של רבינו, נצא כולנו להגן בגופינו, למחאה אדירה ונוראה שכמוה לא נראתה עוד".
בפירוט ההודעה נאמר כי ההפגנות ייערכו היום - חמישי - בשעה 15:30, במקום סדר ב' בישיבות. אלא שרבים מבחורי הפלג החמירו להתחיל את ההפגנות כבר לפני כן. "אנחנו לא נוותר וכל יום שהבחור יושב במעצר נשתק את המדינה", הודיעו פעילי הפלג.
בסביבות 17:30 הודיעו לפתע עסקני "הפלג" לצעירים, על ידי רמקולים במקום, שהרב שמואל אוירבך הורה על סיום ההפגנה כעת, ושיחזרו לישיבות ללמוד. אך אמרו בהודעה שההוראה היא לכל המקומות 'חוץ מבני ברק' ששם יש להמשיך בהפגנות.
לא נמסר הסבר להוראה המוזרה הזו. מה גם שזה כבר בכלל לקראת סיום הסדר בישיבות.
עם זאת, עסקני הפלג הודיעו שבערב יחזרו להפגין. וכך כעבור כשעתיים שוב חודשו ההפגנות בכל רחבי הארץ.
בציבור החרדי גדל הזעם על ההתפרעויות האלימות חסרות התקדים, ועל חסימות הכבישים בתוככי הריכוזים החרדיים.
דווח כי הרקע להפגנות הוא עקב מאבקי הארגונים למען הגיוס על הכספים מסאטמר, בשל חשש מפגיעה בכספים, יצאו הפלג להפגנות הפרועות הללו כדי להבטיח את הכספים.
באתר 'בחדרי' דווח: מאות פורעי הפלג הפגינו גם היום (חמישי) במטרה לקבל תשומת לב תקשורתית ולהגדיל את התרומות לארגונים הפועלים למען "הצלת עולם התורה", זאת בגיבוי מנהיגם, הרב שמואל אויערבך. התירוץ הפעם: מעצר עריק שלא הסכים להגיש דיחוי, שנעצר בעת דרדור פח אשפה לכביש בתחילת השבוע ונשפט בהליך צבאי לעשרה ימי מחבוש.
וידאו לדוגמא: https://drive.google.com/file/d/0B8K7qj ... sp=sharing

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 פברואר 2017, 12:42

משה פיניירו כתב:גדולים בלי שם של משולש יכולים להנחות ולהגיד מה שהם רוצים. גם אני גדול בלי שם.

ואם אתם רוצים לראות איך בני אדם מבוגרים דנים בענין זה, אתם מוזמנים לעיין כאן http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 51&t=31792

להפרד זה לא להשמיץ. להפרד זה לא לחטט אחרי העבירות שלהם. להפרד זה לא לשנוא. להפרד זה לא לקלל. להפרד זה לא להתעסק יום ולילה בזה.
וכ"ז אם היה הוראה כזאת ׳להפרד׳.
גדולים בלי שם?? אתה אמיתי?
מי הורה לעשרות בחורים לעזוב את ישיבת חדרה? גדולים בלי שם?
מי הורה לרב סורוצקין להוציא אברכים מחרחרי ריב מרשת הכוללים שלו?
מי הורה לא לקנות ברשת "בר כל"? ומי הורה לא לתת להם שום נציגות בכנסת ולא בעיריות? ולא לפרסם בזבלון שלהם? וזה חלק קטן מהרשימה.

לא היינו צריכים להסביר את ההוראה של גדולי ישראל לולא שמתחכמים כמוך מיתממים ושואלים "למה מחרימים עדה קדושה" ולמה לא בית שמאי ובית הלל וכו'. ובגלל זה אנחנו צריכים להודיע את המעשים שלהם כמו שהם (מה שנקרא בלשונך "השמצה וחיטוט עבירות") והציבור יראה וישפוט האם יש פה בית שמאי או בית אשמאי.

הכתב והמכתב
הודעות: 262
הצטרף: 04 אוגוסט 2015, 14:21

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי הכתב והמכתב » 10 פברואר 2017, 15:20

הוא טוען דבר אחד. שמה שנעשה בפועל אינו "להפרד ולהתרחק". תקרא לזה בשם אחר. המשמעות של מילים אלו רחוקה מאוד מההתיחסות שלכם אליהם.

סמל אישי של משתמש
משולש
הודעות: 13860
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 21:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משולש » 10 פברואר 2017, 16:32

הכתב והמכתב כתב:הוא טוען דבר אחד. שמה שנעשה בפועל אינו "להפרד ולהתרחק". תקרא לזה בשם אחר. המשמעות של מילים אלו רחוקה מאוד מההתיחסות שלכם אליהם.
הסברתי בהודעה הקודמת:
יש הפרדה, ויש הסברה. ושניהם נצרכים. ללא הסברה לא תהיה הפרדה.

משה פיניירו
הודעות: 98
הצטרף: 06 ינואר 2017, 22:24

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי משה פיניירו » 10 פברואר 2017, 19:44

מעולם לא דברתי על החרמת עדה קדושה. הם עושים מה שעושים בעינים פתוחות.

הצרה היא מה שעושים לעצמם. מגדלים דור של מחרחי ריב תחת מסוה של מחלוקת והפרדות עם מחרחי ריב. מצאו היתר למדות מושחתות, היתר לשנאת אחים, היתר לצעקות. בדיוק כמו שהצד השני מצאו היתר לבלות ברחוב, לרקוד כמו ננחניקים ולכייף בנעימות. הצרה היא שדברים נוראים נהיו היתר.
לצאת מישיבה שמלמדת פוליטיקה, בהכרח מובן. להוציא אברכים שעושים מכולל מטה בחירות, בהחלט מובן. אבל לחיות חיי שנאה, חיי רדיפות, אך ורק בגלל שנמצאים בצד הנכון, היא צרת המפלגתיות. כל הבקי בהיסטוריא יהודית יודע לאן זה מוביל. אל תקנה העיתון הזה או אחרת, אבל זה לא קשור לפרסום סיפורים וכעס.

סמל אישי של משתמש
לייבל'ה
הודעות: 3927
הצטרף: 15 פברואר 2016, 19:43

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

נושא שלא נקרא על ידי לייבל'ה » 11 פברואר 2017, 19:00

משה פיניירו כתב:מעולם לא דברתי על החרמת עדה קדושה. הם עושים מה שעושים בעינים פתוחות.

הצרה היא מה שעושים לעצמם. מגדלים דור של מחרחי ריב תחת מסוה של מחלוקת והפרדות עם מחרחי ריב. מצאו היתר למדות מושחתות, היתר לשנאת אחים, היתר לצעקות. בדיוק כמו שהצד השני מצאו היתר לבלות ברחוב, לרקוד כמו ננחניקים ולכייף בנעימות. הצרה היא שדברים נוראים נהיו היתר.
לצאת מישיבה שמלמדת פוליטיקה, בהכרח מובן. להוציא אברכים שעושים מכולל מטה בחירות, בהחלט מובן. אבל לחיות חיי שנאה, חיי רדיפות, אך ורק בגלל שנמצאים בצד הנכון, היא צרת המפלגתיות. כל הבקי בהיסטוריא יהודית יודע לאן זה מוביל. אל תקנה העיתון הזה או אחרת, אבל זה לא קשור לפרסום סיפורים וכעס.
שבת???

שלח תגובה