החיפוש הניב 369 תוצאות

על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:53
פורום: תורה ודעת
נושא: להפקיע קידושין בזמן הזה
תגובות: 2
צפיות: 3126

להפקיע קידושין בזמן הזה

ראיתי בבית דין בחוץ לארץ [לפני כשנה] שנתנו גט לאשה שכבר יש לה ילדים ממזרים [מבעל אחר], וכדי להתיר הממזרים נתנו לה גט באופן שיזרוק לה הבעל את הגט קרוב לאשה, אבל חוץ לד' אמותיה, דבאופן כזה לדעת כמה ראשונים ז''ל אמרינן אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, וממילא הבנים מותרים. יש לציין שבמעשה הנ''ל היה עוד ציר...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: להפקיע קידושין בזמן הזה
תגובות: 2
צפיות: 356

להפקיע קידושין בזמן הזה

ראיתי בבית דין בחוץ לארץ [לפני כשנה] שנתנו גט לאשה שכבר יש לה ילדים ממזרים [מבעל אחר], וכדי להתיר הממזרים נתנו לה גט באופן שיזרוק לה הבעל את הגט קרוב לאשה, אבל חוץ לד' אמותיה, דבאופן כזה לדעת כמה ראשונים ז''ל אמרינן אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, וממילא הבנים מותרים. יש לציין שבמעשה הנ''ל היה עוד ציר...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:44
פורום: תורה ודעת
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 3
צפיות: 4378

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

אם עדיין לא הסתדרת אז עיין בשערי יושר ריש שער ה. ושם הביא תשובת מהר''י באסן ותרומת הכרי ותומים שדיברו מזה, ע''ש. דרך אגב יש ג''כ כמה מצות שלא אומרים בהם את הכלל של ספק דאורייתא לחומרא, וכגון מצות הענקה לעבד, וכן במצות השבת אבידה לכמה דעות בראשונים ז''ל, והיינו משום שהם מצוות שקשורים לבין אדם לחבירו,...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: עזרה בגדר איסורא וממונא
תגובות: 3
צפיות: 326

Re: עזרה בגדר איסורא וממונא

אם עדיין לא הסתדרת אז עיין בשערי יושר ריש שער ה. ושם הביא תשובת מהר''י באסן ותרומת הכרי ותומים שדיברו מזה, ע''ש. דרך אגב יש ג''כ כמה מצות שלא אומרים בהם את הכלל של ספק דאורייתא לחומרא, וכגון מצות הענקה לעבד, וכן במצות השבת אבידה לכמה דעות בראשונים ז''ל, והיינו משום שהם מצוות שקשורים לבין אדם לחבירו,...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: חקירות ראש הממשלה
תגובות: 251
צפיות: 135523

Re: חקירות ראש הממשלה

מה קרה אם נתניהו קיבל שוחד, הרי הוא לא עשה עם זה שום דבר רע, וגם אם עשה משהו אז לא צריך לעשות עסק כל כך גדול מזה. בכל העולם יש מקבלי שוחד. אני חושב שבארץ מגזימים קצת בענין הזה של שמירת החוק וכו'. החוק זה רק כדי לשמור על המערכת, אבל לא יכול להיות שעל כל דבר קטן יכניסו אנשים לכלא, צריך קצת יותר חופשיו...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5963
צפיות: 7700630

Re: *********אשכול הבדיחות *********

אב ובנו היו בתוך מכונית, האב קראו לו ''קוקה קולה'', והבן קראו לו ''שכל''. האב עצר את המכונית כדי לקנות בקבוק שתייה באיזה קיוסק. יצא האב ועמד בקיוסק, המוכר שואל אותו איך קוראים לך, אמר לו ''קוקה קולה'', המוכר אומר לו לא שאלתי מה אתה רוצה, שאלתי איך קוראים לך, והוא עונה שוב ''קוקה קולה''. המוכר אומר ל...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!
תגובות: 10
צפיות: 2749

Re: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!

ביטויים הלכתיים:
כל דאלים גבר
עבר זמנו בטל קרבנו
המוציא מחבירו עליו הראיה
בטל ברוב. בשישים
קמא קמא בטיל
אין מעבירין על המצות
כל ישראל ערבין זה לזה
מצוה הבאה בעבירה
אשה נקנית בפרוטה
איזו אשה כשירה העושה רצון בעלה
הלכה בידוע עשיו שונא את יעקב
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:10
פורום: ונשמרתם לנפשותיכם
נושא: דיכאון חוזר
תגובות: 2
צפיות: 2387

Re: דיכאון חוזר

לרוב הדיכאון בימינו נוצר מחמת השפעה חברתית, ולא מחמת המצב הנפשי האמיתי של האדם. רוב העולם לא חושבים ולא נהנים באופן עצמאי אלא רק על פי מה שאנשים אחרים חושבים או אומרים, וזו סיבה גדולה להיות בדיכאון. גורם שני לדיכאון הוא הלחץ הנפשי שבא כתוצאה מהחיים בתוך ארבע קירות בטון וכו'. האדם נוצר כדי לחיות בטבע...
על ידי מישהו מיוחד
29 ינואר 2017, 06:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: סימנים מקדימים למלחמת גוג ומגוג הקרבה ובאה
תגובות: 114
צפיות: 76639

Re: סימנים מקדימים למלחמת גוג ומגוג הקרבה ובאה

גוג ומגוג: לא ברור אם הם שני מלכים יהודים, או שני מלכים גויים, או שזה אדם אחד שנקרא כן, או שזה רק שמות של מקומות שונים ששם תהיה מלחמה. בקיצור לא יודעים כלום על מלחמה זו. גם לא ברור אם זה מלחמה פיזית או שזה רק מלחמה ''דתית''. פעם אמרו שדעא''ש הם גוג ומגוג. ושמעתי גם מי שטוען שדעא''ש הם בכלל יהודים שת...