החיפוש הניב 255 תוצאות

על ידי 4000
18 אפריל 2019, 22:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
18 אפריל 2019, 20:18
כי דגל נסחו את הצעת החוק הזו עם ליברמן תמורת עיריית ירושלים, אלא שדגל דורשים עכשיו כמה שינויים קטנים.
אם הם עשו את החוק אז מה רע בזה? וחמה אגודה לא מסכימים??

הבנתי שהחוק לא טוב לנו כלל?
על ידי 4000
18 אפריל 2019, 19:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

למה דגל לא דורש כמו אגודה?
ככה יהיה מיקוח יותר טוב?
על ידי 4000
18 אפריל 2019, 19:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
18 אפריל 2019, 16:28
יש כנראה ויכוח על חוק הגיוס (שמואל בן צבי JDN), אגודה דורשים חוק יסוד לימוד תורה, דגל מסתפקים בדיעבד בתיקונים בחוק המוצע.

יש מצב שדגל יכנסו ויעבירו את החוק, ואחרי כמה חודשים אגודה תיכנס.
איך יכול ליהות שאגודה לא תיכנס ויהיה ממשלה?

עם ליברמן יהיה רק 61?

ומה לא יחתמו הסכם קואליציוני?
על ידי 4000
18 אפריל 2019, 16:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
18 אפריל 2019, 00:21
רציני???
נערים.
לא נערים תינוקת!!!

מי צריך מחלוקת??

הקבב״ה הראה לנו כשיש שלום קיבלנו עוד מנדט. ..

דבר שני מה הבדל אם דגל או אגודה אין פה תקציבים אין פה הקצאות!!
על ידי 4000
18 אפריל 2019, 00:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מישהו יודע אם זה אמיתי?
אגודה ודגל עושים את המשא ומתן בנפרד? לא מסתדרים בנוגע לתיקים?
על ידי 4000
16 אפריל 2019, 22:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
16 אפריל 2019, 21:46
מקורבי ליברמן החלו בגישושים ראשוניים עם החרדים על חוק הגיוס.
יש למה לקות?
על ידי 4000
16 אפריל 2019, 16:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני
תגובות: 25
צפיות: 612

Re: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני

כמה נושא הדיור לא חשוב לעסקנים החרדיים, תראו את הקדנציה האחרונה בה עסקנינו שלטו בכל מוקדי הכח במדינה. ובכל זאת לא ננקפה אצבע למען פתרון בעיה זו, תוכ''ד אני נזכר שבקדנציה האחרונה שה''פ דרעי סיפח את שפיר לקרית גת או משהו כעי''ז. מה התקדם עם זה? נראה לי שהם תפסו את זה וודעו אם הם לא יבטיחו את זה בבחיר...
על ידי 4000
16 אפריל 2019, 01:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: התיעודים המצמררים שזעזעו את הציבור החרדי
תגובות: 24
צפיות: 621

Re: התיעודים המצמררים שזעזעו את הציבור החרדי

וכמה נקודות למחשבה. האם העלת הקבצים לפה מכבדת את תלמידי החכמים שבהסרטות או חלילה להפך? האם אני היחיד שראיתי הסרטה אחת ולא רציתי להמשיך כי זה לכבודם או שיש פה כמה שמזדהים איתי? האם העלת הסרטונים לכאן נובעת רק מהרצון למחות או...? ונכון שצריך למחות. אבל האם המינוסים פה לא רבים על הפלוסים בלהעלות את הס...
על ידי 4000
16 אפריל 2019, 01:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: התיעודים המצמררים שזעזעו את הציבור החרדי
תגובות: 24
צפיות: 621

Re: התיעודים המצמררים שזעזעו את הציבור החרדי

וכמה נקודות למחשבה. האם העלת הקבצים לפה מכבדת את תלמידי החכמים שבהסרטות או חלילה להפך? האם אני היחיד שראיתי הסרטה אחת ולא רציתי להמשיך כי זה לכבודם או שיש פה כמה שמזדהים איתי? האם העלת הסרטונים לכאן נובעת רק מהרצון למחות או...? ונכון שצריך למחות. אבל האם המינוסים פה לא רבים על הפלוסים בלהעלות את הס...
על ידי 4000
16 אפריל 2019, 01:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

tbh eurt cfk vfhuubho fu,ru, cuncxyhu, gk ah,u; vpgukv uvnfbv vnau,; achi j"f dpbh kchi rph pr. ufk vh,r/ tbh kt nchi nnv bpal' nv ha kvo nau,;?? grl khnus ,urv tmk vrc vmcth vrtah kagcr??? tukh hahcu, vxsr?? unh nvnugmx b,i tur hrue kearho ftku' ugus cprxuo? zv kt vhv cjhho/ uto vfk tparh uzv navu...
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 17:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני
תגובות: 25
צפיות: 612

Re: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני

תשובה לכל אלו שעוררו על דברי. תשכחו מכל רעיון של סנקציות כלכלכיות, איסור יציאה לחו"ל וכו'!!! אנחנו במדינה דמוקרטית, ברגע שינסו להצר את צעדנו, הענין יגיע לחו"ל, ולכל מקום וכו', כשהדברים אסורים בכל תוקף על פי כל אמת דין! ולא יעמוד במבחן ביה"ד הבינלאומי, ולא מול ארה"ב וכו', דיכוי אזרחים, זה במשטרים אפ...
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 15:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

גאליציאנער כתב:
14 אפריל 2019, 15:35
מסכים איתך, חלקית.
למה רק חלקית?
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 15:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

לקחת מנדט שני ברשימה כשלא שוים אפילו 1.... ומה זה לנתק את עצמם משלומי אמונים מה זה אומר? אם ככה, לצאנז יש 4 מנדטים. מקומות 18, 34, 65, ו-99 הם אולי של צאנז... לפני הבחירות מקום 9 לא היה על זה שאלה אם זה ריאלי או שלא... ולפי ההסכם משנת תשל"ו הולך שאת המקום הראשון מגיע לגור ולכן כל מקום חמישי של אגו"...
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 13:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

לקחת מנדט שני ברשימה כשלא שוים אפילו 1....

ומה זה לנתק את עצמם משלומי אמונים מה זה אומר?
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 11:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

ושפרוש בגד באדמו"ר שלו ולא הקשיב לו באותו עניין? אל תבלבלבו את המח להצלחה אם דגל היו קצת פחות פראיירים היו זורקים את אייכלר למקום 8 כמו שאגודה עשתה בכנסת הקודמת 2 רצופים, רק נפלתם עם שותפים וותרנים. שותפים ותרנים? אני אמור לצחוק?? אתם וויתרתם עכשיו בשביל מישהו א פאביסנע ליטווק לא יודע לוותר!! כשהיה...
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 11:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

אני פה כתב:
15 אפריל 2019, 11:54
האדמור מערלוי התכוון שהוא יותר לא יהיה ראש עיר, אבל בכנסת הוא יהיה ממא נפשך.
הרב מערלוי אמר שיותר לא יצליח.

אפילו כשהו היה בירושלים היא לא כל כל הצליח!
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 11:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

והרב שלו בפירוש לא אמר לו לא לעשות מה שערלוי רב ביקש ממנו הוא אפילו לא הלך לשואל אין סיכוי הרב אלישב לא היה אומר לא כדאי שיהיה שלום!
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 11:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

לגבי השמיני זה נשמע שוובר קצת מיואש. שילך (פינדרוס) לבקש סליחה מערלוי רב זצ״ל היה לו רב גדול בישראל והוא עשה מה שהוא אמר לו. בין אם זה הגיוני בעינך ובין אם לא. אתמהה בגלל שהרב שלו אמר לו משהו זה מתיר לו לפגוע בצדיקים אחרים ? אתם הפוכים על כל השכל אם הרב שלי אמר לי א' אז הרב השני שאומר ב' הוא כלומני...
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 10:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

פך שמן כתב:
15 אפריל 2019, 02:11
לגבי השמיני זה נשמע שוובר קצת מיואש.
[/quote]

שילך (פינדרוס) לבקש סליחה מערלוי רב זצ״ל
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 00:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

תחילת יכולים להסביר לי אל המשא ומתן בין צאנז לגור??
על ידי 4000
15 אפריל 2019, 00:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני
תגובות: 25
צפיות: 612

Re: מרכיבים קואליציה - מה הכי חשוב לציבור החרדי לדרוש במשא ומתן הקואליציוני

סליחה על הבורות אבל אני מאד יודה למי שיחדד לי את מה שאני לא ממש מבין עד הסוף 1. אם הכל תלוי בליברמן, למה שהוא לא יבקש רוטציה על ראשות הממשלה, או את שלשת התיקים ביטחון חוץ ואוצר לחברי מפלגתו ובלי זה הוא לא נכנס, ולא יהיה ברירה ויהיו חייבים לתת לו? כי אם לא יתנו לו אין ממשלה? אלא על כרחך שהוא לא יכול...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 23:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברוכים הבאים לפורום החדש שלנו!
תגובות: 105
צפיות: 8395

Re: ברוכים הבאים לפורום החדש שלנו!

יאיר כתב:
03 אפריל 2019, 01:36
נזכרתי. הוא כתב בתחילה שהוא שם לב שכבר אין את הדף 'לחזור לפורום' אחרי כתיבת הודעה.
יאיר ידוע לך שהפורם לא עבד חלק מהזמן יום חמישי בערב וגם במוצ״ש...

זה נותן שגיאה 500
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 22:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

וזה חוץ ממה שהעברת כתובות מבני ברק

והרבה אנשים שאין להם זכות בחירה בכנסת...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 22:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

אתה יכול לחשוב כמה אחוז מתוך סך הקולות היה של דגל וכמה של אגודה בדיוק 60-40 זה יוצא 4-5 לא 6-3 מה שקיבלו 6-3 זה בשביל הסכמי עודפים המטופישים אם אגודה לא היה עושים היה לדגל 5 ולאגודה 4

נקודה....
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 21:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים 2
תגובות: 101
צפיות: 1344

Re: אשכול המספרים 2

היום יותר מתמיד מוכח שדגל העבירה כמה אלפי קולות מבני ברק לירושלים, איך יתכן שפעם שעברה קיבלו בבני ברק יחד 46 אלף קול תוסיף לזה לפחות 3 אלף של הרב מזוז אתה מגיע ל49 איך יכול להיות שג' גדלה סה"כ ב1500 קול? ואולי גור העבירו מב"ב לערד, עדיין לא מסוגלים להפנים שירושלים היא 6-3 אתה יודע חשבון איך זה 6-3 ...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 21:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

ציטוט מפורום של החסידות הגדולה בעולם: נתונים לפי מועצת הקהילות גור 22.000 קול בעלזא 10.000 קול ויזניץ 7.400 קול צאנז 6.000 קול באיאן 4200 קול ואם ככה, אז לגור אין אפילו מנדט אחד שלם!!!! איך בחוצפתם הם הכניסו שתיים לרשימה??? ככה זה יהיה עד עולם? אף אחד לא יכול להתנגד להם?? קודם כל יש להם יותר קולות,...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 15:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

ציטוט מפורום של החסידות הגדולה בעולם: נתונים לפי מועצת הקהילות גור 22.000 קול בעלזא 10.000 קול ויזניץ 7.400 קול צאנז 6.000 קול באיאן 4200 קול ואם ככה, אז לגור אין אפילו מנדט אחד שלם!!!! איך בחוצפתם הם הכניסו שתיים לרשימה??? ככה זה יהיה עד עולם? אף אחד לא יכול להתנגד להם?? קודם כל יש להם יותר קולות,...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 01:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

נתניהו היתה לו תכנית מסודרת לחסל את בנט אבי דיכטר אמר זאת ברמז שבוע שעבר כששאלו אותו עד דרישת בנט על תיק הביטחון הוא אמר בחירות הבאות הם לא יהיו, כעת נתניהו יצטרך לשלם את המחיר לליברמן. והחרדים יסבלו, השאלה אם ליברמן יתעקש עד הסוף גם במחיר של בחירות חוזרות שאז ככל הנראה בנט יעלה וליברמן כבר לא יהיה...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

ואני לא רוצה להיכנס מחשש שתזלזלו בגדול.

אבל זה ברור שרואים שלט הצליח באף מקום.

ואמרו לא את בפירוש ולא רצה לשמוע חשב שהוא יותר חכם מהגדולים!! ושהוא לא צריך את הברכה שלו..
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

ואם זה הולך להגיע לגו שיח הזאת וחשש בפגיעה של גדול אני לא רוצה להיכנס.

אני לא מזלזל באף גדול ולא מתערב בפורש. אגב אני מאוד כועס על פורש מה שעשה שם ובכל מקום אני חושב שהוא צריך לעוף חוץ ממחלוקת הוא לא עשה כלום בשום דבר וזה היה חוצפה גדולה ללכלת נגד אדמור שלו!!
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

אומרים שיש לו קפידה מצדיק אחד זצ"ל. מי המדובר? כשיהיה פרטי אני יגיד לך כל הסיפור. .. אבל עם המזל שלו (הקפדה שקיבל ) לג לא יהיה 8 אפילו אם זה מגיע. או שיניה לו שכל ולבקש סליחה ולהפסיק ליהות כזה... ושישמע לגדולים גם אם זה לא מדגל... אם מותר אז ספר לכולנו. לא יודע אם זה לשון הרע או לא. לפחות לפך שמן י...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

ברור שדגה"ת היום זה רק הגר"ח. נכון שלפני המונציפאלי התיעצו גם עם הגרי"ג והגרד"ל. בלי להמעיט מגדלותם בתורה, התברר שהגר"ח שהיה מתבטל לגמרי לפני הגראי"ל זצ"ל אינו נוהג כך כלפי האחרים שיבדלחט"א. וממילא הם מיותרים. הציבור יצביע גם בשביל הגר"ח לבד. לא חסר אף אחד בפרונט. תוסיפו את מה שקרה לבית הגר"ח באלעד...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

אבל נראה לי שיש להם עכשיו יותר קולות ממה שהיה להם לפני זה משהו לא תקין שם...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

יש מישהו בפנים שמזייף כל הזמן לטובת הערבים. בלד היתה כל הזמן מתחת לאחוז החסימה, לפנות בוקר העדכון הכמעט אחרון הוסיף בבת אחת אלפי קולות לחדש ולבלד, חשדתי מיד, אבל לך תוכיח. חיפוש העלה שבבת עין (ישוב ימני קיצוני) נרשמו 87 קולות לבלד, באיתמר (גם ימני קיצוני) נרשמו 52 קולות לחדש. עדיין אפשר לטעון טעות ...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

אומרים שיש לו קפידה מצדיק אחד זצ"ל. מי המדובר? כשיהיה פרטי אני יגיד לך כל הסיפור. .. אבל עם המזל שלו (הקפדה שקיבל ) לג לא יהיה 8 אפילו אם זה מגיע. או שיניה לו שכל ולבקש סליחה ולהפסיק ליהות כזה... ושישמע לגדולים גם אם זה לא מדגל... אם מותר אז ספר לכולנו. לא יודע אם זה לשון הרע או לא. לפחות לפך שמן י...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

המציאות הוכיח שלפני ביתר הוא היה איש מצליח ואחרי זה פישל בהכל!!!

לא מתחילים עם גדולים. ולא משיגים הכל עם מחלוקת!!
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

פך שמן כתב:
15 פברואר 2019, 01:07
אני פה כתב:אומרים שיש לו קפידה מצדיק אחד זצ"ל.
מי המדובר?
כשיהיה פרטי אני יגיד לך כל הסיפור. ..

אבל עם המזל שלו (הקפדה שקיבל ) לג לא יהיה 8 אפילו אם זה יגיע להם.

או שיניה לו שכל ולבקש סליחה ולהפסיק ליהות כזה... ושישמע לגדולים גם אם זה לא מדגל...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 32588

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

פך שמן כתב:
15 פברואר 2019, 01:07
אני פה כתב:אומרים שיש לו קפידה מצדיק אחד זצ"ל.
מי המדובר?
כשיהיה פרטי אני יגיד לך כל הסיפור. ..

אבל עם המזל שלו (הקפדה שקיבל ) לג לא יהיה 8 אפילו אם זה מגיע.

או שיניה לו שכל ולבקש סליחה ולהפסיק ליהות כזה... ושישמע לגדולים גם אם זה לא מדגל...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ג' יכולים לשכוח מהשמיני עדכנו בועדת הבחירות את הליכוד וכח"ל שניהם עלו בכאלף קול. הפער קודם בין הליכוד לג' היה 227 קול כך שכנראה אין סיכוי לג'. חישבתי שוב בדקדוק ואם הקלפי באשדוד תעבור לג' ולא יהיו שינויים נוספים אז ג' מקבלים את השמיני. עדכנו את הליכוד ו טב בכ 400, גם שס וג' עודכנו בכ 100. שס ג' שיל...
על ידי 4000
14 אפריל 2019, 00:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן,

אני יכול לקבל הסבר איך יש ליהדות התורה רק 60 אלף קולות בירושלים איפה כל הקולות???????????


לאגודה היה כמעט 30 אלף ולדגל היה כמעט 50 אלף?

כמה עברו מעריות אחריות וכמה אין להם אפשרות להצביע בכנסת??
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 01:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

הבעיה שגם בנט דורש לפתוח הרבה קלפיות כך שג' ישארו באי וודאות עד יום רביעי. יש לו אינטרס לפסול כמה שיותר קלפיות כדי שמה שיש לו יספיק לאחוז החסימה. אם לאגודה יהיו 4 ודגל 3 אגודה הופכת ללשון מאזניים לגבי חוק הגיוס כי בלעדיהם אין 61. אני לא רואה את ליצמן וליברמן מגיעים לפשרה בנושא, צריך נס גדול שזה יקר...
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 01:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

הבעיה שגם בנט דורש לפתוח הרבה קלפיות כך שג' ישארו באי וודאות עד יום רביעי. יש לו אינטרס לפסול כמה שיותר קלפיות כדי שמה שיש לו יספיק לאחוז החסימה. אם לאגודה יהיו 4 ודגל 3 אגודה הופכת ללשון מאזניים לגבי חוק הגיוס כי בלעדיהם אין 61. אני לא רואה את ליצמן וליברמן מגיעים לפשרה בנושא, צריך נס גדול שזה יקר...
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 01:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן , מה יקרה אבל זה בעיה אם ליברמן?
נתניהו ילך על ממשלת אחדות??
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
12 אפריל 2019, 00:57
עד יום רביעי יכולים לערער.
זה סתם מילה או באמת יכולים לעשות משהו?
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

באג. בקלפי של אשדוד לקחו מג' 500 קולות, ההפרש של ג' מהמנדט השמיני הוא 200 קול. יכול להיות שבאשדוד היתה תקלה של מזכיר הקלפי עצמו ולא בהקלדת הנתונים במחשב. פינדרוס כבר מפסיד פעם שניה בבית משפט. אתה בטוח שזה מה שיעשה את זה? אין את הפתקים כבר? הבנתי מפך שמן שיש כל הפתקים עדיין צריך להוציא את זה. למה אף...
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

באג. בקלפי של אשדוד לקחו מג' 500 קולות, ההפרש של ג' מהמנדט השמיני הוא 200 קול. יכול להיות שבאשדוד היתה תקלה של מזכיר הקלפי עצמו ולא בהקלדת הנתונים במחשב. פינדרוס כבר מפסיד פעם שניה בבית משפט. אתה בטוח שזה מה שיעשה את זה? אין את הפתקים כבר? הבנתי מפך שמן שיש כל הפתקים עדיין צריך להוציא את זה. למה אף...
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
12 אפריל 2019, 00:54
באג.

בקלפי של אשדוד לקחו מג' 500 קולות, ההפרש של ג' מהמנדט השמיני הוא 200 קול. יכול להיות שבאשדוד היתה תקלה של מזכיר הקלפי עצמו ולא בהקלדת הנתונים במחשב.

פינדרוס כבר מפסיד פעם שניה בבית משפט.
אתה בטוח שזה מה שיעשה את זה?
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
12 אפריל 2019, 00:22
איזו אכזבה!!!!!!!!!!!!!!!!
האם יש סיכוי לקבל אותו בחזרה?
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פעמון זהב ורימון כתב:
12 אפריל 2019, 00:52
ניסית להכנס בדלת החירום גם כן??

היה אור בפנים??
איפה הדלת החירום?
על ידי 4000
12 אפריל 2019, 00:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מה קרה לפורם היום.

לא יכולתי להיכנס ב3 שעות אחרונות??
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 20:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

מקצועי כתב:
11 אפריל 2019, 20:38
4000 כתב:
11 אפריל 2019, 20:35
מקצועי כתב:
11 אפריל 2019, 20:29
למה יותר נכון לבאיאן??
צאנז הוכיחו את עצמם שהם גדולים הרבה יותר. והביאו הרבה יותר קולות.
ביאן יותר גדול בדוק.
תבדוק שוב. יש עכשיו נתונים מדוייקים. אתה לא זקוק וצריך אותי בשביל זה. תברר קצת, ואז תחזור עם נתוני אמת!
תביא נתונים כמה קולות שווה כל חסידות?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 20:35
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

מקצועי כתב:
11 אפריל 2019, 20:29
למה יותר נכון לבאיאן??
צאנז הוכיחו את עצמם שהם גדולים הרבה יותר. והביאו הרבה יותר קולות.
ביאן יותר גדול בדוק.
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 19:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

אני פה כתב:
11 אפריל 2019, 17:54
לפרוש אסור לפרוש בחוק הנורבגי לטובת עוד חסיד גור, פרוש הביא 50 אלף קול ויותר.
היה צריכים לתת את המקום לצאנז או יותר נכון לביאן ולהכניס אותם עם נורבגי ככה כולם יכולים להתמקד במשרד שלהם ואחרים בכנסת..
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 19:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

עו"ד יוסטמן ל'JDN': "לא חושדים למעשה מכוון – תוצאות כבר הערב" חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה, עו"ד אברהם יוסטמן בראיון לJDN: "המסה העיקרית זה החמש קלפיות שיספקו להבטיח את המנדט השמיני". ואם לא יספיקו? "קיבלנו הרבה מידעים, נפנה לחיפושים נוספים". מעריך: הימין החדש לא עוברת חבר ועדת הבחירות המרכזית ...
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 17:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

גאליציאנער כתב:
11 אפריל 2019, 17:18
4000 כתב:
11 אפריל 2019, 17:16
28 יום זה ימי עבודה פסח נחשב חלק מה28 יום?
מה העניין ?
ימים שיש כדאי להרכיב את הקואליציה
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 17:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

28 יום זה ימי עבודה פסח נחשב חלק מה28 יום?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 15:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ליכוד לקח מאיחוד הימין
הו״א של כחלון עוד אחד היה על חשבון יהודת התורה.
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 15:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לא נראה לי חושב זה אותו 60 מנדטים
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 15:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

:ugeek:
פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 14:52
סופי דגל 8
פך שמן, נא לתת לנו מה קרה פה מאחורי הפרגוד...
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 14:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

RUSHL כתב:
11 אפריל 2019, 14:36
ארי קלמן: אברהם ובר נציג דגל התורה בוועדת הבחירות מעדכן כעת את חברי הכנסת "יש בוודאות מנדט שמיני, פינדרוס בכנסת".
מכל הבלגנים נא מתי יהיה תוצאות סופית?

ככה זה כל פעם?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 14:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אבל זה לא מוסיף שיהיה קואליציה בלי ליברמן?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 14:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 13:46
עדכון מבפנים
הליכוד עולה ל36
כחלון ל5
למה מה קרה?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 14:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
11 אפריל 2019, 14:29
דרמה:
‏מסתמן: כחלון עולה ל-5, ליכוד עולה ל-36, איחוד הימין יורד ל-4 ויהדות התורה יורדת ל-7 | הימין החדש כנראה בחוץ.

בן גביר בחוץ....

הטענות על אי סדרים יבדקו רק שבוע הבא, כך שיתכן שג' יקבלו את השמיני.
למה מה קרה?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 14:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

זאת אומרת כחלון וליכוד קיבלו במקום איחוד הימין ויהדות התורה?

הגוש הימין אותו דבר??
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 12:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 11:12
אני פה כתב:
11 אפריל 2019, 11:03
עדכני.jpg
לא רשימה מעודכנת
פך שמן, תסביר לנו למה יהודת התורה רק דורש סגן שר בלי שר מעליו רק אחד??

אם שס יכול לקבל 3 כאלו גם לנו צריך ליהות 3 סגנים בלי שר מעליו

זה חוץ מהסגן שר עם שר מעליו ששס יקבל גם אנחנו??

האם לא יודעים לעמוד על הדרישות?

למה לא הולכים להלות קצואות ילדים??
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 11:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 11:10
בצלאל סמוטריץ': "מצטרפים לדרישת שקד ובנט לספירה מחודשת של קולות החיילים. יש פה ריח רע מאוד של ניסיון מכוון להעלים מנדטים של הימין, ואסור בשום אופן לתת לזה לקרות"
הולכים כנראה לביהמ"ש
מה הסיכוי שערבים יצא ובנט בפנים?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 10:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אראל סגל: משקיפים של ׳הימין החדש׳ טוענים כי מנסים לגנוב את הבחירות לימין. לטענתם עד 6 בבוקר ׳הימין החדש׳ היה בפנים עם קולות החיילים ולפתע אסרו את כניסתם להמשך הספירה. למה באמת יש פה באמת זיופים? כנראה שיש זיופים לטובת הערבים בוועדת הבחירות זה במכון? יש אפשרות להעניש להעמיד לדין מי שעשה את זה? וגם א...
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 10:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 10:28
4000 כתב:
11 אפריל 2019, 10:20
פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 10:19
אראל סגל: משקיפים של ׳הימין החדש׳ טוענים כי מנסים לגנוב את הבחירות לימין. לטענתם עד 6 בבוקר ׳הימין החדש׳ היה בפנים עם קולות החיילים ולפתע אסרו את כניסתם להמשך הספירה.
למה באמת יש פה באמת זיופים?
כנראה שיש זיופים לטובת הערבים בוועדת הבחירות
יש סיכוי שנראה הערבים בחוץ?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 10:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אראל סגל: משקיפים של ׳הימין החדש׳ טוענים כי מנסים לגנוב את הבחירות לימין. לטענתם עד 6 בבוקר ׳הימין החדש׳ היה בפנים עם קולות החיילים ולפתע אסרו את כניסתם להמשך הספירה. למה באמת יש פה באמת זיופים? כנראה שיש זיופים לטובת הערבים בוועדת הבחירות זה במכון? יש אפשרות להעניש להעמיד לדין מי שעשה את זה? וגם א...
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 10:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 10:19
אראל סגל: משקיפים של ׳הימין החדש׳ טוענים כי מנסים לגנוב את הבחירות לימין. לטענתם עד 6 בבוקר ׳הימין החדש׳ היה בפנים עם קולות החיילים ולפתע אסרו את כניסתם להמשך הספירה.
למה באמת יש פה באמת זיופים?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 10:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
11 אפריל 2019, 10:11
בנט דורש ספירה מחודשת של כל הקלפיות
פך שמן, זה יעול לעזור לו?

האם יש עדיין כל הפתקים איך זה עובד?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 09:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

יש אפשרות להוכיח את הזיופים?
להעמיד לדין המזייף?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 09:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

א יודעלע כתב:
11 אפריל 2019, 09:08
הימין החדש ככל הנראה לא עובר
יהדות התורה כרגע עם 7, מרצ קבלה עוד אחד
יתכן שאחרי הערעור על הקלפיות החרדיות יהדות התורה תחזור ל8
למה לא עובר?

יש להם 3.26 %
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 09:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1642

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

יש אפשרות אם כל הקולות שרשום על עבודה יעבור ה8 בחזרה אלינו?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 08:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לא ספרו עדיין 41732 קולות

בנט עדיין צריך 777 קולות לעבור אחוז החסימה מהקולות שלא נספרו..
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 08:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ראובן_חסיד כתב:
11 אפריל 2019, 06:07
דרמה:

יהדות התורה איבדה את המנדט השמיני! וכך גם איחוד מפלגות הימין, העבודה וכחולבן!

בנט בפנים!

ליברמן לא לשון מאזניים!
ברוך השם!!

מענין לראות את המזל של פינדרוס מישהו יודע אם זה אמת שהוא קיבל קללה מאיזה צדיק?
על ידי 4000
11 אפריל 2019, 01:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

יו"ר כולנו ושר האוצר בממשלה היוצאת, משה כחלון, לא שולל אפשרות שסיעתו תתמזג עם הליכוד כבר בתקופה הקרובה. אם אכן כך יקרה הסיעה המשותפת תמנה 39 ח"כים, ותהיה הגדולה ביותר בכנסת ה-21. כחלון, שמפלגתו איבדה 60 אחוז מכוחה בכנסת היוצאת, אמר אמש בשיחות פרטיות כי יבחן בשבועות הקרובים את הרעיון שהעלה לראשונה ב...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 22:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: מאמר מוצלח בעיתון המודיע, תשובה לקנאים.
תגובות: 153
צפיות: 2476

Re: מאמר מוצלח בעיתון המודיע, תשובה לקנאים.

ויהי ממחרת... כדי להסיר את הקטרוג וחרון אף ח"ו על אחינו בני ישראל היושבים בארץ ישראל, נוהגים נקיי הדעת מירושלים לומר ממחרת הפסוק "ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה" . אתה מכיר את הגמרא בסוטה?? נראה לי שאתה על אף שעשית כמו שהרב שלך אמר עדיין תקבל גהינום על לנסות להשפיע על מישהו...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 22:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ראש הממשלה נתניהו צפוי להרכיב בימים הקרובים את הקואליציה. נתניהו רוצה לשמור לעצמו את תיק הביטחון, באיחוד הימין דורשים את המשפטים. על פי הדיווח של עמית סגל, ראש הממשלה רוצה לשמור לעצמו את תיק הביטחון, והוא מתכוון להציע לכחלון ולליברמן להתמזג עם הליכוד לכדי סיעה גדולה של 44 מנדטים. . נתניהו מעריך גם ...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 21:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

האם החכי"ם באמת יכולים/הולכים לעשות משהו בנושא הדיור? ??

זה זועק כבר עד לשמיים!!!
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 18:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

'הקו החרדי': בלד בודאות בפנים, ה8 של יהדות התורה מתנדנד לטובת ה6 של איחוד מפלגות הימין, בנט ככל הנראה בחוץ - סיכויים קלושים מאוד לשינוי. תוצאות הסופיות בשעות הקרובות. לפי המזל של פינדרוס אני מהמר שהוא בחוץ... :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol::
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 17:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
10 אפריל 2019, 17:30
יש קלפי של 550 קול שנרשם ששיך לעבודה, ואולי עוד קלפי.
עדיין חסר עוד
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 17:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מה זה ג' באשדוד יש רק 13 אלף בעיירות היה קרוב ל14?

ויש שם 1000 קולות פתילים זה קשור?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

למה לא יכול ליהות שבנט יקבל 5% מקולות החיילים?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
10 אפריל 2019, 16:32
התחיל ספירת החיילים.
זאת אומרת הולך ליהות תוצאות היום?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

יש כאן השערות שונות לגבי קולות החיילים, אז ראשית נחכה לתוצאות אמת. ואז נעשה חשבון, ונדע את התוצאות הרבה לפני כולם. כמו שנהגנו בעבר. https://chl.co.il/viewtopic.php?f=1&t=7728&p=174674&hilit=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D#p174214 אל דאגה צופי פורום לדעת יהי...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

שוב. אתה מערבב תקוות ומשאלות עם מציאות אכן מאוד חשוב שליברמן לא יהיה לשון המאזניים. והיית מאוד רוצה את בנט בפנים. אבל לדעת המומחים הסיכוי שבנט ידביק את הפער די רחוק מן המציאות. תבדוק כמה חסר לו להגיע לאחוז החסימה כעת (אשר הסכום יעלה עם הצטרפות קולות הכפולים - אשר מגדיל את אחוז הקולות הכשרים). תבדוק...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

2018 כתב:
10 אפריל 2019, 15:51
יש הרבה טעויות בהקלדה, קולות של ג' שהוקלדו כעבודה. בקלפיות חרדיות מוהבקות בירושלים מאות קולות לעבודה ואפס לג'.
מה זה אומר שה8 מובטח? עבודה ירד במנדט?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 16:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

'אני מאמין' אומרים לאחר התפילה כל יום. תקוות ובקשות לחוד. המציאות המעשית כנראה רחוקה מאוד מזה. תשאל את המומחים. לא הבנתי מה צריך מומחים זה לא סוד שבמעפות הכפולות יהדות התורה לא מככבת ולימין יש שם יותר מכולם, מדובר על יותר מ- 250 אלף מעטפות כפולות ואחוז החסימה עולה בהתאם והשמיני של יהדות התורה נופל ...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 15:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אחדות מרשימה שכזו... מי האמין שיוכל זאב לדור עם כבש ככה רק לפני חודשיים... image (4).png image (3).png image (2).png image (1).png מי הזאב ומי הכבש ? אגב בעצרת בירושלים שמעתי מאחד הבכירים באגודת ישראל שזה היה אירוע פרידה של התנועות זו מזו פעם הבאה ירוצו בנפרד כך דברו, לאחר האוירה העכורה שהיה במטות ...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 11:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

פך שמן כתב:
10 אפריל 2019, 10:02
פך שמן כתב:
09 אפריל 2019, 02:13
רבותי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין זמן, הבית בוער!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מחר כולם לקדש ש"ש,!
נפגש ביום רביעי בעז"ה בניתוחים איך ג' טיפסה ל-8
מה אומרים ,נבואה ניתנה ......
הבאתי לך את הלשון שכתבת לפני שבוע בפורם אחר

נביאת שיהיה בקושי ״״6״״
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 11:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

יש כאן השערות שונות לגבי קולות החיילים, אז ראשית נחכה לתוצאות אמת. ואז נעשה חשבון, ונדע את התוצאות הרבה לפני כולם. כמו שנהגנו בעבר. https://chl.co.il/viewtopic.php?f=1&t=7728&p=174674&hilit=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D#p174214 אל דאגה צופי פורום לדעת יהי...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 10:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני חושב יהיה כדאי עם נאשיר ליברמן בחוץ לקואליציה ונכניס את גנץ בלי לפיד וכל המערין בישין

הוא הרי לא הגיע לשבת באפוזיציה ..

מה העולם חושבים הולך ליהות פה?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 10:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לכל החברים היקרים נכנסתי כאן לביקור קצר לאחר כמעט שלא הספקתי למצוא כמעט זמן כדי להתשזף כאן עמכם. דעו לכם שהמצב לא פשוט בכלל עובדים עליכם בעיינים שמדברים אתכם על 7-8 מנדטים, לפי פילוחים של הקולות מבחירות קודמות וצפי של מומחים למה שהולך לקרות ביום הבחירות הצפי הוא שהשישי ייכנס ברחמי שמים גדולים, יש ז...
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 10:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מי יכול לעלות פה תרחיש לפי מנדתים כרגע ותרחיק מה קולות החיילים ואולי לעשות?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 01:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

בורך השם אין כבר שאנונת בפורם פה.
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 01:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
10 אפריל 2019, 01:40
חברה, תפילות!
ליברמן ב6
רח״ל

הרי זה תפילות שווא
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 01:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

באיזה שעה יהיה בערך תוצאות סופית הלילה?
על ידי 4000
10 אפריל 2019, 01:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ברוך הבא רבינו יאיר!

איפה היית כל היום :)
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 23:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ליזרזון כתב:
09 אפריל 2019, 18:46
לכמה אחוזי הצבעה צריכה כל חסידות להגיע כדי שלא יוחרמו ע"י אגודה????????????????
פשוט החסידות שלי קצת ישנה ואני דואג.....
עדיין דואג?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 23:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

חמו כתב:
09 אפריל 2019, 23:35
חמו כתב:
09 אפריל 2019, 23:32
היכן ניתן לראות תוצאות אמת ?
מצאתי.
https://votes21.bechirot.gov.il/
זה לא זה זה יהיה כשיהיה תוצאות סופיות
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 23:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'
תגובות: 15
צפיות: 821

Re: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'

וחוץ מזה מה רע ליהות רומינר

זה לא יותר מנטור!
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 23:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'
תגובות: 15
צפיות: 821

Re: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'

פעמון זהב ורימון כתב:
09 אפריל 2019, 21:53
מעניין אם תעבור על כלל ההודעות שלי ולא רק של היום - גם כן תחשוב ככה
כן!!!!

אני עוקב אחרי הפורם כבר הרבה זמן עד שנרשמתי. ..

וקראתי הרבה הודעות שלך ואני עדיין חשוב ככה...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 22:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

זה שנתניהו דחף לאיחוד הבית היהודי עם עוצמה לישראל הצילה אותם מלעבור את אחוז החסימה. בנט יכול לקפל ציוד וללבוש שכפ"צ על שהימר על גוש הימין בפזיזות האופיינית שלו, גם אם לבסוף הוא עובר בקולות החיילים כבר לא משנה, הוא גמור ויגורש במקלות. לא נורא על בנט, אבל חבל על שקד למה חבל???? מה היא עשתה כבר??????
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 22:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 22:51
יעבץ כתב:
09 אפריל 2019, 22:51
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 22:48
מי שצופה במשדר הבחירות בקו''ח,
הם ממש 'קורעים' שם את מוטי גולדמן.
מסכן...
מי זה? ומדוע קורעים אותו?
כתב 'המבשר'
חברי הפאנל,
אליטוב,בלום ועוד.
למה קוראים אותו?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 22:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 22:32
ממשלת אחדות נראית הערב קרובה מתמיד.
האם זה ככה?

זה ממש לא טוב!

פרשנים מה אתם חושבים?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'
תגובות: 15
צפיות: 821

Re: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'

פעמון זהב ורימון כתב:
09 אפריל 2019, 21:44
אי שם בשורשים הרחוקים, לא מבין איך רואים את זה.
אני יותר גליציאנער ורוסישער וטשאלמער ואפילו ליטווישער.
הדרך איך שאתה עונה זה מהלך חשיבה של רומינר
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

4000 כתב:
09 אפריל 2019, 21:20
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 21:18
גם לכם השידור וידאו באתר קו''ח נתקע כל העת?
לייבלה. לייבלה, לא הבאת פה הרבה זמן את הקהילות להשפיע,

לעבודה !
נא לייבלה???
...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'
תגובות: 15
צפיות: 821

Re: גם חרדי 'מודרני' מצביע ג'

פעמון זהב ורימון כתב:
09 אפריל 2019, 21:39
האמת שכולנו פה חרדים מודרנים שמצביעים ג'.
נכון שאיננו הולכים עם חולצות כחול אדום, אבל לכולנו פה יש אינטרנט מסונן, מה שלא היה קיים בלי המודרנה.


מי מאיתנו מכבס בפיילה?
רואים שאתה רומינר. .
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

21:00 אחוז ההצבעה נכון לשעה 20:00: 61.3 אחוזים לעומת 62.4 אחוזים בבחירות 2015
JDN
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 21:18
גם לכם השידור וידאו באתר קו''ח נתקע כל העת?
לייבלה. לייבלה, לא הבאת פה הרבה זמן את הקהילות להשפיע,

לעבודה !
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 21:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 20:57
אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 20:56
אצל הערבים יש כבר 45 אחוז הצבעה.
אם ככה, מה המהפך שמדברים עליו?
איך אבא שלי כל פעם אומר נתבגר אם עוד שעה, יום וניהיה יותר חכם :lol:: :lol:: :lol::
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 20:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה תביא קהילות חדש אצלי לא עובד כרגע
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 20:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 20:37
ש"ס במצב לא טוב.
האם אם עוברים אחוז החסימה?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 20:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

כמה אחוז הצבעה יש כרגע ארצי?

אני פה, אתה יכול לעזור?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 20:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

איך זה הולך ממתי ידעו בערך כמה כל אחד קיבל?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 19:36
ירון דקל,
קיים חשש אמיתי שגם ליברמן וגם שתי המפלגות הערביות לא יעברו את אחוז החסימה.
ברוך השם!
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 19:25
4000 כתב:
09 אפריל 2019, 19:22
בשביל נרשמתי רק לרגע

{אפשר כבר לשנות שם, זה הברבה יותר מרגע}
שכוייח! אשמח אם תוכל להעלות בשבילי כל כמה זמן
אני לא יודע אם זה 100 % צריך לבדוק את זה

אגב איפה 1010? נאלם מאופק?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

רבותי הולך להיות הפתעה... לאור אחוזי ההצבעה הנמוכים ביותר בערבים... הולך להיות דרמה!!! לדעתי בל"ד לא תעבור, וחדש עם 6/7 מנדטים, ו??? טוב לחרדים או לא? תלוי מה יהיה אחוזי ההצבעה אצל החילונים... אם גם יהיה נמוך, אז וודאי שזה טוב לחרדים. בכל אופן יש חיסרון אחד מאוד גדול לחרדים - שכנראה ליברמן יכנס, מי...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

בשביל נרשמתי רק לרגע

{אפשר כבר לשנות שם, זה הברבה יותר מרגע}
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

4000 כתב:
09 אפריל 2019, 19:20
18:35 – אחוז ההצבעה בערים החרדיות בשעה זו – 58% בלבד. במפלגות החרדיות מודאגים מאד.

JDN
מה זה אמור ליהות?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 19:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

18:35 – אחוז ההצבעה בערים החרדיות בשעה זו – 58% בלבד. במפלגות החרדיות מודאגים מאד.

JDN
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 18:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

שאלה לחברים, מה מספר הטלפון הכי טוב בשביל להתקשר לעקוב אחרי התוצאות במשך הלילה, כי אני בלי אינטרנט בבית ? ללכלת לישון ולקום ולשמוע את הביכום הרבה יותר נוח :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 18:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

שאלה לחברים, מה מספר הטלפון הכי טוב בשביל להתקשר לעקוב אחרי התוצאות במשך הלילה, כי אני בלי אינטרנט בבית ? ללכלת לישון ולקום ולשמוע את הביכום הרבה יותר נוח :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 18:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מי רוצה להמר תוצאות יהוד"ת וש"ס??? ביחד יקבלו 14-15 מנדטים, כנראה 7:7. כל כך קשה לחשב, ויכול להיות שלא נידע עד יום חמישי. לדוגמא: אם מפלגת זהות תהיה קרובה לאחוז החסימה בטווח של 1000 קולות, אז לא ידעו מה קורה איתה לפני המעטפות הכפולות. נפילה של 150,000 קולות מתוך המצביעים מורידה את המודד למנדט ב1250...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבלה תביא את שלך לך יש הרבה יותר חסידיות..
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מקווה איד כתב:
09 אפריל 2019, 17:51
אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 17:45
42.8 אחוז הצבעה לפי הקצב מגיעים רק ל66 אחוזים, סכנה לימין.
איך אתה יודע? באתר של משרד הפנים עוד לא מעודכן.
JDN כותב כבר חושב
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מענין למה ויזניץ מרכז לא מצביעים??

הם אדומים, מאוד נמוכים????
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אצלינו יש אחוז הצבעה גם נמוכה?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מקווה איד כתב:
09 אפריל 2019, 17:41
רבותי הולך להיות הפתעה... לאור אחוזי ההצבעה הנמוכים ביותר בערבים... הולך להיות דרמה!!!
לדעתי בל"ד לא תעבור, וחדש עם 6/7 מנדטים,
ו???

טוב לחרדים או לא?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 17:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מי רוצה להמר תוצאות יהוד"ת וש"ס???
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 16:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 16:28
זה לשעה 16:19.
זה סתם מראה את השעון..
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 16:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 16:22
עדכון חדש.jpg

מה הפירוש שסך הצבעה כללי רק 29 אחוז, זה נמוך בהרבה מהאחוז בציבור הכללי.
זה לא מעודכן להרגע שאתה מסתכל.
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 15:49
4000 כתב:
09 אפריל 2019, 15:13
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 15:07
סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 15:05
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 14:57
מעודכן נכון לעכשיו.
יש דרך לצפות בזמן אמת?
זה אתר סגור.
הכניסה באמצעות קוד.
לייבלה אתה ליטאי איך יש לך גישה????
לכל חסיד יש גישה?

לא. רק לפעילים. אבל איך ליטאי פעיל בחסידי??
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

קיבלתי עכשיו טלפון מפייגלין (הודעה מוקלטת) ובו הוא מבטיח לי שיבטל את היכולת של ועדות רבנים לחסום קוים. אתם מבינים כמה הוא מסוכן ליהדות? מנצל את זה שקיים כעס בציבור על התנהלות ועדה מסוימת. לא אדון פייגלין, בלי קשר להתנהלות הועדה, ממש לא מתאים לי שילדי יוכלו להיחשף לטינופת חופשי, זה לא שום אינטרס חרד...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מעודכן נכון לעכשיו. יש דרך לצפות בזמן אמת? אני הצלחתי אם היה הודעות פרטיות היתי אומר לך. אולי תשלח לי בבקשה את הלינק במייל?? אסור נוגד כללי הפורם.... אין פרטי! נראה לע שלליבלה רואה משהו אחר מה שאני רואה על אף שאצלי גם מתעדכן! ליבבלה איך זה? וחוץ מזה תגלה לנו איך יש לך גישה אם אתה ליטאי??
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 15:20
חסידיות.jpg
יש לך כמוני אבל נראה לי שלליבלה יש מכעודכן יותר...
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

4000 כתב:
09 אפריל 2019, 15:16
אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 15:11
אחוז הצבעה עולה 35.8. פחות 0.8 מפעם קודמת.
מאיפה המידע???
עדיין לא עידכנו שם?
https://bechirot21.bechirot.gov.il/elec ... rnout.aspx
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 15:11
אחוז הצבעה עולה 35.8. פחות 0.8 מפעם קודמת.
מאיפה המידע???
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 15:07
סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 15:05
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 14:57
מעודכן נכון לעכשיו.
יש דרך לצפות בזמן אמת?
זה אתר סגור.
הכניסה באמצעות קוד.
לייבלה אתה ליטאי איך יש לך גישה????
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 15:05
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 14:57
מעודכן נכון לעכשיו.
יש דרך לצפות בזמן אמת?
אני הצלחתי אם היה הודעות פרטיות היתי אומר לך.
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 15:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 15:07
סתם נרשמתי לרגע כתב:
09 אפריל 2019, 15:05
לייבל'ה כתב:
09 אפריל 2019, 14:57
מעודכן נכון לעכשיו.
יש דרך לצפות בזמן אמת?
זה אתר סגור.
הכניסה באמצעות קוד.
נראב לי שיש שחיתות פה .

אני לא מאמין את גור הם כל הזמן בראש הם הרי עשו את זה הם עשו פה שטיות בוודאיות!!!
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 14:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 14:34
אתר רוטר.

ואלו הם אחוזי ההצבעה בשכונות החרדיות – נכון לשעה 13:45: – 22% ירושלים. 42% בני ברק. 50% בית שמש. 33% אשדוד. 35% קרית גת. 43% הר יונה.
מאיפה הם לוקחים הנתונים על מה זה מבוסס?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 14:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

איפה יכולים לראות מועצת קהילות?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 14:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
09 אפריל 2019, 12:52
תוצאות ממוצע ממאות מהמרים ברוטר.jpg
מאיפה זה? מה זה?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 09:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

פך שמן כתב:
09 אפריל 2019, 02:13
רבותי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין זמן, הבית בוער!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מחר כולם לקדש ש"ש,!
נפגש ביום רביעי בעז"ה בניתוחים איך ג' טיפסה ל-8
לפני שבוע אמרת שלא יהיה לג 6 ה6 בחסד איך פתאום השתנה?
על ידי 4000
09 אפריל 2019, 09:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

איפה יכולים לראות את אחוז הצבעה לייב?
על ידי 4000
08 אפריל 2019, 23:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: לאנגזאם פלדמאן - צמד הבדחנים
תגובות: 172
צפיות: 86913

Re: לאנגזאם פלדמאן - צמד הבדחנים

יוחנן בוקסבוים כתב:
03 אפריל 2019, 20:31
הנה לכם קישור עם מלא הקלטות
https://drive.google.com/open?id=0B0PFR ... mxOVElTOXc
לא זה רוצה הסרטות
אינו דומה שמיעה לראיה!
על ידי 4000
08 אפריל 2019, 23:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאננות בפורום לדעת
תגובות: 104
צפיות: 1602

Re: שאננות בפורום לדעת

עד כמה שידוע לי זו פעם ראשונה מקום המדינה שלא היה כינוס פנימי בגור. הכרזה כן היתה?? מה זה אומר? לדעתי צריכים היו לתת לליצמן את המקום ה-7 כדי שיהיה להם אינטרס מינימלי. הם צריכים לכסות החובות שלהם מה שהם עשו עם המועמד פייק יוסי דייטש. מי ביקש את זה מהם ויזניץ ובעלזא רצו לעשות אלקין וככה היה אלקין ראש...
על ידי 4000
08 אפריל 2019, 23:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פחות מ-12 שעות לפתיחת הקלפיות: ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר להעניק את הראיון האחרון שלו לכלל אתרי האינטרנט - דווקא לאתר 'בחדרי חרדים', במשרד שבביתו הפרטי בבלפור. רה"מ דיבר על הסכנה הניצבת בפני עולם התורה, על החשש של דרעי מאחוז החסימה, על מצביעי הליכוד החרדים, על הברית של לפיד ובנט ש"נכפתה עליו", על...
על ידי 4000
08 אפריל 2019, 21:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מי יכול להמר על הבחירות על מצב החרדים? יכנסו לקוליציה יצליחו?? מצב החרדים קשה. הסקרים נותנים 6 ליהדות התורה ו4 לש"ס כל האייפוניסטים בחוץ, כל הקנאים בחוץ, כמעט כל החרדים חדשים, הפלג הענק, אלי-ישיניקים שאינם תלמידי הרב מזוז, בעלי תשובה וכו', המון המון נמצאים תחת השפעה של כוכבי שקר - ביבי או פייגלין א...
על ידי 4000
08 אפריל 2019, 20:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מי יכול להמר על הבחירות על מצב החרדים? יכנסו לקוליציה יצליחו??
על ידי 4000
06 אפריל 2019, 23:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 661

Re: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

ז'וז'ו כתב:
06 אפריל 2019, 22:25
למה לא הודיע? פה הוא הודיע משהו...
viewtopic.php?p=496822#p496822
יאיר זה כבר לא אדר. אמרת שזה רק עד אדר זמן להחליף שם
על ידי 4000
05 אפריל 2019, 16:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה הכי דחוף לך בפורום?
תגובות: 72
צפיות: 8131

Re: מה הכי דחוף לך בפורום?

לא יודע. אני לא בנטפרי.
על ידי 4000
05 אפריל 2019, 13:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה הכי דחוף לך בפורום?
תגובות: 72
צפיות: 8131

Re: מה הכי דחוף לך בפורום?

גאליציאנער כתב:
04 אפריל 2019, 13:44
תודה רבה.
זה עדיין חסום ב נטפרי?
על ידי 4000
05 אפריל 2019, 13:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 661

Re: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

ועד כתב:
05 אפריל 2019, 08:40
היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
אמור להיות בכניסת השבת (יציאת חודש אדר) לשנות החזרה ליאיר

אבל משום כבוד השבת נחכה עד מוצ״ש אי״ה!
על ידי 4000
05 אפריל 2019, 00:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

הר ההר, נשמח לשמוע מנין אתה לוקח היתר בכלל לצאת ולהצביע. כל החוב לצאת ולהצביע לכנסת, הוא בשביל קידוש שם שמים, שידעו כמה אנשים במדינה חרדים לדבר ד'. ולענין הקנאביס, אתה מתאר את זה בתור פיקוח נפש בעוד שאין הוכחה מדעית שהקנאביס עוזר לחולים להרפא ועוד יש גדולים שאסרו בחומרה ללכת להצביע מנין אתה לוקח הי...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 22:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 220440

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

הבנתי שהאדמו"ר היה אמור לחזור היום לא"י ובשל פטירת האדמו"ר מסקולען הוא דחה את חזרתו לא"י. לא נכון. הוא הספיק להיות בהלוויה ואף לנחם את בניו האדמו"רים. הנחיתה יהיה היום בשעה 7:00 בערב שעון אר"י בטרקלין ארבל. עפ"י ההוראה, חסידי ויז'ניץ לא מקבלים את פני האדמו"ר בשדה"ת (וגם לא ליוו לשדה"ת קנדי בארה"ב) ...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 20:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה יש כזה שאנאנות?
תגובות: 10
צפיות: 807

Re: למה יש כזה שאנאנות?

קא סלקא דעתך כתב:
04 אפריל 2019, 19:18
אתה השתכנעת פעם מפלקט בכל נושא שהוא ?
אבל אם אין פלקטים זה אומר שלא עובדים להביא קולות מבחוץ....
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 20:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריכוז סקרי בחירות
תגובות: 700
צפיות: 42099

Re: ריכוז סקרי בחירות

משיב. כתב:
04 אפריל 2019, 20:18
4000 כתב:
04 אפריל 2019, 20:13
אני פה כתב:
04 אפריל 2019, 19:49
תתרגלו פיגלין - שר האוצר.
חס ושלום!!!

הוא מדבר על קיצוצים בישיבות!
זה מדאיג אותך? ונישואין אזרחיים, כשרות חילונית, נישואין פסולי חיתון, ועוד ועוד. עקירת היהדות.
צודק רק תפסתי את הנקודה אם זה שר "האוצר"
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 20:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני לא מבין איך יש לך החוצפה ללכלת נגד כל גדולי ישראל ועוד ליהות חכם ולנסות להגיד שזה לפי דעת של מישהו שכולם יודעים שלא זה רק את הדעה העניה באמת שלך תגיד האמת אתה נכלל בשומרי שבת? שומעים לגדולי ישראל או אתה שיך להערב רב??? אני מאוד בשוק מזה!! יש לך את הטיפשות לחשוב שגדולי ישראל מכירים את נושא הקנאב...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 20:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

היום דיברתי עם בעל נסיון. אחד שילדתו נהרגה בתאונה, פגעה בה נהגת שלקחה קנאביס. עכשיו תארו לכם מה יהיה כשזה יהיה מותר כמו סיגריות. אתה באמת חושב שבהולנד ובקולורדו ובושינגטון יש יותר תאונות דרכים? קודם כל כן! בארהב יש הרבה יותר תאונות באחוזים לשבר את האוזן ישראל היא ברישמנ מכמעט הכי פחות ב OECD וארה"ב...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 20:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריכוז סקרי בחירות
תגובות: 700
צפיות: 42099

Re: ריכוז סקרי בחירות

אני פה כתב:
04 אפריל 2019, 19:49
תתרגלו פיגלין - שר האוצר.
חס ושלום!!!

הוא מדבר על קיצוצים בישיבות!
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 19:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מורידיג!!!

בוא נגיד שלא התעקת מאיפה... התורה לא שווה כלום!!!

אם אתה לא מציית לגדולי ישראל ואתה מדבר ככה הם לא יודעים!!!

אני לא מתוכח איתך יותר כתוב לא להתוכח עם אפיקורס...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 19:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה יש כזה שאנאנות?
תגובות: 10
צפיות: 807

Re: למה יש כזה שאנאנות?

לא
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 19:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה יש כזה שאנאנות?
תגובות: 10
צפיות: 807

למה יש כזה שאנאנות?

אין כמעט פלקטים ברחוב של ג'

כאולי בחירות זה לא ביום ג' הבעל"ט
?

מה זה ? בשביל זה כזה זליגה למפלגות אחרות כדגימה אין לכתוב כתובות מייל בפורום הר ההר???
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 17:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

כל גדולי ישראל לא מעניין אותם נושאים של פיקוח נפש רק משה פייגלין הצדיק הקדוש מעניין אותו מפיקוח נפש... אני לא מצליח להבין את מי שנוהר אחריו מלבד אלה שכבר מסוממים קשות. איך בדיוק מפלגה אחת, גם אם היא תהיה עם 7 מנדטים, תוכל לשנות את כל התנהלות המדינה? ועוד למחוזות הזויים כאלה? התשובה היא בהודעה הבא פ...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 17:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אם זה הסרטה שלך והתמונה שלך הכל ברור פה!

ואני יגיד לך דבר אחד אני לא שונא אותך אם זה אתה אבל אתה הרחמנית הכי גדול שיש בזה העולם ואני מרחם עליך ממש!!!!!
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 17:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני לא מבין איך יש לך החוצפה ללכלת נגד כל גדולי ישראל ועוד ליהות חכם ולנסות להגיד שזה לפי דעת של מישהו שכולם יודעים שלא זה רק את הדעה העניה באמת שלך תגיד האמת אתה נכלל בשומרי שבת? שומעים לגדולי ישראל או אתה שיך להערב רב??? אני מאוד בשוק מזה!! יש לך את הטיפשות לחשוב שגדולי ישראל מכירים את נושא הקנאב...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 17:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

תגידאת האמת אתה נכלל בין האנשים השפויים? אין לי בעיה להקרא אצלך לא נורמלי אני עושה מה שגדולים אומרים ויקבל שכר ואתה תעשה כמו הערב רב שמבינים יותר מהגדולים ואומרים יש לך את הטיפשות לחשוב שגדולי ישראל מכירים את נושא הקנאביס? ועוד להיות חכם ולנסות להגיד שאפילו במקום פיקוח נפש צריך להתעלם ולהיות מרובע?...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 17:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני לא מבין איך יש לך החוצפה ללכלת נגד כל גדולי ישראל ועוד ליהות חכם ולנסות להגיד שזה לפי דעת של מישהו שכולם יודעים שלא זה רק את הדעה העניה באמת שלך תגיד האמת אתה נכלל בשומרי שבת? שומעים לגדולי ישראל או אתה שיך להערב רב??? אני מאוד בשוק מזה!! יש לך את הטיפשות לחשוב שגדולי ישראל מכירים את נושא הקנאב...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 16:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני לא מבין איך יש לך החוצפה ללכלת נגד כל גדולי ישראל

ועוד ליהות חכם ולנסות להגיד שזה לפי דעת של מישהו שכולם יודעים שלא זה רק את הדעה העניה באמת שלך

תגיד האמת אתה נכלל בשומרי שבת? שומעים לגדולי ישראל או אתה שיך להערב רב???

אני מאוד בשוק מזה!!
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 11:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

סתם נרשמתי לרגע כתב: > אוקיי, קיבלתי, מודה ועוזב... > לא שאנילא חושב שהוא הגזים... דווקא לא הגזמת ואין לך מה להודות ולעזוב. אתה צודק 100% ועלית על דבר נכון. איזה 99% מההודעות הם על פייגלין וקנאביס. (לא שספרתי, אבל כמעט לא מצאתי הודעה בנושא אחר) מותר כמובן לחבר פורום לדבר על נושא שיותר מדבר אליו ולה...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 10:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה
תגובות: 17
צפיות: 776

Re: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה

מה אתה חושב שאני יתעצבן עליך???!! ממש לא!!!

אני יהיה מאוד עצבני ומצפצף עליך!!!
סתאם...
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 10:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

חסום. מה זה?
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 10:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ז'וז'ו כתב:
04 אפריל 2019, 08:45
פך שמן כתב:
03 אפריל 2019, 21:18
גאליציאנער כתב:
03 אפריל 2019, 21:13
פך שמן כתב:
03 אפריל 2019, 20:56
http://bit.ly/2uFUDvG
שידור חי מטבריה ארוע אלפים!
למה מכריזים שמה כל הזמן שלא להיגרר לפרובוקציות וכו' ?
הולך שמח שם ?
רון קובי הגיע כמובן
לא תאמינו! מומלץ לראות לפחות ג"פ
חזק!
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 01:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה
תגובות: 17
צפיות: 776

Re: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה

יאיר תחזיר את השם ליאיר זה יותר יהודי.

לא מתרגל לשם הנחוכי
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 00:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

זה בעיה אני לא יכול לבקש מחילה ר חיים אמר לבקש ג
אז נא לשים ג’
באמת לא התכוונתי לכולם סליחה! :roll:
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 00:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

לא חכם להיות יותר חכם מהגדולים
על ידי 4000
04 אפריל 2019, 00:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

רצית לבחור מחל לא?

ראית מה ר' חיים אמר?
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 23:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

ז'וז'ו כתב:
03 אפריל 2019, 22:31
עזוב אותך, זה לא ראיה...
אם זה לא ראיה מה כן?

היה לנו פה בפורם מנהל נכבד שכולם אהבו אותו וקראו אותו יאיר ואתה בחוצפתך לא מספיק שזרקת אותו מהפורם השתלת על כלנו

תגיד בדיוק איפה שמת אם לא נתחיל עם חקירה 5000 והשבק ימצא כבר הכל (כוחי ועוצם ידי) :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 23:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

צריך להבין משהו מאוד פשוט, לא שבדגל יש גידול מסתורי ובאגודה מגפה חלילה, פשוט תופעת המשתכנזים בישיבות הליטאיות עצומה וגוררת גם הצבעה לג' ולדגל אם בלחץ חברתי או ברצון של משפחות להשתכנז ואם אלה משפחות ששולחות ילדים למוסדות אשכנזים וכוי' ודגל בקריצה גלויה מעודדת את התופעה שמכניסה לה קולות (לאגודה כמעט ...
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 22:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

כן.
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 22:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: ז'וז'ו זה יאיר?
תגובות: 26
צפיות: 777

Re: ז'וז'ו זה יאיר?

כן.
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 22:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: אפוא מי זה?
תגובות: 16
צפיות: 1960

Re: אפוא מי זה?

איך ירד לו ההודעות ל913 אם היה לו כבר אלף????
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 21:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: * אשכול הערות השגות ומו"מ בדברי היתד של יום ג' *
תגובות: 112
צפיות: 8968

Re: * אשכול הערות השגות ומו"מ בדברי היתד של יום ג' *

ז'וז'ו כתב:
03 אפריל 2019, 21:46
רק להבהיר. נמחקה עכב תקלה (בלי קשר לז'וז'ו..)

מומלץ להעתיק ולגבות הודעות ארוכות לפני שליחה (אפילו רק לסמן וללחוץ CTRL+C)
מה התקלה?
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 19:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: אפוא מי זה?
תגובות: 16
צפיות: 1960

Re: אפוא מי זה?

ז'וז'ו כתב:
03 מרץ 2019, 14:15
כעת אני קולט בשורה האחרונה!
http://forum.ladaat.info/viewtopic.php?p=487117#p487117

הוא נסע לחופש שבוע בחו"ל שכנראה התארך...
עדיין בחופש?? :lol::
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 19:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה הכי דחוף לך בפורום?
תגובות: 72
צפיות: 8131

Re: מה הכי דחוף לך בפורום?

פונקציה מאוד טוב אם מקבלים מייל מלדעת שיהיה כתוב תוכן הודעה.
ולא שיהיה כתוב רק יש לך הודעה
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 00:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה
תגובות: 17
צפיות: 776

Re: שלום , איך יוצרים קשר עם יאיר , אין לי אפשרות להודעה פרטית תודה

יאיר כתב:
03 אפריל 2019, 00:00
תשובה נכתבה בפרטי
למה צריך לכתוב את זה פה?
על ידי 4000
03 אפריל 2019, 00:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה זה הוסיף נודניק?
תגובות: 17
צפיות: 702

Re: מה זה הוסיף נודניק?

יאיר כתב:
02 אפריל 2019, 23:59
זה סתם שיהיה לך גישה יותר מהירה לחברים (במקרה שתרצה נגיד לשלוח להם פרטי שלע"ע עדיין אין בפורום)
והוא נותן אפשרות ליצור רשימת חברים (לא שימושי כ"כ).
אז אני לא החבר שלך :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol::
על ידי 4000
02 אפריל 2019, 23:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה זה הוסיף נודניק?
תגובות: 17
צפיות: 702

Re: מה זה הוסיף נודניק?

הבנתי .

ומה זה הוסף חבר
על ידי 4000
02 אפריל 2019, 23:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה זה הוסיף נודניק?
תגובות: 17
צפיות: 702

Re: מה זה הוסיף נודניק?

לא נותן לי להוסיף אותך
על ידי 4000
02 אפריל 2019, 22:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2625
צפיות: 47720

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

הר ההר כתב:
02 אפריל 2019, 22:52
4000 כתב:
02 אפריל 2019, 21:51
האם זה אמת שזהות זה לפיד #2

היא שונא דת ויעשה את המוות ליראי ה' (חרדים)
הוא שונא דת כמו שהגה״צ הרב אברהם ויינפלד זצל בעל שות לב אברהם היה שונא דת
לא הבנתי.