החיפוש הניב 2048 תוצאות

על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:20
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

וכשלו איש באחיו כו, לז מסופר על רב אחד, שעשה דרכו בעגלה מהעיר הגדולה לכפר, שם היה אמור להיות חתונה. לפתע, נבהלו הסוסים מחמת כלב והחלו לדהור. ומתוך שהעגלון – יהודי כפרי מגושם – לא ידע לשלוט בסוסים, התהפכה המרכבה . הרב נפל לתעלה ונפצע בפניו וברגליו. פנה הכפרי אל הרב בנימת תוכחה : " קרוב לוודאי, שכבוד ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:19
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"ונתתי שלום בארץ...ונפלו אויביכם לפניכם לחרב" (כו,ו-ז ) שאל רבינו האברבנאל זצ"ל: לכאורה, היה צריך לכתוב בסדר הפוך, בתחילה - ניצחון על האויב במלחמה, ולאחר מכן השכנת השלום. ותירץ, שהפסוק בא להשמיע לנו סדר העדיפויות: גם כאשר אתה בטוח בניצחונך, העדף את השלום! וכמדומה , שהדברים אמורים ביחסים שבין אדם לחב...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:18
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע כו, ה פעם בא יהודי כפרי אל הרה"ק מאפטא זצ"ל, וביקש שהרבי יברכהו בכדי שיצליח בבית מרזח (קרעטשמע) החדש שפתח. אמר לו הצדיק: "יהי רצון שיהיה לך שפע ללא ברכה " . הכפרי נדהם ולא הבין את ברכת הרבי. על זה הסביר לו הרה"ק מאפטא : " כשיהודי נכנס לבית מרזח, הוא מבקש כוסית...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:17
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

ואכלתם לחמכם לשבע כו, ה. מסופר, על בחור בן עשירים שהסתובב בישיבת פרעשבורג המפורסמת, ולא למד וחזר לביתו בור וריק. אביו שהיה תלמיד חכם התלונן על כך בפני חברו בהאי לישנא: "שלחתי את בני שילמדו בישיבה "כסף משנה" ושישיג "מגיד משנה" (לימוד בכפלים, מלשון משנה תורה), ושיחזור הביתה כ"משנה למלך ", כי מאן מלכא ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:17
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵּכּו ..." וברש"י: שתהיו עמלים בתורה. בספר "מרביצי תורה ומוסר " מסופר על ה"חזון איש" זצ"ל: הִרְּבָה לשפך שֹּיחו בתפילות להאיר עיניו בתורה . רבי אברהם יעקב קְּוִינְּט, שלמד שעור בצוותא משולשת עם ה"חזון איש" ועם אחיו הבכור רבי מאיר קרליץ, כשהיו בני - 16- 18 , תיאר פעם איך היו לומד...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:16
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחקתי תלכו –שתהיו עמלים בתורה" מסופר על הגאון רבי משה טייטלבוים זצ"ל, ששידכו לבתו בחור שקדן ולמדן לחתן. ואשתו שידלה אותו לקחת חתן עשיר לבתם. אמר לה רבי משה: מעשה באיכר אחד שמצא קדירה מלאה אבנים טובות בשדהו, וכל אבן הייתה גדולה כגריס. שפת האיכר הקדרה על האש, כסבור היה שגריסים מצא , והיו הגריסים מ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:16
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחוקתי". הגה"צ ר' גרשון שטיינברג זצ"ל כתב רמז לגואלי ישראל לדורותיהם. "אם" ר"ת: אהרן משה, אסתר מרדכי, אליהו משיח, אם ישמרו את חוקות התורה יבוא הגואל, בב"א.
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:14
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם בספר 'טעמא דקרא' מביא מרן הגר"ח קנייבסקי: הברכות בפרשה זו , אינם כמו הברכות בפרשת כי תבא 'ברוך אתה בעיר וגו' ברוך פרי בטנך וגו ' יצו ה' את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך וגו'', כאן כתיב רק 'ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח'. ו...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:13
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, היה תמיד מזרז את התלמידים לא להתעכב זמן רב מדי על דפי הגמרא אלא לה־ תקדם בחומר . פעם אמר הרב שהבחורים "אשמים" בכך שיש עצירת גש־ מים: שר של גשמים רואה שאוחזים רק בדפי הראשונים של המסכת ומבין שעדיין לא הגיע זמן גשמים . אמר בעל "נמלצו לפי" שבזה יש לבאר את הפסוק: "אם בחוקו...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:12
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1024

פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחוקותי תלכו " מבאר רש"י: שתהיו עמלים בתורה". פעם אחת נשאל רבי משה סופר זצ"ל ע"י אחד מתלמידיו: "סליחה רבי ומורי יאמר לנו כבודו מהו סוד הצלחתך בתורה שהגעת להיות כזה גדול בדורנו"? חייך הרב ואמר: "אני נהייתי תלמיד חכם בחמש דקות..." התפלאו תלמידיו פערו את פיהם ושאלו בבת אלת: בחמש דקות?! הייתכן?! וכי...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:09
פורום: תורה ודעת
נושא: לג בעומר יום כפרה?
תגובות: 0
צפיות: 709

לג בעומר יום כפרה?

ראיתי בקונטרס אד כתב: בספרים הקד' נכתב על פי מה שאמר רשב"י "יכול אני לפטור כל העולם מן הדין" (סוכה מה:) ומדי שנה ביום ההילולא שלו אומר כן בשמים ובזכותו מתכפרים כל ישראל והוא יום סליחה ומחילה.

באיזה ספרים קד' נכתב?
על ידי חזקי
21 מאי 2019, 20:54
פורום: תורה ודעת
נושא: יום העצמאות בראי הילדים
תגובות: 13
צפיות: 1560

Re: יום העצמאות בראי הילדים

שאלה ילדים שואלים על כל מיני סמלים וחגיגות שנחשפים אליהם ביום העצמאות -מבלי שנרצה להתעלם או לנסות להסביר...בכל אופן הילד יגדל יום אחד וראוי לבסס אצלו השקפה בריאה במילים אחרות לטשטש להם או לשקף להם.. לטשטש אי אפשר, ילדים חייבים לקבל תשובות על השאלות. לצערינו הרבה (אולי אפילו הרוב) מהדור הצעיר לא קבל...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:22
פורום: תורה ודעת
נושא: דגל בפוניבז'
תגובות: 1
צפיות: 699

Re: דגל בפוניבז'

נתקלתי בקטע מעניין הלקוח מספר 'החרדים במלחמת העצמאות' של משה ארנוולד נשמע לכם אמין? גדולי ישראל במלחמת העצמאות לפני כחמש שנים נפטר אביו של משגיח ישיבת פוניבז' הרב גרוסברד. במהלך ימי השבעה הגיע באורח מפתיע לבית המשפחה לא אחר ממרן הרב חיים קנייבסקי. כמובן שהוא התקבל בשמחה רבה, אך היא לוותה בפליאה על ה...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:13
פורום: תורה ודעת
נושא: חילול שבת של חללית בראשית
תגובות: 11
צפיות: 2781

Re: חילול שבת של חללית בראשית

בשורה תחתונה הגשושית התרסקה. השבת תבעה את עלבונה!
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:11
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

משולש כתב:
06 מאי 2019, 12:10
למה המציאו שוקולד לבן?
כדי שגם לכושים יהיה ממה להתלכלך...
גזענות מצחיקה..אהבתי
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:09
פורום: תורה ודעת
נושא: האם הפורום החדש עובד לך?
תגובות: 10
צפיות: 2322

Re: האם הפורום החדש עובד לך?

יאיר רק הלכתי שניה וכבר נעלמו עשרות אשכולות? היכן הם?
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:08
פורום: תורה ודעת
נושא: קודים ודילוגים בתורה - מדהים!!!
תגובות: 11
צפיות: 2693

Re: קודים ודילוגים בתורה - מדהים!!!

לא כל דבר קטן נחשב לטעות גם בענין המילה 'תורה' בחומש דברים יש פספוס קטן (אולי כדי שיהיה מקום לטעות ופתחון פה לאפיקורסים כדי לשמר על הבחירה ומעוד סיבות עמוקות יותר), עדיין הרמז פה הוא מדהים!!!! יאיר צודק אפילו בחז"ל מצאנו שהביאו גימטריות שלא מכוונות באופן מדוייק. כך שאת הדייקנות האובסיסיבית נשאיר במ...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:03
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים

משולש כתב:
08 מאי 2019, 09:58
טוב, הורדתי את המילה פורים מהכותרת של ההודעה הזו, אבל אני לא יכול לערוך יותר.

viewtopic.php?f=9&t=15331#p501221
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:17
פורום: תורה ודעת
נושא: דגל בפוניבז'
תגובות: 1
צפיות: 699

דגל בפוניבז'

דגל.jpg
מה עומד באמת מאחורי תליית הדגל ביום העצמאות בישיבת פוניבז'
אכן ידוע שהרב מופניבז' הנהיג זאת אבל יש בזה משהו צורם לא? בפרט בישיבה שחרתה על דגלה השקפה די קיצונית ביחס לציבור שלנו [הכוונה הרב שך שהגדיר את עצמו כקנאי]
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:09
פורום: תורה ודעת
נושא: יום העצמאות בראי הילדים
תגובות: 13
צפיות: 1560

יום העצמאות בראי הילדים

שאלה
ילדים שואלים על כל מיני סמלים וחגיגות שנחשפים אליהם ביום העצמאות -מבלי שנרצה
להתעלם או לנסות להסביר...בכל אופן הילד יגדל יום אחד וראוי לבסס אצלו השקפה בריאה
במילים אחרות לטשטש להם או לשקף להם..
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:02
פורום: תורה ודעת
נושא: האם הפורום החדש עובד לך?
תגובות: 10
צפיות: 2322

Re: האם הפורום החדש עובד לך?

רק כעת נפתח לי בחברת הסינון דרך קישור צדדי, מקווה שאסתדר עם זה
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 01:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

יאיר כתב:כדאי לבקש פתיחה כבר כעת מספקי הסינונים השונים.
פניה הוגשה!
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

המקום החדש פרוז או מוקף? השרת נמצא בארה"ב, אני משער שלא היו שם כרכים המוקפין מימות יהושע בן נון. מ"מ אני שייך למוקפים, לכן מוצא זמן לכתוב כאן, למרות שמשתדל לא לעבוד גם בי"ד לכן הדומיין החדש עדיין ריק. חיפשתי דומיין קצר וקל בן 3 אותיות (זה המינימום הנדרש לפי איגוד האינטרנט הישראלי) אז בהמלצת יאיר בח...
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

חחחחחחחחח לא רע. ביצוע או זיוף אבל חמוד ומצחיק...פורים שמח :!:
https://chl.co.il/download/file.php?id=46587

פורים שמח!
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

תתניקים נגד המאצינג. מצחיק ומענין :D
https://chl.co.il/download/file.php?id=46585

שיר חתונה, פרסומת, או המנון של ת"ת :?: אתם תחליטו! שווה שמיעה, מוזיקה יפה ;)
https://chl.co.il/download/file.php?id=46586
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

קאבר קצבי של ואפילו בהסתרה עם עיבודים וקולות מרעננים של ת"ת נועם התורה
https://chl.co.il/download/file.php?id=46583

עוד סינגל נהדר של תורה לשמה
https://chl.co.il/download/file.php?id=46584
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:50
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

חחחחחחחחח לא רע. ביצוע או זיוף אבל חמוד ומצחיק...פורים שמח :!:
סינגל-תת-אש-התלמוד-עט.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:48
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

שיר חתונה, פרסומת, או המנון של ת"ת :?: אתם תחליטו! שווה שמיעה, מוזיקה יפה ;)
ישיבת-דעת-חיים.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:43
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

תתניקים נגד המאצינג. מצחיק ומענין :D
ישיבת-שערי-תורה-עט-.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:40
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

עוד סינגל נהדר של תורה לשמה
תורה-לשמה.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:38
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

קאבר קצבי של ואפילו בהסתרה עם עיבודים וקולות מרעננים של ת"ת נועם התורה
ישיבת-נועם-התורה-1-1.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

ביצוע מושלם של ת"ת אלכסנדר בשילוב קולות מרעננים. אוהבי הז'אנר חסידי שמרני אולי יעקמו מעט אפם :?: ;) לא אני ולא בפורים :!: מקפיץ ומרענן!
להורדה
https://chl.co.il/download/file.php?id=46570
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:20
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

ביצוע מושלם של ת"ת אלכסנדר בשילוב קולות מרעננים. אוהבי הז'אנר חסידי שמרני אולי יעקמו מעט אפם :?: ;) לא אני ולא בפורים :!: מקפיץ ומרענן!
עזר-נישואין-אלכסנדר.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

סינגל מיוחד של ת"ת טשעבין. שמעתי ונהנתי מאד. ממליץ בחום! כך זה שמשלבים מוזיקה משני קצוות עם עיבוד מושלם. חזק!
https://chl.co.il/download/file.php?id=46567
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

סינגל פורימי נהדר של ת"ת גבעת שאול. יוצא מן הכלל! מקצועי ואיכותי בשילוב משמשמשמשמשמשמ...נהדר! מומלץ.. :P :arrow:
https://chl.co.il/download/file.php?id=46569
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:58
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

סינגל פורימי נהדר של ת"ת גבעת שאול. יוצא מן הכלל! מקצועי ואיכותי בשילוב משמשמשמשמשמשמ...נהדר! מומלץ.. :P :arrow:
ישיבת-גבעת-שאול-עט.7z
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

סינגל תתני"ק קצת מופרע ושובב, מהצד הימין של דף הגמרא..רש"י...תהנו או שלא.. :D אבל תנסו לעכל את המוזיקה שיצרו החברה היצרתיים והמוכשרים.. ;)
https://chl.co.il/download/file.php?id=46568
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:43
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

סינגל תתני"ק קצת מופרע ושובב, מהצד הימין של דף הגמרא..רש"י...תהנו או שלא.. :D אבל תנסו לעכל את המוזיקה שיצרו החברה היצרתיים והמוכשרים.. ;)
ישיבת-רשי.7z
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:06
פורום: תורה ודעת
נושא: אני לא חבדניק..
תגובות: 1
צפיות: 1794

אני לא חבדניק..

אבל!
נהנתי לראות חבדניקים צעירים מחלקים במרכז מסחרי חילוני משלוחי מנות קטנים לילדים חילונים.
חבר'ה עם כל המחלוקות [כפי שחונכתי, תינוק שנשבה אנוכי.. ;) ] יש בכם משהו נהדר תמשיכו כך!לא יודע למה אבל הייתי חייב לכתוב זאת..
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7070
צפיות: 10205087

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

סינגל יפה ואיכותי לפורים להורדה
https://chl.co.il/viewtopic. ... 54#p494601
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 23:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 2094
צפיות: 1329572

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

פעמון זהב ורימון כתב:מזל טוב חזקי
תודה רבה
המברך יתברך כפלים....4056 שלך כפול מ- 2014 שלי..
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 22:55
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

סינגל מיוחד של ת"ת טשעבין. שמעתי ונהנתי!
על ידי חזקי
21 מרץ 2019, 22:46
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

פורים שמח לכל חברי פורום 'תורה ודעת' המוקפים והספק מוקפים [משנה לשנה רבים הם המסתפקים]..!
:D
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 23:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

כלומר שכל אחד שמזכירים אותו, למשל את @סבא קשישא שהוזכר כעת, אזי ברגע שיתחבר לפורום יקבל על כך התראה.
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 23:55
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 2460

פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

פורים שמח לכל חברי פורום 'תורה ודעת' הפרזים והכפריים..!
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 23:54
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

דרשה לפורים - פרשת תצווה – פורים נוהגים למנות "רב של פורים", האמור לדרוש בפני הקהל דרשה פרודית או סאטירית, גדושה הומור אך גם מלאה חכמה. זאת דרשה המתבטאת בפלפול חריף ואבסורדי, בקריאת מקורות בצורה מגוחכת, בציטוט מקורות שלא היו ולא נבראו. ועוד הלשון נטויה. אינני מועמד לכהן כרב של פורים, אך בחוצפתי הרבה...
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 23:53
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

והנה מפני שידעתי שאגרתי זאת תגיע אליך ביום שמחת הפורים, על כן לקיים משלוח מנות איש לרעהו, אכתוב לך מילתא דבדחותא על דרך ההלצה ששמעתי בילדותי מפי החסיד ר’ יוסקי הנזכר, בעת עלותו הבמתה לדרוש בפורים, כי שנים רבות היה רב דפורים בעירנו. ואף שאמר דבריו בדרך בדחותא וגיחוך, חביבין עלי שיחת חולין של תלמידי ח...
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

מה שעוד דחוף לעשות הוא אזכור שם המשתמש בפורום
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 2094
צפיות: 1329572

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

יאיר כתב:מזל טוב ל'מי זה' על 500 הודעות, כן ירבו!!!
מי זה כתב:המברכים יתברכו בכפל כפליים,
להתראות ב500 הבאים...
ואכן הגיע הזמן...
מזל טוב למי זה על 1000 הודעות כן ירבו!
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 2094
צפיות: 1329572

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

או במילים אחרות 15% מפורום תורה ודעת..

ותודה מקרב לב למו"ר יאיר שליט"א
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

תודה

מה שדחוף הוא חיפוש בפורום. ובעיקר מה שדחוף הוא אשכולות לפי נושאים. למשל אשכול פרשת שבוע, אשכול הלכה וכן על זה הדרך. כמו שאר הפורומים. ולא יזיק גם אופציה לייק..
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

וואו מגיל לי מזל טוב כעת אני שם לב שעברתי את רף 2000 הודעות
מקבל איחולי מזל"ט..
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

מתגובתך יאיר משתמע שזה יתכן לא מוכרח..אם בכלל. והפורום דרוש שדרוג בדחיפות לטובת המשתמשים הישנים והחדשים שבוא יבואו בעקבות השדרוג אם יהיה..
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

אז חוץ מהעברה לדומיין אחר לא יהיה שינוי של ממש בחזות הפורום או תוספת לפונקציות חסרות הלא כן?
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 11344

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

יאיר מה עם פורום תורה ודעת?
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:16
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 256
צפיות: 33557

Re: חידות מענינות

הָיְתָה חֲבִילָתוֹ מֻנַּחַת עַל כְּתֵפוֹ וְקָדַשׁ עָלָיו הַיּוֹם, רָץ תַּחְתֶּיהָ עַד בֵּיתוֹ; וְדַוְקָא רָץ, אֲבָל לֵילֵךְ לְאַט, לֹא, כֵּיוָן דְּלֵית הֶכֵּרָא אָתֵי לְמֶעֲבַד עֲקִירָה וְהַנָּחָה, דְּזִמְנִין (ח) קָאֵי וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ; אֲבָל רָץ אִית לֵיהּ הֶכֵּרָא, וְכִי מָטָא לְבֵיתֵיהּ כִּ...
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:12
פורום: תורה ודעת
נושא: למה מרעישים בהזכרת השם המן ומדוע עמלק מוצג כאויב השפל ביותר?
תגובות: 0
צפיות: 1608

למה מרעישים בהזכרת השם המן ומדוע עמלק מוצג כאויב השפל ביותר?

למה מרעישים בהזכרת השם "המן"? מזה כאלף שנה קיים בכל העדות ובכל התפוצות המנהג להרעיש בדרכים שונות בכל פעם שהקורא במגילה מזכיר את שם המן. למנהג זה יש עדויות כבר מן המאה ה- 11 – גם מקהילות אשכנז (צרפת וגרמניה) וגם מקהילות מרוקו. על-פי עדויות מאותה תקופה, נהגו לכתוב את שמו של המן על אבנים, ובכל פעם שהיה...
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 03:05
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

"על כן קראו לימים האלה פורים על שם ה פור " למה לא קוראים לפורים פור? שאלה מצוינת שנדרשו אליה גדולי האחרונים ובעלי החסידות ואציע לך ממה שמצאתי מביאים בזה בהבנה הפשוטה: באמת קראו ליום אחד "פור" אבל מכיוון שהיו כמה ימים "על כן קראו לימים האלה פורים – על שם הפור" הבאר יוסף מאושרוב – ישנה עוד משמעות למי...
על ידי חזקי
20 מרץ 2019, 02:51
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 256
צפיות: 33557

Re: חידות מענינות

חידה
היכן מצינו שאדם מוכרח לרוץ בשביל סייג איסור?
על ידי חזקי
18 מרץ 2019, 00:15
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 84
צפיות: 8466

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

על הפסוק "מחה אמחה את זכר עמלק" כתב הגאון מוילנא, כל הגאולות נרמזות בתיבת אמח"ה. גאולת מצרים היתה על ידי א'הרן מ'שה ח'ור ה' יתברך שמו. נס פורים נעשה על ידי א'סתר מ'רדכי ח'רבונה ה' ית"ש. הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו תהיה על ידי א'ליהו מ'שיח ח' נסיכים ה' ית"ש.
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 23:21
פורום: תורה ודעת
נושא: סיפור של נפוליאון היל. מה המסר?
תגובות: 5
צפיות: 2280

Re: סיפור של נפוליאון היל. מה המסר?

יגעת ולא מצאת אל תאמין..המשך לחפש!
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 23:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: *אסוציאציות*
תגובות: 9538
צפיות: 6594254

Re: *אסוציאציות*

שב"כ
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 02:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

ועוד בחצרות ואדמורי"ם.
בחצר סאטמאר אמר פעם בדחן אחד: נס גדול אירע לנו ששם משפחתו של הרבי הינו "טייטלבוים", וכך, בעת משוש ושמחה אצל הרבי אפשר לצייר ציור גדול ונאה של דקל – טייטלבוים, שכן נתאר נא לעצמנו באם שם משפחתו של הרבי היתה למשל "כ"ץ" (חתול) – מה היינו עושים..
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 02:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

אחר פטירתו של הגה"ק מוויזניץ - מאנסי זי"ע, כשהכתירו שמונה אדמורי"ם בחצר הקודש וויזניץ, התבטא הרה"ח הנעלה ר' גרשון ניימאן שליט"א גבאי ביהמ"ד דחסידי וויזניץ - מאנסי ואמר ביטוי נפלא: עד עכשיו התפללנו בכוונה בברכת "רפאנו", מעתה אנו צריכים לכוין היטב בברכת "שים שלום"...
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 02:14
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

אחד שמתפלל בנוסח אשכנז התרגז על חברו שאמר בטעות בעת אמירת קדיש "ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה", נענה לעומתו חסיד אחד ואמר לו בבדיחותא: ויצמח פורקניה איננה קללה...
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:58
פורום: תורה ודעת
נושא: חרדי או אורתדוכסי?
תגובות: 20
צפיות: 3461

Re: חרדי או אורתדוכסי?

סבא קשישא כתב:
חזקי כתב:
סבא קשישא כתב:
???
מה רואים פה ולאיפה זה מפנה ?
חסום לי...
תבדוק עכשיו
https://chl.co.il/viewtopic.php?f=6&t=13285
עובד מצויין לאשכול הנ"ל, מעניין מאוד.
מאיפה כל הרעיונות האלו ??
מהנותן לאנוש בינה..
מומלץ לשמור על הענין בשקט..ודי לחכימא.
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

בגדול: כפה שחורה=חרדי. כפה סרוגה=דתי אבל אין הגדרה אחידה, לא לחרדי, לא לדתי, לא למסורתי, ולא לחילוני. אנחנו רואים בכל מחלל שבת בפרהסיה חילוני, ובצדק, אבל הרבה מהם יגדירו את עצמם מסורתיים. כל אחד מגדיר את עצמו כהבנתו, ולא מעט שמגדירים עצמם חרדים, ואילו אני ואתה יכולים לראות בהם דתיים וכן להיפך. מה ש...
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

שים לב. אני לא עוסק בחרדים קלי דעת המכונים משום מה חרדקים וכיוצא באלו. אלא דווקא על חרדים יראי ה' שסללו לעצמם דרך חדשה. וכמו בדוגמה שהבאתי.
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

וכאן הויכוח הולך סביב 'חרד לדבר ה'. האם יהודי שומר תורה ומצוות שבוחר להתפקד למפלגה חילונית ליברלית המצהירה בריש גלי על שינוי סטטוס קרי חילולי שבת בפהרסיה וכיוצא בזה, ראוי לשאת את התואר 'חרדי'? על אף שאינו נשמע לגדולי ישראל, ואינו כפוף למסגרות החרדים לדבר ה?
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

חרד"ק יותר מאשר הגדרה ברורה שעושה אבחנה זה כינוי של זלזול. אני מחפש הגדרה ברורה שתבדיל בין הנלי"ם [בהודעתנו] ובין הציבור החרדי האותנטי.
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 01:14
פורום: תורה ודעת
נושא: סיפור של נפוליאון היל. מה המסר?
תגובות: 5
צפיות: 2280

Re: סיפור של נפוליאון היל. מה המסר?

סבא קשישא כתב:מה הקשר לנפוליאון ??
מה הקשר לנפולאיון בונפרטה?
הסופר נפוליאון היל מביא את הסיפור. והוא סופר אמריקאי מעורך. ספרו המפורסם ביותר "חשוב והתעשר" הוא אחד הספרים הנמכרים ביותר בכל הזמנים.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7 ... 7%99%D7%9C
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 00:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

אחד שאלני מדוע לא להשתמש לכאלה בתואר דתי?
מהעובדה הפשוטה שהתואר הזה תפוס.. למגזר אחר, וממילא אין שום אבחנה בין החרדי הקלאסי לחרדי שתפס דרך משלו.
https://chl.co.il/viewtopic. ... 66#p488397
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 00:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 2094
צפיות: 1329572

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

נשארו לי 146 הודעות להגיע ליעד. אבל אני לא בטוח שאגיע אליו. :( :( :( :cry: :cry: :cry: אני עובר לנטפרי והם לא מסכימים לי להפגש אתכם :cry: :cry: :cry: הם אומרים שאתם אנשים רעים ומסוכן להיות בקרבתכם :cry: :cry: :cry: אני יודע שזה לא נכון, אבל מה אני יכול לעשות, זה הפוליטיקה המלוכלכת שנכנסת למקומות הכ...
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 00:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: *אסוציאציות*
תגובות: 9538
צפיות: 6594254

Re: *אסוציאציות*

שלושה
על ידי חזקי
17 מרץ 2019, 00:02
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

טז. זקני העדה. נפתר
על ידי חזקי
16 מרץ 2019, 23:46
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

ה. קלי

ו. כהן.. משיח

י. דבש [שמתי לב שכבר נפתר]
על ידי חזקי
16 מרץ 2019, 23:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: *אסוציאציות*
תגובות: 9538
צפיות: 6594254

Re: *אסוציאציות*

אפשר הסבר קצר על מהות האשכול?
על ידי חזקי
16 מרץ 2019, 23:42
פורום: תורה ודעת
נושא: חרדי או אורתדוכסי?
תגובות: 20
צפיות: 3461

Re: חרדי או אורתדוכסי?

סבא קשישא כתב:
???
מה רואים פה ולאיפה זה מפנה ?
חסום לי...
תבדוק עכשיו
https://chl.co.il/viewtopic.php?f=6&t=13285
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 15:17
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות
תגובות: 7
צפיות: 2157

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו.
ההסבר: נבלה אפשר להשתמש בעורה לספר תורה ומתקדשית בכך. ואילו ת"ח עם זאת שישב ועסק בתורה אבל לא התקדש ממנה ועל כן נחות הוא מהנבילה
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 15:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: מיהו חרדי?
תגובות: 31
צפיות: 7365

Re: מיהו חרדי?

אני רוצה לשתף אתכם בתובנה די פשוטה שהגעתי אליה לא מזמן בעקבות אירועים כאלה ואחרים. הציבור החרדי גדל וגם השוליים מתרחבים. ועל כן כיום יותר מתמיד דרושה הפרדה [בהגדרה] בין ציבור חרדי אותנטי ובין ציבור חרדי מסוג אחר. לא בהכרח לכאלה המוגדרים חרדים מודרנים או חרדקי"ם.. וכיוצא בזה. אלא הגדרה עניינית שתעשה ...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 03:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

שני שותפים שפתחו עסק חדש באו אל הצדיק רבי מאיר מפרימשלן ובקשו את ברכתו של הרבי. נו..שאל הרבי ושטר שותפות יש לכם? לא השיבו השנים. אם כן אמר הרבי אכתוב לכם שטר שותפות. נטל גיליון חלק וכתב עליו: א. ב. ג. ד .לאחר מכן הגיש להם את הגיליון וברכם בהצלחה רבה. הסתכלו בגיליון ותמהו השניים איזה נוסח שותפות הוא ...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 03:08
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות
תגובות: 7
צפיות: 2157

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

"כי כל השאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"
אומרים העולם: הקב"ה לא אוהב את חמוצי הפנים [מזכיר את המעשה הידוע עם ר' ישראל סלנטר בערב יום כיפור] ואל תתנהג במתיקות דבש וחנופה של נופת צופים..
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 03:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

בתוך שמחת נשואי בנו של הגאון רבי אלעזר הכהן אב"ד סוכטשוב [חתן רבי יעקב מליסא בעל 'הנתיבות המשפט'] הגיעה אליו אגרת ברכה מאחד מידידיו, תלמיד חכם מופלג, ובה שלש מילים: "וקמץ הכהן ממנה". הנוכחים כאשר ראו זאת כן תמהו: וכי מה עניין קמיצת הכהן ממנחת העני - אצל שמחת נשואין? אך כשהגיע המברק לידי הגאון הנ''ל ...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 03:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

נכון. ומטעם זה הקב"ה נתן למשה לעמול משך 40 יום ולילה ולא קיבל תיכף את התורה במתנה, אף שבכל 40 יום ולילה הספיק ללמוד מעט מן המעט ביחס לרחבה של התורה.
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 02:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

בזמן “החוזה מלובלין” שימש כרב העיר רבי עזריאל הורביץ המכונה “ראש הברזל”. רבי עזריאל זה התנגד לחסידות בכל תוקף. באחד הימים ניגש רבי עזריאל ל”חוזה” ושאל: האם נכון רבי, מה שאומרים בשמכם שאתם טוענים שאין בכם לא תורה ולא יראת שמים? ה”חוזה” נענה בראשו לאות הן. “אם כן”, טען רבי עזריאל בתוקף , “צריכים אתם ל...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 02:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרשת תאיר ראדה ז"ל
תגובות: 158
צפיות: 51208

Re: פרשת תאיר ראדה ז"ל

לא עברתי על האשכול. אבל ידוע כפי שפורסם לא בפעם אחת שהאב התבטא שעורכי דין שרלטנים סוחבים את האם למקומות הזויים.
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 02:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

רבי יעקב גלינסקי מספר על שאלה מענינת שנשאל רב בארה"ב ומה שהשיב. אחד טלפן, אביו נפטר, ועליו לשבת שבעה. אבל אינו יכול להשבית את העסק שבוע שלם. יאמר הרב, מה המינימום שעליו לשבת. והשיבו על אתר: המינימום הוא ארבעה ימים. סבר וקיבל. שמעתי ותמהתי: אני מכיר "שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת" (מועד...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 02:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)
תגובות: 166
צפיות: 21359

Re: ווארטים וסיפורים \ מילתא דבדיחותא. (תורני בלבד!)

את הגרי"ש אלישיב זצ"ל הסיע אחד לחתונה ברכבו, ובצאת הגרי"ש מרכבו, שאל אותו האיש הזה עד מתי הוא חושב להישאר בשמחת החתונה, השיב לו הגרי"ש ואמר "כשיעור צילום"...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 02:33
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות
תגובות: 7
צפיות: 2157

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

וכך ההסבר. כתב הרמב"ן הטעם שדור המבול נחתם דינו על הגזל ולא על שאר העבירות משום שיסוד האיסור בגזל נגזר משכל האדם. זאת אומרת בכל עבירה יש חטאת כלפי האלוקים אבל דבר זה נובע בחסרון אמונתו של האדם ולא במידותיו. ואילו גניבה וגזל מעידים על האדם עצמו שהחסרון הוא במהות של עצמו, ולא חסרון אמוני. שאין לך אדם...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 01:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: בית שמש נפלה!!!!
תגובות: 330
צפיות: 63154

Re: בית שמש נפלה!!!!

הצבעת חרדים בניגוד לדעת גדולים! הודעהעל ידי חזקי » 01 נובמבר 2018, 04:35 https://chl.co.il/viewtopic.php?f=9&t=14296#p462191 הצבעת חרדים בניגוד לדעת גדולים?! בשעה זו נתבשרו עשרות אלפי תושבים בעיירת לויין של ירושלים על תבוסת ראש עיר חרדי שנתמך על ידי כל גדולי הדור, לטובת מעומדת מהמגזר דל"י. שייצגה את...
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 01:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: פילוג בארצי
תגובות: 31
צפיות: 5397

Re: פילוג בארצי

בדיקה
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 01:17
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

אני פה כתב:טז. זקני העדה?
מצוין!

יאיר אל תשאל איך ראיתי..
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: האם זה נכון שדגל בירושלים מקבלת 7 ?
תגובות: 27
צפיות: 4502

Re: האם זה נכון שדגל בירושלים מקבלת 7 ?

בדיקת קישורים
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:53
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

מושיקו פתרון ב נהדר!
אכן אזכרתה.
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 6161
צפיות: 7947989

Re: *********אשכול הבדיחות *********

חלבן זקן נתפס כשהוא מוהל עם חלבו מים..העירו לו על כך. והזקן השיב בתערומת: מה עדיף ת'חלבנים הצעירים שמוהלים מים רגילים..אני מערב מים מהמקווה...וגם המהדרין יכולים לשתות..
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:35
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

יאיר בתכלס' נכנסתי דרך קישור של אשכול חידות, שנמצא אצלי בטיוטה. אין לי גישה לחרדים לדעת, ואין לי אפשרות מלבד כתיבה או צפיה בעמוד מספר 1 באשכול החידות בלבד.
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:28
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות
תגובות: 7
צפיות: 2157

Re: פרשת ויקרא - וורטים שאלות והערות

אני פה כתב:אולי ההסבר כי הגזל הוא דבר מוחשי של הזולת שנמצא אצל הגוזל, מה שאין כן שאר פגיעות בזולת.
כיון יפה, אם כי אדם שפצע את חבירו הרי הוא דבר מוחשי. וב"ה אתחדש לי היום פשט בדברים ב"ה אשתדל לעלותו בקצרה.
על ידי חזקי
15 מרץ 2019, 00:25
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 672
צפיות: 122628

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

איר כתב:הרב חזקי מה אתה עושה פה??? :o מזה חששתי...
לחשוש מחרדים בעלי דעה='חרדים לדעת' אין סיבה! וכבר אמרו חז"ל בפרשתנו כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו... :D