החיפוש הניב 2048 תוצאות

על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:20
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

וכשלו איש באחיו כו, לז מסופר על רב אחד, שעשה דרכו בעגלה מהעיר הגדולה לכפר, שם היה אמור להיות חתונה. לפתע, נבהלו הסוסים מחמת כלב והחלו לדהור. ומתוך שהעגלון – יהודי כפרי מגושם – לא ידע לשלוט בסוסים, התהפכה המרכבה . הרב נפל לתעלה ונפצע בפניו וברגליו. פנה הכפרי אל הרב בנימת תוכחה : " קרוב לוודאי, שכבוד ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:19
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"ונתתי שלום בארץ...ונפלו אויביכם לפניכם לחרב" (כו,ו-ז ) שאל רבינו האברבנאל זצ"ל: לכאורה, היה צריך לכתוב בסדר הפוך, בתחילה - ניצחון על האויב במלחמה, ולאחר מכן השכנת השלום. ותירץ, שהפסוק בא להשמיע לנו סדר העדיפויות: גם כאשר אתה בטוח בניצחונך, העדף את השלום! וכמדומה , שהדברים אמורים ביחסים שבין אדם לחב...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:18
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע כו, ה פעם בא יהודי כפרי אל הרה"ק מאפטא זצ"ל, וביקש שהרבי יברכהו בכדי שיצליח בבית מרזח (קרעטשמע) החדש שפתח. אמר לו הצדיק: "יהי רצון שיהיה לך שפע ללא ברכה " . הכפרי נדהם ולא הבין את ברכת הרבי. על זה הסביר לו הרה"ק מאפטא : " כשיהודי נכנס לבית מרזח, הוא מבקש כוסית...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:17
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

ואכלתם לחמכם לשבע כו, ה. מסופר, על בחור בן עשירים שהסתובב בישיבת פרעשבורג המפורסמת, ולא למד וחזר לביתו בור וריק. אביו שהיה תלמיד חכם התלונן על כך בפני חברו בהאי לישנא: "שלחתי את בני שילמדו בישיבה "כסף משנה" ושישיג "מגיד משנה" (לימוד בכפלים, מלשון משנה תורה), ושיחזור הביתה כ"משנה למלך ", כי מאן מלכא ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:17
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵּכּו ..." וברש"י: שתהיו עמלים בתורה. בספר "מרביצי תורה ומוסר " מסופר על ה"חזון איש" זצ"ל: הִרְּבָה לשפך שֹּיחו בתפילות להאיר עיניו בתורה . רבי אברהם יעקב קְּוִינְּט, שלמד שעור בצוותא משולשת עם ה"חזון איש" ועם אחיו הבכור רבי מאיר קרליץ, כשהיו בני - 16- 18 , תיאר פעם איך היו לומד...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:16
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחקתי תלכו –שתהיו עמלים בתורה" מסופר על הגאון רבי משה טייטלבוים זצ"ל, ששידכו לבתו בחור שקדן ולמדן לחתן. ואשתו שידלה אותו לקחת חתן עשיר לבתם. אמר לה רבי משה: מעשה באיכר אחד שמצא קדירה מלאה אבנים טובות בשדהו, וכל אבן הייתה גדולה כגריס. שפת האיכר הקדרה על האש, כסבור היה שגריסים מצא , והיו הגריסים מ...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:16
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחוקתי". הגה"צ ר' גרשון שטיינברג זצ"ל כתב רמז לגואלי ישראל לדורותיהם. "אם" ר"ת: אהרן משה, אסתר מרדכי, אליהו משיח, אם ישמרו את חוקות התורה יבוא הגואל, בב"א.
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:14
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם בספר 'טעמא דקרא' מביא מרן הגר"ח קנייבסקי: הברכות בפרשה זו , אינם כמו הברכות בפרשת כי תבא 'ברוך אתה בעיר וגו' ברוך פרי בטנך וגו ' יצו ה' את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך וגו'', כאן כתיב רק 'ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח'. ו...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:13
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

Re: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, היה תמיד מזרז את התלמידים לא להתעכב זמן רב מדי על דפי הגמרא אלא לה־ תקדם בחומר . פעם אמר הרב שהבחורים "אשמים" בכך שיש עצירת גש־ מים: שר של גשמים רואה שאוחזים רק בדפי הראשונים של המסכת ומבין שעדיין לא הגיע זמן גשמים . אמר בעל "נמלצו לפי" שבזה יש לבאר את הפסוק: "אם בחוקו...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:12
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות
תגובות: 9
צפיות: 1934

פרשת בחוקותי - וורטים הערות ופרפראות

"אם בחוקותי תלכו " מבאר רש"י: שתהיו עמלים בתורה". פעם אחת נשאל רבי משה סופר זצ"ל ע"י אחד מתלמידיו: "סליחה רבי ומורי יאמר לנו כבודו מהו סוד הצלחתך בתורה שהגעת להיות כזה גדול בדורנו"? חייך הרב ואמר: "אני נהייתי תלמיד חכם בחמש דקות..." התפלאו תלמידיו פערו את פיהם ושאלו בבת אלת: בחמש דקות?! הייתכן?! וכי...
על ידי חזקי
23 מאי 2019, 18:09
פורום: תורה ודעת
נושא: לג בעומר יום כפרה?
תגובות: 0
צפיות: 1026

לג בעומר יום כפרה?

ראיתי בקונטרס אד כתב: בספרים הקד' נכתב על פי מה שאמר רשב"י "יכול אני לפטור כל העולם מן הדין" (סוכה מה:) ומדי שנה ביום ההילולא שלו אומר כן בשמים ובזכותו מתכפרים כל ישראל והוא יום סליחה ומחילה.

באיזה ספרים קד' נכתב?
על ידי חזקי
21 מאי 2019, 20:54
פורום: תורה ודעת
נושא: יום העצמאות בראי הילדים
תגובות: 13
צפיות: 2682

Re: יום העצמאות בראי הילדים

שאלה ילדים שואלים על כל מיני סמלים וחגיגות שנחשפים אליהם ביום העצמאות -מבלי שנרצה להתעלם או לנסות להסביר...בכל אופן הילד יגדל יום אחד וראוי לבסס אצלו השקפה בריאה במילים אחרות לטשטש להם או לשקף להם.. לטשטש אי אפשר, ילדים חייבים לקבל תשובות על השאלות. לצערינו הרבה (אולי אפילו הרוב) מהדור הצעיר לא קבל...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:22
פורום: תורה ודעת
נושא: דגל בפוניבז'
תגובות: 1
צפיות: 1072

Re: דגל בפוניבז'

נתקלתי בקטע מעניין הלקוח מספר 'החרדים במלחמת העצמאות' של משה ארנוולד נשמע לכם אמין? גדולי ישראל במלחמת העצמאות לפני כחמש שנים נפטר אביו של משגיח ישיבת פוניבז' הרב גרוסברד. במהלך ימי השבעה הגיע באורח מפתיע לבית המשפחה לא אחר ממרן הרב חיים קנייבסקי. כמובן שהוא התקבל בשמחה רבה, אך היא לוותה בפליאה על ה...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:13
פורום: תורה ודעת
נושא: חילול שבת של חללית בראשית
תגובות: 11
צפיות: 3718

Re: חילול שבת של חללית בראשית

בשורה תחתונה הגשושית התרסקה. השבת תבעה את עלבונה!
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:11
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 87
צפיות: 14642

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

משולש כתב:
06 מאי 2019, 12:10
למה המציאו שוקולד לבן?
כדי שגם לכושים יהיה ממה להתלכלך...
גזענות מצחיקה..אהבתי
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:09
פורום: תורה ודעת
נושא: האם הפורום החדש עובד לך?
תגובות: 10
צפיות: 3234

Re: האם הפורום החדש עובד לך?

יאיר רק הלכתי שניה וכבר נעלמו עשרות אשכולות? היכן הם?
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:08
פורום: תורה ודעת
נושא: קודים ודילוגים בתורה - מדהים!!!
תגובות: 11
צפיות: 3835

Re: קודים ודילוגים בתורה - מדהים!!!

לא כל דבר קטן נחשב לטעות גם בענין המילה 'תורה' בחומש דברים יש פספוס קטן (אולי כדי שיהיה מקום לטעות ופתחון פה לאפיקורסים כדי לשמר על הבחירה ומעוד סיבות עמוקות יותר), עדיין הרמז פה הוא מדהים!!!! יאיר צודק אפילו בחז"ל מצאנו שהביאו גימטריות שלא מכוונות באופן מדוייק. כך שאת הדייקנות האובסיסיבית נשאיר במ...
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 22:03
פורום: תורה ודעת
נושא: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים
תגובות: 87
צפיות: 14642

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים

משולש כתב:
08 מאי 2019, 09:58
טוב, הורדתי את המילה פורים מהכותרת של ההודעה הזו, אבל אני לא יכול לערוך יותר.

viewtopic.php?f=9&t=15331#p501221
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:17
פורום: תורה ודעת
נושא: דגל בפוניבז'
תגובות: 1
צפיות: 1072

דגל בפוניבז'

דגל.jpg
מה עומד באמת מאחורי תליית הדגל ביום העצמאות בישיבת פוניבז'
אכן ידוע שהרב מופניבז' הנהיג זאת אבל יש בזה משהו צורם לא? בפרט בישיבה שחרתה על דגלה השקפה די קיצונית ביחס לציבור שלנו [הכוונה הרב שך שהגדיר את עצמו כקנאי]
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:09
פורום: תורה ודעת
נושא: יום העצמאות בראי הילדים
תגובות: 13
צפיות: 2682

יום העצמאות בראי הילדים

שאלה
ילדים שואלים על כל מיני סמלים וחגיגות שנחשפים אליהם ביום העצמאות -מבלי שנרצה
להתעלם או לנסות להסביר...בכל אופן הילד יגדל יום אחד וראוי לבסס אצלו השקפה בריאה
במילים אחרות לטשטש להם או לשקף להם..
על ידי חזקי
09 מאי 2019, 14:02
פורום: תורה ודעת
נושא: האם הפורום החדש עובד לך?
תגובות: 10
צפיות: 3234

Re: האם הפורום החדש עובד לך?

רק כעת נפתח לי בחברת הסינון דרך קישור צדדי, מקווה שאסתדר עם זה
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 01:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 14643

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

יאיר כתב:כדאי לבקש פתיחה כבר כעת מספקי הסינונים השונים.
פניה הוגשה!
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: העברת מערכת הפורומים למקום חדש
תגובות: 68
צפיות: 14643

Re: העברת מערכת הפורומים למקום חדש

המקום החדש פרוז או מוקף? השרת נמצא בארה"ב, אני משער שלא היו שם כרכים המוקפין מימות יהושע בן נון. מ"מ אני שייך למוקפים, לכן מוצא זמן לכתוב כאן, למרות שמשתדל לא לעבוד גם בי"ד לכן הדומיין החדש עדיין ריק. חיפשתי דומיין קצר וקל בן 3 אותיות (זה המינימום הנדרש לפי איגוד האינטרנט הישראלי) אז בהמלצת יאיר בח...
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7691
צפיות: 10611695

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

חחחחחחחחח לא רע. ביצוע או זיוף אבל חמוד ומצחיק...פורים שמח :!:
https://chl.co.il/download/file.php?id=46587

פורים שמח!
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7691
צפיות: 10611695

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

תתניקים נגד המאצינג. מצחיק ומענין :D
https://chl.co.il/download/file.php?id=46585

שיר חתונה, פרסומת, או המנון של ת"ת :?: אתם תחליטו! שווה שמיעה, מוזיקה יפה ;)
https://chl.co.il/download/file.php?id=46586
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 7691
צפיות: 10611695

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

קאבר קצבי של ואפילו בהסתרה עם עיבודים וקולות מרעננים של ת"ת נועם התורה
https://chl.co.il/download/file.php?id=46583

עוד סינגל נהדר של תורה לשמה
https://chl.co.il/download/file.php?id=46584
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:50
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 3402

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

חחחחחחחחח לא רע. ביצוע או זיוף אבל חמוד ומצחיק...פורים שמח :!:
סינגל-תת-אש-התלמוד-עט.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:48
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 3402

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

שיר חתונה, פרסומת, או המנון של ת"ת :?: אתם תחליטו! שווה שמיעה, מוזיקה יפה ;)
ישיבת-דעת-חיים.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:43
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 3402

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

תתניקים נגד המאצינג. מצחיק ומענין :D
ישיבת-שערי-תורה-עט-.7z
על ידי חזקי
22 מרץ 2019, 00:40
פורום: תורה ודעת
נושא: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת
תגובות: 10
צפיות: 3402

Re: פורים שמח לחברי פורום תורה ודעת

עוד סינגל נהדר של תורה לשמה
תורה-לשמה.7z