החיפוש הניב 291 תוצאות

על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: וקראת לליל שישי עונג - הטשולנטיאדה המרכזית
תגובות: 203
צפיות: 73957

Re: וקראת לליל שישי עונג

פעמון זהב ורימון כתב:מי מביא השבוע וארט לפרשת וישלח?

איפה לוי? התפקד איתנו השבוע במפקד?
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 70#p411770
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2427

Re: ווארט לפרשת וישלח

וישקהו (בראשית ל"ג ד'), פירש"י (מובא בספרי), הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב. ויש להבין, מה הלשון "הלכה", הלא השנאה של עשו ליעקב זהו בטבע, ולא שעשו רוצה לקיים את ההלכה. וגם איפה כתוב הלכה זו? אלא י"ל, שמצינו כמה הלכות שהטעם שלהם אלא אך ורק משום שעשו שונא ליעקב, כמו שעשו להתייחד עם עכו"ם, ואסור להתרפא...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2427

Re: ווארט לפרשת וישלח

קטנתי מכל החסדים (בראשית ל"ב י"א), והנה חז"ל אמרו 'תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמינית'. וצריך להבין כוונת הלשון 'שמונה שבשמינית'? ואמר הגר"א ז"ל מווילנא, שפרשת וישלח הוא פרשה שמינית מספר בראשית, והפסוק "קטנתי" הוא פסוק שמיני מפרשת וישלח, וזהו כוונת חז"ל, שגם אדם שיש לו עושר וכל טוב, כמו שאמר...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2427

Re: ווארט לפרשת וישלח

ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל (בראשית ל"ב כ"ח-כ"ט),
והיינו שהמלאך אמר ליעקב, כששואלים לאדם מה שמו, צריך להזכיר את שמו ושם אמו, ולא רק שמו לבד,
וזה "ישראל" גימטרי' "יעקב בן רבקה".
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2427

Re: ווארט לפרשת וישלח

ויירא יעקב מאד ויצר לו (בראשית ל"ב ח'), פירש"י, ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים , ע"כ. והנה חז"ל אמרו (במס' גיטין) שנירון קיסר היה ממלכי אדום ומזרע עשו, ואח"כ נתגייר ויצא ממנו התנא רבי מאיר. גם ידוע שבכל מקום שכתוב בגמרא "אחרים" כוונתו לרבי מאיר, כדאיתא 'מאן אחרים רבי מאיר', וזה כוונת ...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 00:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2427

ווארט לפרשת וישלח

עם לבן גרתי (בראשית ל"ב ה'),
פירש"י לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הוה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי, ע"כ.
לכאורה המילה "בי" הוא כמיותר. וי"ל שיעקב אמר לעשו, שאותיות "בי" מתיבת "גביר" לא נתקיימה, ונשאר רק "גר".
על ידי לוי
27 נובמבר 2017, 15:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***התפקדות חברי הפורום***
תגובות: 129
צפיות: 30345

Re: ***התפקדות חברי הפורום***

לוי - 31
על ידי לוי
16 נובמבר 2017, 19:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***סיפורים פיקנטים וביזארים...***
תגובות: 1487
צפיות: 1373301

Re: ***סיפורים פיקנטים וביזארים...***

המנהל והזקן המסתורי בפארק מנהל חברה נכנס עמוק לחובות ולא מצא דרך החוצה. הנושים רדפו אחריו והספקים דרשו תשלום. יום אחד הוא ישב על ספסל בפארק, ראשו טמון בין ידיו, תוהה אם יש משהו שיכול להציל אותו מפשיטת רגל. לפתע, הופיע לפניו איש זקן ואמר "אני רואה שמשהו מטריד אותך". לאחר שהקשיב לסיפורו של המנהל, אמר...
על ידי לוי
25 יוני 2017, 13:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: חשיפת מכתבים: היחס למדינה - דעת תורה של הרבי מבעלזא זי"ע
תגובות: 41
צפיות: 14062

Re: חשיפת מכתבים: היחס למדינה - דעת תורה של הרבי מבעלזא זי"ע

נמחק נמחק סתם תגובה זולה ואינה ראויה שמוטב והיתה נמחקת מיד ע"י המנהלים משום פגיעה בכבוד רבנים. מי שיודע קצת על הנהגותיו, יודע שהוא לא נהנה מהעולם הזה כמלוא נימא, אז התכבד ותתנצל על תגובתך. אלו שמחקו אותי (גם התגובה הזאת של TPMH) הם פשוט לקו בחסר ההבנה! לא כתבתי ולא התכוונתי שום פגיעה ח"ו בקדוש עליו...
על ידי לוי
21 יוני 2017, 09:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול 'דאגה בלב איש ישיחנה'
תגובות: 63
צפיות: 16190

Re: אשכול 'דאגה בלב איש ישיחנה'

אפשר לשאול גם בשם אדם אחר [כגון אח אות אחיין] שאמר לך לשאול. :lol:: פעם נכנס איזה איש להרה"ק מראפשיץ זי"ע, ואמר שחבירו שמתבייש לבוא בעצמו שלח אותו להרבי, לבקש תיקון לעבירות חמורות שחטא. הרב מראפשיץ הבין שזה האיש הוא בעצמו שעשה העבירות הללו, ענה לו בחכמה: תמיהה היא בעיני, למה שלח אותך במקומו, הלא הי...
על ידי לוי
20 יוני 2017, 11:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: ְְ! ! ! גזירת השחיטה ! ! !
תגובות: 16
צפיות: 4146

Re: ְְ! ! ! גזירת השחיטה ! ! !

מישהו מיוחד כתב:אני לא הוספתי שום סימן קריאה, זה אחד המנהלים שהוסיף, לתשומת ליבך כתבן.
לא יפה!
על ידי לוי
19 יוני 2017, 13:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

מורה כתב: כמה עולה דירה שמה?
אולי אני גם רוצה.
איני יודע, ואין לי חשק לגור שמה...

אגב, מז"ט על הודעה 1000
על ידי לוי
19 יוני 2017, 09:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

ישוב חדש באונגרין

30 משפחות חסידי מארה"ב נכנסים בקרוב בישוב החדש בעיר ראצפערט באונגרין,
העו"ד העסקן הגדול הרב נידרמן מסאטמר היה בשבוע הקודם שם בראצפערט, ועזר להם לסדר כל הדברים הנצרכים עם העיריה שם.
ולפי התוכנית עוד הרבה משפחות מחו"ל ומאר"י יצטרפו להם, הדירות שם זול מאוד.
על ידי לוי
11 יוני 2017, 20:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: היתר עגונה 2017???
תגובות: 5
צפיות: 1583

Re: היתר עגונה 2017???

מובא בפוסקים, באחד שנעדר ולא נודע מה היה לו, בענין שאשתו אינה מותרת להנשא,
אין מתאבלין עליו, כדי שלא תצא תקלה ח"ו.
על ידי לוי
07 יוני 2017, 19:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: * * * אשכול הפיטפוטים * * *
תגובות: 3397
צפיות: 2538889

Re: * * * אשכול הפיטפוטים * * *

לאחד ויחיד, באשכול אחד שכחת שם להגיב, בדוק,
וטל"ח.
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפרובוקציות של המשטרה
תגובות: 28
צפיות: 8769

Re: הפרובוקציות של המשטרה

גאליציינער כתב:כמוני כמוך וכמוהו...
אכן, אמנם ההבדל הוא שהוא מתפלל זאת בכוונת הלב יותר מאתנו...
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפרובוקציות של המשטרה
תגובות: 28
צפיות: 8769

Re: הפרובוקציות של המשטרה

השאלה הנשאלת היא: איפה האדמו"ר מתולדות אהרון? מישהו שמע אותו מגנה את המשטרה/ מפכ"ל/ ארדן? משהו? הוא אמר לחסידים משהו לפעם הבאה? היתה לי הרגשה שהוא ידרוש שהמפכ"ל יפגש איתו או משהו כזה לפחות... מה הוא עושה כדי למנוע את הפעם הבאה? הוא מתפלל ג' פעמים ביום "ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפי...
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: אולי צריך לעשות משהו...
תגובות: 30
צפיות: 8157

Re: אולי צריך לעשות משהו...

אני פה כתב: באחד השיעורים שמסר בניו יורק אמר הרב: "קיבלתי מסר משמים שמשיח בן דוד כבר כאן והגאולה בפתח, לכן ביקשו ממני לבצע פעולות על מנת לגרום ליהודי התפוצות לעלות חזרה לארץ ישראל. כולם חייבים להיות בארץ הקודש לרגל ביאת משיח…"
מספיק לנו עם הבאבאס למיניהם, ונביאי שקר.
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: אולי צריך לעשות משהו...
תגובות: 30
צפיות: 8157

Re: אולי צריך לעשות משהו...

כולם כותבים נבואות איך הוא יגיע ומה יהיה קודם... אני שואל מה יהיה אחרי? -מי שלא יודע- אז למה הוא מצפה? ובכלל, איך הוא יכול לצפות למשהו שלא יודע מה יהיה? ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם "לימות המשיח", כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה ...
על ידי לוי
01 יוני 2017, 14:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

זעיר שם כתב:עדיין השאירו לך אפשרות בפרטי
איני מעוניין כלל לכתוב מנושא הזה (למרות שיש לי הרבה חומר על זה), וכבר כתבתי שאין בזה תועלת לשני הצדדים,
אמנם כשכותבים כאן בפרהסיא (לא בפרטי), אז אני כותב את תגובתי...
ושלום על ישראל.
על ידי לוי
01 יוני 2017, 14:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

זעיר שם כתב:לוי, אם היה לך לא היית חושב על כללי הפורום כפי שכבר הוכחת כאן, וכבר מחקו לך פנינים יקרים.
היא הנותנת.
התירוץ נמצא בתגובתך - אם תתבונן מה שכתבת.
על ידי לוי
01 יוני 2017, 13:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

גאליציינער כתב:כבר ביקשתי ממנו שיגלה את זה באופן שמותר ע"פ ההלכה וע"פ כללי הפורום. בינתיים לא זכינו..
מה אעשה, עדיין לא נשתנה כללי הפורום.
על ידי לוי
30 מאי 2017, 01:35
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

זעיר שם כתב:גם את לוי
:lol::
על ידי לוי
29 מאי 2017, 13:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: מסע הקודש של אדמו"ר מבעלזא שליט"א

לא אנסה לשכנע אותך היות והוכח שאתה מושפע מדעות קדומות, וכידוע כל דבר שייך לפרשן, רק לחברים הקוראים שימו לב, הם עמדו כל השנים כעצם בגרון, דרשו וכתבו בבוז על קדושי עליון, השפילו דעת תורה כעפר ואפר , במצב שלא היה שייך להתעלם כפי שגם אתה יודע כנ"ל, ועדיין אין סיבה ליכנס לויכוח? ועוד מה שהסיבה פשוטה ואכ...
על ידי לוי
29 מאי 2017, 00:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: מסע קודש 'ימי אורה' של כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א
תגובות: 31
צפיות: 8166

Re: מסע קודש 'ימי אורה' של כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א

נתבטלה תורת הבעש"ט - לא ברור אם הדברי יואל אמר כך, מה שהוא כן אמר שהחסידויות של היום אין להם ענין עם הבעש"ט, ובזה כו"ע מודים, תשאל לכל חסיד ברחוב כמה דברי תורה הוא יכול להגיד לך מהבעש"ט, נראה כמה יצליחו בזה, מה שהדברי יואל אמר מוסכם על כולם, ואני לא מבין מה כל הרעש כן כתוב בספר "ויואל משה" נשתכח דר...
על ידי לוי
26 מאי 2017, 01:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 54674

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

גם אני מצטרף לנעול (לא היה צריכים לפתוח מלכתחילה) הנושא של בעלזא, אני בדרך כלל איני מתערב בדברים כאלו, זה לא המקצוע שלי... אמנם, אחרי שראיתי שכמה כתבו כאן כל האשמה על העדה החרדית, כדי להצדיק את עצמם כרגיל, רציתי לומר ש "כל מטבע יש לו שני צדדים" , ואין להאמין לצד אחד בלי לשמוע גם את הצד השני, ורואה א...
על ידי לוי
08 מאי 2017, 16:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 45709

Re: ל"ג בעומר

המזג אויר בל"ג בעומר במירון תהיה 34 מעלות,
להנוסעים להכין הרבה מים, ולא לסמוך על ח"י רוטל מיץ ענבים.... המייבש...
על ידי לוי
08 מאי 2017, 15:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 45709

Re: ל"ג בעומר

גאליציינער כתב: כן, כמובן שזה לא עולה, הרי המדינה משלמת את זה, וא"כ זה כאילו אף אחד לא מימן את זה ויותר, זה בכלל לא עלה...
חבר יקר, כמה לפי דעתך המדינה משלם להדרך מהדרין? (אם אתה יודע בכלל מה זה הדרך מהדרין),
על ידי לוי
08 מאי 2017, 14:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 45709

Re: ל"ג בעומר

ישיביש כתב: מי מתקין את הפרנצעס'? הרמקולים? הכשרת השטח? הדרך מהדרין?
ה 15 מליון הולכים כידוע עבור בקבוקי קולה לשוטרים...
ואתה עוד מאמין שה-15 מליון הולך להנ"ל,
כמה עולה הדרך מהדרין? מה זה בכלל הדרך מהדרין?
אחרי שתברר תבחן שזה עולה 0, אלא המליונים הולכים ל..........
על ידי לוי
28 מרץ 2017, 15:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: גליונות "דברות קודש" תו״א
תגובות: 7
צפיות: 1355

Re: גליונות "דברות קודש" תו״א

תנסה לכתוב להם במייל marechtt וג'ימייל.
על ידי לוי
26 מרץ 2017, 15:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה
תגובות: 39
צפיות: 10452

Re: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה

אריה ענק משער האריות כתב:קשה לכם לעלות לשידור? כתבו כאן את התשובה ואני יענה עבורכם ונתחלק בפרס...
אריה, למה אני לא יכול לכתוב לך בפרטי?
על ידי לוי
26 מרץ 2017, 15:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה
תגובות: 39
צפיות: 10452

Re: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה

פך שמן כתב:אני מחכה כבר יותר משעה ועשרים דקות
זוועה!!!!!
בבקשה תרגיע!
למרות שבטוח בעצמך שאתה יודע התשובה, תזהר שלא תהיה לך אכזבה גדולה...

נ.ב. גם אני בטוח כ-100% שאני יודע התשובה, אבל אין לי עצבים לחכות בשביל הפרס קטן כזה.
על ידי לוי
19 מרץ 2017, 16:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

נחיתת חירום בדרך לליזענסק לציון הקדוש של רבי ר' אלימלך זי"ע היום כ"א אדר, במהלך טיסה מלונדון לציון הקדוש, התחוללה דרמה כאשר המטוס נקלע למצב חירום, והטייס הודיע לנוסעים המבוהלים כי הוא נאלץ לנחות נחיתת חירות באמסטרדם. הטסים התבקשו לחבוש מסיכות חמצן, דבר שהעלה את רף המתח והפחד מפני הלא נודע בקרב הטסי...
על ידי לוי
17 מרץ 2017, 13:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

ר' משולש, ישנת בלילה?

נראה לי שכותרת האשכול "ובמי הן פוגעות" - נאמר עליך...
בלעדיך אף אחד כאן לא יודע ולא מעוניין מהם. שבת שלום.
על ידי לוי
15 מרץ 2017, 17:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 536
צפיות: 388327

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

משולש כתב:אז למה הם שורפים פחים ורבים עם שיקצעס?
תשאל אותם,
אבל זה לא הוראת רבותיהם (גם אתה יודע זאת).
על ידי לוי
15 מרץ 2017, 14:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 536
צפיות: 388327

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

משולש כתב: הנרדפים המסכנים שבס"ה מקיימים הוראת רבם שאמר לשרוף פחים ולהתעמת בצמתים עם שיקצעס.
לא ראיתי בהמכתב הקול קורא שאמר לשרוף פחים וכדו'.
על ידי לוי
12 מרץ 2017, 08:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה חושב דוד המלך על לקיחת הלוואה
תגובות: 2
צפיות: 1140

Re: מה חושב דוד המלך על לקיחת הלוואה

cat-1165ca7eb84d60c9eff21386d3e601ee.gif
[/size]
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 15:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864014

Re: אשכול ברוך דין האמת

קיסם שיניים כתב:אין גם הוכחה שלא. גיי ווייס.
אני בן 124 שנה,
אין לך הוכחה שלא...
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 15:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***
תגובות: 22
צפיות: 9461

Re: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***

קיסם שיניים כתב:ראיתי בעיני
אין אדם משים עצמו רשע...
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 15:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: ^*^ אינתיפאדה שלישית ^*^
תגובות: 1388
צפיות: 1429449

Re: ^*^ אינתיפאדה שלישית ^*^

שיך כתב: העניק לערבי טרמפ
טיפש!
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 15:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864014

Re: אשכול ברוך דין האמת

אריה ענק משער האריות כתב:בן 117 בפטירתו
מסתברא שאינו נכון שהיה בן 117, אין שום הוכחה ואין לו תעודת לידה.
על ידי לוי
05 מרץ 2017, 13:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: חוברת חדשה של הרב טאו על הצבא בעית עירוב נשים
תגובות: 12
צפיות: 2824

Re: חוברת חדשה של הרב טאו על הצבא בעית עירוב נשים

מה לנו ולרב של מזרחי?
ומה גילוי לנו החוברת הלזו, חוץ מציונות ודברי כיעור בענין טומאת הצבא,
ולפותח האשכול: כלך לך למחניך ועזוב אותנו למנוחות.
על ידי לוי
05 מרץ 2017, 13:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

לאור ההפגנות של העדה השבת שגררו הרבה חילולי שבת מצד משטרת ישראל, האם באמת זה "גלאט" על פי הלכה, וגם אם כן, איך מכבים אש ע"י נפט? איך משתיקים חילול שבת אחד ע"י גרימת חילול שבת אחר? אני שואל באמת כי אני רוצה לקבל תשובה. א. הגדולי ישראל שאמרו לצאת להפגין על חילול שבת, בוודאי ידעו מזה שתבוא משטרה ויגרו...
על ידי לוי
01 מרץ 2017, 12:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

שיך כתב:מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, החשד: הלבנת הון
כפול:
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 25#p343825
על ידי לוי
01 מרץ 2017, 03:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3360

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

יש לה"ק ויש להבדיל עברית ופה אנו כותבים/מדברים בעיקר בשפה העברית. לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש (ספרי). באמת שלא הבנתי מה אתה רוצה. (בזמנם לא היתה כלל עברית. וסתם לדוגמא המילה 'עכשיו' היא מילה בעברית ולא בלה"ק וגם התלמוד (וספרא דצניעותא שכתב יעקב אע"ה) נכתב בארמית ...
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 18:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3360

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

יאיר כתב:יש לה"ק ויש להבדיל עברית ופה אנו כותבים/מדברים בעיקר בשפה העברית.
לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש (ספרי).
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 18:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 78
צפיות: 24975

Re: משנכנס אדר....

יאיר כתב: :P *
:!: *
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 18:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3360

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

אריה ענק משער האריות כתב:הערב תיערך שמחת ה"תנאים" לנין מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל
'נין' זה 'בן', - וצ"ל 'בן הנכד'.
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 18:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדולר יורד יורד.......
תגובות: 7
צפיות: 3473

Re: הדולר יורד יורד.......

0082.jpg
[/size]
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 00:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 20102

Re: אסון בביתר

וואו הגזמתם שניכם לגמרי אני בשוק גמור אתם נשמעים כמו שתי אנשים אומללים ומסכנים צר לי על חייכם האישיים ח ח ח, חבל עליך לצער בחנם... אמנם מכיר אני את השוק עם הבעיות הללו היטב היטב, הן בארץ והן בחו"ל, אחרי שאני עסוק בזה יותר משלושים שנה, אני רק מאחל לך שאף פעם לא תדע גם אחוז אחד ממה שאני יודע, וראה חי...
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 00:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 78
צפיות: 24975

Re: משנכנס אדר....

יאיר כתב:רבי יונתן אייבשיץ' כשהיה קטן וחזר מהחיידר כשהוא כולו שמח שאלה אותו אימו מה קרה? ענה לה יונתן: למדנו משנכנס אדר מרבים* בשמחה
מרבין*
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 18:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 20102

Re: אסון בביתר

זרעא דיוסף כתב: זה שלפעמים אשה דורשת מבעלה לא אומר שהבעיה מתחילה בה........
אני רואה שב"ה אין לך מושג כלל מבעיות של שלום בית,
תמשיך בכולל/בעבודה ויבושם לך, ואל תתערב בדברים שאין תחומך.
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 17:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 20102

Re: אסון בביתר

יהודי משונה כתב: יש הרבה מטפלי שלום בית ,
אם אתה צריך ,
לא זו הדרך ,
לכתוב ככה בפרהסיה שיש בעיה עם הנשים כללי ,
חבל , להשמיץ חצי העולם
אני בין העוסקים בשלום בית,
לא אמרתי שחצי העולם יש בעיות, אבל לצערנו המספר גדול מאוד מאוד!
98% הבעיה היא בהנשים, ורק 2% היא באנשים.
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 15:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדולר יורד יורד.......
תגובות: 7
צפיות: 3473

Re: הדולר יורד יורד.......

0082.jpg
[/size]
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 15:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 536
צפיות: 388327

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

משולש כתב:אכן, אסור להנות מלשון הרע לתועלת, אבל אין זה פוטר מלומר אותו. וצריך להתאמץ להתגבר על התאווה בזה.
ואם אין יכול/רוצה להתגבר על התאווה הזה "שלא ליהנות", מותר לספר לשון הרע? (כמובן "לתועלת"...)
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 14:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 20102

Re: אסון בביתר

חרדי חרדי כתב:חברים יקרים בואו נעשה לכם סדר...........
במקום לעשות סדר....וכו',
אולי כבר הגיע הזמן להזהיר את הנשים שלא יענו ויטרדו את בעליהן כל כך!
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 14:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 536
צפיות: 388327

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

פך שמן כתב:צריך לעשות שאלת רב אם מותר להנות מוידאו שכזה?
וליהנות מ"לשון הרע" מתוקה כזה אין צריך לעשות שאלת רב?
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 08:14
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 78
צפיות: 24975

Re: משנכנס אדר....

מישהו מיוחד כתב:משנכנס אדם* מרבים בשמחה....
*
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 22:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: מאמרים מתוך הספר "קוטף סיפור"
תגובות: 14
צפיות: 4308

Re: מאמרים מתוך הספר "קוטף סיפור"

קודש כתב:יותר נוח לקרוא עם רווחים
במקום טקסט צפוף
יותר

נוח

לקרוא

עם


ר ו ו ח י ם

במקום
טקסטצפוף


(שי צנוע למי שאוהב ר ו ו ח י ם)
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 12:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות - ביוגרפיה
תגובות: 25
צפיות: 7486

Re: חידות - ביוגרפיה

מיהו המחבר של ספר "מגיני ארץ"?
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 11:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות - ביוגרפיה
תגובות: 25
צפיות: 7486

Re: חידות - ביוגרפיה

מישהו מיוחד כתב:מה הקשר בין הספרים דלהלן:
1. שו''ת יהודה יעלה.
2. שו''ת יאודה יעלה.
3. שו''ת מהר''י אסאד.
מחבר אחד, וג' שמות נקראו לו.
על ידי לוי
24 פברואר 2017, 02:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)
תגובות: 705
צפיות: 279474

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

מה הקשר בין מחאה לכלבים וחזירים? ההלכה שנפסקה היא שמכל דבר אפשר לעשות לחי [לעירוב חצרות או מבואות], גם מטיט שמעמידים ברוחב כמו לחי של עץ וכל חומר אחר, אבל בנעשה מטיט צריכים להשגיח היות ועשוי לימחות בחלקם התחתון ג' טפחים ויותר, כאשר עוברים ומתחככים בזה כלבים וחזירים. ואם זה נמחה ע"י כלבים וחזירים בש...
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 16:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

גאליציינער כתב:לא.
הגאליציינער'ס ידועים לקמצנים...
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 14:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

יאיר כתב:ואם כן האם יחייבו גם על אמבולנס, משטרה וכו'? בקיצור כמה ש"ח בערך יחייבו?
אנא לא להתעצב ולא לדאוג,
בטוח אני בעז"ה שכל החברים כאן ישתתפו במגבית חרום עבור המנהל שלנו,
אני תורם 100 ש"ח.
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 12:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול בעניני גור והמסתעף
תגובות: 404
צפיות: 195619

Re: אשכול בעניני גור והמסתעף

גם בגור יש קנאים?

0009.jpg
[/size]
על ידי לוי
22 פברואר 2017, 13:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

זהירות "גנב החמקן" תושב בת ים בשנות ה-60 לחייו, נהג לפרוץ באופן קבוע לעשרות דירות בעיר בני ברק, ונעצר לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי "השומרים" בשיתוף עם יחידת הבילוש של משטרת מרחב דן. מדובר באדם חמקמק ועל כן פעלו עשרות ממתנדבי הארגון במשך תקופה ארוכה, בחשיבה מרובה בכדי להביא לתפיסתו. הפורץ נהג להגיע ...
על ידי לוי
22 פברואר 2017, 11:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

יאיר כתב: היום זכיתי לביקור בית גם מ'הצלה', גם ממגן דוד אדום, גם מהמשטרה וגם ממכבי האש...

נראה מי ינחש מה קרה...
הילד שיחק עם הטלפון ולחץ על הזכרונות של המספרים הנ"ל.
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 18:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי אתה? ומה שמך?
תגובות: 433
צפיות: 171234

Re: מי אתה? ומה שמך?

יהודי משונה כתב:האם הגעת כבר לגיל 50?
בקרוב החתונה לנכדי היקר בשעטו"מ.
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 12:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

משולש כתב:אני זכיתי פעם ב 10.000 הודעות בפורום לדעת.
חצי מהזכויות תן לפלג - בלי הם לא היית מגיע לחצי...
על ידי לוי
20 פברואר 2017, 23:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

עויבד כתב:מאיפה לך כל הפרטים הללו?
איזה פרטים?
על ידי לוי
20 פברואר 2017, 23:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי אתה? ומה שמך?
תגובות: 433
צפיות: 171234

Re: מי אתה? ומה שמך?

כנראה שאני הכי מבוגר מכל החברים, לא תאמינו.
על ידי לוי
20 פברואר 2017, 23:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 24936

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

אחד ויחיד כתב:הכרטיס הזוכה !!!
ללמדך שכדי לנסות המזל מספיק לקנות כרטיס אחד, המינימום של שני שורות,
ולא כאלו הקונים הרבה מספרים ומוציאים על זה הרבה כסף ללא יועיל,
כדוגמא כאן, שגם אם היה קונה רק המינימום של שני שורות הראשונות, היה ג"כ זוכה.

(מספר הזוכה: 6 8 14 19 20 37 ומספר החזק 5)
על ידי לוי
19 פברואר 2017, 12:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

שיך כתב: הסקר נערך בקרב 410 בתי אב,

מבין כל המשיבים ששמעו על תופעת השיימינג לחיילים - 89% מגנים אותה.

מן הממצאים עולה, שגם אם רוב גדול מהמגזר החרדי אינו מוכן שבניו ישרתו בצבא, רוב המגזר מתנגד לביוש חיילים חרדים המתגייסים לצבא.
לפי החשבון זה יוצא שהרוב המה בס"ה 365 איש...
על ידי לוי
19 פברואר 2017, 11:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

פך שמן כתב: תגיד לי, אתה מוכן להפסיק לזלזל באינטלגנציה של חברי הפורום,
לא להשתולל בבקשה, לכל אחד זכות הדיבור.
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 19:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***
תגובות: 22
צפיות: 9461

Re: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***

אחד ויחיד כתב:זה לא הוא אני נשבע לך שזה מקורבים
ח"ו אסור לשבע!

ולענינו, זה היה בשבע ברכות, לא בחתונה (בחתונה כן מביאים את הכלה באולם אנשים), וכמנהג אצל כמה אדמורי"ם שרוקדין מצוה טאנץ לפעמים גם בשבע ברכות, ולפי שהמקום היה צר ולא יכולים לעשות איזה מחיצה, לכן.
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 18:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: מופת המזוזה שמכה גלים!!
תגובות: 19
צפיות: 6181

Re: מופת המזוזה שמכה גלים!!

גאליציינער כתב: נראה לי שגם אתה - עויבד וגם אתה - לוי לא קלטו את העוקץ...
אתה לא קלט שאנו קלטו.

(לא מתאים לגאליציינער קאפ...)
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 13:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה פירוש התיבה ''כולל''......
תגובות: 15
צפיות: 4520

Re: מה פירוש התיבה ''כולל''......

טעות הדפום כתב:פעם אנשים הגיעו לארץ ישראל באחרית ימיהם כדי למות בה וחלקם איתרעו מזלם וחיו יותר ממה שציפו ונגמר להם הכסף וכשעשו מגביות למשפחות צעירות זה כלל גם לתת לישישים "כולל' הזקנים.
זה 'טעות הדפוס'...
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 13:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: מופת המזוזה שמכה גלים!!
תגובות: 19
צפיות: 6181

Re: מופת המזוזה שמכה גלים!!

פעם היה איזה ילד שדיבר הרבה שקרים, אביו שאל לאיזה רב מה עושים לזה, הרב אמר לו שיבדוק את המזוזות,
ואכן מצאו שבמזוזה היה חסר בסוף הקריאת שמע המילה האחרון "אמת"...
לץ!
על ידי לוי
15 פברואר 2017, 00:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

מענין לענין באותו ענין. מלים שהמשמעות שלהם בעברית שונה מהמשמעות המקורית -דהיינו בתנ"ך ובחז"ל. לדוגמא המילה "כלום" בלשון חז"ל משמעותו "משהו". ובלשון דהיום משמעותו "אין". בהמשך מקוה להביא עוד דוגמאות נא לא לחרוג מנושא האשכול, בענין מלים בלשון עברית יש אשכול אחר: http://www.forum.ladaat.info/viewtopic...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 23:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: האם כל תושבי חו''ל צריכים לעלות לארץ ישראל...
תגובות: 12
צפיות: 3026

Re: האם כל תושבי חו''ל צריכים לעלות לארץ ישראל...

עטרת תפארת כתב:בעירי (חו"ל) נבנים בימים אלו כמה וכמה בנייני מוסדות תורה גדולים.......
תגיד להם שחבל על הזמן...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 23:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

עויבד כתב: נדה = זה אותו דבר הלא כן?!
לא,
אשה נדה - לשון נדודה ומרוחקת מבעלה,
מי נדה - מי הזייה, לשון זריקה.
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 16:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: זאנוויל
תגובות: 13
צפיות: 4909

Re: זאנוויל

על ידי לוי
14 פברואר 2017, 14:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

עולה = והקרבתם עולה, אף לא פעלו עולה.
נדה = ואל אשה נדה, מי נדה לא זורק עליו.
ארבה = ארבה את זרעך, מביא מחר ארבה.
שור = כי שור נגח הוא, בין קדש ובין שור.
גבר = לא ילבוש גבר, כי גבר עלינו.
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 14:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

יאיר כתב:על
פני
וכו'
?
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 12:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

הגוי שהסתבך עם שלטונות-המס רשם דירתו על שם שכנו היהודי שאלה מקורית שהגיעה לשולחנו של הגאון רבי יצחק זילבשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן בבני ברק, מעלה תובנה מקורית עם מסקנה ברורה שנוגעת גם לעסקאות כאלו בארץ ישראל הסיפור הבא נוגע לתרגילי מס שאנשים עושים מעת לעת ומעורר גם שאלות הלכתיות. אחד מהם הגיע ל...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 12:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

המשטרה פיזרה הפגנה נגד חנות שמוכרת טלפונים לא כשרים לראשונה משטרת ישראל מתערבת בנושא מכירת טלפונים לא כשרים בריכוזים החרדיים. אתמול (ב') התקהלו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק קבוצה של אנשים בכניסה לחנות שעוסקת בממכר פלאפונים. המתקהלים חסמו את הכניסה לחנות לממכר פלאפונים וחילקו מנשרים שמטרתם למנוע רכישת פ...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 12:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

עבר בקריאה ראשונה • פקודת העיתונות תבוטל סופית הכנסת אישרה את הצעת החוק הממשלתית שתבטל את פקודת העיתונות. לאחר אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית יוכל כל אדם להוציא לאור עיתון מבלי צורך בהיתר מיוחד ממשרד הפנים. תם עידן. הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות. אותה פקודה שמקורה ...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 12:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: ** העתירו בתפילה לרפואת רשכבה"ג **
תגובות: 90
צפיות: 50308

Re: ** העתירו בתפילה לרפואת רשכבה"ג **

אני פה כתב:חסדי השם: מרן הגראי״ל שטינמן שוחרר לביתו • ״הציבור נקרא להמשיך להתפלל״
פך שמן כתב:אני כבר מתחיל להאמין ששלחו את מרן הגראי"ל מביתו כיון שהיו צריכים לשפץ את הבית
איך היה ההתרגשות של מרן על השיפוצים?
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 01:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

אחר = אחר הדברים האלה, בן אחר.
מתי = אקברה את מתי, עד מתי, מתי מספר.
ימים = שבעת ימים, וכחול ימים.
מטה = ויבלע מטה אהרן, וישבת על מטה,
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 23:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שתי משמעויות

כפר = כפר נפש, מבית ומחוץ בכפר.
דבר = דבר אל אהרן, כי יהיה להם דבר, דבר כבד מאוד.
חלב = 1) ארץ זבת חלב, 2) כל חלב וכל דם, 3) ואכלו את חלב הארץ.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 20:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שני משמעות

שני = שני נעריו, שני חיי שרה.
אמה = שלשים אמה, את אביה ואת אמה.
עשו - כן עשו, ויבא עשו.
שבע = שבע שנים, שבע גדול.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שני משמעות

המן = אכלו את המן, שם של איש.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שני משמעות

אשר = אשר נתן לשכוי, שם של אדם.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

Re: מילים עם שני משמעות

עויבד כתב:נתן (נתן צדקה, שם של איש)
הם משמעות אחת, השם 'נתן' הוא מלשון נתן צדקה,
כמו השם 'יוסף' הוא מלשון 'יוסף ה' לי בן אחר'.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

האמת לאמיתה כתב: או לכהפ"ח לתקנון הפורום הדורש כתיבה מכובדת לרבנים??
מי שהוא יוצא נגד כל הרבנים אינו רב, ואסור לכבדו.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 16:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

האמת לאמיתה כתב:לוי
זה אותו אחד
ומי זה החסיד בתמונה?
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 83#p339883
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 16:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 9055

מילים עם שתי משמעויות

יש הרבה מילים בלשה"ק (כשהם ללא ניקוד) שאפשר לפרשן בשתי משמעויות, או יותר. כוונתי אינו על לשון עבר ולשון הוה (כמו מלך מלך), אלא שיש להם משמעות אחרת לגמרי, כדלהלן: בחול = ביום חול, ובחול הים. חיל = חיל צבא, רכוש. מי = מי הוא זה, מי כנרת. שש = ששה, שש וארגמן. עמו = אתו, עמו ישראל. ויברך = ויברך אותו, ו...
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 16:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

האמת לאמיתה כתב:זכיתי להכיר קצת את הרה"ג רבי יצחק ברנד שליט"א
ע"י האתר http://www.rabbibrand.022.co.il
זה ברנד אחר, הנה התמונה שלו:

0003.jpg
[/size]
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 01:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

גם הם צוחקים מיהודי בעת צרה...

התעללות.jpg
[/size]
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 00:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

קוראים אותו "משוגנער".
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 00:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית
תגובות: 17
צפיות: 4490

Re: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית

הרב רושגולד שהיום מפורסם מכתבו, כבר הביע דעתו בעבר. וכבודו במקומו מונח. אין כאן שום חידוש ולא סערה שלא היתה בעבר. ס"ה האתר המתחרה, שקורא לעצמו חרדי בזיוף, נהנה להעלות מדי פעם סקופים מרעישים וממחזר חומרים ישנים. אבל הגאלציאנער הזה טוען שכל כמה שבועות (סליחה, כל כמה חדשים) יוצאים עוד ועוד דיינים (מור...
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 00:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

יאיר כתב:אם לא הבנת, הוא ציטט את הסיפור ממישהו אחר.
איך אתה בטוח שציטט זאת ממישהו אחר? הוא לא כתב זאת אפילו ברמז, הוא מספר הסיפור כאילו קרה זאת עמו ממש...
.
.
ולאמיתו של דבר אפילו משל לא היה....
.
.
.
.
(הבנתי מיד שזה ציטוט... אעפ"כ הגבתי...)
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 23:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

סיפור: אני נוסע בשעות הצהרים מבני ברק לכיון ירושלים..................................... אבל בשבילי זה עבודה קשה. אולי תעזור לי. (אולי תביא לי רכב ורשיון לאיזה שבוע שבועיים כדי שאוכל להבין...) מזל טוב! כבר קיבלתי רכב ורשיון ? ? ? או לפעמים אין ברירה ומותר לשקר.... לפעמים אין ברירה והמטרה מקדשת את ה...
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 16:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

יצחק יוסף כתב:אם הוא בעלזער היאך הוא עולה להר הבית? יש מכתב של בד"ץ בעלזא שזה אסור
הלא באותו שורה שכתב שהוא בעלזער, כתוב ג"כ התשובה:
גאליציינער כתב:חסיד בעזלא רשמית, למעשה הוא עושה מה שהוא רוצה.
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 15:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 66621

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

גאליציינער כתב:קוראים לו יוסף יחיאל אלבוים
מה הקשר שלו עם בעלז?
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 15:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית
תגובות: 17
צפיות: 4490

Re: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית

גאליציינער כתב:אני שמעתי וקיבלתי את רוב המכתבים של הדיינים ההם, אין לי את זה, אולי אני יצליח להשיג חלק מהם.
זה היה מלפני שנתיים, תודה.
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 15:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית
תגובות: 17
צפיות: 4490

Re: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית

גאליציינער כתב: סליחה, כל כמה חודשים.
אבל למה לא שמענו בשנתיים האחרונות?
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 15:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 588828

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

אחד הנאשמים, עמרם מרגלית, מואשם שהשתתף בהתפרעות בירושלים בשבוע שעבר, במהלכה השליך אבן לעבר שוטר......... הוא הרים אבן מרצפת בגודל של כ-15 ס"מ וזרקה לעבר השוטר פנחס. האבן פגעה בשוטר פנחס ולאחר מכן נפלה על סוסו ". הנאשמים שוחררו בתנאים מגבילים, כנראה השופט אינו מאמין לדברי שקר של השוטר פנחס, אחרת לא ...
על ידי לוי
12 פברואר 2017, 14:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית
תגובות: 17
צפיות: 4490

Re: הסערה על העופות בהכשר של העדה החרדית

גאליציינער כתב: כל כמה שבועות מתגלה שעוד כמה דיינים מהעה"ח סוברים שהשחיטה שלהם אינה כשרה ע"פ הלכה.
הלא בסך הכל יש להם רק כמה דיינים,
ואם בכל כמה שבועות כמה דיינים, אז בשנה אחת יש כבר עשרות דיינים,

תכלית, האם נשאר לכה"פ דיין אחד שסובר שהשחיטה כן כשרה?
.
.
.
.
ועוד שאלה אחת: האם אתה בעלזער מקורי?
על ידי לוי
10 פברואר 2017, 00:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: בשלח - שבת שירה
תגובות: 1
צפיות: 1246

Re: בשלח - שבת שירה

הקפצה לרגל שבת שירה.
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

הסיוט של תושבי בני ברק הסתיים: "הפורץ החמקן" נלכד תושב בת ים בשנות ה-60 לחייו, אשר נהג לפרוץ באופן קבוע לעשרות דירות בעיר בני ברק, נעצר הבוקר (ג) לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי "השומרים" בשיתוף עם יחידת הבילוש של משטרת מרחב דן. יש לציין כי מדובר באדם חמקמק ועל כן פעלו עשרות ממתנדבי הארגון במשך תקופה ...
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

העקיצה בשרון: מכרו קרקע חקלאית שמיועדת לגן לאומי שוב פעם נפלו רוכשים תמימים ברכישת קרקע חקלאית, ורק חבל שאת השכל הם קיבלו רק אחרי ששילמו את מלוא הכסף ולא בשלב שבו ישב מולם סוכן המכירות ששכנע אותם בלהט שהם עושים כאן את עסקת חייהם. מקריאת כתב התביעה מתברר כי לו הרוכשים היו מבצעים את הבדיקות הנדרשות ל...
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

העוקץ ביהוד: מכרו קברים ושלשלו את הכסף לכיסם הפרטי במהלך השנה האחרונה התקיימה במשטרה חקירה סמויה בחשד לגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון כנגד בכירים לשעבר בחברת קדישא המועצה הדתית יהוד ואחרים. החשד הינו כי המעורבים גבו תשלום עבור רכישת חלקות קבר ובפועל לא העבירו את הכסף כו...
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

מנכ"ל דויטשה בנק ישראל נעצר בחשד לעבירות מע"מ מנכ"ל 'דויטשה בנק ישראל', בועז שוורץ, נעצר אתמול (ג) בחשד לביצוע עבירות מע"מ. ברשות המיסים טוענים כי שוורץ דיווח על עסקאות שלא כדין בהיקף של יותר מ-550 מיליון שקל. הוא שוחרר בתנאים מגבילים. ברשות המיסים אמרו כי החברות דויטשה בנק ישראל, ודויטשה גלובל מרק...
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול בעניני גור והמסתעף
תגובות: 404
צפיות: 195619

Re: אשכול בעניני גור והמסתעף

יהודי משונה כתב:הייתי בשטיבל היום ואף אחד לא ידע להגיד מתי הוא משתחרר
אם בשטיבל לא יודעים, איך אתה חושב שכאן כן יודעים?
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: "קידוש השם"
תגובות: 3
צפיות: 1247

"קידוש השם"

היהודי שסירב לנאום בכנס של ’מייקרוסופט’ שחל בשבת "קיווי ברנהרד", יהודי שומר מצוות מדרום אפריקה, הוציא לאור לפני מספר שנים ספר, בו הוא מלמד כיצד ניתן ליישם תכונות מסויימות מעולם הנמרים ולתרגם אותם להצלחה בעולם העסקים הקשוח בעידן המודרני. הספר זכה להצלחה רבה והפך מהר מאוד ל"רב מכר" בקנה מידה בינלאומי...
על ידי לוי
08 פברואר 2017, 13:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 2025
צפיות: 1238021

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

פעמון זהב ורימון כתב: אוי איך פיספסתי הזדמנות לעשות 15 הודעות מחולקות, ולהתקרב גם אני למזל טוב???
טיפיש!
עדיין לא מאוחר...
על ידי לוי
07 פברואר 2017, 09:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרשת המן
תגובות: 2
צפיות: 1125

Re: פרשת המן

על ידי לוי
07 פברואר 2017, 01:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: כי אדם עץ השדה!
תגובות: 21
צפיות: 5705

Re: כי אדם עץ השדה!

כי האדם עץ • כל מה שצריך לדעת על רכישת ואחסון פירות יבשים מספר טיפים שיוכלו לסייע ברכישה ובאחסון של פירות יבשים לקראת ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. יש לוודא כי אריזת הפירות היבשים תהיה סגורה לגמרי כך שתגן על הפירות מפני זיהום, רטיבות, חדירת חיידקים ותשמור על הטעם והריח האופייניים למוצר. פירות יבשים המי...
על ידי לוי
06 פברואר 2017, 13:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: "נטורי קרתא" פירוד לרשעים נאה להם ונאה לעולם!!!
תגובות: 8
צפיות: 3245

Re: "נטורי קרתא" פירוד לרשעים נאה להם ונאה לעולם!!!

זלמן כתב: מי נתן את "תגובת היהדות החרדית"? מישהו הכריז בשערי ירושלים את דעת היהדות החרדית? זה נשמע מגוחך.
907-1.jpg
[/size]
על ידי לוי
05 פברואר 2017, 13:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: מעילת ענק בקופת חסד של חצר חסידית בירושלים: "היו 14 מיליון ש
תגובות: 8
צפיות: 3027

Re: מעילת ענק בקופת חסד של חצר חסידית בירושלים: "היו 14 מילי

המוזיקאי כתב:מענין שכל הקנאים לדבר ה שלא לוקחום כסף מהמדינה מרוב צידקות משתדלים להשיג את הכסף בדרכים שהם הרבה יותר אסורים ע"פ התורה
האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?
על ידי לוי
05 פברואר 2017, 11:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: מעילת ענק בקופת חסד של חצר חסידית בירושלים: "היו 14 מיליון ש
תגובות: 8
צפיות: 3027

Re: מעילת ענק בקופת חסד של חצר חסידית בירושלים: "היו 14 מילי

זאבי כתב:
גאליציינער כתב:דו....
שי.......
נס....
על ידי לוי
03 פברואר 2017, 00:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: "פיקוח נפש" דוחה שבת לדעת כל המרחם על אכזרים, כיצד ?
תגובות: 6
צפיות: 1791

Re: "פיקוח נפש" דוחה שבת לדעת כל המרחם על אכזרים, כיצד ?

יצחק הספרן כתב: הערבים מדווחים כי בשבת תוחזר גופתו של המחבל חוסיין סלאם אבו גוש שביצע פיגוע דריסה בכניסה לכוכב יעקב לפני כשבוע.
לא הבנתי מה כואב לך,
החזרת הגוף של המחבל?
החילול שבת שעושים בחדר המתים כל יום השבת בלי החזרת הגוף?
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 19:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדולר יורד יורד.......
תגובות: 7
צפיות: 3473

הדולר יורד יורד.......

0050.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 19:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0071.jpg
0072.jpg
0073.jpg
0074.jpg
0075.jpg
0076.jpg
0077.jpg
0078.jpg
0079.jpg
[/size]

לסיים בדבר טוב:

אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה...

0080.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 19:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0061.jpg
0062.jpg
0063.jpg
0064.jpg
0065.jpg
0066.jpg
0067.jpg
0068.jpg
0069.jpg
0070.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 19:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

גאליציינער כתב:יש להם תמונות קשות מהזירה ??
הנה:

0051.jpg
0052.jpg
0053.jpg
0054.jpg
0055.jpg
0056.jpg
0057.jpg
0058.jpg
0059.jpg
0060.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 14:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

התחדש פינוי בית הכנסת

לאחר שהשוטרים נסוגו בעקבות רימון עשן, חזרו לבית הכנסת והחלו בפינוי המתבצרים, השוטרים נמצאים כעת בתוך בית הכנסת ומפנים את הצעירים. 2 שוטרים נזקקו לטיפול רפואי בעקבות עימותים.

0046.jpg
0047.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 14:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

ישיביש כתב:בואו חברים ונשנה את העולם
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

איך אומר ישראל אייכלר כל פעם בכנסת: עברנו את פרעה נעבור גם זה...
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 13:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0045.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 12:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0044.jpg
0043.jpg
[/size]
על ידי לוי
02 פברואר 2017, 01:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

ישיביש כתב:בחור ספרדי, למשל, הוא סתם איזה 'פרענק' . מה הם כבר ה'פרענקים'. כל היום נותנים מכות לאשה, מקללים קללות, לא אוחזים בכלום.
:lol:: :lol:: :lol::
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 14:56
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0042.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 14:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

שמן נשפך על הכביש


0041.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

עובדיה כתב:"מתפנה" או מפונה ???
כן "מתפנה" מעצמה, הולכים כצאן...
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0035.jpg
0036.jpg
0037.jpg
0038.jpg
0039.jpg
0040.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0029.jpg
0030.jpg
0031.jpg
0032.jpg
0033.jpg
0034.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0023.jpg
0024.jpg
0025.jpg
0026.jpg
0027.jpg
0028.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

Re: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0017.jpg
0018.jpg
0019.jpg
0020.jpg
0021.jpg
0022.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 13:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה
תגובות: 50
צפיות: 22783

הישוב "עמונה" שבבנימין מתפנה

0010.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0016.jpg
[/size]
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 12:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: סמארטפון כשר, שאלה..?
תגובות: 5
צפיות: 1588

Re: סמארטפון כשר, שאלה..?

כנראה היא שכחה שכבר פירסמה כאן לפני כמה ימים.
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 12:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה בעלי רכב כמעט לא עושים איתו חסד?
תגובות: 56
צפיות: 19923

Re: למה בעלי רכב כמעט לא עושים איתו חסד?

אבן הפינה כתב:למה אתה לא לוקח מעשנים ?
אז גם הם יעשנו, וכל הרכב יתמלא עם עשן כבד, מספיק שאני צריך לסבול מעצמי, אבל לא מאחרים,
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 12:18
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה בעלי רכב כמעט לא עושים איתו חסד?
תגובות: 56
צפיות: 19923

Re: למה בעלי רכב כמעט לא עושים איתו חסד?

אני לא לוקח טרמפיסטים לרכב שלי, מסיבה פשוטה,
אני מעשן סיגריות כל הדרך, והחלונות סגורות בחורף בגלל הקור ובקיץ בגלל המזגן,
ורוב אנשים לא סובלים זאת, ומבקשים אולי אפשר להפסיק לעשן, או אולי אפשר לפתוח חלון.
על ידי לוי
01 פברואר 2017, 12:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: קול קרעטשניף
תגובות: 80
צפיות: 32958

Re: קווי הנייעס - חצרות הקודש

יצחק יוסף כתב:הנה הרשימה מתוקן
אם סימן V זה עובד

קו גזונטהייט מייזלס 02-3720717 V
הראשון בהרשימה לא עובד.
על ידי לוי
31 ינואר 2017, 13:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 6651
צפיות: 9767216

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

עובדיה כתב: אשמח ליותר פרטים על הניגון ואשמח לעזור בע"ה
מה שידוע מהרה"ק הנ"ל רק ניגון אחד, קצר מאוד, בת שני בבות, והיא דביקות נפלאה,
על ידי לוי
31 ינואר 2017, 12:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 6651
צפיות: 9767216

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

לוי כתב:הלילה ד' שבט, יומא דהילולא של הרה"ק רבי אברהם מקאליסק זי"ע, מקום מנוחתו בטבריה.
מי יכול להעלות את הניגון דביקות שלו הידוע?
אין לאף אחד?
על ידי לוי
30 ינואר 2017, 15:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !
תגובות: 6651
צפיות: 9767216

Re: סינגלים וקליפים - מוזיקה בלבד !

הלילה ד' שבט, יומא דהילולא של הרה"ק רבי אברהם מקאליסק זי"ע, מקום מנוחתו בטבריה.
מי יכול להעלות את הניגון דביקות שלו הידוע?
על ידי לוי
29 ינואר 2017, 12:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!
תגובות: 10
צפיות: 2537

Re: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!

קלונימוס הזקן כתב:ראה גם כאן - https://www.safa-ivrit.org/expressions/tovel.php
הוא הדבר אשר דברתי, או שאינם יודעים כוונת המאמר, או שמסלפים בזדון (כדרכם).
על ידי לוי
29 ינואר 2017, 12:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!
תגובות: 10
צפיות: 2537

Re: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!

קלונימוס הזקן כתב:עקרונית - אתה צודק. אבל היום הביטוי משמש (גם) למה שכתבתי.
מוזר, לא ראיתי מי שמשתמש בה למה שכתבת, (אולי מי שאינו יודע כוונת המאמר).
על ידי לוי
29 ינואר 2017, 12:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!
תגובות: 10
צפיות: 2537

Re: ביטויים הלכתיים השגורים בפי כל!

'טובל ושרץ בידו' משמעותו של הביטוי הזה הוא כלפי אדם המתיימר להטיף לאחרים על כך שהם אינם מספיק טובים, בעוד שהוא עצמו אינו נוהג כשורה . המשמעות של "טובל ושרץ בידו" אינו כפי שאתה מתאר אותו, שאדם אומר מוסר לאחרים בעוד שהוא בעצמו אינו נוהג כשורה, (זה שייך להביטוי של "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים"). אלא המ...
על ידי לוי
29 ינואר 2017, 01:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

טיפשות מרקיעת שחקים כזו עוד לא ראיתי איך אבדה הבושה לדבר גיבובי סרק בגובה עינים כזאת? איך מלאך לבך לדבר שטויות בלי למצמץ עינים, ועוד להשתמש עם דברי בורותך להכות על קדקוד כל שטות, כל דבר רדידות, כל שקר ו'ידיעה' בלתי נכונה, כל עמי-הארצות, וכל התקפה, אני צריך לבזבז זמן בכדי להוכיח עד כמה הם טיפשיים? [...
על ידי לוי
26 ינואר 2017, 15:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב! חסידי בעלזא.
תגובות: 154
צפיות: 79620

Re: מזל טוב! חסידי בעלזא.

זאבי כתב: איזה? רחובת, קרית גת, סיגעט, ירושלים?
לא משנה... העיקר שתהיה עוד חתונה ביום הזה...
על ידי לוי
26 ינואר 2017, 15:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב! חסידי בעלזא.
תגובות: 154
צפיות: 79620

Re: מזל טוב! חסידי בעלזא.

גאליציינער כתב:אתמול בערב נקבעה זמן החתונה לנכדת כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א.
החתונה נקבעה ליום רביעי פר' בהעלותך י"ג סיוון תשע"ז בקרית בעלזא בירושלים.
בדיוק ביום חתונת קרעטשניף...
על ידי לוי
26 ינואר 2017, 15:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחבר ותיק
תגובות: 17
צפיות: 3847

Re: מזל טוב לחבר ותיק

מזל טוב לחויזר לרגל 2000 הודעות!!!
חויזר.jpg
חויזר.jpg
חויזר.jpg
[/size]
על ידי לוי
26 ינואר 2017, 10:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברסלב - אשכול חדש
תגובות: 59
צפיות: 25001

Re: ברסלב - אשכול חדש

אחד מגדולי ישראל אמר על הפרשה הזאת:
חזרת הש"ץ!
והמבין יבין.
על ידי לוי
25 ינואר 2017, 19:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרוש מנהל נוסף לפורום
תגובות: 84
צפיות: 32027

Re: דרוש מנהל נוסף לפורום!

אחד ויחיד כתב:חברה איך אני בעיניכם בתור המנהל הבא
נראה לי טוב - אבל...
אבל אתה צריך להחליף את שם הניק,
השם הזה הוא תואר ומיוחד רק להבורא האחד והיחיד, ואין ראוי לזולתו להשתמש בתואר זו,
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 23:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

zbz כתב:בסקווירא כותבים ככה.

אולי ע"ש דצ"ך אד"ש באח"ב.... :lol::
אד"ש או עד"ש...
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 19:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

כבוד הרב כתב: אל דאגה, ידעתי גם ידעתי למה הכוונה,
גם אני ידעתי כוונתך, עכ"ז כתבתי...
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 19:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

כבוד הרב כתב:
גאליציינער כתב: ולכן יש את זה למר"ש, ומר"ש אכן קרא.
לא הבנתי מה הקשר למרה שחורה?
ח ח ח
היה מי ששאל למה כותבים על משה רבינו ע"ה - 'עם הארץ'...

מר"ש - מרן שליט"א.
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 17:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: טלפון / סמארטפון כשר, שאלה?
תגובות: 35
צפיות: 10828

Re: טלפון / סמארטפון כשר, שאלה?

יאיר כתב:
mhpui כתב:אשמח לתשובות עם ניסיון...
יש גם הוכחה מזה:
mhpui כתב:כמובן שהוא מגיע עם חותמת של כשר על המכשיר, הוא חסום וגם ניתן להוריד אפליקציות שימושיות.
דכל השורה הזאת היא מיותר, למי שבא רק לשאול.
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 16:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: טלפון / סמארטפון כשר, שאלה?
תגובות: 35
צפיות: 10828

Re: טלפון / סמארטפון כשר, שאלה?

מי יכול להביא לי הוכחה חד משמעית שמדובר בפרסומת? ראיתי באינטרנט שמוכרים סמארטפון כשר המחירים משתוללים , עם דמי סינון או בלי דמי סינון. ראיתי שיש אתר שמוכר סמארטפון כשר בלי דמי סינון וגם המכשיר עולה זול יחסית , שאלתי אם זה מספיק? אם בסוף כבר מצא אתר שמוכר בלי דמי סינון, וגם עולה זול יחסית, אז מה השא...
על ידי לוי
23 ינואר 2017, 16:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

גאליציינער כתב:
לוי כתב:האם הראש הממשלה נוהג לנחם את האדמורי"ם, או רק אדמו"ר מבעלז?
מהשנים האחרונות זכור לי שהוא ניחם גם את הגר"ע יוסף זצ"ל..
שאלתי היתה על אדמורי"ם ולא על רב הראשי.
על ידי לוי
22 ינואר 2017, 22:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

האם הראש הממשלה נוהג לנחם את האדמורי"ם, או רק אדמו"ר מבעלז?
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 23:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: מעמד קריאת השם לפלטה רב - משפחתית
תגובות: 35
צפיות: 12625

Re: אני צריך בקשה את עזרתכם...

אדוק כתב:האם זה לא איזה מריבה ילדותית עם מד"א ומנסים לדפוק את מד"א, כל שאר ארגוני ההצלה טוענים שכן עדיף להתקשר למד"א
עיין כאן:
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic. ... 78#p334978
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 23:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: * * * אשכול הפיטפוטים * * *
תגובות: 3397
צפיות: 2538889

Re: * * * אשכול הפיטפוטים * * *

מנכ"ל איחוד הצלה: "המונופול על הצלת חיים בישראל – הסתיים! לאור ההתפתחויות האחרונות ואי העברת מידע חירום חיוני להצלת חיים למתנדבי איחוד הצלה, יוצא היום (א') מנכ"ל ארגון רפואת החירום "איחוד הצלה" משה טייטלבוים במכתב ארוך וחריף במיוחד "כבר במהלך השבוע הבא נרחיב את פעילותנו לתחומים נוספים ומגוונים ונציב...
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 13:54
פורום: חרדים לדעת
נושא: * אשכול סרטים וקליפים תשע"ז *
תגובות: 855
צפיות: 415110

Re: * אשכול סרטים וקליפים תשע"ז *

עוד מהמשוגעים...

584.jpg
[/size]
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 13:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

משה משלנו כתב: אני קורא את ההודעות מהצד, ורואה ב"ה שעד עכשיו(9 עמודים) לא היה כאן שום דברי מחלוקת ושנאה, אז למה להתחיל,
ח"ו אין כאן מחלוקת ואין כאן שנאה,
פשוט לא יכולתי להתאפק מלהביע את ההתרגשות...
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 13:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: * אשכול סרטים וקליפים תשע"ז *
תגובות: 855
צפיות: 415110

Re: * אשכול סרטים וקליפים תשע"ז *

אחד ויחיד כתב:לא עובד לי :oops: :oops:
אולי באתר זה:
http://sod1820.co.il/
על ידי לוי
19 ינואר 2017, 13:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

יצחק יוסף כתב:מזל שאין מודעות בהרחוב ובעיתונות אתם לא יודעים איזה נהירה של מנחמים יש עכשיו בלי שום מודעות ומה היה אם כן היה מודעות, היו צריכים לישב שלושים יום או אפי' יותר
איזה שמחה גדולה... ההתרגשות... התמונות... כולם באים...
היא עשתה מצוה גדולה בפטירתה...
על ידי לוי
18 ינואר 2017, 20:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

יצחק יוסף כתב: ולמה לפני כמה שנים בהלוי' של כלתו השני הרבנית הצדקנית מבעלזא הוא לא השתתף?
אתה בטוח שלא היה?
הלא היא היתה בזיו"ר אשת רבי יוסף מאיר פאללאק זצ"ל, מגדולי התלמידים של זקינו בעל השומרי אמונים זצ"ל.
על ידי לוי
18 ינואר 2017, 20:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

יצחק יוסף כתב:שמעתי שהאדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א השתתף בהלויה, האם זה נכון?
ואם כן מה יש לו עם הרבנית מבולגרייא?
הלא היא כלתו של הרה"ק מהרי"ד זצ"ל.
על ידי לוי
18 ינואר 2017, 01:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: הצעה לתמונת/אנימציית פרופיל חדשה + סקר
תגובות: 38
צפיות: 10496

Re: הצעה לתמונת/אנימציית פרופיל חדשה + סקר

ר' יאיר,
זכור אחרי ההחלפה, אני היורש היחידי.

הנה כבר תפסתי:
531.jpg
[/size]
(אולי זה מסוגל להעלות על כס מנהל...)
על ידי לוי
17 ינואר 2017, 23:52
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

יאיר כתב:שהרי רק הרגע מישהו העלה תמונה שיש בה...
איפה???
על ידי לוי
17 ינואר 2017, 23:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

כבוד הרב כתב:הדיונים על כך באשכול זה מוזרים, תעבירו אותם לאשכול נפרד, אולי אם יש פורום תורני הלכתי אז שם מקומו.
אבל הכותרת אומרת: +דיון בענין ראיה
על ידי לוי
17 ינואר 2017, 23:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא (+דיון בענין ראיה)

כבוד הרב כתב:תפסיקו את הדיונים המוזרים
איסורי דאורייתא נקראים 'מזורים' ?
על ידי לוי
17 ינואר 2017, 22:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

יאיר כתב: לגבי ראיית אשה צנועה ברור לי שאם זה לצורך גדול ודאי מותר וכשאין צורך גדול נ"ל שגם מותר אך איני יודע בוודאות ואיני פוסק.
583.jpg
[/size]
על ידי לוי
16 ינואר 2017, 19:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

אוי וויי, אדמו"ר מבעלז לא יוכל לנחם את ישראל אייכלר.
על ידי לוי
16 ינואר 2017, 19:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: פטירת הרבנית מבילגורייא
תגובות: 236
צפיות: 88345

Re: פטירת הרבנית מבילגורייא

כנראה זה פעם ראשונה (ובתקווה פעם אחרונה) שאדמו"ר מבעלז יושב שבעה,
לפי כשאביו נפטר היה בן שתי שנים.
על ידי לוי
16 ינואר 2017, 13:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864014

Re: אשכול ברוך דין האמת

הרב מנשה אייכלר ז"ל, בן 84 שנים,
הוא שימש כאחד ממנהלי ציון הרשב"י במירון,

שנשמע ונתבשר בשורות טובות.

582.jpg
[/size]
על ידי לוי
13 ינואר 2017, 01:20
פורום: פורום מחשבים
נושא: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אחרות
תגובות: 1336
צפיות: 588099

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

יאיר כתב:מצמרר: כשתינוק הזמין את הרב וואזנר לדין תורה
מצמרר מאוד!
איפה זה נכתב?
הלא כבר עבר שנתיים וחצי מהסיפור הזה, למה לא נתפרסם עד הנה?
על ידי לוי
13 ינואר 2017, 01:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

ואם כבר בענין הנשיקות מדובר, רציתי גם לומר הערה בזה. שמעתי מגדולי המחנכים (מלפני הרבה שנים) שבזמנינו טוב לאביו שינשק לפעמים את בניו, ולאו דוקא הקטנים אלא בעיקר הגדולים עד שנת הבר מצוה, כדי להעביר ולהכריע את הנשיקות של היצה"ר שנותן לרוב כהיום ברחוב בעוה"ר. ואגב, שמעתי פעם ממחנך גדול, שסיפור סיפור מאי...
על ידי לוי
12 ינואר 2017, 19:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לyehuda !!!!!!!!!
תגובות: 12
צפיות: 3197

Re: מזל טוב לyehuda !!!!!!!!!

יהודה אתה יודך אחיך
על ידי לוי
11 ינואר 2017, 13:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2424112

Re: חדשות - האשכול המרכזי

כביש 1 ייסגר ביום חמישי הבא לשני הכיוונים מ-10:00 בלילה ועד 10:00 למחרת ביום ששי בבוקר, בשל העבודות לפתיחת מנהרות הראל. כבישים נוספים צפויים להיחסם.

כל הפרטים עיין:

http://www.jdn.co.il/news/israel/789093
על ידי לוי
11 ינואר 2017, 13:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

yehuda כתב:יש חילוק גדול בין בית הכנסת לבית המדרש בהלכה.
כוונתי לא היתה כלל לההלכה אם מותר או לא,
אלא על מה שהוא מחלק וכותב שהאיסור הוא דייקא בשעת התפלה, על זה הבאתי השו"ע שאין חילוק.
על ידי לוי
11 ינואר 2017, 12:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

האם ראיתם פעם אבא שמחבק את ילדו בבית המדרש, באהבה פשוטה וכנה? אינני מדבר על שעת התפילה שכתוב בשו"ע שלא לבטא אז ביטויי חיבה לילדים, שדווקא מכך משמע שבשעות אחרות זה ממש רצוי. [/b] גם שלא בשעת התפלה אסור, לשון השו"ע: אסור לאדם לנשק בניו הקטנים בבהכ"נ, כדי לקבוע בלבו שאין אהבה כאהבת המקום (שו"ע או"ח סי...
על ידי לוי
10 ינואר 2017, 23:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: קריאת התורה בטעמים טוניסאים
תגובות: 5
צפיות: 1599

Re: קריאת התורה בטעמים טוניסאים

יהודי 016 כתב:זה כיף ונעים לשמוע את תחילת הפרשה בטעמים למרות שגם אם אתה לא טוניסאי
אני לא אוהב לשמוע ניגוני והברה של טוניס.
על ידי לוי
09 ינואר 2017, 23:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים
תגובות: 94
צפיות: 36511

Re: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים

ברלין, שער ברנדנבורג הלילה, לכבד את הנרצחים בפיגוע דריסה.


פיגוע דריסה-4.jpg
[/size]
על ידי לוי
09 ינואר 2017, 08:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים
תגובות: 94
צפיות: 36511

Re: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים

ישן, אבל לאור המצב... הדרכה לחייל מתי יורים...

https://www.dropbox.com/s/6rlfzvdnvqebw ... 4.mp4?dl=0
על ידי לוי
09 ינואר 2017, 08:35
פורום: לדעת לראות
נושא: אשכול קישורים לכתבות
תגובות: 105
צפיות: 52466

Re: אשכול קישורים לכתבות

.
על ידי לוי
09 ינואר 2017, 00:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)
תגובות: 582
צפיות: 388974

Re: תופעת הנשירה ופתרונות למניעתה (ה"כוכב" מענדל ראטה)

מה נאמר ומה נדבר אם כבר חשבתי שיש איזשהו תוכן חיובי בדבריו אז... קודם כל עצם העניין שמדבר נגד הכלל, האם הכלל הוא כך? כמובן שבכל כלל יש יוצא מן הכלל אך כאן ההיפך הוא הנכון. נתחיל שיסביר לי קודם כל איזה הורים בדיוק אינם אוהבים את בנם/ביתם ואינם חושבים על טובתו? איזה הורים רוצים לראות חזרה את ילדם בבי...
על ידי לוי
08 ינואר 2017, 18:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים
תגובות: 94
צפיות: 36511

Re: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים

zeevi כתב:
חבצלת השרון כתב:תיעוד פיגוע הדריסה ממצלמת אבטחה: https://jumbomail.me/j/QIRrfCyvlE6AMcS
קובץ לא תקין
זה כן תקין!
על ידי לוי
08 ינואר 2017, 16:04
פורום: חרדים לדעת
נושא: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים
תגובות: 94
צפיות: 36511

Re: פיגוע קשה בארמון הנציב בירושלים

ראיתי סרט מהפיגוע (איני יודע איך מעלים אותו לכאן) זה מזעזע מאוד!
רואים איך שהיו שם עשרות חיילים וכמעט כולם ברחו עם הנשק בידם!
ועד שמישהו החליט לירות הספיק המחבל לדרוך אותם פעמיים!
על ידי לוי
08 ינואר 2017, 14:26
פורום: חרדים לדעת
נושא: עזרה דחופה - איגרת אריסטיאס
תגובות: 5
צפיות: 1622

Re: עזרה דחופה - איגרת אריסטיאס

אהבתי את הקטע מהאגרת הנ"ל: אחרי אשר שמע את זה, שאל לסמוך, איך יוכל לחיות בשלום עם אשתו: והוא אמר, בהכירו כי הנשים הן עזות, והם הומיות לדברי חפצן ומוכשרות להפך פתאום אל דעה משובשת, והן חלשות בטבען, חייב אדם להתהלך איתן בחכמה, ולבלתי עשה נגדן את אשר יביא לידי קטטה. הלא החיים הולכים ישר כשהמנהיג יודע א...
על ידי לוי
05 ינואר 2017, 18:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: חוק השקיות רק שלושה ימים בתוקף, אך יש כבר בדיחות
תגובות: 86
צפיות: 36883

Re: חוק השקיות רק שלושה ימים בתוקף, אך יש כבר בדיחות

RUSHL כתב: תעשה שיתוף לכולם ותעלה לפה את הקישור
הוא אומר לי:
מצטערים, השיתוף אינו זמין בשלב זה. נסה שוב מאוחר יותר.

אולי אפשר לשלוח למישהו במייל?
על ידי לוי
05 ינואר 2017, 16:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: חוק השקיות רק שלושה ימים בתוקף, אך יש כבר בדיחות
תגובות: 86
צפיות: 36883

Re: חוק השקיות רק שלושה ימים בתוקף, אך יש כבר בדיחות

קיבלתי סרט חזק איך חרדי (שאול קרויזר...) נכנס לחנות וגונב... שקית, שוה צפיה.

מישהו יכול לעזור לי איך מעלים כאן סרט?
על ידי לוי
02 ינואר 2017, 11:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברסלב - אשכול חדש
תגובות: 59
צפיות: 25001

Re: בינו בוערים בעם! - מאמר נוקב אודות דור הצעירים שלנו

יהודי חושב כתב:השפולער זיידע התחיל בה, הסיבה הייתה שולית ע״י קבלת לשון הרע.
ח"ו לומר על האי צדיק קדוש וטהור שנכשל בקבלת לשון הרע.

המחלוקות נבעו מקנאה וצרות עין, לא באמת משהו ממשי.
כנ"ל, ח"ו לומר על אלו הצדיקים הקדושים שהתנגדו על ברסלב, שהיו להם קנאה וצרות עין, זה טיפשות וילדות לומר כך.