החיפוש הניב 28 תוצאות

על ידי Sberkovicz
22 מאי 2016, 20:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

Re: שאלות בעיון הש"ס

הבנתי
על ידי Sberkovicz
22 מאי 2016, 20:43
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

Re: שאלות בעיון הש"ס

הבנתי
על ידי Sberkovicz
22 מאי 2016, 08:23
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

קידושין ע

מדוע שינה בגמרא בלשונה מפיתקא לטסקא לדיסקא?
על ידי Sberkovicz
22 מאי 2016, 08:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

קידושין ע

מדוע שינה בגמרא בלשונה מפיתקא לטסקא לדיסקא?
על ידי Sberkovicz
19 מאי 2016, 20:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

בבא מציעא לג:

תוספות בבא מציעא לג: ד"ה כגון דקל

ואע"ג דבפרק מי שמת (קמז) אמרינן כו'

נא להאיר עיני בכוונתם דלכאורה בגמרא שם לא נמצא. וצ"ע

תודה מראש
על ידי Sberkovicz
19 מאי 2016, 20:11
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

בבא מציעא לג:

תוספות בבא מציעא לג: ד"ה כגון דקל

ואע"ג דבפרק מי שמת (קמז) אמרינן כו'

נא להאיר עיני בכוונתם דלכאורה בגמרא שם לא נמצא. וצ"ע

תודה מראש
על ידי Sberkovicz
19 מאי 2016, 07:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

קידושין סו: ברש"י

כהנת לויה וישראלית וכו' - לוי שנשא כהנת או ישראלית בנה לוי וכהן שנשא לויה וישראלית בנה כהן (ולוי) ישראל שנשא כהנת או לויה הולד ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב... והנה יש להעיר א) מדוע מסביר רש"י לוי קודם כהן. ב)מדוע בלוי וישראל כתב רש"י "או ישראלית" "או לויה" ובכהן כתב רש"י "וישראלית" (לכאורה פשוט שה...
על ידי Sberkovicz
19 מאי 2016, 07:27
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

קידושין סו: ברש"י

כהנת לויה וישראלית וכו' - לוי שנשא כהנת או ישראלית בנה לוי וכהן שנשא לויה וישראלית בנה כהן (ולוי) ישראל שנשא כהנת או לויה הולד ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב... והנה יש להעיר א) מדוע מסביר רש"י לוי קודם כהן. ב)מדוע בלוי וישראל כתב רש"י "או ישראלית" "או לויה" ובכהן כתב רש"י "וישראלית" (לכאורה פשוט שה...
על ידי Sberkovicz
18 מאי 2016, 05:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

בבא מציעא לג:

רש"י ד"ה למי שהפקדון כתב וז"ל דכיון דשילם קנה כל תשלומיה ובגמרא מפרש טעמא. ולכאורה צ"ע דהמעיין בגמרא יראה שהגמרא מסביר מדוע ליכא בעייה של דבר שלא בא לעולם אבל הגמרא לא מבאר שום טעם למה הכפל של השומר.... וצ"ב
על ידי Sberkovicz
18 מאי 2016, 05:32
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

בבא מציעא לג:

רש"י ד"ה למי שהפקדון כתב וז"ל דכיון דשילם קנה כל תשלומיה ובגמרא מפרש טעמא. ולכאורה צ"ע דהמעיין בגמרא יראה שהגמרא מסביר מדוע ליכא בעייה של דבר שלא בא לעולם אבל הגמרא לא מבאר שום טעם למה הכפל של השומר.... וצ"ב
על ידי Sberkovicz
13 מאי 2016, 04:15
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות מעניינות
תגובות: 2
צפיות: 3036

Re: שאלות מעניינות

אפשר אשתו מעוברת
על ידי Sberkovicz
13 מאי 2016, 04:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות מעניינות
תגובות: 2
צפיות: 213

Re: שאלות מעניינות

אפשר אשתו מעוברת
על ידי Sberkovicz
12 מאי 2016, 04:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

Re: הגהות הב"ח ב"ב צד:

הב"ח מגיה והדרה מלוקח ולא הבנתי
על ידי Sberkovicz
12 מאי 2016, 04:17
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

Re: הגהות הב"ח ב"ב צד:

הב"ח מגיה והדרה מלוקח ולא הבנתי
על ידי Sberkovicz
11 מאי 2016, 16:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

הגהות הב"ח ב"ב צד:

אם יש מישהו שיכול לבאר כונתו שלכאורה אינו מובן
על ידי Sberkovicz
11 מאי 2016, 16:38
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

הגהות הב"ח ב"ב צד:

אם יש מישהו שיכול לבאר כונתו שלכאורה אינו מובן
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 09:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: בראשית - ביאורים ופרפראות על הפס' הראשון!
תגובות: 12
צפיות: 504

Re: בראשית - ביאורים ופרפראות על הפס' הראשון!

הראשי תיבות של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים בגימטריא ש-ד-י ודוק'!
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 09:44
פורום: תורה ודעת
נושא: בראשית - ביאורים ופרפראות על הפס' הראשון!
תגובות: 12
צפיות: 7204

Re: בראשית - ביאורים ופרפראות על הפס' הראשון!

הראשי תיבות של בראשית שמות ויקרא במדבר דברים בגימטריא ש-ד-י ודוק'!
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 08:32
פורום: תורה ודעת
נושא: לכאורה
תגובות: 1
צפיות: 2764

לכאורה

לכאורה ; שני הדרכים לנקד תיבת לכאורה תלוי במחלוקת ראשונים כתובות נד. מרש"י מבואר שהוא מלשון מוציא לאור (עיין ספר יוסף לקח) ואם כן הניקוד בחולם. אולם לפי התורי"ד שהוא מלשון כיעור (לכעורה) אז הניקוד צריך להיות בשורוק... ודוק
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 08:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: לכאורה
תגובות: 1
צפיות: 216

לכאורה

לכאורה ; שני הדרכים לנקד תיבת לכאורה תלוי במחלוקת ראשונים כתובות נד. מרש"י מבואר שהוא מלשון מוציא לאור (עיין ספר יוסף לקח) ואם כן הניקוד בחולם. אולם לפי התורי"ד שהוא מלשון כיעור (לכעורה) אז הניקוד צריך להיות בשורוק... ודוק
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 08:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

גם בחול המועד אסור לכתוב... ובאמת עיין רש"י ריש מסכת ראש השנה שכתב ציור שהמכירה היתה ביום טו בניסן וצ"ע כנ"ל
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 08:19
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

Re: הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

גם בחול המועד אסור לכתוב... ובאמת עיין רש"י ריש מסכת ראש השנה שכתב ציור שהמכירה היתה ביום טו בניסן וצ"ע כנ"ל
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 04:11
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

Re: כתובות סב:

תודה
על ידי Sberkovicz
09 מאי 2016, 04:11
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

Re: כתובות סב:

תודה
על ידי Sberkovicz
08 מאי 2016, 20:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

כתובות סב:

כפו מטתו...וברש"י כדת המתאבלים כו'
צ"ע דהול"ל כפו מטתה א"נ מטתן ....ודוק
על ידי Sberkovicz
08 מאי 2016, 20:46
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

כתובות סב:

כפו מטתו...וברש"י כדת המתאבלים כו'
צ"ע דהול"ל כפו מטתה א"נ מטתן ....ודוק
על ידי Sberkovicz
08 מאי 2016, 10:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 387

שאלות בעיון הש"ס

הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

מדוע כתב הרשב"ם שכתב שטרו ביום טו בניסן...הא אסור לכתוב ביו"ט, וצ"ע!
על ידי Sberkovicz
08 מאי 2016, 10:47
פורום: תורה ודעת
נושא: שאלות בעיון הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 10701

שאלות בעיון הש"ס

הערה ברשב"ם בבא בתרא קנז:

מדוע כתב הרשב"ם שכתב שטרו ביום טו בניסן...הא אסור לכתוב ביו"ט, וצ"ע!