החיפוש הניב 573 תוצאות

על ידי ועד
17 אפריל 2019, 23:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

חברה בואו נבין, הכל בזכות אלי ישי, הרי אני עצמי שמעתי מהרבה ספרדים שהם היו מצביעים תמיד לאלי ישי ולרב מאזוז, אך ברגע שהוא תמך באשכנזים הם לעולם לא יתנו את קולם לאשכנזים [שהרי אתם יודעים שלאשכנזי אסור להיות גזען, רק לספרדי מותר, כמו שתראו תמיד במודעות הקטנות בעיתון: "כולל ספרדי" "כולל ספרדי" אבל לעול...
על ידי ועד
17 אפריל 2019, 15:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
17 אפריל 2019, 13:27
כחלון דורש את האוצר והשיכון...
כחלון כנראה גם ידרוש לפי גודל המפלגה שלו:
שר הבטחון
השר להגנת הסביבה
שר החוץ
שר החינוך
שר המשפטים
יו"ר ועדת הכספים
יו"ר ......
יו"ר......
די, תעכל את זה שאתה סך הכל 4 מנדטים, מה זה החזירות הזו לבקש כ"כ הרבה!!!
על ידי ועד
17 אפריל 2019, 12:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

דרמה
עדכון מהדקה, היה טעות בועדת הבחירות, הם תיקנו את הטעות הרגע הכל חזר לקדמותו.
על ידי ועד
17 אפריל 2019, 12:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

מה קרה? איך פתאום נעלמים כ"כ הרבה קולות???? היכן מוטקה בלוי? היכן כל אנשי המספרים? יוסטמן, וובר?? היכן הם??
על ידי ועד
17 אפריל 2019, 12:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
17 אפריל 2019, 12:23
הורידו לכולם יחד כ8 אלף לאגודה הכי הרבה יחסית.

נ
מה זה אומר? שהמנדט נשאר אותו דבר??
על ידי ועד
16 אפריל 2019, 23:14
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

4000 כתב:
16 אפריל 2019, 22:46
אני פה כתב:
16 אפריל 2019, 21:46
מקורבי ליברמן החלו בגישושים ראשוניים עם החרדים על חוק הגיוס.
יש למה לקות?
קווה אל ה', חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'.
על ידי ועד
16 אפריל 2019, 20:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
16 אפריל 2019, 18:53
עכשיו זה רשמי

http://a7.org/?file=20190416183746.pdf
מה זה האתר הזה? הוא חסום בנתיב. ומה כתוב שם?
על ידי ועד
16 אפריל 2019, 10:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

עושה לכם סדר לגבי המנדט השמיני : הליכוד קיבל 1140283 איחוד הימין 159451 , ש"ס 258245 ג' 249047 , המודד הראשון למנדט הוא 32860 , הליכוד קיבל 34 מנדטים ונשאר לו עודפים 22998 , איחוד מפלגות הימין קיבלו 4 מנדטים ונשארו לה עודפים 28011 , בס"ה עודפים לליכוד + איחוד : 51009 מה שהעניק לאיחוד הימין את המנדט...
על ידי ועד
16 אפריל 2019, 00:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

tbh eurt cfk vfhuubho fu,ru, cuncxyhu, gk ah,u; vpgukv uvnfbv vnau,; achi j"f dpbh kchi rph pr. ufk vh,r/ tbh kt nchi nnv bpal' nv ha kvo nau,;?? grl khnus ,urv tmk vrc vmcth vrtah kagcr??? tukh hahcu, vxsr?? unh nvnugmx b,i tur hrue kearho ftku' ugus cprxuo? zv kt vhv cjhho/ uto vfk tparh uzv navu...
על ידי ועד
15 אפריל 2019, 11:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
15 אפריל 2019, 11:45
ועד כתב:
15 אפריל 2019, 11:43
פך שמן כתב:
15 אפריל 2019, 11:24
נתון עכשווי
פך שמן היקר, היכן אתה רואה את הטבלה הזו? זה מופיע באיזה אתר??
באתר ועדת הבחירות
אני לא רואה שם חלוקת מנדטים, אלא רק אחוזי הצבעה. תשלח לי בבקשה קישור לחלוקת המנדטים.
על ידי ועד
15 אפריל 2019, 11:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

פך שמן כתב:
15 אפריל 2019, 11:24
נתון עכשווי
פך שמן היקר, היכן אתה רואה את הטבלה הזו? זה מופיע באיזה אתר??
על ידי ועד
15 אפריל 2019, 11:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

נחי כתב:
15 אפריל 2019, 11:35
למה כתב:
15 אפריל 2019, 11:23
לפי מה שמעודכן כרגע זה חזר לג'
על חשבון הליכוד
הפרש הוא רק 62 קול
מה שלצערי לא ישאיר אותו בסוף אצל בג'
אם יש הפרש 62 קול למה שלא ישאר אצל ג????
זה לא רק 62 קול, כי כל הקולות של ש"ס עוברים ליהדות התורה, זה יהיה הפרש יותר גדול.
על ידי ועד
14 אפריל 2019, 23:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

משום מה נראה שיש להם משהו נגד החרדים, את הטעויות שלהם לא תקנו, אם יתקנו הכל מסתדר למנדט השמיני.
על ידי ועד
14 אפריל 2019, 22:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

לא מבין, כי בקישור זה https://votes21.bechirot.gov.il/ballotr ... Number=181 יש טעות רצינית, ואם יתקנו את זה זה מקדם חזק את השמיני.
על ידי ועד
12 אפריל 2019, 15:42
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
12 אפריל 2019, 15:29
בודקים שוב את כל הרישומים שהוקלדו בטעות.
יוסטמן טוען שהיה טעויות הרבה גם ביהדות התורה, חבריי כתבו זה כבר לעיל.
על ידי ועד
12 אפריל 2019, 15:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
12 אפריל 2019, 14:52
ג' יכולים לשכוח מהשמיני עדכנו בועדת הבחירות את הליכוד וכח"ל שניהם עלו בכאלף קול. הפער קודם בין הליכוד לג' היה 227 קול כך שכנראה אין סיכוי לג'.
איך פתאום נודע שהתווסף הקולות הללו? איך נודע היום מה שלא ידעו אתמול??? הרי ספירת הקולות נסתיימה כבר אתמול? ואיך פתאום היום הודיעו כך??? מוזר. :shock:
על ידי ועד
11 אפריל 2019, 21:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אבל מה עם הקלפיות שלא נבדקו שוב אצל החרדים שבטעות הוקלדו העבודה?
על ידי ועד
11 אפריל 2019, 20:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

ועדת הבחירות: התוצאות יתפרסמו עד חצות. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נתן מלצר, אמר בהצהרה כי "אני שמח לבשר לציבור כי ועדת הבחירות המרכזית נערכת לפרסום תוצאות הבחירות עד חצות, ועדיין יכולים לחול שינויים מסוימים" יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר התייחס בדקות האחרונות בהצהרה שנתן לתקשורת לס...
על ידי ועד
11 אפריל 2019, 11:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות
תגובות: 66
צפיות: 1787

Re: זיופים בהקלדות של תוצאות הבחירות

לא מבין, עד מתי ממתינים? יש קלפיות שיש שם טעויות כמו שפרסמו אמש??? מתי יתקנו???
על ידי ועד
11 אפריל 2019, 00:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***
תגובות: 2627
צפיות: 49071

Re: ***הבחירות לכנסת ה - 21 בד' ניסן תשע"ט - האשכול המרכזי***

אני פה כתב:
10 אפריל 2019, 20:54
יוסטמן.jpg
לא מבין למה הכל נשאר בלי שום עדכון, כך רואים באתר של ועדת הבחירות כגון: https://votes21.bechirot.gov.il/ballotr ... Number=181
על ידי ועד
10 אפריל 2019, 11:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: ארגון השומרים
תגובות: 2
צפיות: 682

ארגון השומרים

מי יודע דרכי התקשרות לארגון השומרים טל, פקס, דוא"ל
על ידי ועד
07 אפריל 2019, 10:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 793

Re: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

ברוכים הבאים לידיד התורה רבי יאיר שחזר אלינו :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol::
על ידי ועד
06 אפריל 2019, 22:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 793

Re: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

ז'וז'ו כתב:
06 אפריל 2019, 22:25
למה לא הודיע? פה הוא הודיע משהו...
viewtopic.php?p=496822#p496822
אל תקפיד עלי, אין לי זמן לעבור על כל ההודעות שם, :roll: תכלס' ז'וז'ו אתה אדיר, אבל עם יאיר היה לי תכתובות בעניני לימוד. אולי גם אתה כזה והיה זה שכרי.
על ידי ועד
06 אפריל 2019, 22:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 793

Re: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

ז'וז'ו כתב:
05 אפריל 2019, 09:01
ז'וז'ו זה ז'וז'ו ויאיר כבודו במקומו מונח!...

שבת שלום :P
תכלס' היכן יאיר? אהבתי אותו מאד, מה זה נעלם פתאום בלי להודיע?
על ידי ועד
05 אפריל 2019, 08:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
תגובות: 8
צפיות: 793

היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?

היכן המנהל יאיר עזב? או שזה ז'וז'ו?
על ידי ועד
27 מרץ 2019, 08:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

אתמול זכיתי להיות בטישים של שני האחים הקדושים לבית ויז'ניץ. בויז'ניץ שיכון שכבר ערכו טיש באדר א' היה הפעם הטיש במתכונת יותר מצומצמת, ציבור קטן יותר ובמה של קומה אחת במקום שתיים, השתתף שם גיסו הרה"צ ר' מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ ובניו (שמידי שנה היו משתתפים בטיש של האח הצעיר יותר, כי אצל האח המבוגר היו...
על ידי ועד
26 מרץ 2019, 22:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

למי יש ההקלטה של האדמו״ר מויזניץ ירושלים שליט״א, ה''דברי מחאה'' שנשא היום בבוקר, בלחיים להילולת אביו זי״ע? פה ההקלטה. הדברי מחאה הוא בסוף הדברות קודש. https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=6978354B3341776A514648464B3342347436653838673D3D ה''דברי מחאה'' מכ״ק האדמו״ר מויזניץ ירושלים שליט״א. ...
על ידי ועד
18 מרץ 2019, 17:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: התרמת המונים
תגובות: 460
צפיות: 55994

Re: התרמת המונים

מה הקישור של רינת יעקב?
על ידי ועד
18 מרץ 2019, 17:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: לחץ גדול בקופת העיר מפתיחת "קופת הצדקה הספרדית"
תגובות: 19
צפיות: 1900

Re: לחץ גדול בקופת העיר מפתיחת "קופת הצדקה הספרדית"

ממש לא מובן למה פתחו קופה ספרדית, הרי היום רוב הנתמכים בקופת העיר (אני מדבר בידיעה ברורה על קופת העיר, אך כמובן שמסתבר שבועד הרבנים המצב לא שונה), הם ספרדים ואילו רוב מוחלט של התרומות מגיע דוקא מהציבור האשכנזי, וא"כ הספרדים בעצם חיים טוב במצב הנוכחי .... .. אז בשביל מה לפתוח קופה חדשה, ובפרט שרק יפ...
על ידי ועד
17 מרץ 2019, 18:58
פורום: חרדים לדעת
נושא: לחץ גדול בקופת העיר מפתיחת "קופת הצדקה הספרדית"
תגובות: 19
צפיות: 1900

Re: לחץ גדול בקופת העיר מפתיחת "קופת הצדקה הספרדית"

שמעתי סברא מעניינת: שמפתיחת הקופה הספרדית מפסידים בגדול רק הספרדים, ולמה? תשמעו הסבר מעניין: הרי אשכנזי שיבקש תמיכה מהקופה הספרדית, לא יקבל. כי הרי לספרדי מותר להיות גזען ולא לתת לאשכנזי, כמו שתראו מודעות בעיתונים "כולל ספרדי" ואף פעם לא תראו "כולל אשכנזי", כי את האשכנזים יאשימו בגזענות, ולא את הספר...
על ידי ועד
16 מרץ 2019, 21:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

איך עברה השבת בטבריה?
על ידי ועד
13 מרץ 2019, 18:09
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

ניסיתי, לא עזר כלום. הכל עם 2 חיצים ירוקים, אבל בפועל בהודעה שאני כותב לא מופיע החיצים הללו, ואני ממשיך לא לקבל את ההודעות שנפתחו.
מה עושים?
על ידי ועד
13 מרץ 2019, 18:01
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

יאיר כתב:מסירים את ההרחבה ומתקינים מחדש
היכן?????
על ידי ועד
13 מרץ 2019, 17:06
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

מה קרה שפתאום מהיום אין לי את הסימון של חיצים??? תמיד היה לי בכל מייל חדש שאני כותב למישהו, יש למטה שני חיצים ירוקים והיום פתאום נעלמו, וממילא אני לא מקבל הודעות שפתחו את האימיילים שלי, מה עושים???.
על ידי ועד
12 מרץ 2019, 17:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: המאה מליון בעז"ה של גור
תגובות: 55
צפיות: 4440

Re: המאה מליון בעז"ה של גור

2018 כתב:
גאליציאנער כתב:אם ישלחו לי לינק נורמלי יש על מה לדבר. סתם לתת פרטים באשראי לא נראה לי...

נראה יותר כתירוץ לא לתרום.... כולם בטיחותיים באותה מידה. כשבעלזא עשה מאצינג לא חששת?....
די, לא זה המקום להתוכח על דברים גדולים. אתה מבין לבד את החילוק.
על ידי ועד
12 מרץ 2019, 17:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: המאה מליון בעז"ה של גור
תגובות: 55
צפיות: 4440

Re: המאה מליון בעז"ה של גור

גאליציאנער כתב:אם ישלחו לי לינק נורמלי יש על מה לדבר. סתם לתת פרטים באשראי לא נראה לי...
כנ"ל אני, לכן תרמתי מזומן לנציג מההתרמה.
על ידי ועד
10 מרץ 2019, 19:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

אני פה כתב:
צפו כשרון קובי התלבש על האברך הלא נכון - אקטואליה - חדשות - .zip
כבר הבאתי את זה
e: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
הודעהעל ידי ועד » 28 פברואר 2019, 21:16

תראו מה שמתפרסם היום בהדברות, משהו מעניין, כל הכבוד להם.
https://www.hidabroot.org/article/1122041
על ידי ועד
07 מרץ 2019, 19:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: תחרות הבדיחות!
תגובות: 101
צפיות: 39144

Re: תחרות הבדיחות!

אבא למד עם בנו, תוך כדי הלימוד שאלו האבא לבנו היניק וחכים: ינוקא אמור לי בבקשה, נו, אדם שיש לו גג מה צריך לבנות שם??????
האבא ציפה שבנו היניק וחכים ישיב לו: מ ע ק ה
אבל הינוקא השיב מיניה וביה: י ח י ד ת ד י ו ר !!!!....................
על ידי ועד
05 מרץ 2019, 18:10
פורום: פורום מחשבים
נושא: ציור וכתיבה עם העכבר
תגובות: 9
צפיות: 1127

Re: ציור וכתיבה עם העכבר

איך מעתיקים ומשנים שם?
על ידי ועד
04 מרץ 2019, 18:57
פורום: פורום מחשבים
נושא: ציור וכתיבה עם העכבר
תגובות: 9
צפיות: 1127

Re: ציור וכתיבה עם העכבר

אבל נוד 35 לא מאשר זאת, למה????
על ידי ועד
03 מרץ 2019, 20:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

רוקנבי כבר שם??????????
על ידי ועד
03 מרץ 2019, 17:58
פורום: פורום מחשבים
נושא: ציור וכתיבה עם העכבר
תגובות: 9
צפיות: 1127

Re: ציור וכתיבה עם העכבר

זכור לי שיש אפשרות לכתוב עם העכבר בכתב יד, לא הכוונה לצייר, לא הסברתי נכון. פשוט ניתן לפתוח דף רגיל וורד, ועם העכבר לנסות לכתוב בכתב יד. זכור לך משהו?
על ידי ועד
03 מרץ 2019, 17:37
פורום: פורום מחשבים
נושא: ציור וכתיבה עם העכבר
תגובות: 9
צפיות: 1127

Re: ציור וכתיבה עם העכבר

זכור לי שפעם מישהו כתב בענין זה בפורום הזה או המרכזי, מישהו זוכר? רבי יאיר הגאון, תוכל לבדוק????
על ידי ועד
03 מרץ 2019, 17:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

אני פה כתב:אני אחד מהם....
נכון. מאשר!!
על ידי ועד
01 מרץ 2019, 14:58
פורום: פורום מחשבים
נושא: ציור וכתיבה עם העכבר
תגובות: 9
צפיות: 1127

ציור וכתיבה עם העכבר

היכן יש את זה בגולג ציור וכתיבה במחשב עם העכבר
על ידי ועד
01 מרץ 2019, 14:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

זה מופיע באתר שלו "שופר" יאיר הביא לזה קישור, תעיין בקישור שלו.
על ידי ועד
01 מרץ 2019, 14:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

אני פה כתב:
מודעות הבוקר בטבריה.jpg
אהבתי. :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol:: :lol::
על ידי ועד
28 פברואר 2019, 20:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

תראו מה שמתפרסם היום בהדברות, משהו מעניין, כל הכבוד להם.
https://www.hidabroot.org/article/1122041
על ידי ועד
28 פברואר 2019, 19:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

מה קרה שקט פה היום בגיזרה של רון קובי???????????????
על ידי ועד
27 פברואר 2019, 20:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

מוזיקאי יקר, אין קשר בין אחד לשני, תכלס' הוא מחזיר בתשובה, תכלס' הוא יודע להשיב לרון קובי כגמולו הרע, ורק הוא יודע ומעיז להשיב לו כגמולו, ממילא אני קטן מלזלזל בו, ומה שהוא קורא לגדולי ישראל בשם גנאי אין לזה קשר אלינו, תאמין לי שגם את האדמו"ר שלי הרבה ביזו, אבל אם המבזה הוא יהודי כנ"ל אין לי רשות לפת...
על ידי ועד
27 פברואר 2019, 18:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

תראה פה בקישור, תמונות יפות מאד
https://www.jdn.co.il/gallery/1113629/
על ידי ועד
26 פברואר 2019, 23:39
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

אני מצטרף ליאיר, לא יתכן שאדם שמחזיר בתשובה רבבות, ועושה דברים גדולים, כל הזמן יזכירו אבל.... אבל...... אין אבל!! עושה דברים טובים נכבד אותו!!!
על ידי ועד
26 פברואר 2019, 22:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

אתם מפסידים, עכשיו בקישור שיאיר שלח זה מדהים
על ידי ועד
26 פברואר 2019, 00:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

יאיר כתב:
1.rar
לא מצליח לפתוח, חסום בנתיב
על ידי ועד
25 פברואר 2019, 20:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

יאיר כתב:הולך להיות שמח...
https://www.shofar.tv/uploads/images/S2 ... TVERIA.jpg
שיארגן אוטובוסים, כל המדינה תגיע, הרב אמנון הוא חזק מול רקובי!!!!!!!!
על ידי ועד
25 פברואר 2019, 19:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

בקישור הזה בסוף ההסרטה אומר הרב אמנון את זה.
https://www.shofar.tv/videos/10624
על ידי ועד
25 פברואר 2019, 19:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

עכשיו ראיתי שרק ביום א' הקרוב יבא לשם, צריך לעדכן את רון קובי כדי שיבא ויהיה שמח, חברה הוא יעשה פורים שם.
על ידי ועד
25 פברואר 2019, 18:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

יאיר כתב:כאן השיר המלא
https://www.shofar.tv/videos/10600
תכלס' מה היה בטבריה עם הרב אמנון יצחק? הצליח להרגיז את רקובי?????
על ידי ועד
21 פברואר 2019, 19:29
פורום: פורום מחשבים
נושא: תכנה שחותכת הסרטות
תגובות: 5
צפיות: 880

Re: תכנה שחותכת הסרטות

הצלחתי בס"ד. אתה ענק רבינו יאיר.
על ידי ועד
21 פברואר 2019, 18:58
פורום: פורום מחשבים
נושא: תכנה שחותכת הסרטות
תגובות: 5
צפיות: 880

Re: תכנה שחותכת הסרטות

אני הגעתי לזה כעת, אך היכן בדיוק חותכים? אני נסה ולא הולך לי.
על ידי ועד
21 פברואר 2019, 18:09
פורום: פורום מחשבים
נושא: תכנה שחותכת הסרטות
תגובות: 5
צפיות: 880

Re: תכנה שחותכת הסרטות

כיצד???
על ידי ועד
21 פברואר 2019, 17:13
פורום: פורום מחשבים
נושא: תכנה שחותכת הסרטות
תגובות: 5
צפיות: 880

תכנה שחותכת הסרטות

מישהו יכול לשלוח קישור שניתן להוריד ב"נתיב", תכנה שניתן לחתוך הסרטות.
על ידי ועד
20 פברואר 2019, 17:50
פורום: חרדים לדעת
נושא: התרמת המונים
תגובות: 460
צפיות: 55994

Re: התרמת המונים

כש כ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א 500 בהשתדלות משותפת עם הרה"ג שלמה גצל שליט"א תלמיד רבינו לפני 56 דקות ע"י הרה''ג ר' יעקב גרוסמן שליט''א כא כ"ק מרן אדמו"ר מטאלנא אשדוד 200 לפני 3 שעות ע"י הרה''ג ר' מתתיהו יצחק לף שליט''א בש בן כ"ק אדמו"ר מבוהוש שליט"א 200 לזכות הרב י.מ. כהן לפני 6 שעות אמ אדמו"ר מקופי...
על ידי ועד
20 פברואר 2019, 17:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

יאיר כתב:כאן השיר המלא
https://www.shofar.tv/videos/10600
נראה מעניין. הולך להיות שמח.
על ידי ועד
20 פברואר 2019, 09:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

הוא משועמם?? מגיע לתלוש בעצמו מכתב שכתב עליו הרב של העיר, מגיע בעצמו להפגנה נגדו. ראיתם דבר כזה? זה נורמלי? או בכיוון של נורמטיבי? וזה נקרא "ראש עיר"????
על ידי ועד
18 פברואר 2019, 17:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

Re: מחלבות רמת הגולן

מאד.
2 ב- 10 בנתיב החסד.
על ידי ועד
18 פברואר 2019, 17:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

Re: מחלבות רמת הגולן

למעשה הודיעו לי במחלבות רמת הגולן שיש להם כבר קרטונים עם חותמת לוגו של הרב רובין, רק הם מסיימים את הקרטונים במהדורא הקודמת, לכן יש רק הזרקת דיו.
ביררתי גם בכשרות מהדרין של הרב רובין ואישרו שהם נותנים הכשר על זה. וישתו ענווים וישבעו.
על ידי ועד
17 פברואר 2019, 22:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

Re: מחלבות רמת הגולן

2 בעשר
על ידי ועד
17 פברואר 2019, 22:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

Re: מחלבות רמת הגולן

לא ראיתי שקיות.
על ידי ועד
17 פברואר 2019, 21:57
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

Re: מחלבות רמת הגולן

אז למה אין שם חותמת, רק יש כיתוב בלי חותמת, מוזר, לא???
על ידי ועד
17 פברואר 2019, 21:41
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחלבות רמת הגולן
תגובות: 10
צפיות: 2001

מחלבות רמת הגולן

עקב ייקור מוצרי תנובה וטרה החליטו בנתיב החסד החלטה אמיצה להביא לסופרים שלהם את החלב "מחלבות הגולן" במחיר מאד מוזל.
רציתי רק לברר אצל החברים היקרים, האם סומכים על הכשרות? [אני רואה שם כשרות הרב אויערבאך והרב של מושב יונתן] האם ניתן לסמוך שם? אני מבקש רק ממידע ידוע ולא סתם הגיון או סברא.
על ידי ועד
14 פברואר 2019, 20:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: התרמת המונים
תגובות: 460
צפיות: 55994

Re: התרמת המונים

קישור?
על ידי ועד
14 פברואר 2019, 19:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול בעניני גור והמסתעף
תגובות: 404
צפיות: 195939

Re: אשכול בעניני גור והמסתעף

תודה על ההסרטה המדהימה, הוי כמה שזה מרענן.
על ידי ועד
12 פברואר 2019, 18:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

נראה לי, שהוא קבע פגישה עם הלשכה, הם לא אמורים לדעת מי ומה, ראש עיר קובע פגישה, מסדרים לו. לאחר מכן שדיווחו לרב ליצמן מי ביקש הפגישה, הוא מיד הורה לבטלו. כך נראה לענ"ד. מה דעת רבינו יאיר???
על ידי ועד
10 פברואר 2019, 20:04
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

יאיר כתב:תנסה אולי לכבות ולהדליק את התוסף (דרך ההגדרות שלו [נ"ל קליק ימני עליו] וגם דרך ההרחבות - שוה לכבות ולהדליק את שניהם)
chrome://extensions
יאיר האהוב, אתה גאון מהלך, ניסיתי כמו שכתבת, וב"ה הסתדר!!!!!!!!!
על ידי ועד
10 פברואר 2019, 18:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

לא מבין, איך קומץ ערבים יכולים להפחיד את רון קובי, ואילו החרדים לא מצליחים בכך, נסתרה בינתי מהבין זאת!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
על ידי ועד
09 פברואר 2019, 22:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: חוברת 'מקראי קודש'
תגובות: 4
צפיות: 1971

Re: חוברת 'מקראי קודש'

גם אני מצטרף לקבל הגליון.
על ידי ועד
09 פברואר 2019, 20:12
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

חברים, בימים האחרונים, כל מייל שאני שולח, לאחר כמה שניות אני מקבל הודעה חוזרת שהאימייל שלך נקרא 4 שניות לאחר שנשלח. וזה מגיע ככה בכל הודעה שאני שולח, ברור שיש כאן איזה תקלה. מישהו יוכל לפתור לי אותה?
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 19:02
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

זה משגר לי הודעה שזה חסום, תראה:
oeopbcgkkoapgobdbedcemjljbihmemj חסום בקשות שנשלחו לשרת נחסמו על ידי תוסף.
נסה להשבית את התוספים.
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:48
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

לא!!! אינני מקבל!!!!
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:34
פורום: פורום מחשבים
נושא: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות
תגובות: 14
צפיות: 1156

Re: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חו

שתהיה בריא, כך עשיתי, ושלחתי דברי תורה להרבה אנשים, ואני עושה כך כל שבוע, פתאום היום הפסיק, ומשגר הודעות שזה לא טוב
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:33
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

יאיר כתב:תעשה צילום מסך של הכל. לא הבנתי מה הבעיה לבחור באפשרות שציינתי.
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:27
פורום: פורום מחשבים
נושא: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות
תגובות: 14
צפיות: 1156

Re: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חו

לא! זהו, הכל חוזר!! אני מבין שהבעיה היא כששולחים לקבוצה, חייבים ליצור קבוצה, אחרת זה לא נשלח. אני צודק????
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:24
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

אז תראה מה כתוב אצלי בשורה שכתוב בה הערה: התראות בשולחן העבודה: (מאפשר ל-Gmail להציג הודעות קופצות בשולחן העבודה כאשר מגיעות הודעות אימייל חדשות) מידע נוסף הערה: ההתראות בדפדפן זה הושבתו. מידע נוסף הודעות דואר חדשות פעילות - ברצוני לדעת כאשר הודעה חדשה מגיעה לתיבת הדואר הנכנס שלי או לכרטיסייה 'ראשי'...
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:17
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

לא הבנתי
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 18:15
פורום: פורום מחשבים
נושא: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות
תגובות: 14
צפיות: 1156

Re: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חו

יאיר האהוב, למעשה אין לי אפשרות לשלוח מיילים לאותם אנשים, יש פתרון?
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 17:23
פורום: פורום מחשבים
נושא: השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,
תגובות: 10
צפיות: 1140

השבתתי בטעות את ההודעות בדפדפן,

יש לי עוד בעיה, בכרום יש אפשרות שכאשר אני מקבל מייל יש לי הודעה על המסך, בטעות לחצתי על זה לחצן ימני בעכבר, והשבתתי את זה, איך אני מתקן זאת חזרה, שאוכל לחזור לקבל חזרה הודעות במסך? ניסיתי בהגדרות, ושם זה כותב כך: הפעלה או השבתה של התראות אתה יכול לקבל הודעות לגבי אימייל ב-Google Chrome, ב-Firefox או...
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 17:20
פורום: פורום מחשבים
נושא: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות
תגובות: 14
צפיות: 1156

Re: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חו

ההודעה נחסמה
ההודעה שלך אל........ נחסמה. למידע נוסף, עיין בפרטים הטכניים שלמטה.
למידע נוסף
ואז הוא שולח לקישור:
https://support.google.com/mail/answer/ ... 26289&rd=1
על ידי ועד
07 פברואר 2019, 17:03
פורום: פורום מחשבים
נושא: עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות
תגובות: 14
צפיות: 1156

עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות

עזרה דחופה, שלחתי מייל לכמה אנשים, תוך שניה יש הודעות חוזרות שההודעה נחסמה.
למה זה קורה?
ואיך אפשר לסדר את זה?
על ידי ועד
04 פברואר 2019, 18:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

לא מבין למה כולם שותקים, חייבים לעשות עצרת מחאה למען כבודה של שבת קדשנו ותפארתינו.
על ידי ועד
30 ינואר 2019, 20:22
פורום: חרדים לדעת
נושא: מאחורי הקלעים של הכנסיה הארצית של אגודת ישראל - נתניה תשע"ט
תגובות: 208
צפיות: 12711

Re: מאחורי הקלעים של הכנסיה הארצית של אגודת ישראל - נתניה תש

למה האדמו"ר מבוהוש לא הגיע? יש עוד אדמורי"ם חשובים שלא הגיעו.
על ידי ועד
30 ינואר 2019, 20:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: מאחורי הקלעים של הכנסיה הארצית של אגודת ישראל - נתניה תשע"ט
תגובות: 208
צפיות: 12711

Re: מאחורי הקלעים של הכנסיה הארצית של אגודת ישראל - נתניה תש

למה האדמו"ר מבוהוש לא הגיע? יש עוד אדמורי"ם חשובים שלא הגיעו.
על ידי ועד
29 ינואר 2019, 23:35
פורום: חרדים לדעת
נושא: זעקה גדולה ומרה על ביזיון ספרי התורה בקריית יובל
תגובות: 42
צפיות: 3795

Re: זעקה גדולה ומרה על ביזיון ספרי התורה בקריית יובל

מי זה כתב:
העדה החרדית קרית יובל.png
סליחה, בושה וחרפה, ערבים נעצרו בחשד שעשו מעשה נורא זה, ובמודעת הבדץ כתוב ציונים, אין גבול לציניות.
על ידי ועד
27 ינואר 2019, 21:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

למה לא מעלים תמונות מהאירוע הזה?
על ידי ועד
21 ינואר 2019, 20:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

ייש"כ, עשיתי והצלחתי
על ידי ועד
21 ינואר 2019, 20:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: לכל מי שיש שכן או חבר או קרוב "עץ":
תגובות: 44
צפיות: 6795

Re: לכל מי שיש שכן או חבר או קרוב "עץ":

החתן שלו זה שפיץ ג' הרב ר' גבריאל לוי ראש ישיבה גדול בארץ לא זוכר היכן, כך שהתמונה אצלו באמת מאוזנת.
על ידי ועד
21 ינואר 2019, 20:12
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

מי זה כתב:
מכתב האדמו''ר מויזניץ ערב שבת שירה תשע''ט.jpg
איזה מכתב מדהים, אני מרוגש מאד, איך אפשר להוריד את זה למחשב?
על ידי ועד
21 ינואר 2019, 17:33
פורום: חרדים לדעת
נושא: נער נפצע בקבר שמואל הנביא
תגובות: 1
צפיות: 1089

נער נפצע בקבר שמואל הנביא

מי יכול להעתיק לכאן את המקרה שקרה בקבר שמואל הנביא לפני כמה ימים שנקטעה רגלו?
על ידי ועד
16 ינואר 2019, 17:54
פורום: פורום מחשבים
נושא: איך מעלים קבצים לקבוצה שיצרתי דרך גוגל גרופ?
תגובות: 1
צפיות: 943

איך מעלים קבצים לקבוצה שיצרתי דרך גוגל גרופ?

איך מעלים קבצים לקבוצה שיצרתי דרך גוגל גרופ? אנני רואה אופציה זו?
על ידי ועד
16 ינואר 2019, 17:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: טלטלה במערכת המשפט תחת צא"פ
תגובות: 58
צפיות: 5794

Re: טלטלה במערכת המשפט תחת צא"פ

הנבואה בסנהדרין (ישעיה) הולכת ומתממשת(!) למי שלא שם לב... "אמר רבי שמלאי משום רבי אלעזר בר"ש אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך וגו' ואשיבה שופטיך" "אמר רבי חמא בר חנינא אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל שנאמר (ישעיהו יח, ה)...
על ידי ועד
15 ינואר 2019, 16:53
פורום: פורום מחשבים
נושא: חברים יקרים, כיצד אפשר לשוחח בצ'אט מג'ימייל?
תגובות: 2
צפיות: 956

Re: חברים יקרים, כיצד אפשר לשוחח בצ'אט מג'ימייל?

אורתודוכס כתב:
ועד כתב:לפני הרבה זמן היה אפשרות לשלוח הודעןת סמסים ל- 050 ול- 054 כיצד אפשר היום בג'ימייל החדש לשוחח ולשלוח סמסים?
יש לך פה תשובה
זה חסום לי בנתיב, תוכל להעתיק לי את התשובה???? תודה מראש.
על ידי ועד
13 ינואר 2019, 19:01
פורום: חרדים לדעת
נושא: לקיים בנו חכמי ישראל
תגובות: 101
צפיות: 32730

Re: לקיים בנו חכמי ישראל

קצת מפחיד, מרנן האדמורי"ם מויז'ניץ וזוועהיל מחותנים, נכד שלהם נפטר שנה שעברה, ביום ה' האחרון היה הכנסת ס"ת לע"נ הנכד היניק, והנה 2 הסבים בהפרש של יום לא מרגישים טוב ומתאשפזים בבית חולים. רבותי נא לעורר רחמי שמים, צדיקים סובלים.
על ידי ועד
13 ינואר 2019, 18:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: קמפיין "לבבנו אליו" - בעלזא
תגובות: 158
צפיות: 19074

Re: קמפיין "לבבנו אליו" - בעלזא

מי רואה אותם תורמים ואינו תורם הרב קנייבסקי 2.JPG הרב פוברסקי.jpg רבי ברוך דוב פוברסקי שליט''א ביקש שברצונו לזכות להיות שותף עם האדמו''ר מבעלזא שליט''א במערכת המוסדות המופלאים ובכך לזכות להבטחה המיוחדת של מרן רבי אהרן מבעלזא זיע''א שלא נשאר חייב טובה אף לא לאחד שעזר לו תאמינו לי שזה מרגש, איך הגדול...
על ידי ועד
13 ינואר 2019, 09:29
פורום: פורום מחשבים
נושא: חברים יקרים, כיצד אפשר לשוחח בצ'אט מג'ימייל?
תגובות: 2
צפיות: 956

חברים יקרים, כיצד אפשר לשוחח בצ'אט מג'ימייל?

לפני הרבה זמן היה אפשרות לשלוח הודעןת סמסים ל- 050 ול- 054 כיצד אפשר היום בג'ימייל החדש לשוחח ולשלוח סמסים?
על ידי ועד
09 ינואר 2019, 23:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864501

Re: אשכול ברוך דין האמת

יש לאחרונה שם הרבה חרדים
על ידי ועד
06 ינואר 2019, 19:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: הקליפ שפורסם מאת הגאון ר' חיים קניבסקי - האם זה כבוד התורה?
תגובות: 65
צפיות: 4555

Re: הקליפ שפורסם מאת הגאון ר' חיים קניבסקי - האם זה כבוד התו

ר' פך השמן מאיפה אתה לוקח ועוד בכזה ביטחון מה אפשר ומה אי אפשר לשאול אצל האדמורי"ם החסידים???? אפשר לשאול אדמו"ר שאלה בלימוד או אפי' פרה"ש במהלך קבלת הקהל? וודאי שלא!!! הרי זה יכול ח"ו להביך את האדמו"ר. הרי ידוע לכל שהאדמורים כולם הם עמי הארץ מופלגים, ואינם בקיאים אפילו בפרשת השבוע, ומי יודע אם ידע...
על ידי ועד
06 ינואר 2019, 18:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

לגאליציאנער, לפני שהעתקתי מהאתר חשבתי על מה שהעלית בדבריך, מחקתי חלק מהדברים, בדקתי ומצאתי שהמרתון התקיים בשישי בבוקר, קובי תיכנן למשוך את חגיגות המרתון לליל שב"ק, דבר שלא נודע לי אם יצא לפועל. כמובן שעצם ההשתתפות באירוע שפוגע בשבת קדשנו היא לכאורה פסולה, (כתבתי לכאורה אם כי היא כמעט בודאי אסורה, פ...
על ידי ועד
02 ינואר 2019, 21:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

אני פה כתב:נדבורנא (ב"ב) הרוב מצביעים
סלאנים בערך חצי חצי.
רחמסטריווקא אולי 30 אחוז מצביעים.
מונסי חצי חצי.
בבקשה תלך לשאול אותם, כנראה המידע שבידך זה מבחירות קודמות
על ידי ועד
02 ינואר 2019, 21:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחשב נייח טוב בזול?
תגובות: 7
צפיות: 1843

Re: מחשב נייח טוב בזול?

מדי מחשבים רח' ירושלים 23 בני ברק, אמין בצורה נדירה
על ידי ועד
02 ינואר 2019, 21:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

ב בוהוש רשמית לא מצביעים חוץ מהזקנים שעוד זוכרים את ה'לחיים' בה' באייר אצל האדמו"ר זצ"ל. ב טשערנאביל רוב הישראליים מצביעים חוץ מהבנש"קים (משפחת האדמו"ר) שרובם נמנעים מלהצביע. ב ויז'ניץ מאנסי הירושלמים יותר קנאים מטבע הדברים (צאצאי ה'נידחים') בית שמש ובני ברק רובם ככולם מצביעים. ב ראחמיסריווקא חוץ מ...
על ידי ועד
02 ינואר 2019, 21:10
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות בני ברק
תגובות: 81
צפיות: 10111

Re: מה קרה בעיריית בני ברק

מה הסיבה האמיתית?
על ידי ועד
02 ינואר 2019, 18:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!
תגובות: 259
צפיות: 22785

Re: טבריה - טרגדיית הבחירות החרדית!!

טבריה החרדית כואבת ומזועזעת: ראש העיר יוזם אירוע של חילול שבת המוני ומחפיר בעיר, ומכריז בעזות מצח: "מוקדי הבילוי יהיו פתוחים גם בשישי ושבת. לא ניתן לכפייה החרדית לשלוט בעיר" • הגר"ד קוק המתגורר בעיר קורא ליום צום טבריה החרדית כואבת ומזועזעת: ראש העיר, רון קובי, שמיד עם בחירתו השמיע התבטאויות מזעזעו...
על ידי ועד
01 ינואר 2019, 14:36
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

איך אני עושה לאחר שיש לי כבר את התכנה הזו, אם אני רוצה לשלוח מייל ובמקרה זה גרידא אני לא רוצה לבדוק אם הוא פתח, איך אני מבטל את התכנה הזו חד פעמי ולאחר מכן תמשיך להיות כרגיל?
על ידי ועד
30 דצמבר 2018, 18:43
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרב אברהם מרדכי מלאך
תגובות: 6
צפיות: 2483

Re: הרב אברהם מרדכי מלאך

מי זה?
על ידי ועד
20 דצמבר 2018, 23:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות בני ברק
תגובות: 81
צפיות: 10111

Re: מה קרה בעיריית בני ברק

טבי כתב:מי שמכיר את אברהם רובינשטיין התחייב שהאיש התקפל נוכח הלחץ הציבורי, אפשר בהתחייבות לומר שאף בית כנסת לא יפונה וגם אם כן כולם יקבלו מקומות חילופיים, רובינשטיין לא זייברט ואין לו את העוצמה שיש לזייברט (אני לא יודע אם זה מעלה או חיסרון...) זייברט היה מפנה ללא הינד עפעף ויקפצו כולם.
צודק בכל מילה
על ידי ועד
20 דצמבר 2018, 20:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול בעניני גור והמסתעף
תגובות: 404
צפיות: 195939

Re: אשכול בעניני גור והמסתעף

מרגש, ומדהים. יו איך הצליחו??
על ידי ועד
20 דצמבר 2018, 19:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: הקרע ביהדות התורה
תגובות: 435
צפיות: 166608

Re: הקרע ביהדות התורה

אברהם משה כתב: הציבור חסידי יהפוך לאויב מושבע של כל ליטאי באשר הוא (זה קיים כבר היום במידה מסוימת) וקרע בלתי הפיך ,
לא יודע איזה חסיד אתה, אבל לא מכיר כרגע חסיד ששונא ליטאי, אדרבה, דרים באהבה ואחווה ושלום ורעות. לא יודע היכן אתה גר, אבל אולי בג'ונגל היכן שאתה גר זה ככה.
על ידי ועד
16 דצמבר 2018, 23:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

שקר וכזב!!! זה צחוק מכ"ק האדמו"ר שליט"א, ואני מוחה בכל תוקף על זלזול בגדולי ישראל.
על ידי ועד
16 דצמבר 2018, 23:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קורה לנו????????
תגובות: 34
צפיות: 4260

Re: מה קורה לנו????????

שורה התחתונה, השאלה במקומה עומדת, אז מה יש שמפריע? סו"ס זה בית כנסת, וגם למה צריך שכל העולם בדיוק בתחילת כהנותו של ראש העיר החדש כבר צריך להתלכלך בדברים אלו, למה? למה? איפה ההגיון הישר? הרי אתה ראש עיר רק לחמש שנים בלבד אח"כ יבוא איזה גערער, תן לו שהוא יטפל בהם.
לא מבין!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
על ידי ועד
06 דצמבר 2018, 19:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות הקודש
תגובות: 269
צפיות: 258940

Re: בחצרות הקודש

יש גם קוגל וגאלע?
על ידי ועד
06 דצמבר 2018, 19:36
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 536
צפיות: 388627

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

אתמול נסעתי טרעמפ עם חיפאי חסיד ויזניץ, והוא סיפר לי שהם תמכו במוצהר לקליש. (כ-200 קול) בושה וחרפה שחסיד הולך נגד האדמו"ר שלו, כולכם יודעים שהאדמו"ר הורה להצביע ליהב, וזכותו המלאה, הוא גדול בתורה ומנהיג קהילה חשובה וחבר מועצג"ת והולך לו חסיד ואומר לשה"ר שמאתיים חסידים הפרו את ההוראה של האדמו"ר זה ש...
על ידי ועד
06 דצמבר 2018, 08:58
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

זה הבעיה שאין לי את זה, כנראה יש איזה פרט שלא עשיתי, ואני פשוט לא יודע מה זה.
על ידי ועד
05 דצמבר 2018, 22:29
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

עכשיו אני רואה שהתווסף אצלי בראש העמוד בצד שמאל חלונית קטנה עם 2 vv מה אני אמור לעשות עם זה?
כמו"כ כשאני לוחץ על זה מופיע לי כמה דברים באנגלית, למשל:
Activity Dashboard
PRO
Settings
Account
Help
Plans & Pricing

מה אני אמור לעשות?
על ידי ועד
05 דצמבר 2018, 21:48
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

יאיר היקר, קבלתי הודעת דוא"ל כדלהלן, תסביר לי בבקשה מה אני אמור לעשות, פתחתי את הקישור המצורף, ולא מבין מה צריך לעשות. Hi there, You are just one step away from tracking being able to track all your emails in Gmail Please install the Mailtrack in the official Chrome Web Store to track all your email...
על ידי ועד
04 דצמבר 2018, 22:55
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

אנימנסה ולא מצליח. במקום אחד הוא שולח לי הודעה "פתח באמצעות": ואני מנסה כל מיני דברים ולא הולך, אולי תוכל להדריכני באמצעות מה לפתוח?
על ידי ועד
04 דצמבר 2018, 22:31
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

Re: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל

יישר כח, אבל כל הזמן זה משגר הודעה שההורדה נכשלה, מה עושים?
על ידי ועד
04 דצמבר 2018, 22:11
פורום: פורום מחשבים
נושא: יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
תגובות: 39
צפיות: 3138

יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?

יש דרך לדעת אחרי שאני שולח דואר ב Gmail אם פתחו את המייל?
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 22:55
פורום: חרדים לדעת
נושא: הריבית התייקרה
תגובות: 10
צפיות: 2000

Re: הריבית התייקרה

תודה לה' שיש לך רק 2 .....
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 22:38
פורום: חרדים לדעת
נושא: מתיחות שיא בין רוסיה לאוקראינה
תגובות: 3
צפיות: 2311

Re: מתיחות שיא בין רוסיה לאוקראינה

מה בדיוק רוצים הרוסים? ומה קרה דווקא עכשיו?
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 22:30
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

אתה שואל ברצינות? משנאי ד'? אחראים לחילול ד' לדורי דורות בכל העולם? הדרשה של חכם שלום כהן שדיבר במפורש נגד האדמורים? מה אתה רוצה מחכם שלום כהן?? חכם שלום הוא ספרדי וזה דרכם, כמו שדיבר על "בית הכסא" בקשר לרב מאזוז, או שאמר "טפו" על מי שהצביע שם בבית שמש לא כהוראת גדול"י, זה הנוסח והשפה שלהם, אבל מה ...
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 22:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

א יודעלע כתב:ועד- אתה מדבר כמו ליטאי. אל תעשה את עצמך.
אף אחד מהחסידים לא זלזל בראשי הישיבות כמו שראשי הישיבות זלזלו באדמורים
(משנאי ד', אחראים לחילול ד' לדורי דורות ועוד ועוד פנינים)
הלוואי!
לגופו של ענין, היכן ראית שראשי ישיבות זלזלו באדמורי"ם?
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 22:14
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

אגב, לגבי כל מסיבות הניצחון והראווה, קבלתי סברא של מישהו והיא מאוד נכונה- הליטאי הממוצע כמעט לא מרגיש בחיי היום יום שייכות לקבוצה גדולה, הוא מתפלל באותו ביה"כ 365 יום בשנה הוא אף פעם לא חוגג סעודת מלווה מלכה... החסידי הממוצע- נוסע לחגים ולימים טובים לאדמו"ר, נמצא בטיש עם אלפי חסידים ומרגיש שייכות ס...
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 21:35
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 934
צפיות: 221238

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

אורח מיוחד הופיע בשבת בבוקר בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק - האדמו"ר מויז'ניץ הצעיר, שהגיע מבית מדרשו "מרכז חסידי ויז'ניץ" במיוחד לשמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאחיו האדמו"ר מויז'ניץ; נינה לגיסו הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, רב קרית מאור החיים בצפת. ל'בחדרי חרדים' נודע כי הביקור היה בהפתעה...
על ידי ועד
01 דצמבר 2018, 21:32
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול המספרים
תגובות: 693
צפיות: 75071

Re: אשכול המספרים

אגודה צריכה לעבור ניעור פנימי עם דיבור ומסרים בקול אחיד, ולעבוד קהילה קהילה אדמו"ר אדמו"ר ולחבר אותם שוב לאגודה, עשיתי רשימה ובבני ברק לבד יש 50 קהילות של מעל 100 קולות שאין להם יצוג במועצת. ויחד עם חב"ד המצב שלה יכול להיות מצוין, יכולים להגיע אפילו ל160-170 אלף קול ואפילו יותר, יכול להיות שמשתלם ל...
על ידי ועד
30 נובמבר 2018, 14:07
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות בני ברק
תגובות: 81
צפיות: 10111

Re: מה קרה בעיריית בני ברק

נו, ומה היה במועצה אמש??
על ידי ועד
29 נובמבר 2018, 19:48
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 3058
צפיות: 2425156

Re: חדשות - האשכול המרכזי

יש ב"יש" ב- 11.9
על ידי ועד
27 נובמבר 2018, 00:28
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864501

Re: אשכול ברוך דין האמת

מה, זה היה בבני ברק?
על ידי ועד
26 נובמבר 2018, 20:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי יכול להביא את דבריהם של הגרב"מ אזרחי וכ"ק מרן האדמו"ר מנו
תגובות: 16
צפיות: 2529

מי יכול להביא את דבריהם של הגרב"מ אזרחי וכ"ק מרן האדמו"ר מנו

מי יכול להביא את דבריהם של הגרב"מ אזרחי וכ"ק מרן האדמו"ר מנובומינסק?
על ידי ועד
26 נובמבר 2018, 18:47
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 942
צפיות: 864501

Re: אשכול ברוך דין האמת

עקיבלה צודק בכל מילה
על ידי ועד
25 נובמבר 2018, 17:02
פורום: חרדים לדעת
נושא: עזרה משהו בענין הפסקת חשמל
תגובות: 8
צפיות: 2354

Re: עזרה משהו בענין הפסקת חשמל

מישהו אמר לי לנסות ולהניח שקע חשמלי מבטל הארקה להדליקו לכמה דק', לאחר מכן לכבותו, ואז לחזור להדליק כרגיל ומסתדר, ידוע לכם אם זה נכון או לא?
על ידי ועד
25 נובמבר 2018, 00:37
פורום: חרדים לדעת
נושא: עזרה משהו בענין הפסקת חשמל
תגובות: 8
צפיות: 2354

עזרה משהו בענין הפסקת חשמל

הערב לאחר הפסקה של כמה חודשים פתחתי את התנור באמבטיה ולאחר דקה היה קצר חשמלי לאותו פקק, היינו לכל החשמלים המחוברים לפקק שבו נמצא התנור.
מה הפיתרון לזה? [כמובן בלי להביא חשמלאי] (אינני יודע אם מדור זה הכתובת לבעיה זו, אבל לא מצאתי מדור אחר ובטוחני שהחברים היקרים לא יאכזבוני וייעצו לי בענין. :oops:
על ידי ועד
24 נובמבר 2018, 20:53
פורום: חרדים לדעת
נושא: Re: שימו לב! חשוב ביותר!!!
תגובות: 10
צפיות: 2410

Re: Re: שימו לב! חשוב ביותר!!!

יאיר היקר והגאון, כל הכבוד, מחזק את ידיך.
על ידי ועד
22 נובמבר 2018, 19:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות בני ברק
תגובות: 81
צפיות: 10111

Re: מה קרה בעיריית בני ברק

נו, אני לא צוחק, שמעתי שהיה בלגן גדול, חלק מהחברים נטשו, חלק מהחברים פוצצו הדיון, מה קורה? מי אוכל אחד את השני?
על ידי ועד
22 נובמבר 2018, 19:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות בני ברק
תגובות: 81
צפיות: 10111

חדשות מקומיות בני ברק

בבקשה חברים יקרים לעדכן מה קרה שם?
על ידי ועד
22 נובמבר 2018, 18:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: לראשונה מזה 20 שנה עיריית בני ברק ממנה מנכל עירייה.
תגובות: 13
צפיות: 2242

Re: לראשונה מזה 20 שנה עיריית בני ברק ממנה מנכל עירייה.

מילה טובה, הבחור טננבוים עבד במקצועיות, יושרה, מהירות, לכל פונה ופונה בצורה מעוררת השתאות.
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 20:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס
תגובות: 139
צפיות: 13668

Re: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס

יש גבול כתב:אצל החסידים בדרך כלל אם הגבאי לא יעשה ויגיד בדיוק מה שהאדמו"ר רוצה הוא לא יהיה גבאי
אצל הליטאים בזמננו בדרך כלל אם הגדול לא יסתדר עם הגבאי הוא לא יהיה גדול
תלמד מחברי הפורום למרות היותנו חסידים אנו לא מזלזלים בגדול"י הליטאיים, אתה לא חושש לזלזל כך בגדול"י?
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 20:08
פורום: חרדים לדעת
נושא: לאן נעלמו העלונים באתר?
תגובות: 13
צפיות: 2116

Re: לאן נעלמו העלונים באתר?

זה הקישור לעלונים, וכעת זה עובד ב"ה
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx?view=1
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 20:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס
תגובות: 139
צפיות: 13668

Re: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס

הנה תסתכל בתמונה שהביא גאליציינער בקישור http://www.forum.ladaat.info/viewtopic.php?f=1&t=14186
ושם הגבאי נמצא ליד הרבי.
וכן בכל תמונות המופיעות בכל הפורומים כאן של אדמורי"ם תמיד תראה גבאי שם.
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 20:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס
תגובות: 139
צפיות: 13668

Re: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס

לא נכון, הייתי אצל האדמו"ר מגור והיה שם הגבאי כל הזמן, הייתי אצל האדמורי"ם מויז'ניץ וגם הגבאים כל הזמן שם בפנים, הייתי אצל האדמו"ר מבעלזא וכל הזמן הגבאי ליד, וכן שמעתי אצל עוד אדמורי"ם, מאידך שמעתי מכמה שהיו אצל הגר"ח קנייבסקי וביקשו לדבר עמו לבד והם נתנו לו. נראה לי שאין בזה כללים, בדרך כלל נמצא נכ...
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 19:00
פורום: חרדים לדעת
נושא: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס
תגובות: 139
צפיות: 13668

Re: שבועיים לפקיעת חוק הגיוס

כמובן שלכל גדולי ישראל יש חצר, רק לרבניו של "יש גבול" אין להם חצר והם בעצמם כנראה מסתובבים כל היום בבח"ח כדי לראות מה הלך הרוח בציבור ואיזה סודות מסתירים מהרבנים האחרים... (שלא יובן שח"ו זלזלתי בגדולי תורה, אני מתכוין כמובן לרבנים הדמיוניים של יש גבול ולא לאנשים אמיתיים שחיים בינינו, אני רוצה להאמי...
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 18:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: חרדי לא נוסע באל על...
תגובות: 16
צפיות: 2679

Re: חרדי לא נוסע באל על...

גאליציינער כתב:בדרך אגב, משבע שעות עיכוב אפשר כבר לתבוע אותם על החזר מלא של דמי הנסיעה, יש בזה חוקים ברורים מאוד.
משבע שעות ומעלה הפיצוי, החצופים האלו בדיוק כשהגיע שבע שעות הודיעו לעלות לטיסה.
על ידי ועד
21 נובמבר 2018, 17:59
פורום: חרדים לדעת
נושא: לאן נעלמו העלונים באתר?
תגובות: 13
צפיות: 2116

Re: לאן נעלמו העלונים באתר?

לא עובד, זה מקשר ישר לחדשות בלי אפשרות לגליונות
על ידי ועד
20 נובמבר 2018, 23:06
פורום: חרדים לדעת
נושא: פונצ'קעס אאוט [מיוסד עפ"י דברי ליצמן - סופגניות אאוט]
תגובות: 8
צפיות: 3799

Re: כתבה מאתר שטורעם נט

"סופגניות אאוט": האם שר הבריאות אוסר אכילת סופגניות? לרגע היה נראה כי החלטתו של שר הבריאות תמנע את חלוקת הסופגניות, אך בהמשך נאומו באשקלון הוא הרגיע ואמר: "לא התכוונתי לומר שזה ממש אסור, אוכלים את זה בכל זאת, אבל לא צריך לאכול הר של סופגניות אפשר לאכול אחד בחנוכה וזה לא נורא" . האם אפשר באמת לסמוך ...
על ידי ועד
20 נובמבר 2018, 23:03
פורום: חרדים לדעת
נושא: חרדי לא נוסע באל על...
תגובות: 16
צפיות: 2679

Re: חרדי לא נוסע באל על...

מי שטס לעתים תכופות ואינו יכול או אינו רוצה להתפנק על המחלקה הראשונה / העסקים כבר מזמן יודע שאל-על אינה חברת התעופה המועדפת. השירות באל-על גרוע כמעט כמו בחברות הלואו-קוסט, המחירים בדרך כלל יקרים יותר ללא שום הצדקה בשירות שאתה מקבל בדלתא / יונייטד (אם המדובר בטיסה ישירה לנ.י.) יש בד"כ כרטיסים זולים ...
על ידי ועד
20 נובמבר 2018, 18:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: לאן נעלמו העלונים באתר?
תגובות: 13
צפיות: 2116

Re: לאן נעלמו העלונים באתר?

אבל מתי יהיה אפשר להיכנס לגליונות של האתר שלכם? כל מה ששלחת חסום בנתיב.
על ידי ועד
20 נובמבר 2018, 18:20
פורום: חרדים לדעת
נושא: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.
תגובות: 900
צפיות: 85212

Re: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.

עוד פעם גור בראש, למה????????? קח נציג ויז'ניץ או בעלזא, או שלומי אמונים, הם הרבה יותר גדולים מגור, אוף, למה כל פעם גור בראש????
על ידי ועד
20 נובמבר 2018, 18:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21
תגובות: 411
צפיות: 33069

Re: הרשימה החדשה של יהדות התורה לכנסת ה-21

עוד פעם גור בראש, למה????????? קח נציג ויז'ניץ או בעלזא, או שלומי אמונים, הם הרבה יותר גדולים מגור, אוף, למה כל פעם גור בראש????
על ידי ועד
18 נובמבר 2018, 17:49
פורום: חרדים לדעת
נושא: בית שמש נפלה!!!!
תגובות: 325
צפיות: 45050

Re: בית שמש נפלה!!!!

אבי גרינצייג: בעוד שלומי אמונים הטיפה למועמד חרדי בירושלים ובצפת . מתברר שבבית שמש בגדה במועמד החרדי וסגרה עסקה עם עליזה בלוך לפני הבחירות.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:31
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניגוני מודז'יץ
תגובות: 408
צפיות: 396112

Re: ניגוני מודז'יץ

לא, אני פשוט מחפש היכן זה, אין כלום בענין, רק שמעתי ממישהו שהתחזן את זה והתלהבתי.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:29
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

משולש כתב:
ועד כתב:לא נכון, יוסי דייטש ביקש מהם שיפסיקו להשמיצו על זה שהקים את קרן קמ"ח, והם לא הסכימו והמשיכו להשמיצו ותוך כדי סגרו עם אלקין, וכי זו דרך??????????
למה תאמר כך? הפלג תמכו בדייטש. הרי ברגע שהם "תמכו" באלקין, אוטומטית ירדו מאלקין עשרות אלפי קולות רק מהפחד והסלידה מהאנרכיסטים האלו.
אהבתי
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

זלמן1 כתב:ההשוואה של ברקוביץ ללפיד לא נכונה.
ברקוביץ, הוא אולי צעיר מדי, אבל רחוק מלהיות טיפש. לפיד, חוץ מרטוריקה אין לו שום דבר...
אז אתה לא מכיר אותו.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:27
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניגוני מודז'יץ
תגובות: 408
צפיות: 396112

Re: ניגוני מודז'יץ

אני עצמי לא יודע כיצד להגדיר, אני רק יודע שמדובר בניגון שכשמסתיים "פאר מקדושים" בכזה סיומת לכיוון מעלה וקול דממה דקה מיד לאחר מכן.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:24
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

טבי כתב:עניתי על זה באשכול אחר
השבתי לך שם.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:23
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

לא נכון, יוסי דייטש ביקש מהם שיפסיקו להשמיצו על זה שהקים את קרן קמ"ח, והם לא הסכימו והמשיכו להשמיצו ותוך כדי סגרו עם אלקין, וכי זו דרך??????????
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

זו לא טענה על ה"פלג" זו טענה על אגודת ישראל למה הם פתאום יחד עם ה"פלג" בו בזמן שהם ללא סיבה נורמלית הלכו לאלקין, לא מבין, בבקשה הסבר.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: האברך מורינו הרב ר' מוישה ליאון שליט"א - מיקירי קרתא דשופריא
תגובות: 790
צפיות: 81868

Re: האברך מורינו הרב ר' מוישה ליאון שליט"א - מיקירי קרתא דשו

אני כ"חסיד" לא מבין, שאלת תם, מה פתאום אגודה מוצאת נוחם עם הפלג הירושלמי? הרי הם יכלו בשקט להצביע ליוסי דייטש, בכל זאת הצביעו בעד אלקין, האם זה לא יותר גרוע מהדגלונים שהם לפחות טוענים שליאון כשר מתקופת הרב שטיינמן זצ"ל, אבל הפלג מה הם פתאום עם אלקין, תגידו הם מטורפים??? יש הרי מועמד חרדי יוסי דייטש,...
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:19
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

תפסיקו לדבר על טעויות, לא מרנן האדמורי"ם טעו ולא מרנן גדול"י הליטאיים, די, לא מתאים לדבר כך. אבל אני כ"חסיד" לא מבין, שאלת תם, מה פתאום אגודה מוצאת נוחם עם הפלג הירושלמי? הרי הם יכלו בשקט להצביע ליוסי דייטש, בכל זאת הצביעו בעד אלקין, האם זה לא יותר גרוע מהדגלונים שהם לפחות טוענים שליאון כשר מתקופת ה...
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

אני כ"חסיד" לא מבין, שאלת תם, מה פתאום אגודה מוצאת נוחם עם הפלג הירושלמי? הרי הם יכלו בשקט להצביע ליוסי דייטש, בכל זאת הצביעו בעד אלקין, האם זה לא יותר גרוע מהדגלונים שהם לפחות טוענים שליאון כשר מתקופת הרב שטיינמן זצ"ל, אבל הפלג מה הם פתאום עם אלקין, תגידו הם מטורפים??? יש הרי מועמד חרדי יוסי דייטש...
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:16
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניגוני מודז'יץ
תגובות: 408
צפיות: 396112

Re: ניגוני מודז'יץ

היכן אני משיג את זה?
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:09
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניגוני מודז'יץ
תגובות: 408
צפיות: 396112

Re: ניגוני מודז'יץ

אני עצמי לא יודע, רק שמעתי שיש איזה ניגון מאד מאד מרגש, נראה לי משהו קדום.
על ידי ועד
17 נובמבר 2018, 22:05
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניגוני מודז'יץ
תגובות: 408
צפיות: 396112

Re: ניגוני מודז'יץ

יש למישהו את הניגון "חמול על מעשיך" של מודז'יץ לא דרך היטיוב, כי זה חסום לי בנתיב.
על ידי ועד
16 נובמבר 2018, 14:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

אני כ"חסיד" לא מבין, שאלת תם, מה פתאום אגודה מוצאת נוחם עם הפלג הירושלמי? הרי הם יכלו בשקט להצביע ליוסי דייטש, בכל זאת הצביעו בעד אלקין, האם זה לא יותר גרוע מהדגלונים שהם לפחות טוענים שליאון כשר מתקופת הרב שטיינמן זצ"ל, אבל הפלג מה הם פתאום עם אלקין, תגידו הם מטורפים??? יש הרי מועמד חרדי יוסי דייטש,...
על ידי ועד
16 נובמבר 2018, 14:15
פורום: חרדים לדעת
נושא: סיבוב שני בירושלים ~ עופר ברקוביץ ומשה ליאון
תגובות: 734
צפיות: 58670

Re: סיבוב שני בירושלים ~ עופר ברקוביץ ומשה ליאון

אני כ"חסיד" לא מבין, שאלת תם, מה פתאום אגודה מוצאת נוחם עם הפלג הירושלמי? הרי הם יכלו בשקט להצביע ליוסי דייטש, בכל זאת הצביעו בעד אלקין, האם זה לא יותר גרוע מהדגלונים שהם לפחות טוענים שליאון כשר מתקופת הרב שטיינמן זצ"ל, אבל הפלג מה הם פתאום עם אלקין, תגידו הם מטורפים??? יש הרי מועמד חרדי יוסי דייטש,...
על ידי ועד
16 נובמבר 2018, 14:14
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***אשכול מרכזי - הבחירות לכנסת***
תגובות: 142
צפיות: 12549

Re: ***אשכול מרכזי - הבחירות לכנסת***

ש"ס מתנגדת נחרצות להורדת אחוז החסימה ויש להם הסכם עם נתניהו על זכות וטו בענינים האלו. אולי אגודה תלך עם עץ או יחד אבל גם זה סיכון. אם ילכו עם עץ: יש הרבה עצניקים שלא יצביעו כי יש שמועה שר' שמואל הורה לא להצביע לכנסת יותר, וגם זה ירחיק את כל חב"ד. יחד: לא יודע כמה הם שווים היום מקיסימום מנדט וחצי, ו...
על ידי ועד
15 נובמבר 2018, 19:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: בקשה לכל חברי היקרים
תגובות: 36
צפיות: 2734

Re: בקשה לכל חברי היקרים

משולש כתב:היה פריימריז ופרוש נבחר
נו באמת
על ידי ועד
15 נובמבר 2018, 18:35
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

סיפר לי חבר חסידי, מנהל מוסד גדול בחסידות מפוארת, שבכל בעיה שיש לו, הוא אפילו לא מנסה ללכת לעסקני ולחכ"י אגודה, שכולם מבוגרים ובלי כח לעבוד, כל אחד עסוק אך ורק בחצר שלו ולמלקקים לו, אייכלר עם השואה ומוזס עם מירון, פרוש בשנים האחרונות כבר לא מה שהיה ועסוק כל היום עם גו'בים למקורביו, וליצמן אין מה לד...
על ידי ועד
15 נובמבר 2018, 18:25
פורום: חרדים לדעת
נושא: בקשה לכל חברי היקרים
תגובות: 36
צפיות: 2734

Re: בקשה לכל חברי היקרים

למה כל הזמן אומרים שליצמן יעשה חשבון נפש, למה לא אומרים על מאיר פורוש שיעשה חשבון נפש ויתן לצעירים ממנו כמו יוסי דייטש המוכשר והאדם הנכון במקום הנכון שמדבר רק שלום שהוא ינהיג את שלו"א?
על ידי ועד
15 נובמבר 2018, 18:21
פורום: חרדים לדעת
נושא: הבחירות הסוערות בצפת
תגובות: 158
צפיות: 16040

Re: הבחירות הסוערות בצפת

ראיתי היום בהמבשר פירוט שעל פניו נשמע נכון, איך שגלבך היה יכול לנצח. הוא מחשב את קולות האיחוד הלאומי שהבטיחו שאם יהיה תמיכה גורפת מהציבור החרדי הם יתמכו גם בו. בכל מקום ראינו שאין לסמוך על המזרחניקים, זה שההנהלה מכתיבה להם לא מחייב אף אחד, ראה ערך ירושלים שגב' משה סגרה עם ליאון, ובכל המעוזים של המז...
על ידי ועד
15 נובמבר 2018, 18:17
פורום: חרדים לדעת
נושא: הבחירות הסוערות בצפת
תגובות: 158
צפיות: 16040

Re: הבחירות הסוערות בצפת

באלעד גם דגל בהתחלה רמסו את ישראל פרוש הגם שלפי רוב גדולי ישראל וכל רבני המקום הוא היה נכס לעיר והרים אותה גבוה ברוחניות וגשמיות, אז לא הכל שחור לבן. אין ספק. גם באלעד היה בלגן מטופש ביותר. תנו לתושבי העיר להחליט בעצמם! יש בכל מקום עסקנים מקומיים, תנו להם להסתדר לבד ולבדוק מה מתאים להם אל תעשה ממאי...
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 23:13
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

משה לאון קיבל קולות נוספים ורבים יותר מברקוביץ' במהלך ספירת הקולות מהמעטפות הנגישות והפך לראש העיר ירושלים באופן רשמי.
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 20:51
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

נכון אתה צודק, אבל ההתנשאות של ליצמן כל הזמן עם ראש בקיר 60:40 ללא שום מוכנות לשמוע צד שני, פיצצה את הראש של הליטאים שהרגישו בא הנה הבן אדם הזה מתעקש ורוקד על דמם של הליטאים ולא מוכן להקשיב שמא יש איזה שינוי, הליטאים שהראו את כוחם פשוט התפרצו מהלחץ שהיה להם. אני כחסיד מבין את התחושה שלהם ולא מצדיק א...
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 19:46
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

אני מסכים, אוי כמה שאתה צודק, וחבל.
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 19:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: למה הפסיקו להעלות לכאן את טורו השבועי של יעקב ריבלין?
תגובות: 2
צפיות: 2047

למה הפסיקו להעלות לכאן את טורו השבועי של יעקב ריבלין?

למה הפסיקו להעלות לכאן את טורו השבועי של יעקב ריבלין?
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 19:32
פורום: תורה ודעת
נושא: למישהו יש מפה מעודכנת ויפה על גיטין דף ח?
תגובות: 2
צפיות: 974

Re: למישהו יש מפה מעודכנת ויפה על גיטין דף ח?

הכל חסום בנתיב. רק האחרון פתוח אבל שם אין מפה רק נקודות על הענין אבל ללא מפה.
אני מודה לך על שהשקעת מזמנך לעבור ולכתוב, אנא אם תוכל לעזור לי לשלוח כאן אודה לך מאד.
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 18:45
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

כהמשל לקישור מובא שם בסוף: Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ הודעהעל ידי moshe chaim » היום, 15:24 'ויזניץ מרכז'. מאת יש''י סופר. אמש [אור ליום ד׳ ויצא] רץ ברשת הקלטה ברורה של 8 דקות עם דבריו של הרב פ.ו. שליט"א מאשדוד, משפיע בק״ק 'ויזניץ מרכז' בארה״ק, דברים שמסר לאנ״ש באשדוד בשבוע זו. בהקלטה אמר דברים חריפים...
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 18:44
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

כבוד החסידים לא נרמס. אם ברקוביץ היה עולה- כבוד החסידים היה נרמס עד עפר. כל חסיד יודע מצוין ומכיר בערך רבו. גם אחרי מה שכתבו / דיברו גדולים אחרים על האדמורים. האם מפני שהרב שך דיבר נגד הרבי מליובאוויטש, יש מישהו שחושב היום שהרבי מליובאוויטש לא היה צדיק ענק שבענקים? בכל הדורות היו מחלוקות בין רבנים....
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 18:41
פורום: תורה ודעת
נושא: למישהו יש מפה מעודכנת ויפה על גיטין דף ח?
תגובות: 2
צפיות: 974

למישהו יש מפה מעודכנת ויפה על גיטין דף ח?

אני צריך משהו קריא וברור על כל הענין של טורי אמנון. מישהו יכול להעלות לי לכאן?
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 18:40
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מקומיות ירושלים
תגובות: 332
צפיות: 43282

Re: ליאון ראש העיר

אני רואה שאף אחד עדיין לא כתב ע"ז, אז אני אכתוב. לדעתי אגודה עשתה טעות אחת בסיבוב ראשון, שדייטש לא הסיר את מועמדותו וסוגר עם אלקין. יכול להיות שהיתה למישהו בעיה מוסרית עם זה, שא"א לזגזג עם קול קורא של האדמו"רים, וברגע שהם הכריזו על תמיכה בדייטש, אין דרך חזרה והוא רץ עד הסוף. כל האדמורים כאשר ראו שה...
על ידי ועד
14 נובמבר 2018, 16:34
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!
תגובות: 234
צפיות: 17050

Re: מועצגה"ת הכריעה: שב ואל תעשה!!!

כבוד החסידים לא נרמס. אם ברקוביץ היה עולה- כבוד החסידים היה נרמס עד עפר. כל חסיד יודע מצוין ומכיר בערך רבו. גם אחרי מה שכתבו / דיברו גדולים אחרים על האדמורים. האם מפני שהרב שך דיבר נגד הרבי מליובאוויטש, יש מישהו שחושב היום שהרבי מליובאוויטש לא היה צדיק ענק שבענקים? בכל הדורות היו מחלוקות בין רבנים....